Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve

Lockdowny a další omezení v rámci proticovidových opatření vlád zasáhly také výraznou měrou náboženský život a Církev. Právem lze mluvit o „covidové perzekuci“. Jenže ta by nebyla možná a myslitelná bez dřívějších „předcovidových“ podkladů, bez pronásledování ještě před epidemií covidu. 21. století se vyznačuje jeho nárůstem, jak potvrzují i zprávy nadnárodních organizací zabývajících se touto problematikou.

Komunistické státy

Dvě komunistické diktatury uplatňují dnes krvavé represe vůči křesťanům. Na prvním místě Severní Korea, kde jsou jakékoliv náboženské obřady zakázány a je přikázán pouze státní kult komunistické strany a jejího vůdce Kim Čong una. Křesťané za vyznání své víry jsou odváženi do koncentračních vyhlazovacích táborů, které málokdo přežije. O pravé podstatě severokorejského režimu vypovídá svědectví jedné katoličky, jíž se složitou cestou podařilo dostat za hranice. Vyprávěla, že když byla školou povinným dítětem, tak jí doma rodiče večer předčítali z Písma sv. Ve škole žákům jednou učitel rozdal papíry a řekl: „Děti, zahrajeme si takovou hru, ale rodiče o tom nesmějí vědět, bude to pro ně překvapení, proto jim nic neříkejte. Napište na papír, co večer doma před spaním čtou a podepište se.“ Hrdinka příběhu, aniž něco zlého tušila, napsala, že rodiče čtou bibli. Tentýž den večer vtrhli do jejich bytu tajní policisté, při domovní prohlídce Písmo sv. skutečně našli, otce i matku zatkli a dívce řekli: „Teď už své rodiče nikdy v životě neuvidíš.“ Dali ji do dětského domova, kde jí vymývali mozek, ona si ale přesto uchovala zbytky víry rodičů ve svém srdci a po dosažení dospělosti nalezla cestu k emigraci.

V komunistické Číně je sice oficiálně náboženský kult povolen, ale se silnými omezeními a tvrdými zásahy státu do vnitřního života jednotlivých denominací. Katolická církev je rozdělena na oficiální tzv. Vlasteneckou katolickou církev, jejíž biskupové byli r. 1958 vysvěceni navzdory nesouhlasu Sv. stolce, a v ilegalitě působící Římu věrnou církev. Biskupové, kněží a věřící této ilegální církve jsou zatýkáni a odváženi neznámo kam, mnozí se již nevrátili a navždy zmizeli. Tzv. Vlastenecká katolická církev plně podporuje komunistický režim včetně jeho politiky jednoho dítěte v rodině (dnes již dvou) a dokonce v 90. letech vydala prohlášení, že žena, když podruhé otěhotní a nejde podle nařízení vlády na potrat, „těžce hřeší“. Je odporné, že tyto apostaty r. 2018 papež František legalizoval a jejich biskupy uznal. Stalo se tak v rámci navázání diplomatických styků Vatikánu s Čínou. Katolíci věrní Sv. stolci a pravé nauce byli hanebně hozeni přes palubu. Asi není náhodou, že jedním z vatikánských diplomatů, který to vše připravoval, byl smutně proslulý exkardinál Theodore McCarrick, který z pověření papeže Františka do Číny jezdil, ačkoliv již tehdy byly známy jeho skandály zneužívání bohoslovců a mladých hochů.

Po podepsání dohody Vatikánu s Čínou komunistické úřady v náboženském pronásledování přitvrdily. Z kostelů oficiální Vlastenecké církve musely být odstraněny kříže a mladým lidem do 18 let byla zakázána účast na bohoslužbách. Každá farnost má povinnost ustanovit svou vlastní „ochranku“, která legitimuje příchozí u chrámových dveří, jestli mají 18 let. Nyní podle zpráv www.pch24.pl vydaly úřady další nařízení, že kněží musejí „mít lásku ke komunistické straně“, pokud ji prý nebudou dostatečně projevovat, odejme se jim státní souhlas k výkonu duchovenského působení.

Kuba a Vietnam, další komunistické země, uplatňují vůči křesťanům zhruba tutéž politiku jako u nás před r. 1989: bohoslužby jsou legální, ale věřící zakoušejí diskriminaci ve veřejném životě, mimoliturgické náboženské aktivity se trestají.

Muslimské státy

Režimy uplatňující podle koránu právo šária si ve svém pronásledování v ničem nezadají s komunistickými tyraniemi Číny a Severní Koreje. Nejhorší je situace v Saudské Arábii (která mimochodem je pevným spojencem USA), kde je křesťanský kult úplně zakázán a za vyznání víry může být udělen trest smrti, např. když náboženská policie (tato instituce je v zemi oficiální) najde u někoho růženec nebo bibli. Ve většině jiných muslimských států jsou křesťanské denominace sice trpěny, ale za přísných diskriminačních opatření. Konverze z islámu ke křesťanství se trestá buď smrtí nebo dlouholetým vězením. Některé mohamedánské vlády též skrytě nebo veřejně podporují  teroristické organizace typu Al Kajda, Islámský stát, Boko Haram aj., které křesťany vraždí. V Nigérii např. s „požehnáním“ vlády probíhá genocida katolického obyvatelstva za mlčení světových mainstreamových médií, totéž nyní začíná i v Mosambiku. Z Pákistánu je dostatečně známý případ Asie Bibi, křesťanky odsouzené k smrti za údajné rouhání se prorokovi Mohamedovi, jež spočívalo ve výroku, že „Mohamed nezemřel za spásu lidí, ale Kristus ano“. Silná medializace případu nakonec přiměla pákistánský Nejvyšší soud rozsudek smrti zrušit, Asia Bibi mohla poté s rodinou odcestovat. Muslimské teroristické organizace uplatňují svoji krutost a vraždění křesťanů i v západní Evropě, jako dokazují v nedávných letech případy útoků na katolické kostely v Paříži i jinde.

Relativně nejtolerantnější vůči křesťanům jsou právě ti muslimští vládcové, které mainstreamová média označují nepravdivě jako „zrůdy“, konkrétně syrský prezident Bašár Asád, který není ortodoxním mohamedánem. Katolická církev pod jeho vládou není téměř v ničem omezována a může svobodně vykonávat své poslání.

Demokratické státy Evropy a Ameriky

Tyto země, které se honosí svojí „náboženskou svobodou“, ve skutečnosti stupňují perzekuci křesťanů, především Katolické církve. Navenek sice mohou katolíci naprosto svobodně vysluhovat liturgii a organizovat různé náboženské akce, zakládat školy a spolky, mít svá média, formálně mohou vykonávat jakoukoliv profesi, ale u pravověrných katolíků dochází stále častěji ke konfliktům se státem a společností kvůli otázkám potratu, homosexuality a LGBT. Hanebnou roli tady hrají též někteří představitelé pokoncilní církevní hierarchie, kteří se katolíků, obětí pronásledování kvůli svému odvážnému postoji, nejen nezastanou, ale někdy dokonce se postaví na stranu soudců, případně se sami pasují do této role. Přesně toto byl případ belgického docenta filozofie z katolické univerzity v Lovani Stéphana de Merciéra, který rozdával studentům brožurky proti potratům, jež sám napsal. Za to byl přímo na základě intervence kancléře univerzity bruselského kardinála Josepha de Kesela propuštěn, neboť prý postupoval „necitlivě vůči jinak smýšlejícím“. Když si poté našel nové místo vyučujícího na jezuitském učilišti, postaral se kardinál Kesel, aby byl vyhozen i odtud.

Ve Francii středoškolský profesor dějepisu Phillippe Isnard, praktikujcí katolík, vysvětloval studentům mravní nepřijatelnost potratů – a za to byl okamžitě propuštěn, neboť prý „nepředložil alternativní stanovisko, aby si studenti mohli sami vytvořit svůj názor“. To se stalo ještě za „pravicové“ vlády Nicolase Sarkozyho. Ministr školství zaslal všem středním školám v zemi směrnici, že Isnard nikde ve Francii nesmí být přijat do školských služeb. Místní církevní představitelé mlčeli, nezastali se jej.

Mlčeli i tehdy, když dnes už zesnulý opat benediktinského kláštera v Le Baroux (celebroval pouze tradiční liturgii) mons. Gérard Calvet se nechal připoutat řetězy na potratové klinice v Grenoblu a modlil se tam, aby tak vyjádřil svůj protest proti vraždění nenarozených. Byl za to odsouzen k podmíněnému trestu vězení.

V Kanadě dvě známé aktivistky na obranu nenarozeného života Mary Wagnerová a Linda Gibbonsová strávily úhrnem každá několik let ve vězení za to, že navštěvovaly potratové kliniky, rozdávaly ženám čekajícím na potrat růže a prosily je, aby nezabíjely své nenarozené děti. M. Wagnerová říká, že pouze dva biskupové z celé Kanady vystoupili na její obranu. V USA před dvěma lety bylo kvůli stejnému „přestupku“ zatčeno sedm aktivistů, mezi nimi jeden katolický kněz. Zastala se jich pouze menšina biskupů a kněží. U zdravotníků, kteří odmítají vykonávat potraty nebo u nich asistovat, platí sice formálně výhrada svědomí, jenže je čím dál méně respektována. Ve Švýcarsku např. jsou čerství absolventi medicíny při přijímání za členy Lékařské komory dotazováni na svůj názor na potrat. Když vysloví nesouhlas, nesmějí vykonávat lékařskou praxi.

Ke střetům se státem dochází i v otázce postoje k rodině. Ze všech západních demokratických zemí jsou hlášeny už stovky případů, kdy věřící psychoterapeuti přišli o zaměstnání, protože svým homosexuálním pacientům nabízeli terapii s cílem změny na heterosexualitu. Křesťanským cukrářům a pekařům je odnímána licence, když odmítají péct svatební dorty homosexuálním nebo lesbickým párům, pedagogové všech stupňů jsou propouštěni nebo disciplinárně trestáni, jestliže řeknou nebo napíšou na sociálních sítích, že rodinu tvoří pouze jeden muž, jedna žena a děti.

Západní demokracie zdůrazňují také čím dál agresivněji svůj „laický“ a „nenáboženský“ charakter. Proto už byly zaznamenány stovky případů, kdy letušky, zdravotní sestry nebo sociální pracovnice přišly o zaměstnání, neboť nosily na krku křížek, který po upozornění odmítly sundat. Ve Velké Británii byl dokonce vyhozen z práce řidič kamionu, protože měl v kabině sošku Panny Marie. O místo přišla i sociální pracovnice, jež se v bytě se svojí klientkou na její vlastní žádost pomodlila, ale dospělé děti této ženy si stěžovaly. Zcela jinak se ale úřady chovají k muslimům, ženy ve všech profesích mohou bez problémů nosit džiháb apod. Zároveň narůstá též agresivita proti křesťanským symbolům. Devastace katolických chrámů, ničení křížů a soch P. Marie a světců jsou na denním pořádku.

Ani ve formálně katolické Latinské Americe nemá Církev plnou svobodu. V některých zemích již stovky kněží byly zavražděny komunistickými partyzánskými bojůvkami, v dalších zase jsou u moci levičácké vlády, které vyvolávají konflikty s Církví právě kvůli odlišným názorům na potraty a rodinné hodnoty.

Relativně nejvolněji se katolíci mohou cítit v postkomunistických a postsovětských zemích, které nezdůrazňují v takové míře jako na Západě „laicitu“ a sekularismus. Ani tady však nechybí konflikty. Klasickým příkladem je katolické Polsko, kde v posledních letech přibývá útoků na kostely, sakrální objekty a také na duchovní osoby. Ty narostly v minulém roce v souvislosti s výrokem Ústavního soudu o nelegitimitě potratu z eugenických důvodů, agresivitou vynikají především členové propotratových sdružení. I v Polsku dochází k perzekuci pravověrných katolíků, když se nekompromisně postaví na obranu nenarozeného života nebo za rodinné hodnoty. Z univerzity v Katovicích byla nedávno propuštěna profesorka Ewa Budzińska, protože řekla před studenty, že homosexualita je protipřirozená – a ti si stěžovali. Gynekolog Bogdan Chazan musel opustit svou profesi, poněvadž odmítl vykonat ženě potrat a poskytnout jí adresu jiného lékaře, který by to udělal.

Nicméně přesto je situace ve východní Evropě lepší než na Západě. Čtenáři snad dovolí jednu osobní vzpomínku. Před několika lety jsem byl v Bělorusku a pokud na základě vlastních zkušeností z cizích zemí mám odpovědět na otázku, kde Církev opravdu vzkvétá, tak je to právě tam. Nejsem přitom nekritickým obdivovatelem prezidenta Alexandra Lukašenka. Vytýkám mu, že dosud nedokázal přestřihnout pupeční šňůru spojující jeho a celý stát s komunistickou minulostí, před budovou parlamentu pořád stojí velká socha V. I. Lenina, ulice se jmenují po bolševických zločincích (jedna z hlavních tříd v Minsku nese název Felixe Dzierźynského). Ani Lukašenkova národnostní politika vůči polské menšině není spravedlivá. Rozhodně ale není krutým diktátorem, demokratické mechanismy fungují a opozice je v parlamentu zastoupena.

Paradoxně jsem nepoznal žádný jiný režim s tak vstřícným chováním ke křesťanství a jeho hodnotám. Katolíci tvoří cca 15 procent obyvatelstva, většina je pravoslavná. Všechny fakulty vysokých škol musí ze zákona mít zřízenou kapli, kde jednou za týden pravoslavný kněz celebruje liturgii a je studentům k dispozici ke zpovědi a k osobnímu pohovoru. Na základních a středních školách se sice náboženství nevyučuje, to si pravoslavní i katolíci organizují sami ve farnostech, ale pravoslavní kněží mají právo čtyřikrát během školního roku požádat ve škole v jejich teritoriu besedu s žáky nebo studenty a musí jim být ze zákona vyhověno. Stát vynaložil obrovské finanční prostředky na rekonstrukci bolševiky zlikvidovaných pravoslavných i katolických kostelů. V moderní vládní čtvrti nechal Lukašenko postavit nový pravoslavný chrám. V katolické katedrále hlavního města Minsku se slouží v neděli 12 mší (z toho jedna v tradičním ritu), většina jich je nabita do posledního místečka. Při konsekračních slovech v NOM se používá správné formulace „za mnohé“, nikoli „za všechny“. V zemi působí Bratrstvo sv. Pia X. Ve všední den jsem zavítal do katolického mariánského kostela v centru Minsku, zrovna se sloužila mše, 4 kněží zpovídali a u každé zpovědnice stály dlouhé fronty převážně mladých lidí. To je skutečně kvetoucí církev, jakou dekadentní Západ už nezná. Chrámy jsou ve dne a často i v noci otevřeny – a nikdo si netroufne je znesvětit, neboť za to hrozí tvrdé tresty vězení.

V Bělorusku je též zakázána jakákoliv propagace homosexualismu a LGBT, trestné je šíření pornografie, stát zdůrazňuje monogamní rodinu a její hodnoty. Protipotratové organizace předkládají právě tento rok do parlamentu požadavek na úplný zákaz potratů a je to podporováno údajně i z nejvyšších míst (v Bělorusku je v současnosti potrat legální do tří měsíců za přísných kritérií). Měl jsem v Minsku přednášku na protipotratové konferenci v arcibiskupské rezidenci pod záštitou města, jehož zástupci tam byli přítomni a vyslovili se veřejně na obranu nenarozeného života. Jde o úplně jinou atmosféru než na Západě.

Covidová perzekuce a zrada vedení Církve

Opatření proti koronaviru zruinovala také náboženský život. Vlády především západních zemí využily protikatolických nálad a zavedly omezující nařízení vůči církevním institucím v takové míře, že překonala i komunistické pronásledování. Bohužel je smutnou skutečností, že papež František, Vatikán a biskupské konference většiny států zklamaly na celé čáře. Takovou zradu Krista a jeho nauky nezaznamenáváme nikdy nikde v dějinách.

Papežové se různými dokumenty vždycky vyjadřovali s autoritou Krista k aktuálním problémům z etického hlediska. Biskupové v jednotlivých zemích je následovali. Tato oficiální stanoviska Církve v moderní době, která nepřála křesťanským hodnotám, byla vždy v rozporu se státním a společenským establishmentem, jinak tomu v sekulární společnosti ani být nemohlo. Sociální encyklika Lva XIII. „Rerum Novarum“ r. 1891 a na ni navazující encyklika sv. Pia X. „E Supremi Apostolatu“ r. 1904 nebyly po chuti mocným tohoto světa, neboť poukazovaly na sociální zlořády, za něž oni nesli odpovědnost. Encykliky Pia XI. „Divini Redemptoris“ proti komunismu a „Mit brennender Sorge“ proti nacismu, obě z r. 1937, upozorňovaly na zločiny režimů těšících se popularitě mnoha občanů světa, proto vyvolaly pobouření. Podobně i nástupní encyklika Pia XII. „Summi Pontificatus“ r. 1939 u příležitosti vypuknutí II. světové války rozžhavila německé nacionální socialisty do běla.

Také pokoncilní papežové navzdory nepřijatelným kompromisům s protikatolickým světem se přece jen někdy odvážně vyjadřovali k morálním problémům, Pavel VI. v encyklice „Humanae Vitae“ r. 1968 proti antikoncepci, Jan Pavel II. v exhortaci „Familiaris Consortio“ r. 1981 proti rozlučitelnosti manželského svazku a r. 1995 v encyklice „Evangelium Vitae“ proti potratům.

Toto u papeže Františka a jím jmenovaných hodnostářů výrazně postrádáme. Když vypukla covidová hysterie, katolík právem očekával, že římský pontifik zaujme dle příkladu svých předchůdců stanovisko z morálního hlediska v duchu tradiční nauky Církve, které nebude totožné s postojem OSN, WHO a většiny vlád světa. Nic takového se nestalo, reprezentanti  Magisteria poslušně akceptovali všechna nesmyslná a zločinná omezení života občanů. Odvolávali se na vyjádření údajných lékařských odborníků, jenže opomenuli, že tady nejde jenom o medicínský, ale též podstatnou měrou etický problém – a ten jednoznačně „parketou“ Katolické církve je. To, že státy ruinují veškerý ekonomický život, vzdělávací systém, kulturu a náboženství s odvolávkou na epidemii viru s pouhou smrtností 3 promile je z morálního hlediska neomluvitelné a nepřijatelné, neboť platí zásada známá už antickému Hippokratovi, že újma způsobená léčením nemoci nesmí být větší než újma způsobená samotnou nemocí. Lockdowny a je doprovázející antihumánní omezení (povinné roušky, zákazy setkávání, povinné testování atd.) působí opravdu podstatně větší škody než samotný covid, a to nejen ve vztahu k ekonomice, školství a kultuře, ale hlavně přímo ke zdraví obyvatelstva. Nárůst sebevražd v důsledku psychických depresí z lockdownu, infarktů, mrtvic a rakovin kvůli zanedbané lékařské péči je těžkou obžalobou nejen světských, ale i církevních autorit, které s nimi zpívají stejnou píseň. Přitom je dnes už zřejmé a existují stovky studií politicky nekorektních špičkových světově uznávaných lékařských odborníků, že lockdowny a jejich opatření nejen vyvolávají další choroby a úmrtí, ale nijak nesnižují ani covidovou nákazu. Těch několik málo zemí, jejichž představitelé si uchovali zdravý rozum a smysl pro lidskost, např. africká Tanzanie s nedávno zesnulým katolickým prezidentem Johnem Magufulim, Bělorusko, Turkmenistán a částečně i Švédsko a některé členské státy USA (Florida), nikdy nezavedlo lockdown a přitom nemají covidová čísla o nic horší než státy s tvrdým lockdownem, ba velmi často ještě lepší. Už toto musí být signálem pro světové lídry, že lockdown nejenže nefunguje, ale naopak maximálně škodí, a proto je třeba vyvodit z toho důsledky. Jenže nikoliv, oni sledují své vlastní antihumánní cíle byznysu a ustavení „nového resetu společnosti“, o němž sní ředitel Mezinárodního ekonomického fóra Klaus Schwab.

Pokud nezatáhnou za brzdu oni, pak nutno se ptát, proč papež a církevní představitelé nezdůrazní tuto jejich povinnost? Proč nejenže mlčí, nýbrž stále je v těchto opatřeních podporují? Proč naopak ještě vyzývají autoritativně katolíky, aby se dali očkovat vakcínami, které jsou testovány na buňkách dětí zabitých umělým potratem, což znamená podporu zločinného potratového průmyslu? Proč katolíci, kteří mají jasné stanovisko, jsou i uvnitř samotné Církve ostrakizováni? Církev žel od II. vatikánského koncilu se stále více autentickým katolickým hodnotám vzdaluje a za pontifikátu Bergoglia vykročila v tomto směru ještě razantněji než předtím.

Součástí protiocovidových opatření států jsou také zákazy nebo citelná omezení bohoslužeb. Je signifikantní, že nejhorší situace je právě v zemích, kde ještě přežíval masový katolicismus. V Irsku již více než rok nemohou věřící vůbec na mši sv., musí se spokojit pouze s jejím online přenosem. Na Slovensku od ledna až do dubna včetně Velikonoc se rovněž katolíci nesměli účastnit bohoslužeb, v Portugalsku od podzimu až do dubna a od dubna nově také na Maltě. Hierarchie většinou mlčí, a pokud protestuje, tak pozdě a velmi opatrnými slovy, všechna čest výjimkám, jaké představují např. arcibiskup Július Orosch z Trnavy. V Polsku omezili počet lidí, kteří se mohli účastnit velikonočních obřadů, na jednu osobu na 20 m čtver., dosud to bylo 15 m čtver., díky Bohu věřící to masově ignorovali a chrámy byly o Velikonocích nabité k prasknutí. Ministerstvo zdravotnictví hrozilo celonárodní katastrofou, jenže covidová čísla začala právě po Velikonocích klesat.

V těch západoevropských zemích, kde je nedělní frekvence věřících slabá, vlády přece jen s velkými omezeními bohoslužby povolily, nesáhly k totálnímu zákazu, protože by jej musely uplatnit i vůči muslimům – a jejich reakce se bojí. Nicméně pokud někteří duchovní správci „vybočí z řady“, dostanou se do problémů nejen se státními,. ale i s církevními autoritami. Klasickým dokladem je liturgie Bílé soboty sloužená v tradičním (tzv. tridentském) obřadu v kostele sv. Cecilie v Paříži. Vedli ji páteři Marc Guelfucci a Gabriel Grodziski. Na udání tam vtrhla policie a pod záminkou, že nejsou dodrženy hygienické předpisy, především roušky a rozestupy a sv. přijímání se podává jenom do úst, obřad ukončila a oba kněze zatkla. Ti byli sice po pár hodinách propuštěni, ale obviněni z trestného činu „ohrožení zdraví a života lidí“. Pařížský arcibiskup Michel Aupetit se těchto svých diecézních kněží nejen nezastal, ale dokonce vůči nim zahájil kanonický proces, jediným gestem v jejich prospěch bylo jeho vyjádření, že u tradičního obřadu přijímat na ruku nelze. V Londýně zase policie podobným brutálním způsobem ukončila velkopáteční obřady v polském kostele. Tam ale vše dopadlo podstatně lépe, velitelství se nakonec za nepřiměřený zásah omluvilo. Podobných incidentů ve Francii, Velké Británii a v dalších západních zemích je hlášena celá řada. Postoj hierarchie je většinou nemastný neslaný.

To neudivuje, neboť jestliže reprezentace magisteria nezaujala adekvátní postoj k morálně nepřijatelným proticovidovým opatřením hned na počátku, jestliže dokonce svým schválením vakcín získaných umělým potratem nepřímo podpořila i vraždění dětí v mateřském lůně, ačkoliv samotný II. vat. koncil toto nazval „odporným zločinem“ a papež Jan Pavel II. vyzval v encyklice Evangelium Vitae dokonce k občanské neposlušnosti v této věci, potom se nedá očekávat, že by se radikálně zastala svých kněží a věřících, kteří se rozhodli klanět pravému Bohu a nikoli falešnému bůžkovi veřejného zdraví.

Situace uvnitř Katolické církve je tak tristní, jak pravděpodobně nebyla nikdy v minulosti. Jen pár biskupů a jim oddaných kněží a věřících „zachraňuje situaci“. Jsou to jedna a tatáž jména: arcibiskupové C. M. Viganó a J. P. Lenga, biskupové Athanasius Schneider, Tomasz Peta a Joseph Strickland, kardinálové Janis Pujats, R. L. Burke, G. l. Mueller aj. Podle webu LifeSiteNews se jedná zhruba o několik desítek biskupů na celém světě, kteří se staví proti nemorálně vyrobeným vakcínám, lockdownům a dalším projevům sanitární diktatury, a kteří se ozývají proti výprodeji katolické nauky organizované papežem Františkem a jemu oddanými hierarchy. Jsou podobni starozákonním prorokům, kteří také byli ve svém národě v citelné menšině, ale nakonec sám Pán ukázal, že právě oni měli pravdu a nikoli králové a velekněží, proti kterým prorokovali. V tom je síla i jistota nás, pravověrných katolíků současnosti.

Radomír Malý

Článek je souhrnem přednášky v rámci „bytového semináře“.

34 Komentářů k "Malý: Předcovidové a covidové pronásledování katolické církve"

 1. ad „jedna z hlavních tříd v Minsku nese název Felixe Dzierźynského“
  V takmer každom talianskom meste je ulica Giuseppe Garibaldiho.
  V mnohých má tento vrah sochy a pamätné tabule – napr. Bologna.

  Ovšem v takej Budapešti tiež…

 2. Jeden ateista | 23.4.2021 z 15:17 |

  To ve Švýcarsku s komorou je strašné. Kde si to mohu ověřit? Myslím zdroj.

 3. Dr. Radomír Malý | 24.4.2021 z 10:29 |

  Ad BH: Máte rpavdu, ještě dodám, že v samotném Římě se hlavní most přes Tiberu vedoucí k Vatikánu jmenuje Mazziniho, to byl ještě větší vrah a zločinec než Garibaldi.

  Ad Jeden ateista: Ta záležitost je stará cca 2 roky, četl jsem ji v rakouském tištěném periodiku Glaube und Kirche, ale už nevím žel přesnou citaci. Zkuste pohledat na webu ohledně švýcarského zdravotnictví, já zkusím také a kdybych na to narazil, dám vědět.

 4. Pavel P. | 24.4.2021 z 11:58 |

  „Půlnoc je také začátkem nového dne“.

  sv. Jan Pavel II.

 5. Felix Leo | 25.4.2021 z 9:35 |

  S tou švýcarskou komorou je to fake jako Brno, byť „poctivě“ opisovaný a šířený.

 6. Nejděsivější ulicí bude zřejmě relativně mladá berlínská Rudi-Dutschke-Straße:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudi_Dutschke#Ulice_Rudi_Dutschkeho_v_Berlíně

 7. Dr. Radomír Malý | 26.4.2021 z 10:26 |

  Ad Felix Leo: Je snadné napsat o jakékoliv informaci, že je to fake. Jenže když to tvrdím, musím se také odvolat na zdroje: kdo, kdy a kde tu informaci popřel, dementoval a označil za nepravdivou. To mi od vás chybí.

 8. Libor Rösner | 29.4.2021 z 12:05 |

  V několika našich městech je ulice Pionýrů, v Zápotockého rodišti stojí jeho socha, v Praze náměstí Interbrigády…

 9. Felix Leo | 1.5.2021 z 10:23 |

  Ad Dr. Radomír Malý: Vy byste měl v první řadě ověřitelně doložit, kde uvedenou informaci převzal. Jinak jste v pozici Zemana s Peroutkovým článkem.

 10. Dr. Radomír Malý | 7.5.2021 z 12:00 |

  ad Felix Leo: Převzal jsem tu informaci z rakouského katolického tištěného periodika „Glaube und Kirche“ z r. 2018 – a jestli se nepletu, tak byla publikována i na http://www.pch24.pl.

 11. Felix Leo | 9.5.2021 z 8:56 |

  Zeman se taky „nepletl“. Ukažte na článek „vlevo dole“ konkrétně.

 12. Karol Dučák | 12.5.2021 z 8:19 |

  Pán Dr. Malý, citoval som z Vášho článku, ale dodržal som všetky zásady. Uviedol som presne, odkiaľ som citoval: http://www.priestornet.com/2021/05/diletant-ivan-korcok-hanebna-skvrna.html#more.

 13. Dr. Radomír Malý | 12.5.2021 z 10:51 |

  Ad Felix Leo: Ale vždyť vy sám píšete, že „s tou švýcarskou komorou je to fake jako Brno, byť „poctivě“ opisovaný a šířený“. Z toho vyplývá, že jste sám na to někde v médiích narazil, čili těch zdrojů bude určitě víc. Já jsem uvedl konkrétní tištěné médium, tam si to najděte, pokud máte zájem. Popisovali tam případ jedné lékařky, které se to skutečně stalo.

 14. František | 20.5.2021 z 22:18 |

  Ján Orosch, trnavský arcibiskup, nie Július, pán Dr. Malý, inak super článok. Žial aj on vyjadril názor,že sledovaním online prenosov zadosťučiníte účasti na sv. omši. Je len jednooký, medzi slepými. Ale vďaka Bohu nemá nič proti sláveniu sv. omše v tradičnom ríte.

 15. Igric | 8.6.2021 z 12:31 |

  LICH!
  Aký máte názor na stanovisko Kongregácie pre náuky viery k očkovaniu?
  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201221031
  Téma buniek z potratených plodov je zložitejšia téma a treba ísť do hĺbky.

 16. Dr. Radomír Malý | 18.6.2021 z 10:40 |

  Ad Igric: Můj názor je identický s názory biskupů Schneidera a Vigana. Pokud kongregace pro nauku připouští očkování proti covidu, nemoci nikoli smrtelné, jež nepředstavuje závažné ohrožení zdraví populace, vakcínou testovanou na buňkách potracených dětí, je to pro mne nepřijatelné, i kdyby sto kongregací pro nauku víry tvrdilo opak.

 17. Ad Dr. Radomír Malý: Myslím, že v dané věci nepanuje taková shoda, abychom mohli hovořit o nějakém závazném učení. Názor arcibiskupa Vigana je názorem arcibiskupa Vigana, lze s ním souhlasit, ale také nikoliv. Navíc se mi zdá, že pohled Mons. Schneidera a Mons. Vigana není zcela totožný; druhý hovoří o naprosté mravní nepřípustnosti, první, jak se mi alespoň zdá, zdůrazňuje nevhodnost spíše z pastoračních důvodů.

  MRČ

 18. Dr. Radomír Malý | 19.6.2021 z 11:36 |

  Ad Hodie: Myslím si, že pohledy mons. Schneider a Vigana na vakcinaci jsou totožné, rozdíl je pouze v rozdílném zdůrazňování aspektů. Mons. Schneider akcentuje buńky potracených dětí, mons. Viganó nebezpečné zdravotní účinky očkování, oba ale trvají na absolutní nepřípustnosti vakcinace, jak nota bene dokazuje můj překlad rozhovoru s arcb. Viganem zveřejněný na DaH. V jiných vyjádřeních samozřejmě i mons. Viganó používá jako argument proti očkování buňky potracených dětí.

 19. Ad dr. Radomír Malý: Vycházel jsem z prohlášení Mons. Schneiadera, že názor, že mravní dovolenost vakcín vytvořených na základě buněk HEK 293 je v krajním případě dovolená, je: „… extremely anti-pastoral and counterproductive, especially when one considers the increasingly apocalyptic character of the abortion industry, and the inhuman nature of some biomedical research and embryonic technology.“ Zcela zřejmě se nedovážil označit ho za bludný. Navíc se tyto buňky dosud používaly při vývoji jiných léčiv, jako je např. inzulín. Je otázkou, proč nikdo tak náruživě nevystupoval proti inzulínu. A mohou ho vůbec katolíci používat?

  MRČ

 20. Lucie Cekotová | 21.6.2021 z 9:44 |

  Bez inzulínu diabetik zemře. Člověk pokousaný vzteklým psem bez vakcíny proti vzteklině zemře. Bez očkování proti covidu drtivá většina lidí nezemře. Pokud takové nebezpečí někomu skutečně vážně hrozí (starší obézní člověk s hypertenzí apod.), pak zřejmě není absolutně mravně nedovolené dát se očkovat ani morálně pochybnou vakcínou (přičemž zůstává povinnost jasně vyjádřeného nesouhlasu s potraty). Nicméně jak vyplývá z řady průzkumů, většina lidí se nedává očkovat z obav o zdraví, ale z různých jiných důvodů, třeba aby mohli na dovolenou (a to letos, protože očkování zatím „platí“ 9 měsíců), nebo aby se zbavili věčného testování. Dát si píchnout látku s problematickou účinností i bezpečností z jiných než velice vážných zdravotních důvodů je morálně pochybné samo o sobě.

 21. Ad Lucie Cekotová: Ano, já s Vámi souhlasím. Ale tím se rozcházíte např. s názorem Mons. Vigana nebo dr. Malého, kteří, chápu-li to dobře, považují užívání látek vyvinutých na základě HEK 293 za samo v sobě mravně nedovolené. Pokud by tomu tak skutečně bylo, nebylo by možné užívat je ani v případě diabetika, jelikož žádný zdravotní stav nemůže ospravedlňovat hřích.

  MRČ

  P. S.
  Abych předešel nedorozumění, já tyto preparáty a jejich výrobu nehájím.

 22. Dr. Radomír Malý | 21.6.2021 z 11:01 |

  Ad Hodie: Já jsem několikrát publikoval, snad také i na tomto webu, nevím už přesně, že v krajním případě, jak o tom píše pí mgr. Cekotová, kdy jde skutečně o život (vzteklina, inzulín….), lze vakcínu použít, nikoli však v případě covidu, kdy riziko úmrtí je zanedbatelné (s výjimkou snad případu, o němž píše L. Cekotová, nicméně je otázkou, jestli nebezpečí smrti je u tohoto člověka větší po covidu nebo po samotné vakcíně). Samozřejmě to nic nemění na tom, že použití buněk potracených dětí i k výrobě vakcín proti vzteklině atd. je opravdu mravně nepřípustné, vždy je možnost vyvinout vakcíny v souladu s mravním řádem, jenže v konkrétní situaci, kdy je zde pro jednotlivce volbou buď život, nebo vakcína, je možno zvolit vakcínu, aniž by člověk hřešil (morální princip proporcionality). V tom jsem s mons. Schneiderem zcela zajedno, není mezi námi rozpor. Nedomnívám se, že mons. Viganó smýšlí v tomto jinak, byť takový postoj výslovně nepublikoval, alespoň já o tom nevím.

  Mimochodem – netroufal bych si říct, že mons. Schneider odmítá vakcíny proti covidu z pastoračních a nikoli dogmatických důvodů, je signatářem dokumentu „Veritas liberabit vos…“, jenž staví problematiku vyloženě věroučně. Krom toho publikoval, lze to najít na webu pch24.pl, několik plamenných výzev proti covidovému očkování, dokonce vyzývá i k ochotě podstoupit mučednickou smrt, což rozhodně nelze označit za pouze pastorační a nikoli věro- – přesněji mravoučný postoj.

 23. Dr. Radomír Malý: Měl jsem na mysli užití těchto vakcín, ať už lékařem či pacientem. Problém podle mne spočívá v tom, že se např. Mons. Schneider nevyjadřuje dost teologicky přesně (někdy dokonce sklouzává k jakémusi poeticko-teologickému jazyku Jana Pavla II.). Dopise z 12. prosince „O mravní nepřípustnosti užití vakcín vyrobených z buněk potracených lidských plodů“ píše: „Zločin potratu je natolik odporný, že jakákoliv souvislost s tímto zločinem, byť velmi vzdálená, je nemravná a katolík, který je si toho plně vědom, ji namůže za žádných okolností přijmout.“ Z toho by vyplývalo, že nelze uplatňovat žádné „polehčující“ okolnosti, včetně nebezpečí smrti. Navíc je to zřejmé i z toho, že ve stejném dopise je vyjádřen nesouhlas s postojem Kongregace pro nauku víry z roku 2008, že zmíněné vakcíny jsou v nutných případech přípustné a je to označováno za „samo v sobě rozporné“ a „nemůže být katolíky přijato“. Kdybychom takový způsob uvažování důsledně uplatňovali, pak bychom všichni (včetně Mons. Vigana, Mons. Schneidera aj.) hřešili, jelikož se materiálně podílíme (nakupováním a používání výrobků) na hříchu, který volá o pomstu do nebe, tj. nevyplácení spravedlivé mzdy dělníkovi. Ale pokud to dobře chápu, dr. Malý nesdílí krajní pohled Mons. Schneidera.

  MRČ

 24. Dr. Radomír Malý | 21.6.2021 z 22:31 |

  Ad Hodie: Pardon, poněkud si nerozumíme. Já naopak pohled mons. Schneidera plně sdílím. Jeho apel, že katolík nemůže „za žádných okolností“ přijmout vakcínu mající souvislost se zločinem potratu, zcela akceptuji, což nijak neodporuje tomu, co jsem napsal ve svém předchozím příspěvku, že v případě eventuality buď vakcína, nebo život, se lze bezhříšně rozhodnout pro první variantu. Bezhříšné ale neznamená dobré, je to dle morální teologie zlo, jenže jde o krajní a bezvýchodnou situaci, anomálii, k níž normálně nedochází a jiná možnost kromě smrti pacienta není. Hřích v tomto případě padá na výrobce a prodejce vakcín, nikoli na pacienta postaveného před uvedenou volbu nebo jeho lékaře.

  Mons. Schneider toto nepochybně ví a zcela určitě, kdyby dostal otázku, jak se v této anomálii zachovat, by rozhodně neřekl „musíte na tu vzteklinu zemřít a ne se nechat naočkovat…“ Natolik ho osobně velmi dobře znám, jsme přátelé. Pokud tuto anomálii nikde nevzpomíná (ačkoliv před víc jak půl rokem v jednom rozhovoru na pch24 se k ní vyslovil tak jako já, ale nebudu to zpětně dohledávat), tak je to z ryze pastoračních a etických důvodů.

  Já jsem byl v podobné situaci, když jsem na fakultě i na střední škole měl přednášky o potratech a mluvil kategoricky, že nikdy není dovoleno dítě v lůně matky zabít. Samozřejmě abych nezeslabil účinek svých slov, tak jsem nemluvil o známé eventualitě, která, pokud se nemýlím, se už dnes nejspíš nevyskytuje, totiž o komplikacích mimoděložního těhotenství. Tady jsou kandidáty jisté smrti zcela nepochybně jak dítě, tak matka a jedinou záchranou je chirurgicky vyjmout plod, což znamená jeho smrt, ale matka bude žít. Až když se mi v diskusi studenti a studentky s tím vytasili, tak jsem vyložil, že toto Církev nepovažuje za potrat, jak se lze dočíst ještě v předkoncilových učebnicích morálky, ale lékař musí mít úmysl a snahu zachránit oba, tj. nejen matku, ale i ten plod, i když naděje je prakticky nulová.

  Známá klasická mravouka Noldinova také kategoricky stanoví, že lhát není nikdy dovoleno, jenže konkrétní rozbory případů, určené zpovědníkům, nepovažovaly za hřích lži, když někdo za nacismu nebo komunismu při výslechu lhal, aby odvrátil podezření od jiné osoby, jíž hrozilo zatčení a mlčení by jen zhoršilo situaci, nebo naopak když byl krutě mučen a v bolestech lživě někoho nevinného udal. Ne, že by to ti moralisté schvalovali jako správné a dobré jednání, pouze jako bezhříšné vzhledem k anomálním okolnostem – a v tom je velký rozdíl.

  Existuje mravní norma, která platí za normálních okolností – a těch je většina. Anomálie jsou zcela zvláštní kapitolou. My dnes musíme přednostně hlásat normu – a ne se utápět v případných anomáliích. Právě to dělá mons. Schneider. Nezabývá se anomálními situacemi přijetí či nepřijetí očkování proti vzteklině nebo cukrovce (inzulín), neboť toto v současnosti není téma, tím je očkování proti covidu. Tato nemoc de facto není smrtelná, tudíž očkování není nutné, použít proto vakcíny z uměle potracených plodů je nemorální, vražedné, hnusné a těžce hříšné. 5 biskupů včetně mons. Schneidera, signatářů dokumentu „Veritas liberabit vos“, kritizuje zcela právem rozhodnutí kongregace pro nauku víry v této věci z r. 2008 jako „samo v sobě rozporné“, všimněte si též pozorně jejich formulace – oni nepopírají, že navenek je tato materiální spolupráce se zlem vzdálená a nepřímá, ale fakticky podporuje potratový průmysl a poskytuje mu alibi pro další „výzkum“ v tomto směru, tj. je víceméně pobídkou k dalším potratům. Kdyby kongregace mluvila o přípustnosti pouze tehdy, když jde o variantu vakcína nebo smrt, tak by to bylo úplně jiná situace, její dokument ale hovoří pouze o „nutných případech“, což je natolik vágní, že se tam schová cokoliv.

  Jsem proto velice rád, že bisk. Schneider mluví a píše tak radikálně. Burcuje svědomí. Tady jde nejen o vakcíny proti covidu, ale také o výrobu léků z potracených plodů atd.

  Jen ještě dotaz. Nerozumím vaší předposlední větě: Proč a jak se podílíme na materiální spolupráci s hříchem nevyplácení spravedlivé mzdy dělníkovi, když kupujeme a používáme výrobky?

 25. Martin Hasoň | 22.6.2021 z 21:20 |

  Za povšimnutí stojí vyjádření k očkování proti Covidu https://mitteilungsblatt-a.fsspx.online/mb-april-2021-osterreich/a-editorial, které napsal představený rakouského distriktu P. Stefan Frey. Po zvážení problematických oblastí vyzývá superior věřící, aby za současné situace nepodstupovali očkování proti Covidu.

 26. Pavel | 27.6.2021 z 22:13 |

  Ad dr. Malý: Vaše vysvětlování mravouky je chybné. K Vámi napsanému několik poznámek: 1) Ohledně řešení mimoděložního těhotenství shoda mezi moralisty nepanovala. Je pravda, že někteří moralisté připouštěli odstranění vejcovodu i s živým plodem ještě před tím, než dojde k bezprostřednímu ohrožení života matky. Jiní tvrdili, že je to možné jen v případě bezprostředního ohrožení života (typicky vnitřní krvácení) a dokud to nenastalo, není to dovolený zákrok, není-li plod již mrtev (zpravidla dochází k spontánnímu potratu v řádu několika týdnů). Pro praxi, jelikož je to otázka sporná a obě mínění jsou probabilní, považovali někteří probabilisté takový zákrok za dovolený. Nicméně to se pořád mluví o odstranění vejcovodu, k čemuž směřuje daný zákrok primárně. Vyjmutí plodu samotného, uhnízděného ve vejcovodu, či podání medikamentů směřujících k jeho potratu, moralisté svorně odmítali jako nedovolené, neboť takový skutek směřuje primáně k usmrcení lidské bytosti a až sekundárně k záchraně matky, což dovoleno není. Ještě v 19. století, kdy císařské řezy na živé matce nebyly běžnou a bezpečnou záležitostí, se řešily otázky dovolenosti usmrcení plodu, jeho rozřezání a vyjmutí z dělohy, když se např. v průběhu porodu ukázalo, že je příliš veliký a je jisté, že se přirozenou cestou nemůže narodit a jistě zemře, navíc velmi pravděpodobně zemře i matka. Kongreace konstatovalo nedovolenost takových zákroků. Nikdy není dovoleno přímo usmrtit lidskou bytost za tím účelem, aby se jiná zachránila, byť by mělo dojít k tomu, že zemřou oba (matka i dítě).

  2) Obdobně u lži. Nikdy není dovoleno lhát za jakýmkoliv účelem a pod jakoukoliv výhružkou. To, co moralisté, je-li pro to důvod, připouští, je tzv. restrictio mentalis, v českých morálkách tzv. „zámlka“. Jedná se o výrok, který není přímo lživý, ale mluvčí předpokládá, že bude od slyšícího chybně pochopen, tedy bude mít za následek uvedení druhého v omyl. Např. pokud na dotaz: „Jaká ta polévka je?“ odpovíme „Dobrá.“, ačkoliv nám nechutná, přičemž myslíme „dobrá jako sebezápor“. Nebo když kněz či lékař tázán na něco, co ví jen z tajemství (zpovědního, lékařského) odpoví“ „Nevím.“. Nebo když tázáni, zda jsme učinili ten či onen špatný skutek řekneme „tím vinen nejsem“, myšleno „sice jsem to udělal, ale již mi to bylo odpuštěno ve zpovědi“. Nebo když sekretářka řekne, že „pan Malý zde není/právě nemá čas“, myšleno „nemá čas pro vás/není zde pro vás“. Zámlky užil i Pán Ježíš, když říkal apoštolům že o tom dni neví nikdo, ani Syn, jen Otec.

 27. Ad Pavel: Mockrát děkuji za Vaši reakci. Sám jsem zvažoval, zda něco v tomto duchu nenapsat, aby si třeba nekatoličtí čtenáři neudělali chybnou představu, ale už jsem nechtěl dále celou věc rozvádět. Jen ještě pro doplnění: Není to tak, že by nějaké okolnosti činily ze samo o sobě hříšného skutku skutek bezhříšný, jen mohou snižovat vinu dotyčného. Dále, např. v případě již zmíněné lži, jde o to, že někdy nemluvení pravdy není lží jako takovou, nikoliv, že lež přestává být hříchem. A nemusí se jednat o závažné okolnosti, platí to třeba i 1. dubna, kdy sice neříkám pravdu, ale nedopouštím se hříchu, jelikož druhý může rozumně předpokládat, že mu pravdu neříkám, čili neuvádím ho v omyl. Pokud jde o kruté mučení, můžeme hovořit o přičitatelnosti, kdy je např. jeho následkem u vyslýchaného „zlomena“ vůle nebylo vyvolán nepřekonatelný strach, ale rozhodně není mravně dovoleno zcela vědomě lživě obvinit nevinného.

  To, co dr. Malý napsal (ale osobně se domnívám, že si to nemyslí, jen se ve své apologii ukvapil), není ve své podstatě ničím jiným než přesvědčením, s kterým se setkáváme u (post)modernistických teologů, a podle všeho i Františka: „Je to sice hřích, ale… v některých případech… když jsou závažné okolnosti… musí se rozlišovat…“

  MRČ

 28. Dr. Radomír Malý | 29.6.2021 z 11:14 |

  Ad Pavel: Nechtěl jsem řešit moralistní spory ohledně mimoděložního těhotenství, to bychom se dostali hodně daleko mimo téma do lékařských subtilit, jestli vyjmout vejcovod nebo plod, šlo mi jen ukázat, že žena, která toto podstoupí, případně lékař, který to vykoná v situaci, kdy jde o životy obou a je nutnost rychle se rozhodnout, se zpravidla subjektivně (formálně) nedopouští hříchu, objektivně (materiálně) samozřejmě ano. O totéž jde u lži. To, co píšete o lži a restrictio mentalis atd., je mi samozřejmě velice dobře známo, nicméně mně šlo o to, že v případech, o kterých mluvím, dotyčnému opět subjektivně (formálně) je těžké přičítat hřích, materiálně (objektivně) samozřejmě ano. Toto se v předkoncilních příručkách morálky všechno dozvíte. Rozhodující je ale norma, o tu jde, nikoli se utápět v anomáliích, o to mi šlo. Rozhodně nepatřím k morálním laxistům, kteří popírají objektivně hřích tam, kde skutečně je. V konkrétních situacích ale se subjektivně, tj. formálně nemusí dotyčný hříchu dopustit.

 29. Dr. Radomír Malý | 29.6.2021 z 11:37 |

  Jen ještě doplnění. V morální teologii pro posuzování konkrétních případů platí princip proporcionality. Jestliže v případě mimoděložního těhotenství se dá hovořit o tom, že nemusí jít subjektivně vždycky o hřích, tak rozhodně ne v případě očkovacích vakcín vyrobených z potracených plodů nebo na nich testovaných. V prvním případě se jedná o komplikovanou situaci, kdy jde o život matky. Ve druhém případě však nikoliv, když smrtnost u covidu je 0,2 proc. Tím – jak píše mons. Schneider – se podporuje potratový průmysl, vyslovuje se souhlas s výzkumem na buňkách potracených dětí – a to je morálně absolutně nepřijatelné. Kdo si je vědom těchto souvislostí a přesto se nechá očkovat, tak ve smyslu tohoto přístupu jednoznačně těžce hřeší. Hřeší i církevní autorita, když očkování tohoto typu doporučuje.

 30. Dr. Radomír Malý | 29.6.2021 z 14:42 |

  A když už takto diskutujeme o morálce, tak rozhodně tím, že hájím princip rozlišování v konkrétních situacích, se neztotožňuji s neomodernistickými teology a s papežem Františkem, ale s většinou jezuitských moralistů 17. a 18. stol. (probabilismus) – nikoli s extrémními, kteří sklouzávali k laxismu – a se sv. Alfonsem z Liguori (aequiprobabilismus). Sv. Alfons ve svém spise „Theologia moralis“ na několika místech píše, že při naprosto závazné platnosti normy platí, že ten, kdo ji poruší a zhřeší, se v extrémních případech nemusí dopustit formálního hříchu, např. když je přinucen fyzickým násilím ke lži nebo dokonce ke křivé přísaze (Th.mor. III, 190,193; II, 21n aj.). Alfons je nazýván „knížetem moralistů“ a je Učitelem Církve. Papež Alexander VII. odsoudil v 17. stol. jak laxismus některých jezuitských teologů, tak i rigorismus jansenistů a také některých dominikánských teologů, kteří nerozlišovali jednotlivé případy a prohlašovali za formální hřích i nepravdivé výpovědi na mučidlech apod. Věřím, že si rozhodně nemyslíte, že paní Moravcová, udaná za protektorátu po atentátu na Heydricha zrádcem Čurdou, se dopustila formálně hříchu, když ji gestapo zatklo a krutým mučením a mlácením z ní vynutilo informaci, že parašutisté se skrývají v pravoslavném kostele na Reslově ulici. Já, kdybych byl knězem, tak rozhodně bych neměl odvahu po tom, co zkusila, ve zpovědnici jí říct, že zhřešila. V morálním postoji se držím sv. Alfonse, tj. zachovávám si střed mezi rigorismem (jedna krajnost) a probabilním laxismem (ne každý probabilismuse je ale laxismem). To nemá nic společného s dnešní neomodernistickou morálkou dožadující se uznání sex. života mimo manželství, homomanželství a transgenderismu, pornografie, potratů atd. Normy Desatera a od nich odvozené katolické nauky třeba nekompromisně hlásat a snažit se prosadit opět do legislativy, v tom jsem byl a budu naprosto kategorický.

 31. Hlemejždí jatýrka | 29.6.2021 z 18:23 |

  1) A co lhát fašistům, když se ptají, zda schovávám žida? Když řeknu, že neschovávám, je to hřých? Co když se zeptá tak, že zámlku nelze použít?

  2) Někde jste řekl, pane doktore, že u očkování proti vzteklině, záškrtu a takovým chorobám, není-li jiná alternativa, je to dovoleno. Na covid umřely tři miliony lidí, podle jedné studie ale skoro sedm, protože chudé země všechny případy neevidují. Běžně se očkuje proti nemocem, u nichž to i před očkováním bylo míň.

  3) Ano, covid má nízkou smrtnost, ale nakazí mnoho lidí, takže i mnoho zabije. Některé choroby, typický parazitární, mají nižší smrtnost, ale pro jejich výskyt napříč populací jsou považovány za velký problém. Tedy i covid je problém.

 32. Ad Hlemejždí jatýrka: Řekl bych, že jistá základní čest velí reagovat na někoho, kdo se nebojí a uvádí své názory pod vlastním jménem jako dr. Radomír Malý, rovněž tak, tedy jménem nikoliv jako „Hlemejždí jatýrka“. Je to poslední takový příspěvek, který v diskusi toleruji.

  ad 1) Neříci pravdu v takovém případě není lží, jelikož tázající vlastně ani neočekává, že mu bude odpovězeno pravdivě. („Ano, mám tři Židy ve skříni. Rozstřílejte mě.) Navíc bych řekl, že Židy vyhledávali spíš národní socialisté než fašisti, ale to je jen detail.

  MRČ

 33. Ondřej Karták | 3.7.2021 z 9:40 |

  Osobně vakcinaci odmítám. Nejen, že jsem slyšel o vážných komplikacích i úmrtích, ale jednoho vakcinovaného (aby dostal bumážku k vycestování) jsem viděl na vlastní oči: horečka, kašel, dušnost.

  Mezi píchnutím např. vakcíny proti vzteklině a výrobou z kmenových buněk je taková kauzální vzdálenost, že to z vážného důvodu člověk podstoupit může. V tomto smyslu naprosto souhlasím s tím, co jsem si přečetl k tomu v informačním letáku.

  Jiná věc je zdravotní závadnost. I tady si dovedu představit, že si to někdo v krajní nouzi i s rizikem nechá píchnout, když by nastala situace naprostého ekonomického apartheidu proti neočkovaným vedoucímu k úplnému zničení člověka. Přesto však odmítám do sebe nechat píchat svinstvo, které, jak jsem nedávno četl, produkuje spike protein, šířící se po celém těle přičemž největší koncentrace byla na vaječnících.

  Jestliže Bill Gates se netají potřebou snížit populaci, (a víme o jeho vakcínách pro Afriku a Indii), pak je zcela zřejmé, že to zdravotně nezávadné není.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*