Mons. Viganò napomíná bázlivé pastýře

Arcibiskup Carlo Maria Viganò vyzval všechny duchovní katolické církve, aby se „neschovávali za mlčením“, ale nahlas se postavili proti „vlkům“ a „pozemským mocnostem“, které ohrožují Kristovo stádce.

Bývalý apoštolský nuncius v USA vydal své prohlášení s názvem „Bratrské napomenutí“ na svátek sv. Bruna, zakladatele kartuziánského řádu. Ve stejný den byla ve Vatikánu oficiálně zahájena Amazonská synoda.

Mons. Viganò připomíná Knihu o správě pastýřské sv. Řehoře Velikého, tedy patristické dílo z šestého století, které podrobně pojednává o povinnostech duchovenstva, pokud jde o duchovní formaci svěřených duší. Arcibiskup vybízí kněze, biskupy, kardinály a „zejména“ papeže, aby zkoumali svá srdce a přizpůsobili je „nadpřirozenému světlu“.

V krátkém prohlášení uvádí:

Dnes 6. října, na šestnáctou neděli po Svatém Duchu a připomínku sv. Bruna, breviář podává pastýřům k rozjímání následující úryvek z Knihy o správě pastýřské papeže sv. Řehoře Velikého (kniha II., 4; PL77, 331):

„Představený ať umí v pravý čas mlčet a v pravý čas promluvit, aby nemluvil o tom, o čem má pomlčet, a nezamlčel, co má vyslovit. Neuvážené mluvení přece zavádí druhé do omylu a nemístné mlčení zase nechává v omylu ty, kteří mohli být poučeni.

Nerozumní představení se totiž často bojí mluvit přímo pravdu ze strachu, aby neztratili přízeň u lidí. Takoví se ovšem, jak říká Pravda sama, nestarají o svěřené stádo jako praví pastýři, ale tím, že se schovávají za své mlčení, jsou jako nájemníci, protože, když přichází vlk, utečou.

Proto jim Pán ústy proroka vytýká: ‚Jsou to němí psi, kteří nedovedou štěkat.‘ Nebo si stěžuje: ‚Nevskočili jste do průlomu a nepostavili jste ochrannou zeď pro Izraelův dům, abyste obstáli v boji v Hospodinův den.‘ Vskočit do průlomu znamená vystoupit statečným slovem na obranu stáda proti mocným tohoto světa. A obstát v boji v den Hospodinův znamená odpírat ničemným nepřátelům z lásky ke spravedlnosti.

Když se pastýř bojí říci pravdu, nedělá nic jiného, než že svým mlčením vlastně utíká. Kdo se pro své stádo opravdu staví na odpor, staví tím kolem domu Izraelova hradbu proti nepřátelům. Proto říká Pán provinilému lidu: ‚Tvoji proroci ti vydávali za vidění klam a podvod, neodhalovali tvou nepravost, aby tě pohnuli k pokání.‘ Proroky totiž Písmo svaté nazývá často učitele, kteří ukazují, jak pomíjivá je přítomnost, a vyhlašují, co má přijít. A Boží slovo jim vytýká, že viděli falešně, protože se bojí kárat viny a nesmyslně namlouvají hříšníkům, že se jim nic nestane. Že neodhalují nepravost viníků a místo pokárání mlčí.“

Každý kněz musí zkoumat sebe sama, aby se přizpůsobil nadpřirozenému světlu tohoto „pastoračního pravidla“ sv. Řehoře Velikého, a to včetně kardinálů a biskupů, a zejména papeže Bergoglia SJ!

Diane Montagnová

 

Převzato z lifesitenews.com s přihlédnutím k originálu prohlášení na aldomariavalli.it.
Přeložil ACS.

3 Komentáře k "Mons. Viganò napomíná bázlivé pastýře"

 1. Libor Rösner | 8.10.2019 z 6:58 |

  Připomíná mi to troch Demla a jeho komentář k povídce Aucussin a Nicolette.
  „Bojuje se a bojuje, ale ne aby se něco udělalo, jen když vychází číslo za číslem.“

 2. Pavel | 8.10.2019 z 18:12 |

  Při hlubším pohledu na dění ve světě a také v církvi nelze než souhlasit s tím, jak se vyjádřil Mistr Karel Gott:

  “ Jsem přesvědčený, že zvlášť v posledních stoletích nejde o žádné omyly, naopak politika se odvíjí podle přesných scénářů, nic se neděje náhodou, i to nejhorší jako války“.

 3. Ondřej Karták | 15.10.2019 z 18:21 |

  Vývoj v Církvi je nedílnou součástí světové neotrockistické revoluce. Rok 1989 byl rokem nula této revoluce, kdy likvidací východního bloku byly otevřeny dveře globální permanentní revoluci. Gott mně mile překvapil, jako dobře se v tom orientoval. Tytéž kruhy, které poslaly Trockého do Ruska, vyzbrojily Hitlera, rozhýbali revoluci 60. let včetně koncilu, ty hýbou i dnešními událostmi a František je jejich člověk. Nedá se to zastavit lidskými silami – nějakým aktivismem a pod., můžeme se jenom modlit (první soboty, růženec).

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*