Rozhovor s Brianem McCallem: O prezidentských volbách v USA a naplňování třetího fatimského tajemství

Rozhovor se šéfredaktorem měsíčníku Catholic Family News Dr. Brianem Mc Callem o prezidentských volbách v USA a očekávaném stupňování represí proti odpůrcům globalismu.

Nebylo to loni poprvé, co jsme v souvislosti s prezidentskými volbami v USA slyšeli, že jsou historické a přelomové. Tentokrát však šlo opravdu o víc, nebo se mýlím?

Jednoznačně. Prezident Trump totiž veřejnosti odhalil existenci tzv. stínového státu (deep state), který chce zemi řídit bez ohledu na to, kdo je zvolen. Což svědčí o tom, že na rozdíl od svých předchůdců součástí onoho stínového státu nebyl a není.

Asi i proto předem varoval, že služebníčci oné stínové vlády udělají vše proto, aby zvítězil Biden – i za tu cenu, že volby budou zmanipulované. Což se také stalo. Proč tedy byli Trump a jeho tým na tento scénář tak špatně připraveni? To se opravdu nemohli před těmi podvody nějak pojistit?

Nejsem si jistý závěrem, že byl na volby špatně připraven. Je totiž třeba porozumět tomu, jak jsou ve Spojených státech volby organizovány. Probíhají na lokální úrovni, kdy se průběh voleb řídí rozdílnými pravidly padesáti států unie a tisíců okresů. Neexistuje jeden standardizovaný postup, kterým by se řídily Spojené státy jako celek.

A to je jediný důvod, proč Trump nedokázal volebním podvodům lépe čelit?

Samozřejmě, že ne. Stínový stát je se všemi svými spolupracovníky nesmírně rozsáhlý. Jde tedy o podstatně silnější strukturu, než jsou Trumpovi příznivci. Biblicky viděno, byl to boj Davida s Goliášem. Navíc má stínový stát zkušenosti z neočekávaně prohraných voleb v roce 2016, takže ví, kam má své zločinné záměry směřovat. Za těchto okolností mohl Trumpův volební tým jen stěží udělat více, než jen předem před chystanými volebními podvody varovat.

Američtí katolíci vkládali naděje do posledního Trumpem navrženého a Senátem schváleného člena nejvyššího soudu Amy Coney Barrettové. A to nejen proto, že by mohla být jazýčkem na vahách při rozhodování o otázkách, spjatých s ochranou nenarozeného života či v jiných bioetických sporech, ale i z důvodu její deklarované věrnosti původnímu smyslu ústavy. K překvapení mnohých se však Nejvyšší soud odmítl zabývat legalitou průběhu prezidentských voleb, což do značné míry rozhodlo o tom, kdo bude na další 4 roky americkým prezidentem. Tušíte, proč se tak stalo?

Máme velmi málo informací on tom, proč se soudci Nejvyššího soudu takto rozhodli, kdo jak argumentoval či kdo jak hlasoval. Pozitivně víme jen to, že dva soudci veřejně oznámili, že byli ochotni se stížnostmi na regulérnost voleb meritorně zabývat. Z toho však neplyne, že byli jediní.

Takže nevíme, jak se k věci stavěla Barrettová?

Nevíme. Ale i kdyby hlasovala proti, tak se nedozvíme, pokud by to sama neřekla, co jí k tomuto postoji vedlo. Kolují však zkazky o tom, že na Trumpem jmenované soudce byl vyvíjen neskutečný nátlak, v jehož důsledku byli prakticky umlčeni.

Americký soudní systém Vás tedy zklamal?

Jednoznačně. Systém jako celek selhal. Soudní systém je tu od toho, aby mohly být plně slyšeny obě strany sporu. Namísto toho – od toho nejvyššího až po ty místní – soudy na nalezení spravedlnosti svorně rezignovaly.

Tušíte, koho vlastně katolíci většinově volili?

Podle většiny agentur, které však k jejich poplatnosti nastupujícímu režimu musíme brát s rezervou, to bylo tak půl na půl. Některé výzkumy přisuzují Bidenovi těsně pod 50 procent, jiné slabě nad 50. Tady ale přeci nejde o to, které z těch dvou čísel více odpovídá realitě. Skutečnost, že prakticky polovina amerických katolíků je ochotna mít za prezidenta kandidáta, který jde v podpoře potratového průmyslu zatím ze všech prezidentů nejdál, je vlastně soudem nad stavem Církve v Americe. Za normálních okolností by přeci Biden nemohl dostat ani jeden katolický hlas.

A co američtí biskupové, ti se k volbě Bidena nějak vyjadřovali?

Až na pár výjimek se k volbám buď vůbec nevyjadřovali, nebo podpořili Bidena. Několik amerických biskupů na čele s biskupem Stricklandem jasně prohlásili, že je Biden pro katolíky nevolitelný, jejich hlas byl však jasně menšinový. Biden dál nerušeně předstíral, že je katolík a že si tedy zaslouží podporu věřících. Umožnili mu to biskupové, kteří Bidenovi v příkrém rozporu s kanonickým právem udíleli svaté přijímání, jak se ostatně stalo i v den samotné inaugurace. Tím, že nebránili tomu, aby veřejný hříšník a heretik, odmítající neomylné učení Církve o nepřípustnosti potratu, antikoncepce a povaze manželství, směl přistupovat ke stolu Páně, vysílají dezorientovaným katolíkům signál, že smějí Bidena volit.

Nedomníváte se, že někteří konzervativní či tradici věrní katolíci vkládali do Trumpa až příliš velké naděje, případně že úmyslně přehlíželi jeho některé sporné či chybné postoje?

Ano, připouštím, že někteří komentátoři nebyli ve svém hodnocení vždy přísně objektivní. Mám-li hovořit za redakci Catholic Family News, pak my se o ní rozhodně snažili. Přestože jsme volbu Trumpa jednoznačně podporovali, věděli jsme, že ne všechny jeho názory či postoje jsou z katolického hlediska správné. Nesmíme však dopustit, aby se nedokonalé stalo nepřítelem dobra. Bylo by nespravedlivé přehlížet, že pro katolickou věc učinil víc, než všichni jeho prezidentští předchůdci.

Považujete za jednu z jeho chyb podporu, které se od něj a jeho administrativy dostalo vakcinační Operaci Warp Speed?

Ano. V jeho případě jde však o jistou anomálii. Trump byl k vakcínám vždy spíše odměřený a také hájil právo na odmítnutí očkování těmi, kdo k nim mají vážné výhrady.

Jak si tedy jeho jednání vysvětlujete?

Trump přeci věděl, že korupcí opředené farmaceutické společnosti budou chtít vakcínu proti COVID-19 vyrábět. Učinily by tak, i kdyby byl proti. Osobně si myslím, že chtěl, aby se jejich pokrytectví projevilo dřív, než bude falešná pandemie oficiálně odtroubena. Ostatně všimněme si, že se se schválením první vakcíny čekalo do chvíle, než se začala šířit zpráva o Bidenově volebním vítězství. Svůj skutečný postoj k novým vakcínám dal najevo i tím, že se sám očkovat nenechal.

A co soudíte o Trumpově tvrzení, že toho pro „LGBT komunitu“ učinil víc, než kterýkoli jiný americký prezident?

Mám za to, že ve skutečnosti takovým nebyl. A ani jím být nechtěl. Jeho praktické činy tradiční rodinu a manželství spíše podporovaly. Tak například zvrátil různá prohomosexuální opatření v armádě, zavedené Barackem Obamou. Když se o „LGBT osobách“ vyjadřoval pozitivně, tak vždy jen v tom smyslu, že nemají být diskriminováni, tedy že jim nemá být upíráno právo pracovat v oblastech či na pozicích, k nimž jsou odborně způsobilí.

Jakou roli sehrál při kampani pro Trumpa arcibiskup Vigano?

Určitě významnou měrou přispěl k tomu, že tradiční a i někteří konzervativní katolíci pochopili povahu konfliktu, který probíhá. Tyto volby přeci nebyly o politických programech v oblastech, jako je míra státní regulace, organizace zdravotnictví či energetika, ale o samotných principech fungování státu.

Jak tedy Viganovy dopisy Trumpovi i americké veřejnosti k pochopení této skutečnosti přispěly?

Jeho prohlášení jasně doložily propojení mezi stínovým státem a tím, co nazval „stínovou církví“. Katolíci, kteří odmítají vnímat hloubku církevní krize a registrovat existenci stínové církve, která této krizi předchází, však Viganovy dopisy mohli jen stěží pochopit. Ale těm, kteří si jsou určitých vážných problémů vědomi – byť i jen v kontextu Františkova pontifikátu – jistě pomohly otevřít oči. Ve smyslu duchovním i geopolitickém.

Geopolitickém?

Ano – Donald Trump představoval překážku pro globální ambice komunistické Číny.

Nepřehnal to však arcibiskup Vigano, když Trumpa vidí jako někoho, kdo zdržuje příchod Antikrista (2 Sol 2:6-7)?

Nemyslím si. Vigano jasně říká, že tím, kdo příchod Antikrista zdržuje, je na prvním Církev, respektive papež. Mnohem závažnější je, když tak papež nečiní. Po celé křesťanské dějiny existuje mezi duchovní a světskou mocí určitý poměr. Pokud tím, kdo příchod Antikrista zdržuje, je papež, tak mocní tohoto světa, jakými byli v minulosti například vládci Svaté říše římské, mu v tomto úkolu asistují. Pokud se papež této role vzdá, mohou vzniklou mezeru v jistém smyslu zaplnit právě oni světští vládci. Ať už vědomě či nevědomě, Donald Trump tuto úlohu určitým způsobem, aniž by o to stál či si toho byl vědom, hrál.

Domníváte se, že střídání stráží v Bílém domě může zásadním způsobem změnit chod vaší země?

Věřím Viganovým slovům, že Biden je loutkou čínské komunistické strany. Zcela určitě bude její zájmy, ať už přímo či nepřímo, hájit.

Jste snad toho názoru, že vám hrozí podobné pronásledování, jakému jsme čelili my v éře Sovětského svazu?

Nemyslím si, že to bude stejné. Ačkoli v jádru je komunismus všude stejný, čínští komunisté používají k prosazování svých cílů jiné prostředky, než Sověti. Jakkoli se nezdráhají otevřené represe v podobě věznic, pracovních táborů a mučení, v zemích, v nichž chtějí uplatnit svůj vliv, použít, budou postupovat jemněji. Zatímco Sověti chtěli dobýt svět svými tanky, které by všem každý den připomínaly, kdo je v jejich zemi pánem, Číňané budou postupovat subtilněji, aby si lidé příliš neuvědomovali, že to nejsou jejich elity, které v zemi vládnou.

Může se tato strategie projevit i v životě církve?

Určitě. Čínští komunisté se útlaku nevyhýbají, současně však těm, kteří jsou ochotni ke kompromisům v nauce i vedení církve, umožní náboženský život v jimi ovlivňované organizaci. Svého času vytvořili tzv. vlasteneckou církev, která je podřízena straně a vládě. U méně uvědomělých katolíků vytvořili zdání, že žijí katolickým životem, aniž by si tito povšimli, že struktura, v níž se takový život odehrává, katolická není. Byli natolik úspěšní, že si pro tento model naklonili i současný Svatý stolec.

A jak to souvisí s Bidenem?

Biden je v jistém smyslu napodobí. Nelze čekat, že povede stát způsobem, jakým to dělali Sověti. Zachová zdání tradičního republikanismu, do jeho krevního řečiště však vnese bolševické principy. Možná k nějakému otevřenému pronásledování katolíků dojde, většinou se to však bude podobat tomu, pro co se vžil pojem „bílé mučednictví“. Lidé budou vyhazováni ze zaměstnání či jim bude bráněno v profesním vzestupu, a ti, kteří se odmítnou držet „stranické linie“, budou ostrakizováni a vylučováni ze společenského života. Sověti podcenili význam „mučedníků krve“. Číňané jsou mazanější, a o to i nebezpečnější.

Není však vliv Číny na současný stav v USA poněkud přeceňován? Opravdu se potřebujete bát konfuciánských komunistů, když máte svoje centrální bankéře, kosmopolitní technokraty či euroatlantické architekty právě probíhajícího Velkého resetu?

Jedna z věcí, která je po letech, kdy byl Trump v úřadu, zcela zřejmá, je, že všechny tyto síly – čínský komunismus, svobodné zednářství, centrální bankovnictví, stínová církev – jsou vzájemně provázané. Tvoří více front v jediné válce. Všechny mají stejný cíl – globální tyranii a jedno společné panteistické vyznání. Než hledat přímé důkazy o tom, že čínská komunistická strana má pod kontrolou elity v USA – jakkoli v posledních dnech takové důkazy na povrch vyplouvají – pozornost si zaslouží jiný vůdce, stojící jak za americkými, tak čínskými globalisty.

Myslíte někoho, kdo má pod kontrolou celou šachovnici?

Přesně tak. Tímto vůdcem je onen starodávný nepřítel lidského pokolení, který neúnavně pracuje na přípravách příchodu svého nejúčinnějšího nástroje – Antikrista. Proto americké a evropské elity postupují spolu s čínskými komunisty bok po boku, aniž by byli podřízeni společnému pozemskému velení, ale jako strategičtí spojenci, usilující o dosažení společného cíle. Aniž by si uvědomovali, že tím jen urychlují návrat Krista a tedy i jejich slavnostnímu odsouzení k věčnému pobytu v pekle.

Zpět k Trumpovi, mohu-li. Stáhne se nyní do ústraní, nebo se pokusí o nějakou formu návratu?

Prezident Trump dal jasně najevo, že se nehodlá odebrat do politického důchodu a trávit svůj volný čas golfem. Když opouštěl Bílý dům, nechal se slyšet, že se „brzy vrátí“ a že „to nejlepší teprve přijde“. 26. ledna oznámil otevření Úřadu bývalého prezidenta, které chce působit na podporu amerických zájmů. Proto také ten neústavní pokus znemožnit Trumpovi prostřednictvím druhého impeachmentu opět kandidovat na prezidenta. Jak zbavit někoho úřadu, kdo v něm není, to mi hlava nebere. Postup Demokratů a jejich spojenců z řad Republikánů je jedním slovem nezákonný.

A nechystá se Trump založit vlastní stranu?

Pokud něco takového zvažuje, což já nevím, tak bych to nepovažoval za šťastné. Americké dějiny ukazují, že třetí strany nebývají úspěšné a jen drolí hlasy. Řekl bych, že se spíše pokusí o přeměnu Republikánské strany v sílu, která je opozicí stínového státu. Je také možné, že založí mediální společnost, jež by poskytla alternativu nejen v oblasti zpravodajství, ale i sociálních sítí. Tím, jak se stínový stát stále hlouběji propojuje s velkými technologickými firmami, tím větší počet lidí opouští jejich platformy. Těch několik dnes existujících alternativ však nemá dostatečné zdroje na to, aby byly na BigTech plně nezávislé. Viděli jsme to na příkladu Parleru, závislého na hostingu u firmy Amazon. Jeff Bezos jednoduše vypověděl smlouvu a bylo po Parleru. Trump však má dostatek financí na to, aby firmám ze Sillicon Valley konkuroval. Proto si myslím, že energie vložená do budování nového mediálního prostoru je mnohem užitečnější, než zakládat novou politickou stranu.

A to je vše, co od Trumpa očekáváte?

Samozřejmě ze všeho nejvíc bych si přál, a za to se musíme modlit, aby se stal katolíkem. Jen si představme, kolik dobrých věcí by mohl učinit! Chcete prozradit můj tajný sen? Trumpa přijme do katolické Církve arcibiskup Vigano a pak společně vyzvou papeže, aby zasvětil Rusko. Znám jednoho svatě žijícího kněze, který trvá na tom, že Donald Trump má v příběhu fatimského poselství svoje místo. Uvidíme, co je na tom pravdy.

Z vašich slov je zřejmé, že mezi událostmi v USA a poselstvím z Fatimy vidíte nějakou souvislost…

Jsem přesvědčen o tom, že jsme živými svědky naplňování třetího fatimského tajemství. Mohli jsme žít v éře míru, která by byla zlatým věkem Církve. Není tomu tak, protože žádný z papežů dosud nezasvětil Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Doba, v níž žijeme, mohla být jiná, tak jako mohl být jiný osud revoluční Francie, kdyby se prostřednictvím krále zasvětila Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Jsme tedy trestáni za neplnění vůle nebes…

Myslím, že někteří lidé kladou příliš velký důraz na tresty v podobě válek či přírodních katastrof. Jistě, Panna Maria předpověděla války a pronásledování, nebude-li její výzva vyslyšena. Jsem však toho názoru, že obsah nezveřejněné části třetího tajemství obsahuje primárně jinou podobu trestu, v něčem ještě horší, než jsou ty fyzické.

Tedy tresty duchovní?

Přesně tak. Sestra Lucie hovořila o ďábelském zmatení a já jsem toho názoru, že toto zmatení souvisí s II. vatikánským koncilem. Domnívám se, že třetí tajemství předpovídá tresty morální a duchovní povahy, a takovou míru zmatku, která může zmást i vyvolené. Pamatujme na Kristova slova, že se máme více bát těch, kteří zabíjejí duši, než těch, co zabíjejí tělo. Proto jsem toho názoru, že Církev je dnes více pronásledována Františkem, než byla Hitlerem, Stalinem či Mao Ce-tungem. Učit, že cizoložství může být součástí Božího plánu pro duši člověka, nebo že katolíci a muslimové uctívají téhož Boha, je z nadpřirozeného hlediska horší zločin, než kteří páchali Sověti na tělech svých obětí.

Jak tedy k situaci v Církvi a ve světě přistupovat, abychom si uchovali nejen víru, ale i naději?

Nesmíme se těmi dílčími výhrami stínového státu a stínové církve vlákat do pasti zoufalství. Dějinám přeci nevládne člověk, ale Bůh. Proto již nyní víme, kdo je v této válce vítězem.

Otázky kladl Michal Semín.

18 Komentářů k "Rozhovor s Brianem McCallem: O prezidentských volbách v USA a naplňování třetího fatimského tajemství"

 1. Pkhdgdgxgch | 30.1.2021 z 5:18 |

  Konfuciánský komunismus? Mao pálil knihy konfuciánských učenců. Ne všechny nekatolické směry myšlení jsou to samé, některé nejsou slučitelné navzájem.

 2. Pavel P. | 30.1.2021 z 10:06 |

  Snaad bych si jen dovolil podotknout, že dalším prezidentem, který odhalil ďábelskou podstatu stínového státu ( deep state) v USA byl John F. Kennedy. Přes jisté výhrady k jeho osobnímu životu nelze například zapomenout na jeho projev namířený proti tajným společnostem a také na zřejmé snahy zastavit tajné a zločinné programy tajných služeb namířených proti samotné podstatě člověka (podobnost s dnešní dobou je jiště náhodná).

  V již nepředneseném projevu v Dallasu chtěl mimo jiné říci větu, která se bohužel vztahuje i na současné světové drama:

  “ Jak bylo napsáno už dávno: “ Nechce-li Pán chránit město, hlídají strážci zbytečně!“

 3. Pavel P. | 30.1.2021 z 10:25 |

  Ve své knize “ Vraťme Americe její velikost“ s podtitulem “ Jak dát do pořádku ochromenou Ameriku“ prezident Donald J. Trump napsal:

  „Ocitli jsme se v kritickém obratu svých dějin (…), což platí nejenom pro vás a pro mě (…), ale také pro naše děti. Amerika je nejspíš churavá, možná ochromená, ale díky nám znovu povstane. Náš čas neminul, je tady a možnosti berou dech.

  Nejlepší dny Ameriky teprve nastanou. Proč? Díky našim lidem. Společně můžeme Americe vrátit její velikost“.

  Kéž by tak Bůh dal!

 4. vostok | 30.1.2021 z 18:10 |

  Pane Bože,dej nám prosím papeže, který Rusko zasvětí Panně Marii,a to tak,jak si to ve Fatimě přála. Amen

 5. Rostislav Vlček | 2.2.2021 z 12:33 |

  „Prezident Trump totiž veřejnosti odhalil existenci tzv. stínového státu (deep state), který chce zemi řídit bez ohledu na to, kdo je zvolen“

  = Přesný popis Trumpova chování po volbách i pozadí útoku na Kapitol. A ve stejně opačném vztahu k realitě je (téměř) celý rozhovor.

 6. Karol Dučák | 2.2.2021 z 16:42 |

  Kritika nového amerického prezidenta Bidena v homílii Mons. Jána Oroscha: https://gloria.tv/post/3qss9FX7iCN34KQm3AZgrSqMt.

 7. Pavol | 2.2.2021 z 21:18 |

  Zcela nestranně a úpřimně se ptám: Jaké jsou důkazy o tom, že se ve volbách podvádělo, nebo že se manipulovalo?

 8. Pavol | 2.2.2021 z 21:33 |

  Nechápu proč považovat Trumpa za jedinou alternativu. Mnohé jeho činy vůbec nejsou v souladu s křesťanstvím (např. dvakrát se rozváděl, řekl, že na 5 avenue by mohl kohokoli zastřelit a nic by se nestalo, atd.). Samozřejmě taky bych si přal, kdyby se stal hluboce věřícím katolíkem. Ovšem to samé přeju i pro Bidena. Nicméně osobně si myslím, že nejlepší by byla jiná alternativa než Trump. To jako nikto mravnější by se v USA mezi republikány nenašel?

 9. George Smiley | 4.2.2021 z 9:18 |

  Proč považovat Trumpa za lepší, ne jedinou jak se snažíte v rámci slaměného panáka předkládat, variantu?
  Možná proto, že proti sobě stáli Trump a Biden.
  Lepší lidé tu samozřejmě jsou – třeba Ted Cruz, Pat Buchanan a další. Jenže ti jaksi neuspěli.

 10. Pavel P. | 4.2.2021 z 9:31 |

  Ad Rostislav Vlček. Pokud jde o pozadí útoku na Kapitol, účinkovala tam jakási, doufám, že Vámi akceptováná, Antifa. V každém případě lze konstatovat, že prezident Trump k žádnému násílí nepodněcoval. Je opravdu třeba se držet realiy a nebýt ideologicky zaujatý, viďte.

 11. Pavol | 5.2.2021 z 23:36 |

  Ad George Smiley:
  Reagoval jsem na tuto část:
  „Samozřejmě ze všeho nejvíc bych si přál, a za to se musíme modlit, aby se stal katolíkem. Jen si představme, kolik dobrých věcí by mohl učinit! Chcete prozradit můj tajný sen? Trumpa přijme do katolické Církve arcibiskup Vigano a pak společně vyzvou papeže, aby zasvětil Rusko. Znám jednoho svatě žijícího kněze, který trvá na tom, že Donald Trump má v příběhu fatimského poselství svoje místo. Uvidíme, co je na tom pravdy.“

  Je to hezké přání, ale jak jsem psal, prěji to komukoli (i Bidenovi), aby konvertoval (i vnitřně) na pravou víru. Nechápu proč Trumpa tak glorifikovat, když tolikrát mravně selhal. A práve proto jsem se ptal jestli opravdu nikto mravnější jako Trump se mezi republikány nenajde.

 12. Lucie Cekotová | 7.2.2021 z 15:02 |

  Ad Pavol: Ne, nikdo lepší opravdu nebyl, a není ani teď. Trump není bohužel katolík, ale pro nenarozené děti udělal nejvíc ze všech amerických prezidentů od roku 1973, kdy byl v USA legalizován potrat, zatímco nominální katolík Biden oslavil výročí rozhodnutí Row vs. Wade výrokem, že se postará o to, aby byl potrat „dostupný pro všechny“. Trumpova osobní mravní selhání jsou jeho věc, on se za ně bude jednou odpovídat na Božím soudu, ale jeho politika byla z pohledu zastánců života bezkonkurenční. Tohle je třeba poměrně impozantní seznam: https://www.lifesitenews.com/news/the-full-list-of-president-trumps-accomplishments-shows-why-leftists-are-so-desperate-to-unperson-him Lze se obávat, že podobný seznam Bidenovy administrativy za čtyři roky bude obdobně impozantní, jenomže v opačném gardu.

 13. Pavol | 12.2.2021 z 11:52 |

  Ad Lucie Cekotová: Promiňte, ale proč si myslíte, že se mezi republikány nenajde nikdo lepší? Výsledky jeho práce je jedna věc, ale to ještě neznamená, že někdo jiný by udělal méně. Taky nezapomeňme, že nedělal všechno sám.
  A jinak neselhával jenom v osobním životě. Jako příklad můžu uvést „Trump administration family separation policy“, nepovažuji za moc šťastné jako separoval děti od rodičů. A to já jsem za opatření, aby se omezila migrace. Ale toto si myslím bylo přes čáru.

 14. Pavol | 12.2.2021 z 12:21 |

  Ad Lucie Cekotová: Proč si myslíte, že třeba Pence (pokud by teoreticky za 4 roky kandidoval) by nebojoval taky proti potratům? Proč by nemohl být lepším prezidentem jak Trump? Vy znáte všechny republikány a jejich úmysly?

 15. George Smiley | 14.2.2021 z 8:16 |

  A proč si myslíte, že by měl katolík podporovat odpadleho katolika Pence? Protože je „ctnostnejsi“ než Trump?
  Volby jsou o volbě možného. A každý si vybírá podle svých niternych preferencí.

 16. Pavol | 15.2.2021 z 14:43 |

  Ad George Smiley: Chtěl jsem jen naznačit, že Trump není jediný, kdo bojuje proti potratům, práv LGBT komunit, atd. atd. A pokud se podíváme např. na životopis Pence (a nemusí být jediný) , tak tyhle věci tam i najdeme. A ano, pokud je rozdíl mezi kandidáty „jenom“ v ctnostech, tak bych si klidně vybral ctnostnějšího odpadlíka než méně ctnostnějšího nekatolíka. Nechápu proč je z hlediska řízení vlády relevantní, jestli je odpadlík, nebo nekatolík.

 17. Lucie Cekotová | 15.2.2021 z 15:17 |

  Ad Pavol: Jistě, možná by i někdo jiný bojoval proti potratům, a jistě by někdo jiný mohl být potenciálně lepším prezidentem než Trump. Ani netvrdím, že Trump neudělal žádnou chybu. Ale tvrdím, že výsledky své politiky byl daleko nejlepším americkým prezidentem USA za mnoho let. A kdybych byla americkou voličkou – což nejsem – právě výsledky by mě zajímaly. Někdo jiný by něco dobrého udělal možná. Za Trumpa mluví to, co už udělal skutečně.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*