Brněnská pouť k Panně Marii Svatotomské za oběti potratů (11. září)

Drazí přátelé!
Také letos jako v minulých letech pořádají věřící tradičního obřadu z olomoucké arcidiecéze pouť k Panně Marii Svatotomské, jejíž milostný Obraz, palladium města Brna, je umístěn v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí na Starém Brně. Její součástí jako obvykle bude i procesí za děti zabité umělým potratem. Akce se koná v sobotu 11. září a bude zahájena v 10,30 hod. v bazilice Nanebevzetí modlitbou sv. růžence a adorací před Nejsvětější svátostí, k níž ještě připojíme krátkou pobožnost ke sv. Ritě. Po ní se vydáme procesím od baziliky cca v 11,30 hod. do Loretánské kaple na Minoritské ulici se zastávkou k modlitbě u Mariánského sloupu na Náměstí Svobody. Zhruba ve 12,30 proběhne v Loretánské kapli pobožnost ukončená požehnáním. Pouť, k níž se vždycky připojují věřící katolíci z Brna i z jiných míst, se měla původně konat 25. března na svátek Zvěstování. Poněvadž se nemohla uskutečnit kvůli protikoronavirovým omezením, přeložili jsme ji na 11. září 2021, když předtím 8. září slavíme svátek Narození Panny Marie.
Naléhavě prosíme: Přijďte v hojném počtu! Vraždění nenarozených dětí nejenom nepokleslo, ale nabylo novou, strašlivější dimenzi než dříve. V některých zemích v době protikoronavirové uzávěry, kdy návštěva potratových klinik a lékařů byla obtížnější, zdravotnické orgány na základě doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) rozesílaly těhotným ženám a mladým dívkám preparáty k potratové „samoobsluze“, čímž počet usmrcených dětí v mateřském lůně proti minulým letům vzrostl. Navíc propotratovému smýšlení a potratovému průmyslu nahrál fakt, že všechny u nás používané očkovací vakcíny proti covidu byly buď testovány na buňkách potracených dětí, nebo orgány jejich tělíček přímo použity k jejich výrobě. Encyklika papeže Jana Pavla II. Evangelium vitae ale jasně říká (b. 63), že používání lidských embryí a plodů jako „biologického materiálu“ při léčení chorob je v rozporu s katolickou etikou a nedotknutelností nenarozeného života. „Zabití nevinných lidských bytostí, třebas ku prospěchu někoho druhého, je opravdu věc naprosto nepřijatelná,“ píše papež Jan Pavel II. Tím více musíme proto dát najevo svůj kategorický nesouhlas!
Proti předchozím rokům dochází k jedné změně, kterou jsme nezamýšleli a již nejsme schopni jakkoliv ovlivnit. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně nebude sloužena mše sv. podle misálu Jana XXIII. z r. 1962, místo ní proběhne modlitba sv. růžence a adorace před Nejsvětější svátostí. Prosíme proto, abyste na úmysl zastavení umělých potratů obětovali svaté přijímání při kterékoliv mši sv., jíž se účastníte, případně nechali přímo někde odsloužit mši sv. Rovněž tak prosíme o soukromou i veřejnou modlitbu v tomto smyslu. Panna Maria ve svém zjevení ve Fatimě naléhavě vybízí k modlitbě sv. růžence, díky ní lze hodně věcí změnit, proto jsme ji spolu s adorací před svátostným Spasitelem zařadili jako hlavní bod do programu letošní pouti.
Nicméně věříme, že mše sv. navzdory nepovolení ze strany brněnského biskupství na této akci chybět nebude. Můžete se jí účastnit kdykoliv a kdekoliv jinde a obětovat ji na tento úmysl. Tím ji učiníte duchovně součástí pobožnosti a procesí. Prosíme proto, podpořte nejbezbrannější bytosti, tj. nenarozené děti ohrožené strašlivou smrtí v lůně matek a přijďte! Jde o skutek lásky k bližnímu, k člověku, jenž sám pod srdcem matky ještě není schopen žádné obrany. Všemohoucí trojjediný Bůh a Panna Maria vám to určitě nezůstanou dlužni! A nejen oni, ale též děti, které se díky vaší oběti, již přinesete tím, že si najdete čas a přijdete, budou moci narodit, protože intenzivní modlitby a sebezápory mohou změnit i zatvrzelá srdce žen plánujících jít na potrat.
Těšíme se proto na vaši účast a Pán vám žehnej!
PhDr. Radomír Malý

Přidej komentář jako první k "Brněnská pouť k Panně Marii Svatotomské za oběti potratů (11. září)"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*