K čertu s rodinou (11. část)

Malthusi, můj drahý hochu,

ano, od mého posledního dopisu uběhlo víc času než obvykle. Věřím, že sis pročetl doučovací materiály, které jsem Ti posílal. Přiznávám, že rád vidím práci, kterou Tvůj tým odvedl při oslabování členů rodiny v noci, především zlé sny, které jste přivodili matce. Domnívám se, že bude dobré, když se prozatím zaměříme na ni. Má v sobě úrodnou půdu pro děs a hrůzu.

Není to úplná materialistka a vždycky věřila, že „existuje něco“, co není očím viditelné. Jak ses zajisté dočetl v těch materiálech, ženy jsou vlastně dost zřídka ateistky. Díky své vztahové přirozenosti a jistému instinktu, s nímž je Nepřítel stvořil, mají cosi jako intuici či šestý smysl pro nadpřirozené věci. Pokusili jsme se zformulovat teorie, proč tomu tak je, ale zatím pořád tápeme (a ne, ty drzý spratku, ať Tě ani nenapadne Ta, kterou nesmíme jmenovat! I jen pomyšlení na ni bolí a jen nás to pokaždé oslabí). Tak jako u všeho, co pro nás zůstává záhadou, nám pravdu patrně zastírá ta nechutně sladká iluze jménem „láska“. Základní rozumovou podstatu toho, co mají lidé na mysli, když mluví o lásce, sice chápeme, ale je to tak absurdní psychický stav, že se k podobné pokořující zkušenosti nikdy nesnížíme. V lásce není žádný užitek ani dynamika, takže je to ztráta času. Nechutné.

Ženy, a obzvlášť matky, prožívají nesnesitelnou míru láskyplných pocitů, a domníváme se, že právě proto mají sklon k jistému duchovnímu přesvědčení, byť bez náboženského obsahu. Svým potomkům projevují tak iracionální náklonnost, že by prý za ně „třeba i dýchaly“. Takové melodramatické kecy. Z toho důvodu mají ale sklon k určité víře v reálnost metafyzických věcí. Často se nám nedaří přesvědčit je k ateismu, protože je od těchto neviditelných skutečností nedokážeme odradit. Naším největším úspěchem u moderních žen proto je poplést jejich naivní hlavy trapnou směskou protichůdných duchovních teorií. Za přispění plejády populárních prorokyň, zhusta okupujících televizní vysílání pro matky v domácnosti a bulvární časopisy, jsme navodili smysl pro náboženství typu „udělej si sám“. Lidská posedlost novotami pro nás vytvořila nejefektivnější termín, který se pro tuto amorfní spirituální obludnost obecně používá: New Age. Jelikož před dávnými časy Církev naše úctyhodné pohanství zlovolně pronásledovala, nese s sebou tato renesance uctívání ďábla jistý triumfální sentimentalismus.

V hlavě příznivce New Age není náboženství ve skutečnosti nic víc než soubor emočních a smyslových prožitků, které účastníkovi poskytují určitý stupeň předpokládaného duchovního uspokojení. Tyto zkušenosti fungují jako jakýsi terapeutický teismus, který přehluší křik jejich zatemnělých svědomí, protože jim poskytuje dočasnou úlevu od strašlivého klidu jejich vlastní mysli. V New Age neexistují žádné nároky ani morálka, které by bylo třeba poslouchat. Ve skutečnosti jsou mnozí nejprominentnější guruové těchto spiritistických skupinek zároveň nejprominentnějšími světovými zvrhlíky. New Age je kult zranitelnosti, a proto využívá především ženy. Někteří muži s těmito aktivitami tu a tam koketují, ale často je to jen trik, na který lákají důvěřivé ženy.

Matka není do těchto věcí tak hluboce ponořená jako některé její vrstevnice, ale jako mnohé odpadlé křesťanky některé z těchto zásad přece jen zastává. Například mi píšeš, že nedávno v rozhovoru s kamarádkou zmínila karmu, transcendentní meditaci a „sílu vesmíru“. Samozřejmě nemá ponětí, co tyto věci znamenají, a právě proto jsou pro nás tak užitečné. Karma je pro ni jen způsob, jak vyjádřit, že když jedná dobře, často se jí stávají dobré věci, zatímco lidem, které nemá ráda, se zaslouženě dějí věci zlé. Když hovoří o transcendentní meditaci, naráží tím jen na to, že by se nad sebou ráda víc zamyslela a vyhnula se přitom výčitkám svědomí. Pokud jde o vesmír, jediné síly, které v něm existují, jsou přírodní zákony, například zákon gravitace, ale ona má zjevně dojem, že může ovládat jiné, fiktivní síly jako nějaká postava z komiksu.

Kromě děsivých snů by bylo moudré, abys její citlivosti pro mimopřirozené věci využil k tomu, že ji v době, kdy spí, vlákáš do stavu ochromení. Shodli jsme se, že Tvé vzdělání je tragické, a tak Ti připomenu, oč jde. V důsledku svých hříchů se nám odevzdala už dávno a kontrola nad její myslí nám tudíž zajišťuje i jistou kontrolu nad její fyziologií. Proto ji můžeme uvést do stavu jakési zástavy, jehož umíme využít k vyvolání hrůzy, nebo rozkoše, nebo toho, co mám ze všeho nejraději: hrůzy poskytující rozkoš. V minulosti křesťané tento útok chápali naprosto jasně, ale ti dnešní idioti podobné události označí za pouhý psychický stav, který nemá s mimopřirozenou říší nic společného. Máme teď volnou ruku, abychom spolu s našimi starými přáteli Incubem a Succubem dokázali navodit naprosté ochromení. Už jsi někdy viděl kosatku, jak si pro zábavu pohazuje mrtvým tuleněm?

Její koketování s New Age a léta v těžkém hříchu téměř zaručují, že se vzdá bez jakéhokoli odporu proti našim útokům. Těžký náklad jejích nahromaděných hříchů u ní způsobil určitou tíseň duše, takže v jejích nejzranitelnějších chvílích s ní lze manipulovat. Ve stavu ochromení bude cítit tíži stejně reálně jako cokoli, co kdy zažila, ale protože se nachází v mátožném polosvětě mezi bdělostí a spánkem, je bezmocná a osamělá, neschopná promluvit. Protože se jedná o duchovní útok, bude pro jejího manžela neviditelný a žádný její boj ho neprobudí, poněvadž na ní vnějškově nebude nic vidět. Nedoporučuje se, aby celá procedura trvala déle než minutu či dvě, neboť pro ni to bude zážitek jaksi mimo čas, a tudíž jí bude připadat mnohem delší. V nejlepším případě se podívá na hodiny u postele a bude očekávat, že uběhly celé hodiny. Až to skončí, bude podrážděná, zmatená a současně značně vyděšená. Protože to však bude i silný duchovní prožitek vnímaný smysly, bude cítit také určitou touhu po dalším. Musíš jí vnuknout myšlenku, že pokud se podřídí naší kontrole, bude všechno v pořádku.

Jelikož její manžel je líný skeptik, nebude schopen jí k tomu říct nic konstruktivního, až ho nevyhnutelně se vztekem probudí. Bude ji mít za nerozumnou a nevyrovnanou a její řeči o duchovním zážitku pohrdavě odmítne jakožto ženskou pověrčivost. Je to trouba! A my s ním jako s troubou budeme nadále zacházet. Kdyby muži této doby znali moc, kterou mají jako kněží svých rodin! Proto jsou naše vítězství nad tím nechutným plebsem tak sladká: mají veškerou moc k ochraně svých domovů, jakou by si mohli přát, a stejně si s nimi a s jejich rodinami můžeme dělat, co chceme! Je to radost, že velkou část lidského pokolení dokážeme porazit tak snadno.

Pokud možno ty dva popichuj a ponoukej k nepříjemnému sporu, který potrvá po zbytek noci. Lze doufat, že si tak užijeme trochu legrace.

Dej mi vědět, jak pokoušení pokračuje, a já Ti pošlu další pokyny. Jestliže dokážeme ovládnout matku, budeme mít jednodušší cestu k získání dětí.

Tak zase příště,

Quelle

 

Překlad Lucie Cekotová

2 Komentáře k "K čertu s rodinou (11. část)"

  1. Pavel P. | 22.8.2021 z 17:04 |

    A ještě pro jistotu děti naočkujeme experimentální vakcínou.

  2. Pavel P. | 25.8.2021 z 20:19 |

    K tomu všemu snad lze ještě jenom ocitovat myšlenku V. Katasonova (Protiproud.cz):

    „Běsnící démoni“ se připravují na rozhodující útok, aby se chopili moci nad světem.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*