Církev LGBT propagující

Církev na Západě zabředává do bahna stále hlouběji, a ještě se tím pyšní. Ústy svých nejvyšších představitelů často tleská ve jménu falešné tolerance hříchu, propaguje ho a horuje pro jeho oficiální schválení. Je nabíledni, že do tohoto smrdutého bahna stahuje i ty, které má od něj držet co nejdále. Navíc je přesvědčuje, že právě toto je ideální stav, v jakém je radno žít, a že nepřísluší nikomu druhé od toho zrazovat.

Tak například nedávno proběhlo v Německu odsouzeníhodné žehnání kněží stejnopohlavním párům. Dělo se tak na protest proti dubnovému prohlášení Vatikánu, že takovýmto párům není žehnat dovoleno. V řadě kostelů, které hyzdily duhové vlajky na obětních stolech, potažmo povlávaly na věžích, si tak 10. května pro kněžské požehnání přicházeli ti, kteří žijí v hříšném svazku, v bibli několikrát odsouzeném. Tomáš Halík by třeba poznamenal, že takový sv. Pavel neměl psychologické vzdělání, jinak by v listě Římanům nenapsal to, co napsal, avšak to nic nemění na faktu, že hřích zůstává hříchem, i kdyby anděl z nebe hlásal opak.

V případě německého kléru přitom nešlo o nějaké novum, tamní kněží projevili v tomto směru „pochopení“ již dříve, nicméně onoho 10. května se jednalo o předem deklarovanou a připravenou akci. Hlava německého episkopátu biskup Georg Bätzing se sice od akce distancoval, poněvadž pobožnosti a požehnání prý nemají být nástrojem církevní politiky, avšak právě on patří k předním stoupencům žehnání stejnopohlavním párům, ba dokonce legalizace jejich svazků.

Někteří biskupové, jako např. essenský Franz-Josef Overbeck, se už nechali slyšet, že nehodlají své kněze účastnící se této ohavnosti nikterak postihovat. A neřídil se přitom maximou „kdo jsem já, abych soudil.“

V Rakousku nechtěli zůstat pozadu, proto se innsbrucká diecéze do propagace LGBT přímo aktivně zapojila. Pustila se totiž do iniciativy „Kreuz und queer“. Název v sobě skrývá slovní hříčku – německé „quer“ znamená tolik co „křížem krážem“, ale „queer“ je, jak známo, zastřešující pojmenování pro zhoubnou ideologii LGBT, jež si razí cestu myšlením lidí všude možně – a jak vidno i v Církvi svaté. Jinými slovy jde o iniciativu „kříž a LGBT“.

Pod záštitou teologické fakulty innsbrucké univerzity, diecézního uskupení Pastorace homosexuálů a organizace Homosexuální iniciativa Tyrolska se mezi 30. květnem a 2. červnem uskutečnily např. takové aktivity, jako „Modlitba hrdosti“ (Pride Prayer) v nemocnici spravované Církví, semináře s tématy typu „Dát prostor rozmanitosti – Vytváření pohlavní identity mladých ve školách“, „Stvořil je jako muže a ženu? LGBTIQ a ještě více“. Příznačné pro celou akci bylo i její logo – kříž a duha… Tedy znamení spásy a novodobý symbol zvrhlosti.

Na dotaz portálu Kath.net stran důvodů těchto skandálních počinů odpověděl jménem kurie P. Christoph Perntner, kněz zapojený do Diecézního doprovázení homosexuálů. Mudroval přitom něco v tom smyslu, že rovněž Ježíš rozmlouval s lidmi jiného smýšlení, proto je třeba ho v tom napodobovat. Navíc je prý mnoho teologů i kněží připraveno uznat „nové pohledy“ v teologii a biblistice, čímž se mezi řádky rozumí také proměněný pohled na homosexualitu, tj. i tu aktivně žitou.

Innsbrucký biskup jde přitom v tomto směru příkladem – nedávno navrhoval, aby homosvazkům udělovaly požehnání jejich rodiny, když to zatím Vatikán činit odmítá, na amazonské synodě se hodně nahlas vyslovoval pro svěcení ženatých mužů a v roce 2019 při mši sv. na setkání s mládeží povolil, aby si svaté přijímání udělovali mládežníci sobě navzájem. Kolik úcty k eucharistii přitom mladí získali, není třeba ani domýšlet.

Innsbrucký ordinář v tom „nejede“ v Rakousku sám. Např. arcibiskup Franz Lackner vybídl v roce 2015 dva teology, aby sepsali knihu, v níž by vyargumentovali správnost žehnání stejnopohlavním párům. V linecké diecézi, v jejímž čele stojí Lacknerův zástupce ve vedení Rakouské biskupské konference Manfred Scheuer, zase v roce 2018 za jeho až příliš nápadného mlčení proběhlo na sv. Valentina žehnání zamilovaným párům, a to bez ohledu na pohlaví těch, kteří tyto páry tvořili.

A ještě na skok za Atlantik. Moderně smýšlející lexingtonský biskup John Stowe požehnal skupině homosexuálů, a sice v rámci tzv. Měsíce hrdosti. Pro komunitu LGBT je totiž červen měsícem „hrdosti“, slouží jim mj. k demonstrativnímu předvádění se na ulicích měst při všemožných průvodech. Americký hierarcha jim tak dal zelenou k veselému hřešení. Učinil tak v rámci tzv. Catholic Pride Blessing aneb Katolického žehnání hrdosti. Onou hrdostí se zde nemyslí hrdost na svou katolickou víru a příslušnost ke Kristově Církvi, nýbrž na intimní sklony všeho druhu. Stowe přitom nepromluvil ani slovo ohledně toho, jak se to skutečně má s lidským pohlavím a sexualitou, rozumoval jen o lásce, úctě a přibližování se k Bohu.

Libor Rösner

Zpracováno podle pch24.pl.

7 Komentářů k "Církev LGBT propagující"

 1. Paavel P. | 28.6.2021 z 20:21 |

  „Ďábel nenávidí vše, co i vzdáleně připomíná krásu a řád Božího stvoření. Tedy vše, co je přirozené a normální. Proto přes své služebníky ovládající ve stále větší míře politické a finanční struktury současného Západu prosazuje a glorifikuje všechny možné deviace, úchylky od normality. Každý příslušník „aliance zla“ se těší jeho ochraně“

  – tato slova napsal publicista Pavel Kopecký a publikoval na webu Protiproud.cz. Je obtížné k nim něco dále dodat.

 2. Pavel P. | 28.6.2021 z 21:18 |

  Je zajímavé, že jistou roli hráli homosexuálové i v nacistickém Německu. Vůdce SA Ernst Rôhm, aktivní homosexuál, byl za tzv. noci dlouhých nožů v roce 1934 zatčen osobně Hitlerem ( kterému jako zřejmě jako jediný člověk v Německu tykal a pro něhož jako jedinému zvažoval Hitler udělení milosti). Skutečnost, že šéf SA i jeho kamarádi při zatčení zrovna realizovali svoje odlišné sexuální praktiky, byla také použita k odůvodnění jejich likvidace pro tehdejší německou veřejnost.

  Problémům se nevyhnul ani Konrád Henlein ( 1898-1945).Jeden ze zakládajících členů jeho sudetoněmeckého hnutí Heinrich Rutha ( 1897-1937) byl spolu s dalšími činiteli Sudetoněmecké strany pro svoji homosexuální orientaci zatčen a ve vězení spáchal sebevraždu. Henlein se ovšem předtím svého soukmenovce zastal s tím, že “ byl vydán hanlivému podezření“ a „bojuje o svou čest“. Z tohoto zatčení obvinil své politické konkurenty ( viz kniha Kariéra učitele tělocviku). Ani Henlein to zřejmě neměl chvílemi úplně lehké.

 3. Vladislav | 29.6.2021 z 16:32 |

  Jsem křesťan a katolík,ale čím dál tím víc přestávám věřit katolickému kléru a církvi vůbec.Myslím že vystačím s vírou v Boha.

 4. Dr. Radomír Malý | 30.6.2021 z 10:27 |

  Praktikovaná homosexualita byla poprvé v dějinách zákonem prohlášena za beztrestnou v sovětském Rusku v proslulém zákonu o rodině r. 1918, jenž mj. zaváděl legální sexuální promiskuitu. Stalo se tak na radu německých aktivních propagátorů homosexuality, tzv. „sexuální svobody“ a potratů Wilhelma Reicha a Magnuse Hirschfelda. Dle jejich instrukcí postupovala lidová komisařka osvěty Alexandra Kollontajová. Neomarxismus na Západě k tomuto jednoznačně směřuje a dá se říci, že už toho téměř dosáhl. Nejtragičtější však na tom je, že tuto satanskou „vymoženost“ podporují stále víc i některé církevní kruhy. To tenkrát, když Leninův režim tyto hnusárny zaváděl, nebylo vůbec myslitelné.

 5. Ad Vladislav: Nevystačíte, jelikož není pravé víry bez Církve, ale pouze nějaký vlastní názor. Je třeba brát církevní krizi jako zkoušku oné víry a v této zkoušce obstát. Není příliš zmužilé opouštět Matku, jakou Církev je, v těch nejtěžších okamžicích.

  MRČ

 6. David | 30.6.2021 z 14:55 |

  Sv. Kateřina Sienská prohlásila, že praktikovaná homosexualita se hnusí i ďáblům kteří k ní svádějí.

 7. Libor Rösner | 1.7.2021 z 14:39 |

  Ad Vladislav: Krásně to píše G. Greene v knize Moc a sláva, kde je postava kněze, pátera vyklouze, jenž jako jeden ze dvou přežívá běsnění mexických zednářů. Greene na něm ukazuje, že svátost kněžství přetrvává i v tomto nedobrém knězi, že je víc než onen kněz, resp. že onen kněz ani žádný jiný svátosti neuděluje, ale jen zprostředkovává, uděluje je Ježíš. A v tom tkví ta moc a sláva Církve svaté – že stojí na Kristu a je nezničitelná navzdory svým nehodným údům, resp. kněžím.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*