Nový prezident Institutu Jana Pavla II. odmítá Humanae vitae a razí změny v učení o šestém Božím přikázání

Novým prezidentem Papežského teologického institutu Jana Pavla II. pro vědy o manželství a rodině byl s platností na příští čtyři roky jmenován rektor pařížského Institut Catholique Msgr. Philippe Bordeyne. Neoficiální deník Francouzské biskupské konference La Croix tuto informaci doplnil sdělením, že „Msgr. Bordeyne bude pokračovat v započaté reformě institutu, založeného v roce 1981 polským papežem na podporu učení o manželství a rodině“. O jaké reformě tu je řeč? Institut, jemuž stál dlouho v čele dnes již zesnulý kardinál Carlo Caffara, jeden ze spolusignatářů dopisu, požadujícího po papeži Františkovi vyjasnění ohledně některých pasáží v exhortaci Amoris Laetitia, byl delší čas trnem v oku progresivním silám v Církvi, usilujícím o nové pohledy na morální otázky, týkající se šestého Božího přikázání. Dílčího cíle bylo dosaženo novým kancléřem institutu kardinálem Vincenzem Pagliem (neblaze proslaveným homoerotickými mabami ve „své“ katedrále, jež sám nechal zhotovit) rozsáhlými personálními změnami, kdy byla z vedení institutu bez větších fanfár propuštěna stará garda, zastávající tradiční morální učení Církve. Nový prezident hrál významnou roli v průběhu Synody o rodině v roce 2015, na kterou byl přizván samotným Františkem, aby přítomným biskupům pomohl vysvětlit, proč je třeba poupravit pohled Církve na problematiku rozvedených a znovu sezdaných katolíků. Z jeho pozdějších mediálních výstupů je zřejmé, že sdílí stanovisko AL na potřebu nově „rozlišovat“ a umožnit tak alespoň některým lidem, žijícím v neregulérním svazku – aniž by se vzdali manželského života – plnohodnotný svátostný život. Podobného „ducha rozlišování“ požaduje uplatňovat také v otázce užívání antikoncepce, jak uvedl v rozhovoru pro La Croix v roce 2016, v němž nedvojznačně prohlásil, že metodu regulace početí by nechal na svědomí každého páru zvlášť za předpokladu, že se nebude jednat o antikoncepci s abortivními účinky.

Za zmínku stojí i to, že Msgr. Philippe Bordeyne je členem akademické rady Mezinárodní akademie pro spiritualitu manželství, založené svého času neoficiálním vůdcem progresivního tábora kardinálem Martinim. V časopise, který tato akademie vydává, je značný prostor věnován i problematické „duhových rodin“ a hájí se zde stanovisko, že biblické odsouzení homosexuálních aktů neplatí všeobecně, ale jen tehdy, pokud je provozují heterosexuálové.

Z dosavadního působení 61 letého Msgr. Bordeyna lze tedy usoudit, že s ním bude kardinál Paglia, který je v obnaženém provedení na katedrální malbě rovněž přítomen, náramně spokojen.

MS

3 Komentáře k "Nový prezident Institutu Jana Pavla II. odmítá Humanae vitae a razí změny v učení o šestém Božím přikázání"

  1. Zdeněk | 19.3.2021 z 20:35 |

    Situace nebude jednoduchá. Ti kteří ještě odolávali budou odvoláni. Na klíčová místa budeou najmenováni liberálové. Jediná cesta je příliš se do dění církve nezapojovat a věřit dle Pravdy doma sám, kam zatím moc tohoto světa nesahá.

  2. Sodoma Gomora

  3. Pavel P. | 21.3.2021 z 21:01 |

    „…a hájí se zde stanovisko, že biblické odsouzení homosexuálních aktů neplatí všeobecně, ale jen tehdy, pokud je provozují heterosexuálové“.

    A možná to bude za chvíli platit i pro páté a sedmé přikázání…až se do toho kardinál Paglia spolu s novým prezidentem Papežského teologického institutu opravdu pořádně obují.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*