Pospíchejme se modlit do katedrál! Tak rychle hoří…

Katedrála Notre Dame – symbol Francie, symbol křesťanství, symbol nádhery katolické civilizace – tone v moři plamenů.

V této katedrále hoří celá Francie – nejen její historie a kultura, ale i její duch. Odvrhla s odporem své katolické poslání, aby setrvávala v odpadlictví. V uších nám zní proroctví sv. Remigia, jež pronesl při Chlodvíkově křtu v roce 496: „Toto království bude ze všech království největší. Bude vítězné a bohaté, dokud zůstane věrné své víře, bude však přísně potrestáno, pokud se od ní vzdálí.“

Jak symbolické vyznění má načasování francouzské tragédie: došlo k němu v samém začátku Svatého týdne, v den, kdy Ježíš při pohledu na jeruzalémský chrám řekl svým učedníkům: „Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno“ [Mt 24, 2].

A ještě jeden Spasitelův výrok nám v této souvislosti přichází na mysl: „Nebo myslíte, že oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete“ [Lk 13, 4‒5].

Obrať se, Francie – copak nevidíš tato znamení? Obrať se, Evropo, „neboť obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají a oči zavřeli“ [Mt 13, 15].

Když se řítila ona věž, vypadalo to jako klesnutí praporu na bitevním poli. Obyčejně se tím končila bitva, jež přešla buď v kapitulaci, nebo v řež. Západ kapituloval už dávno a možná ho čeká řež – to ale my nevíme a ani není na nás, abychom to posuzovali nebo hodnotili. Nesmíme však zavírat oči a uši na evidentní varování. Katedrála Notre Dame byla budována 180 let a její zkáza trvala dvě hodiny. Stejně může dopadnout i křesťanská civilizace, kterou tato katedrála osm století symbolizovala. Rozpadne se jako domek z karet a její obnova potrvá celá staletí. Pokud ovšem dostane druhou šanci…

Jerzy Wolak

 

Převzato z pch.24. Mírně zkráceno.
Přeložil Libor Rösner.

18 Komentářů k "Pospíchejme se modlit do katedrál! Tak rychle hoří…"

 1. Anna Lavrova | 16.4.2019 z 11:25 |

  Shořel sanktusník katedrály. Potřebuje mešita sanktusník?

 2. Symbol | 16.4.2019 z 12:29 |

  Tento cíleně založený obrovský požár je trojím hrozným symbolem:
  1. Moderního rouhání, které se v katedrále konalo.
  2. Rozpadu nauky víry a nauky mravů, kterému propadly katolické zástupy.
  3. Cílené výměny původního obyvatelstva za „migranty“.

 3. Pavel | 16.4.2019 z 17:35 |

  Mě zaujalo, že pařížská prokuratura ještě v době, kdy katedrála hořela, vyloučila cizí zavinění. To bych prosil!

 4. Pavel | 16.4.2019 z 17:38 |

  Zajímavým způsobem reagoval na tragédii v Paříži mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček:

  „A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, umí přispět na pomoc těm, na které zkoušky přicházejí.

  Buďme v modlitbách s Paříží.
  11:09 – 15. 4. 2019“.

 5. Libor Rösner | 16.4.2019 z 19:21 |

  Toto by měly být poslední nešpory, které se v Notre Dame lidé modlili…
  http://www.fronda.pl/a/proroctwo-ostatniej-modlitwy-w-notre-dame-ktore-sie-wypelnilo,125303.html

 6. Libor Rösner | 16.4.2019 z 19:35 |

  A ještě jedna glosa: Na fronda.pl to komentují jako symbol úpadku křesťanské civilizace a připomínají (v návaznosti na to, že Notre Dame je dědictvím předků) nedávná slova kard. Saraha o tom, že Evropané odvrhli dědictví, nechtějí být dědici, odmítají vše, co by mohli dostat, ježto samo chtějí tvořit. Nejlépe to je podle něj vidět na ideologii genderu, v níž Evropané došli k závěru, že neakceptují už ani pohlaví daní jim Bohem. Sama skutečnost lidské přirozenosti se jim jeví jako vězení, věc, kterou musejí odvrhnout a nahradit ji něčím jiným, co sami vytvoří.
  Dědictví shořelo, Bůh je však živý, dodávají, podařilo se zachránit Nejsvětější Svátost a trnovou korunu.
  A já dodávám – zůstal i kříž, stejně jako vloni v Gutech, kde dřevěný kostel lehl do hodiny popelem, ale kříž kousek od něj stojící je tam dodnes.

 7. David | 16.4.2019 z 23:01 |

  V Paříži stejně jako v Třinci:
  Přežil všechno
  Přežil bratříky.
  Přežil osvícence.
  Přežil volnou myšlenku.
  Přežil masarykovce a benešovce.
  Přežil 1. německou ochranu Heydricha a Franka.
  Přežil komunisty.
  2. německou ochranu lidovce-„katolíka“ Hermana s eurodemokracií už nepřežil.
  „Dřevěný kostel Božího Těla v Třinci z první poloviny 16. století kompletně shořel.“
  Podivuhodné dobré zprávy
  1. Kříž opodál neshořel.
  2. Farář se pomodlil růženec.
  3. Kostel byl pojištěn.
  Hlas církve: „Je to znamení naděje.“

  Více zde: https://verumetbonum.webnode.cz/news/aktuality-25/

 8. @Libor Rösner
  „Sama skutečnost lidské přirozenosti se jim jeví jako vězení, věc, kterou musejí odvrhnout a nahradit ji něčím jiným, co sami vytvoří.“

  Zajímavé je, že ačkoli toto celé dnes pochází od těch nejprogresivnějších z nejprogresivnějších, není to ve skutečnosti nic jiného než čemu ve svém mládí holdoval už sv. Augustin.

 9. Výhled | 17.4.2019 z 19:42 |

  „Sama skutečnost lidské přirozenosti se jim jeví jako vězení, věc, kterou musejí odvrhnout a nahradit ji něčím jiným, co sami vytvoří.“
  Myslím, že kard. Sarah sv. Tomáše z Akvina příliš nezná – na to je moc moderní. Ale tuší, oč jde: Lidská přirozenost je nezměnitelná. I kdyby si muž uřízl úd, i kdyby si žena nechala uříznout prsa a vyoperovat dělohu (víme z nacipropagandy, že obojí tu je), i kdyby dětem od narození dávkovali hormony, i kdyby modifikovali geny, přirozenost nezmění. Dokonce i pokud by kohokoliv zabili, přirozenost mu nezmění, na věčnosti bude tatáž. Komunisti mohli poručit větru dešti (to vidíme až dnes), ale liberální demokrati nejsou s to lidskou přirozenost změnit. Nijak. Můžou postavit lékařské koncentráky, nezmění. Budou produkovat mrzáky, třeba i mrtvoly, nezmění. Pochopí to Juncker nebo Merkelová? Ne. Z Marxe, ani Freuda, ani Darwina, nebo kde čerpali tu svou moudrost, se to nedozvědí. Udělají z vás nanejvýš mrzáky nebo vás zabijí. Ale budete to pořád vy. A co víc: Přijde soud. Buď už zde nový Norimberk, nebo ještě daleko strašnější – věčný.

 10. Fr. Albert T.O.P. | 18.4.2019 z 6:56 |

  Jako symbol vyhořelé víry nejstarší dcery Církve, proč ne? Ačkoli i toto kulhá, jelikož právě ve Francii se nachází třeba klášter tradičních dominikánů v Avrillé, celá řada konzervativních a tradičních institutů, které dodávají snad jednu třetinu ročně svěcených novokněží.
  Požáry kostelů i katedrály samy o sobě nejsou nic tak výjimečného – třeba slavnější a krásnější katedrála v Chartres vyhořela několikrát. A to i v době, kdy rozhodě víra Francouzů nebyla vyhořelou.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1la_Notre-Dame_(Chartres)

 11. Jaro | 18.4.2019 z 7:11 |

  Už jsem tu. Bylo jasné, že přijdu, že musím přijít. Bylo to jasné od chvíle, kdy Pravní Chytrý otevřel okno a tisíce nejvyšších chytrých nezvratně schválili můj příchod. Čekali jste na mě 50 let. Jsem Jato církve, ne Církve. A máte mě tady. Zatím jste se jen dohadovali: Co myslíte? Přijde na svátky? A přišlo jsem. V plné své velikosti. Připravte se, až teď bude opravdu veselo. Držte si klobouk, rychle pojedete se mnou s kopce.

 12. @Výhled
  Je dobré si uvědomit, že „sola gender“ nikterak nevyžaduje výrobu netvorů, injekce hormonů, chirurgické odstranění děloh, zabíjení, atd. To vše obvykle budí odpor. „Odvrhnutí lidké přirozenosti“ může vypadat i takto: veselá, pohledná a upravená dívenka s dosavadními „nadprůměrnými studijními výsledky“ přijde k branám semináře, který se nemůže vymlouvat na obsazené kapacity, a tam podá přihlášku, na niž nelze odpovědět: „paní, vždyť jste paní“ aniž by se kdo ocitl v rozporu se zákonem (pomíjím, že v nejednom semináři by chyběla i vůle odmítnout „kněžství“ žen). A je to.

  https://web.archive.org/web/20180417144429/https://www.novinky.cz/zena/styl/426806-nemecka-kraska-touzi-po-knezske-sutane.html

 13. Jaro církve | 21.4.2019 z 14:33 |

  Jsem Jaro církve. Bylo jsem ohlášeno na světodějném 2. vatikánském koncilu. Přestože mám tak úctyhodné základy, mnozí mi odporují. Jedním z nejhlasitějších kritiků, kteří tvrdí, že můj rodný koncil žádné Jaro církve nepřivodí, ale naopak zkázu, je Malcolm kardinál Ranjith, který patří k mým předním nepřátelům. Je zásadním kritikem liturgických reforem po mém rodném koncilu. Vnímá je jako sekularizaci západního křesťanství. Velmi podporuje tridentskou mši. Je arcibiskupem Kolomba na Ceylonu tzv. Srí Lance. Ale má to marné. Jsem nezvratné Jaro církve a jistojistě zvítězím! Nejen nad kardinálem, ale i nad jeho ovcemi!

 14. Libor Rösner | 22.4.2019 z 7:50 |

  Ať už to bylo jakkoli, platí toto:
  https://www.youtube.com/watch?v=wsjFezL5KdY

 15. michald | 23.4.2019 z 4:51 |

  ad Anna: nemýlíte se, jak přesný to byl zásah je dobře vidět na fotografiích z kůru: https://tinyurl.com/y2wrhv22

 16. Prečo horia francúzske katedrály?
  Publicista Karol Dučák píše: „Pohľad na horiace kostoly v súčasnom Francúzsku je podľa všetkého len začiatok strašnej devastácie krajiny…“
  Odporúčam prečítať si celý článok:
  http://www.priestornet.com/2019/05/preco-horia-francuzske-katedraly.html

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*