Přinejmenším velmi neslušné chování papeže Františka – aktualizace (+ video)

Papež František nedovolil věřícím, kteří ho přišli během jeho jednodenní návštěvy Loreta přivítat, políbit rybářský prsten. Jakýmkoliv snahám o jeho políbení se pak vehementně bránil, čímž věřící uváděl do trapné situace.

Na papežském rybářském prstenu je vyobrazen sv. Petr nahazující síť a kolem je vyryto jméno papeže.

Prsten symbolizuje nerozlučné spojení („sňatek“) mezi římským biskupem a Církví a jeho políbením věřící prokazují svou věrnost a úctu papeži jakožto nástupci sv. Petra. Jedná se o mnohasetletou tradici.

Aktualizace 28. března 2019

Vatikánský mluvčí Alessandro Gisotti na otázky novinářů ohledně papežova chování vysvětlil, že František nechtěl, aby mu věřící líbali prsten, z hygienických důvodů. Nešlo prý o zdraví samotného papeže, ale věřících. Zástup čekajících byl dlouhý, a papež si uvědomoval nebezpečí šíření bacilů.

37 Komentářů k "Přinejmenším velmi neslušné chování papeže Františka – aktualizace (+ video)"

 1. karmelita | 26.3.2019 z 13:51 |

  Trapný revolucionář 🙁 ! Modleme se za obrodu církve, už ty trapnosti a nehoráznosti (např. líbání nohou muslimům) skončí!

 2. Prostě se nechce chovat jako papaláš. V tomto s ním souhlasím.

 3. Ad Adar: Pomineme-li skutečnost, že se políbením prstenu projevuje úcta především úřadu (František by tudíž neměl být tak sebestředný), pak k základním pravidlům slušnosti patří neuvádět druhého zbytečně do rozpaků. Když může brát František neustále ohledy na židy, muslimy či sexuální devianty, mohl by občas brát ohled i na katolíky. Ale není to nakonec překvapivé, jelikož revolucionářství a modernismus jsou neoddělitelně spjaty s buranstvím.

  MRČ

 4. Michal Semín | 26.3.2019 z 19:26 |

  Jak mne upozornil jeden z mých přátel, v opačném gardu to Františkovi problém nedělá: https://tajemnice.robertbrzoza.pl/religie/dlaczego-papiez-franciszek-caluje-zydowska-elite-w-reke/

 5. Maličkost | 26.3.2019 z 20:36 |

  Zkažená třešnička na obrovském celosvětovém zkaženém dortu.

 6. Argentinec nemá Kinder Stube, kromě toho viditelně pohrdá svým úřadem
  Kyrie elleison!

 7. Vít Jůza | 26.3.2019 z 22:09 |

  Už nevíte, za co byste papeže ještě kritizovali. A krom toho: papežovi se správně líbá noha.

 8. Ad Vít Jůza: Tak Vám nelze popřát nic jiného, aby se k Vám lidé chovali stejně „hezky“, jako se chová František ke svým bližním.

 9. Vít Jůza | 27.3.2019 z 10:48 |

  Tak v Čechách, pane Čejka, je odmítání byť náležitých projevů úcty a zdvořilosti poměrně časté, a normálně to na nikom žádnou újmu nezanechává, ani na mně.

 10. AD Vít Jůza: To ale neznamená, že se to má dělat, natož obdivovat, že?

  MRČ

  P. S.
  V Čechách se navíc skloňuje, čili nikoliv „pane Čejka“, ale „pane Čejko“. Nedělejme ze sebe křováky, není-li to nezbytně nutné.

 11. Renda | 27.3.2019 z 12:02 |

  Odmítá papežské insignie ,políbení prstenu ,přijímá od hinduistů šál , políbí ruku popírači Mesiáše.

 12. Vít Jůza | 27.3.2019 z 12:12 |

  Pane Čejko, je třeba realisticky počítat s tím, že, podobně jako my tradičnější líbáme papeži nohu, zatímco modernisté jen prsten, a ještě větší „modernistům“ v našem případě v čele se samotným svatým Petrem nesedí líbání ani nohy ani prstenu ani ruky, podobně jako u nás mnohde u mnohých je pozdrav líbáním a objímáním zcela běžný (někdy se mi zdá, že až příliš) a pro jiné čímsi nezvyklým (někdy se mi zdá, že až příliš), tak zřejmě jsou i různé zvyklosti v českém skloňování. A tak zatímco někteří (spíš mladší??) považují za hrubku, ba křováctví, když na svatého Jiří vylézají hadi a štíři (důsledné skloňování je samozřejmě Jiřího) nebo když se při oslovení použije 1. pád příjmení na místo 5. pádu, tak my starší grammaticky důsledné např. „pane Ševci“, „pane Čejko“, „pane Jůzo“ namísto „pane Švec“, „pane Čejka“ „pane Jůza“ považujeme za žert, provokaci nebo špatnou znalost českého jazyka. Ale toto i jiná rozdvojení vnímání v českém jazyce je také třeba brát trochu realisticky s nadhledem … když někdo úžasně zdůrazňuje slušnost, načež druhého nařkne z křováctví, není to úplně ono. A pokud už Vám tak záleží na důsledném skloňování a mícháte do českého jazyka latinský nebo do latinského český, tak správně je „Ad Vitum Jůzam“, „Ad Hunc diem“ et similiter.

 13. Ad Vít Jůza: Vidím, že se nudíte a chcete se jen špičkovat. Zkuste si ale najít jinou formu, jak ubíjet čas…

  MRČ

 14. Tomáš Navrátil | 27.3.2019 z 18:55 |

  Mohl by nám pan Adar zasvěceně objasnit, co je „papalášského“ na úctě ke katolické Tradici?

 15. Pavel | 27.3.2019 z 19:56 |

  Ad Adar.
  Možná, že se opravdu nechce chovat jako papaláš. Je jen otázka, zda Ti, kterým tak pokorně „ucuknul“ rukou, neměli pocit zablešeného kocoura:-).

  Pokud Svatý Otec políbení papežského prstenu shledal příliš devotní a nemoderní, pak mně opravu hlava nebere, proč právě on v kleče líbal nohu nějakému blahosklonně sedícímu Afroameričanovi.

  Jak by se asi on cítil, kdyby mu takto poníženým způsobem poctěný muslim bezprostředně před jeho polibkem s nohou ucukl?

 16. Adar | 28.3.2019 z 0:38 |

  Pan Navrátil: Je tradice a tradice. Jedna je od apoštolů, druhá je pouze dobová. Líbání prstenu rozhodně není součástí neměnné a závazné apoštolské tradice, ale pouze určitá lidská zvyklost, byť spjata s nějakým náboženským významem. Ale rozhodně je postradatelná a v současném kontextu i poměrně nepatřičná. Papež je služebník, nikoliv panstvo. Cedíte komára, ale velbloud vám uniká, a pletete si navíc pojmy s dojmy, co se týče pojmu tradice.

 17. karmelita | 28.3.2019 z 7:48 |

  ad Pavel: Tak to jste tedy přesně vystihl :-). Ovšem muslim by nikdy neucukl – víte jak on se musí tetelit blahem, že tento nejvyšší představitel „džaurů“ po staletích urputných bojů konečně tímto uznal, že křesťané jsou přece jen otroci musulmanů?!

  ad Vít Jůza: Vůbec netoužíme papeže pořád za něco kritizovat, nemůžeme přece za to, že se chová stále více nepřijatelně… Věřte, že bychom opravdu byli mnohem raději, kdyby nebylo co kritizovat a nad čím být pohoršeni…

 18. Libor Rösner | 28.3.2019 z 8:42 |

  Je to takové… Ti lidi byli beztak šťastní, že vidí zblízka papeže, a chtěli mu vyjádřit svou náklonnost – tak, jak se to léta dělalo. A byli odmítnuti. Děti zakusily otcovské odmítnutí… Muselo to zabolet…

 19. Vít Jůza | 28.3.2019 z 11:26 |

  Ad Hunc Diem: Verum scribis. Vanum est.

 20. Celá věc má dva rozměry. Jedním je rybářský prsten a obyčej jeho políbení, přičemž prsten vyjadřuje sepjetí papeže s Církví a je i symbolem nejvyšší moci, kdy římský biskup prstenem schvaluje pravost papežských dokumentů, včetně neomylných, „vlády nad démony“, jak uvádí Řehoř, tedy spojení časného světa s nadpřirozeným. Ale chápu, že lidem, kterým schází dostatek katolického ducha, takový pohled může být dosti vzdálen.

  Druhým rozměrem jsou obyčejné lidské mravy. Já jsem byl například vychován tak, že když jsem u někoho na návštěvě, tak i když mi dají, co mi nechutná, mám to sníst a ještě poděkovat. Jsou ale lidé, kteří s neskrývaným odporem prohlásí: „Fuj, to nejím!“ Zde s údivem shledávám, že jsou najdou tací, kteří takové jednání nejen omlouvají, ale dokonce snad vyzdvihují. Svědčí to jenom o nich samotných…

  MRČ

 21. Kdo che psa bít, vždy se na „katolického ducha“ odkáže, aniž ví, co je toho pojmu obsahem. 😉

 22. Mám dojem, že pro náhodného čtenáře je vazba „při nejlepším neslušné chování“ v nápise příspěvku poněkud zavádějící a redaktor mohl uhodit hřebík přímo na hlavičku srozumitelným výrazem „urážlivé chování“, které padlo tentokrát na hlavu těch menších řadových nepolepšitelných věřících v Loretu. Pro ně jako pro nás zůstává rybářský prsten symbolem katolické jednoty a víry v obcování svatých. „Na tobě vzdělám církev svou a brány pekelné ji nepřemohou“, natož František, platí nadále.

 23. Jaroslav | 28.3.2019 z 18:42 |

  Komicky nedomyšlené gesto skromnosti:
  Ti lidé sice nemohli políbit rybářský prsten, zato se v důsledku toho uklonili jeho nositeli.

 24. Jedná tak, protože v hloubi duše (pokud nějakou má) ví, že není pravoplatně zvoleným papežem. Neklečí před svátostným Ježíšem, nenosí boty papežů, aj. protože mu to není Bohem dovoleno.
  Zcela opovrhuje svatou tradicí – dobře slouží svému pánovi.

 25. Vavřinec | 28.3.2019 z 21:47 |

  Nejdřív jsem si přečetl komentáře a teprve pak se podíval na video. A bylo mi z toho smutno a stydno. Pan Bergoglio mi sympatický nikdy nebyl, jeho činy a postoje ve mě často budili prudký nesouhlas. Teď jsem cítil jen trapnost té situace. Nemohu se vyjádřit k tradici líbání prstenu nebo nohy a nevnímám to v tomto případě vůbec jako podstatné.

 26. Jan Krásenský | 29.3.2019 z 10:49 |

  Tak prý starost o hygienu a věřící. To je víra!
  Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“ (Marek 16:15-18)
  Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. (Lk 10,19)

 27. To video je tak hloupe,az mam pocit, ze to neni pravda.Proc je tedy prijimal? Neni nekde cele video? Pripomina mi to Mr. Beana.

 28. Hygiena | 29.3.2019 z 21:19 |

  Po kritice se zadařilo najít vysvětlení: „Pontifik nechce šířit bacily.“ Ovšem nejhoršími a nejvíc se šířícími novodobými bacily jsou všemožné bacily tzv. pokroku. Ty na mysli ale neměl.

 29. Pavel | 31.3.2019 z 10:33 |

  „František nechtěl, aby mu věřící líbali prsten, z hygienických důvodů. Nešlo prý o zdraví samotného papeže, ale věřících. Zástup čekajících byl dlouhý, a papež si uvědomoval nebezpečí šíření bacilů“.

  Při vědomí, kolik už hromadných a nebezpečných nákaz prodělali věřící po políbení papežského prstenu je to nepochybně ušlechtilé gesto.

 30. Tomáš Navrátil | 1.4.2019 z 7:15 |

  Když už jsme u té hygieny – čím si pan papež desinfikuje obličej a ruce po zbožném úkonu líbání nohou nevěrcům…?

 31. Věra | 1.4.2019 z 10:34 |

  Já myslela, že líbání ruky zrušil už Benedikt XV.

 32. Vladimír M. | 1.4.2019 z 22:23 |

  Ad Věra: rozhodně nejde o líbání ruky.
  .
  Jinak: i kdyby mělo jít o hygienické opatření, což částečně nechápu, protože rybářský prsten je zlatý, tudíž antibakteriální (a lidé ho neolizují, nanejvýš se jemně dotknou rty), pak se ptám, jak bylo zajištěno poučení lidí, kteří k papeži přistupovali, aby prsten protentokrát nelíbali? Podle videa mi přijde, že evidentně nijak a vysvětlení si vycucal z paty zoufalý mluvčí až dodatečně (což by nebylo poprvé).

 33. karmelita | 2.4.2019 z 9:32 |

  Je to jednoduché – F. vždycky provede nějakou nepředloženost, unesen svým revolučním duchem (o němž se však zřejmě domnívá, že je to inspirace shůry :-() a když potom vidí, že se to nesetkalo s pochopením, nýbrž s odmítnutím a pohoršením, hledá dodatečně (trapné) výmluvy. O pokoře jako důvodu toho „cukání“ nemůže být tady také řeč, nejen (prioritně) z důvodů uvedených shora MRČ a ab, ale i proto, že k pokoře patří také ochota ke skutečnému dialogu a tříbení (ujasňování) náhledů- a kde je? např. u Dubií?? Jakmile někdo s F. názorově nesouhlasí, vůbec se o tom nediskutuje , ale prostě se to (až poněkud arogantně) přehlíží. Což mi tedy nejde zrovna moc dohromady a oním snižováním funkce nejvyššího Pontifika ve stylu „jsem jen jedním z mnoha biskupů“a „musíme rozhodovat kolegiálně“. Nekonsistentní myšlení.

 34. Peter krajčovič | 13.4.2019 z 17:07 |

  Neomluvitelné chování!

 35. W.A. | 21.4.2019 z 5:06 |

  Lidem jiného vyznání líbá a umývá nohy, ruce a katolickým křestanů se odvrhne od toho, aby mu políbili z úcty prsten? Papež je zástupce Boha na zemi. Bohužel mám silný dojem, že tady se hraje trošku temnější hra a ten hlavní iniciátor je satan. Pardon ale mě osobně je jasné komu slouží a kdo tahá za pomyslné nitky. Věřím že v ŘKC by měl být váženou osobou a také se podle toho chovat. Doddůvodnění – „z hygienických důvodů“ Pardon nechtějte mě tím obalamutit, jíst hostie z rukou kněze se též může ne?? Je to můj dojem a pokuď to někoho pohorší tak se omlouvám!

 36. Více | 28.4.2019 z 19:23 |

  Ono je toho více, např. tyto „maličkosti“: “ Papež požaduje humanitární koridor pro 500.000 migrantů nasáčkovaných v Lybii
  28.4.19
  Vatikán:
  Globalistický papež zvyšuje nátlak, aby protlačil migraci z Mexika do USA a z Afriky do EU.
  Globalisté financovali pochody migrantů ze států Střední Ameriky přes Mexiko do USA – tzv. migrační karavany.
  Trump tyto migranty odmítl přijmout a ti působili v Mexiku problémy. Mexiko a ostatní státy, které původně nechávaly karavany projít, ztratily najednou chuť dále spolupracovat v migračních nájezdech na USA.
  Papež se nyní snaží zachránit hroutící se plán tím, že nabídl 500.000 USD lokalitám a církvím, které hostí uvízlé migranty.
  _____
  Díky tomu, že Itálie uzavřela své přístavy pro lodě migračních neziskovek a díky kontrolám lybijské pobřežní stráže, téměř ustaly nájezdy migrantů do EU přes Středozemní moře.
  Francie dokonce nabídla lybijské pobřežní stráži 6 rychlých lodí, jako podporu při vyhledávání člunů s migranty na moři. 8 mezinárodních neziskovek včetně Amnesty International a Doktorů bez hranic za to podalo na Francii žalobu a žádají, aby do vynesení rozsudku nebyly žádné lodě Lybii dodány.
  Papež nyní žádá vytvoření humanitárního koridoru z Lybie pro všechny migranty, kteří se v ní nachází – (v migračních centrech i jinde).
  Odhaduje se, že v Lybii čeká na přechod do EU cca 500.000 migrantů.
  Je jasné, že jakmile generál Haftar zkonsoliduje Lybii a obnoví ochranu jejích hranic, zruší tím migrační toky na lybijské pobřeží.“

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*