Výměna mezi Srdcem Ježíšovým a našimi srdci (Na základě zjevení sv. Mechtildy)

Na Velký pátek sv. Mechtilda přemítala, jaké hodné díkůčinění by měla vzdát Pánu za jeho rány, zejména za tu v jeho Nejsvětějším Srdci. „Jaký druh díkůčinění ti můžeme, nejdražší Pane, nabídnout za to, že jsi byl na kříži pro lidi raněn, když láska pronikla tvé soucitné Srdce šípem nepřemožitelného milosrdenství? Co máme dělat, když se na nás řine krev s vodou, aby nás uzdravily, a když z přemáhající lásky, kterou chováš ke své Snoubence, přijímáš smrt?“

Pán Ježíš odpověděl: „Ať člověk sjednotí svou vůli s mojí a ať mu moje vůle bude vždy přednější nade vše ostatní.“

A dodal: „Vpravdě, pravím ti, přijímám slzy prolévané nad mým utrpením, jako by byly smrtí pro mne podstoupenou.“

Ó Ježíši, mohou ti být slzy mých očí tak drahé jako krev tvého Srdce?

„Co mám, Pane, učinit, aby se mi dostalo těchto slz?“

Pán Ježíš odpověděl: „Já tě to naučím. Pomysli nejprve na lásku a přátelskost, s níž jsem vycházel v ústrety svým nepřátelům. Usilovali mě zabít meči a holemi, jako kdybych byl nějaký zloděj a zločinec, a já jim vyšel vstříc, jako jde matka za svým synem, aby jej zachránila ze spárů vlka. A když mě bez lítosti udeřili, vracel jsem jejich rány v podobě láskyplných polibků těm, kdož budou až do posledního dne spaseni zásluhami mého utrpení. Poté, co mě krutě bičovali, modlil jsem se horoucně ke svému nebeskému Otci za jejich obrácení. Když mi na hlavu tiskli trnovou korunu, počítal jsem trny, jež mě probodly, abych mohl stejný počet drahokamů umístit na jejich korunu. Zatímco mě přibíjeli na kříž a natahovali mé tělo tak, že bylo možno spočítat mé kosti a šlachy, přitahoval jsem k sobě svou božskou mocí duše těch, kteří byly předurčeny k věčnému životu. To muselo být, aby se naplnilo, co jsem řekl: ‚Až budu povýšen, potáhnu všechno k sobě.‘ A když nakonec kopí otevřelo můj bok, vydal jsem ze svého Srdce životodárný nápoj pro všechny, kteří se v Adamovi napili smrti. Učinil jsem je v sobě, jenž jsem Životem, dětmi života věčného a spásy.“

Jak překrásná jsou tato slova! Nejsvětější Srdce Ježíšovo objímá duše, když Jidáš přichází se svým zrádcovským polibkem! Nejsvětější Srdce se modlí za ty, kteří Je bičují! Nejsvětější Srdce pro nás vyměňuje trny Ježíšovy koruny za drahokamy! A poslední slova jsou zvláště nádherná. My všichni jsme pili z číše Adamova srdce a koluje v nás nečistá, zkažená krev, plná pýchy a vzpoury chtíče, náruživosti, hříchu a smrti, ale z číše Nejsvětějšího Srdce se nám dostává převzácné krve, plné pokory, poslušnosti, svatosti a věčného života. Pijme tedy do sytosti!

 

Převzato z The Love of the Sacred Heart, Londýn 1922.
Přeložil MRČ.
Vyšlo v Te Deum 2/2014.

2 Komentáře k "Výměna mezi Srdcem Ježíšovým a našimi srdci (Na základě zjevení sv. Mechtildy)"

  1. Pavel | 28.6.2019 z 21:14 |

    Kéž by toto pochopili například muslimové. A také naši tragičtí bojovníci za lepší zítřky, kteří chtějí zničit státy, národy, náboženství, rodinu – a dnes také dosavadní morální řád světa.

  2. Tomáš Navrátil | 17.7.2019 z 22:48 |

    ad Pavel: Komu to je dáno, pochopí. Komu ne, nepochopí. Ti, kteří hledají ráj na této zemi, nebudou chtít pochopit nikdy. Viditelný ráj jim vždycky bude bližší než ten neviditelný.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*