K čertu s rodinou (1. část)

Dostalo se nám do ruky svěží dílko kanadského spolupracovníka Fatimského centra Kennedyho Halla, tematicky navazující na slavné Rady zkušeného ďábla C.S. Lewise. Není zdaleka jediný, kdo se o něco takového pokusil, Hallovy „ďábelské“ dopisy však určitě patří k tomu nejlepšímu, co v tomto žánru vzniklo. Text je navíc atraktivní i tím, že se odehrává na pozadí současné plošné epidemiologické karantény. Se svolením autora přinášíme překlad první kapitoly, v přibližně 7-10 denních intervalech budeme publikovat i zbývající kapitoly. Dáli-Pán, celá kniha pak bude k dostání i v tištěné podobě.

 

„Přijde doba, kdy se odehraje rozhodující bitva o mezi Kristovým království a satanem, a to o manželství a rodinu.“

Fatimská vizionářka sestra Lucie

„Když Maria v nějaké duši zapustí kořeny, koná v ní zázraky milosti, které může konat jenom Ona.“

Svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu, O pravé mariánské úctě

I.

Malthusi, můj milý chlapče,

vedení mě seznámilo s mou povinností formovat a řídit dalšího mladého ďábla. Povahu tohoto vztahu jistě dobře znáš a bezpochyby jsi slyšel, co se stává nováčkům, kteří neuspějí: jestli se ukáže, že jsi neschopný a Tvoje snaha vyjde naprázdno, udělám s Tebou krátký proces. Nezapomínej na to.

Lidé podléhají dojmu, že na budování našeho království v hlubinách „spolupracujeme“ a dům našeho Otce plníme společně. Bláhově se domnívají, že máme nějaký „společný cíl“ tak jako oni, když stojí před nějakým úkolem. Existuje-li mezi námi něco jako spolupráce, tak jen toho druhu, jako když se ptáci společně živí na mršině. Duše jsou potrava, nic více a nic méně, a proto budu svou pracovní pozici tolerovat jako prostředek k dosažení nějakého účelu. Pojisti si své úsilí tím, že se budeš držet mých rad, a možná se Ti povede vyhnout se společnému osudu arogantních ďáblů, kteří zapomínají, kde je jejich místo.

Nepřítel není hloupý a jeho takzvaní „strážci“, otravní poslové, které zaměstnává za účelem ochrany svých nechutných tvorů, pracují stejně tvrdě jako my. Tedy, tito strážci jsou ve skutečnosti zbabělci, což jasně dokázala jejich politováníhodná poslušnost vůči Nepříteli, když náš Otec v Hlubinách tak odvážně odmítl nespravedlivé smluvní podmínky, které mu byly předloženy na počátku času. Nicméně jsou to silní protivníci a nehrají fér. Zdá se, že vždycky mají nějaké interní informace z tábora Nepřítele. Dosud se nám nepodařilo zjistit, jak to funguje. Očekáváme však, že díky trvalému pokroku Operační skupiny pro inovace brzy prolomíme kód tohoto švindlu a tím srovnáme hřiště.

Každopádně Rada mi říká, že vykazuješ velký potenciál, a proto Tě pověřila dohledem nad celou rodinou. Samozřejmě budeš mít pořád k dispozici menší démony, kteří budou obtěžovat její jednotlivé členy, ale Ty máš na starosti sladění celé té věci. Dřív bychom mladému pokušiteli takovou odpovědnost nesvěřili, ale lidé jsou teď duchovně slabší než kdykoli dřív. Většina z nich Nepřítele opustila tak dokonale, že naše pekelná hostina ještě nikdy tak nepřekypovala nadbytkem duší. Kdyby to bylo možné, skoro bych řekl, že mě tato nepřetržitá žeň uspokojuje. My samozřejmě nebudeme spokojení nikdy, pokud byť jediná duše unikne z našeho sevření, neboť je naprosto nespravedlivou skutečností, že Nepřítel je přesvědčen, že má „právo“ na své takzvané děti.

Rodina v Tvé péči je to, čemu oni říkají „moderní“ rodina. Nikdy mě nepřestane bavit, jak se tihle lidé domnívají, že podstatu něčeho změní jednoduše tím, že k tomu přidají nějaký přívlastek. Slovo „moderní“ je pro nás snad jedno z nejpřínosnějších, neboť ho lze využít k oklamání našich pacientů tak dokonale, že začnou podporovat i ty nejabsurdnější myšlenky. Lidská rodina je prvořadý cíl, na nějž náš Otec v Hlubinách tak výmluvně zaútočil tehdy v té dávné Zahradě, a od té doby se na tom nic nezměnilo. Většina lidí je nicméně přesvědčena, že takzvaná „modernost“ znamená, že jejich rodina se od rodiny jejich prvních prarodičů v něčem liší. Aktuálně jsou tak naivní, že se domnívají, že prosté plynutí času mění podstatu toho, co je pravdivé věčně, jako by něco mohlo být ve čtvrtek nějak ontologicky odlišné od toho, jaké to bylo v úterý. Stejně jako na počátku jsou rodiny místem, kde vyrůstají lidé. Proto je naším úkolem tuto jednotku co nejvíc zkazit a tak zajistit, že vejdou do našeho království.

Ten druh relativismu, který potřebují k tomu, aby na podstatu rodiny pohlíželi jako na něco proměnlivého, je bezpochyby výsledkem naší minulé dřiny. Představa evoluční teorie rozhodně nepatří k našim nejmenším úspěchům. Abys rozuměl, tvrdou prací našich nejpracovitějších učedníků jsme do jejich kolektivních filosofií implantovali myšlenku, že příroda ve stvořené říši je ve stavu neustálé změny. Mnozí z nich věří, že mají nějakého společného zvířecího předka a že se do současného stavu nějak vyvinuli za nevídané miliony let. S touto myšlenkou je neoddělitelně spjata představa, že přežijí jen „nejschopnější“, což je dost zábavné, protože tak ohromné lži věří jen neschopné mozky současné civilizace. Jelikož se domnívají, že jejich přirozenost se neustále adaptuje na prostředí, a dokonce radikálně proměňuje, vyplývá z toho, že se přizpůsobí i rodina.  V důsledku toho ti blázni v současné sobě akceptují rodinné dysfunkce všeho druhu jako nevyhnutelnou realitu, jako pouhé znamení doby nebo jako důkaz měnícího se světa. Řeknu Ti, když byla tato taktika před několika staletími na schůzi stratégů navržena, i já jsem o ní měl své pochybnosti, neboť jsem si myslel, že ta havěť má aspoň tolik inteligence, aby nenaletěla na tak očividný podvod. Nicméně musím s potěšením přiznat, že jsem se evidentně mýlil.

Nevidím důvod, proč by se Tvoje rodina měla nějak lišit od toho, jak jich v současné době vypadá naprostá většina. Kdyby tam bylo nějaké opravdové nebezpečí odporu, určitě bychom to nesvěřili takovému zelenáči, jako jsi ty. Naštěstí se skoro nesetkáme s rodinou, která by nám zavdala důvod udělat něco víc než na ni vrhnout nezkušené ďábly.

Dokud od Tebe a Tvých podřízených nedostanu další informace z předběžného průzkumu, nemohu Ti dát konkrétní rady, jak tuto konkrétní rodinu zničit. Na naší práci se však zase až tolik nezměnilo a „staré triky“ pořád fungují, i když jsou nutné menší kosmetické úpravy v operačním postupu. Předpokládám, že otec se moc neliší od moderních hlav rodin, které se o duchovní uspořádání rodiny moc nestarají. Otec je hlavou a zdrojem rodiny, a proto musí být naším prvotním cílem. Je-li muž slabý, můžeme na něj zaútočit přímo, je-li silný, musíme to vzít oklikou přes manželku a děti. Každý má nějakou Achillovu patu a tenhle by neměl být výjimkou. Pravděpodobně nám sám nabídne různé tělesné slabosti, kterých můžeme využít. Jde prostě o to ho povzbuzovat, aby se díval na ty nechutné obrázky duší zabývajících se onou ohavnou činností, kterou Nepřítel vyhradil manželům. Víc o této taktice v další korespondenci, ale můžeš si být jist její účinností, když jde o chytání vzorků, které bychom mohli vodit na provázku. Začni tím, že dohlédneš, na co má ve zvyku se dívat na elektronických přístrojích, které řídíme, a postaráš se, aby šlo o obsah brutálního a sexuálního druhu, jímž jsou v téhle době prosáklé všechny programy pro dospělé.

Na shledanou příště,

Quelle

 

Kennedy Hall

Přeložila Lucie Cekotová

4 Komentáře k "K čertu s rodinou (1. část)"

 1. Buhžýhě | 2.2.2021 z 14:12 |

  Tak zase ten kreacionismus, ten je nezmarný jak pampeliška. Víte přece, že Pius XII. povolil evoluci s tím, že se vyvíjelo jen tělo, nesmrtelnou duši pak vložil Bůh naráz… Tak proč tohleto… Kreacionisté obvykle nechápou obsah evoluční teorie, když si např. myslí, že přírodní výběr je náhodný. To není pravda, náhodné jsou jen mutace. I rozložení organismů na zemi odpovídá evoluci a pohybu kontinentů. Stejné je to s rozložením organismů ve vrstvách. Ve skutečnosti je evoluční teorie křehká. Stačí jediný nález Allosaura v třetihorách nebo psa v druhohorách, a zhroutí se. To, že se tak doposud nestalo, je její důkaz, neboť kdyby byl svět stvořen najednou, nacházeli bychom takové věci běžně. Doporučuji k přečtení toto:

  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130131014&ved=2ahUKEwiBhoyEocvuAhVQr6QKHeOQC8MQFjACegQIDxAB&usg=AOvVaw2nXlrJKwP86iLjeBO7uU48

 2. Myslím, že není nutné se hned čepýřit. Text a celá kniha se nevěnuje vědeckému rozboru evoluční teorie. Ostatně, není hezké oponentovi podsouvat něco, co netvrdí. Z úryvku vyplývá, že autor chápe přírodní výběr správně. Především, a podle mě zcela oprávněně, kritizuje evolucionismus, kdy se zásady evoluční teorie přenášejí do společenské oblasti. Jinak se sporu evolucionismus – kreacionismus nechci věnovat, osobně k tomu mám postoj jako Sherlock Holmes ke Sluneční soustavě.

  MRČ

 3. Tomáš | 9.2.2021 z 0:03 |

  Mně naopak v Tedeu články, zabývající se vědeckou a věcnou kritikou evoluční teorie, celkem chybí. Jakožto student vysoké školy na oboru biologie jsem se setkával s evoluční teorií prakticky v každém předmětu. Moderní člověk jen velmi zřídka připustí, že něco neví, a pak se dostává do neřešitelných problémů. Obě dvě skupiny – jak evolucionisté, tak kreacionisté – trpí často tímto neduhem. Evoluce je plná rozporů, nelogismů a odporuje pozorování, kreacionismus taktéž neodpovídá zcela přesně pozorováním a snaží se tvrdit věci, které nejdou dokázat. Studium biologie evoluční teorii jako takovou k ničemu nepotřebuje, je to jen zbytečný balast a snaha vysvětlit něco, pro co současné vědecké poznání nezná odpověď. Je to nejvíce viditelné v taxonomii, která se snaží řadit organismy podle naprosto špatně pojaté příbuznosti. Vzhledem k tomu, že k popisu a poznávání živé/neživé přírody člověk evoluční teorii fakticky nepotřebuje, je její všudypřítomnost v současných biologických vědách vysvětlitelná snad jen anti-křesťanskou ideologií/materialismem, bezbřehou vírou v pokrok a současným slepým následováním tzv. vědeckých autorit bez zapojování onoho „vrcholu evoluce“ – tedy lidského mozku. Ale v dnešním světě, kde: Válka je mír. Svoboda je otroctví. Nevědomost je síla. se nedivím, že: Úpadek je pokrok (= devoluce je evoluce). Člověk může samozřejmě věřit všelijakým báchorkám a pověrám alá evoluce, ale katolický křesťan by se měl držet především zdravého rozumu.

 4. Ad Tomáš: Vámi zmíněným tématům jsme se v Te Deum již věnovali:

  Vladislav Běhal „Inteligentní plán, nebo darwinismus?“ 2/2010
  Ernesto Ruffini „Vznik lidského těla z pohledu filosofie“ 2/2010
  P. T. „Ožehavá otázka evoluce“ 1/2020
  Luis Dufaur „Evolucionismem k zániku člověka“ 1/2020

  MRČ

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*