Viganò: Spiknutí „hlubokého státu“ a „hluboké Církve“

Svět, v němž žijeme, je – slovy evangelia –„in se divisum” (Mt 12,25). Připadá mi, že jde o rozdělení mezi skutečností a fikcí: objektivní realitou na jedné straně a mediální fikcí na straně druhé. Určitě to platí pro pandemii, která se používá jako nástroj sociálního inženýrství napomáhající „velkému resetu“, ale ještě více pro bizarní politickou situaci Ameriky, kde média cenzurují důkazy o kolosálním volebním podvodu a vyhlašují vítězství Joea Bidena jako hotový fakt.

Covidová realita očividně kontrastuje s tím, čemu máme věřit podle mainstreamových médií, k demontáži groteskního paláce lží, jemuž se většina populace odevzdaně přizpůsobuje, to však nestačí. Podobně realita volebního podvodu, do očí bijícího porušování pravidel a systematického falšování výsledků kontrastuje s podáním informačních gigantů, kteří tvrdí, že Joe Biden je novým prezidentem Spojených států a tečka. Proto to tak být musí: alternativy neexistují, ani pokud jde o údajné ničivé běsnění sezónní chřipky, která způsobila stejný počet úmrtí jako vloni, ani co se týče nevyhnutelnosti zvolení zkorumpovaného kandidáta posluhujícího „hlubokému státu“. Biden skutečně už slíbil, že obnoví lockdown.

Na realitě už nesejde: pokud stojí v cestě realizaci přijatého plánu, je absolutně irelevantní. Covid a Biden jsou dva hologramy, dva umělé výtvory, připravené k opakovanému přizpůsobení eventuálním potřebám nebo k nahrazení covidem-21 a Kamalou Harrisovou, až to bude nutné. Obvinění z nezodpovědnosti vrhaná na Trumpovy podporovatele za to, že pořádají manifestace, se rozplývají, jakmile se v ulicích shromáždí zastánci Bidena, stejně jako se to dělo při demonstracích Black Lives Matter. Co je u některých lidí zločin, je jiným dovoleno: bez vysvětlení, bez logiky, bez racionality. Pouhá skutečnost, že je někdo levičák, volí Bidena a nosí roušku, je povolenkou dělat cokoli, zatímco už jen smýšlet pravicově, volit Trumpa a zpochybňovat účinnost roušek je dostatečným důvodem k odsouzení a popravě bez důkazů a bez soudu: takoví lidé jsou ipso facto onálepkováni jako fašisté, suverenisté, populisté, popírači – a očekává se, že nositelé těchto společenských stigmat se jednoduše tiše stáhnou.

Tím se vracíme k rozdělení na dobré a zlé lidi, které je vysmíváno, když ho používá jedna strana – ta naše –, a naopak pokládáno za nezpochybnitelný postulát, užívají-li ho naši odpůrci. Viděli jsme to u pohrdavých komentářů reagujících na má slova o „dětech světla“ a „dětech temnoty“, jako by můj „apokalyptický tón“ byl výplodem nepříčetného blázna, a ne prostým pozorováním skutečnosti. Pohrdavým odmítáním tohoto biblického dělení lidstva ho však ve skutečnosti potvrzují, přičemž právo přiznávat společenskou, politickou a náboženskou legitimitu omezují výhradně na sebe.

Oni jsou ti dobří, třebaže podporují vraždění nevinných – a od nás se očekává, že se s tím vyrovnáme. To oni brání demokracii, i když kvůli vítězství ve volbách se musejí stále uchylovat k podvodu a klamu – dokonce k podvodu zřejmému na první pohled. Oni jsou obhájci svobody, ačkoli nás o ni den za dnem připravují. Oni jsou objektivní a čestní, přestože jejich korupci a zločiny vidí i slepý. Dogma, jímž pohrdají a vysmívají se mu u druhých, je neoddiskutovatelné a nezvratné, když ho prosazují oni.

Jak jsem však řekl už dříve, zapomínají na malý detail, drobnost, kterou nemohou chápat: Pravda existuje sama o sobě, existuje bez ohledu na to, zda je někdo, kdo jí věří, protože Pravda má příčinu své platnosti ontologicky sama v sobě. Pravdu nelze popřít, protože je atributem Boha; je to Bůh sám. Všechno, co je pravdivé, má účast na tomto primátu nad lží. Můžeme si tedy být teologicky a filosoficky jisti, že hodiny těchto podvodů jsou sečteny, protože postačí, aby na ně zasvítilo světlo, a zhroutí se. Světlo a tma, přesně řečeno. Umožněme tedy posvítit si na triky Bidena a demokratů a neustupujme ani o krok: podvod, který nastrojili proti prezidentu Trumpovi a Americe, neobstojí dlouho, ani celosvětový podvod covidu, odpovědnost čínské diktatury, spiknutí zkorumpovaných a zrádců a zotročení „hluboké Církve“. Tout se tient [všechno do sebe zapadá].

V tomto panoramatu systematicky konstruovaných lží, které se znepokojivou nestydatostí šíří média, je zvolení Joea Bidena nejen žádoucí, ale považuje se za nevyhnutelné, a proto pravdivé, a tedy i definitivní. Přestože sčítání hlasů dosud neskončilo, přestože ověřování a přepočítávání hlasů teprve začíná, přestože žaloby za údajné podvody byly teprve podány. Biden se musí stát prezidentem, protože oni už o tom rozhodli: hlasování amerického lidu je platné pouze, pokud to potvrzuje – jinak se „reinterpretuje“, odmítne jako sklon řešit všechno referendem, jako populismus a fašismus.

Proto nepřekvapuje, že demokraté mají pro svého kandidáta in pectore tak hrubé a agresivní nadšení, ani že média a oficiální komentátoři projevují tak nelíčené uspokojení, ani že političtí lídři z celého světa vyjadřují svou podporu a patolízalskou podřízenost „hlubokému státu“. Sledujeme závod o to, kdo se tam prodere a dohrabe jako první, aby se ukázal jako ten, kdo odjakživa věřil v drtivé vítězství demokratické loutky.

Jestliže však chápeme, že podlézavost světových hlav států a partajních tajemníků je prostě součástí otřepaného scénáře globální levice, velice a upřímně nás znepokojuje prohlášení Konference katolických biskupů USA, které okamžitě převzal portál Vatican News a v němž si biskupská konference se zneklidňujícím nedostatkem soudnosti připisuje zásluhu za to, že podporovala „druhého katolického prezidenta v dějinách Spojených států,“ přičemž zřejmě zapomíná na nikoli bezvýznamný detail, že Biden je nadšeným zastáncem potratů a podporovatelem LGBT ideologie a protikatolického globalismu. Losangeleský arcibiskup José H. Gomez znesvěcuje památku mučedníků Cristeros své rodné země, když nepokrytě říká: „Americký lid promluvil.“ Pramálo záleží na podvodech, které byly oznámeny a do značné míry prokázány: protivná formalita hlasování lidu, byť tisíci způsoby zfalšovaná, se nyní musí pokládat za záležitost uzavřenou ve prospěch praporečníka sešikovaného mainstreamového myšlení. Nikoli bez nevolnosti jsme si přečetli příspěvky Jamese Martina SJ a všech těch pochlebovačů, kteří se snaží vyškrábat do Bidenova kočáru a sdílet jeho pomíjivý triumf. Ti, kdo nesouhlasí, kdo žádají transparentnost, kdo se dovolávají právní ochrany svých práv, nemají žádnou legitimitu a musejí mlčet, rezignovat a zmizet, nebo ještě raději se připojit k jásajícímu chóru, tleskat a usmívat se. Ti, kteří se s tím nesmíří, ohrožují demokracii a je třeba je ostrakizovat. Jak můžeme vidět, i tady existují dvě strany, ale tentokrát jsou legitimní a neoddiskutovatelné, protože je vnucují oni.

Je výmluvné, že jak americká biskupská konference, tak Planned Parenthood vyjadřují uspokojení nad údajným volebním vítězstvím téže osoby. Tento jednohlasný konsenzus připomíná nadšenou podporu zednářských lóži při příležitosti volby Jorgeho Maria Bergoglia, která rovněž nebyla beze stínu podvodu na konkláve a právě tak si ji přál „hluboký stát“, jak jasně víme z e-mailů Johna Podesty a ze spojení Theodora McCarricka a jeho kolegů s demokraty i samotným Bidenem. Moc pěkná skupinka kumpánů, o tom není pochyb.

Slova americké biskupské konference potvrzují a zpečeťují pactum sceleris [zločinné spiknutí] mezi „hlubokým státem“ a „hlubokou Církví“, otročení nejvyšších pater katolické hierarchie novému světovému řádu, popření Kristova učení a nauky Církve. Všímat si toho je prvním nezbytným krokem k pochopení složitosti současných událostí a k jejich posuzování z nadpřirozené, eschatologické perspektivy. Víme, opravdu pevně věříme, že Kristus, jediné pravé Světlo světa, již porazil temnotu, která svět obestírá.

Američtí katolíci musejí znásobit své modlitby a prosit Pána o zvláštní ochranu prezidenta Spojených států. Prosím kněze, aby se obzvlášť v těchto dnech modlili exorcismus proti satanovi a padlým andělům a sloužili votivní mši Pro defensione ab hostibus. Prosme s důvěrou o přímluvu blahoslavené Panny Marie, jejímuž Neposkvrněnému Srdci zasvěcujeme Spojené státy americké a celý svět.

+ Carlo Maria Viganò, arcibiskup

8. listopadu 2020
Dominica XXIII Post Pentecosten

Přeložila Lucie Cekotová.

9 Komentářů k "Viganò: Spiknutí „hlubokého státu“ a „hluboké Církve“"

 1. Ondřej Karták | 10.11.2020 z 11:08 |

  Pan arcibiskup mi vlévá nový optimismus, že tradice nezajde na úbytě a Bůh si umí vzbudit své lidi i z kamení.

 2. Pavel | 10.11.2020 z 18:44 |

  „Je výmluvné, že jak americká biskupská konference, tak Planned Parenthood vyjadřují uspokojení nad údajným volebním vítězstvím téže osoby. Tento jednohlasný konsenzus připomíná nadšenou podporu zednářských lóži při příležitosti volby Jorgeho Maria Bergoglia, která rovněž nebyla beze stínu podvodu na konkláve a právě tak si ji přál „hluboký stát“, jak jasně víme z e-mailů Johna Podesty a ze spojení Theodora McCarricka a jeho kolegů s demokraty i samotným Bidenem. Moc pěkná skupinka kumpánů, o tom není pochyb“.

  Tady už nezbvývá, než jen ocitovat svatého Jana, podle něhož “ celý svět je pod mocí Zlého „( l J 5, 19)

 3. Pavel | 10.11.2020 z 18:59 |

  Pokud jde o „katolíka“ Joea Bidena, u toho půjde hlavně o to, aby omylem nestiskl jaderný knoflík.

  Opravdovou hrozbu pro svět a Spojené státy americké představuje neomarxistka Kamala Harrisová, pečlivě vybraná muzikanty noci. Ta se může v krátké době stát prezidentkou4 a o to tady jde. Pokud se tak stane, Bůh buď milostiv nejenom Americe. Možná ale, že by jí – stejně jako Hillary Clintonové – pomohla odborná pomoc exorcisty.

  ŠKoda, že otec Gabriele Amorth už není mezi námi.

 4. Pavel | 10.11.2020 z 19:14 |

  A pokud jde o Donalda Trumpa, možná, že pro něho osobně je lépe, pokud nebude vykonávat funkci prezidenta. Čtyři roky byl terčem štvavé kampaně amerických „demokratů“, kteří se nedokázali vyrovnat s vlastní porážkou a kteří sprostě delegimitizovali jeho postavení hlavy státu.

  Je otázka, zda a jak by “ zkousli“ , pokud by měl být ještě další čtyři roky v úřadě. Není vůbec vyloučeno, že by jej nechali odprásknout „osamělým střelcem“. Zkušeností má “ hluboký stát“ dost.

 5. Rád by som upozornil aj na tento – otvorený list otca arcibiskupa Vigana prezidentovi T. z 31.10.2020 (teda ešte pred voľbami):

  „Píšem vám ako arcibiskup, ako nástupca apoštolov, ako bývalý apoštolský nuncius v Spojených štátoch amerických. Píšem vám uprostred ticha iných občianskych aj náboženských autorít. Môžete prijať tieto moje slová ako „hlas volajúceho na púšti“ (Jn 1,23).
  Denne cítime množiace sa útoky od tých, ktorí chcú zničiť základ našej spoločnosti: prirodzenú rodinu, úctu k ľudskému životu, lásku k vlasti, slobodu vzdelávania a podnikania.
  Ale tento náš svet zahŕňa aj iných ľudí. Ľudí ktorí vyznávajú vieru, hodnoty, tradície a ideály: ľudí ktorí nekonajú ako automaty, ktorí neposlúchajú ako stroje, pretože sú obdarení dušou a srdcom, pretože sú navzájom spojení duchovným putom z ktorého čerpajú svoju silu zhora. Od toho Boha, ktorého chcú naši protivníci napadnúť, rovnako ako to urobil Lucifer na začiatku časov so svojím „non serviam“.
  Nikto z nás až do vlaňajšieho februára by si nikdy nepomyslel, že v mnohých našich mestách budú občania zatknutí len kvôli tomu, že chcú slobodne kráčať po ulici, dýchať, chcú mať otvorené svoje firmy, chcú ísť v nedeľu do kostola. Teraz sa to však deje po celom svete. A zatiaľ čo politici sú vo svojich palácoch zabarikádovaní vyhlásením dekrétov ako nejakí perzskí satrapovia, firmy krachujú, obchody sa zatvárajú a ľuďom sa bráni žiť, cestovať, pracovať a modliť sa.
  Protivník ale nechápe, že nestačí zabezpečiť univerzálny príjem pre všetkých, alebo zrušiť všetky pôžičky a hypotéky, aby si získal masy. Tento ľud, ktorý príliš dlho znášal zneužívanie nenávistnej a tyranskej moci, znovu objavuje, že má dušu; je si vedomý, že nie je ochotný vymeniť svoju slobodu za homogenizáciu a zrušenie svojej identity. Tento ľud začína chápať hodnota rodinných a sociálnych väzieb, pút viery a kultúry, ktoré spájajú všetkých čestných ľudí. Tento Veľký Reset je predurčený na neúspech, pretože tí, ktorí to plánovali, nechápu, že stále existujú ľudia pripravení vychádzať do ulíc, aby bránili svoje práva, chránili svojich blízkych a dávali budúcnosť svojim deťom a vnukom. Nepriateľ má síce na svojej strane Satana, ktorý vie iba nenávidieť. Ale na našej strane máme Všemohúceho Pána, Boha vojsk zoradených do boja a Najsvätejšiu Pannu, ktorá rozdrví hlavu starodávneho hada. „Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám?“ (Rim 8:31).
  + Carlo Maria Viganò
  Tit. Archbishop of Ulpiana
  Former Apostolic Nuncio to the United States of America

 6. Richard | 11.11.2020 z 21:33 |

  Vášně a emoce stranou. Co já, jak mohu přispět svým životem k dobru ve světě, v církvi Kristově /pravé/? Třeba jsem někomu vzorem, navzdory tomu co se děje a neděje.
  A jak to je s mojí modlitbou.
  Musím začít u sebe.
  Bůh nám žehnej.

 7. Denis | 14.11.2020 z 10:35 |

  „Média cenzurují důkazy o kolosálním volebním podvodu“ Mohu se prosím zeptat jaké důkazy? Republikáni naopak v ruce žádné nemají a prohrávají jeden soud za druhým. Všechny teorie, které se o volebním podvodu šířily na sociálních sítích, se následně ukázaly být jen hoaxy, které lze velmi snadno vyvrátit.

 8. Petr A. | 18.11.2020 z 10:04 |

  Výborný komentář, kde je velice pregnatně řečeno vše podstatné.

 9. Jan František | 24.11.2020 z 11:08 |

  Ano Kristus porazil temnotu a je naší nadějí i pro život v tomto světě. Biden je pouze mediálně vyhlášeným vítězem. Trumpa vidím jako člověka a prezidentského kandidáta, na jehož straně stojí Bůh. To samozřejmě neznamená, že Všemohoucí nemůže dopustit, aby Trumpa odpráskl osamělý střelec. Ale i tak tu zůstane jeho tým a velké zástupy „patriotů“, které většinou na Boha spoléhají. O tom však média „hlubokého státu pochopitelně mlčí. Oni se bojí, že s Trumpem nastává jejich konec. Modlím se a věřím v Boží milost, i když si ji nezasloužíme. Ještě není konec. Trump zvítězí!

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*