Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19

Vaše Excelence, vážený pane arcibiskupe,

ve svém prohlášení ze 17. 11. uvádíte: „Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.“

Vzal jste před tím, než jste tuto výzvu napsal a zveřejnil, v úvahu i tyto skutečnosti?

1) Všechny u nás používané vakcíny proti COVID-19 mají vazbu na potratový průmysl, tedy – slovy Jana Pavla II. – na kulturu smrti. Buněčná linie HEK 293 (v případě vakcíny Janssen PER C6) získaná z ledviny potratem usmrceného dítěte slouží buď k jejich výrobě, kultivaci či testování. Nešlo přitom o jen tak „obyčejný“ potrat. Dítě muselo být dostatečně vyvinuté a muselo při odebrání biologického materiálu žít. Proto bylo v pozdním stádiu těhotenství vyjmuto matce císařským řezem z těla a vivisekcí mu byla odstraněna ledvina pro pozdější zisky farmaceutického průmyslu. Tento usmrcený život však není jediný – k zahájení výroby vakcín musely touto cestou zemřít minimálně desítky, ale spíše stovky nevinných dětí. Opravdu máme „z lásky k druhým“ přestat vnímat skutečnost, že na počátku řetězce končícího vpichem do naší paže stojí chladnokrevné vraždy?

2) Cítíte se být vázán stanoviskem Papežské rady pro život Morální úvahy ohledně vakcín připravených z buněk získaných z potracených lidských plodů z roku 2005, v němž se mimo jiné praví: „Je na věřících a občanech se správně formovaným svědomím, aby se postavili na odpor, například i formou výhrady svědomí, stále častějším útokům proti životu a „kultuře smrti“, jež za nimi stojí. Z tohoto hlediska používání vakcín, jejichž výroba je spojená s umělým potratem, představuje přinejmenším nepřímou vzdálenou pasivní materiální spoluúčast na potratu a přímou pasivní materiální spolupráci na jejich prodeji“… Lékaři a otcové rodin mají navíc povinnost zvolit alternativní vakcíny (pokud existují) a vytvářet tlak na politické autority a zdravotnické systémy, aby se jiné, morálně nezávadné vakcíny staly dostupnými. Co se týče vakcín vyrobených s pomocí buněčných linií z lidských potracených plodů, pokud je to nevyhnutelné, mají se uchýlit k uplatnění výhrady svědomí“?

3) Vakcíny proti COVID-19 jsou jakožto produkty genetického inženýrství experimentální povahy. Na lidech nebyly dříve testovány, a proto nikdo neví, jaké vedlejší zdravotní účinky mohou, zvláště ve střednědobém a dlouhodobém výhledu, mít. Kdo tvrdí opak, lže. Moralizující výzva k plošnému očkování tedy není ničím jiným než výzvou k podrobení se potenciálně nebezpečnému experimentu s nedozírnými důsledky. Jsme lidé, nikoli pokusní králíci!

4) Oficiální systémy evidující hlášené negativní účinky a úmrtí po vakcinaci (v USA VAERS a v Evropské unii EudraVigilance) jsou nám svědky, že jejich počet je dnes větší, než je součet negativních účinků všech ostatních vakcín a to za celou dobu jejich používání! Vyzýváte k vakcinaci i mladé ženy toužící po rodině, když i samotní výrobci vakcín výslovně přiznávají, že nemohou vyloučit komplikace při početí či v průběhu prenatálního vývoje dítěte? Všímáte si mimo jiné i bezprecedentního nárůstu zánětu srdečního svalu u mladých očkovaných mužů, včetně aktivních sportovců?

5) Proč si výrobci vakcín vyjednali u politických orgánů, nadnárodních i národních, indemnitu, tedy právní nepostižitelnost, pro případ vážných negativních účinků? Proč nejsou smlouvy mezi těmito firmami a státy, na rozdíl od jiných, veřejné?

6) COVID-19 je jistě, zvlášť pro rizikové skupiny, nepříjemnou nemocí, rozhodně se však nejedná o nemoc srovnatelnou se španělskou chřipkou či jinými infekčními chorobami s vysokou mírou smrtnosti. Dnes již víme, že je léčitelná a to i běžně dostupnými léky. Proč tedy ta čím dál tím agresivnější provakcinační kampaň směřující k nastolení režimu zdravotně-sociálního apartheidu?

7) Není pravda, že vakcinace představuje, jak tvrdí oficiální propaganda, TEČKU. Přestože nám bylo tvrzeno, že vakcína proti COVID-19 poskytuje dostatečnou imunitu před onemocněním i přenosem, není tomu tak. Mnozí imunologové a virologové také varují, že plošná vakcinace uprostřed epidemie pomůže vytvořit podstatně nakažlivější a letálnější mutace či varianty viru.

Svoji výzvu jste vydal v den, kdy si naše společnost připomínala výročí listopadových událostí z roku 1989. Byla to vhodná příležitost k tomu vyjádřit se kriticky na adresu nespravedlivých segregačních opatření vlády stavících „neotečkované“ na úroveň občanů druhé kategorie. Namísto toho jste morální autoritu církve, již reprezentujete, dal do služeb farmaceutického průmyslu a všech nečistých zájmů, které jsou na „boji proti neviditelnému nepříteli“ zainteresovány.

Považujeme to za velikou chybu a žádáme Vás, abyste ve světle výše uvedených skutečností svoje stanovisko přehodnotil.

 1. Mgr. Michal Semín
 2. MUDr. Soňa Peková, PhD.
 3. MUDr. Xenie Preiningerová
 4. MUDr. Alice Tomková
 5. MUDr. Ilona Burdová
 6. Mgr. Lucie Cekotová
 7. Martin R. Čejka
 8. Ing. Petr Onuca
 9. Ing. Michal Dovrtěl
 10. MUDr. Marek Obrtel
 11. PhDr. Radomír Malý
 12. Jan Hofírek
 13. David Rejl
 14. Mgr. Stanislav Novotný
 15. MUDr. Karolína Kykalová
 16. JUDr. Michael Mann
 17. František Červenka
 18. Mgr. Libor Rösner
 19. Mgr. Jan Šobáň
 20. Helena Šobáňová
 21. Petr Hájek
 22. Iva Rejlová
 23. Petr Stehlík
 24. Ing. Mgr. Radek Vala
 25. Jiří Fuchs
 26. Ing. Ludmila Mayerl
 27. David Hibsch
 28. Josef Halama
 29. Vladimír Cenker
 30. Marek Cigánek
 31. Ing. Jan Staněk
 32. Diac. Vilém Jordán Matausch, III. OP
 33. Mgr. Ing. Petr Lepeška
 34. Zuzana Bartušková
 35. Ing. František Sentenský
 36. Ing. Aleš Nejedlý
 37. Sylva Bernardová
 38. Libor Hlaváček
 39. David Mastík
 40. Eduard Bernard
 41. Ondřej Karták
 42. JUDr. Patrik Matyášek
 43. Barbora Černá
 44. Petr Sypták
 45. Iva Marie Syptáková
 46. Anna Syptáková
 47. David Sypták
 48. Petr Sypták ml.
 49. Terezie Jakubcová
 50. Ing. Petr Jakubec
 51. Klára Schmellerová
 52. Marek Schmeller
 53. Mgr. Marie Tejklová
 54. Přemysl Kosowski
 55. Jiří Forbelský st.
 56. JUDr. Petr Markvart
 57. Tomáš Navrátil
 58. Mgr. Michaela Auerová
 59. MgA. Karel Chudý
 60. Dorothea Chudá
 61. Stefania Pascucci
 62. Kateřina Skardová
 63. Marcela Zapletalová
 64. Josef Košař ml.
 65. MDDr. Jiljí Matějíček
 66. Ing. Václav Křižan
 67. Ing. Martin Bětík
 68. Bc. Veronika Bětíková
 69. Marek Kubrický
 70. Ivana Cenkerová
 71. Markéta J. Malcová
 72. Ing. Michal Blaško, Ph.D.
 73. Marcela Groulová
 74. Mgr. Martin Hasoň
 75. Ing. Martin Pelka
 76. Lukáš Nastoupil
 77. Václav Cenker
 78. Růžena Häuslerová
 79. Miroslav Häusler
 80. Ing. Tomáš Chlubna
 81. Ing. Hana Chlubnová
 82. Jiří Hrádek
 83. Jan Kalenda
 84. Rudolf Gábriš
 85. Miroslava Čejková
 86. Dr. (Theol.) Jana Vendelinová
 87. MUDr. Marie Křečanová
 88. Ing. Jan Trunečka
 89. Mgr. Lenka Trunečková
 90. Jan Hlaváč
 91. Lucie Švejdová
 92. Antonín Januška
 93. Terezie Janušková
 94. Miroslav Šiška
 95. Tereza Šišková
 96. Mgr. Hana Dušková
 97. Aleš Sedláček
 98. Lenka Sedláčková
 99. Šárka Sedláčková
 100. Petr Hlaváč
 101. Zdenka Hlaváčová
 102. Petr Jáchim
 103. Kristýna Chmelová
 104. Mgr. Lenka Hofírková
 105. František Nedvěd
 106. Zuzana Nedvědová
 107. Marek Winogrodzki
 108. Bohuslava Winogrodzka Hofirek
 109. ing. Eva Nejedlá
 110. Monika Pokorová
 111. Marie Horáková
 112. Eva Fryčová
 113. Jan Kaňovský
 114. Bc. Kristýna Kaňovská, DiS
 115. Petr Červenka
 116. Jaroslava Trajerová
 117. Pavel Krpálek
 118. Milada Terezie Teturová
 119. Bc. Lukáš Harcuba DiS.
 120. Marie Harcubová
 121. Vladimír Harcuba
 122. Ing. Dagmar Halíková
 123. Mgr. Libor Halík PhD.
 124. Mgr. Peter Kohút
 125. Dana Málková
 126. Bc. Kateřina Pokorová
 127. Přemysl Pokora
 128. Thaddeus Rejl
 129. Sára Herberová
 130. Laura Rejl
 131. Petr Trajer
 132. Ondřej Nečas
 133. Marta Šimková
 134. Ing. Jan Jakubec
 135. Ing. arch. Helena Jakubcová
 136. Anika Kláriková
 137. Petr Novák
 138. Václav Skoupý
 139. David Klopacz
 140. Vladimír Němec
 141. Miroslav Kaleja
 142. Ing. Miloš Drlík
 143. Jaroslav Jána
 144. Jiří Staněk
 145. Mgr. Vladimíra Mikle
 146. Klára Petrášková
 147. Halina Pondušová
 148. Eva Čápová
 149. Ing. Marie Korejsová
 150. Ing. Pavel Tesař
 151. Ing. Martin Kmošek
 152. Ing. Josef Dušek
 153. Ilona Kmošková
 154. Zdislava Vaňousová
 155. Miroslav Vasko
 156. Damián Brhel
 157. Jitka Karásková
 158. Daniel Juřena
 159. Danuše Dvořáková
 160. Lucia Rajčániová
 161. Martin Navrátil
 162. Petra Navrátilová
 163. Petra Bézová
 164. Jakub Valenta
 165. Petr Vorba
 166. Pavel Rejl
 167. Vít Pělucha
 168. Šárka Janečková
 169. Petr Tinka
 170. Dagmar Tinková
 171. Dominik Bobek
 172. David Navrátil, MBA
 173. Jana Vošická
 174. Hana Křížková
 175. Marek Bělohoubek
 176. Mgr. Jana Prchalová
 177. Petr Fousek
 178. Anna Brychtová
 179. Kateřina Šilarová
 180. Mgr. Ivo Křižka
 181. Oldřich Kučera
 182. Ing. Kateřina Siudová
 183. Ing. Jaroslav Kavalec
 184. Jiřina Kavalcová
 185. Jan Vorka
 186. Mgr. Šárka Vorková
 187. Michaela Semínová
 188. Ludmila Krůtová
 189. Irena Kubrická
 190. Eva Puttich
 191. Mgr. Vladimíra Šebelová
 192. Ludmila Kindlerová
 193. Dana Urbánková
 194. Bc. Kateřina Hasoňová
 195. PhDr. Adam Prentis
 196. Bc. Monika Tomečková
 197. Mgr. Magdaléna Dařbujanová, DiS.
 198. Mgr. Vojtěch Dařbujan, DiS
 199. Mgr. Benjamin J. Vail, M.Sc., Ph.D.
 200. Anna Hlaváčková
 201. MUDr. Blanka Šaňková
 202. Barbora Kubrická
 203. Mgr. Michal Tesař, PhD.
 204. Jiří Řehák
 205. Vojtěch Polák
 206. Lucie Šobáňová
 207. Jana Rothová
 208. Ferdinand Überall
 209. Mgr. Milan Macák
 210. Ludmila Hyánková
 211. Jana Malíková
 212. MUDr. Anna Hanušová
 213. Jiří Hanuš
 214. Zdislava Filipiová
 215. Ing. Marie Rumlová
 216. Magdalena Rumlová
 217. Daniel Ruffr
 218. Ing. Markéta Ruffrová
 219. Jakub Moravčík
 220. P. Jan Piler
 221. Jiří Novák
 222. Helena Switalská
 223. Helena Pacholová
 224. Jana Šilarová
 225. Antonín Minarský
 226. Leonarda Minarská
 227. Jaroslav Šilar
 228. Ing. Miroslav Klus
 229. Lubomír Štula
 230. Bc. Kristýna Dostálová
 231. Jakub Sekanina
 232. Mgr. Petr Tobola, PhD.
 233. Iveta Leharová
 234. Martina Lokšíková
 235. Mgr. Marta Luzarová
 236. Eva Červenková
 237. Jana Hyklová
 238. Mgr. Igor Volný
 239. Bc. Jakub Ondráček
 240. Petra Ondráčková
 241. František Ondráček
 242. Anna Šebestíková
 243. Simona Kajtmanová
 244. Mgr. František Mrtvý
 245. Mgr. Lucie Mrtvá
 246. Marie Pacalová
 247. Martin Soukup
 248. Josefa Soukupová
 249. Markéta Holbová
 250. Lukáš Holba
 251. Markéta Fojtíková
 252. Zbyšek Dudzik
 253. Magdalena Knorková
 254. Kateřina Rozbrojová
 255. Ing. Milan Slezák
 256. Michaela Slezáková
 257. Věra Petrová
 258. Libor Zavadil
 259. Renata Zavadilová
 260. Mgr. Jana Machová
 261. Vítězslav Nováček
 262. Marie Kubrická
 263. Mgr. Antonín Pavlas
 264. Adam Guliš, DiS.
 265. Gabriela Gulišová, DiS.
 266. Jana Kubrická
 267. Ing. Milena Štefková
 268. Mgr. Pavel Kindl
 269. Jana Čverhová
 270. Marie Pučová
 271. Vladimír Puč
 272. MUDr. Jana Tomanová
 273. Mgr. Ing. Pavla Lacinová
 274. Stanislav Rudinec
 275. Janka Rudincová
 276. Irena Rudincová
 277. Miroslav Rudinec
 278. Alena Rudincová
 279. Ing. Monika Kohútová
 280. Marie Doležalová
 281. Zdenka Holmanová
 282. Anna Nejedlá
 283. Jana Brabencová
 284. Anna Vodáková
 285. Miroslav Baumruk
 286. Marie Filová
 287. Roman Duba
 288. Blanka Rzehulková
 289. Ing. Martin Ivan
 290. Ing. Jindřich Rzehulka
 291. Karel Oliva
 292. Josef Balada
 293. Kateřina Baladová
 294. Jarmila Všetulová
 295. MgA. Vojtěch Marada
 296. Bc. Terezie Maradová
 297. Bc. Andrea Kalejová
 298. Petr Adamec
 299. Jiří Adamec
 300. Alena Adamcová
 301. Eva Jašová
 302. Lenka Všetulová
 303. Zuzana Bazíková
 304. P. Mgr. Dobromil Zifčák, PhD.
 305. Boris Šulan
 306. Mgr. Pavel Krška
 307. Mgr. Josef Vrána
 308. Ing. Mgr. Petr Maria Lutka
 309. Mgr. Martin Lexa, PhD.
 310. Šárka Melanie Sedláčková
 311. Doc. MgA Vladimír Hollý
 312. Mgr. Martin Kazík
 313. Jiří Mrázek
 314. Milan Černý
 315. Michaela Tesařová
 316. MgA. Stanislava Blažíčková
 317. Luděk Prokop
 318. Martina Plocková
 319. Doc. Simona Kolmanová
 320. Josef Bouček
 321. Milena Míčová
 322. Ing. Radim Prokop
 323. Pavel Novotný
 324. Ing. Luboš Herz
 325. Jiří Tulach
 326. Peter S. Endrych
 327. Marie Endrychová
 328. Šárka Brožová
 329. Milada Švandová
 330. MUDr. Bogdan Sikora
 331. Jitka Nekudová
 332. Ing. Martina Polomská
 333. Milan Ostrý
 334. Jarmila Vokušová
 335. Bob Dvořák
 336. Zbyněk Machain
 337. Ing. arch. Jan Májek, PhD.
 338. Ing. Jana Májková
 339. JUDr. Marie Myslilová
 340. Vojtěch J. Šenkeřík
 341. František Brož
 342. Martin Jarolím
 343. Dagmar Kucapová
 344. Jiří Dominik Florian
 345. Bc. Hana Kulhánková
 346. P. Ing. Jan Mičánek
 347. Libuše Petra Svobodová
 348. Marie Anne Hlaváčková
 349. Mgr. Markéta Školoudová
 350. Anna Božková
 351. Ivana Kočířová
 352. Tereza Mentziková
 353. Mgr. Zdeněk Kubík
 354. Jiří Kozubík
 355. Alžběta Marie Kozubíková
 356. Ing. Petra Uhrová
 357. Peter Baláž
 358. Veronika Vaňharová
 359. Lucie Rita Matalová
 360. Mgr. Dagmar Machainová
 361. Anna Svobodová
 362. Mgr. Petr Pělucha
 363. Ing. Pavel Uher
 364. P. Petr Regalát Beneš, ThD., františkán
 365. Pavel Novák
 366. Jiří Irein
 367. Ing. Vojtěch Faltýnek
 368. Ing. Markéta Mentziková
 369. Jan Mentzik
 370. Mgr. Markéta Vedralová
 371. Silva Dovrtělová
 372. Lubomír Řeháček
 373. Marek Baše
 374. Bc. Marie Oulehlová
 375. Lenka Chudá
 376. Miroslav Rudinec ml.
 377. Marie Rudincová
 378. Mgr. Et Bc. Jana Vitásková
 379. Vladimír Procházka
 380. Ing. Stanislav Veselý
 381. Jaroslav Matras
 382. Mgr. Renata Matrasová
 383. Jitka Machatá
 384. Mgr. Adam Kuszaj
 385. Josef Kulička
 386. Marie Peterková
 387. Lukáš Fiedler
 388. Tereza Fiedlerová
 389. Jana Lutišanová
 390. Jana Žákovská
 391. Mgr. Veronika Burdová
 392. Marie Urbanová
 393. Ing. Štěpán Urban
 394. Marie Kučerová
 395. P. Pavel Veith
 396. Bc. Milan Straka
 397. Věra Cejnková
 398. Leona Veselá
 399. Lenka Straková, DiS.
 400. Helena Kolářová
 401. Ladislav Kolář
 402. Jiří Schroller
 403. Ing. Martin Šimůnek
 404. Mgr. Roman Michalcik
 405. Ing. Eva Přílučíková
 406. Lukasz Pogorzelski
 407. Ing. Bohumil Kaděra
 408. P. Roman Dlouhý
 409. Mgr. Jana Geryková
 410. Bc. Barbora Růžičková
 411. Bc. Tomáš Růžička
 412. Petra Kubošová
 413. Jiří Kuboš
 414. Marek Šnajdr
 415. Lenka Šnajdrová
 416. Mgr. Eva Lajkepová
 417. Jiří Bednář
 418. Ing. Martin Ondráček
 419. Mgr. Pavla Hájková
 420. PhDr. Robert Hájek
 421. Ludmila Krystýnová
 422. Jiří Krystýn
 423. Drahomíra Pěluchová
 424. Daniela Feltová
 425. Mgr. Vladimír Václav Weiss
 426. Tomáš Indra
 427. Mgr. Eva Indrová
 428. Mgr. Eva Lopourová
 429. Jan Vodák
 430. Břetislav Krejčí
 431. Martina Slezáková
 432. Dominik Slezák
 433. Ing. Mgr. Josef Pejřimovský, PhD.
 434. Mgr. Jitka Pejřimovská, PhD.
 435. Marcel Fecko
 436. Ing. Marek Starý
 437. Ludmila Němečková
 438. MVDr. Peter Skladaný
 439. MUDr. Libuše Weissová
 440. Ing. Lucie Hospůdková
 441. Alena Svobodová
 442. Mgr. Irena Seifertová
 443. Stanislav Ross
 444. Ing. Marie Huňková
 445. Miroslav Huňka
 446. Ing. Radek Hemala
 447. Lenka Straková
 448. Ing. Kateřina Klimšová
 449. Karel Konvičný
 450. Mgr. Jan Kouřil
 451. Dagmar Maňáková
 452. Marie Kalivodová
 453. Vladan Vrba
 454. Ing. Jana Necidová
 455. Olga Bruncková
 456. RNDr. Darina Kocsisová, PhD.
 457. Věra Krásná
 458. Václav Krejčík
 459. Jaroslav Žvák
 460. Miluše Žváková
 461. Jan Verl
 462. Bc. Pavel Utíkal
 463. Božena Pospíšilová
 464. Jitka Sochorová
 465. Tomáš Žilinský
 466. Mgr. Libuše Trlidová
 467. Tomáš Babický
 468. Ing. Milan Reška
 469. MUDr. Monika Rešková
 470. Libor Čmiel
 471. Ludmila Vlachyňská
 472. Ing. Petr Mrva
 473. Marie Mirovská
 474. Josef Maloušek
 475. František Štěpán
 476. Miloslav Hahn
 477. Pavla Hahnová
 478. Renata Macháčková Dostálková DiS.
 479. Marek Žilinský
 480. Ing. Mgr. Jiří Hamouz
 481. Bc. Eliška Tesařová
 482. Pavel Tesař
 483. Lenka Chytilová
 484. Jana Klammertová
 485. Radek Klammert
 486. PhDr. Rostislav Černý
 487. Mgr. Eva Hořínková
 488. Josef Prokeš
 489. Mgr. Andrea Šimečková
 490. Monika Švandová, DiS.
 491. Ing. Eliška Švandová
 492. Ing. Renata Benkovičová
 493. Mgr. Jana Procházková
 494. Ing. Jiří Procházka
 495. Bohumil Nejedlý
 496. Liana Surdutová
 497. Mgr. Pavel Suchý
 498. Ing. Ludmila Suchá
 499. Petr Mráz
 500. Josef Horník
 501. Jasna Procházková
 502. Josef Němec
 503. Eliška Němcová
 504. Ing. Ivo Hanuš
 505. Jan Suchý
 506. Radka Peichlová
 507. Ing. Dagmar Janečková
 508. Bc. Magdalena Valová
 509. Markéta Valová
 510. Ing. Tomáš Kopřiva
 511. Mgr. Ludmila Kopřivová
 512. Mgr. Jana Mišejková
 513. P. Karel Kočí
 514. Vratislav Osif
 515. Mgr. Jarmila Osifová
 516. Kristýna Rejl
 517. Michal Šťastný
 518. Gabriela Šťastná
 519. Ignác Pospíšil
 520. Jiří Vrbka
 521. Renata Krainová
 522. Ing. Radomír Kraina
 523. Tomáš Jirotka
 524. Kristýna Filáková
 525. Hana Ostrá
 526. Ing. Václav Kubíček
 527. František Mráz
 528. Markéta Juřičková
 529. Ing. Miloš Juřička
 530. Zuzana Juřičková
 531. Markéta Juřičková ml.
 532. Marie Hajzlerová
 533. Marián Tkáč
 534. Jiří Krátký
 535. Zuzana Elisová
 536. Jana Antolová
 537. Mgr. Tomáš Brhel
 538. Bohdan Proček
 539. Lydie Buriánová
 540. MUDr. Mária Michnová
 541. Ing. Viktor Michna
 542. Ludmila Blaháková
 543. Martina Ruská
 544. Běla Göthová
 545. Blažena Dubská
 546. Miroslav Vlachynský
 547. Jan Tomáš
 548. Anna Šváchová
 549. Daniela Cejnková
 550. Anna Mrázová
 551. Manuel Nuňez
 552. Ing. Markéta Rösnerová
 553. Jiří Floder
 554. Blanka Floderová
 555. Ing. Vladimír Helsner
 556. Marie Pavelcová
 557. Markéta Šemorová
 558. René Šemora
 559. PhDr. Imelda Dinka
 560. Ján Dinka
 561. Ludmila Štěpánová DiS.
 562. Ing. Jitka Černošková
 563. Věra Jaššová
 564. Mgr. Ing. Petra Hamplová, PhD.
 565. René Václavek
 566. Mgr. Ondřej Lehký
 567. MUDr. Martin Šácha PhD.
 568. MUDr. Kateřina Šáchová
 569. Jolana Jaczenková
 570. Petr Bíro
 571. Josef Kubista
 572. Mgr. Šárka Klimplová
 573. Mgr. Pavel Sejrek
 574. Věra Matauschová
 575. MUDr. Petr Fiala
 576. Jaroslava Fialová
 577. Prof. MgA. Miloslav Jelínek
 578. Doc. MgA. Marcela Jelínková
 579. MgA. Bohuslava Jelínková
 580. Vojtěška Braunerová
 581. Jiří Gazda
 582. Mgr. Eva Lamačová
 583. Růžena Martináková
 584. Marie Barošová
 585. Naděžda Stavinohová
 586. Petr Silvar
 587. Bohumila Silvarová
 588. Josef Silvar
 589. Miroslava Daníčková
 590. Martin Čihák
 591. Dagmar Hedvika Sehnalová
 592. Vladimír Sehnal
 593. Ludmila Kosíková
 594. Ing. Karel Korous, CSc.
 595. PhDr. Martin Herzán, MSc.
 596. Mgr. Pavel Ševela
 597. MUDr. Jitka Dočekalová
 598. Tomáš Fidra
 599. Jana Fidrová
 600. Ing. Martin Mastný
 601. Emil Mikle
 602. Ludmila Milarová
 603. Bohumil Tomek
 604. Mgr. Ivana Kubíčková
 605. Ing. Vít Hodes
 606. Ing. Markéta Hodesová
 607. Mgr. Monika Pospíšilová
 608. Ivan Sprušanský
 609. Jiří Bujnoch
 610. Anežka Štěpánová
 611. JUDr. Yvona Malířová
 612. Petr Malíř
 613. Ing. František Chovanec
 614. Ing. Pavel Kukačka
 615. Pavel Havlíček
 616. Ing. Ondřej Lipka
 617. Ing. Peter Kučera
 618. Mgr. Zuzana Štancelová
 619. Josef Marada
 620. MUC. Filip Sváček
 621. Ing. Tomáš Piler
 622. Dagmar Kuncová
 623. Bc. Martin Legerski
 624. Jaroslav Haničinec
 625. Matouš Staněk
 626. Helena Kolářová
 627. Pavel Ďuriš
 628. Mgr. Jiří Slavík
 629. Jan L. Hrdlička
 630. Hanna Hrdličková
 631. Ing. Milan Hrdlička
 632. Jana Hrdličková
 633. Ivanka Podzimková
 634. Mgr. Vojtěch Pacal
 635. Filip Macoun
 636. Petr Halas
 637. Jindra Halasová
 638. Miroslav Marekvica
 639. Marie Prosková
 640. Marie Aňazco Campoverde
 641. Ing. Jiří Matoušek
 642. Josef Kubela
 643. Hana Kubelová
 644. Marie Sobková
 645. Vlastimil Filler
 646. Renáta Krandová
 647. Petr Antoš
 648. Jitka Neckářová
 649. Mirka Kličková
 650. Radek Chudík
 651. Dagmar Páralová
 652. Petra Straková DiS.
 653. Martin Strak
 654. Mgr. Jaromír Faltýnek
 655. Ing. Pavel Lauda Bc.
 656. Jitka Laudová
 657. Bc. Hana Kubalová
 658. Aleš Richter
 659. Ivana Tesařová
 660. Mgr. Jaromír Chlubný
 661. Ing. Miroslav Wagner
 662. Filip Slimařík
 663. Gabriela Slimaříková
 664. Kryštof Slimařík
 665. Tomáš Jíra
 666. Mgr. Marta Ondroušková
 667. Pavel Krampla
 668. Věra Janatová
 669. Ing. Ludmila Johnová
 670. Ing. Czeslaw Kantor
 671. Magda Kubantová
 672. Jitka Holíková
 673. Hana Cvrkalová
 674. Veronika Březovská
 675. Mgr. Kateřina Bujnochová
 676. Ing. Petr Staněk
 677. Martina Staňková
 678. Ondřej Cigánek
 679. Ing. Petr Kosař
 680. Vojtěch Neckář
 681. Jana Olivová
 682. Jiří Oliva
 683. Martin Sahula
 684. Marie Sahulová
 685. Marie Filková
 686. Ivo Filka
 687. Ivona Sajdoková
 688. Jaroslav Šimeček
 689. Ing. Josef Šimůnek
 690. Lenka Marekwicová
 691. Mgr. Marie Součková
 692. Ludmila Lorková
 693. Pavel Špaček
 694. Blanka Špačková
 695. Mgr. Linda Skokanová
 696. Dr. Josef Beníček
 697. Dana Sedláčková DiS.
 698. Mgr. Vanda Formanová
 699. Lukáš Kunc
 700. Eliška Kuntscherová
 701. Jana Horáčková
 702. Marie Skálová
 703. Ing. Kristýna Čermáková
 704. Mgr. Lenka Zapletalová
 705. Ing. Josef Kalus
 706. Mgr. Věra Slezáková
 707. Marie Neckářová
 708. Bc. Jan Slezák
 709. Lenka Lipková
 710. MUDr. Robert Šauer
 711. MUDr. Michael Simonov
 712. MUDr. Martin Novák
 713. Mgr. Petra Ruth Kaprálová, PhD.
 714. MUDr. Jarmila Kubíková
 715. Marie Šáchová
 716. Josef Honzík st.
 717. Josef Poživil
 718. Ing. Helga Svobodová
 719. Jiří Nejezchleb
 720. Hana Nejezchlebová
 721. Petr Dostál
 722. Marek Kamrád, DiS.
 723. Ing. Bořivoj Šubrt
 724. Laďka Baťková
 725. Miluše Šnajdarová
 726. P. Ing. Ondřej Kapasný
 727. Rostislav Letoš
 728. Michael Cenker
 729. Ing. Mgr. Pynelopi Cimprichová
 730. Helena Teplová
 731. MUDr. Josef Chovančík
 732. MUDr. Františka Chovančíková
 733. MUDr. Marie Špatná
 734. MUDr. Eva Špatná
 735. MUDr. Miriam Šlemrová
 736. Růžena Krčmářová
 737. Miloš Krčmář
 738. Ing. Vlasta Nožková
 739. Milan Vrbiak
 740. Ilona Doseděl
 741. Vlastimil Košner
 742. MUDr. Irena Remešová
 743. Bc. Magdalena Sládková
 744. Cyril Sládek
 745. Lenka Dohnálková
 746. Pavel Slimařík
 747. David Titl
 748. Mgr. Vlasta Sahulová
 749. František Sahula
 750. Tomáš Eybl
 751. Stanislav Kunc
 752. Marie Kuncová
 753. P. Josef Juriga
 754. Denis Vašíček
 755. Marie Řehůřková
 756. Ing. Antonín Švehla
 757. PharmDr. Monika Švehlová
 758. Karel Zemek
 759. Magdalena Zemková
 760. Ing. Alžběta Miková
 761. P. Ing. Jiří Špiřík, Th.D.
 762. Ing. Jana Gilbersová
 763. Veronika Kazíková
 764. Bc. Renata Chudíková
 765. Ondřej Zeman
 766. Tereza Zemanová
 767. Marie Navrátilová
 768. Vít Navrátil
 769. Eva Winigová
 770. Pavel Kocanda
 771. Jitka Kocandová
 772. Martin Kocanda
 773. Růžena Kazíková
 774. Mgr. Klára Slabá
 775. Ludmila Kuciánová
 776. Mgr. Tomáš Havel
 777. Alejandro Molino
 778. Martina de Molino
 779. Ing. Hana Palicová, PhD.
 780. Anna Olšarová
 781. Miroslav Olšar
 782. Tomáš Roszka
 783. Ing. Vít Šobáň
 784. Tomáš Matulík
 785. Drahomír Doležal
 786. Bc. Marie Cvečková
 787. Bc. Michaela Kuncová, DiS.
 788. Michal Plass
 789. Jaroslava Požárová
 790. Vladimír Požár
 791. Marie Požárová
 792. Bc. Michaela Klečková
 793. Martina Palivodová
 794. Jan Kunc
 795. Mgr. Lucie Drozdová
 796. Jana Štanglicová
 797. Mgr. Miroslava Staňková
 798. Jiří Frýbort
 799. Ing. Ján Masarik
 800. Ing. Vít Zukal
 801. Václav Mlch
 802. Zdeněk Bulawa
 803. Sylvie Krezeloková
 804. Mgr. Kateřina Němcová
 805. Karel Budera
 806. Ing. Hynek Bandas
 807. Martin Šolc
 808. Helena Havelka Baronová
 809. Bc. Robert Vlášek
 810. Lukáš Tengler
 811. Hana Sedláčková
 812. Vítězslav Nedbal
 813. Elena Nedbalová
 814. Michal Nedbal
 815. Ondřej Nedbal
 816. Mgr. Vladimír Krčmarský
 817. Mgr. Petr Tulis
 818. P. Miroslav Ševiola
 819. Ing. Ondřej Grebík
 820. Daria Byrtusová
 821. Miloš Švábek
 822. Stanislav Vilím
 823. Jakub Andrejko
 824. Michaela Mlčochová
 825. Karel Netsch
 826. Marcela Maxová
 827. Lukáš Široký
 828. Kamila Táborská
 829. Jaromír Capil
 830. Ing. Zdeněk Pleticha
 831. Bc. Veronika Lišková
 832. Naděžda Jarošová
 833. Ing. Mojmír Zikmund
 834. Petr Lidmila
 835. Pavel Socha
 836. Mgr. Jana Krejčí, PhD.
 837. Tomáš Fibír
 838. Daniela Křesťanová
 839. Karel Šichtař
 840. Prokop Samek
 841. Tomáš Rout
 842. Markéta Sedláčková
 843. Antonín Chloupek
 844. Květoslava Bukovská
 845. Miloslav Kučka
 846. Marie Šindelková
 847. Jaroslav Nápravník
 848. Ing. Kateřina Zukalová
 849. Jan Frühwirt
 850. Gabriela Novotná
 851. Odeta Kupková
 852. Mgr. Marcela Kupková
 853. Eva Kupková Ludmila
 854. Magdalena Maršíková
 855. Paweł Franta
 856. Marta Frantová
 857. Karolina Frantová
 858. Karel Franta
 859. Iveta Bártová
 860. Milena Svobodová
 861. Jan Svoboda
 862. Andie Barbora Novak
 863. MgA. Mgr. Martina Podéšťová
 864. Michal Tomeš
 865. Gertruda Sikorová
 866. Mgr. Dagmar Ferrante
 867. Martina Petrůjová
 868. Mgr. Martin Procházka, PhD.
 869. Jan Kaisler, Dis.
 870. MUDr. Vladimír Kuric
 871. Kryštof Kindler

K tomuto otevřenému dopisu se lze připojit zasláním souhlasného stanoviska na semin@stjoseph.cz. Seznam signatářů bude průběžně aktualizován.

246 Komentářů k "Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19"

 1. Cenker | 22.11.2021 z 13:02 |

  Na arcibiskupuv dopis lze odpovedet:
  „Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.“
  Matouš 16:23

  „Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte!
  Matouš 23:13

 2. Vúžasu | 22.11.2021 z 13:37 |

  Jsou už tisíce vědců jen v ČR, kteří by s tím souhlasili, ale pokud tento dopis zůstane otevřený jen v Te Deum, nikdy se o něm nedozvědí … Arcibiskup tak zůstene ve svém hrozném postoj a bude „bojovat“ jen s několika zdejšími lidmi.“ Jeho postoj však musí ohromovat i mnohé přední odborníky z vědeckého světa. Je smutné, že se nechá takto manipulovat politiky a jejich pseudovědeckými nohsledy. Smutné. Kdo přišel na svět, aby vydal svědectví pravdě?

 3. Mirka | 22.11.2021 z 14:09 |

  Se všemi body plně souhlasím a znám lidi kteří měli po vakcíně Kovid-19 reakci.
  Oslepnutí na operované oko, zánět žil, psychyatrické problémy“kovid mlha“, cukrovka z léků se zhoršila, občan ČR je na inzulínu. Co by na toto asi řekl svatý Jan Pavel II určitě by nesouhlasil a bránil by nenarozené. Vakcína je experimentální a ani stát, ani lékaři, ani hygiena po jakékoliv negativní reakci na kovid-19 nedá nikomu nic. Někteří lékaři argumentují tím, že jste to podepsali a tak si za to, že máte reakci organismu můžete sami. Mirka

 4. Michal Semín | 22.11.2021 z 14:30 |

  Otevřený dopis vznikl na půdě Te Deum, proto tu také vyšel. Nemyslím si, že se o něm nemohou dozvědět i jiní lidé, než ti, co čtou Te Deum. Každý máme ve svém okolí katolíky, kteří i když o TD zatím neklopýtli, tak s obsahem otevřeného dopisu možná souhlasí. Co nám brání v tom je oslovit, text dopisu jim přeposlat a zeptat se jich, zda k němu nechtějí připojit svoje jméno?
  Nebo si snad myslíte, že nám to otisknou v Katolickém týdeníku?

 5. Bohuslav Maxa | 22.11.2021 z 14:53 |

  Vážený pane arcibiskupe, smím-li Vám ve vší úctě poradit, tedy Váš nešťastný apel bych sanoval následovně. Veřejně bych se omluvil a přiznal, že jsem se hluboce mýlil. Jistě znáte příběh pátera P. Pavlička, který svými modlitbami růžence, kdy ve Vídni opakovaně shromážďoval statisíce lidí, dokázal z Rakouska vyprovodit v roce 1955 okupační sovětská vojska. Zorganizujte podobnou kampaň za fyzické a duchovní uzdravení našeho národa. Lid zapomene Váš hloupý krok a naopak Panna Maria se jistě přimluví nejen za Vás, ale za celý národ, abychom se dostali z této hrozivé situace, v níž se nacházíme. Nepromarněte svou šanci.

 6. Tomáš Navrátil | 22.11.2021 z 15:03 |

  Pane/paní Vúžasovic, a) přečtěte si konec, b) klidně rozešlete zmiňovaným ludom informaci a odkaz na tento článek, pakliže již tak neučinil někdo před Vámi.

 7. Aleš | 22.11.2021 z 15:11 |

  Když má pan arcibiskup potřebu se zalíbit u současné formální hlavy katolické církve, proč nenapíše něco neutrálního – méně kompromitujícího – třeba „církev nebude trestat lidi, kteří v pochopitelném strachu podlehnou, udělají kompromis ve svědomí a nechají se naočkovat i přes známá fakta bránící věřícím tuto léčbu přijmout. Církev to nedoporučuje, ale toleruje“ nebo tak nějak aby se to dalo omluvit jako laskavost a nerozhodnost staršího pána. Takhle je to zhůvěřilost ne-li přímo zneužití úřadu.

 8. Lída | 22.11.2021 z 15:26 |

  Nejen Jan Pavel II., ale i Benedikt XVI. razantně vystupovali proti výzkumům z embryí, i když to bylo „zdůvodňováno“ tak ušlechtile, že to bude na účely kultivace pro transplantace orgánů.
  Vědci z Institutu při klinice Gemelli v Římě podpořili papeže tím, že lze kultivovat jakékoliv orgány z tkání dospělých lidí. Tento Institut byl před několika málo lety zrušen.

 9. Marie Tejklová | 22.11.2021 z 15:35 |

  Arcibiskup píše: „Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá.“ Toto je jediný důvod, který uvádí pro své doporučení nechat se očkovat. To je od něj velmi neuvážené, protože data, která máme k dispozici, jsou nejistá a neúplná, a biskup nemá nějaké zvláštní charisma pro jejich interpretaci, pokud vím. Také s námitkami v tomto dopise souhlasím.

 10. Vojtěch Kůr | 22.11.2021 z 16:50 |

  Můžu se zeptat na zdroje některých částí z prvního odstavce? Především „bylo v pozdním stádiu těhotenství vyjmuto matce císařským řezem z těla a vivisekcí mu byla odstraněna ledvina“ (přesný průběh potratu, co jsem byl schopný najít, není jasné, tedy předpodkládám, že argumentujete, co se muselo stát) a „pro pozdější zisky farmaceutického průmyslu“ (že šlo účelně o potrat pro farmaceutický průmysl jsem taky neslyšel) a dále „k zahájení výroby vakcín musely touto cestou zemřít minimálně desítky, ale spíše stovky nevinných dětí.“.

  Tuto debatu sleduji, ale tohle jsem, s takovou jistotou, neviděl. Děkuji.

 11. Jan Hofírek | 22.11.2021 z 17:18 |

  Vážení přátelé, dost jsem se rozmýšlel, zda tento otevřený dopis podepíši. Mám totiž za to, že je až příliš diplomatický v situaci, kdy pan Graubner zrazuje Církev a nabádá věřící ke spáchání zločinu. Napsal jsem mu proto i svůj vlastní otevřený dopis:
  https://kniznirecenzeetc.blogspot.com/2021/11/otevreny-dopis-v-praci-22.html

 12. Jakými dostupnými léky je covid-19 léčitelný? Lidem s těžkým průběhem tedy doporučujete paralen a procházku na čerstvém vzduchu? S obsahem textu nesouhlasím, alespoň s několika body. V bodu prvém uvádíte pouze společnost Janssen, jinak nic. I papež František vyzval k očkování – podle vás tedy podporuje kulturu smrti? Máme tu závažné respirační onemocnění, které může způsobit smrt člověka a vy se tu odbýváte tvrzením, že to není nic v porovnání se španělskou chřipkou. To asi ne, ale vůči těm, kdo na covid zemřeli, je to mimořádný cynismus (a vy tvrdíte, že je to jen jistě nepříjemná nemoc!!!). To je opravdu mimořádná porce arogance. Opět píšete zavádějící názor o vakcíně-rychlokvašce, vůbec ale neberete v potaz, že vakcína na covid navazuje na dlouholeté práce na vývoji vakcín proti SARSU a MERS. A tak dále a tak dále. Váš text je v mnohém silně zavádějící….

 13. Drahoslava Veselsská | 22.11.2021 z 18:52 |

  Souhlasím s otevřeným dopisem panu arcibiskupovi.Je smutné k čemu se zástupci církve propůjčují.

 14. Michal Semín | 22.11.2021 z 19:13 |

  Ad Kůr: Těch zdrojů, z kterých lze tyto informace čerpat, je víc, ale snad Vám bude stačit tento: https://www.lifesitenews.com/news/babies-were-aborted-alive-placed-in-fridge-to-harvest-cell-lines-used-in-some-vaccines-researcher/

 15. Re Jan: V prvé řadě není „covid“ onemocnění, které by mělo těžší průběh než „obyčejná“ chřipka. Kdybychom už druhý rok nežili v nepřestávající mediální masáži a protistrukturálním zásahům politiků, už by po uvedené „infekci“ nebyla ani stopa.
  Co se týče biskupa Bergoglia, když aktivně podporuje potratářské politiky typu Bidena, tak je jasné že aktivně prosazuje kulturu smrti. Pokud máte důkazy opačné, napište mi odkaz, kde například b. Bergoglio nebo b. Graubner vyzývá například k modlitbě růžence.
  Doporučuji Vám nastudovat si, jaký je rozdíl mezi vakcinací a současným „kovid-očkováním“

 16. MUDr. Tomáš Preininger | 22.11.2021 z 19:33 |

  Vážený Otče Arcibiskupe,
  je naprosto bez pochybností, že moje o měsíc starší sestřenice zemřela po experimentálním očkování na Covid. V současnosti jsem Codid prodělal, církev mě dle tisícileté tradice vybavila všemi potřebnými svátostmi, ale navádět mě k sebevraždě, takovou ránu bych od Církve svaté neočekával

 17. Michal Semín | 22.11.2021 z 19:40 |

  Ad Jan: Záleží na intenzitě i stupni vývoje nemoci. Někomu opravdu stačí Acylpirin, který ředí krev, někdo potřebuje nasadit Isoprinosin nebo dokonce Ivermectin. Mám s tím vlastní zkušenost a podobnou zkušenost má i řada lidí mezi mými známými. Podstatné je začít s léčbou včas, nenechat ji rozběhnout do stavu pneumonie. Dobrý lékař, který Vás odborně vyšetří a který nepodléhá protilékové propagandě („jedinou léčbou je vakcína“), Vám jistě rád poradí.
  Není pravda, že zmiňuji pouze vakcínu od firmy Janssen, přečtěte si to pořádně. Tu uvádím proto, že nemá vazbu, na rozdíl od Pfizeru, Moderny či AstraZenecy, na buněčnou linii HEK-293, ale PER C6.
  Ptáte-li se na to, co podporuje papež František, tak Vám odpovím, že kromě jiných zcela nekatolických postojů, podporuje i kulturu smrti.
  Máte pravdu, že genové vakcíny se vyvíjejí již delší dobu, nikdy však nebyly plošně aplikovány. Přeci nemůžete zpochybnit, že se stále ještě nacházíme v experimentální fázi, když to přiznávají i samotní výrobci vakcín?

 18. Michal Semín | 22.11.2021 z 19:50 |

  Chorvátski biskupi proti povinnému očkovaniu

  https://www.christianitas.sk/chorvatski-biskupi-proti-povinnemu-ockovaniu/

 19. Aleš | 22.11.2021 z 20:00 |

  ad:Jan
  „ale vůči těm, kdo na covid zemřeli, je to mimořádný cynismus (a vy tvrdíte, že je to jen jistě nepříjemná nemoc!!!). To je opravdu mimořádná porce arogance.“
  Vážený pane Jane,
  Máte nějakou statistiku o „čistém a nezpochybnitelném“ úmrtí pouze na ten Váš „covid“?
  Je to pouze jeden z mnoha chřipkových virů.
  Vždy bylo smutným pravidlem, že těžce nemocní umírali na komplikace způsobené drtivou většinou zápalem plic. A je tomu stále tak. Dnes bohužel ke škodě všech lidí, tento údaj o zápalu plic ve statistikách nahradil módní covid. Komu ku prospěchu pane křesťane Jane?? A tak dále a tak dále….
  Vaše slova o aroganci a cynismu jsou lidově „Mimo mísu“
  Důsledky kultury smrti budou otevřeně „hlásány ze střech“.
  Přeji Vám ať se toho „ve zdraví“ dožijete.

 20. „Řízení budoucnosti Bohem jsme nahradili něčím, co má k slepé víře ješte daleko blíže: bezvýhradnou vírou ve vědeckou prognózu bez ohledu na oblast, již se týká.
  A snahou zredukovat budoucnost na čísla, ať už jsou spolehlivá, či nikoliv.
  Náboženskou víru jsme totiž vyměnili za naivní duvěru ve vše, co se tváří jako věda.“
  N.N. Taleb, 2018

  Je smutné, že aj katolícky arcibiskup viac verí nejakým vedcom, ako svojmu Bohu.
  Asi nečíta Lukáša 21:16 -19

 21. M. H. | 22.11.2021 z 20:37 |

  Děkuji za tento dopis. Byla jsem rozčarováná, jak velký počet křesťanů neměl problém s tímto morálním aspektem očkování. Ale jsem v šoku z toho, že biskup takovým způsobem útočí na ty z nás, kterým to svědomí i přes jejich ujišťování, že nejde o žádnou spolupráci se zlem, svědomí nedovolí. A kromě duchovní roviny je zde samozřejmě i ta tělesná a pokud je člověk přesvědčen o škodlivosti této vakcíny pro své zdraví na základě mnohých důkazů a svobodně se rozhodne, že tu vakcínu nechce, tak přeci Bůh sám je první, který svobodu člověka vždy respektoval a sám mu ji daroval.
  Kéž je s námi stále síla Božího Ducha svatého a kéž nás on sám v této těžké době vede.

 22. Ad Jan: Radím Vám dobře, nevkládejte ruku do ohně za „propracovanost“ a „bezpečnost“ experimentální látky předkládané veřejnosti jako vakcína. Každým dnem se budete zesměšňovat více a více, ba můžete někomu i uškodit. Skutečnost sama vaše tvrzení vyvrací.

  Položte si sám několik otázek: Nakolik je propracovaná a prověřená látka, o které se zprvu tvrdilo (politici a různí odborníci), že zabraňuje šíření viru? Nakolik je účinná látka, o které se ze začátku tvrdilo, že zabraňuje infekci? Potom tato látka měla plně zaručovat jenom lehký průběh nemoci? Zaručuje? Tato zaručená látka byla evidovaná a podávaná jako dvoudávková? Jak to, že se nyní podávají třetí dávky a hovoří se o dalších?

  Vy si pletete vývoj nějaké technologie, tj. použité u vakcín na Vámi zmíněný SARS 1 a MERS (nota bene, tyto vakcíny ještě nejsou, pokud vím, úspěšně po sedmnácti letech vývoje ukončeny!), a výzkum a vývoj nějakého určitého výrobku látky.

  Ukažme si to na příkladu. Cadillac vyrobil v roce 1981 příšerný osmiválcový motor do V (L 62), který byl jedním z nejporuchovějších motorů vůbec. Předpokládám, že byste na tvrzení, že tento motor stojí za starou bačkoru, neodpověděl: „Nemůže být žádná rychlokvaška. Cadillac je prověřená firma a zážehové motory se už vyvíjejí sto let.“

  Jak jsem psal, realita stojí proti Vám.

  Martin R. Čejka

 23. MUDr.Ilona Burdová | 22.11.2021 z 20:42 |

  Nikdy, zdůrazňuji: opravdu nikdy, jsem onemocnění covidem-19 nebagatelizovala. Na druhé straně ale nepodléhám systematickému vymývání mozků, že jde o „totální katastrofu, na kterou všichni umřeme, pokud se okamžitě nenecháme očkovat“ – volně interpretuji to, co se na nás v režimu 24/7 valí z médií, a bohužel i z úst zainteresovaných osob. Jde o onemocnění, které má celou škálu průběhů, od bezpříznakového nosičství, přes mírný průběh až po těžký průběh i s následkem smrti. Osobně znám lidi, kteří mají protilátky a netuší, že tuto nemoc někdy prodělali.
  Cituji z Certifikátu o provedeném testu: „Vědecké důkazy týkající se očkování, testování a uzdravení v souvislosti s onemocněním COVID-19 se neustále vyvíjejí…“ Vždyť oni to sami přiznávají, tak buďme obezřetní.
  Zájemcům doporučuji přečíst si příbalové letáky, jsou volně dostupné na internetu. Zaměřte se zejména na vliv na plodnost.
  Dodatek k těm používaným embryonálním buňkám: https://hnutiprozivot.cz/clanky/2832-testujeme-ockujeme-zvitezime

 24. Jarmila Konvičková | 22.11.2021 z 20:45 |

  Taky jsem proti kultuře smrti před kterou varoval již papež Jan Pavel II. a také nesouhlasím s přijímáním do ruky, je to neúcta. Jan Pavel II. a Benedikt XVI sami dali příklad, jak máme přijímat a kdo se tím řídí. Naopak děláme radost satanovi a jeho přisluhovačům, a po Ježíšovi šlapeme a znovu ho křižujeme. Myslím že mě v náboženství učili, že před Pánem Ježíšem musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi, tak proč se tím neřídíme. Asi je to taky už přežitek jako tridentská mše svatá. Zato uctívat pohanské modly jako pachamama je dovoleno dokonce samotným Bergoliem. Kam směřuje taková církev, proč už nikdo nehájí učení Ježíše Krista.Kdo zná poselství p. Marie Fatimské, tak by se nad tímto stavem dnešní církve aspoň zamyslel.

 25. Vojtěch Kůr | 22.11.2021 z 20:53 |

  Děkuji za odkaz p. Semíne. Na LifeSite jsem už k tomuto tématu něco četl, ale určitě ne toto, to bych si zapamatoval.

 26. MUDr.Ilona Burdová | 22.11.2021 z 20:57 |

  A k čemu je obezřetnost? Vzpomeňme na aféru s thalidomidem – Conterganem. https://cs.wikipedia.org/wiki/Thalidomid
  Ano, samozřejmě vím, že to není vakcína, ale na tomto případu se jasně ukázalo, jak precizně se musí nový lék zkoumat, ať je to vakcína nebo jakýkoliv jiný lék.
  Zajímalo by mne, kde jsou u vakcín proti covidu alespoň 5 leté retrospektivní studie, zabývající se vlivem na plodnost? Já bych v žádném případě nedovolila, aby toto někdo cpal do našich dětí. A opravdu bych nepřála těhotným ženám, aby je postihla nějaká tragédie.

 27. Libor Rösner | 22.11.2021 z 20:57 |

  Používání buněčných linií HEK293 nedávno přiznala Karolina Nowaczyková-Tomasiková, zástupkyně firmy Pfizer v Polsku v rozhovoru pro rádio Maryja, když řekla, že „při některých (ne však ve všech) laboratorních testech v rámci programu očkování bylo využito buněčných linií HEK293”.

  Je úplně jedno, jestli to „ne však ve všech“ znamená 99 % nebo 1 %, jakákoli podpora této zrůdnosti je odsouzení hodná.

 28. Parsifal | 22.11.2021 z 21:34 |

  Zde jsou přehledně uvedeny vakcíny proti covid 19 spolu s tabulkou, kde zjistíte, jak moc jsou zatíženy spoluprací s aborcí. Z dosud schválených preparátů ani JEDEN není zcela v pořádku z hlediska katolické bioetiky.

  https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/

 29. Vúžasu | 22.11.2021 z 22:11 |

  Stále jsem v úžasu. Vrchní moravský prelát, už jen proto, že použil sovo „očkování“ si zaslouží reakci v pravdě stojících virologů, imunologů a jiných odborníků. Sice přibylo signatářů, ale žádné profesory, docenty, MUDr. apod tu stále nevidím, většinou zase je zdejší čtenáře. To je slabé kafé. Tento prelát si zaslouží daleko víc. Vidím tu třeba Stanislava Novotného. Je to ten policejní expresident? Ať to rozešle a ať to nerozesílá jen on. Myslím, že prelát si dovolil hodně a hodně si i zaslouží. Tento dopis nesmí zůstat jen na zdejší půdě.

 30. P. Karel | 23.11.2021 z 1:31 |

  Kromě nezpochybnitelného poskvrnění „vakcín“ buněčnými liniemi z potracených dětí, jejichž tělesné pozůstatky mají právo na to být pohřbeny a ne neustále recyklovány, je v současnosti na pořadu dne ještě další zlo: vzrůstající státní totalita, nerespektující základní práva občanů. Kdo není slepý, musí vidět třeba na příkladu Austrálie, Kanady a nejnověji našeho souseda Rakouska, kam to všechno vede. K totální kontrole státu nad těly občanů. Kdo se nenechá naočkovat, je označen za nepřítele a tak se s ním i jedná.
  Svým vyjádřením se abp. Graubner přidal na stranu utlačovatelů, místo aby se zastal těch utlačených. Je to velmi nebezpečný a zároveň zbabělý postoj. Copak jsme nějaká státní církev, jako v Číně? Asi ano, kdyz už druhým rokem pouze vykonáváme pokyny státu, zavíráme kostely, povolujeme pouze státem dovolené počty lidí na bohoslužbách, dovolujeme/nedovolujeme zpívat při mši svaté a t p.
  Historie, pokud ještě nějaká bude, nás jednou bude soudit velmi nelichotivě. Ale především nás bude soudit náš Pán. Pane arcibiskupe, vzpamatujte se.

 31. ľudovit | 23.11.2021 z 8:36 |

  tiež sa pripájam k signatárom výzvy. „Pravda Vás oslobodí.“ „Prišiel som na to aby som vydal svedectvo o Pravde.“ Okolo očkovania je až príliš veľa klamstva a totalitných spôsobov. Bolí ma aj postoj Konferencie biskupov Slovenska, ktorí vydali ešte ústretovejšie vyhlásenie k očkovaniu. Predseda KBS sa zaštítil všetkými členmi konferencie a nikto z nich sa k vyhlásenia nevyjadril. Žijeme v apokalyptickej dobe, kde sa nás vzdávajú cirkevní predstavitelia, ktorí podľahli tlaku mocných a bohatých, nemorálnych a nezodpovedných ľudí a evanjeliových hodnôt, ktorí hovoria o chudobných ale podporujú bohatých a mocných tohto sveta, ktorí sa s bojom proti kresťanom a základným ľudským slobodám netaja.

 32. Ptám se, proč se otec Marek Vácha nevyjádřil k tomuto tématu jako odborník na lékařskou etiku zamítavě a místo toho na TV Noe vyzývá k očkování. Pak se tedy nedivím, že není v církevním kruhu nikoho, kdo by řekl, pane arcibiskupe pozor!

 33. Václav | 23.11.2021 z 9:04 |

  Jasný důkaz toho, kde se ocitáme, když se přestaneme klanět pravému Bohu a vzdáme úctu Pačamámám – viz Vatikán 10/2019. Ti,kteří by měli vidět dál, oslepli a ještě strhávají do záhuby druhé. Řešení jsme už dostali ve Fatimě 1917. Pokání, pokání, pokání, i zástupné za oklamané pastýře vč. arc. Jana a za ty, kteří je oklamávají z řad spolupracovníků.

 34. Miroslav Pecka (Doc. RNDr. CSc) | 23.11.2021 z 10:02 |

  Jakoukoliv látku, která má co dočinění s potracenými plody nikdy nepříjmu !

 35. Simona | 23.11.2021 z 11:47 |

  V r. 2020 129 tis. zemřelých, v r.1990 129 tis. zemřelých, viz. graf ČSÚ:
  https://www.czso.cz/csu/czso/graf-zive-narozeni-a-zemreli-v-ceske-republice

 36. Ludmila Krůtová | 23.11.2021 z 11:48 |

  Nechci být „povinně“ očkována, svěřuji to Tobě Bože, stejně jako všechny pomýlené, kteří vidí spásu v očkování. L.Krůtová

 37. Ondřej Karták | 23.11.2021 z 12:33 |

  Bohuslav Maxa — od 17. 11. 2021 běží akce Růžencový protiútok (info mj. na telegramu), můžete se připojit. Jde o pompejskou novénu k zastavení povinné vakcinace a odvrácení totality, obnovu národa a Církve a vysvobození duší z okovů zla. Čím více růženců tím lépe. Od biskupa struktury takovou akci čekat nemůžete, v lepší případě strčí hlavu do písku, v horším bude pronásledovat kněze, kteří to podpoří. Arcibiskup Viganó k té věci mluví naprosto jasně a nekompromisně a musí se skrývat.

 38. Mgr. Magdaléna Dařbujanová, DiS. | 23.11.2021 z 13:24 |

  Dle mého úsudku je církev kompetentní rozhodovat v otázkách víry a mravů, k čemuž má svou metodologii, ne v lékařských otázkách. Mám obavy, jestli se zase církev nezačíná stávat nástrojem politického zneužívání.

  Jinak můj plně očkovaný příbuzný právě nemocí prochází, a další má po něm velké zdravotní problémy, přetrvávající již měsíce, takže vidíme, že očkování je nebezpečné a před nemocí neochrání.

 39. Milé sestry a bratři v Kristu,
  co se děje v poslední době, před čím církev obecně (covid, antikoncepce aj…) zakrývá oči, je velmi bolestivé, jak bychom mi lidé nazvali pobuřující. Bůh bude soudit všechny v poslední den každého z nás.
  Děkuji za tento dopis a souhlasím s ním. Co se to děje s církví? Vždy, když bylo nějaké nebezpečí, epidemie, věřící se semknuli v modlitbě… Dnes???
  Kéž nás Pán každého chrání od pekelných ohňů.
  Pokání je to, co nás jediné může ochránit. K pokání vyzývala mj. i ne moc známá velká světice sv. VERONIKA GIULIANI.

 40. Lída | 23.11.2021 z 14:19 |

  Naše zkušenost s covidem: Na podzim 2020 jsme byli s dcerou na pohotovosti v nemocnici s kolikou. Bylo to v pátek v noci na ambulanci chirurgie, takže jsme se nesetkali s pacienty, jen s personálem. Předtím jsme ani neslyšeli o nikom z okolí, kdo by měl covid. V pondělí jsme už cítili nějakou virózu a do večera jsme měli všichni tři (naše rodina) horečku kolem 39°. Užívali jsme Paralen, vitamíny C,D a koloidní – tekutý zinek, o němž jsme se dověděli, že zvyšuje imunitu. Díky tomu, že jsme sháněli pro dceru zinek s vysokou vstřebatelností už před několika lety proti vypadávání vlasů, sehnali jsme také koloidní stříbro přímo od výrobce na Sativashop.cz z Mariánských Lázní. Ten z obchodů je vhodný jen na kosmetické účely, ale tento Zn a Ag od výrobce je vhodný i pro interní potřeby. A žasli jsme! Vůbec jsme necítili nepříjemnosti horečky, volně jsme se pohybovali po bytě přes den, samozřejmě jsme jinak nikam nechodili. A úspěšně jsme se vyléčili z virózy. Jak jsme později zjistili, byl to covid, už podle příznaků, o nichž se už docela mluvilo. A dceři pak začaly velmi vypadávat vlasy. Takže jsme zvýšili dávky zinku a to brzy pomohlo. Takže bych chtěla povzbudit pacienty, aby se neznepokojovali a léčili se. Abych nezapomněla, také jsme začali jíst ráno na lačno kousek zázvoru. Pomohlo to.

 41. Pavel P. | 23.11.2021 z 17:19 |

  Já jsem shodou okolností již před několika dny zaslal email arcibiskupství olomouckému, kde jsem mj. vyjádřil názor, že lásku k bližnímu by bylo lépe prezentovat zastáním se neočkovaných, kteří jsou pod stále větším psychickým a existenčním tlakem. Také jsem poslal v příloze – i pro Otce Arcbiskupa – vůči vakcinaci krajně kritickou stať arcibiskupa Vigana, která je uveřejněna na www. Protiproud. Třeba by zde byli ochotni uveřejnit i tento otevřený dopis. Jinak pro úplnost dodávám, že jsem žádnou reakci neobdržel a obávám se, že tomu tak bude i v tomto případě. Protože popřít pravdivost argumentů tohoto otevřeného dopisu věcně nelze.

  P.S. Třeba v rámci tvrzené plurality názorů v liberální demokracii i v samotné církvi by uveřejnil tento otevřený dopis i Katolický týdeník nebo Lidové noviny: – ). Za pokus by to možná stálo).

 42. Marta Luzarová | 23.11.2021 z 17:31 |

  Musím přiznat, že i mě výzva pana arcibiskupa hodně překvapila. Jak si může někdo dovolit vyzývat lidi, aby jednali proti svému svědomí a ještě jako bonus k tomu obětovali svou svobodu???
  Dar svobodné vůle jsme dostali od Boha při narození a Pán nikdy nebude do naší svobodné vůle zasahovat.
  Svobodu nám ovšem bere satan skrze naše nezřízené konání.
  Pokud už pan arcibiskup svou svobodu i svědomí obětoval, to neznamená, že tam s ním musíme všichni.
  Zbývá nám i nadále se za něj přimlouvat, případně obětovat to utrpení věřících, na kterém se pan Graubner už delší dobu podílí.

 43. Petr Misař | 23.11.2021 z 17:33 |

  Před sto lety (viděl jsem dobový filmový záznam) se zaručeně vědecky tvrdilo, že je DDT zdraví prospěšné, z automobilu rozprašovali jed a lidé nadšeně skákali a zplna plic dýchali „elixír života“! Co vám to připomíná? Anebo Hitler – obyčejní Němci viděli v tom tapetáři odvahu a s vědeckou podporou i realizátora očisty zdegenerovaného lidstva, pak se začali bát a raději zvedli ruku, aby měli pokoj a pak jen koukali na „definitivní řešení“, cesta do pekel…

 44. Petra | 23.11.2021 z 17:46 |

  Spása není v aplikaci něčeho, čemu se nesprávně říká vakcína, ale v Ježíši Kristu. S úctou k Vám prosím, vezměte prosím pěkně monstranci Vy, pane arcibiskupe i všichni kněží naší země a žehnejte nám a naší zemi několikrát denně. Dostali jste od Pána moc jeho jménem uzdravovat..Poklekněme před Pánem, modleme se růženec. Nemohu si nechat píchnout něco o čem vím, že, zabilo, nebo teprve zabije, poškodí, zmrzačí…a navíc jsou v tom buňky potracených dětí. To nemá s láskou ke druhým nic společného. Je to hrůzostrašný experiment na lidech….Děkuji.

 45. @Jan
  „Jakými dostupnými léky je covid-19 léčitelný?“

  Jednak existují podpůrné látky bránící do jisté míry překlopení do závažného průběhu, jednak existují protilátky. Těmi lze kovid eliminovat velmi snadno – v případě lékové formy se hovoří o 30min transfúzi, po níž pacient odchází vyléčen:
  https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/neutralizacni-monoklonalni-protilatky-covid-fakultni-nemocnice.html
  Další variantou je dárcovství krevní plazmy od osob z kovidu vyléčených:
  https://www.e15.cz/domaci/lekari-volaji-po-covidove-plazme-potrebujeme-vice-darcu-apeluje-primar-uvn-1374427

  Klíčové je ovšem léčit dříve, než dojde ke škodám, což je dnes bohužel běžný postup. Obecně platí, že problém nepočívá v nedostatku léčiv, ale v absenci vůle lidem pomoci.

 46. Michaela | 23.11.2021 z 18:35 |

  Vždy se najdou křesťané, kteří do nečeho vrtají a strkají nos do všeho. Hlavně, když jeden napíše něco proti papeži nebo arcibiskupovi je z toho skandál. Jen se podívejte, jak to vypadá v nemocnicích. Máte pocit, že Bůh se o nás postará? Musíme mu v tom také pomoci,že? Takže si myslím, že netřeba kritizovat naše církevní představené, ale mít určitou poslušnost vůči nim. Stydím se za Vás.

 47. Eva Blešová | 23.11.2021 z 18:57 |

  Že je naše církev nemocná formalismem, povrchností, ztrátou víry a neochotou poznávat Ducha Svatého a žít s ním, to víme už dlouho. Vnímáme také, že věřící, kteří se rozhodli jít „na hlubinu“, jsou mnohem vnímavější vůči přítomnosti zla. Vloni bylo předváděno formou celoplošného strachu v absurdních rozměrech, který lehce vytěsnil chabou víru v moc modlitby a živého Krista v Církvi. Letos má podobu těžké manipulace, která sklouzla do nemorální diskriminace a segregace společnosti, včetně rodin. Situace na mně známém církevním gymnáziu mi připomíná 60. léta, kdy si nás v pondělí pan učitel postavil a sednout si mohli jen ti, co nebyli v neděli na mši. Pak dlouho na náš účet obveseloval třídu. Slabší povahy to do dospělosti psychicky nerozdýchaly, ač brzy od praktikování odpadly. Obdobné je to dnes i na některých fakultách universit. Každý, pravda, nemůže mít slušné základy biologie člověka a chemie, ale znám spoustu maminek, které mají načteny příbalové letáky vakcín svých dětí a žasnou nad neinformovaností (nebo ignorací?) některých dětských lékařů. Nechápu, že nikomu není divné, jak dojemná očkovací jednota zavládla vládami napříč kontinenty. Přesně stejnými, které do té doby nebyly schopné se vůbec na ničem pro lidstvo prospěšném domluvit Nechápu, že církevní představitelé mlčí vůči nechutnému tlaku na osobní svobodu. Kam jsme to dospěli, když matky zvažují, že pošlou dítě někam se nakazit covidem, ať už je na půl roku pokoj? Takovou morální propast nepředpovídal technické civilizaci ani Čapek. Z pohanství se může vylíhnout pouze totalita. Proto nás tak bolí každé další rozdělení církve. Papež se vloni mohl mýlit tváří v tvář číslům mrtvých, která dostával. Ti lidé se nestihli na smrt připravit, volil ze dvou zel to menší. Dál už to neřešil, sám prochází tím, co jiným doporučil – kdoví, možná ví, ale je v jednotě. Arcibiskup Graubner po osobním těžkém průběhu nemoci by jistě rád slyšel, že tak už nebude nikdo trpět a očividně nemá čas sbírat informace k vakcínám. I mně bolí jeho slova o tom, že očkováním dám najevo lásku k druhým. Moje svědomí mi tvrdí,že hazard s vlastním zdravím je vážnějším proviněním. Pán Bůh nám dal rozum, abychom ho užívali, věci zkoumali, a co je dobré, toho se drželi. Tady se prostě přeskočila ta fáze zkoumání. Nechat naočkovat své staré rodiče je pro mě stejně nepřijatelné jako např.oblast eutanázie a jiné, třeba genetické, svévole.

 48. Leoš | 23.11.2021 z 19:10 |

  Otče arcibiskupe Jene,nápad pastýřů cirkve nechat ovce naočkovat s jejich informovaným souhlasem látkou,která nepomáhá ale zcela jistě škodí až k smrti je podobný akt,jako podat provaz Jidášův nám všem a slovy papeže Františka nás vyzvat: Musí se to udělat ! Je to euthanasie z falešné lásky pro „spásu lidí“ když pro ten skutek můžeme slyšet slova: K čemu je člověku i kdyby získal celý svět ale svoji duši by zatratil aneb co dá člověk jako výkupné za svoji duši……Leoš K.

 49. Ad Michaela: Vážená Michaelo, „do něčeho vrtat a strkat nos“, tomu se říká kritické myšlení. Bůh nás obdařil rozumem, bylo by škoda jej nevyužívat. Otevřený dopis není žádnou výzvou k pošetilosti či bezohlednosti, ale odmítá kult spásonosné „vakcíny“, který jsou dnes lidé nuceni vyznávat. Za sebe mohu říci, a určitě nejsem jediný ze signatářů, že se o svoje zdraví v rozumné míře starám. Naši církevní představitelé nemají autoritu přikazovat ovečkám, jaké mají volit lékařské postupy. Mrzí mne Vaše poslední slova „Stydím se za Vás“. Věřím, že jste je nemyslela upřímně a že byla napsána spíše v citovém hnutí. Opravdu se stydíte za lidi, kteří mají ve svědomí problém s mravní přípustností látky, kvůli níž byly vražděny nevinné lidské bytosti? Můžeme spolu nesouhlasit, ale zkusme se pochopit.

  Martin R. Čejka

 50. šarka Brožová | 23.11.2021 z 20:04 |

  Žijeme v době „ďábelského zmatení“, neschopni kritického myšlení !!!

 51. Do diskuse jsou přidány úvahy v rámci „synodality“, kdy jsme vyzýváni papežem Františkem k tomu, abychom se „ujali slova“: Všichni jsme zváni, abychom hovořili odvážně a otevřeně (parrheisa), tedy se zapojením svobody, pravdy a dobrosrdečnosti.

  Celý problém má dvě roviny a tím je rovina medicínská a duchovní. Obě jsou propojené.
  Před lety byl vydán dokument Kongregace pro nauku víry Dignitatis personae (dále DP). Řeší nejdůležitější otázky bioetiky a vědeckého vývoje. Vzhledem k současné situaci v tomto lze viděl prorocký počin autorů.

  Na začátku covidu řešil každý křesťan – používání zabitých embrií pro výrobu vax. a zvažoval, zda-li se nechá očkovat takhle vyrobeným preparátem. Spousta lidí se nechala uklidnit po vydání dokumentu kongregace pro nauku víry (viz link), prohlášení biskupů a k očkování přistoupili, jelikož to chápali, jako schválení a doporučení Vatikánem, (i přes to, že se zde podporuje použití vax. kde byly užity buněčné linie z potracených embrií?!)

  https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2020-12/kongregace-pro-nauku-viry-oznacila-proticovidove-vakciny-za-mra.html

  Citace z tohto dokumentu, část 3. odst. dole: pokud z různých příčin nejsou k dispozici „eticky nesporné“ proticovidové vakcíny, je „mravně přípustné“ očkovat se těmi, které užily buněčné linie z potracených plodů.
  (pozn.: Proto diskuse na téma, zda jde o potracené a zaživa použité plody nebo ne, je již zbytečná, jelikož je to tímto potvrzeno i v tomto prohlášení: „které nebyly spontánně potraceny“, tudíž potrat a odběr orgánů byl iniciován pro „vědecké účely“!)

  Když se podíváme na celý obsah a náplň dokumentu DP, jedná se bohužel o vytržení výše uvedené věty z celého kontextu, jelikož navazující součástí je neoddělitelný tento bezprostředně navazující text: „Je ovšem třeba mít na mysli, že každý má právo projevit svůj nesouhlas a žádat, aby zdravotnictví zajistilo dostupnost také jiných typů vakcín“. (str. 43) Tato důležitá a zásadní část bohužel v prohlášení chybí!!!
  V dokumentu DP tímto řeší nouzové použití vakcín pro děti s výhradou žádat jiné typy vakcín (např. proti spalničkám, které je možné pořídit jak ve verzi s kmenovými buňkami lidských embrií, tak i pomnožení buněk např. na kuřecích embriích.) Etický problém nedovoleného použití embrií se netýká pouze covidových vax., ale i některých dalších, např. u vakcíny na spalničky 3c) kde se uvádí: pomnoženo na lidských diploidních buňkách MRC-5, převzato ze: 275 SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. října 2019 viz link:

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-275

  Zásadní problém je v tom, že právě DP, je dokumentem hájícím nenarozené a život v jeho prvopočátku. Jedná se o dokument bioetický a vytrhnout z tohto kontextu větu bez podstatné navazující části, je podobné jako vyjmout z Písma svatého jednu část a využít ji jako argument. Je potřeba pojmout a pochopit ducha Písma jako celku, a stejně tak ducha a záměr pisatelů a tvůrců dokumentu Dignitatis parsonae, a pak jej vhodně interpretovat a aplikovat! Využít tento dokument útržkovitě k obhajování nedovoleného využití embrií, namísto apelu k jejich ochraně, požadavku na dodání eticky dovolených vakcín je opravdu absurdní a je to velkou chybou, která může mít nedozírné morální důsledky. Nikdo jiný než Církev nemůže apelovat na vědce, jelikož jako jediná je nositelka úplných morálních prav a zákonů, které obdržela ze Starého i Nového Zákona a tradice.

  Hlavním poselstvím DP je především ochrana nenarozeného života. Viz Citace z DP:

  „Používání embryonálních kmenových buněk je spojeno se závažnými problémy, neboť jde o spolupráci se zlem a může dojít k pohoršení – a to i tehdy, jestliže buňky získali jiní vědci, anebo jde o buňky komerčně dostupné.“ (str. 38)!!!

  „Používání lidských embryí a plodů jako předmět vědeckého zkoumání je zločinným porušením jejich důstojnosti jakožto lidí, kteří mají právo na stejnou úctu, jaká náleží již narozenému dítěti a každé lidské osobě“. (str. 40)

  „S ohledem na učitelské a pastorační poslání církve se Kongregace pro nauku víry cítí povinna znovu potvrdit důstojnost i základní a nezcizitelná práva každé jednotlivé a jedinečné lidské bytosti i v počátečních fázích její existence a znovu poukázat na nutnost ochrany a úcty, kterou tato důstojnost ode všech požaduje. Plnění této povinnosti zahrnuje odvahu postavit se proti každému jednání, které vede k závažné a nespravedlivé diskriminaci ještě nenarozených lidských bytostí, kterým náleží důstojnost osoby a které byly stvořeny stejně jako ostatní lidé k Božímu obrazu.“ (str. 45)

  Závěr:
  Tím, že se nechá někdo „s ohledem na druhé naočkovat“, opravdu nic neřeší, nedává to smysl, pokud se oba opětovně stávají přenašeči stejné nemoci. Paradoxně naočkovaný může nakazit zdravého nenaočkovaného, Pokud bychom připustili teoretickou úvahu, že budou naočkovaní všichni, zase to nic nemění v tom, že se vir bude šířit dále, a že lidé budou končit v nemocnicích s vážnými průběhy, jak to vidíme už již dnes na JIP.
  Pokud chce někdo očkovat rizikové skupiny (i přes jejich etický problém), mělo by to být v rukou obvodních lékařů, aby porovnali benefity s riziky a podle toho rozhodli. Místo toho se očkují senioři anonymně mladými sestřičkami, které jejich zdravotní stav vůbec neznají nebo na nádražích a výstaních halách, což je úplně bezprecedentní. Je normální nechat si píchnout vakcínu bez přímé odpovědnosti osoby, která o vpichu rozhoduje? Nebo to je jen business, dobře ukrytý za „dobrý skutek“. Je to zodpovědný přístup?

  Nelze souhlasit s předpokladem, že se očkování nedopouští nějakého hříchu, a mají mít čisté svědomí, jelikož dokument DP vyzývá, aby lidé měli odvahu se „postavit proti“, aby se nepůsobilo „pohoršení“ při „spolupráci se zlem“ v případě použití „nedovoleného biologického materiálu“ a žádali o eticky nezávadné lékařské prostředky – vakcíny!!!

  Nelze souhlasit, s tvrzením: z lásky k druhým dobrovolně obětovat část své svobody pro společné dobro. Jelikož špatnými prostředky (výrobou, která na samém počátku využívá lidské oběti – zabitá lidská embrya) nelze nikdy dojít dobého cíle, patří k základním principům morální theologie. To je zákon. Proto jakákoliv vakcinace z „nedovoleného biologického materiálu“ skončí úplným fiaskem, je to jen otázka času. Boží zákony pracují jistě viz. „požehnání a prokletí“ 5. kniha Mojžíšova (58-61). „Jestliže nebudeš bedlivě dodržovat všechna slova tohoto zákona, napsaná v této knize, a bát se toho slavného a hrozného jména Hospodina, svého Boha, dopustí Hospodin na tebe i na tvé potomstvo neobyčejné rány, rány veliké a vytrvalé i nemoci zlé a vytrvalé…“
  Jestliže stavíš dům na písku, stavba se sesype. Jestli stavíš na hříchu – vraždě, nemůžeš sklidit požehnání. Čas ukáže, že to byl omyl, otázka je, co s následky a kdo je ponese? Proklamátoři, prodejci nebo oběti? Myslím, že nejcitelněji oběti.

  Nelze jednoznačně propagovat vakcinace s ohledem na to, že je zde více výrobců s různými výsledky a různorodými vedlejší účinky. Princip obecného doporučení tedy nelze objektivně aplikovat. Nevíme, zda-li by rodina doporučila vakcinaci, která již způsobila závažné vedlejší účinky nebo dokonce úmrtí jejího milovaného člena. Jak víme oběti poškození jsou hlášeny ne zcela všechny, skutečné hodnoty mohou být až desetinásobně vyšší (viz stránky Sukl, – vedlejší účinky, úmrtí 122 osob):

  https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci

  Bylo by správné revidovat celé vyjádření kongregace pro nauku víry k očkování a uvést je na pravou míru v souladu s Katechismem a DM? Tvrzení, že „Mravní přípustnost takových vakcín nicméně neznamená ani nepřímé schvalování potratu a předpokládá nesouhlas s potratem ze strany očkovaných“ je totiž neudržitelné. Jedná se o zcela rozporuplné vyjádření.

  Vzdálené zlo nelze omluvit, vždy zůstane zlem. Nelze tvrdit tedy ani usuzovat, že odpovědnost lidí, kteří takové vakcíny připravují nebo přijímají, jelikož nemají stejnou rozhodovací moc, neexistuje nebo je menší. Odpovědnost má ten, kdo je seznámen, a věřící s touto kontroverzí seznámení byli. Takže jsou plně odpovědní? Vědomě tedy spolupracují se zlem? Mohou schovávat své svědomí za prohlášení autorit, když u „soudu“ je odpovědný každý sám za sebe? Obstál Adam, když tvrdil před Bohem: Eva mi řekla – jez? Oba se dopustili hříchu? Oba spolupracovali se zlem, oba se stali pohoršením? Na tyto otázky si může odpovědět každý sám, podle svého svědomí. Každý máme jiné?

  katechismus:
  Mezi smrtelné hříchy patří vražda, KKC 1856
  Hřích se stává smrtelným je-li spáchán s plným vědomím a svobodným souhlasem KKC 1857
  Máme odpovědnost za hřích – když se na něm dobrovolně podílíme – když je nařídíme nebo k němu radíme, schvalujeme jej – když jej neoznámíme, – když chráníme ty, kteří páchají zlo KKC 1868 (jestliže nevyjádříme nesouhlas, tímto schvalujeme)
  Formální spolupráce na potratu je těžký hřích, proti lidskému životu trestaný církví exkomunikací KKC 2272 (otázka je, co pod tuhle formální spolupráci spadá?)
  Je mravně nepřípustné způsobit přímo invalidní zmrzačení (transplantace) nebo smrt lidské bytosti, aby se tím třeba jen oddálilo úmrtí jiných osob KKC 2269
  Pohoršení je postoj, který navádí druhé k páchání zla. Stává se těžkým hříchem, jestliže svým jednáním uvádí druhé do těžkého hříchu. KKC 2284

  Jsme ve stavu napadení covid19, nikdo nepochybuje o závažnosti situace a obětavosti zdravotního personálu. Když člověk má strach, jedná pod tlakem, ztrácí racionální uvažování, to je přirozené. Nikomu nelze vyčítat, že se stébla chytá.
  Mnozí před rokem mysleli, že vakcínou jsme nad covidem získali kontrolu, ukazuje se, že to není pravda, proto je třeba urychleně hledat nové cesty, aplikovat včas nové léky, jinak zemřou zbytečně další lidé.
  Je třeba apelovat na změnu rétoriky medií. Ve válce, kdyby rozhlas přinášel jen samé špatné zprávy, lidé by zmalomyslněli a rezignovali by. Naše společnost potřebuje povzbudit, ukázat úspěchy léčbou jinými prostředky, které existují.
  Dnes se ukazuje že vakcína není ochranou, ale stává se „trojským koněm“, v systému tak jak je špatně nastaven: Do bazénu chodí očkovaní, kteří vir směle šíří dál, zatímco neočkovaní nesmí ani s testem k holiči. Bravo! Očkovaní tak jsou v mnoha případech přenašeči a jako nemocní končící na JIP jako by očkovaní nebyli. Očkování zmírní průběh? Možná. Nedávno mi bylo sděleno blízkou osobou, že zemřel její známý pán po třetí dávce.
  Církev by měla apelovat na vlády k hledání nových řešení léčby, jiných typů vakcín, které nejsou vázány na potratový průmysl, jinak mlčením diskredituje sama sebe. V opačném případě se tak stává promarkerem vakcinace, která nemá perspektivu, jelikož nikdo neví, kolik vakcín vlastně v životě dostane a je spoluodpovědná za její duchovní následky a medicínské vedlejší účinky.
  Podpořit taková vládní opatření, která vycházejí z řad odborníků a nejsou v ropozporu se zdravým selským rozumem, bez segregace druhých a potlačování osobní svobody. Bez dělení občanů na dvě skupiny nebo snahy násilně očkovat postupně všechny proti jejich vůli. Vyhranit se požadavků politiků na plošné očkování, které situaci neřeší jen dává „tečkou“ falešnou naději (Již teď víme že je to klamavá reklama). Kolik těch teček bude? A kolik jich je schopen člověk přežít?
  Vymezit se proti vydávání vládních protiústavních a protiprávních rozhodnutí poškozujících zájmy a udržitelnou prosperitu občanů v době cov-kulminací.
  Zůstaňme lidmi navzájem se respektující.
  Pokud vláda bude mlžit, budou zakázány pitvy a dehonestováni lékaři s jinými odbornými názory než za každou cenu provakcinačními, není možné vypracovat účinnou strategii obrany. Jestliže neznám nepřítele, nebo mám šupiny na očích, nemohu se s ním efektivně utkat, a pak nepoznám Pravdu. Agonie společenská se bude prodlužovat..až do desáté a pro mnohé i „poslední dávky“? A komu to prospěje? A komu to uškodí? Chceme to tak jako Církev?

  Buďte zdraví.
  Bůh nás ochraňuj.
  Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou…

  J.M.

 52. Dodatek:
  Získávání a používání „biologického materiálu“ (vybrané části z dokumentu DP)

  K objasnění postoje katolické církve jsou čerpány úryvky z dokumentu
  Instrukce Dignitas personae – O některých otázkách bioetiky,
  vydaný Kongregací pro nauku víry (vydáno u nás: v Karmel. nakl. r. vydání 2009):

  ZMRAZOVÁNÍ EMBRYÍ

  Jedna z cest ke zvýšení úspěšnosti metody oplodnění in vitro spočívá v tom, že se zákroky po sobě několikrát opakují. Po oplodnění in vitro se značná část vytvořených embryí zamrazí (pro případ opakování um. opl.). Kryokonzervace je neslučitelná s úctou, která náleží lidským embryím…. vystavuje embrya vysokému riziku smrti, nebo poškození, protože vysoké procento proceduru zmrazování a rozmrazování nepřežije. Nepoužitá embrya zůstávají většinou „sirotky“. Rodiče se o ně nehlásí a po čase po rodičích zmizí všechny stopy. Téměř ve všech zemích, kde se provádí oplodnění in vitro, proto existují banky s tisíci zmrazenými embryí. … co s nimi pak dělat? Někteří tuto otázku kladou bez vědomí jejího etického rozměru. Jsou vedeni jen zákonem stanovenou nutností po určité době vyprázdnit kryobanky, aby se pak mohly znovu zaplnit. Zcela nepřijatelné jsou návrhy na použití těchto embryí pro léčebné účely, protože při takovém přístupu se s embryi zachází jako s pouhým „biologickým materiálem“ a dochází k jejich ničení. Nepřijatelný je také návrh tato embrya rozmrazit, a aniž by byla aktivována, upotřebit je k výzkumu, jako by šlo o obyčejná mrtvá těla. (str. 23)

  Pro etické hodnocení je třeba brát v úvahu metody získávání kmenových buněk, a také rizika spojená s jejich klinickým a experimentálním použitím. Pokud jde o metody získávání kmenových buněk, je třeba brát v úvahu jejich původ. Za dovolené je třeba považovat metody, které nepůsobí závažné problémy tomu, od koho jsou kmenové buňky odebírány. Tato podmínka je splněna, jestliže jsou tkáně odebírány: a) od dospělých lidí, b) z pupečníkové krve při porodu, c) z plodů, které zemřely přirozenou smrtí. Proti klinickému používání km. buněk získaných dovoleným způsobem neexistují žádné námitky…
  Naproti tomu odběr kmenových buněk z živých lidských embryí nevyhnutelně vede k jejich zničení, a proto je zásadně nepřípustný: „bez ohledu na případné lékařské výsledky, v takových případech lékařský výzkum nestojí ve službách lidstva. Vydává se totiž cestou ničení lidských životů, které mají stejnou důstojnost jako životy ostatních lidí, ba i životy samých badatelů. Sama historie v minulosti takovou vědu odsoudila, a odsoudí ji také v budoucnu, a to nikoli pouze proto, že ji chybí Boží světlo, ale také proto, že ji chybí lidskost“.
  Používání embryonálních kmenových buněk je spojeno se závažnými problémy, neboť jde o spolupráci se zlem a může dojít k pohoršení – a to i tehdy, jestliže buňky získali jiní vědci, anebo jde o buňky komerčně dostupné. (str. 38)

  VYUŽITÍ LIDSKÉHO BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU ZÍSKANÉHO NEDOVOLENÝM ZPUSOBEM

  Pro vědecký výzkum a pro výrobu vakcín i jiných přípravků se někdy využívá buněčná linie, které jsou výsledkem nedovolených zásahů proti životu nebo fyzické integritě lidských bytostí. Souvislost s nespravedlivým činem může být přímá nebo nepřímá, neboť jde obecně o buňky, které se množí snadno a hojně. Někdy je tento materiál dostupný komerčně, jindy je zdarma poskytován výzkumným centrům státními institucemi, které to mají ze zákona za úkol. (str. 39)
  Především je třeba připomenout, že etické hodnocení potratu „je třeba vztáhnout také na nové formy útoků na lidská embrya, která jakkoliv sledují dobrý úmysl, přece mají nutně za následek zabití. Máme zde na mysli pokusy na embryích, které jsou v oblasti biomedicíny stále hojnější a častější a v některých státech jsou zákonem povoleny… Používání lidských embryí a plodů jako předmět vědeckého zkoumání je zločinným porušením jejich důstojnosti jakožto lidí, kteří mají právo na stejnou úctu, jaká náleží již narozenému dítěti a každé lidské osobě“. (str. 40)
  Je třeba říci, že existuje povinnost odmítnout takový „biologický materiál“ používat i tehdy, když neexistují přímé spojení mezi badatelem a těmi, kteří uskutečňují umělé oplodnění. Tato povinnost vychází z nutnosti při vlastní vědecké činnosti distancovat se od závažně nespravedlivé právní situace a jasně dosvědčit hodnotu lidského života. (str. 41)
  Uvnitř celkového pohledu ovšem existuje různá míra odpovědnosti. Závažné důvody by mohly být morálně přiměřené k ospravedlnění použití zmíněného „biologického materiálu“. Například ohrožení zdraví dětí by mohlo být pro rodiče důvodem, aby připustili použití vakcín, při jejichž přípravě byly využity buněčné linie získané nedovoleným způsobem. Je ovšem třeba mít na mysli, že každý má právo projevit svůj nesouhlas a žádat, aby zdravotnictví zajistilo dostupnost také jiných typů vakcín.
  V souvislosti s naléhavou potřebou mobilizovat svědomí ve prospěch života je potřeba pracovníkům ve zdravotnictví připomenout, že dnes enormně vzrostla jejich odpovědnost, „která nachází nejhlubší potvrzení i měřítko morálního vztahu lékařské profese v oné stále platné Hippokratově přísaze, podle níž každý lékař musí pracovat s absolutní úctou k lidskému životu a jeho posvátnému charakteru“.(str. 42)

  ZÁVĚR

  S ohledem na učitelské a pastorační poslání církve se Kongregace pro nauku víry cítí povinna znovu potvrdit důstojnost i základní a nezcizitelná práva každé jednotlivé a jedinečné lidské bytosti i v počátečních fázích její existence a znovu poukázat na nutnost ochrany a úcty, kterou tato důstojnost ode všech požaduje. Plnění této povinnosti zahrnuje odvahu postavit se proti každému jednání, které vede k závažné a nespravedlivé diskriminaci ještě nenarozených lidských bytostí, kterým náleží důstojnost osoby a které byly stvořeny stejně jako ostatní lidé k Božímu obrazu. (str. 45)
  Nechť se křesťané s důvěrou zasazují o podporu nové kultury života a přijmou obsah této instrukce se souhlasem v duchu nábožnosti a s vědomím, že Bůh vždy dává milost potřebnou k zachování jeho příkazů a že se v každé lidské bytosti, především v těch nejmenších mezi námi, člověk setkává se samým Kristem (srov. Mt 25, 40).
  Kéž také všichni lidé dobré vůle, zvláště pak lékaři a vědci, kteří jsou otevření k dialogu a hledají pravdu, pochopí a přijmou její principy, které jsou zaměřeny na ochranu zranitelných lidských bytostí v prvních stádiích jejich života a na podporu stále lidštější civilizace. (str. 45)

  Papež Benedikt XVI. schválil tuto instrukci… a nařídil její zveřejnění.
  8. září 2008, o svátku Narození Panny Marie.

 53. Martin Moravec | 23.11.2021 z 22:54 |

  Vážený pane Semíne i všichni, kdo jste tento dopis podepsali. Rád bych Vám napsal pár slov jako kněz i jako lékař, který se o mnoho covidových pacientů staral a stará.

  Stran Vašich obav na spoluúčasti na zlu potratu, mám pro ně pochopení, i když s nimi zásadně nesouhlasím. Ty potraty byly nemravné – nešlo ale o žádné vivisekce (tkáně jsou vitální, i když člověk již zemře, minimálně v řádu hodin – stejné je to jako při transplantaci orgánů, např. právě ledvin). Kromě potratu tam bylo neinformování matek, na co těla jejich dětí použijí.
  Jenže my jsme dnes v úplně jiné situaci. Tyhle buněčné linie jsou k dispozici úplně normálně. Proč se nikdo neozývá, že jsou používané v potravinářském i kosmetickém průmyslu? Před lety o tom článek napsalo Hnutí pro život, ale jinak nic. Nyní vědci sáhli po buněčných liniích, které dlouhodobě nikdo nezpochybňuje, nejspíš proto, že jsou lehce k dostání a „ozkoušené“. Vůbec přitom nejspíš nepřemýšleli nad jejich původem před 40 lety.
  Vakcíny byly vytvořeny – a co je podstatné, byly by vytvořeny i bez těchto vakcín. Jsme toho schopni. Jen nad tím prostě nikdo nepřemýšlel a vzal, co bylo po ruce. Protože to dlouhodobě nikdo nezpochybňuje. Není to ale tak, že nebylo-li by těch potratů před 40 lety, tak dnes nemáme vakcínu.

  Připadá mi to, jako kdybychom se taxíkem svezli do jiného města. Po příjezdu bychom zjistili, že taxikář si auto koupil v autobazaru a že bylo předtím kradené (což ten taxikář při koupi nezkoumal). A rozhodli se, že se znovu vrátíme do místa, odkud jsme vyjeli, abychom si stopli nový taxík, který (snad) již nebude mít takový původ.

  Co chci říct je to, že tady mezi těmi potraty a vývojem vakcín není příčinná souvislost. Vědci vzali buněčné kultury, které se zcela běžně používají u tisíce jiných věcí (vč. potravinářského a kosmetického průmyslu, jehož produkty zcela jistě i Vy používáte). Kdyby bylo větší etické povědomí, vzali by buněčné kultury jiné – to není problém a je to možné. Že vakcíny vyvinuli na těchto je smutné, ale na nich ty vakcíny nestojí.

  A ještě něco – ty mRNA vakcíny, ty moderní, jsou i z tohoto hlediska čisté. Nechápu, proč se brojí z etického hlediska proti nim, když právě ony představují eticky čistý způsob. Potřebujete bílkovinu, nakódujete si mRNA, která ji bude kódovat, na PC, a tu mRNA vyrobíte – bez takových buněčných linií. Uvažovali jste o tom, že právě tahle nová technologie je naopak velmi pro-life???

  Stran ozkoušenosti, bezpečnosti a účinnosti vakcín – myslím, že by bylo dobré si skutečně projít dostupné informace. V těch věcech se bohužel velmi pletete. Ty informace jsou dostupné.
  Já bych přispěl jen několika svými zkušenostmi.
  1) když se proočkovali senioři, tak jsme viděli, že přestali s covidem přijíždět do nemocnice (kolem března dubna) a viděli jsme, jak očkování proměnilo skladbu pacientů. Jezdili skoro výhradně mladší pacienti, kteří v té době na očkování ještě neměli nárok
  2) i nyní je ohromný rozdíl mezi hospitalizovanými – seniorů je spousta na standardních covid odděleních. Často jsou to ti naočkovaní ještě v lednu či únoru. Ale jejich příznaky covidu jsou únava, slabost. Převažují nyní ti, kteří do nemocnice přišli kvůli něčemu jinému a v nemocnici (či LDN) se nakazili a tak museli být přeloženi na covid oddělení.
  Na JIP a ARO jsou téměř výhradně neočkovaní a průměrně o 10-15 let mladší. Nejsou výjimky 30 ti letí na kyslíku.

  Očkování funguje. Kdyby byla proočkovaná populace, měli bychom možná stejná či ještě vyšší čísla pozitivních. Ale z covidu by se stala poměrně nezávažná respirační infekce. Takhle stále paralyzuje nemocnice, ohrožuje pacienty s jinými diagnózami a už vyloženě ubíjí zdravotníky. Naše nemocnice má několik tisíc zaměstnanců, skoro všichni jsou očkovaní a o žádném závažném nežádoucím účinku nikdo nemluví. Zato máme kolegyni, která po covid19 přišla o sluch na jedno ucho, jinou, která má přes rok potíže se soustředěním a pamětí a manželka jednoho kolegy (také lékařka) má po covidu chronické vertigo.
  A to nejhorší – imunita po druhé dávce i po prodělaném covid vydrží půl roku. Vůbec není pravda, že by reinfekce byly mírnější. Zrovna včera a dnes jsem řešil jednu paní s reinfekcí po půl roce, 50 letou, která má nový průběh horší než první. Je na JIP, první infekci zvládla doma.
  Promoření je cestou k imunitě stejně tak trvalé, jako očkování. Jenže ta cena, kterou přináší, je daleko větší – nemyslím tolik úmrtí, ale hlavně dlouhodobé následky. A to promořování se bude tímhle způsobem opakovat rok co rok, do té doby, než ti neočkovaní onemocní dostatečně často, aby si imunita covid na dýl zapamatovala…

  Bohužel tyhle postoje proti očkování nejsou správné ani z hlediska morálky, ani z hlediska odborného. Jsou jen hrozně PROTI – ŽIVOTU. A to po všech jeho stránkách – i proti životu dětí, které nemohou do škol, proti seniorům, kteří přežívají v izolaci, proti nemocným bez covidu – někteří třeba v bolestech na opiátech čekají na výměnu kyčelního kloubu už rok a půl! Ty všechny mají tyto postoje na svědomí, bohužel.

  Jak říkám – věřím na svobodu svědomí. A proto i doufám v dialog, v normální argumentaci. Protože skrze ni se dá dobrat pravdy, a pak se správně rozhodovat. Ale bohužel existují i špatná rozhodnutí, která mnohdy odnášejí jiní, než ti, kteří se špatně rozhodli. A mám pocit, že tady se ve jménu „křesťanské víry“ propaguje něco naprosto nekřesťanského. Myslím ten Váš dopis.

  S pozdravem a přáním Boží moudrosti všem
  P. MUDr. Mgr. Martin Moravec, O.Cr.
  kněz a lékař z Prahy

 54. Milan | 23.11.2021 z 23:27 |

  Existuje zajímavá kniha od držitele Nobelovy ceny Daniela Khanemana – Myšlení rychlé a pomalé. Autor v ní rozebírá psychologické aspekty lidského rozhodování, které se často mýlí, což se promítá do životních trápení a ztrát. Problém je v nedostatečné analýze výchozích faktů a ve hře emocí, nechat se jimi euforicky nebo strachem strhnout. Autor v knize uvádí nepřeberné množství příkladů, kdy tlak na okolí byl už tak veliký, kdy jakékoli nekontrolovatelné rozhodnutí přináší jakousi úlevu, a nebo, kdy rozum nejen vynechal důležitá fakta, ale ignoroval jejich váhu, tedy pořadí důležitosti.

  Ano, jde o hodnotové vědomí, kterým řídíme náš úsudek a rozhodování. Máte-li jinou referenční hodnotu, ke které vztahujete své rozlišování, než má náš bratr či kolega, budete se jinak rozhodovat. Pro jiné věci a jiné činy. Dokonce, je to hodnotové vědomí, které způsobí, že některé věci ani nevidíte, neumíte z nich přečíst informaci a tedy ani nechápete. A je naprosto logické, že naše hodnotové vědomí pak nakonec prozradí ovoce, které po sobě zanecháte. Odpovězte si sami, jaké jsou plody tohoto příběhu.

  Jsou však lidé, jejíž hodnotové vědomí je otočeno k sebeobrazu. Tou referenční hodnotou jsou oni sami a proto, za každou cenu chtějí vypadat dobře. Ti jsou zkušeně s proudem.

  Znám ale nemálo duchovně otevřených a citlivých lidí, jejichž srdce obsahuje Krista. Snaží se žít pravdu a hledat pravdu. Pod tímto vědomím se tvoří diametrálně jiné rozhodnutí, než vidíme v současném propagačním chaosu státu a jeho slepého ovčína. Dnes už existuje tolik informací o charakteru a původu COVIDu a užitku vakcín, že mě uvádí v úžas, jak si politická scéna i při tomto poskytovaném informačním nasycení dovoluje manipulovat s lidmi. Použijí k tomu cokoliv a kohokoliv. Přitom, lživá organizační logika a rétorika je odhalována a dokazována ve většině diskusních příspěvků na toto téma. Buď tyto informace ignorují, nebo na lidech nezáleží. Záleží na počtu jehel. Pak ale musí existovat něco jako sponzorovaný zájem, aby to tak bylo.

  Přesto existují selsky rozumné pohledy na věc COVID + vakcíny a spol. Objeví se vždy, pokud jsme dobří pozorovatelé zvláštností, důkazů a souvislostí. Výhodu mají ti, co vidí svět mikroskopicky, ať už jsou to genové sekvence (Peková), nebo patologické nálezy (Turánek). To je svět, který není všem přístupný, a fakta z něj vystupující si umí správně nakombinovat jen málo lidí. Pak se ale objeví ještě jiná hladina tohoto problému, kterou vláda vůbec neřeší, přitom o ní musí vědět, protože už byla často zmiňována, ale kolem ní je naprosto ticho. Místo toho nás chtějí zaplácnout kompenzacemi.

  Pokud jde o lid, většině totiž chybí kritické myšlení, ale i vůle pátrat po podrobnostech. Masáž strachem nás nejříve rozdělí a vyvrcholí přece vpichem. Jaká úleva. Snad proto je snadné apelovat na soucit s druhými a naprosto minout logiku věci. A sice, že nepravda je krytá lží, nedostek dobré vůle, manipulací a nezákonnost rozhodnutí, rychlostí změn. A když dojdou argumenty, tak se lidi postraší zákonem. Kdo už se bude zajímat o hlubší hladinu, která není zřejmá ani arcibiskupovi?

  Jan 8,13-15
  Farizeové mu řekli: „Ty vydáváš svěděctví sám sobě, proto tvé svěděctví není pravé.“ Ježíš jim odpověděl: „I když vydávám svědectví sám sobě, mé svědectí je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte kam jdu. Vy soudíte podle zdání.“

  Přitom církev by měla být dědičkou a uživatelskou Ducha Svatého, kterého by měla používat k rozlišení. Evidentně se to neděje. Pokud církev Krista následuje, její hodnotové vědomí by mělo přinést jasnou orientaci. Jenže ono už je zavakcínováno mnoho kněží, jak vysvětlíte věřícím, že to nemají dělat? Prvotní svět byl stvořen harmonický a dokonalý. Jak daleko jsme padli?

  Svoboda je velmi cenná, právě proto, že vždy bývá vykupována pravdou a krví, nikoli vakcínou, která je v podstatě podprahová, toxická a nevyzpytatelná. Apelovat na lásku a společné dobro je v tomto případě morbidní. Přál bych panu arcibiskupovi větší vedení Duchem svatým, který je pravda a také řešitel.

  Každou kritiku je potřeba přežehnat. +++ Všichni jsme děti Boží a máme jen společného nepřítele, nenechejme ho skrze nás působit. Možná už je jen málo času.

 55. Magda Zuchnická | 24.11.2021 z 1:53 |

  „Hledejte pravdu a pravda vás osvobodí!“ A pravdou vakcín proti covidu je, že na začátku byly potracené, tedy podle církve i zdravého rozumu zabité děti. Ale už i církevní představitelé navádějí své ovečky k překrucování a zlehčování a říkají tomuto zlu „vzdálené zlo“! Ono je asi potom menší?!?
  A ještě tomu říkají skutek lásky k bližnímu. To je opravdové citové vydírání věřících a mnozí tomu bohužel uvěřili. Jednal by takto Pán Ježíš? V bibli je popsáno, že šel, modlil se a uzdravoval rozličné nemoci.

 56. Gabriela Suchlová | 24.11.2021 z 2:21 |

  Vážení tvůrci, signatáři a sympatizanti otevřeného dopisu,

  souhlasím s tím, že používání embryonálních buněčných linií je vážný morální problém, na který je třeba poukazovat. Pokud vím, tak mRNA vakcíny jsou v tomto ohledu „čisté“, resp. je možné, ale ne jisté, že tato kultura byla použita až ve třetí, testovací fázi vývoje vakcíny. Možná bychom se divili, kolik dalších farmaceutických a kosmetických produktů vzniklo právě za využití těchto buněčných kultur – mmj. např. inzulin, naprosto běžný prostředek k léčbě diabetu. Analogicky se mohu ptát, zda také se stejnou intenzitou rozvažujeme nad každým kusem oblečení, zda se na jeho ušití podílel či nepodílel dětský otrok v zemích „třetího světa“ nebo jakákoli jiná osoba, která za svoji práci nedostala odpovídající odměnu a díky tomu živoří.

  Co se týká experimentu. Osobně se neobávám, že by mRNA vakcíny měly mít nějaký zásadní vliv na budoucí zdravotní rizika. A pokud ano, přijímám to jako výraz lásky vydávající se ve prospěch ostatních, protože považuji proočkovanost populace za jedinou cestu ke zmírnění dopadu covidové epidemie. Máme příklad na spalničkách, kde je potřeba 95%ní proočkovanost populace, aby společnost byla chráněna, anebo historicky úspěšné vymýcení smrtonosných pravých neštovic také právě plošným očkováním.

  V naší ordinaci máme momentálně cca 12 „covidových“ telefonátů denně, cca 80% všech nákaz tvoří neočkovaní. Jděte, prosím, vyprávět zdravotníkům na covidové jednotky o škodlivosti vakcín, když většinu současných pacientů v těžkém stavu, o které se oni obětavě starají, tvoří neočkovaní jedinci, kteří by tam vůbec nemuseli být. Sama mohu potvrdit, jak je náročné a práci zdržující jen na standardním oddělení x-krát za směnu navlékat stále dokola ochranné prostředky (plášť, čepice, štít, rukavice) před vstupem na izolovaný pokoj. Co teprve v ochranném oděvu strávit celou 12hodinovou směnu… Ano, je to naše poslání, ale nemuselo by to tak být.

  Co se týká zánětů srdečního svalu u mladých mužů, vyšel o tom článek na ČT v sekci Věda. Za prvé žádný z těchto případů neměl fatální, tedy smrtelné následky, ale ve všech případech došlo k uzdravení, za druhé výzkumy ukazují, že se pravděpodobně nejedná o samotný negativní účinek vakcíny, ale korelaci faktorů (pravděpodobně buď s vyšší hladinou testosteronu u mladých mužů nebo nesprávnou aplikací vakcíny do deltového svalu, kdy je „napíchnuta žíla“ a vakcína se tak rychle transportuje krví do srdce – obojí ověřeno pokusy na potkanech).

  Dalo by se pokračovat, nebudu unavovat. Osobně spatřuji v plošné vakcinaci přínos pro celou společnost, souhlasím s tím, že se jedná o akt lásky k bližnímu a jedinou možnost, jak bezbřehému řádění viru zabránit.

  S pozdravem a v modlitbě
  Gabriela Suchlová

 57. Jitka Karásková | 24.11.2021 z 7:24 |

  Až budete umírat na Covid-19 na ARU stejně jako další lidé, kteří se nechali přesvědčit dezinformátori, možná si budete vyčítat, ze nejste očkováni.

 58. Milan | 24.11.2021 z 8:07 |

  Existuje zajímavá kniha od držitele Nobelovy ceny Daniela Khanemana – Myšlení rychlé a pomalé. Autor v ní rozebírá psychologické aspekty lidského rozhodování, které se často mýlí, což se promítá do životních trápení a ztrát. Problém je v nedostatečné analýze výchozích faktů a ve hře emocí, nechat se jimi euforicky nebo strachem strhnout. Autor v knize uvádí nepřeberné množství příkladů, kdy tlak na okolí byl už tak veliký, kdy jakékoli nekontrolovatelné rozhodnutí přináší jakousi úlevu, a nebo, kdy rozum nejen vynechal důležitá fakta, ale ignoroval jejich váhu, tedy pořadí důležitosti.

  Ano, jde o hodnotové vědomí, kterým řídíme náš úsudek a rozhodování. Máte-li jinou referenční hodnotu, ke které vztahujete své rozlišování, než má náš bratr či kolega, budete se jinak rozhodovat. Pro jiné věci a jiné činy. Dokonce, je to hodnotové vědomí, které způsobí, že některé věci ani nevidíte, neumíte z nich přečíst informaci a tedy ani nechápete. A je naprosto logické, že naše hodnotové vědomí pak nakonec prozradí ovoce, které po sobě zanecháte. Odpovězte si sami, jaké jsou plody tohoto příběhu.

  Jsou však lidé, jejíž hodnotové vědomí je otočeno k sebeobrazu. Tou referenční hodnotou jsou oni sami a proto, za každou cenu chtějí vypadat dobře. Ti jsou zkušeně s proudem.

  Znám ale nemálo duchovně otevřených a citlivých lidí, jejichž srdce obsahuje Krista. Snaží se žít pravdu a hledat pravdu. Pod tímto vědomím se tvoří diametrálně jiné rozhodnutí, než vidíme v současném propagačním chaosu státu a jeho slepého ovčína. Dnes už existuje tolik informací o charakteru a původu COVIDu a užitku vakcín, že mě uvádí v úžas, jak si politická scéna i při tomto poskytovaném informačním nasycení dovoluje manipulovat s lidmi. Použijí k tomu cokoliv a kohokoliv. Přitom, lživá organizační logika a rétorika je odhalována a dokazována ve většině diskusních příspěvků na toto téma. Buď tyto informace ignorují, nebo na lidech nezáleží. Záleží na počtu jehel. Pak ale musí existovat něco jako sponzorovaný zájem, aby to tak bylo.

  Přesto existují selsky rozumné pohledy na věc COVID + vakcíny a spol. Objeví se vždy, pokud jsme dobří pozorovatelé zvláštností, důkazů a souvislostí. Výhodu mají ti, co vidí svět mikroskopicky, ať už jsou to genové sekvence (Peková), nebo patologické nálezy (Turánek). To je svět, který není všem přístupný, a fakta z něj vystupující si umí správně nakombinovat jen málo lidí. Pak se ale objeví ještě jiná hladina tohoto problému, kterou vláda vůbec neřeší, přitom o ní musí vědět, protože už byla často zmiňována, ale kolem ní je naprosto ticho. Místo toho nás chtějí zaplácnout kompenzacemi.

  Pokud jde o lid, většině totiž chybí kritické myšlení, ale i vůle pátrat po podrobnostech. Masáž strachem nás nejříve rozdělí a vyvrcholí přece vpichem. Jaká úleva. Snad proto je snadné apelovat na soucit s druhými a naprosto minout logiku věci. A sice, že nepravda je krytá lží, nedostek dobré vůle, manipulací a nezákonnost rozhodnutí, rychlostí změn. A když dojdou argumenty, tak se lidi postraší zákonem. Kdo už se bude zajímat o hlubší hladinu, která není zřejmá ani arcibiskupovi?

  Jan 8,13-15
  Farizeové mu řekli: „Ty vydáváš svěděctví sám sobě, proto tvé svěděctví není pravé.“ Ježíš jim odpověděl: „I když vydávám svědectví sám sobě, mé svědectí je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte kam jdu. Vy soudíte podle zdání.“

  Přitom církev by měla být dědičkou a uživatelskou Ducha Svatého, kterého by měla používat k rozlišení. Evidentně se to neděje. Pokud církev Krista následuje, její hodnotové vědomí by mělo přinést jasnou orientaci. Jenže ono už je zavakcínováno mnoho kněží, jak vysvětlíte věřícím, že to nemají dělat? Prvotní svět byl stvořen harmonický a dokonalý. Jak daleko jsme padli?

  Svoboda je velmi cenná, právě proto, že vždy bývá vykupována pravdou a krví, nikoli vakcínou, která je v podstatě podprahová, toxická a nevyzpytatelná. Apelovat na lásku a společné dobro je v tomto případě morbidní. Přál bych panu arcibiskupovi větší vedení Duchem svatým, který je pravda a také řešitel.

  Každou kritiku je potřeba přežehnat. +++ Všichni jsme děti Boží a máme jen společného nepřítele, nenechejme ho skrze nás působit. Možná už je jen málo času.

 59. Eva Fryčová | 24.11.2021 z 8:14 |

  Je smutné, že církev schvaluje neetické vakcíny využívající buněčné linie potracených dětí a ještě vyzývá k jejich použití. Přidávám odkaz na petici proti používání buněčných linií potracených dětí k výrobě vakcín. Budu ráda, když se k petici připojíte svým podpisem. Je nepřípustné, aby se takto vakcíny vyráběly a to nemluvě o jejich vedlejších účincích. https://www.petice.com/pestate_pouivat_bunne_linie_potracenych_dti_k_vyrob_vakcin

 60. JELIKOŽ V ŘADĚ DISKUSNÍCH PŘÍSPĚVKŮ (ZČÁSTI NESCHVÁLENÝCH) ZAČÍNAJÍ PŘEVLÁDAT EMOCE, A TO PO OBOU STRANÁCH SPORU, DOVOLUJI SI PŘIPOMENOUT JEDNO Z PRAVIDEL DISKUSE NA HODIE:

  DISKUSE NENÍ MÍNĚNA JAKO LÉČBA OSOBNÍCH FRUSTRACÍ.

  ABY MĚLA DISKUSE VŮBEC SMYSL, MUSÍ SE JEDNAT O STŘET ARGUMENTŮ, NIKOLIV URÁŽEK NEBO VZÁJEMNÉHO ZESMĚŠŇOVÁNÍ. K TOMU JE MJ. NUTNÉ DRUHÉMU NASLOUCHAT, TEDY SNAŽIT SE VNÍMAT, CO ŘÍKÁ.

  JELIKOŽ MÁME BÝT DOKONALÍ, JAKO JE DOKONALÝ NÁŠ OTEC NA NEBESÍCH, A NAŠÍM CÍLEM JE NEBE, NEZAPOMÍNEJME, ŽE I VE VIRTUÁLNÍM PROSTORU MŮŽE ČLOVĚK POMĚRNĚ SNADNO ZHŘEŠIT, NEZŘÍDKA I TĚŽCE, PROTI LÁSCE A SPRAVEDLNOSTI. I SEBEVĚTŠÍ ZÁPAL PRO NĚJAKOU MYŠLENKU NÁS K TAKOVÝM HŘÍCHŮM NEOSPRAVEDLŇUJE.
  PROTO PŘIPOMÍNÁM DALŠÍ ZÁSADU DISKUSE:

  NEPIŠTE NIC, CO BYSTE DOTYČNÉ OSOBĚ NEŘEKLI DO OČÍ.

  VELMI ÚČINNOU METODOU, BYŤ TŘEBAS NESKÝTÁ TAKOVÝ OKAMŽITÝ POCIT ZADOSTIUČINĚNÍ JAKO PEPRNÝ VÝRAZ, JE ZDRŽET SE NA CHVÍLI KOMENTÁŘE A POMODLIT SE MEZITÍM ZA IDEOVÉHO PROTIVNÍKA.

  AŤ TAKÉ DISKUSE SLOUŽÍ PRAVDĚ, VĚTŠÍ SLÁVĚ BOŽÍ A SPÁSE DUŠÍ, A NIKOLIV K JEJICH ZAVRŽENÍ.

  MARTIN R. ČEJKA

 61. Ad Jitka Karásková: Já jsem se naštěstí dezinformátory nenechal přesvědčit. Onehdá jeden z nich, shodou okolností svého času ministr zdravotnictví, nějaký doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. šířil, že „kdo má ukončenou vakcinaci, tak neonemocní a nikoho dalšího nenakazí“. A co Vy? Prokázala jste kritické myšlení, nebo jste mu uvěřila?

  MRČ

 62. @Gabriela Suchlová
  „historicky úspěšné vymýcení smrtonosných pravých neštovic také právě plošným očkováním“

  Nemáte pravdu, paní Suchlová. Dokonce i česká wikipedie výslovně zmiňuje, že
  „Účinnou a originální koncepci této vypracoval český epidemiolog Karel Raška: místo nákladného plošného očkování navrhl soustředit se na jednotlivá ohniska nákazy a tam zasáhnout s maximální důsledností.“

  Navíc nelze banálně zaměňovat jeden virus s druhým a jeden preparát s jiným preparátem, v případě neštovic a kovidu proti sobě stojí dvě virové částice zcela odlišného typu a pak nevyzkoušené očkovací látky, o kterých se teprve v toku času zjišťují podrobnosti (např. rychle klesající účinnost), proti po staletí používaným postupům s příbuzným virem kravských neštovic, o nichž bylo ve 20. století známo vše, včetně mnohdy drastických, mrzačících vedlejších účinků.

 63. Ondřej Karták | 24.11.2021 z 10:21 |

  Vakcinační sekta momentálně vypouští informace k povinné vakcinaci a snaží se zastrašováním donutit lidi k „očkování“. Je to stejná taktika, jakou uplatňuje ďábel, jak to výstižně popisuje sv. Ignác – je třeba tedy nevyměknout, protože i kdyby vydali vyhlášu, do 1. února bude zrušená, ale kdo vyměkne, už to bude mít v sobě.

  Připravujeme zároveň postup vycházející z judikatury Ústavního soudu k uplatnění a) výhrady svědomí, za b) nezákonnosti příslušné vyhlášky pro rozpor s mezinárodní smlouvou.

  Tedy jde hlavně o to, nevyměknout. Zde je ta úmluva: https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-96

  Upozorňuji zejména na článek 2, který je třeba chápat v kontextu, jako reakci na závěry Norimberského tribunálu. Nikdo není povinen podstoupit biologický experiment z donucení, taková očkovací vyhláška je neplatná pro rozpor se zákonem. Eurosvazáci si totiž prolobovali do ústavy, že mezinárodní smlouva je nadřazená zákonu.

 64. Marie Tejklová | 24.11.2021 z 10:21 |

  Asi na to teď není vhodná chvíle, ale v instrukci Benedikta XVI. citované panem V.M. mi přijde šokující teze, že „Za dovolené je třeba považovat metody, které nepůsobí závažné problémy tomu, od koho jsou kmenové buňky odebírány… např. z plodů, které zemřely přirozenou smrtí. Proti klinickému používání km. buněk získaných dovoleným způsobem neexistují žádné námitky…“ Podle mne námitky rozhodně existují – lze si jen tak přivlastnit něčí tělo a využívat ho k účelům, které v posledku můžou být komerční a soukromé? Zajímala by mne argumentace, která za tímto tvrzením stojí.

 65. Ad Ondřej Karták: Velmi dobrá poznámka! Myslím, že vývoj „vakcín“ má být ukončen koncem příštího a začátkem přespříštího roku. Případné povinné očkování by tedy bylo v experimentálním módu, což by bylo zcela očividné porušení lidských práv. Jak by se k tomu ovšem postavili jejich zapálení obránci, či alespoň ti mediálně provařovaní, asi není těžké uhodnout. Ale třeba by někteří překvapili. Zajímalo by mne, proč se v souvislosti s případným povinným očkováním hovoří o únoru. Ví to někdo?

  MRČ

 66. Jan Hofírek | 24.11.2021 z 11:03 |

  P. MUDr. Mgr. Martin Moravec, O.Cr.
  kněz a lékař z Prahy

  Pane doktore, vidím u Vás snahu o věcný dialog, takže se pokusím sdělit Vám svůj úhel pohledu.

  Mně je 62 let a mám 85 letou maminku. Oba jsme tedy tzv. riziková skupina a podle toho, co všude kolem slyšíme, bychom se měli ve vlastním zájmu očkovat, abychom neskončili na jipce a nezemřeli. Maminka se však očkovat nechce. Mám ji tedy k očkování přemlouvat, když já sám se navíc očkovat v žádném případě nehodlám? Maminka je stále doma, napůl ležák a podle mne nikoho neohrožuje. Ani já moc ven nechodím, navíc jsem covid už prodělal, bez větších nesnází, snad proto, že se snažím sportovat, nekouřím, nepiji a jím zdravě. Až na potíže s pohybovým aparátem je maminka zdravá a já mám obavy, že (těch případů ve svém okolí znám spousty) vakcinace by jí mohla ublížit. Opravdu jsme tedy sobci, kteří se nechtějí obětovat pro dobro druhých?

  Maminka byla před časem na operaci zlomeného krčku. Otázka na příjmu: „Jste očkovaná proti covidu?!“ „Ne“. „Jak to?“ Po operaci v jiné nemocnici: „Jste očkovaná proti covidu?“ „Ne.“ „Proč?“ „Moje snacha má vysokou školu a také se neočkuje.“ „Vy se řídíte podle toho, co vám řekne vaše snacha?“ Maminka se chtěla zpovídat, přišel kněz: „Jste očkovaná proti covidu?“ „Ne.“ Kněz si nasazuje roušku a: „Já už mám dvě dávky.“

  Když píšete, že stejně jíme potraviny z potracených dětí a používáme i takovou kosmetiku, pak vám za sebe mohu říct toto: Když jsem se dozvěděl, že při výrobě pepsikoly se používají embryonální buňky, přestal jsem ji pít. Nevím, zda v zubní pastě Signál a ve vodě po holení Pitralon (má jediná kosmetika) jsou rovněž tyto buňky. Pokud ano, prosím, řekněte mi to, a já se podle toho zařídím. Ostatně – pokud toto tvrdíte o potravinách a kosmetice, bylo by záhodno, kdybyste tyto výrobky konkrétně jmenoval.

  Nevím, nakolik jsou vám známy případy vážných zdravotních problémů bezprostředně po očkování proti covidu. Takto postižení lidé se ovšem nehodí do propagandistických „teček za covidem“, a tak se o nich nikde nepíše a nemluví.

  Určitě víte, že mezi samotnými vakcinology jsou rozdílné názory na účinnost očkování. Je také evidentní, že mnozí propagátoři vakcinace jsou na tomto byznysu osobně finančně zainteresováni. A mohl bych uvádět další a další fakta, která ve mně vzbuzují oprávněné pochybnosti o celém tomto covidovém divadle.

  Na závěr ještě toto: Když maminku v nemocnici přes její odmítání neustále přemlouvali k očkování (a na moji prosbu, ať toho nechají: „Vaše maminka je svéprávná, může se svobodně rozhodnout…“), rozhodl jsem se vzít ji domů na reverz. Ano, maminka je svéprávná, ale když k ní před lety přišli energošmejdi s nabídkou „úžasných“ cen za elektřinu, ona jim to ve své naivitě a důvěřivosti podepsala. Půl roku jsem pak potřeboval na to, abych ji z jejich spárů dostal. V této souvislosti slýcháme: „Mluvte se svými starými rodiči, vysvětlujte jim, že nemají naletět na lákavé sliby pochybných podomních prodejců!“ No a teď prý budou chodit po domech lidi nového ministra zdravotnictví a přemlouvat seniory k „dobrovolnému“ očkování, které jediné je může zachránit od těžkého průběhu nemoci, o které (nebýt mediálních masáží) by ani nevěděli. Podobnost s energošmejdy je to jistě jen náhodná, že…

 67. Martina Plocková | 24.11.2021 z 12:53 |

  Můj starší syn měl před dvaceti lety velké zdravotní problémy po očkování. Od té doby jsem prostudovala mnoho materiálů o účincích vakcín na lidský organismus. Podpora imunitního systému chrání člověka proti všem nemocem. Očkování nese mnoho rizik závažných poškození zdraví. Znám osobně mnoho takto poškozených dětí i dospělých. A pokud se při výrobě očkovacích látek používají zabité děti, tak jako křesťan katolík jsem zásadně proti očkování. Já sama za sebe se budu zodpovídat před Bohem. Já stojím na straně života, protože po těch dvaceti letech vím, že očkování nechrání proti nemocem, poškozuje zdraví a přínos má pouze finanční pro farma průmysl a lékaře. To co se dnes děje je pouze proto, aby celý svět poznal na vlastní kůži, jak moc velké zlo je skryto pod pláštěm „dobra“ očkování. https://rozalio.cz/brozury-s-pribehy/ https://www.poockovani.cz/ucinky/co-vse-muze-byt-nezadouci-ucinek https://knihobot.cz/kniha/918593-ockovani-obchod-se-strachem/?gclid=EAIaIQobChMIhuLx1few9AIVB-N3Ch1T1QGTEAQYASABEgIG1vD_BwE

 68. Lucie Cekotová | 24.11.2021 z 13:20 |

  Ad Ondřej Karták: V této diskusi je to trochu off topic, ale protože Vás evidentně zajímá právní stránka věci a jiný kontakt na Vás nemám, vznáším doplňující otázky:
  1) Myslím, že u nás platí právo na informovaný souhlas a právo odmítnout lékařský výkon. Je to tak? Lze se na to odvolávat při odmítnutí očkování, bude-li povinné?
  2) Jak je to s vymahatelností rezoluce Rady Evropy č. 2361/2021, kde se píší samé zajímavé věci, třeba že do očkování nesmí být nikdo nucen a neočkovaní nesmějí být diskriminováni? Pokud vymahatelná je (u Evropského soudu pro lidská práva?), jak to, že se to ještě nikdo nepokusil žalovat?
  Děkuji.

 69. K dotazu M.T. z 24.11.2021: Instrukce Dignitas personae (DP) rozděluje metody získávání kmenových buněk na I) dovolené a II) nedovolené.
  „Pokud jde o metody získávání kmenových buněk, je třeba brát v úvahu jejich původ. Za dovolené je třeba považovat metody, které nepůsobí závažné problémy tomu, od koho jsou kmenové buňky odebírány. Tato podmínka je splněna, jestliže jsou tkáně odebírány: a) od dospělých lidí, b) z pupečníkové krve při porodu, c) z plodů, které zemřely přirozenou smrtí. Proti klinickému používání km. buněk získaných dovoleným způsobem neexistují žádné námitky…“
  (Pozn.: Tzn. pokud žena samovolně potratí, může dát souhlas k dalšímu vědeckému použití zemřelého miminka. Je to obdobné, jako když někdo zemře a předem souhlasí s pitvou pro získávání praxe mediků na vysokých školách. Tělo je po smrti, která nastala přirozeným způsobem a dále může být vědecky využíváno. To znamená, že bude i řádně a s patřičnou úctou pohřbeno.)
  II) nedovolený způsob: „Naproti tomu odběr kmenových buněk z živých lidských embryí nevyhnutelně vede k jejich zničení, a proto je zásadně nepřípustný: „bez ohledu na případné lékařské výsledky, v takových případech lékařský výzkum nestojí ve službách lidstva. Vydává se totiž cestou ničení lidských životů, které mají stejnou důstojnost jako životy ostatních lidí, ba i životy samých badatelů.“ (str. 38)
  (Pozn.: Jedná se o nedovolený způsob získávání buněk embrií „které nebyly potraceny spontánně“. Potrat musel být vyvolán a směřoval k usmrcení plodu pro získání kmenových buněk bezprostředně takto zemřelých embrií pro jejich další vědecké využití jako je např. vývoj, výrobu, testování vakcín apod. Tento postup Církev v dokumentu DP odmítá a apeluje na vědce, aby dodržovali Hyppokratovu přísahu.

 70. Tomáš Chlubna | 24.11.2021 z 15:43 |

  ad. P.MUDr. Mgr. Martin Moravec, co tvrdí: „Na JIP a ARO jsou téměř výhradně neočkovaní a průměrně o 10-15 let mladší. Nejsou výjimky 30 ti letí na kyslíku.“ a vlastně všem, jak je to jen o tom, že na JIP a v nemocnici skončí jen neočkovaní…
  Podívejte se do dat a pak mně vysvětlete, kde se data lámou a začíná téměř výhradně…:
  https://ockovani.opendatalab.cz/statistiky
  data k st 24. 11. 14:47.
  očko X neočko
  Hospitalizace 1709 x 2141, 44% x 56%
  JIP 217 x 347, 39% x 61%
  Je 61 % procent výhradně?

 71. Lucie Cekotová | 24.11.2021 z 17:07 |

  ad P. Moravec: Dnes jsem zaznalenala zprávu, že v Sasku budou mít očkovaní přednost při získání lůžka na JIP, protože „mají lepší šanci na uzdravení“ než neočkovaní pacienti. Ale jak to, že se tam ti očkovaní vůbec dostali?
  Abychom si to shrnuli: přínos očkování, jak se postupně veřejně tvrdilo, měl být: 1) neonemocníte, nikoho nenakazíte, „epidemie pro vás skončila“, 2) můžete onemocnět, ale ne těžce („vakcína spolehlivě chrání před těžkým průběhem“), a virus sice můžete šířit, ale méně, 3) můžete onemocnět i těžce, ale neumřete, virus můžete šířit stejně jako bez očkování, 4) můžete i umřít, ale když se dostanete na JIP, máte lepší šanci, že přece jen neumřete. A tohle si někdo troufá nám vnucovat coby „společné dobro“?

 72. Ing. Eva Šídová | 24.11.2021 z 22:34 |

  Byla jsem online přítomna na mši svaté (Brno 21.11.2021 v 19.30 u sv. Tomáše). Během promluvy kněz citoval slova arcibiskupa Graubnera. Velmi mě to rozrušilo (pobouřilo???). Možnost podpořit výše uvedené řádky mi vrací klid, že je nás více, kdo smýšlí stejně.

 73. Vladimír Václav Weiss | 24.11.2021 z 22:41 |

  Zdravím vespolek.
  Velmi děkuji za tuto iniciativu. Pro mne je v této oblasti velmi cenným zdrojem „Charlotte Lozier Institute“ (lozierinstitute.org/what-you-need-to-know-about-the-covid-19-vaccine/)
  Jsou zde odkazy na konkrétní vědecké studie, použití buněčných linií z potratů v jednotlivých fázích vývoje vakcín – od vývoje, produkce až po konfirmační studie. Nic podobného jsem zatím nikde nenašel. Děkuji za případné jiné odkazy.

 74. Dobrý večer, rád bych reagoval na příspěvek doktora Martina Moravce ohledně bezpečnosti a účinnosti vakcín. Podotýkám, že sám nejsem lékař, takže se omezím na několik jednoduchých výpočtů z dostupných statistik. Připouštím, že jsem se mohl dopustit nějaké neúmyslné chyby ať už ve výpočtu, nebo v interpretaci dat. Pokud se tak stalo, budu vděčný za opravu. Výpočet lze je i zcela přeskočit a přejít přímo k závěrečnému shrnutí.

  1) Srovnání nebezpečnosti vakcín proti COVID 19 s ostatními vakcínami používanými s US.

  Budu vycházet z dat dostupných na (openvaers.com/covid-data). Pokud se podíváte na graf „All Deaths Reported to VAERS by YEAR“, uvidíte v roce 2021 rapidní nárůst počtu úmrtí oproti předchozím rokům. Nicméně tohle není férové srovnání. Očkování proti COVID 19 bylo opravdu masivní a nelze jej přímo srovnat s průběžným očkováním. Musíme provést normalizaci dat, aby na obou stranách stál zhruba stejný počet aplikací. Je tedy potřeba zjistit, kolik očkování proběhne v průměru za jeden rok na jednoho člověka pro ne-covid [NCV] vakcíny a pro covid-vakcíny [CV].

  – Začneme tím, že vypočteme průměrný počet úmrtí na NCV [NCVD] za posledních 10 let a vezmeme to jako základ pro srovnání. (316+339+358+377+437+467+535+605+420+19205-18853)/10 = 420.6

  – Úmrtí na CV [CVD] je 18853.

  – Vydělíme průměrný věk dožití v US (asi 78 let) průměrným počtem NCV, které Američan dostane za život a dostaneme počet let na jednu vakcínu. Seznam doporučených NCV v US by měl být tady: (https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccination_schedule#United_States). Můj soukromý odhad je, že 20 injekcí za život je značně podhodnocené číslo a že tímto favorizuji CV abych nebyl podezírán z nestrannosti. Takže: 78/20 = 3.9

  – Covid-vakcíny byly v průměru asi 2. Tudíž na jednu NCV připadá 7.8 CV.

  – Ještě je potřeba vzít v úvahu, že očkovaní nejsou všichni. Je jich zhruba (60%(fully) + 70%(partially))/2 = 65% (https://ourworldindata.org/us-states-vaccinations)

  – Dohromady: 420.6 NCVD ~ 18853 / (7.8 * 0.65) = 3,718.54 CVD
  1 NCVD ~ 8.84 CVD
  Takže docházíme k závěru že injekce průměrné CV je minimálně osm až devětkrát nebezpečnější (co se týká úmrtí) než NCV. Ve skutečnosti to bude pravděpodobně horší, protože předpokládám vyšší počet NCV vakcín během života. Osobně se obávám i neochoty zapisovat CV nepříznivé události do systému, ale to je pouze můj soukromý názor.

  2) Srovnání nebezpečnosti nemoci s covid-vakcínami

  – Počet úmrtí v openvaers je 18853.

  – Na (https://openvaers.com/images/r18hs017045-lazarus-final-report-20116.pdf) se můžeme dočíst, že „1–13% závažných nežádoucích účinků léku je hlášeno Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Podobně je hlášeno méně než 1% nežádoucích účinků vakcíny.“ Opět, abych se vyhnul nestrannosti, vezmu širší interval 1-13% léků místo 1% nežádoucích účinků vakcíny.

  – Počet úmrtí vezmeme z (https://ourworldindata.org/covid-deaths). Protože po vakcinaci se přece jen snížila počet úmrtí, provedeme korekci podle smrtnosti starších dat (bez vakcín) vzhledem k současnému počtu nakažených. Nakažených v roce 2020: 20.16M. Úmrtí v roce 2020: 351754. Smrtnost = 351754 / 20160000 = 0.0174. Nakažených celkem: 47.98M. Současný počet mrtvých ze statistiky: 773770. Mrtvých po korekci (bez použití vakcín): 47980000*0.0174 = 837161.

  – Nyní je otázka, jak účinné vlastně vakcíny jsou. Na to nemám žádná data. Zkusím použít výsledek z (https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/koronavirus-ockovani-nedopustte-diskriminaci-neockovanych.A211005_114440_p_veda_wag), kde se říká, že snižují počet úmrtí na třetinu (i když se jedná o data z Anglie).

  – Dohromady: Interval úmrtí při plné očkovanosti: 837161/3 + [18853 / 0.13, 18853 / 0.01] = [424076, 2164353]
  Počet úmrtí bez očkování: 837161

  ZÁVĚR

  Průměr covidových vakcín je minimálně osm až devětkrát nebezpečnější než je průměr vakcín necovidových (tj. ze stejně veliké skupiny očkovaných zemře osm až devětkrát více lidí na vedlejší účinky vakcinace). Domnívám se, že ani rozený optimista by takovéto očkování nenazval bez váhání bezpečným. Krom toho, účinek je minimálně sporný. Předpokládaný počet mrtvých bez vakcinace (837161) je spíše u dolní hranice intervalu mrtvých, které vakcinace způsobila, nebo jim nezabránila [424076, 2164353]. A to za podmínek, kdy jsem nadržoval vakcinaci. Ve skutečnosti to pravděpodobně bude ještě horší. Nezapočítával jsem vážné vedlejší účinky, kterých je velké množství a už vůbec se nemluvilo o možných vedlejších účincích ve vzdálenější budoucnosti. Vzhledem k tomu, jak nebezpečné se covid-vakcíny jeví už nyní, nepředpokládám, že by žádné nebyly.

  Petr Tobola

 75. Ing. Hemala Radek | 25.11.2021 z 7:39 |

  Plně souhlasím se zněním otevřeného dopisu arcibiskupovi Graubnerovi. Je trestné, že zneužil svého postavení, manipuluje s věřícími a své zcestné prohlášení bohužel rozeslal do všech farností, aby je jeho aktivní podřízení knězi četli v kostelích (například u nás důrazně vakcíny doporučuje P. Petr Hošek).

 76. Jara Grufík | 25.11.2021 z 8:27 |

  Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19

  „V této souvislosti je třeba připomenout zásadní vyjádření Papežské akademie pro život z let 2005 a 2017 a Kongregace pro nauku víry z roku 2008.7 Tyto dokumenty jasně rozlišují mezi morální zodpovědností vědců a producentů léčiv, kteří používají morálně problematický biologický materiál, a morální zodpovědností příjemců konkrétních vakcín. Pokud není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým způsobem.8 Ke stejnému závěru dochází i nejnovější dokument Kongregace pro nauku víry z 21. prosince 2020, který dále upřesňuje, že se to týká i situace „v zemích, kde lékařům a pacientům nejsou eticky bezproblémové vakcíny k dispozici, nebo kde je jejich distribuce obtížnější kvůli speciálním podmínkám skladování a přepravy, nebo když jsou ve stejné zemi distribuovány různé typy vakcín, ale zdravotnické orgány neumožňují občanům vybrat si vakcínu k očkování“.9

  Aby se předešlo veřejnému pohoršení, musí být jasné, že příjemce takové vakcíny nijak neschvaluje způsob, jak byla vyrobena, a podle svých možností též usiluje o to, aby byla v budoucnu dostupná morálně přijatelná alternativa.“

 77. Michal Semín | 25.11.2021 z 9:49 |

  Vážený otče Moravče,

  děkuji Vám za vaši věcnou kritiku našeho otevřeného dopisu. Někteří diskutující již na některé z Vašich výhrad kompetentně zareagovali, tak se omezím jen na ty pasáže, jež považuji za nejdůležitější.
  O tom, jak probíhá odebírání tkání pro účely vývoje anticovidových mRNA vakcín, existují mnohá přímá či zprostředkovaná svědectví. Poprvé jsem se s tímto vysvětlením setkal zde: https://www.lifesitenews.com/opinion/a-hill-worth-dying-on-expert-explains-how-aborted-baby-cells-taint-covid-vaccines/
  Ale i kdyby se Pamela Ackerová mýlila, na eticky nepřijatelném původu vakcín proti covid-19 to nic nemění. Jako kněz se jistě dobře orientujete v morální teologii a tak víte, že spolupráce se zlem je z mravního hlediska možná jen za přesně vymezených podmínek. Předně se musí jednat o spolupráci pouze materiální, tedy nechtěnou, nepřímou a vzdálenou. Ale i kdyby toto pro námi uvažovaný případ platilo, tak tyto podmínky nestačí – je třeba zodpovědně posoudit, zda pro takové jednání existuje dostatečně vážný důvod. Pokud tomu tak není, pak takové jednání není morálně přípustné. Domnívám se, že u lidí, které covid-19 na životě neohrožuje (což je naprostá většina populace), tento závažný důvod ke spolupráci se zlem chybí. Ale i ti, kteří dostatečně závažný důvod mají, jsou povinni, jak učí nejen Papežská rada pro život, ale i Kongregace pro nauku víry, vznést proti takto „počaté“ vakcíně protest a Vy, jako kněz a lékař, máte povinnost vytrvale vyzývat kompetentní orgány k tomu, aby zajistily vývoj a výrobu preparátů, jež nemají eticky zlý původ. Tím, že to nečiníte, vytváříte ve veřejnosti dojem, že propojení potratového průmyslu s tím farmaceutickým je v naprostém pořádku, což považuji za skandální.
  A nyní pár poznámek k některým praktickým aspektům očkovaní oproti covid-19. Tvrdíte, že funguje. Co tím myslíte? Není to tak dávno, co nám ta vaše propaganda ústy ministra nemocnictví tvrdila, že očkovaný se již nikdy nenakazí a ani se nestane přenašečem, natož aby měl těžší průběh nemoci. Kdo o tom pochyboval, byl prohlášen za dezinformátora. Dnes už si musíte vystačit jen s konstatováním, že těch lidí, co leží na JIP či zemřou s covidem je pořád ještě o něco víc mezi neočkovanými, než očkovanými. Co však platí pro ČR, neplatí pro jiné země, včetně Velké Británie: https://medicalxpress.com/news/2021-07-vaccinated-unvaccinated-britons-dying-coronavirus.html
  Co však vůbec neberete v úvahu, že i kdyby vakcína proti covid-19 ve výsledku zabránila většímu počtu úmrtí na tuto nemoc, den ode dne přibývá důkazů o bezprecedentním nárůstu vážných zdravotních problémů i úmrtí krátce po některé z dávek. Je tedy dost dobře možné, že již relativně brzy převýší zdravotní náklady vakcíny její domnělé výnosy. Ostatně by mne zajímalo, jak si vysvětlujete, že v té již zmíněné Velké Británii, kde s covidem umírá méně lidí než loni, narůstá tzv. nadúmrtí? Opravdu Vás neznepokojuje nepřehlédnutelný nárůst fatálního selhání srdeční svalu u řady mladých očkovaných lidí? Opravdu se neobáváte možných dopadů na fertilitu mladých žen, když i samotní výrobci vakcín mladým ženám doporučují, aby se neočkovaly v době, kdy chtějí otěhotnět?
  Dále píšete o paralýze nemocnic. Už se však nezmiňujete o tom, že mnozí z těch, kteří obsazují covidová lůžka, by v nemocnici být vůbec nemuseli. V mnoha případech byla trestuhodně zanedbána vinou praktického lékaře primární péče, jindy, jak vím od přímého zdroje, byli přijímáni pacienti na tato lůžka proto, že za ně pojišťovny lépe platí. Dlouhodobě se také naříká nad nedostatkem lékařského personálu, zvláště sester, o čemž svědčí novinové články o přeplněných nemocnicích, včetně JIP ARO, dávno před covidem. Většinou jde o nemocnice, které naříkají i dnes. Ostatně když se podíváte na statistiku ÚZIS na webu MZ ČR, k vlastnímu úžasu zjistíte, že z hlediska naplněnosti nemocnic byla situace horší před covidem, než je v posledních dvou letech. Jak si to vysvětlujete?
  Reinfekce jsou početně zcela zanedbatelné. Díky webu Hlídač státu máme přístup k aktuálním informacím z nemocnic, z nichž jasně vyplývá, že počet reinfekčních pacientů v nemocnicích je jen v malých jednotkách, zatímco těch očkovaných jsou minimálně 2000.
  Suma sumárum, Váš postoj se mi nezdá morálně obhajitelný, ale to je tak asi všechno, co s tím nadělám.

  In X,

  Michal Semín

 78. Věra | 25.11.2021 z 10:46 |

  souhlasím a připojuji se

 79. Dr. Radomír Malý | 25.11.2021 z 12:32 |

  Ad Martin Moravec: Vážený Otče doktore, to, co jsem Vám chtěl napsat, učinil už mgr. Michal Semín, nesvedl bych to lépe. Snad jen malý dodatek: Použít bezhříšně vakcínu mající spojitost s umělým potratem by bylo možné, pokud by neexistovala jiná eventualita, např. v případě nemocí typu vzteklina nebo tetanus, kde smrtnost se týká naprosté většiny postižených, jenže u covidu? Z morální teologie jistě víte něco o proporcionalitě. Smrtnost přímo na covid dle vyjádření našeho Stát. zdrav. ústavu ze dne 27.11.2020 v odpovědi na dotaz advokátní kanceláře Nielsen činí 2-3 promile infikovaných, což vzhledem ke spojitosti vakcín s vraždami nenarozených dětí je totální neproporcionalita. A když započteme úmrtí „s covidem“, tj. na jiné choroby, ale zemřelým byla předtím zjištěna pozitivita na covid, dosáhneme celkového počtu 32 tisíc, jak oficiálně udávají stránky min. zdrav., což v poměru k celkovému počtu infikovaných (2 mil.) představuje cca 1,5 proc., ve skutečnosti ještě méně, neboť mnoho těch, co covid prodělalo, tam zahrnuto není, protože nebylo na testech a nikde se nehlásilo. Ani tato data nejsou proto v stavu obhájit použití vakcín proti covidu majících spojitost s potraty, z pohledu katolické morálky absolutně nelze. Světové lékařské kapacity v oboru, jejichž vyjádření mám v polské knize, kterou vlastním, např. prof. Bhakdí, Joanidis a desítky dalších odmítají vakcinaci a místo toho nabádají k léčbě nemocných, jimž kvůli komorbiditě dalších chorob hrozí těžký průběh nebo úmrtí, včasným podáním adekvátních léků a přírodních preparátů, jichž je celá řada, ale státy tuto nejúčinnější možnost, jak zabránit úmrtím na(s) covid(em), ignorují, protože papaláši jsou hmotně zainteresováni na vakcínách.

 80. Patrik Matyášek | 25.11.2021 z 14:13 |

  Ad jl (23.11.2021 z 18:25):
  V reakci na Vaši výzvu k darování krevní plazmy s protilátkami (které mám po prodělání covidu na rozdávání), jsem dnes zatelefonoval na příslušné oddělení FN Brno a nabídl se k odběru. Bylo mi však řečeno, že nemají zájem, že plazma se odebírala loni a letos žádnou nechtějí. Na moji otázku, zda tedy letos léčí covid nějak jinak, mi poněkud záhadně odpověděli, že ano…

 81. Patrik Matyášek | 25.11.2021 z 14:20 |

  Ad Lucie Cekotová (24.11.2021 z 17:07):
  Říkáte, že v Sasku budou mít očkovaní přednost při získání lůžka na JIP? Tak to si Sasíci asi nic nedělají z čl. XIII odst. 3. Úmluva o lidských právech a biomedicíně, které takové diskriminační pravidlo zakazuje: „Osoby, které byly vyzvány k účasti na výzkumném projektu (rozuměj vyzvány k očkování experimentální vakcínou), musí byl dále informovány o právech a zárukách stanovených zákonem na jejich ochranu, zvláště o právu kdykoliv odmítnout nebo odvolat souhlas, aniž by byly vystaveny jakékoli diskriminaci, zvláště pokud jde o právo na lékařskou péči.“

  Tedy pokud mají v Německu ještě právní stát…

 82. Ad Patrik Matyášek: Domnívám se, že tzv. koronavirová krize slouží mj. právě ke zničení právního státu. Vždyť to vidíme dnes a denně, jak představitelé moci a státní aparát na zákony zvysoka kašlou. Kdyby to alespoň byli nějací anarchové v duchu Bedřicha Nietzscheho, ale nejvíc bolí, že to jsou povětšinou nuly a ťulpasové… ach!

  MRČ

 83. Patrik Matyášek | 25.11.2021 z 14:36 |

  Ad Gabriela Suchlová (24.11.2021 z 2:21):
  Podle Vás v případě úmrtí mladých a zdravých očkovaných na infarkt výzkumy ukazují, že se pravděpodobně nejedná o samotný negativní účinek vakcíny, ale korelaci faktorů? Dovoluji si odkázat na zcela opačné stanovisko z recenzovaného lékařského časopisu Circulation: https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

 84. Jirka | 25.11.2021 z 15:06 |

  Vážený otče Martine, děkuji za snahu o věcnou diskuzi. Asi mi nebudete umět odpovědět, ale chtěl jsem se zeptat, proč, když naprostá většina katolických věřících, kteří se vakcinovat odmítají, se odmítají nechat očkovat právě kvůli spojitosti vakcín s potraty (jak je vidět i na počtu podpisů pod otevřený dopis panu arcibiskupovi), neproběhla právě v této otázce během jara a léta široká diskuze v církevních kruzích (vč. účasti lékařů a církevních právníků) s následným podrobným výkladem a případně doporučením věřícím formou pastýřských listů? Pokud by se ukázalo, že Váš postoj je správný a má oporu v oficiální nauce Církve, mohla se současná vlna pandemie třeba vyvíjet jinak. Místo toho jsme obdrželi v podstatě neutrální stanovisko ČBK, které jsem si já osobně vysvětlil tak, že je morálně přípustné nechat očkovat ty z nás, kterým hrozí velké riziko smrti v případě nakažení – tím mám na mysli např. nádory nebo chronické nemoci plic – a jejich nejbližší okolí, zatímco nerizikovým pacientům má být zanechána možnost volby – cit. „Očkování obvykle není morální povinnost, a proto musí být dobrovolné“. Jelikož jsem žádnou diskuzi o morální a etické přípustnosti vakcín s jasným výsledkem nezaznemenal (a v podstatě ani Váš apel na webu cirkev.cz se tohoto tématu nijak nedotýká), tak se tedy řídím (i s ohledem na to, že bydlím na vesnici, pracuji většinou doma a nemoc jsme bez vážnějších komplikací téměř celá rodina prodělali) svým svědomím, které mi v souladu se stanoviskem ČBK říká, že na tom nejsem zdravotně tak zle, abych musel využít onu větu ze stanoviska ČBK a Kongregace pro nauku víry: „Pokud není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým způsobem“ a mám důvěru v Boží pomoc, pokud bychom onemocněli podruhé. A je mi dost smutno, když se z úst pana arcibiskupa dozvídám, že jsem se nechal vystrašit, od Vás, že můj postoj je protikřesťanský a od O. Orko Váchy že hřeším proti 5. přikázání…. Pokud je ta vakcína bezpečná a morálně v pořádku, neměly by příslušné církevní autority na místo dehonestace těch, kteří se řídí svým svědomím, spíše zpytovat vlastní svědomí, jelikož nedělali příslušnou osvětu?

 85. Jan Hofírek | 25.11.2021 z 15:59 |

  Napsal jsem panu Graubnerovi i svůj osobní dopis. Mimo jiné jsem se ho zeptal, jak se zachová v případě, že očkování bude povinné (mluví se o lidech 60 a výš). Předpokládám, že za odmítnutí vakcinace budou v takovém případě nějaké sankce (vězení, finanční pokuta…). Pro mě a moji maminku to bude fakticky znamenat fyzickou likvidaci (peníze nemám, takže mně asi seberou všechno, co je nějak cenné a stane se ze mě bezdomovec, maminka vyžaduje celodenní péči a vězení či na ulici zemře v řádu dnů. Zeptal jsem se pana arcibiskupa, zda by se potom nějak postavil na naši obranu. Jeho odpověď byla tato:
  Vážený pane Hofírku,

  Já nemám větší možnost ovlivňovat vládní rozhodnutí či zákony než Vy. Rozhodně nedělám nic pro povinné očkování. Na druhou stranu si myslím, že by k takovému zákonu vláda nesahala, kdyby byli lidé rozumnější a lépe spolupracovali na zastavění pandemie.

  Nevím proč, bych Vás měl bránit.

  S přáním všeho dobra od Pána zdraví a ze srdce žehná

  +Jan Graubner

 86. Michal Slivka | 25.11.2021 z 16:38 |

  súhlasím

 87. Jirka | 25.11.2021 z 16:46 |

  Ad Jan Hofírek: tak to je síla…
  Přidám vzpomínku na jeden sen – je to tak asi 15 let, kdy se manželka v noci vzbudila hrůzou s tím, že se jí zdál sen, jak jsme šli do sousední vesnice na mši a všichni tam na nás koukali jako na vetřelce, jelikož jsme neměli jakýsi čip… Zůstali jsme tedy před kostelem a po chvíli odešli i odsud, jelikož to, co probíhalo uvnitř, nemělo se mší sv. nic společného…
  Tenkrát mi to připadalo jako sci-fi, ale naplňuje se to čím dál více – co bylo vždy považováno za těžký hřích, je dneska nejvyššími církevními představiteli prezentováno jako projev lásky k bližnímu (a naopak neztotožnění se s tímto „projevem lásky“ je prezentováno jako hřích proti 5. přikázání), v kostelích nahradili svěcenou vodu dezinfekcí, a děsím se doby, až před tou dezinfekcí bude navíc čtečka QR kódu na „tečku“. Vzhledem k tomu, jak vakcína (ne)funguje, se tím sice nemoc nevymýtí, ale aspoň se na neposlušné ovečky bude moci ukázat, jako že ony jsou za tu pandemii zodpovědné….

 88. Ešte mala poznámka k tzv. „povinnému očkovaniu“:
  už zmieňovaný „Dohovor o ľudských právach a biomedicíne“ obsahuje napr.

  článok 5:
  „Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku. Príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek slobodne zrušiť.“

  článok 3: Priorita ľudskej bytosti
  „Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti.“

  článok 1:
  „Zmluvné strany budú chrániť dôstojnosť a identitu všetkých ľudí a zaručia každému bez
  diskriminácie rešpektovanie jeho integrity a iných práv a základných slobôd v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny“

  Takže moje otázky:
  – môže ma niekto prinútiť očkovať, pokiaľ nedám súhlas so zásahom ?
  – môžem byť ako ne-očkovaný diskriminovaný ?

 89. Miroslav | 25.11.2021 z 18:14 |

  Obávám se, že na zákony kašlou a spravedlnosti se člověk nedovolá. Takže teoreticky Vás přinutit nemůžou, ale prakticky to udělají. Možná bude za x let něco jako Norimberský proces, ale momentálně to vidím bledě.
  Jinak ad Jan Hofírek … též jsem panu arcibiskupovi napsal, odpověď jsem nedostal ani jsem moc nečekal, že nějakou dostanu, ale podle toho, co napsal Vám, tak se nějakého zastání asi nedočkáme. I když jsem nějakou naději měl, když před rokem v pastýřském listu psali, že očkování musí zůstat dobrovolné.

 90. Michal Dovrtěl | 25.11.2021 z 20:17 |

  Pro dokreslení situace: V Brně jakási organizace Podané ruce pod záštitou Diecézní charity dělá v parku u Janáčkova divadla reklamu na COVID očkování těhotných žen (viz http://u.pc.cd/KQIrtalK), prý dle doporučení MZČR. Na stránkách MZČR (viz https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/) je však uvedeno, že vakcíny nebyly klinicky hodnoceny na těhotných ženách…

 91. Marie Kalivodová | 26.11.2021 z 0:28 |

  Nikdo není a nemůže být POVINNEN dát své tělo k dispozici lékařskému experimentu. Pokud chcete, udělejte to. Je to vaše právo, vaše tělo, vaše duše. Ale to je vše.
  A často používaná (zneužívaná) věta „tvoje práva končí tam, kde začínají práva druhého“ je manipulace jako hrom. Skutečná pravda je jen to, že já i ty máme stejnou lidskou důstojnost. Stejně jako ty máš právo svobodně rozhodovat o svém těle a duši, a nikdo tě za to nesmí pronásledovat nebo šikanovat, tak stejné právo mám i já. Jediné, co žádám, aby to bylo respektováno, jako to respektuji i já u druhých.

 92. Stana | 26.11.2021 z 7:31 |

  Teď jsem se na twitru dočetla, že biskup Holub zakázal distribuci časopisu Monitor z důvodu otisknutí kritického článku biskupa Saraha na papeže Bergoglia a kritiku arcibiskupa Graubnera za jeho propagaci vakcíny. Až tak daleko zašel, jako za komunistů. Okamžitě jsem mu psala protest proti takovému totalitnímu jednání

 93. Pavel P. | 26.11.2021 z 14:15 |

  Ad Stana. Biskup Tomáš to prostě bere po našem…po bolševicku…:-).

  P.S. Pokud si vzpomínám, kdysi zakázal kardinál Miloslav Vlk i TeDeum).

 94. MUDr.Ilona Burdová | 26.11.2021 z 19:38 |

  Cituji: „vědecké důkazy týkající se očkování, testování a uzdravení v souvislosti s onemocněním covid-19 se neustále vyvíjejí, a to i s ohledem na nové varianty virů vzbuzující obavy.“
  Konspirace? Fake news? Ani omylem. Tohle cituji z Certifikátu o provedeném Ag testu na covid. Poznatky se prostě teprve vyvíjejí, ale to všichni víme. „Kauza covid“ prostě není definitivně uzavřená. Proto mám samozřejmě výhrady k takřka násilnému vnucování čehokoliv jako „jediného řešení.“ Mimochodem jsem covid měla, a pokud by vakcína byla „jediné řešení“, jak je možné, že jsem jej bez ní přežila? Stejně jako 1 793 794 z celkového počtu potvrzených případů, tj.
  2 089 857 (dnešní čísla ze Seznamu). Jak jsem již psala výše, nebagatelizuji covid, ani úmrtí na něj, ani těžký průběh (ani u mne to nebyla žádná pohodička, ale zvládla jsem to doma, a těch několik krabiček Acylpyrinu, vitamíny a potravní doplňky jsme si hradila ze svého). Je potřeba se zajímat nejen o počty zemřelých (kteří měli zpravidla i řadu komorbidit), ale i o počty uzdravených. Je zajímavé si to přepočítat na procenta. Je na každém z nás, na co se zaměříme. Ale udržovat lidi v permanentním strachu, obavách, vyhrožovat jim, urážet je, ponižovat, vyhazovat je z práce nebo jim tím vyhrožovat – ne, tohle opravdu nepovažuji za šťastné řešení.
  Navíc my křesťané máme v Bibli „návody“ pro každou situaci: modleme se, obraťme se, konejme pokání…

 95. Betlém před katolickým kostelem v Tchaj-pej. Třeba se to ujme i u nás.

 96. Michal Semín | 27.11.2021 z 10:50 |

  Vkládám příspěvek Mgr. Gerykové, zaslaný na můj email:

  Pracuji jako zdravotní sestra momentálně v sociálních službách, ale asi rok jsem působila v nemocnici. Chvíli na plicním oddělení ,pak na LDN, ze kterého se stalo Covidové oddělení. Zde jsem prožila asi 3/4 roku s našimi kolegy a pacienty. Musím říct, že skutečně naší lékaři a zdravotní personál vykonal pro nemocné maximum. Léčili hodnotně, nejen léčivy, které doporučoval i pan prof. MUDr Jiří Beran, jako je Isoprinosin, ale i infuzní terapií, doplňováním potřebných vitamínů, jako je C, D, zinek. Musím říct, že pokud docházelo k úmrtí, byli to pacienti, kteří měli vážná přidružená onemocnění. Mnoho, mnoho pacientů se zcela vyléčilo. Jsem přesvědčená, že pokud je tato nemoc v prvopočátku ihned podchycena, dá se dobře léčit bez toho, aby muselo dojít k situaci nejhorší, k úmrtí, pokud to ovšem nekomplikuje další těžká nemoc. Sama jsem Covid prodělala, aniž bych o tom věděla, byla jsem léčena Azitromycinem, který mi ihned zabral a nevznikly tak žádné komplikace. Co se týká vakcinace, mám na to jednoznačný názor: tento experiment v žádném případě nepodporuji. A nejsem sama. Je nás mnoho zdravotníků. Pokud by toto chtěla vláda učinit jako povinnost, mnoho nás z oboru odejde. Mnoho. Protože nedůvěřujeme tzv. vakcíně, která stále nemá dokončenou 3.klinickou studii. A jak mnozí říkáme: co nám to může ještě způsobit za vedlejší účinky? A to ani nemluvím o morálním hledisku…V žádném případě se nehodlám tomuto podrobit. Křesťan nesmí volit žádné zlo! Ani menší. Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Pokud se naši představitelé, kteří mají před Bohem zodpovědnost za své národy a celé lidstvo především neobrátí k Bohu, dotud nebude dobře. To Vám píší zcela otevřeně, s prosbou k naší Paní a Matce Boží Svatohostýnské, které zcela věřím a odevzdávám svůj život a vím, že Ona nás v tom nenechá. Prosím, stůjte v Duchu svatém při svém lidu. Prosím…jako zdravotní sestra, ale i jako katechetka, která pracovala a učila děti náboženství přes 20 let… prosím i za tyto děti. Bez budoucí generace žádná budoucnost NENÍ. a bez Boha vůbec. Jak řekl sv. Jan Pavel II: 3.tisíciletí bude buď s Kristem, nebo nebude vůbec. S přáním Boží síly, moudrosti a pomoci, ochrany P. Marie

  Mgr. Jana Geryková

 97. Pavel Augustin | 27.11.2021 z 15:08 |

  Myslím, že dobrou cestou na přirozené rovině, nejen pro zdravotníky, ale obecně pro všechny zaměstnance, kteří chtějí přispět k boji proti bezprávnému utlačování jisté skupiny lidí, je vstoupit do nově vzniklé odborové organizace odbory.prolibertate.cz Stojí za tím lidé s dobrými motivy, právní erudicí a vůlí bojovat. Jednotlivec toho moc nezmůže, je třeba se v odporu nějak spojit. K vytvoření nějaké antiglobalistické světové alianci lidí dobré vůle vyzval před pár dny i arcibiskup Vigano.

 98. Robert | 27.11.2021 z 17:26 |

  Chvála Kristu. Asi byste měli napsat také Biskupské konferenci USA, a hlavně ke Svatému stolci, kde to vidí obdobně jako arcibiskup Jan: https://www.usccb.org/moral-considerations-covid-vaccines

 99. Žilinský Alois | 27.11.2021 z 21:28 |

  Dnes jsem slyšel v listu o. arcibiskupa, že nechce více rozdělovat lidi – na očkované, neočkované, přesto dál v tomto listu lidi rozděluje. Proč? Nemyslím si, že nabádání k očkování není nátlak, který způsobuje další rozdělení věřících… Já se očkovat nemíním, proto bych uvítal od o. arcibiskupa to, co by měl jako neodborník na medicínu říci – podívejte se milí věřící, na tuto problematiku jsou různé názory, tak očkování ponechme úplně stranou. Nikomu nic po tom není, kdo se chce ve své svobodě očkovat, či ne! Tečka. Toto by bylo diplomatické a navíc by to věřící nerozdělovalo.

 100. solipso | 28.11.2021 z 0:42 |

  Já s podpisem pořád čekám, až bude ještě více signatářů, neboť bych si přál mít pořadové číslo 666.

 101. Lenka Anežka Michaela Straková | 28.11.2021 z 0:47 |

  Před několika dny jsem napsala naším váženým poslancům tento dopis:
  Vážení poslanci, vážené poslankyně,

  nacházím se v situaci, kdy jsem diskriminovaná z pracovního poměru dle vašeho usnesení – karanténa pro neočkované. Dovolte, abych vám připomněla rizika očkovaných osob v pracovním poměru, kterým vaše rozhodnutí – nenosit ochranu úst, netestovat se a pohybovat se po pracovišti (zde u školních dětí) pomohlo roznést Covid – 19 téměř po všech vyučujících stupních naší školy. Uvedu zde konkrétní případ:

  Dva očkovaní učitelé – manželé – jeden na prvním stupni a druhý na druhém stupni naší Základní školy – nenosili z vámi usneseného stanoviska ochranu úst, netestovali se a najednou se zmínili, že jim není dobře. Doma provedený antigenní test jim vyšel negativně, tak se dohodli, že je všechno v pořádku a do školy chodili dál. Byla jsem s jedním z nich v kabinetě, rozprávěla s ním a nyní jsem ráda, že jsem jako neočkovaný člověk měla respirátor. Když se pak ale jednomu z nich zhoršil zdravotní stav, nechal si ze svého rozhodnutí udělat PCR – test. Ten vyšel pozitivně. Druhý z manželů poté učinil totéž, byl rovněž pozitivní. To se stalo ale až po době delší než deset dní od chvíle, kdy oba byli přenašeči.

  Kvůli Vládnímu usnesení jsme museli dát do karantény druhý i první stupeň – třídy, v nichž tito učitelé bez respirátoru učili a v nichž potom byly nakažené děti.

  Druhá věc:

  Vaše nařízení zapříčinila, že když se minulý týden v pátek u nás ve třídě objevil případ Covidu u dítěte (třída je nyní v karanténě), celý očkovaný učitelský sbor zpanikařil, že nenosil roušku. Testovat se ale nemusí, nikdo z nich neví, kdo je nakažený a kdo ne. Antigenní testy nefungují. U onoho dítěte z naší třídy vyšel pozitivně opět až PCR – test.

  Všichni ve škole si nyní myslí, že vaše nařízení, aby se očkované osoby netestovaly a nenosily roušky, je s prominutím – scestné.

  A třetí věc:

  Jsem nyní v karanténě se svojí třídou, i když jsem se v pondělí v zaměstnání testovala a dle testu jsem v pořádku. Můžete mi prosím vysvětlit, proč necháváte očkované lidi běhat bez roušek a testování po ulicích a na pracovištích, když nám všude roznáší Covid – 19, jsou hospitalizovaní srovnatelně s počtem neočkovaných (ověřená informace) a neočkované dáváte do karantény?

  Zasílám vám adresu stránek ProLibertate stanovisko práv a povinností zaměstnavatele,

  https://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=000100000f9000085cd404daf054&idx=1.2&filename=ProLibertate_stanovisko_prava_povinnost_zamestnavatele.pdf&r=17.271472228442153,

  který nemá právo po svých zaměstnancích vyžadovat zprávy o jejich zdravotním stavu – včetně očkování, když dokonce i vy – jako poslanci – poukazujete na to, že nemusíte nikomu prokazovat váš zdravotní stav – včetně očkování – neboť, jak jste uvedli, je to neveřejná informace o zdravotní stránce člověka, kterou nedisponujete (viz. příloha – distancuji se od vulgarismu, který je v ní uveden).

  A tudíž se odvolávám na vás a vaše postoje k prokazování vašeho zdravotního stavu ve směru očkování. Mám právo svému zaměstnavateli nesdělovat, zda jsem očkovaná nebo ne, netestovat se, protože zde dochází k jednoznačné diskriminaci ze strany zaměstnavatele neočkovaných zaměstnanců a slovní šikaně ze strany očkovaných lidí, kterou jsem si již také vyslechla. Kdyby očkovaní lidé Covid – 19 neroznášeli, je to něco jiného. Ale oni jsou ve stejné pozici jako neočkovaní lidé, ba co hůře, dovolujete jim, aby tuto nemoc roznášeli kde je napadne.

  Pokud budu muset, obrátím se na právní kancelář, a to z důvodu, že jsou zde popírána moje práva. Nejsem jediná osoba, která tímto způsobem uvažuje. Budu tím porušovat zákon? Má zaměstnavatel právo vyžadovat ode mne informace o mém zdravotním stavu ve směru očkování? Prosila bych vás o odpověď. Děkuji.

  Dovolte, abych ještě podotkla, že lékaři (včetně imunologů) uvádí ve směru vakcín, že nejsou bezpečné a mnohá rizika se zde objevují, což vy jistě víte. Česká lékařská komora uvádí: „Nemáme k dispozici odborné podklady k aplikovaným vakcínám proti Covid – 19 v Českém jazyce, které obsahují vědecké hodnocení těchto vakcín. Česká lékařská komora nevydávala žádná závazná stanoviska ani doporučení k aplikaci vakcín proti Covid – 19. Stav epidemie nebyl vyhlášen Českou lékařskou komorou.“ (viz. příloha).

  Jistě víte, že více než tisíc právníků a deset tisíc expertů ve směru medicíny z advokátní kanceláře pana Petra Weise – Weis and partners – pod vedením pana Reinera Fuellnicha podalo celosvětovou žalobu na WHO, CDC a DAVOS GROUP za zločiny spáchané proti lidskosti. Proč je tomu tak?

  Kousek od mého bydliště nedávno – takřka hned po očkování – zemřel jeden mladý člověk 26 let. Měl být v klidu, šel na fotbal. Večer ho začala bolet noha, ráno ho maminka našla mrtvého. Měl embolii plic. Ani zátěž po vakcíně nesmí nikomu přivodit smrt.

  A bylo více takových, kteří bezprostředně po očkování zemřeli, tentokrát bez zátěže. Buď hned po aplikaci vakcíny v ordinaci, nebo za týden v domácím prostředí (viz. odkaz). Tento odkaz si rozhodně rozklikněte.

  https://otevrisvoumysl.cz/pribehy-lidi-z-cr-a-slovenska-o-poskozeni-z-covid-ockovani/

  Očkovat po dalších výpovědích mnoha lidí, s kterými jsem se setkala, a kteří mají po očkování následky (ochrnutí – dočasné, trvalé, problémy se srdcem, klouby, pohybovým aparátem) se tedy nenechám.

  Prosím – změňte strategii, dosavadní nefunguje. Postavila národ proti sobě. Očkované proti neočkovaným. Lidé začínají říkat: „Rozděl a panuj!“ Heslo všech totalitních režimů.

  S tímto se odvolávám na pana právníka Ondřeje Dostála, který praví: „Donutit neočkované k dobrovolnému očkování, je nelegální“. https://zivotvcesku.cz/…eni

  Kdo nutí člověka k očkování a nezná jeho zdravotní stav, ať už je to Vláda nebo Církev, a hlásá – „Nechte se všichni naočkovat!“, nese za komplikace a případnou smrt naočkovaného člověka, který dal až na toto doporučení, ZODPOVĚDNOST. (viz. níže uvedený odkaz)

  https://www.tedeum.cz/2021/11/22/otevreny-dopis-arcibiskupu-janu-graubnerovi-ohledne-jeho-vyzvy-k-ockovani-proti-covid-19/

  Na závěr prosím ještě jednou o stanovisko Vlády, zda se musím, či nemusím v zaměstnání testovat, když jiní jsou z onoho aktu vyňati, a právě oni by toto činit měli, dále, zda zaměstnavatel má vůbec právo vyžadovat ode mne informaci, zda jsem očkovaná či ne, když je to můj osobní zdravotní údaj, a když ani vy tyto informace veřejnosti nepodáváte, a zda tím porušuji Ústavu.

  Ještě jednou děkuji za vstřícnost a ochotu odepsat.

  S přátelským pozdravem a přáním krásného dne

  Lenka Straková

  …odepsal mi pouze jeden z nich, a to, že ví o těchto nelogických nařízeních, ale že s nimi nemůže nic dělat, protože Vládu má náš pan premiér Babiš, a proto, ať napíši jemu. Dopis jsem – nutno zmínit – nejdříve zaslala všem 200 poslancům. Pan premiér mi nikdy na nic neodpověděl a neodpoví ani teď. Nevím, na koho se se svým problémem obrátit. Pomůže mi zde někdo z vás? Děkuji.

 102. Helena | 28.11.2021 z 14:16 |

  Napsala jste to skvěle, vynikající argumenty, moc dobré opravdu. Děkuji, že jste to zaslala poslancům. Zašlete třeba do prezidentské kanceláře, tam odpoví vždy a zveřejněte na Facebooku, máte-li a můžete i senátorům. Určitě se najde alespoň pár lidí, které Váš dopis ovlivní, děláte to pro dobrou věc, fandím Vám! Náš Pán ať Vám žehná.

 103. Lenka Anežka Michaela Straková | 28.11.2021 z 18:28 |

  Děkuji paní Heleno. Nedávám tomu příliš velkou naději. Zaslala jsem to i našemu panu prezidentovi, bohužel v den, kdy ho odvezli do nemocnice. Žádná odpověď. Ale možná znáte lepší e-mailovou adresu. Já disponuji pouze touto:

 104. solipso | 29.11.2021 z 15:14 |

  Co pastýřský list pana kardinála Duky minulou nedělu? Další otevřený dopis někdo?

 105. Lenka Anežka Michaela Straková | 29.11.2021 z 18:01 |

  Ad Helena: Adresa se nezobrazila, zkouším znovu: info@zemanmilos.cz

 106. MILAN VRBIAK | 29.11.2021 z 22:26 |

  BOHUŽEL, CHYBÍ JIM SNAD UŽ ANI NE INFORMACE, ALE SPÍŠ SVĚTLO. PLNĚ SOUHLASÍM S P.SEMÍNEM. MILAN VRBIAK

 107. Miluše Zvakova | 29.11.2021 z 22:58 |

  Výstižné asrozumitelne. Do nebe volající nespravedlnost a tupá omezenost všech těch mocných,
  Až se chce člověku plakat bezmocností. Srdečně Vám, paní Lenko děkuji, máte statecné ❤️, přeji hodně síly a dary Ducha sv.

 108. Ondřej Karták | 30.11.2021 z 22:45 |

  Ad. Lucie Cekotová:

  Když to povinně nařídí, dělá se o vyhláškou na základě zmocnění zákona. Zákon říká, že ministerstvo může nařídit povinné očkování. Ústavní soud naproti tomu judikoval, že v odůvdněném případě je uplatnitelná výhrada svědomí. V případě neočkování může dávat hygiena pokutu až 10000. To odůvodnění tady připravujeme pro případ, že by k tomu došlo.

  Argumenty jsou v zásadě:
  a) příprava z potratů
  b) biologický experiment s výrazně větším počtem komplikací než při běžné vakcinaci, k tomu mně nikdo nutit nesmí, protože to je protiprávní v rozporu s mezinárodní smlouvou, která má přednost před zákonem. Přiložil bych anglický text studie o prokázané škodlivosti spočívající v blokaci opravy chyb při transkripci DNA a vyřazování imunity, obavy z dlouhodobějších následků, jako jsou různé prionové choroby, ALS, a pod. Tu studii najdete tady: https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm a budete-li chtít, můžete jí přeložit.
  c) kdo má odvahu, může zkusit i obavy z depopulace a najít příslušné důkazy jako Georgijské poradní kameny a mediální výlevy pánů Gatesů.

  2. Jestliže hygiena vydá rozhodnutí o očkování, je možno užít opravný prostředek a jít s tím ke správnímu soudu. Máme advokáta (antivaxera), který by do toho jistě šel, když by bylo třeba.

  3. Ještě dříve, než by k něčemu takovému došlo, je třeba trvat na vyšetření protilátek. §46 odst. 2 zák. 258/2000Sb.: Před provedením pravidelného a zvláštního očkování je fyzická osoba povinna podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem vyšetření stavu imunity (odolnosti). Pravidelné a zvláštní očkování se neprovede při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky (kontraindikace). O těchto skutečnostech poskytovatel zdravotních služeb uvedený v § 47a vystaví fyzické osobě potvrzení a důvod upuštění od očkování zapíše do zdravotnické dokumentace.

  Tohle nemůžou obejít žádnou vyhláškou, museli by ten zákon změnit.

  Můj mail ondrejkartak@gmail.com

 109. Ondrej Karták | 1.12.2021 z 9:18 |

  ad Lucie Cekotová: Nález Ústavního soudu o výhradě svědomí: https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2016/I._US_1253_14_an.pdf

  Předesílám, že máme argument, který se tam neřeší – biologický ba genetický experiment experimentální šmakuládou a pak je třeba použít univerzální argumentum ad Hitlerum: pokusy na lidech.

 110. Michal Semín | 1.12.2021 z 15:05 |

  Toto jsem dnes zaslal p. arcibiskupovi Graubnerovi:

  Vaše Excelence, vážený pane arcibiskupe,

  19. listopadu jsem Vám zaslal dopis, v němž 12 signatářů, mezi nimi renomovaní lékaři, vyjadřují nesouhlas s Vaší výzvou k očkování proti COVID-19. Mrzí mne, že jsme Vám nestáli za sebemenší, byť kritickou odpověď. Od té doby uplynulo 12 dní a pod tímto dopisem je podepsáno, bez jednoho, 700 věřících.
  Vím, že o kvalitě argumentů nerozhoduje kvantita, nicméně doufám, že ve Vás tento počet, který každým dnem přibývá, aniž bychom text dopisu aktivně propagovali, vzbudí zájem se nad celou problematikou ještě jednou zamyslet. Dalším podnětem k Vašemu případnému vystupování v této věci byl mohlo být i prohlášení Stálé rady Chorvatské biskupské konference, v němž se mj. uvádí, že „všechna opatření a rozhodnutí k prevenci šíření koronavirové infekce musí být bez nátlaku a podmiňování, jak zdůraznila Kongregace pro nauku víry ve své nótě z 21. prosince 2020, zejména pokud jde o právo na práci, služby a účast na společenském životě“.

  S přáním požehnaného a pokojného Adventu,

  Michal Semín

 111. Jan a Marta Šimkovi | 1.12.2021 z 20:32 |

  Nucené očkování je výsměchem lidské svobodě a rozhodování, kterou máme od Boha.

 112. Lucie Cekotová | 1.12.2021 z 20:50 |

  Ad Ondřej Karták: Mnohokrát děkuji. Rázem jsme se s manželem ocitli v ohrožené skupine 60+, resp. 50+, a tak se všechny uvedené informace mohou velmi brzy velice hodit.

 113. Jan Nezabiješ | 2.12.2021 z 11:32 |

  I kvůli vám umirájí zbytečně lidé. A mnoho z nich má celoživotní následky. Je to i vaše vina a bude se před Bohem zodpovídat za každý zmařený život. Mate těžký hřích za vaše dezinformace.
  Pokrytci, kdo z vás není očkován?

  Každé české dítě má být povinně očkováno proti zarděnkám. Vakcíny proti zarděnkám, spalničkám, příušnicím, adenovirům či vzteklině jsou kultivovány na buněčné linii WI-38, která byla získána v 60. letech minulého století z plic holčičky potracené ve třetím měsíci těhotenství. Podobně vznikla z plicní tkáně buněčná linie MRC-56, která se také používá na výrobu vakcíny proti zarděnkám a dále proti planým neštovicím, dětské obrně či hepatitidě A. Buněčná linie PER.C6 získaná v roce 1985 ze sítnice 18ti týdenního nenarozeného dítěte7 se používá na klinické testování vakcín proti ebole, chřipce, malárii, tuberkulóze a HIV8.

  Více na:
  https://hnutiprozivot.cz/clanky/2832-testujeme-ockujeme-zvitezime

 114. Honzo, nastuduj si to, než začneš hlásat hlouposti.
  Určitě víš, co znamená to číslo, například u HEK 293. Je to 293. pokus, tedy 293. řada odběrů. Odběry nejsou z potracených dětí, to je obecná pověra. Vzorky jsou z živých lidí, kterým se odebere tkáň, třeba ledviny nebo plíce, a odběr (snad je ti známo) způsobí smrt. Pokud ti to známo není, nechej si odebrat plíce, snad pochopíš.
  Například vakcína proti rabies (vzteklině) je dle Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology (1997) 18, vyráběna na kachních vejcích, mozcích krys, ovcí, králíků, pro veterinární účely také na kuřecích embryích. Lze tedy říct, že tvé informace jsou mimořádně nepřesné.
  Je smutné, že se Hnutí pro život zbláznilo do současného očkovacího programu (které stejně klamavě jako WHO a česká vláda nazývají „vakcína“). Poslechni si/přečti si například varování na https://vkpatriarhat.org/cz/?p=47551 , týká se možná i tebe.

 115. Jan Nezabiješ | 3.12.2021 z 16:10 |

  M.R.
  Vkpatriarchat? Od exkomunikovaneho Eliaše Dohnala? No to je teda zdroj! Už jste snad mimo katolickou církev?

 116. Ad Jan Nezabiješ: To je, bohužel, ten emocionální, neřku-li hysterický tón, který k ničemu nevede a v podstatě zabijí jakoukoliv rozumnou diskusi. Píšete: „I kvůli vám umirájí zbytečně lidé…“ Pokud bych uvažoval stejně bezmyšlenkovitě jako Vy, mohl bych Vás obviňovat ze smrti a zdravotních následků lidí, kteří přijali experimentální látku nazývanou „vakcínou“. Na argumenty „M.R.“ věcně nereagujete, jenom se dokážete chytit podružnosti (přiznávám, že oprávněně).

  Sám sebe jenom usvědčujete z toho, že Vaše postoje nejsou promyšlené a jenom nekriticky přejímáte všeobecně panující propagandu.

  MRČ

 117. Tomáš Navrátil | 3.12.2021 z 21:56 |

  Jeden z (patrně mnoha a mnoha dalších) negativních dopadů výzvy Mons. Graubnera v praxi.
  Měsíčník „Život farností“ (str. 5) je zcela veřejně dostupný dokument.
  http://www.farnostujezd.cz/wp-content/uploads/2021/11/ZF-12-2021-tisk.pdf

 118. Dejte si pozor, aby vás po smrti velmi nemile nepřekvapilo, jak vysokého stupně svatosti současný Svatý otec dosáhl. Stejně jako jeho předchůdci. A abyste nepřišli do nebe jako jeho nepřátelé. Prosím, čtěte rozhovory s ním a také prosím zadívejte se upřímně do jeho očí. Jistě si všimnete hlubokého pokoje, který se tam zrcadlí. Podobně jako dosvědčují lidé, kteří se s ním měli možnost osobně potkat. Myslím, že zlý duch by toto nedokázal.
  „Raději se budu mýlit s Církví, než mít pravdu sám.“ — Maxmilián Kolbe
  Jedno prastaré rčení zní: „Kde je biskup, tam je církev.“
  Vše dobré.

 119. A.B.N. | 4.12.2021 z 22:18 |

  Velmi důležité poselství arc. Vigano ohledně ďábelského „očkování“ a současného dění ve světě…(zatím k dispozici v EN pro anglicky mluvící)- čekají nás velké zkoušky…

  https://rumble.com/vms1pp-archbishop-vigano-vaccine-is-the-mark-of-the-beast-full-video.html

 120. Ad Petr: To je problém moderního vnímání víry, které vychází z emocí. Není přeci důležité, jestli má někdo v očích „hluboký pokoj“, ale jestli to, co říká, je pravdivé. „Hluboký pokoj“ v očích měl v očích např. i Srí Činmoj. To je také důvod, proč dnes tolik lidí propadá nejrůznějším sektám, tj. jsou okouzleni působením nejrůznějších guru a nedokážou rozumově posoudit jejich nauku. Ale papež v katolickém pojetí není guru. Je tedy jedno, jestli má v očích pokoj či nepokoj…

  Ostatně, to samé potvrzuje sv. Pavel, když hovoří o ďáblu, který na sebe bere podobu anděla světla. A způsob, jak jej rozpoznat, není jeho vnější vzezření, nýbrž jeho nauka. Pokud se budete řídit pocitovými dojmy, můžete být snadno sveden.

  Údajný citát sv. Maxmilián je nesmyslný a je spíše v duchu SS než duchu křesťanském. Jelikož je Kristus Pravdou, znamenalo by to, že někdo dává přednost otci lži, jen když bude držet „basu“ s „partou“. Vaše pojetí Církve jako SS, mafie či korporace je stejně vadné jako Vaše chápání papežství. Budu rád, když mi dáte odkaz na původní zdroj tohoto citátu. Mám souhrnná díla sv. Maxmiliána a nikde jsem ho nenašel.

  Vše dobré

  MRČ

 121. Libor Rösner | 5.12.2021 z 14:01 |

  Ad Petr – Myslíte ty rozhovory se Scalfarim? No…
  A ujišťuji Vás, že nikoho nemůže NEmile překvapit něčí stupeň svatosti.

 122. Libor Rösner | 5.12.2021 z 17:23 |

  Rakouští biskupové rovněž vyzvali věřící k očkování, protože vedle očkování „neexistuje žádná jiná alternativa“. Očkování je podle nich otázkou společného dobra.
  Viz: https://pch24.pl/przewodniczacy-episkopatu-austrii-prosze-sie-zaszczepic-dla-szczepien-nie-ma-alternatywy/

 123. MUDr.Ilona Burdová | 5.12.2021 z 19:11 |

  Tvrzení, že „neexistuje žádná jiná alternativa“ je prachobyčejná lež! Pádným důkazem je počet uzdravených i bez vakcinace.
  Tvrzení o „jediné alternativě“ bych se neodvážila vypustit z úst ani 26 let po promoci na Lékařské fakultě. Navíc fakt, že i očkovaní se mohou nakazit, nemoc přenášet, onemocnět covidem a dokonce skončit v nemocnici, už nelze déle tajit.
  S mým manželem jsme covid prodělali před 11 měsíci, manžel měl zhruba 4 dny chřipkové příznaky, 5.den ráno vstal a nic mu nebylo. Já jsem měla průběh těžší, ale zvládla jsem to doma, těch několik krabiček Acylpyrinu, vitamíny a potravní doplňky jsem si hradila ze svého, a po 10 dnech pracovní neschopnosti jsem se vrátila do práce. Tak se sama divím, jak jsme mohli na covid bez vakcíny neumřít? Mimochodem, před pár dny byl pozitivně PCR testován náš syn. Nikdo z rodiny se od něj nenakazil! Měl 3 dny lehkou rýmu a teplotu takovou, že mu ani nestálo za to si ji měřit (s jeho svolením cituji jeho slova).
  Ne, nezlehčuji těžké průběhy covidu, ani úmrtí. Ale připomínám, že alespoň katolíci by měli vědět, že máme Desatero Božích přikázání, a jedno z nich nám zakazuje lhát.
  Pravda je taková, že onemocnění covidem může proběhnout v mnoha podobách – od bezpříznakového nosičství, přes lehčí i těžší průběh až po vážné komplikace s nutností plicní ventilace, a i s rizikem úmrtí.
  Média a zainteresovaní odborníci však téměř výhradně ukazují těžké případy a případy končící smrtí. Spočítejte si, kolik procent se z covidu uzdravilo.

 124. Lenka Žáková | 5.12.2021 z 21:46 |

  Jsem v kanceláři s kolegou. On onemocněl na covid, já za pár dní taky. On očkovaný – velmi těžký průběh, já neočkovaná – lehký průběh. Myslíte, že by tohle svědectví někdo otiskl v novinách ?

 125. Michal Semín | 6.12.2021 z 10:29 |

  Dnes jsem obdržel odpověď pana arcibiskupa Jana Graubnera na náš otevřený dopis, viz níže:

  Odpověď na veřejný dopis časopisu Te Deum

  Vážení,
  ptáte se, zda jsem ve své prosbě zvážil oficiální dokumenty církve. Ano, vycházel jsem z prohlášení ČBK ze dne 22. 12. 2020, z něhož k bodům 1 až 3 Vašeho dopisu cituji:
  V této souvislosti je třeba připomenout zásadní vyjádření Papežské akademie pro život z let 2005 a 2017 a Kongregace pro nauku víry z roku 2008. Tyto dokumenty jasně rozlišují mezi morální zodpovědností vědců a producentů léčiv, kteří používají morálně problematický biologický materiál, a morální zodpovědností příjemců konkrétních vakcín. Pokud není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým způsobem. Ke stejnému závěru dochází i nejnovější dokument Kongregace pro nauku víry z 21. prosince 2020, který dále upřesňuje, že se to týká i situace „v zemích, kde lékařům a pacientům nejsou eticky bezproblémové vakcíny k dispozici, nebo kde je jejich distribuce obtížnější kvůli speciálním podmínkám skladování a přepravy, nebo když jsou ve stejné zemi distribuovány různé typy vakcín, ale zdravotnické orgány neumožňují občanům vybrat si vakcínu k očkování“.
  Aby se předešlo veřejnému pohoršení, musí být jasné, že příjemce takové vakcíny nijak neschvaluje způsob, jak byla vyrobena, a podle svých možností též usiluje o to, aby byla v budoucnu dostupná morálně přijatelná alternativa.
  Každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví, protože představuje vzácný Boží dar, jak o tom píše i Katechismus katolické církve v článku 2288. Prevence infekčních onemocnění je důležitou součástí ochrany života a zdraví, kdy nejde jen o nás, ale také o druhé lidi a o společné dobro.
  Co se týče obav o zdravotní bezpečnost vakcín, které pociťuje nemálo věřících rodičů, lékařů a jiných osob, je možné říci toto: Je jistě oprávněné žádat zodpovědné instituce a osoby o objasnění často kladených otázek, principů fungování vakcín i mechanismů kontroly jejich zdravotní neškodnosti. Současně je však třeba k alarmujícím zprávám na sociálních sítích a v jiných médiích přistupovat s kritickým úsudkem a ověřovat je u více nezávislých odborníků.
  K bodu 4 Vašeho dopisu sděluji, že nerozporuji skutečná úmrtí či vážná onemocnění spojená s očkováním. U většiny vakcín i léků se vyskytují takové případy. V současnosti vidím mnoho konkrétních zemřelých na covid, kteří nebyli očkováni, i v blízkém okolí. Vidím vyčerpané zdravotníky a přeplněné nemocnice, které volají o pomoc, nemocné jinými nemocemi s velkými bolestmi, kteří potřebují operace a jiné léčby, ale jejich léčení se odkládá, protože nemocnice nemají volnou kapacitu. Vedle obětavých kněží vidím i kněze „hrdinné“, kteří odmítají očkování i testování a proto nejsou vpuštěni do nemocnic a domovů, kde umírají lidé bez svátostí, starce trpící tísnivou samotou a opuštěností, protože jejich neočkované dospělé děti je z vlastního rozhodnutí uzavřely do izolace. Takovým postojům křesťanů opravdu nerozumím. O budoucích maminkách jsem nepsal. Pro povinné očkování nejsem.
  K bodu 5: Tyto informace nejsou dostupné a spekulovat nebudu.
  K bodu 6: Vaše zlehčování nemoci, na kterou umírá tolik lidí, nepřijímám. Vaše tvrzení, že nemoc je léčitelná i běžně dostupnými léky, považuji za nehorázné obvinění spousty poctivých lékařů, jejichž pacienti na covid zemřeli. Neopírám, že běžné léky některým pomáhají, ale rozhodně ne všem.
  K bodu 7: Souhlasím s Vámi v tvrzení, že vakcína neposkytuje dostatečnou imunitu a heslo TEČKA je z oblasti reklamy a propagandy. Na některé závěry je příliš brzy.
  K duchovnímu rozměru mého vyjádření jen doplňuji, že hned při první vlně pandemie jsem vyzval k denní modlitbě za ukončení pandemie večer v osm hodin, a napsal jsem kající modlitbu, která byla publikována nejen v češtině, ale i slovenštině, polštině a němčině. Pro připomenutí ji přikládám.
  Spor kolem covidu je jen malou ukázkou hlubšího problému světové společnosti, jakým je chápání pravdy či relativismus a subjektivismus, ztráta důvěry, povýšení vlastního já na místo neomylného boha, a to někdy i u těch, kteří se považují za lepší křesťany, dokonce za lepší než sám papež. Jediná cesta k překonání smrtící fragmentace společnosti vede přes pokoru a nové přijetí Spasitele.
  Za to se modlí a taky vás o modlitbu prosí
  Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda České biskupské konference
  V Olomouci, 6. 12. 2021

  1) Papežská akademie pro život, Morální úvahy ohledně vakcín připravených z buněk získaných z potracených lidských plodů (5. 6. 2005) a Komentář k používání vakcín (31. 7. 2017); Kongregace pro nauku víry, Instrukce Dignitas personae (8. 9. 2008), 35. Český překlad těchto dokumentů je v Příloze.
  2) To samé platí například i pro vakcínu proti zarděnkám, kde neexistuje morálně bezproblémová náhrada.
  3) Kongregace pro nauku víry, Vysvětlující poznámka ohledně morálnosti používání některých vakcín proti covid-19 (21. 12. 2020), 2. Český překlad dokumentu je v Příloze.
  4) Srov. tamtéž, 3 a 4.
  5) Srov. tamtéž, 5.
  6) Výše zmiňovaný dokument správně poznamenává, že hodnocení bezpečnosti a účinnosti vakcín je „eticky relevantní a nezbytné“, ale že „je odpovědností vědců v biomedicíně a lékových agentur“ (tamtéž, úvodní část).
  7) Příkladem takové nepravdivé informace je domněnka, že vakcína proti covid-19 může u žen způsobovat neplodnost.

 126. H. K. | 6.12.2021 z 13:38 |

  Americký arcibiskup Salvatore Cordileone zo San Francisca vyhlásil, že nie je očkovaný proti covidu-19, a uviedol, že očkovacie látky nie sú v skutočnosti vakcínami. Arcibiskup tvrdí, že vakcína poskytuje imunitu na celý život alebo na dlhý čas, čo pri očkovaní proti koronavírusu neplatí. Slová konzervatívneho amerického preláta sú v rozpore s usmerneniami pápeža Františka a vyvolali tiež ostrú kritiku lekárov, vedcov aj mnohých veriacich. Niektorí považujú arcibiskupove vyhlásenia za nebezpečné pre verejné zdravie. (ncronline.org)

  převzato ze serveru Svet kresťanstva

 127. Libor Rösner | 6.12.2021 z 13:42 |

  Ad Lenka Žáková: Jistě, ale v tomto stylu:
  Po kontaktu s pozitivně testovaným chodila neočkovaná ještě několik dní do práce, než se i u ní zjistilo onemocnění covidem. Kolik lidí mezitím sama nakazila, můžeme jen odhadovat.

 128. Lenka Žáková | 6.12.2021 z 17:19 |

  Ad Libor Rösner: Ale kdepak, do práce jsem už nepřišla. Slyšel jste něco o trasování ?

 129. Ad H.K. z 6.12.2021. Abychom pochopili pana arcibiskupa Cordileoneho, bylo by vhodné uvést v rámci objektivity celý jeho postoj uvedený ve zmiňovaném článku:

  Arcibiskup ze San Francisca Salvatore Cordileone sdělil, že není očkován proti koronaviru, a uvedl, že očkování, které federální vláda schválila k prevenci COVID-19, „ve skutečnosti nejsou vakcíny“.

  „Vakcínu považujeme za injekci, která vám dá imunitu vůči nemoci na celý život nebo alespoň na velmi dlouhou dobu. A tyto ve skutečnosti nedávají žádnou imunitu. Poskytují ochranu,“ řekl Cordileone listu The San Francisco Chronicle. 1. prosince

  Cordileone řekl Chronicle, že „není anti-vaxxer.“ V prohlášení poskytnutém NCR arcibiskup uvedl, že dříve radil lidem, aby se poradili se svými lékaři, když se připojil k dalším kalifornským katolickým biskupům a vyzýval lidi, aby se nechali očkovat.

  „Je také důležité učinit toto rozhodnutí na základě co nejkompletnějších a nejpřesnějších vědeckých informací, jak jen lze získat,“ uvedl Cordileone v prohlášení. „To je to, co jsem udělal ve svém vlastním případě. Je to vždy velmi osobní rozhodnutí.“

  Cordileone také poznamenal, že arcidiecéze San Francisco v říjnu zveřejnila na svých webových stránkách otázky a odpovědi týkající se vakcín proti COVID-19. Dodal, že arcidiecéze „důsledně dodržuje protokoly“ na ochranu místní komunity.

  „To zahrnuje zůstat doma, když se člověk cítí špatně, což bych v mém případě určitě udělal,“ řekl Cordileone. „A jak jsem také zdůraznil, všichni máme odpovědnost za obecné blaho, a proto bychom měli přijmout veškerá přiměřená opatření k ochraně veřejného zdraví, bez ohledu na stav očkování.“

  Arcidiecéze nevyžaduje očkování k účasti na mši, podle memoranda ze 14. června.
  ——————————————————————————-
  Pozn.: Co se týče osobního rozhodnutí:
  Výhrada vo svedomí a dôvody pre očkovanie. Očkovanie nie je morálnou povinnosťou
  https://www.youtube.com/watch?v=Dr0oA-OmgHI&ab_channel=MartinVilhan

 130. Michal Dovrtěl | 6.12.2021 z 18:25 |

  ad H.K.: K postoji Jeho Excelence S. Cordileone, kterého si vážím, bych jen chtěl upozornit, že vývoj (resp. revoluci) nelze zastavit a tak se nám zaužívané pojmy mění pod rukama. Dále uvádím vývoj definice pojmu „vakcína“ dle americké CDC:

  – před červencem 2015: A product that produces immunity therefore protecting the body from the disease.

  – do 26.9.2021: A product that stimulates a person’s immune system to a specific disease, protecting the person from that disease.

  – do 1.9.2021: A product that stimulates a person’s immune system to produce immunity to a specific disease, protecting the person from that disease.

  – nyní: A preparation that is used to stimulate the body’s immune response against diseases.

  Tzn. podle současné definice lze tedy vakcínou nazývat jakýkoliv preparát, který vyvolá nějakou imunitní odpověď, bez ohledu na to, zda chrání nebo nechrání před konkrétním onemocněním. Pozn.: FDA schválila Pfizer 23.9.2021, koincidence s výše uvedenou změnou definice je zajisté čistě náhodná…

 131. Libor Rösner | 6.12.2021 z 19:15 |

  Ad Lenka Žáková – To ale pro daný článek nebude podstatné a vlastně ani žádané. Chtěl jsem naznačit, že tam, kde je povolena pouze jedna pravda, se nereferuje podle skutečnosti, ale podle toho, jak je třeba na čtenáře, posluchače či diváky působit.

 132. Marie Kaňovská | 6.12.2021 z 23:41 |

  Dobrý den,
  je mi strašně líto, kolik vzdělaných lidí si neumí vyhledat základní informace a podléhá dezinformacím, prosím, pokud píšete otevřený dopis, zkuste si nejprve o tom něco zjistit…
  První dva body jsou více duchovnější povahy, takže bych odkázala na odpověď arcibiskupa https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211206odpoved-arcibiskupa-graubnera-na-verejny-dopis-casopisu-te-deum-o-vakcinaci a zdroje jako Papežská akademie pro život a Kongregace pro nauku víry.
  K třetímu bodu, vyhledali jste si vůbec, jakými fázemi musí projít vakcína, aby byla uznána? Jinak byste nemohli tvrdit, že se to nezkoušelo na žádném člověkovi. Pro lidi, co nevlastní google odkazy zde: a) vakcína Johnson and Johnson jaké měla fáze před uznáním a na kolika lidech se testovala: https://www.jnj.com/innovation/the-5-stages-of-covid-19-vaccine-development-what-you-need-to-know-about-how-a-clinical-trial-works
  b) vakcína Comirnaty (od Pfizeru a Biontechu) https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty
  c) obecné podmínky pro uznání očkování: https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccine-approval-process
  4.) nikdo nevylučuje, že ty očkování můžou mít následky, ale většinou už pro ty, co trpí nějakou autoimunitní nemocí, ve většině případů je ta šance, že nějaký dlouhodobý účinek je daleko menší než šance, že budete mít dlouhodobý účinek po prodělání covidu, nebo po brání antikoncepce, nebo po kouření. Ta statistická šance je daleko menší. Mimochodem nikde v dopise nemáte zdroje, kde tyto „fakta“ berete, na rozdíl od arcibiskupa, který všechno ozdrojoval, jde vidět, kdo dával ve škole (hlavně na výšce) větší pozor, jestli vy nebo arcibiskup…
  Účinky očkování podle WHO: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines
  5) Tohle zaprvé nevím, o čem mluvíte, nechápu, proč je to důležité a nevím, jestli je to pravda, nebo ne, takže se k tomu nemůžu vyjádřit fakticky, ale jen subjektivně, že mi to vůbec nepřijde jako závažný argument proti očkování, i kdyby to byla pravda.
  6) To je hoax, nechce se mi to vyhledávat, když už to arcibiskup vyhledal za mě, tak jenom odkážu zase na jeho dopis, ale stačí statistika na https://www.worldometers.info/coronavirus/, já vím, že to procento úmrtnosti není velké a v porovnání s procentem lidí, kteří mají jen lehký průběh, maximálně mají horečku a půl roku poté se jim blbě dýchá, tak se to nezdá tak závažné, ale když s vezmete, jak je to nakažlivé, jak rychle se to šíří, tak to pak i to malé procento úmrtnosti vyústí v počet přes 5 milionu lidí, ale když si to srovnáte, že celkově mělo covid zhruba 266, 5 milionu lidí, tak 5 milionu se nezdá jako moc, ale když je to váš příbuzný nebo známý, tak to potom těch 5 milionu mrtvých otřese každým…
  7) S tím souhlasím, naše vláda vůbec nevysvětlila očkování dobře, nevysvětlila jak funguje, že to není stoprocentní lék, ale očkování a očkování nikdy v žádném případě nebylo stoprocentní, vždy to jenom zvýšilo šance na lehčí průběh, ať se to týká jakékoliv vakcíny. Ale myslím si, že můžeme kritizovat vládu, jak to nezvládla, co všechno špatně vysvětlila a zároveň chápat, že očkování funguje v tom, že zmenšuje procento lidí v těžkém stavu, stačí se podívat na Portugalsko, kde jedna z nejvyšších proočkovaností v Evropě a mají teď celkem z nejlehčích průběhů pandemie v Evropě, nemají zahlcené ARA a JIPky, zvládají počet těžkých případů, protože jich není tolik, nemusí odložit ostatní operace, protože mají lidi na to, aby prováděli i další lékařské úkony, nemusí veškerou sílu dávat na COVID oddělení, jak u nás. Takže v tomhle máte určitě pravdu naše vláda to nezvládla, byla to špatná propaganda, špatně vysvětlená fakta a má to za následek i to, proč tolik lidí vůbec neví, jaké druhy očkování zde jsou, na jakém principu fungují, jaké jsou statistiky účinnosti, a proto spoustu lidí, neví o čem mluví, třeba jako vy, nezjistí si oficiální statistiky vakcín, nezjistí si, jakými fázemi prošlo testování apod. Takže jeden z výsledků kroků naši vlády je i tahle petice, protože je to přesný důkaz, v čem naše vláda udělala chybu. K druhé části bodu sedm, kteří lékaři tohle tvrdí? Kde je nějaký zdroj toho tvrzení, arcibiskup všechno ozdrojoval v reakci na tento veřejný dopis, ale vy máte všechno vágní obecná vyjádření, ale nemůžu si vůbec dohledat, který lékař tohle řekl, kde to řekl, kde si to mohu přečíst, abych věděla, na jakých datech zakládá toto tvrzení. A to mě mrzí, že od vzdělaných lidí jako jste vy, nemáme něco takového základního, co se učíme každý na základce v předmětu český jazyk, když se učíme, jak psát faktické a odborné texty.
  Jestli chcete porovnávat události listopadu 89 a události opatření, tak nevím, jestli jste úplně pochopili, o čem listopad 89 byl, protože ten byl o základních ústavních právech, které lidi neměli, zatímco tyto opatření, které nás všechny chrání před nemocí, jenom neumožňují svobodný pohyb ve vymoženostech, které nejsou ústavní práva. Nemůžete srovnávat naši rozmazlenost s tím, že nemůžeme být na adventních trzích, či jít ke kadeřnici (pokud nemám očkování) s tím, že za komunismu člověk nemohl vystudovat výšku, kterou chtěl, nemohl vyznávat náboženství jaké chtěl, lidé byli mučeni pro své názory. Pardon, tohle je neúcta k obětem komunismu, protože jestli chcete porovnávat utrpení nás a utrpení jejich, tak to si trochu fandíte.
  Pohlídala bych si, kdo všechno podepisuje vaši petici, máte tam člověka z Volného boku, známé dezinformátory, lidi, co si myslí o výroku o teplických prvňáčcích a plynu, že to byl jenom černý humor a žert a že se tomu zasmál. Nevím, co o tom soudíte, že mezi podepsanými máte takové lidi, ale zamyslela bych se nad tím, do jaké skupiny tím pádem patříte, když máte podobný názor, jako tihle lidi.
  Ukončila bych to tím, že není špatné občas otevřít své srdce a pustit tam Ducha svatého, aby vyvětral, řekla bych, že byste si měli vzít příklad z mého patrona z biřmování Jana XXIII. a nechat se vést Duchem svatým, protože tu začíná být zatuchlo…

 133. Ad Marie Kaňovská: „Pohlídala bych si, kdo všechno podepisuje vaši petici, máte tam člověka z Volného boku, známé dezinformátory, lidi, co si myslí o výroku o teplických prvňáčcích a plynu, že to byl jenom černý humor a žert a že se tomu zasmál. Nevím, co o tom soudíte, že mezi podepsanými máte takové lidi, ale zamyslela bych se nad tím, do jaké skupiny tím pádem patříte, když máte podobný názor, jako tihle lidi.“

  Signatáře nikterak nekádrujeme, to jsou bolševické metody. Vzpomínám si, jak kardinál Vlk spolu s anarchistickými extrémisty protestoval proti pochodu neonacistů pražským Josefovem. Mám to brát tak, že sdílel názory anarchistů, např. „Žádných bohů, žádných pánů“? Myslím, že zde dost logicky ujíždíte.

  MRČ

 134. bohuš | 7.12.2021 z 6:12 |

  a co teď, jaká bude apanáž?

 135. Libor Rösner | 7.12.2021 z 11:11 |

  Ad Marie Kaňovská: Když už jste v hodinách jazyka českého na rozdíl od nás dávala pozor při probírání toho, jak psát odborné texty, škoda že jste pozor nedávala při výuce gramatiky. To jen takové popíchnutí, když nás ostatní napadáte z nedostatku toho či onoho, přičemž sama přinejmenším v této oblasti pokulháváte.
  K Vašemu příspěvku jako celku se určitě někdo vyjádří, já se zastavím pouze u čtyřky, kde tvrdíte, že „dlouhodobý účinek je daleko menší než šance…“ a že se ty účinky budou týkat většinou těch, co už trpí nějakou autoimunitní nemocí. Vzhledem k tomu, že o dva řádky níže se pídíte po tom, kde autoři Otevřeného dopisu berou fakta, kteréžto slovo dáváte do uvozovek, zajímalo by mě, odkud své tvrzení (slovo fakta se zde psát nehodí) berete Vy. Kde najdu, díky tomu, že vlastním google, nějaký výhled v dlouhodobějším horizontu, nemyslím tím dny nebo týdny, v němž se někdo odváží toto tvrdit, neprověřil-li tzv. vakcíny dosud čas.

 136. Michal Semín | 7.12.2021 z 11:46 |

  Milá paní Kaňovská,
  nebudu reagovat na všechny námitky, které jste vznesla, protože se mi zdá, že našemu postoji nejste schopna porozumět, nebo jej, z motivů o nichž mi nepřísluší spekulovat, pochopit nechcete. Vzkazujete nám, že si o problematice „vakcinace“ proti Covid-19 máme nejprve něco zjistit. Jak víte, že tak nečiníme? Mnozí z nás se této otázce naopak věnují skutečně důkladně a mohu Vás ujistit, že kdybychom vedle sebe seděli při nějaké veřejné diskusi, asi byste se brzy dostala do vážné argumentační nouze. Všimla jste si, kolik lidí s lékařskými tituly dopis podepsalo?
  Odvoláváte se na stanovisko Papežské rady pro život, my však také. Nebo jste si nevšimla?
  Pokud jde o testování mRNA vakcín na lidech, tak Vás vyzývám, abyste doložila, kdy a proti jaké nemoci se před příchodem covidu genové vakcíny na lidech aplikovaly. My samozřejmě nepopíráme, že před aktuální plošnou aplikací proběhlo několikaměsíční testování, to se však nyní ukazuje jako krajně pochybné (co do původně deklarované účinnosti i bezpečnosti) – výrobci navíc oficiálně přiznávají, že nemají k dispozici žádná data ohledně případné karcinogenity či dopadu na plodnost žen. Ostatně proto také nedoporučovali vakcínu těhotným a ženám, které chtějí v blízké době počít dítě.
  Ohledně bodu 5, kde je vaše reakce formulačně takřka identická s reakcí pana arcibiskupa, snad jen tolik, že informací o právní nepostižitelnosti výrobců vakcín je plný internet. A abyste mi nemohla vytknout, že podléhám dezinformacím, když sleduji i jiné zdroje, než režimní, tak si přečtěte třeba toto: https://www.cnbc.com/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html. Představte si nyní, paní Kaňovská, že si koupíte auto a díky technickým vadám z výrobní linky se vážně zraníte při autohavárii. Asi vás přirozeně napadne, že byste měla žalovat výrobce. Načež se dozvíte, že si můžete stěžovat leda tak na nádraží. Přijde vám to obhajitelné?
  Co je v bodě 6 hoax, paní Kaňovská? Oficiální smrtnost nemoci Covid-19 je 0, 23. Je to sice o něco víc než v případě sezónní chřipky, ale nikoli 4-5 %, jak se strašilo na jaře 2020. A nyní mi ukažte nemoc s takovouto mírou smrtnosti, na kterou existuje povinné očkování nebo kvůli které se zavádí vakcinační apartheid. Vážně Vám to nepřijde podezřelé?
  To, že vám někdo z blízkých zemře na nějakou nemoc (oficiálně udávaná čísla úmrtí s covidem nejsou věrohodná, neboť každá země si tu statistiku vede jinak), ještě neznamená, že kvůli tomu se musí všichni ostatní nechat očkovat experimentálním přípravkem, v jehož důsledku trpí či umírá – ve srovnání s jinými očkovacími látkami – bezprecedentní počet lidí.
  A na závěr mi dovolte pár slov na adresu Vaší reflexe roku 1989. Nevím, kolik je Vám let, ale já byl před rokem 1989 aktivním účastníkem odporu proti tehdejšímu režimu. Byl jsem pár dní před převratem vyhozen ze studií na vysoké škole ještě předtím krátce uvězněn. Spolu s dalšími přáteli jsem založil Studentskou sekci Demokratické iniciativy a inicioval jsme vznik nezávislého studentského hnutí STUHA. Jsem mj. autorem pozvánky na manifestaci 17. 11. 1989 „Vezmi si s sebou květinu“ a po 19. 11. jsem stál v čele stávkového výboru na PedF UK. Jsem proto poněkud citlivý když mne někdo poučuje o tom, jaký byl tehdejší režim a jak je ten současný ve srovnání s ním úžasný. Paní Kaňovská, vím, že se mnou nebudete souhlasit, ale tehdejší bolševici byli proti těm současným (nepleťte si je s KSČM) žabaři. Ale to by bylo na dlouhé vysvětlování, které se mi ve vašem případě nejeví, z hlediska kýžených plodů, jako příliš perspektivní.

 137. Michal Semín | 7.12.2021 z 11:50 |

  Dovolím si upozornit na velice zajímavou debatu, obsahující jedinečné informace o mRNA vakcínách od předního českého vývojáře vakcín Prof. Jaroslava Turánka.
  https://www.youtube.com/watch?v=7R1dwgtLmcA

 138. Michal Semín | 7.12.2021 z 12:24 |

  Dnes jsem odeslal odpověď panu arcibiskupu Graubnerovi v tomto znění:

  Vaše Excelence, vážený pane arcibiskupe,

  děkuji Vám za zaslání Vaší odpovědi na náš otevřený dopis. Jasně z ní vyplývá, že se v některých otázkách a jejich hodnocení přes veškerou dobrou vůli obou stran neshodneme. Budete-li mít o to zájem, rád Vám zprostředkuji kontakt na odborníky z různých lékařských oborů, kteří zcela kompetentně polemizují s oficiální vládní a mediální linií, kterou, jak se mi zdá, v zásadě akceptujete.
  Jsem pochopitelně rád, že nejste příznivcem povinné vakcinace a proto Vás žádám, abyste toto svoje stanovisko nepřehlédnutelným způsobem sdělil nejen katolickým věřícím v naší zemi, ale i nastupující vládě Petra Fialy, která již brzy převezme zodpovědnost za obecné dobro v naší zemi.
  Jako pravdě a spravedlnosti oddaný katolík bych od Vás a od katolické církve v České republice očekával, že aktuálně zaváděnou segregaci, znemožňující neočkovaným – leč zcela zdravým – lidem účast na společenském životě odsoudíte a vyzvete svévolně a mnohdy protiprávně jednající politiky ke snášenlivosti vůči těm, kteří na základě výhrady svědomí či z jiných oprávněných důvodů očkování proti covid-19 odmítají.

  S přáním požehnaného a pokojného adventního času,

  Michal Semín

 139. Lucie Cekotová | 7.12.2021 z 13:09 |

  Milá paní Kaňovská, volný pohyb osob JE ústavní právo. Co víc, je to základní právo občanů Evropské unie, které je v současné době mrtvou literou. Například náš východní bratr pro vstup na své území neuznává ani evropský covidpas, ale pouze a jedině očkování. O nejrůznějším šmírování, vyplňování „příjezdových dotazníků“, předkládání zdravotních informací pinglům v hospodách apod. ani nemluvě. Tato tzv. opatření nechrání nikoho vůbec před ničím – náhubek nosíme rok a tři čtvrtě a nezdá se, že by to mělo na vývoj počtu pozitivních případů nějaký pozorovatelný efekt. Domnívat se, že cokoli z toho, co naše i jiná vláda předvádí, má nějaký zdravotní účinek, vyžaduje věru značnou dávku kognitivní disonance.
  Píšete, že nesmět ke kadeřnici není ústavní právo, v čemž máte jistě pravdu, ale sama píšete „pokud není [člověk] očkovaný“. Právo nebýt diskriminován ale už ústavním právem je. Existuje rezoluce Rady Evropy, která se dokonce věnuje speciálně zákazu diskriminace neočkovaných. Vám snad segregace lidí na očkované a neočkované připadá v pořádku?
  Samozřejmě, za komunistů mnozí lidé nesměli studovat obor, který si vybrali, případně nesměli studovat vůbec. A představte si, že mé dceři hrozí, že nebude smět dostudovat, pokud současný očkovací apartheid neskončí. Mnoha dalším studentům se brání v účasti na výuce, pokud se nedají očkovat nebo nezaplatí nehorázné peníze za neustálé testování.
  Píšete, že „od vzdělaných lidí jako jste vy, nemáme něco takového základního, co se učíme každý na základce v předmětu český jazyk, když se učíme, jak psát faktické a odborné texty“. Promiňte, ale na Vás se to příliš neprojevilo. Váš text nejvíc ze všeho připomíná jistý avantgardní styl první poloviny 20. století, který se vyznačoval písemným zaznamenáváním takzvaného proudu vědomí. Kromě gramatiky jste ve škole zřejmě nedávala moc pozor ani při stylistice.

 140. Jan Antonín | 7.12.2021 z 16:25 |

  Libor Rösner, Lucie Cekotová etc. – vaše narážky na gramatiku příspěvku M. Kaňovské jsou skutečně trapné, mohli byste se více věnovat obsahu jejího příspěvku?

  Jinak se velmi osobně stydím, že něco podobného jako je tento otevřený dopis vznikl v prostředí věřících lidí. V době, kdy máme zahlcené nemocnice, mi to přijde jako neskutečná „arogance názoru“. Z obsahu vašeho dopisu soudím, že virologii nerozumíte, že podléháte smyšlenkám ve věci výroby vakcín. S obsahem otevřeného dopisu zásadně NESOUHLASÍM a je podle mě za hranou. Navíc, pokud připočtu agresivní styl vašich zdejších komentářů a laciný až ubohý obrázek na úvod, je mi z vás opravdu smutno….

 141. Ad Jan Antonín: Nevím, o jaké „aroganci názorů“ v souvislosti se zahlcenými nemocnicemi píšete. Zjistěte si laskavě, kolik je v nemocnicích očkovaných, a to nejen u nás. V Británii tvoří neočkovaní cca 36 % pacientů ze všech pacientů na jednotkách intenzivní péče. Viz https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1037987/Vaccine-surveillance-report-week-48.pdf Zbytek je „očkovaný“.

  S pozdravem „pravda vás osvobodí“

  MRČ

 142. Libor Rösner | 7.12.2021 z 17:26 |

  Ad Jan Antonín – Ta Vámi proklamovaná trapnost je reakcí na útoky paní Kaňkovské, je zvláštní, že ty Vám nevadí. Nebo Vám připadají v pořádku poznámky stran toho, kdo dával ve škole pozor a kdo umí, či neumí psát odborné texty? Nikdy předtím jsem tady na něčí gramatiku nenarážel, už jen proto, že sám chybuji. Tentokrát jsem tak učinil právě kvůli těm poznámkám.
  Ohledně jejího příspěvku jsem položil zcela normální otázku, odkud bere svou jistotu ohledně dlouhodobých účinků. Nebo se ta má otázka nějak vymyká obsahu jejího příspěvku?

 143. Marie Kaňovská | 7.12.2021 z 19:20 |

  Omlouvám se za gramatické chyby, psala jsem to ve smutku a naštvanosti a nezkontrolovala jsem si to po sobě, ale je rozdíl mezi otevřeným veřejným dopisem a komentářem, otevřený dopis má větší váhu, proto si myslím, že to má větší důležitost. Kdybych nějaký psala, určitě si to po sobě zkontroluji. Ale psala jsem jen komentář, takže jsem tomu nedala takovou váhu.
  Myslím, že jsem dala dost odkazů na stránky WHO, stránky vakcín a stránky worldmeters.com, kde jsou statistiky, které podporují mé tvrzení.
  A nemyslela jsem to jako útok, ale jako zamyšlení. Jestli to znělo útočně, tak za tím bude asi moje emoce a tím pádem se omlouvám, protože jsem to myslela opravdu k zamyšlení.

 144. Marie | 7.12.2021 z 19:37 |

  Doporučuji panu Seminovi aby nabídl své ruce k pomoci nejbližši Covidové jednotce jako ošetřovatel .
  Chlapská ruka je poťřebná při co hodinovém otáčení pacientů, aby se zabranilo proleženinám.
  Může zde přímo na místě ověřovat své názory.
  Marie

 145. Libor Rösner | 7.12.2021 z 20:28 |

  Ad Marie Kaňovská – Taky bych nerad, kdybyste to mé brala jako osobní útok, prostě jsem jen chtěl naznačit, jak zavádějící je někoho takto napadat. Ale dobrá, nechme to už být.
  Víte, dlouhodobost můžeme posoudit až po několika letech, v bodě 4 sice máte odkaz, ale nic takového se v něm nepíše. Opravdu si myslím, že vzhledem ke krátké době zatím nikdo nemůže odhadnout, či dokonce tvrdit, že ten či onen produkt nebude mít škodlivé účinky. Může si to jen přát, ale vydávat kategorické tvrzení ne. Vždyť v samém odkazu se píše něco o tom, že se vše stále monitoruje, aby se vedlejší účinky zjistily.

 146. Očkování prokazatelně chrání před těžkým průběhem a smrtí. Viz níže. Za každého člověka který zemře kvůli vaší antivax kampaní se budete před Bohem zodpovídat. Ať si to připouštíte nebo ne máte krev na rukách.
  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/data-z-cele-evropy-ukazuji-jak-ockovani-ovlivnuje-hospitalizace-a-umrti-40380291

 147. Libor Rösner | 7.12.2021 z 22:09 |

  A k paní Kaňovské ještě omluva za zkomolení jejího příjmení v reakci na Jana Antonína, automaticky jsem napsal podobu člověka, kterého znám. To jsou ty chyby v praxi.

 148. Lucie Cekotová | 7.12.2021 z 22:45 |

  Ad Jan Antonín: S narážkami na vzdělanost signatářů a na úroveň textu si paní Kaňovská začala. Všechno ostatní v mém příspěvku byla polemika s jejími tvrzeními.
  Jaké „smyšlenky“ ve věci výroby vakcín máte na mysli? Jejich spojitost s potraty je prokázaná a ani sami výrobci ji nezpochybňují. Pokud jde o zahlcenost nemocnic, je myslím legitimní se tázat, z jaké části je způsobená a) dlouhodobým podstavem zejména sester, b) skutečností, že část personálu dlí doma s dětmi na opakovaných karanténách, c) finančním zvýhodňováním covidových lůžek oproti normálním, d) mizernou léčbou covidu v počátečních fázích, kvůli níž se do nemocnic dostávají i lidé, kteří tam při správné léčbě skončit nemuseli. Nechápu, co je na tom arogantního.

 149. Lucie Cekotová | 7.12.2021 z 22:49 |

  Ad Marie Kaňovská: Máte snad dojem, že otevřený dopis nikdo nezkontroloval? Já osobně si stojím za každým slovem, které je v něm uvedeno.

 150. Zdeněk | 7.12.2021 z 23:05 |

  Podepsal jsem tento otevřený dopis. Vidím, jak krůček po krůčku se odkudsi začíná vynořovat nová světová totalita. Dlouho tajně plánovaná vystrkuje nyní svá chapadla, aby vedla boj proti nám, kteří patříme Kristu. Někteří chápou, jiní možná zatím ne.

  Jsme připraveni?

  Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
  My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přilbu. 1. Tesalonickým k. 4 v. 6, 8.

  Věřme, že Kristus je králem, že mu náleží všechna moc.

  Milujme své bližní, zvláště ty, kteří mají jiné názory, aby si nevěřící lidé (třeba ti, co přijdou na tyto stránky) mohli řici: „Hle, jak se milují!“. Milujme naše kněze, biskupy, papeže a modleme se, odevzdávejme za ně svá trápení a nemoci, aby nás dobře vedli.

  Odevzdávejme Bohu každý okamžik, každou zkoušku s modlitbou důvěry: „Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“

  Zítra je svátek Neposkvrněné, která zašlápne hlavu hadovi. Přijměme její zbraň – růženec – a spolu s ní poražme Nepřítele, rozdělení a hádky které on přináší.

 151. Lenka Žáková | 8.12.2021 z 6:44 |

  Ad Libor Rösner: Co to znamená „tam, kde je povolena pouze jedna pravda“? /Chápu noviny/. Je přece pravda nebo lež? Není nic mezi tím. Když se tady bavíme, že máme psát pouze to, co sami jsme ochotni dotyčnému říct do očí, tak já mám tuto zkušenost. Kněz mi do očí řekl tuto větu:“Často dávám přednost lásce před pravdou.“ Odpověděla jsem mu: “My se držíme Kristova po ovoci poznáš.“ Takže odmítám jít za láskou,která nedokáže být zároveň pravdou. Ad Marie Kaňovská: zase ta pravda – není důležité kdo to říká, ale co říká.I lidé, kteří se nám nelíbí mohou říkat pravdu.

 152. Tomáš Navrátil | 8.12.2021 z 12:09 |

  Dlužno dodat, že ohlas na mnou výše zmíněný článek na str. 5 v Měsíčníku farností
  (http://www.farnostujezd.cz/wp-content/uploads/2021/11/ZF-12-2021-tisk.pdf)
  byl i v řadách skalních přívrženců „očkování“ citelně rozpačitý a mnozí z nich uznali, že autorka článku dost silně přestřelila.
  Jedna paní katolička napsala reakci. Bylo jí přislíbeno, že ji otisknou v dalším čísle, což má být leden 2022. Tož – necháme sa překvapit, zda slib bude splněn a bez dodatečné cenzury…

 153. Ad Marie: Váš příspěvek by byl ještě vtipnější, kdybyste mu poradila, co má říkat očkovaným, kteří leží na JIP. Ale těm třeba půjdete pomáhat Vy.

  MRČ

 154. Ad R.D.: Ale nikdo nezpochybňuje, že experimentální látka označovaná jako „vakcína“ chvilkově podporuje imunitu, a tím dočasně snižuje riziko těžkého průběhu nebo úmrtí. Ale např. ve Velké Británii tvoří očkovaní už cca 64 % pacientů na JIP. Vámi zmíněná ochrana je tedy, jak jsem uvedl, jen dočasná.

  Zdá se mi, že se prozatím nemůžeme shodnout, jelikož Vy podle všeho považujete zdraví za nejvyšší hodnotu, které je třeba všechno podřídit. Já jakožto katolík tento neopohanský pohled nesdílím.

  MRČ

 155. Libor Rösner | 8.12.2021 z 12:50 |

  Ad Lenka Žáková – Asi jsme se nepochopili. Já napsal, jak by o Vašem případu mohla referovat média, která si fakta přizpůsobují podle svých cílů a která pravda vůbec nezajímá. Potřebují-li na čtenáře či diváky zapůsobit konkrétním způsobem, vybírají si, co se jim hodí, to určitě znáte.

 156. Dobrý den a co třeba takováto odborná diskuze?

 157. Jirka | 8.12.2021 z 13:13 |

  Ad R.D. Zdraví beru jako nezasloužený Boží dar a jediný, kdo si tento dar může vzít zpět, je Bůh (třeba prostřednictvím Covidu, rakoviny, infarku atd. ale nikdy to nemůže být Covid jako takový). Jako Boží dar naopak nepovažuji současné vakcíny proti této nemoci a to především pro to, jakým způsobem vznikly. Potraty jsou zlo a na jejich základě nikdy nemůže vzniknout dobro. Takže soudy nad tím, kdo se za co bude před Bohem zodpovídat, nechte prosím především na Něm (abyste náhodou nebyl překvapený). Děkuji

 158. @Tomáš Navrátil
  „Dlužno dodat, že ohlas na mnou výše zmíněný článek na str. 5 v Měsíčníku farností
  (http://www.farnostujezd.cz/wp-content/uploads/2021/11/ZF-12-2021-tisk.pdf)
  byl i v řadách skalních přívrženců „očkování“ citelně rozpačitý a mnozí z nich uznali, že autorka článku dost silně přestřelila.“

  Zvláštní materiál, onen článek. Mě osobně by zajímalo, co vede tyto lidi, když víme, že očkovací preparáty v nejmenším ani nezabraňují šíření virových částic očkovaným do svého okolí (https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/pravdepodobnost-prenosu-viru-je-v-domacnostech-stejna-u-ockovanych-i-neockovanych-40376353) – co je vede k tomu sednout si a napsat něco ve stylu „zaráží mě, kolik mladých, ale i lidí střední generace se neočkuje, přestože mají ve své blízkosti starší rodiče nebo partnery, kteří jsou vážně nemocní, a tedy jsou ohroženou rizikovou skupinou“. Počítám, že příjmy jako pan Prymula a jiní, z toho nemají. Jediné vysvětlení co mě napadá, po přečtení příspěvků paní Kaňovská, je, že tito lidé „měli emoce“.

  Další zhůvěřilostí jsou obvinění typu „neočkovaní se nyní nedostanou do domovů důchodců, ani do nemocnic, takže nemohou navštívit své blízké“, kdy se nesmyslná nařízení – nesmyslná a hraničící se zločiny proti lidskosti – nekritizují zato, že vůbec kdy vstoupila v platnost, ale stávají se součástí obžaloby náležitě neproočkovaného podčlověka.

  Totéž pan arcibiskup v odpovědi zveřejněné zde v diskuzi, kde se nepozastavuje nad tím, že k někomu nesmí být připuštěn nenaočkovaný kněz, ale naopak viní takového kněze ze sobeckosti… Čímž samozřejmě nechci snížit obětavost kněží, kteří si nechali aplikovat ten či onen preparát právě z toho (silně nemedicínského) důvodu, ale vina je primárně na osobách odpovědných za nesmyslná nařízení.

 159. V Irsku počet úmrtí plně očkovaných v souvislosti s covid-19 převyšuje počet neočkovaných:

 160. George Smiley | 9.12.2021 z 7:24 |

  Ono kdyby se do statistik zemřelých započítávali i ti,kdo zemřeli do týdne po aplikaci první dávky, byla by čísla i u nás docela jiná.

 161. Lenka Žáková | 9.12.2021 z 8:21 |

  Dělala jsem si anketu mezi známými, kteří teď prodělali covid, zda a jak je léčil jejich praktický lékař. NULA. Nikdo neřekl, že je na covid jejich praktický lékař léčil. V jednom případě, kdy očkovaný měl /průjmy,závratě/ a rodina na praktickém lékaři vyžadovala léčbu – monoklonální látky, tak tento lékař řekl, že on je pouze zástup a pacienta nezná,nic jim nedoporučil. Nakonec mu to v místní nemocnici zařídil příbuzný lékař, který žije v zahraničí. Výsledek je pro mě: nikoho neléčit a vyčkat až skončí v nemocnici, pak je z toho velké haló, že jsou nemocnice plné.

 162. Marie | 9.12.2021 z 13:14 |

  Pane Hodie z 8.12 12:18
  To není o vtipu.
  Pracuji na kovidové jednotce a mohu Vám s klidným svědomím sdělit že u nás neležel a v současné době neleží pacient na plicní podpoře, který by byl očkován dvěma vakcinacemi.
  Můžete o tom vtipkovat, ale tak pouze mezi svými.
  Mnoho zdraví přeji
  Marie

 163. Blanka | 9.12.2021 z 19:43 |

  Kam jsme se to až dostali, že se nám čtou v kostele listy, kde arcibiskup doporučuje očkování. Proč? Každý člověk má právo rozhodovat o svém těle sám a je zodpovědný sám sobě a Bohu. Téměř dva roky se nosí na puse jakési „hadry“, které jsou k ničemu, akorát ničí imunitu. V kostelích zmizela svěcená voda, přestala se podávat ruka jako pozdravení pokoje. Copak to biskupové, kněží nevidí? Spojme se všichni více v modlitbě a v klidu prosme naši Pannu Marii o rozvázání našich uzlů, které nás trápí. Já za sebe nevidím jediný důvod se nechat očkovat experimentální vakcínou, která se právě teď testuje na lidech a testování bude ukončeno v roce 2023. Vidíme, jak jsou omezována práva neočkovaných a všichni víme, že očkovaní mohou roznášet covid „s požehnáním státu“ dále. Takže očkování neplní účel. Chceme tak žít? Proč by neočkovaný kněz nemohl chodit zaopatřovat nemocné do nemocnic? Je to vydírání. Nikdo neví, co vakcíny udělají za pár let. A všichni víme, z čeho jsou vyrobeny. Beru to jako nástroj ďáblův a z toho nemůže vyjít nic dobrého. Do kostela jdu na mši, tam nechci NIC slyšet o očkování, NIC. Myslím si, že arc. Graubner je také jen člověk a nemá právo ani doporučovat lidem vakcinaci. Jestliže on se chce očkovat, ať se dá, ale jiným lidem ať to ani nepřipomíná. Určitě zbytečně není tolik protestů proti vakcinaci v celém světě, zbytečně nevznikla deklarace lékařů.

 164. Budulínek Jerochychtáš | 9.12.2021 z 20:05 |

  Očkovaní tvoří 64 procent lidí na JIP … a kolik populace té dané země? To je dost podstatné. Kdyby to bylo 90 %, bude to v neprospěch dezinformátorů.

 165. Pro mě a většinu společnosti jste obyčejní nezodpovědní vrazi,co šíří dezinformace a polopravdy.
  Odvolávate se jak jste super křesťané a přitom většina z vás pohrdá církvi a autoritami. Pěkně to vystihl v zavěru odpovědí na otevřený dopis arcibiskup: „Spor kolem covidu je jen malou ukázkou hlubšího problému světové společnosti, jakým je chápání pravdy či relativismus a subjektivismus, ztráta důvěry, povýšení vlastního já na místo neomylného boha, a to někdy i u těch, kteří se považují za lepší křesťany, dokonce za lepší než sám papež.“

 166. Ad Marie: Považoval jsem Váš předchozí příspěvek za pokus o vtip. Pokud tomu tak nebylo, pak se omlouvám.

  Nelze ovšem, jak to činíte Vy, zevšeobecňovat nějakou osobní zkušenost. U Vás na oddělení neleží žádný plně očkovaný pacient, ale když se podíváte na údaje z jiných nemocnic, tak tam jsou. U seniorů je to dokonce více než polovina. Kdybych postupoval stejně jako Vy, tak bych mohl prohlásit, že covid-19 je něco jenom jako nachlazení, protože tak jsem to prodělal já. (Naštěstí od jiných jsem ho léčil.) Shodneme se, že takové zevšeobecnění by bylo hloupé, že?

  Když se podíváte na moje příspěvky, tak připouštím, že používané experimentální látky dočasně (na půl roku?) skutečně zvyšují míru ochrany před těžkým průběhem covid-19. Nevím tedy, co mi vytýkáte. Budu rád, když mi odpovíte na otázku, proč bych se měl „očkovat“ já, když jsem covid-19 prodělal a měl u mě lehký průběh. Kvůli možnému šíření viru to nebude, že? Protože tento hoax už byl vyvrácen.

  Také Vám přeji mnoho zdraví, a to nejen krátkodobého, ale především dlouhodobého.

  MRČ

 167. Ad Budulínek Jerochychtáš: Myslím, že je to jedno. Už to samo stačí k vyvrácení tvrzení dezinformátorů, že: 1) „očkování“ nemohou koronavirus přenášet; 2) nemohou se nakazit; 3) prodělají ho jenom lehce atd.

  MRČ

 168. Ad R.D.: Příspěvek R.D. ponechávám jako příklad iracionálního fanatismu, nesvobodného konformismu a nenávisti. Příště podobné nevěcné komentáře budu mazat.

  MRČ

 169. Budulínek Jerochychtáš | 10.12.2021 z 11:41 |

  Myslel jsem to tak, že jestli je očkovaných na JIP 60% a devadesát v populaci, je zastoupení neočkovaných na JIP čtyřnásobné, to znamená, že vakcína funguje. A tato tři tvrzení říkali lékaři, nebo lékařsky nevzdělaní politici? To je dost podstatný rozdíl.

 170. Ad Budulínek Jerochystáš: Ale nikdo přeci nezpochybňuje, že experimentální látka označovaná za vakcínu z krátkodobého hlediska funguje. Nevím, o čem je spor.

  Např. Světová zdravotnická organizace tvrdila, že „there will be rare cases of disease among people“, tj. že případy onemocnění mezi očkovanými budou výjimečné a přirovnávala to ke klasickým vakcínám. Každý soudný člověk ale snad vidí, že účinnost experimentálních látek a klasických vakcín je zcela propastná.

  MRČ

 171. Ještě mě zajímá, zda stále platí „Výhrada svědomí“, pokud bude nařízená povinná vakcinace od 60 let a zda by takový, či podobný text mohl vyjít v našich „Životech farnosti“ či v „Pastýřkých listech“, aby i neočkovaní lidé jako já měli pocit, že i oficiální církevní představitelé za nimi stojí?
  Výhradu svědomí můžeme definovat jako „odmítnutí splnit povinnost, jejíž vykonání vyžadují úřední orgány nebo právní normy, s odvoláním se na požadavek svědomí, příčící se vykonání dané činnosti, přičemž toto odmítnutí chce podtrhnout nadřazenost morálního zákona nad právním.” Výhrada svědomí je náboženskou výjimkou, kterou poskytuje stát věřícím a tím je vyjímá ze závaznosti právního předpisu na základě jejich víry či náboženského přesvědčení, kdy pro ostatní osoby zůstává daný právní předpis nadále závazný. Jedná se o způsob, jak řešit konflikt mezi právem a morálkou. Existují dva základní přístupy k pojetí výhrady svědomí. Prvním z nich je přístup legalistický, v tomto přístupu by každý spor mezi zákonem a morálkou vyhrálo právo. Odůvodněno je to skutečností, že právní systém nemusí existovat v případě, že by jej osoby respektovaly pouze v případech, kdy jim to jejich svědomí dovolí. Ochrana náboženské svobody spočívá pouze v eliminaci zákonů, které ji narušují. Užití výhrady svědomí je vázáno na povolení neutrálním zákonem. Druhým přístupem je přístup rovnováhy zájmů, který stojí v přímé opozici vůči přístupu legalistickému. Cílem je nejvyšší ochrana náboženské svobody.

 172. PhDr. Radomír Malý | 10.12.2021 z 12:58 |

  Přikládám zde grafy z Univerzity J. Hopkinse, mimochodem silně se exponující pro vakcinaci, proto tato data jsou tím věrohodnější: https://ourworldindata.org/covid-cases

 173. Tomáš Navrátil | 10.12.2021 z 13:21 |

  ad Michal Semín:
  Drahý Michale, jakožto hrdý nemajitel TV-přijímače od r. cca 1993 tu bublinu nepropíchnu. Chtělo by to víc takých nemajitelů, ale jak na to… Věřím, že účinné řešení s pomocí svých přátel najdeš, díky Bohu, že jsi.
  V úctě výše jmenovaný.

 174. Aleš Lisovský | 10.12.2021 z 15:52 |

  Jak jsme šťastni, že můžeme řešit takovéto problémy. Jsou lidé, kteří potřebují bojovat s nepřítelem, a když ho nemají, tak si ho hledají. A až ho najdou, tak proti němu statečně a až do roztrhání těla a pera bojují.

 175. Len tak premýšľam –
  mali by sme dnes vôbec nejaké Životopisy svätých
  keby už v stredoveku poznali
  „vakcínu na všetko. A Tečka !“

  Job 2:4-5

 176. Jirka | 10.12.2021 z 21:17 |

  Ještě jednou k R.D., i když to asi nemá cenu – mám známého očkovaného dvěma dávkami. Jeho syn teď ve škole chytil Covid, nakazil svoji malou sestru a plně očkovanou matku – všichni tři potvrzeno PCR testem a v karanténě. Známý do karantény nemusí a jelikož je očkovaný a nemá příznaky, tak ani na PCR test. Vesele si chodí po vesnici (je OSVČ a pracuje sám v dílně cca 300 m od bydliště), bez roušky se vybavuje s každým koho potká, i když mi sám přiznal, že mu samotest dvakrát vyšel pozitivní. Já neočkovaný, s protilátkami po prodělání nemoci a pokud bych si nechal udělat PCR test (stejně jako jsem to dělal až doteď, když jsem chtěl někam jít), tak i s negativním testem, namísto toho, abych šel na pracovní setkání s kolegy, sedím doma, jelikož se to setkání koná v (pouze k tomuto účelu pronajaté) restauraci. Kdo z nás dvou je – jak píšete – nezodpovědný vrah?
  Pokud bych měl v sobě první dávku, která by stejně ještě nefungovala a udělal si negativní PCR test, tak na tu schůzku mohu jít stejně, jako by tam úplně legálně mohl jít i ten můj (samotestem) pozitivní známý. Nezlobte se na mne, ale většina opatření, které jsou nařizované, naprosto postrádají logiku a nevidím v nich žádný přínos pro ochranu zdraví. Nejdříve byly dobré k tomu, aby všechny vyděsily a teď slouží pouze k diskriminaci těch, kdo se odmítají podrobit tzv. dobrovolné vakcinaci…

 177. Pro Jirku.
  Ale přece ja vůbec nepopíram, že opatření jsou špatně nastavená. Testovat by se měli i očkovaní, i očkovaní se mohou nakazit a přenášet nákazu. Stím s Váma plně souhlasim. Ale to je chyba státu, že to umožňuje a nezodpovědných lidí – jako je Váš kamarád.
  Já pracuji na JIPce a vidím co se děje.
  Vakcína zabraňuje těžkému průběhu nemoci a to je fakt.
  Nejde jenom o smrtnost. Vidím tady lidí kolem 30 – 50 let co mají totálně zničené plíce a celý život budou brát desítky leků, aby vedli jaký-taký hodnotný život. Léky které mají mnohokrát brutální vedlejší účinky.
  Pak je tady i mnou zmiňovaná mnohem větší smrtnost neočkovaných.
  Samozřejmě že občas skončí na JIPce i plně naočkovaní , ale jsou to lidé buď 75+ nebo mají už dříve jiné komplikace a covid jim je zhoršil. Ale mladý 30 – 50 let zdravý očkovaní na JIPce nejsou.
  Sám jsem měl kamráda, 47 let, 4 děti, který zemřel na covid – jinak úplně zdravý. Ale chodil na tradiční mše, kde jim začali vymívat mozky a celé rodině tvrdil stejně jak tady na tomto webu, jak mi ostatní jsme špatní křesťané, že to není Boží vůle brát vakcinu atd.
  Jděte se podívat jeho ženě a dětem do očí a řekně jim, že tatínek zemřel protože byl více křesťanem než mi ostatní, kteří jsme se nechali zaočkovat.
  Psal jsem v emocích, ale ty emoce prožívam denně protože můj kamarád není jediný příklad, vidím to každý den.
  Proto jsem napsal co jsem napsal, ale zároveň jsi uvědomují, že tady nikoho nepřesvědčím, ale když vidím vaší hloupost a zlobu nedalo mi to a musel jsem to napsat.
  Teď víte, že mate podíl na utrpení /a né – nebudou kvůli utrpení svatí, jak si myslíte/ a na smrti lidí. A jednou stanete před tvář Boží. Nejsem soudce, soudit vás bude Bůh.
  Většína popíračů – antivaxerů je očkovaná, mají naočkované děti povinnou vakcínou na zarděnky, neštovice obrnu atd, která je na stejném principů, ale proti vakcině na covid nesmyslně bojují. – našli si svého Boha. Dříve to byli zednáří a ilumináti /který nejsou moc uspěšní když už 300 let se snaží o nový řád světa :)/ uprchlíci, vatikán atd.

  Pro spravce webu:
  Naspat že arcibiskup Graubner je satan je vpořádku? A mnohé jiné nenávistné komentáře na představené církve, je také vpořádku? To jste křesťanský web? Ale mě chcete cenzurovat – klasika.

  R.D.

 178. Vladimíra | 11.12.2021 z 14:26 |

  Moc všechny zdravím a hlavně Michala Semína, který se nebojí napsat objektivní postoj k tomu co se děje a bojovat za PRAVDU. Na celé věci je nejsmutnější to, že církevní hierarchie nezaujala neutrální postoj. Vždyť covid není ani mor ani cholera…úmrtnost je velice nízká a k tomu nepotřebujeme média ani statistické úřady. Každý z nás se pohybuje v jistém prostředí a nevěřím, že je někdo, komu vymřela celá rodina, nebo půl vesnice/města, jak tomu bývalo v dobách morových ran. A připomeňme si jak církev v těch nejtěžších dobách nezapomněla na konání procesí, poutí, stavěli se morové sloupy a každý kdo zůstal na živu prosil o odpuštění hříchů a pomoc do dalších dnů. A co dnes? jak reaguje např. arcibiskup Olomoucký:zavřou se kostely, neudělují se svátosti(1.vlna),od září 2021 zakázal konání tradičních mší svatých každou neděli, omezuje kněze, aby podle svého svědomí upřimně a důstojně sloužili Bohu, co je jejich prvořadé povolání, a když někdo nesouhlasí s postojem současného papeže je nemilosrdně zbaven veškerého zázemí a nemůže ani sloužit mši svatou!!! Naproti tomu nám nabízí řešení v očkování, které ale absolutně neřeší zdraví lidí, jde pouze o tu nejhorší formu byznysu, na kterém se podílí vlády jednotlivých států. Tudíž už vůbec nemůžeme mluvit o lásce, spravedlnosti a boji za lepší budoucnost.

 179. Anthrazit | 11.12.2021 z 18:36 |

  „Pro mě a většinu společnosti jste obyčejní nezodpovědní vrazi,co šíří dezinformace a polopravdy.“

  Hlásím se hrdě k obyčejným nezodpovědným vrahům, se mnou není většina slušné společnosti, nýbrž celá.

 180. Každá země má svoje tradice. V Německu…
  „Nenakupujte u neočkovaných“

  „Neočkovaní nejsou vítáni“

 181. PhDr. Radomír Malý | 12.12.2021 z 12:09 |

  Ad R.D.: Když píšete o těch, co mají „totálně zničené plíce“, tak zapomněl jste dodat, kolik jich bylo dlouhodobě silných kuřáků. Nevím, jaké je to u vás na JIP, kde pracujete, ale podle oficiálních statistik, jak v dřívějších komentářích bylo předloženo, poměr hospitalizovaných i zemřelých s covidem je zhruba půl na půl očkovaných a neočkovaných. A v mnoha jiných státech světa (Izrael, Vel. Brit., Dánsko atd.) už převažují očkovaní nad neočkovanými. A ještě k té poznámce o vakcínách „na stejném principu“ jako ty proticovidové. Nevědomost hříchu nečiní, spousta katolíků, kteří byli naočkovaní, nevěděli o jejich spojitosti s potraty, nebyly k dispozici náležité informace jako je tomu u Pfizera, Johnsona atd. Krom toho např. u vztekliny jde opravdu o život, kdo tím onemocní, má většinovou šanci, že zemře. U covidu tomu tak není, porovnejte si jeho třípromilovou smrtnost (v případě úmrtí na jiné choroby s covidem podle PCR testu 1,5 proc.) s jinými, např. s tetanem apod. Proporcionalita je vždycky nejdůležitější u rozhodování.

 182. Drahý RD, … asi jste si nevšiml, tento dopis, petice, není proti lidem, co se nechali a nechají očkovat, ale proti tomu, aby vysoký zástupce církve toto ostatním doporučoval. K čemuž rozhodně nemá mandát.
  Jinak mně celý ten váš příspěvek připomíná klasický hoax a nenávistný pamflet, bez jakýchkoliv obecných faktů, a ty které uvádíte, s prominutím, vypadají velmi nevěrohodně. …

 183. Libor Rösner | 12.12.2021 z 16:17 |

  Ad R.D. – Kdo si myslel, že je lepší křesťan než druzí, k tomu nepotřeboval covid. Stejně tak si toto o sobě někdo může myslet právě proto, že se naočkovat nechal. Těžko můžete znát motivaci každého, kdo připojil pod Otevřený dopis svůj podpis, stejně jako míru jejich proočkovanosti, proto ty Vaše závěry jsou v tomto směru dost liché. Podobné je to s Vaší domněnkou, že lidé zde podepsaní si našli „svého Boha“. Vaše emoce Vás pletou, pochybuji, že by většina žila touto nutkavou potřebou, kterou jim připisujete. A co se zednářů či iluminátů týče, tam jste s výsměchem úplně vedle, což pramení z naprosté neznalosti tematiky. Oni dřívější papežové, kteří před nimi výslovně varovali, věděli své…

 184. Jirka | 12.12.2021 z 19:27 |

  Ad R.D. Jak jsem psal už někde výše, nejsem v zásadě proti očkování a i z hlediska víry jsem plně v souladu se stanoviskem ČBK – mám synovce, který si prošel rakovinou plic s metastázemi po celém těle a díky bioléčbě a modlitbám všech okolo se z toho dostal. Vzhledem k jeho zdraví souhlasím s tím, že se naočkoval jak on, tak i jeho nejbližší rodina, jelikož covid by ho nejspíše dorazil. Zrovna tak mám kamarádku, která už léta bojuje s plicní fibrózou a tam se na to dívám úplně stejně – covid by znamenal téměř jistě konečnou. Jinak většina mé rodiny (vč. mých rodičů a tchýně) si covidem prošla v době, kdy se ještě takto plošně neočkovalo a to naštěstí s lehčím průběhem, takže máme vytvořené přirozené protilátky (potvrzeno testem) a nechápu, proč by se na nás měl někdo dívat jako na nezodpovědné vrahy jenom kvůli tomu, že si odmítáme píchnout vakcínu, o které nikdo pořádně nic neví – Astra Zenecu pro jistotu stáhla vláda, Johnson se stahuje v okolních zemích a u nás už je jeho účinnost taky omezená dvěma měsíci a s čím přijde v budoucnu Pfizer a Moderna ještě nikdo neví. Vy máte své zkušenosti z JIPu s těžkými případy covidu (a já osobně můžu říci, že si velice vážím všech, kteří tam pracují), ale já na druhou stranu mám ve svém poměrně blízkém okolí naopak případy dvou lidí kolem 70-tky, kteří po dvou měsících od naočkování umřeli na kompletní selhání vnitřních orgánů, přičemž dokud leželi v nemocnici, tak nikdo nebyl schopný rodině říci, co to způsobilo, další do té doby zdravá teta dostala do týdne po očkování infarkt a mladý zdravý bratranec mé ženy zánět srdečního svalu….

 185. J. M. | 12.12.2021 z 21:12 |

  J.M. Příjď Duchu Svatý…
  Máme právo pochybovat o věcech pozemských… Odborníci v této věci nejsou jednotní…
  Když je tady pochybnost, tak tomu nemohu slepě věřit… Vše poznáme po ovoci… Ale o Božích věcech nemusíme pochybovat… Naše jistota je jedině v Bohu… Boží pokoj uchrání vaše srdce i vaší mysl… Děti moje, modlete se… Potom můžeme vidět i změnu.

  https://www.youtube.com/watch?v=GGyMYPpDnhA&ab_channel=MartinVilhan

 186. Tomáš Navrátil | 13.12.2021 z 23:55 |

  MUDr. Monika WAKSMUNDSKÁ: Prečo sa za každú cenu musí tá vakcína dostať do tela každého človeka?
  9. Novembra 2021
  https://www.nitranoviny.sk/mudr-monika-waksmundska-preco-sa-za-kazdu-cenu-musi-ta-vakcina-dostat-do-tela-kazdeho-cloveka/

 187. bohuš | 16.12.2021 z 10:52 |

  a co dál pane Semíne? máte 799 podpisů a odpověď OA

 188. JAK léčit COVID 19
  MUDr. Jan Machač | Listopad 14, 2021 |

  NA COVID 19 NIKDO NEMUSÍ UMŘÍT! ALE MUSÍ SE LÉČIT HNED!

  MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY U rizikových pacientů: věk nad 65 let

  Chronické onemocnění jater
  Chronické onemocnění ledvin
  Cukrovka (Diabetes mellitus)
  Závažná porucha imunity
  Imonosupresivní léčba
  Závažná onemocnění plic
  Onkologické nebo hemato-onkologické
  onemocnění s aktuálně probíhající léčbou
  Trombofilní stav v dispenzární péči
  •Nervosvalová onemocnění
  Stav po transplantaci orgánu či kostní dřeně
  Věk > 55let a současně kardiovaskulární onemocnění, plicní onemocnění nebo vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze)

  Tito všichni jsou indikování k podání monoklonálních protilátek casirivimab/imdevimab od firmy Regeneron.

  Podmínkou podání je – lehký až středně těžký průběh, podání do deseti dnů trvání nemoci, váha nad 40kg.

  U nás v nemocnici Boskovice je stacionář, kde tyto monoklonální protilátky podávají, domluvit se to dá na tel. čísle: 516 491 311

  U nerizikových pacientů, což neznamená, že nemůžou mít těžký až fatální průběh, je třeba podat co nejdříve tuto kombinaci léků: I+I+M+ABCD+EFF:

  2 I + doplňky (Zinek 50mg/den, vitamín C 500mg/den, vitamín D 5000IU/den, Melatonin 5mg na noc, black cumin seed -Černucha setá 500mg 2xd) nasadí každý, kdo onemocní:

  I – IVERMECTIN – v dávce 0,2mg/kg, u obézních 0,3-0,4mg/Kg – nasadit na 5 dní, v našich podmínkách, kdy není reálně k dispozici lze nahradit MONTELUCASTEM (Moncasta, Castispir) 1-0-1 (praktický lékař nemůže psát na úhradu pojišťovny). Montelucast se dá nasadit i s Ivermectinem. Velmi vhodný je u mladších osob a dětí, kterým prakticky nemáme co nabítnout.

  I – INOSINE PRANOBEX (ISOPRINOSIN) – v dávce 1000mg 3x denně (6-8 tablet denně), pozor na nevolnost, tablety se dají rozdrtit

  Jestliže se nemoc v dalších hodinách a dnech zhoršuje, nasadí se:

  A – ACETYLSALICYLOVÁ KYSELINA – 375mg denně do vymizení příznaků

  B – BUDESONID inhalátor (BUDIAIR) 2×2 vdechy do vymizení příznaků

  C – COLCHICIN – v dávce 0,5mg 2x denně 3 dny, potom 1x denně po dobu 30 dnů, u nerizikových pacientů do vymizení příznaků

  Pakliže se stav nelepší, navštíví pacient lékaře, nebo lékař pacienta, bude-li poslechový nález na plicích tak nasadíme:

  D – Dexametazon – u pacientů, kteří i přes zavedenou léčbu dostanou virový zápal plic, tak nasadit dexamethazon (např. Dexamed 12mg 1-3. den, 8mg 4-6 den, 4mg dle stavu, klidně několik týdnů, či Prednison nebo Methylprednisolon 1mg/Kg 5 dní a potom postupně snižovat až do vysazení.
  Bude-li saturace pod 92%, tak hned hospitalizace, bude-li vyšší prokalcitonin tak antibiotika, budou-li pozitivní D-dimery, tak nasadíme LMWH a provedeme CT angio plic k vyloučení plicní embolie.

  E – Expektorancia – dá se použít dobře ACC long (acetylcystein), ale ten by se neměl kombinovat s paracetamolem, dá se dobře použí Erdomed, Soledum, nebo další léky

  F – Fluvoxamin (Fevarin) 50mg 2x denně 10 dní nebo Fluoxetine 30mg/d 10 dní. Zvláště vhodné u příznaků typu mozková mlha, nesoustředěnost, únava. Dá se nasadit hned ze začátku onemocnění.

  F – Famotidine – famotidine má i účinek na COVID, ale hlavně je potřeba chránit žaludek, od nežádoucích účinků acetylsalicylové kyseliny a kortikoidů, i samotná infekce dělá těžké nechutenství a bolesti břicha. Dá se použít i Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol, ale začal bych spíše Famotidinem. Užívá-li někdo léky na žaludek, může během prvních dní zvýšit dávku. U lidí, kteří trpí v minulosti trpěli na žaludeční vředy, či gastritidy, raději nepodávat Kys. Acetylsalicylovou, ale Clopidogrel.

  Drtivou většinu nemocných zvládneme ambulantně, čímž ulevíme nemocnicím. Důležité je sledovat saturaci, aby neklesla pod 92% a včas na to zareagovat. S tímto managmentem péče proměníme COVID 19 z potenciálního a nebezpečného zabijáka v dobře léčitelnou virózu a nikdo na něj nemusí zemřít. A i když část pacientů i přesto bude muset do nemocnice, budou již zaléčeni a průběh jejich nemoci bude mírnější. Po nasazení Ivermectinu bude i méně tzv. postcovidového syndromu. Navíc Ivermectin funguje i profylakticky (pozn: jako prevence), dá se nasadit 1. a 3. den po kontaktu s nemocným s COVIDem19. Ivermectin je tak bezpečný, že by se klidně mohl prodávat i volně v lékárnách na úhradu pacienta (Jako např. v Egyptě, či Indii). U všech výše zmíněných léků byl prokázán účinek, ale žádný z těchto léků není sám o sobě zázrakem, který by COVID 19 100% vyléčil, navíc většina studií je spíše menších a čeká se na další a studie na jejich analýzy. To je i důvod, proč např. EMA zatím nedoporučila Ivermectin a proč se zatím Colchicin a Budesonid neobjevil ani v našich doporučených postupech. Zároveň ale platí, že všechny tyto léky jsou staré, vyzkoušené, bezpečné, levné, s minimem interakcí a nežádoucích účinků. Ve studiích má Ivermectin a Colchicin méně nežádoucích účinků, než placebo.

  Kouzlo je právě v tom, že tyto léky lze efektivně zkombinovat do léčebného protokolu a tím zmnohonásobit jejich účinek. Toto žádná studie s jedním lékem nedokáže. Isoprinosine ovlivní primární imunitní odpověď navýšením NK buněk a moduluje imunitu, Ivermectin snižuje virovou nálož, zabraňuje průniku viru do buněk a do jádra, jeho replikaci a má protizánětlivý účinek, Budesonid snižuje riziko rozvoje zápalu plic, Colchicin má komplexní protizánětlivý účinek v cévách, snižuje produkci zánětlivých chemokinů, a acetylsalicylová kyselina mají antiagregační a protizánětlivý efekt. S kortikoidy jsou výborné zkušenosti k léčbě virového zápalu plic. Antibiotka většinou nejsou vůbec nutná, nebo se dávají na doléčení ke kortikosteroidům, když trvají teploty a kašel.

  zdroje například (studií jsou desítky):
  ivmmeta.com – metaanalýza všech studií dělané s Ivermectinem, která dokazuje, že Ivermectin účinkuje v prevenci, profylaxi, v terapii rané fáze onemocnění i pozdější fáze onemocnění a funguje i u tzv. postcovidového syndromu

  https://covid19criticalcare.com/
  https://c19ivermectin.com/

  ColCORONA study, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.21250494v1 – studií s colchicinem je více, probíhají stále nové a čeká se na analýzu dalších

  https://www.researchgate.net/publication/343165551_Is_Acetylsalicylic_Acid_a_Safe_and_Potentially_Useful_Choice_for_Adult_Patients_with_COVID-19 – studií s kyselinou acetylsalicylovou také přibývají

  Inosine Pranobex:
  https://www.mdpi.com/2076-0817/9/12/1055/htm
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5100179/
  https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00160-0/fulltext

  převzato:
  https://janmachac.cz/jak-vyresit-pandemii-covid-19-rychle-levne-a-stat-se-inspiraci-pro-cely-svet/

 189. bohuš | 16.12.2021 z 14:05 |

  https://svetkrestanstva.postoj.sk/94748/dnes-treba-vediet
  příklad Pastýře hodný následování

 190. Lucie Cekotová | 17.12.2021 z 9:56 |

  Na adrese https://lifepetitions.com/petition/petition-catholic-leaders-must-reject-the-abortion-tainted-covid-vaccine-and-mandates můžete podepsat Betlémskou deklaraci vyzývající k „důraznému odporu“ proti anticovidovým vakcínám spojeným s potraty. Deklarace argumentuje tím, že v tomto případě nejsou splněny podmínky k jejich možnému užití, protože v případě covidu evidentně schází „vážné nebezpečí“, k dispozici je bezpečná a etická léčba a není dostatek údajů, aby bylo vůbec možno posoudit poměr rizik a přínosů.

 191. O rizicích a bezpečnosti vakcín

  Na web. stránkách (dnes už bývalého) ministr. zdravotnictví ČR v rámci odpovědi na pochybností o nezávadnosti vakcín proti cov-19 následuje sdělení: „U registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost.“

  K posouzení objektivnosti podobných i mediálních tvrzení, můžeme vycházet z parametrů vakcíny uvedených v jejím produktovém listu (dále jen PL). S těmito informacemi by měl být seznámen každý občan, který tuto vakcínu přijal, očkování zvažuje, případně jej druhým doporučuje. Mohu zodpovědně schvalovat něco, co zcela neznám?! Ruku na srdce, seznámila se každá kompetentní autorita s PL výrobce dané vakcíny, než ji konkrétním lidem nebo národu doporučila bez upozornění na její případná rizika?
  Mohl dát očkovaný plnohodnotný „informovaný souhlas“ k vakcinaci, dle Zákona o veřejném zdraví, když uvedená data vakcín jsou pouze v jazyce anglickém, přičemž SUKL uvádí na svých stránkách česky se zpožděním jen některé vybrané pasáže z těchto listů a to ještě per partes?
  Zde na PL přípravku Comirnaty od Pfizer/BioNTech jsou informace o tom, co její studie obsahují, na co vakcína testovaná není, ve kterých případech nebyla její bezpečnost ověřena, a kterými zkouškami neprošla. Tyto části jsou označeny v textu takto: (!).

  PRODUKTOVÝ LIST vakcíny COMIRNATY, link:

  https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf

  Část překladu některých vybraných části z PL:

  4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití (str. 4 PL)

  Obecná doporučení

  Hypersenzitivita a anafylaxe

  Byly hlášeny případy anafylaxe. Mělo by být zajištěno vhodné lékařské ošetření a dohled pro případ anafylaktické reakce po podání vakcíny. Po očkování se doporučuje pečlivé sledování po dobu alespoň 15 minut. Druhá dávka vakcína by neměla být podávána osobám, které prodělaly anafylaxi po první dávce Comirnaty.

  (pozn.: více o anafylaxi např. zde):
  https://www.manual-cmp.cz/anafylakticka-reakce/

  Myokarditida a perikarditida

  Po očkování byly pozorovány vzácné případy myokarditidy a perikarditidy Comirnaty. Tyto případy se primárně vyskytly do 14 dnů po očkování, častěji po druhém očkování a častěji u mladších mužů. Zdravotníci by si měli dávat pozor na příznaky myokarditidy a perikarditidy. Očkovaní (a jejich blízcí, včetně rodičů nebo pečovatelů) by měli být poučeni, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u nich rozvinou příznaky myokarditidy nebo perikarditidy (akutní a přetrvávající bolest hrudníku, dušnost nebo bušení srdce po očkování). Zdravotníci by se měli poradit s pokyny nebo specialisty, aby toto diagnostikovali a léčili.
  Riziko myokarditidy po třetí dávce Comirnaty nebylo dosud charakterizováno. (!)

  Jedinci s autoimunitní poruchou

  Účinnost a bezpečnost vakcíny nebyla hodnocena u jedinců s autoimunitní poruchou,
  včetně těch, kteří dostávají imunosupresivní léčbu (!)

  (Pozn.: Autoimunitní onemocnění léčená imunosupresivy jsou tato: lupénka, lupus, revmatoidní artritida, Crohnova nemoc, roztroušená skleróza, alopecia areata, bližší informace o imunosupresivní léčbě např. zde):

  https://www.rehabilitace.info/leky/imunosupresiva-co-to-je-jake-maji-nezadouci-ucinky-a-kdy-jsou-dobre/

  4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce (str. 5 PL)

  Nebyly provedeny žádné studie interakcí (!)
  Současné podávání Comirnaty s jinými vakcínami nebylo studováno (!)

  4.6 Fertilita, březost a laktace

  Těhotenství
  S použitím přípravku Comirnaty u těhotných žen jsou omezené zkušenosti. Studie na zvířatech neuvádějí přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, vývoj embrya/plodu, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Podávání Comirnaty v těhotenství by mělo být pouze zváženo, pokud potenciální přínosy převáží jakákoli potenciální rizika pro matku a plod. (!)
  Kojení
  Není známo, zda se Comirnaty vylučuje do lidského mléka. (!)
  Plodnost
  Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu (viz část 5.3). (!)

  5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti (str. 14 PL)

  Neklinické údaje na základě konvenčních studií opakovaného podávání neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka

  Toxicita a reprodukční a vývojová toxicita.

  Obecná toxicita
  Krysám intramuskulárně podávaný Comirnaty (dostávající 3 plné dávky pro člověka jednou týdně,
  relativně vyšší hladiny u potkanů v důsledku rozdílů v tělesné hmotnosti) prokázalo v místě vpichu edém a erytém a zvýšení počtu bílých krvinek (včetně bazofilů a eozinofilů) v souladu se zánětlivou odpovědí, a také vakuolizací portálních hepatocytů bez důkazu poškození jater. Všechny účinky byly reverzibilní.

  Genotoxicita/karcinogenita
  Nebyly provedeny studie genotoxicity ani kancerogenity. (!)
  U složek vakcíny (lipidy a mRNA) – se neočekává, že budou mít genotoxický potenciál. (!)

  Reprodukční toxicita
  Reprodukční a vývojová toxicita byla zkoumána u potkanů v kombinované fertilitě a studie vývojové toxicity, kde byl samicím potkanů intramuskulárně podáván Comirnaty před páření a během březosti (přijetí 4 plných dávek pro člověka, které generují relativně vyšší hladiny u potkanů kvůli rozdílům v tělesné hmotnosti, mezi 21. dnem před pářením a 20. dnem gestace).
  Odezvy neutralizačních protilátek SARS-CoV-2 byly přítomny u mateřských zvířat před pářením
  do konce studie 21. den po narození, stejně jako u plodů a potomků. Nebyly zjištěny žádné účinky související s vakcínou na ženskou plodnost, těhotenství nebo vývoj embrya, plodu nebo potomstva. K dispozici jsou společné údaje o placentárním přenosu vakcíny nebo vylučování do mléka.

  ZÁVĚR – Shrnutí poznatků z PL:

  – BEZPEČNOST vakcíny nebyla zkoumána u autoimunitních poruch a jedinců s imunosupresivní
  léčbou.
  – Nebyly provedeny žádné studie o interakci s jinými léky nebo jiným druhem vakcín.
  – Není řešena bezpečnost pro těhotné matky (studie provedeny pouze na zvířatech).
  – Není známo, zda se Comirnaty vylučuje do lidského mléka.
  – Vliv na plodnost a reprodukční toxicitu je odvozen pouze z výzkumu na zvířatech.
  – Nebyly provedeny studie GENOTOXICITY ani KARCINOGENITY, genotoxického
  potenciálu u složek vakcíny (lipidy a mRNA)
  – Obecná toxicita – účinky odvozeny pouze z výzkumu na krysách

  Otázkou zůstává, zda v případě uvedení připravovaných typů vakcín na trh bude ještě zájem provádět doplňující studie bezpečnosti doposud aplikovaných dávek. A zda vůbec bude reálné posuzovat vedlejší účinky za účelem jejich odškodnění, až dojde k jejich interakci při vzájemném promíchávání s novými vakcínami, či produkty různých výrobců.

  zdroje:
  Na stránkách SUKL můžeme otevřít odkaz na stránky EMA zde:
  https://www.sukl.cz/aktualizace-bezpecnosti-vakciny-comirnaty-prosinec-2021

  Dokumentace Comirnaty v angl. viz link:
  https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty#product-information-section

  (pozn.: u produktového listu Comirnaty je uvedeno datum prvního a posledního „updatu“, přičemž předchozí data jednotlivých „updatů“ se během roku poslední aktualizací přemažou. Předposlední updat byl proveden 24.11. 2021, poslední, z kterého je čerpáno, je uveden s datem 13.12. 2021).

 192. Milan | 21.12.2021 z 20:47 |

  Je jasné, že každý člověk, když něco řeší nebo obhajuje, použije nějakou = svoji logiku. Jenže tento problém není jen o logice, je o hodnotách .. a tím i o „pseudojistotách“ své vlastní moci. Posuďte sami.

 193. Miroslav Ševiola | 22.12.2021 z 2:27 |

  Ve zkoušce víry
  za stále pokračující diskriminace lidí z důvodu covid-19 a pokračujícího nátlaku, včetně morálního a psychologického především vůči neočkovaným (nejnověji např. vyjádření pana Marka Výborného z KDU-ČSL ze dne 21. 12. 2021, že je pro to, aby si neočkovaní hradili péči.)
  chci připomenout, že:
  22. 12. 2020 bylo uvedeno ve stanovisku ČBK, cituji (viz http://www.cirkev.cz):
  „Na druhou stranu nelze nikoho diskriminovat kvůli rozhodnutí nenechat se očkovat. „Očkování obvykle není morální povinnost, a proto musí být dobrovolné.“ … tolik citát.
  Nelze tedy v neočkovaných budit dojem, že svým postojem hřeší proti 5. přikázání, proti lásce k bližnímu a vyvolávat u nich z tohoto důvodu nepatřičně výčitky svědomí!
  1. Spojovat toto očkování proti covid-19 s láskou k bližnímu je dost nekorektní, pokud bagatelizujeme nežádoucí účinky, zároveň při nedostatku dat o negativních dlouhodobých následcích vakcín. Navíc, pokud je ověřeno, že nákazu přenášejí i plně očkovaní.
  (SUKL zatím – podezření na 129 úmrtí po vakcinaci a 9300 nežádoucích účinků).
  Neočkovaní také milují své bližní! … Modlím se, obětoval jsem již desítky mší svatých a svátostných požehnání, růženců za Boží ochranu před nemocí covid-19. … Kdo může posoudit, co přispěje ke zdraví a ke skončení pandemie více? … asi jen Bůh!? … Bůh, ve kterého věříme!! … Bůh, kterému věříme!! … (anebo už ne!?)
  2. Věříme v Boha, Otce VŠEMOHOUCÍHO, …!?
  3. Z covidu-19 se stává nové náboženství se svými uctívači a hlasateli falešné modly vakcíny.
  4. Cenzura informací. … Jsou preferováni pouze odborníci „jednoho oficiálního názoru“ a zesměšňováni odborníci s jiným názorem. …
  5. Nejsou známy DLOUHODOBÉ ÚČINKY této „vakcíny“ … Někoho svou radou a doporučením vakcinace můžeme dokonce „poslat na smrt“ (SUKL zatím – podezření na 129 úmrtí po vakcinaci a 9300 nežádoucích účinků).
  Aplikovat ji plošně „preventivně“ dětem a zcela zdravým lidem je absurdní!
  6. Církev se vždy stavěla na obranu utiskovaných a diskriminovaných. V dnešní době celá společnost je rozdělena mimo jiné „díky rozeštvávačům“ z řady některých politiků, médií, vedení ČLK aj.
  7. Bůh dal člověku SVOBODNOU VŮLI, a to se všemi důsledky! Jako dar Jeho Lásky. … dá se říci, že nám Bůh věří, … ale mocní tohoto světa s námi zacházejí jako s malými dětmi. Je vyvíjen stále tlak na povinné očkování, s odvoláním na jiná, povinná očkování. Současné vakcíny proti covid-19 jsou ve srovnání s nimi jen karikaturou vakcín. (krátkodobá a ne plná účinnost, nebrání dostatečně ani onemocnění, ani šíření nákazy, dokonce ani v dostatečné míře před smrtí, či těžkým průběhem covid-19, navíc jsou podezření na ničení přirozené imunity, aj.)
  MY NEJSME DĚTI, MY NEJSME DĚTI! … (a když už, tak DĚTI BOŽÍ!)
  8. Denně snad tisíckrát slyšíme z médií od politiků doporučení: „Očkujte se!“ opakované do omrzení, … „je to jediná cesta!“ … Opravdu!??? … Má se Církev tímto způsobem angažovat také? Nemyslím si to!
  Ale Ježíš Kristus říká:
  „Já jsem CESTA!“ … „Já jsem PRAVDA!“ … „Já jsem ŽIVOT!“
  Ke komu bychom, Pane šli? … Ty máš slova věčného života!
  9. POZOR: … strach zabíjí!

  Děkuji Bohu! Přeji Vám všem pevné zdraví!
  P. Miroslav Ševiola, katolický kněz

 194. Miroslav Ševiola | 22.12.2021 z 8:10 |

  Ještě chci doplnit k mému předešlému příspěvku, že MY NEOČKOVANÍ:
  1. NEJSME ŽÁDNÉ DĚTI! … (kdo si pamatuje „sametovou revoluci“ za demokracii a svobodu v 1989 – Praha, zněla odpověď protestujících na slova pana Štěpána, vedoucího tajemníka Městského výboru KSČ v Praze a poslance České národní rady a Sněmovny lidu Federálního shromáždění.)
  … aby s námi mohli manipulovat! … JSME DĚTI BOŽÍ! … Nepatříme státu, vládám, EU, nejsme majetkem politiků, zdravotního systému, farmaceutických zájmů, … aj. … ba ani pouhým majetkem, či pouze členy Církve! … my patříme Bohu.
  2. NEJSME VINÍKY TÉTO PANDEMIE! … všichni jsme jejími oběťmi! (očkovaní i neočkovaní) … na JIPkách, v nemocnicích, při domácím prodělání nemoci. Potřebujeme lékařskou péči, zasloužíme si úctu – nemocní, uzdravení i zemřelí. Dost bylo toho umělého rozdělování, rozeštvávání společnosti!
  3. NEJSME PŘEDMĚTEM TRAPNÉ A NEMORÁLNÍ REKLAMY Z JIP NA OČKOVÁNÍ! … Fotografie, zachycující zemřelé na JIP, kteří zasluhují spíše úctu k lidskému životu, v pietě i k celkové hodnotě jejich životů pro společnost JSOU ZNEUŹÍVÁNY PRO REKLAMU NA OČKOVÁNÍ způsobem přiblblých komentářů, umístěných k fotografiím typu: „Nestačil se očkovat!“ … „Nenechala se očkovat!“ … Takto se vysmíváme zemřelým: „Vidíš, jaký jsi hlupák!? … Neočkoval ses a tak jsi dopadl!? – Dobře ti tak!“ (má snad někdo právo soudit proč zemřel a jak byl užitečný jeho život!?)
  Navíc v Televizním veřejném vysílání této nemorální a neetické reklamy, placené z našich daní, tedy i z daní těch zemřelých neočkovaných na JIPkách, kterým se vysmíváme. Na JIP bohužel umírají i plně očkovaní! … Objeví se snad v reklamách také oni s komentářem typu: „Spoléhal na vakcíny a naletěl!“ … ?
  4. NEJSME ZLOČINCI, ANI OBČANÉ DRUHÉ KATEGORIE! … platíme daně, zdravotní a sociální pojištění, přispíváme do sbírek, na charitu, pomáháme potřebným, pracujeme, investujeme do ekonomiky, prospíváme společnosti prací, úsilím, kulturou, modlitbou, duchovním snažením, dobrými vztahy, výchovou svých dětí, … jako ostatní občané chceme SVOBODNĚ žít!
  5. NEJSME QR KÓDY! … … NEJSME STATISTIKA! … … NEJSME ČÍSLA! … … AČ MŮŽEME BÝT POZITIVNÍ (jako vy ostatní), TO NEZNAMENÁ, ŽE JSME NEMOCNÍ! … … NEJSME PRO OČKOVANÉ HROZBOU! … … JSME TAKÉ LIDÉ A VAŠI SPOLUOBČANÉ! … … NEJSME CIZINCI VE VLASTNÍ ZEMI, ABYCHOM TADY POTŘEBOVALI (Covid)PASY!
  A mohli bychom dále pokračovat … (je toho snad ještě málo!??) … Vzpamatujme se, a nenechme se vtáhnout do té covidové špinavé hry!
  P. Miroslav Ševiola, katolický kněz

 195. Ad etický problém buněčných linií – a co další vakcíny, ty nevadí, nebo odmítáte i tyto?

  Linie WI-38 (Wistar Institute 38), s lidskými diploidními plicními fibroblasty, pocházejícími z plodu ženského pohlaví potraceného proto, že rodina došla k názoru, že už má příliš mnoho dětí . Připravil a vyvinul ji Leonard Hayflick v roce 1964 a nese číslo ATTC [American Type Culture Collection] CCL-75. Linie WI-38 byla v minulosti použita pro přípravu vakcíny RA 27/3 proti zarděnkám . Druhá lidská buněčná linie je MRC-5 (Medical Research Council 5) (embryonální plicní tkáň) (číslo ATCC je CCL-171), s fibroblasty lidských plic pocházejících z plodu mužského pohlaví starého 14 týdnů, potraceného z „psychiatrických důvodů“ ženou ve věku 27 let z Velké Británie. MRC-5 byla připravena a vyvinuta J. P. Jacobsem v roce 1966 . Pro farmaceutické potřeby byly vyvinuty další lidské buněčné linie, ale ty nebyly použity pro výrobu aktuálně dostupných vakcín .
  Vakcíny, které používají lidské buněčné linie WI-38 a MRC-5, získané z potracených plodů, jsou následující :
  A. Živé vakcíny proti zarděnkám :
  • Monovalentní vakcíny proti zarděnkám Meruvax® II (Merck, USA), Rudivax® (Sanofi Pasteur, Francie), and Ervevax® (RA 27/3) (GlaxoSmithKline, Belgie);
  • kombinované vakcíny MR [measles, rubella] proti spalničkám a zarděnkám s komerčním názvem M-R-VAX® (Merck, USA) and Rudi-Rouvax® (AVP, Francie);
  • kombinovaná vakcína proti zarděnkám a příušnicím s obchodním názvem Biavax® II (Merck, USA);
  • kombinovaná vakcína MMR (measles, mumps, rubella) proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám s obchodním názvem M-M-R® II (Merck, USA), R.O.R®, Trimovax® (Sanofi Pasteur, Francie), a Priorix® (GlaxoSmithkline, Velká Británie).

  B. Další vakcíny, rovněž vyrobené s použitím lidských buněčných linií z potracených plodů:
  • Dvě vakcíny proti hepatitidě A, jedna vyráběná firmou Merck (Vaqta®), druhá firmou Glaxo SmithKline (Havrix®), oba preparáty používají MRC-5;
  • vakcína proti planým neštovicím Varivax®, vyráběná firmou Merck a používající WI-38 a MRC-5;
  • vakcína proti dětské obrně, s inaktivovaným virem obrny, Poliovax® (Aventis-Pasteur, Francie) používající MRC-5;
  • vakcína proti vzteklině Imovax® od Aventis-Pasteur, získaná z infikovaných lidských diploidních buněk, kmen MRC-5;
  • jedna vakcína proti neštovicím, AC AM 1000, připravená firmou Acambis s využitím MRC-5, je ještě ve fázi klinických testů.

 196. Ad MB: Ale otevřený dopis není jako takový o používání vakcín. Poukazuje na jisté morální otázky, a v souvislosti s covid-19 na vyjádření Kongregace pro nauku víry, že je třeba usilovat o látky, které nebudou potratovým průmyslem zatíženy. Problém arcibiskupa Graubnera je v tom, že v podstatě nekriticky přebírá tvrzení farmaceutického průmyslu, bere „vakcíny“ jakou housky na krámě a ještě se zapojuje do jeho reklamní kampaně. Snad se shodneme alespoň v tom, že to příliš nespadá do náplně úřadu biskupa. Příště bychom se mohli dočkat pastýřského listu o škodlivosti bůčku.

  MRČ

  P. S.
  Jinak považuji za očividné, že očkovací kampaň je spíše součástí nebezpečného sociálního experimentu, než lékařským projektem.

 197. Lucie Cekotová | 22.12.2021 z 20:52 |

  Ad MB: Přínosem vakcinačního tažení rozhodně je, že se o etických problémech s vakcínami začalo mluvit a lidé si tyto věci začali uvědomovat. Proti jiným vakcínám nikdo neprotestoval, protože o jejich spojistosti s potraty běžní lidé nevěděli – zejména rodiče malých dětí, jichž se u nás očkování převážně týká. Tato informace nebyla veřejně známá ani medializovaná. Nevědomost, jak známo, hříchu nečiní. Sama jsem měla tři děti, angažovala jsem se v hnutí Pro život, takže jsem se o tyto problémy zajímala víc než průměrní lidé – a přesto jsem o tom nevěděla. V poslední době znám hned několik rodičů malých dětí, kteří se začali u svých pediatrů dožadovat etických alternativ a proti užívání neetických vakcín protestovat.
  Hnutí Pro život zveřejnilo užitečný návod, jak uplatnit výhradu svědomí: https://hnutiprozivot.cz/clanky/3006?fbclid=IwAR1XjXSD6PU8FI5SQQWvH7W7k2iUncHNoJL5-hh3zQY2ywsdNZohS_1Do2U To se může vztahovat i na jiné vakcíny než proticovidové.

 198. PhDr. Radomír Malý | 23.12.2021 z 12:48 |

  Ad MB: Jako katolík odmítám všechny vakcíny, které mají spojitost s umělým potratem, pokud nejsou vysloveně nezbytné pro ochranu před smrtí, v tom případě musím ale dát najevo svůj nesouhlas s jejich neetickým původem. Taková je katolická nauka. To se netýká pouze vakcín, ale např. i některých potravin nebo drogického či kosmetického zboží. Samozřejmě to neznamená, že budu např. v drogerii u každého kusu, který si chci koupit, stát se smartfonem a zjišťovat na internetu, jestli byl vyroben eticky či neeticky, nutno používat zdravý rozum. Není v mých lidských silách a možnostech zjišťovat toto u každého produktu, to by se nedalo žít. Když se mi ale dostane hodnověrné informace o vazbě výrobku na potratový průmysl, pak je pro mne otázkou svědomí nekoupit si jej, např. nedávno jsem získal věrohodnou informaci o Pepsicole, že má spojitost s potraty. Od té doby si ji nekupuji, i když mi docela chutnala, existuje mnoho jiných nápojů, kde tyto vazby nejsou.

 199. Ondřej Karták | 23.12.2021 z 12:54 |

  Tak to mám za sebou. Nešel jsem k lékaři, aby mně telefonicky neřekl, co i tak vím, že mám pít čaj a jíst prášky na teplotu a proti srážlivosti krve. Otestoval jsem se sám. Sekta o mně nevěděla, protože jsem jsem neměl nemocenskou, ale dovolenou. Trvalo to bezmála 3 týdny, z čehož většina asi nebyl COVID ale obyčejná bronchitida s horečkou. Kdyby Systém fungoval, dostal bych ATB a něco na kašel, takhle jsem si musel vystačit s léky volně dostupnými a babskými kapkami (vodka, petrklíč, divizna, podběl) a trvalo to déle. V sobotu půjdu normálně hrát na varhany. Budu mít sice dost protilátek, ale nebudu mít tečku, takže i nadále zůstávám s vámi všemi neočkovanými Untermensch druhé kategorie.

 200. Ilona Burdová | 26.12.2021 z 9:50 |

  Vzkaz pro Otce Miroslava Ševiolu:

  Milý otče,
  děkuji za Vaši reakci. Jsem ráda, že jste se nás zastal. Plně s Vaším textem souhlasím. Máte pravdu – pracujeme, platíme daně a pojištění, modlíme se za druhé, záleží nám na spáse jejich duší…a nejsme žádní občané 2.kategorie. Já např. pečuji o terminálně nemocné a umírající, což je práce, kterou většina lidí nechce dělat. A mám být označovaná za sobce a vraha jen proto, že mám prolife postoje a zároveň oprávněnou nedůvěru k „vakcínám“, o jejichž nežádoucím účincích už je toho známo celkem dost? Ledacos jsem už vyslechla a ledacos viděla na vlastní oči. Nebudu to na internetu detailně rozebírat, jen apeluji na všechny očkované, kteří měli nežádoucí účinky, aby zajistili jejich nahlášení na SÚKL: https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek (Jen tak mimochodem – řady lidí s nežádoucímu účinky po očkování proti covidu jsem se ptala, zda to nahlásili. Nenahlásil to ani jeden z nich, a to mezi nimi jsou i zdravotníci. Zdůrazňuji, že se nejednalo jen o bolest v místě vpichu. Podhlášenost nežádoucích účinků potom nahrává vakcinační propagandě.)
  Otče, velmi děkuji za Vaše slova. Pro mne to byl jeden z nejhezčích vánočních dárků. Člověka pod palbou (zatím) slovních útoků potěší, když se ho někdo zastane, povzbudí jej.
  Musíme myslet také na Ježíše a Jeho utrpení. Také mu lidé spílali a umučili Ho. A my, pokud spolu s Ním neseme kříž, máme i naději, že spolu s Ním vstaneme z mrtvých a budeme se s Ním věčně radovat. Přeji požehnané svátky.

 201. Ondřej Grebík | 27.12.2021 z 12:04 |

  Otevřený dopis jsem sice podepsal, ale tuším, že to stejně nemá smysl. Arcibiskup Graubner nás nepřesvědčí a my jeho taky ne. Problém je v tom, že jsme ve slepé uličce. Všichni. I kdybychom některé naše „odpůrce“ (nejsou to skuteční odpůrci, jen se to tak nyní mediálně jeví) dostali na tu naši „správnou“ stranu zákopů, nic to nevyřeší, pokud zůstaneme stále v zákopech. Na každý argument lze najít protiargument, proti studii, statistice nebo analýze lze postavit jinou atd. Jediným řešením je ze zákopů vystoupit, společně je zahrabat a vrátit se ze slepé uličky zase zpět na cestu. Toto lze ale udělat pouze prostřednictvím lásky k bližnímu, vzájemné úcty, porozumění, shopnosti odpuštění a také schopnosti smíření. Nemoci a smrt byly, jsou a budou přirozenou součástí života a propadat kvůli tomu jakémukoliv druhu hysterie je pro člověka zkrátka nedůstojné.

 202. PŘIROZENÁ IMUNITA
  Zkušenosti po prodělání Cov19 (bez očkování):

  Osoba (cca 26 let) si z krve nechala zjistit stav protilátek proti Cov-19. Zjištěná hodnota protilátek byla 380 BAU, (přičemž minimální hranice buněčné imunity proti Cov je 35 BAU). Tato osoba nevěděla, kdy Cov19 přesně prodělala, zřejmě při nějaké viróze.

  Rodina po prodělání Cov19 v 12/2020 (2+4 děti). Otec (cca 40 let): si nechal zjistit protilátky v 4/2021 – hodnota 38 BAU, během roku po kontaktu s Cov pozitivním si nechal následně zjisti protilátky v 6/2021 – hodnota 45 BAU. Po prodělané viróze na podzim 2021 a zjištění protilátek v 11/2021 – byla hodnota protilátek už 335 BAU. V 12/2021, syn Cov. pozitivní, 2 dny měl zvýšenou teplotu, lehký průběh, nikdo se ve spol. domácnosti nenakazil, zbytek rodiny bez příznaků, následně u všech negativní PCR testy.

  Pozn.: Stejně tak existují uzdravení z Cov19 i u seniorů (za modlitební podpory jejich blízkých).
  ———————–

  Z vědeckých studií (THE LANCET Infectious Diseases):

  Několika nezávislými studiemi (22) bylo zjištěno, že lidé, kteří se uzdravili z COV-19 a byli séropzitivně testováni na protilátky proti SARS-CoV-2, mají nízkou míru reinfekce SARS-CoV-2. Stále se objevují otázky týkající se míry a trvání takto vzniklé přirozené ochrany ve srovnání s ochranou z očkování.

  Byly přezkoumány studie publikované v PubMed od počátku do 28. září 2021 a bylo zjištěno, že tyto dobře provedené biologické studie prokazují ochrannou imunitu po infekci (viz panel). Kromě toho četné epidemiologické a klinické studie, včetně studií během nedávného období přenosu převážně delta varianty, zjistily, že riziko opakované infekce SARS-CoV-2 se snížilo o 80,5–100 % u těch, kteří měl v minulosti COVID-19. Tyto zveřejněné studie byly rozsáhlé a byly provedeny po celém světě.
  Další laboratorní studie, která analyzovala výsledky testů 9119 lidí s prodělaným COVID-19 od 1. prosince 2019 do 13. listopadu 2020, zjistila, že pouze 0,7 % lidí se reinfikovalo.
  Ve studii provedené na klinice Cleveland v Clevelandu, OH, USA, ti, kteří nebyli dříve infikováni, měli míru výskytu COVID-19 4,3 na 100 lidí, zatímco ti, kteří byli dříve infikováni, měli míru výskytu COVID-19 0 na 100 lidí.
  Studie provedená v Rakousku zjistila, že frekvence hospitalizací v důsledku opakované infekce byla 5 na 14 840 (0,03 %) lidí a frekvence úmrtí v důsledku opakované infekce byla 1 na 14 840 (0,01 %) lidí.
  Vzhledem k silné asociaci a biologickému základu ochrany by kliničtí lékaři měli zvážit, zda uzdraveným pacientům radit o jejich riziku reinfekce a dokumentovat předchozí stav infekce ve zdravotních záznamech.

  Panel:
  Biologické, epidemiologické a klinické důkazy že předchozí infekce COVID-19 snižuje
  riziko reinfekce.

  Biologické studie
  • Dan a kol. (2021): asi 95 % testovaných účastníků si zachovalo imunitní paměť asi 6 měsíců po prodělaném COVID-19; více než 90 % účastníků mělo CD4+ Paměť T-buněk za 1 měsíc a 6–8 měsíců po prodělaném COVID-19
  • Wang a kol. (2021): účastníci s předchozí infekcí SARS-CoV-2 produkují protilátky, které zkříženě-neutralizují vznikající varianty s vysokou účinností.
  Epidemiologické studie
  • Hansen a kol. (2021): v observační studii na úrovni populace lidí po prodělání COVID-19, jsou chráněni před reinfekcí z 80,5 %.
  • Pilz a kol. (2021): v retrospektivní observační studii využívající národní rakouské údaje o infekci SARS-CoV-2, byli lidé, kteří dříve prodělali COVID-19, chráněni proti reinfekci z 91%.
  • Sheehan et al (2021): v retrospektivní kohortové studii v USA byli lidé, kteří měli COVID-19 z 81,8 % chráněni před reinfekcí
  • Shrestha et al (2021): v retrospektivní kohortové studii v USA lidé, kteří měli COVID-19, byli ze 100% chráněni před reinfekcí
  • Gazit et al (2021): v retrospektivní observační studii v Izraeli, očkovaní proti SARS-CoV-2 měli 13,06 krát zvýšené riziko průlomové infekce variantou delta (B.1.617.2) ve srovnání s těmi, kteří prodělali COVID-19
  • Kojima et al (2021): v retrospektivní observační kohortě laboratorního personálu rutinně vyšetřovaného na SARS-CoV-2 byli lidé, kteří dříve měli COVID-19, tito byli 100% chráněni před reinfekci
  Klinické studie
  • Hall a kol. (2021): ve velké, multicentrické, prospektivní kohortové studii u osob, které dříve prodělali COVID-19, bylo spojeno s 84% snížením rizika infekce
  • Letizia et al (2021): v prospektivní kohortě amerických námořníků byli mladí séropozitivní dospělí z 82 % chráněni před reinfekcí

  Ačkoli tyto studie ukazují, že ochrana před reinfekcí je silná a přetrvává déle než 10 měsíců jejího sledování, není známo, jak dlouho tato přirozená imunita vydrží. Mnoho virových infekcí, jako jsou spalničky, poskytuje dlouhodobou, ne-li doživotní imunitu, zatímco jiné, jako je chřipka, nikoli, (kvůli změnám ve virové genetice). Výzkumy jsou omezeny délkou aktuálně hlášeného sledování.
  Aktualizace dat je potřebná k vyhodnocení, abychom s jistotou věděli, jak dlouho bude předchozí infekce chránit před reinfekcí COVID-19. Povzbudivé je, že autoři studie provedené mezi uzdravenými jedinci, kteří prodělali mírnou infekci SARS-CoV-2, uvedli, že infekce vyvolala u lidí silnou antigen-specifickou, dlouhotrvající humorální imunitní paměť.
  Je důležité poznamenat, že protilátky jsou neúplnými prediktory ochrany. U jedinců existuje mnoho mechanismů imunity nejen na úrovni protilátek, ale také na úrovni buněčné imunity. Je známo, že infekce SARS-CoV-2 indukuje specifickou a trvalou T- buněčnou imunitu, která má více cílových proteinů (nebo epitopů) SARS-CoV-2, a také další cíle proteinů SARS-CoV-2. Široká rozmanitost rozpoznávání virů T-buňkami slouží ke zvýšení ochrany proti variantám SARS-CoV-2 s rozpoznáním alespoň alfa (B.1.1.7), beta (B.1.351) a gama (P.1) varianty SARS-CoV-2. Výzkumníci také zjistili, že lidé, kteří se zotavili z infekce SARS-CoV v letech 2002–03, mají i 17 let po vypuknutí nemoci paměťové T buňky, které reagují na proteiny SARS-CoV. Odpověď B-buněk na SARS-CoV-2 se vyvíjí mezi 1,3 až 6,2 měsíci po infekci, což je v souladu s dlouhodobější ochranou.

  Někteří lidé, kteří se uzdravili z COVID-19, nemusí mít prospěch z očkování proti COVID-19. Ve skutečnosti jedna studie zjistila, že předchozí COVID-19 byl spojen se zvýšeným výskytem nežádoucích účinků po očkování vakcínou Comirnaty BNT162b2 mRNA (Pfizer–BioNTech). Kromě toho existují zprávy o závažných nežádoucích příhodách po očkování proti COVID-19.

  Ve Švýcarsku obyvatelé, kteří mohou prokázat, že se uzdravili z infekce SARS-CoV-2 pozitivním testem PCR nebo jiným testem za posledních 12 měsíců, jsou přitom považováni za stejně chráněné jako osoby, které byly plně očkovány.

  Přestože jsou zapotřebí delší následné studie, lékaři by měli zůstat optimističtí, pokud jde o ochranný účinek zotavení z předchozí infekce.
  Vzhledem k důkazům o imunitě vůči předchozí infekci SARS-CoV-2 by však tvůrci politik měli zvážit zotavení z předchozí infekce SARS-CoV-2, rovnocenné imunitě z očkování pro účely související se vstupem na veřejné akce, do podniků a na pracoviště nebo cestování.

  zdroj:
  https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00676-9/fulltext

  ——————————————-
  Obdobný výzkum proběhl také v ČR:

  https://www.youtube.com/watch?v=DxSGRzV0cG0&ab_channel=MartinHofman

 203. Dobrý den. Bez přesného sdělení, kdo, kdy “ vypěstoval“ a zabil nenarozené dítě pro účely farmaceutického průmyslu nelze uvěřit pravdivosti tohoto článku. Odmítám napadání arcibiskupa Graubnera, který vyzývá k zodpovědnému chování. Kolik lidí čtoucích tento časopis používá kosmetické přípravky a mnohé druhy léků se zajímá o jejich vznik, složení a způsob testování? Tento článek vnímám jako manipulativní, šířící nesnášenlivost a nepravdy.

 204. Miroslav Ševiola | 30.12.2021 z 3:15 |

  Chvála Kristu!
  Při vší úctě – je třeba ještě trochu světla do morálního chaosu!
  Rozdíl mezi morálními = přijatelnými vakcínami
  a nemorálními = nepřijatelnými vakcínami!?
  (pokud vůbec fungují a zabraňují onemocnění, šíření nákazy …)
  Tedy do třetice na doplnění mých příspěvků:
  Na slova: „Důvěřujeme Bohu, že nás ochrání, uzdraví, či učiní zázrak“ se většinou dočkáme argumentu: „Máme lékaře, a skrze ně Bůh uzdravuje, Bůh dal lidem rozum, aby objevovali a bádali – máme tedy vědce, a nemusíme tudíž hned pokaždé prosit Boha o zázrak!“ …
  Podobně se vyjadřují i někteří kněží, kteří doporučují očkování proti covid-19 (SARS Cov-2) na stránkách Katolického týdeníku, či na www stránkách ČBK (nebudu je zde jmenovat), že jsou vakcíny potřebné, že fungují, … atd. atd. podobná klišé, … (která slyšíme z oficiálních médií dnes a denně snad stokrát)
  a také:
  … „věřme vědcům, věřme v rozum, věřme autoritám“ … „Vakcíny jsou morálně přípustné!“ …
  Ano, snad by byly, … kdyby mimo jiné ovšem: TITO „VĚDCI“ NEPOUŽILI K VÝVOJI A VÝZKUMU VAKCÍN A JEJICH ÚČINKŮ AŤ ŽIVÝCH, ČI USMRCENÝCH LIDSKÝCH EMBRIÍ!!! … Snad si nemyslíme, že si Bůh přeje, abychom takovým „vědcům“ věřili jako autoritám a přijímali jejich „výsledky práce“!?
  ………..
  Použití živého, či usmrceného lidského embrya k vývoji a pro výzkum vakcíny (nejen) proti SARS Cov-2 je morálně nepřijatelné a odsouzeníhodné!
  Dále se nabízí otázka kolik pokusů na embryích (říkejme spíše dosud nenarozených dětech) je ještě přijatelných pro dosažení a vývoj účinných vakcín!?
  „Sice na začátku vývoje vakcíny došlo k „fatálnímu pochybení,“ … hlavně aby se to už neopakovalo, … nicméně vakcína takto vyvinutá je morálně přípustná!?“ … Což vnímám jako čirý alibizmus.
  Nejen, že takové vakcíny a jejich šíření a aplikace je morálně nepřípustná, jelikož Boží přikázání zní jasně: NEZABIJEŠ!
  Chtěl snad Bůh, abychom k „dobrému cíli = k ochraně před Covid-19 (SARS Cov-2) očkováním“ došli skrze morální zlo, a to hříchem na samém počátku bádání a vývoje vakcíny?
  Nepomohl by nám spíše Bůh:
  – ať už sám svou milostí, zázraky, požehnáním, ochranou … kdybychom však Bohu více věřili!?
  – nebo skrze skutečné vědce, lékaře a autority s morálním cítěním, přístupem a zodpovědností!? …

  P. Miroslav Ševiola, katolický kněz

 205. Ad Jarmila: Pokud jsou slova arcibiskupa Graubnera výzvou k zodpovědnému chování, což je, jak se zdá, podle Vás přijímání co čtyři měsíce experimentální látku, pak mi jistě odpovíte na otázku, proč bych se měl nechat „očkovat“ právě já. Chci se totiž chovat zodpovědně.

  MRČ

 206. Libor Rösner | 30.12.2021 z 15:20 |

  Ad Jarmila – Používání buněčných linií HEK293 nedávno přiznala Karolina Nowaczyková-Tomasiková, zástupkyně firmy Pfizer v Polsku v rozhovoru pro rádio Maryja, když řekla, že „při některých (ne však při všech) laboratorních testech v rámci programu očkování bylo využito buněčných linií HEK293”.
  Tu to máte od někoho, kdo je přímo u zdroje, stačí Vám to přiznání?
  A pokud tento článek šíří nepravdy, jak tvrdíte, určitě to dokážete, už jen proto, že sama voláte po „přesném sdělení, kdo, kdy…“ . Třeba tím nějak vyvrátíte tvrzení té Polky.

 207. Lenka Anežka Michaela Straková | 30.12.2021 z 19:00 |

  K dopisu Vládě České republiky z 28.11.2021
  Dočkala jsem se odpovědi z Hradu. Pomoci a zastání ve směru „neočkování“ dovolati se nelze ani zde:
  V Praze dne 13. prosince 2021
  Č. j.:4943 /2021
  Vážená paní Straková,
  prezident republiky pověřil Oddělení styku s veřejností Kanceláře prezidenta
  republiky odpovědí na Váš email ze dne 26. listopadu 2021, ve kterém se vyjadřujete
  k vládním nařízením.
  Dovolte, abych Vás upozornila, že prezident republiky ani Kancelář prezidenta
  republiky nemá na podobu vládních nařízení ani jiných mimořádných vládou
  přijímaných opatření vliv, proto Vaše dotazy s tímto související doporučuji směřovat
  přímo na vládu České republiky.
  Pro úplnost doplním, že pan prezident je příznivcem očkování, sám má
  aplikovány již tři dávky vakcíny proti COVID-19. Svou podporu očkování vyjádřil
  opakovaně v médiích, a to i očkovaní povinnému.
  Závěrem bych Vaší pozornosti doporučila oficiální a ověřené zdroje informací,
  kterými jsou například stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv:
  https://www.sukl.cz/vakciny-proti-covid-19, případně stránky Ministerstva
  zdravotnictví ČR https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/.
  Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého
  Dominika Svobodová
  vedoucí Oddělení styku s veřejností

  Kde ale nemůžeme počítat se zastáním u lidí, tam se nás ujímá Bůh. Děkuji Vám za nádherná slova otče Miroslave Ševiolo!!

 208. Lucie Cekotová | 30.12.2021 z 22:44 |

  Ad Jarmila: Mám dojem, že nikdo zde netvrdil, že děti, jejichž ostatky byly zneužity k farmaceutickému výzkumu, byly přímo „vypěstovány“ pro tento účel. Je však dobře zdokumentováno, že byly zabity mimořádně trýznivým způsobem, aby jejich tkáně byly pro tyto účely použitelné. Obchod s orgány potracených dětí ostatně například v USA kvete i dnes a je zdokumentováno, že „objednavatelé“ měli s potratáři domluveno, který orgán konkrétně potřebují, aby při potratu nedošlo k jejich poškození. – Za nikoho jiného mluvit nemohu, ale já se rozhodně zajímám a produkty prokazatelně spojené s potraty nekupuji. Například pepsi colu.

 209. Ad paní Jarmila:
  O tématu nedovoleného získávání biologického materiálu pro výrobu nebo testování vakcín bylo v tomto oddíle napsáno víc než dost s patřičnými odkazy na informační zdroje. Pokud byste chtěla v této věci získat potřebné informace a pochopit předmět výzvy, tak jsou sočástí těchto komentářů.
  To, že někdo projevuje jiný názor na danou věc, tak to je přeci známkou toho, že žijeme ve společnosti, kde existuje, Bohu díky, svoboda a pluralita názorů. V církvi to tak být nemá? To že otec má jiný názor než syn, přeci neznamená, že oba nemají právo na vlastní úsudek nebo vzájemný respekt? Dialog může být poučením pro oba, nebo ne? Pan arcibiskup ve dvou významných bodech své původní vyjádření korigoval, takže výzva měla svůj význam a neminula se účinkem. Slovo „napadání arcb.“ není zcela košér, jelikož mnozí z oponentů se za něj modlili, když prožíval vlastní těžký průběh onemocnění na Cov19.
  V odkazu níže se můžete dočíst, „že Kongregace pro nauku víry dále připomíná mravní nezávaznost očkování, které má nadále zůstat dobrovolné“ a také o použitých buněčných líniích.
  https://www.krestandnes.cz/kongregace-pro-nauku-viry-oznacila-proticovidove-vakciny-za-mravne-prijatelne/

 210. Karel Kašpárek | 31.12.2021 z 7:38 |

  Pokud ti, co odmítají očkování, chtějí být konzistentní, měli by současně podepsat i reverz,
  v němž v případě vážného onemocnění nemocí Covid 19 odmítají své umístění na JIP jednotkách, protože ani tady nemají kontrolu nad tím, čím budou léčeni.

 211. Ad Karel Kašpárek: To ovšem záleží na tom, z jakých důvodů ono „očkování“ odmítají. Já ho např. odmítám proto, že ho považuji ve svém případě za nerozumné. To ovšem automaticky neznamená, že považuji za nerozumné veškeré lékařské postupy v nemocnici.

  MRČ

 212. Lucie Cekotová | 31.12.2021 z 14:03 |

  Ad Karel Kašpárek: Je ovšem zásadní rozdíl mezi léčbou zachraňující život konkrétního člověka a „očkováním“ proti chorobě, která má smrtnost hluboko pod jedno procento, navíc za použití experimentální látky s nejasnou účinností i vedlejšími účinky. Jak bylo řečeno mnohokrát, v případě nezbytné léčby a nedostupnosti etické alternativy je mravně přijatelné přijmout i lék vzniklý neeticky. I v tomto případě zůstává povinnost jasně vyjádřit nesouhlas s potraty a podle svých možností se zasazovat o to, aby byla etická alternativa do budoucna dostupná. Což dnes patrně nečiní ani naši biskupové (ač jejich možnosti v tomto směru jsou jistě větší než možnosti prostých laiků), aspoň jsem žádné takové vyjádření ať už ČBK či některého jednotlivého biskupa nezaznamenala. Zato přispěchali s ujišťováním, že přijmout vakcínu vzniklou za pomoci fetálních buněk není hřích, případně že to je rovnou ctnost, bezmála mravní povinnost v zájmu „společného dobra“.

 213. Miroslav Ševiola | 1.1.2022 z 6:57 |

  Zamyšlení nad výzvou k očkování proti SARS Cov-2 (proti covid-19)
  Při vší úctě k Pastýřům Církve …
  Je skutečně krásné a chvályhodné, když vysoký představitel Církve, např. arcibiskup, jako pravý duchovní otec a bratr se otcovsky a bratrsky zastává svých kněží, a to očkovaných i neočkovaných.
  U těch očkovaných kněží zvláštního zastání v tomto smyslu není tolik třeba, jelikož plně očkovaní kněží mohou bez problémů, i bez testů přicházet např. na JIP, do nemocnic, domovů důchodců … za účelem poskytování duchovní služby a péče. … (ovšem i oni mohou všude roznášet virus SARS Cov-2, nebudou-li zároveň testováni, neboť jak je známo: … očkování nebrání onemocnění a ani nebrání přenosu nákazy na druhé.)
  A zastává se i těch neočkovaných kněží:
  Přeci je možno před vstupem na JIP provést kvalitní AG test (který pro danou chvíli je mnohem lepším potvrzením bezinfekčnosti, než pouhé očkování, ale bez testu). … Takže nikdo se nemusí bát, že by na JIP, nebo v nemocnicích, domovech důchodců … někoho ohrožovali roznášením nákazy covid-19, a tudíž nikdo nemá ani důvod a právo jim bránit ve výkonu duchovní služby, nebo tuto službu podmiňovat podstoupeným očkováním. … Návštěva kněze u umírajícího (nebo na žádost hospitalizovaného) je základní lidské právo. Právo, které má Církev hájit.
  Alespoň v demokratické, vyspělé, tolerantní a netotalitní společnosti je to samozřejmostí.?! … Za komunistů, tzv. „totáče“ kněz potřeboval státní souhlas – dnes bude potřebovat certifikát o očkování.!? … (Že by bez QR kódu nemohli umírajícím pacientům na JIP, nebo nemocným, či starým lidem v DD poskytovat duchovní službu!? … a měli by mít z toho důvodu výčitky svědomí.!? … to je argumentace, která neobstojí.)
  Je skutečně krásné a hodné úcty, když vysoký představitel Církve, např. arcibiskup, jako pravý duchovní otec a bratr se otcovsky a bratrsky zastává diskriminovaných. … Často v historii se diskriminovaných zastávala „pouze“ Církev, když jinde nenalezli zastání. … Že takoví u nás nejsou? … Stačí se podívat kolem sebe za poslední rok a půl, i do okolních zemí EU a ve světě, a ptát se těch obyčejných lidí jak se jim žije, když se nemohou plně účastnit společenského života ve vlastní zemi.!? … (Bohoslužby, sport, kultura, cestování, pohostinství, nákupy, zábava, volnočasové aktivity … aj.).!? … Zda se cítí být diskriminováni, nebo je možné jejich stav a zkušenosti z prožívání reality vlastních životů i životů jim blízkých – bagatelizovat, relativizovat a zlehčovat.!? … Přesto, že mohou být zcela zdrávi.!? … (jsou nevinní: … mají negativní test na covid-19, protilátky, nebo třeba jen jsou „od přírody“ = či lépe řečeno od Boha vůči covid-19 imunní.!?) … Lidé tuto diskriminaci vnímají a vyjadřují se protesty, probíhajícími v různých městech a částech EU, světa i u nás. Je to hlas lidu, či jen hlas „několika nepřizpůsobivých výtržníků.!?“
  Mnohé je totiž nyní vyhrazeno pouze těm občanům, kteří mají potřebný QR kód, či CovidPAS o proočkování, resp. doklad o prodělání covid-19, navíc časově omezené s předpokladem pravidelného prodlužování platnosti těchto „dokladů zdraví“ a „dokladů bezinfekčnosti“ dalšími a dalšími posilujícími dávkami vakcín. … (Trochu to připomíná narkomany a drogově závislé.!?)
  Je skutečně krásné a příkladné, když vysoký představitel Církve, např. arcibiskup se zastává a hájí právo lidí na svobodu výhrady svědomí … právo na svobodnou volbu: … a pokud se někteří rozhodnou svobodně, ale tzv. „špatně“ – tj. „nezodpovědně“ a nenechají se očkovat, že nebudou následně označováni za viníky pandemie a jejího šíření! … (neboť by takové nálepkování bylo vůči nim nespravedlivé a nedemokratické, nekřesťanské a jen dále prohlubovalo již tak velké rozdělení společnosti na ty správné a na ty druhé.!?) …
  Je skutečně krásné, když vysoký představitel Církve, např. arcibiskup, spolu s ostatními biskupy ČBK je morálním hlasem ve společnosti a pokud Církev má odvahu označit za zavrženíhodné jednání například těch:
  – kdo vyvíjejí nepatřičný nátlak na svobodné rozhodování lidí …
  – kdo nerespektují morální výhrady svědomí lidí …
  – kdo lžou, resp. zbytečně straší lidi, kdo zamlčují pravdu, nebo ji překrucují, kdo cenzurují přístup k informacím …
  – kdo (pomalu plíživě) zavádějí ve společnosti „covid totalitu“ …
  – kdo rozeštvávají společnost a rozdělují …
  – kdo se podílejí na vytváření občanů 2. kategorie …
  – a samozřejmě těch, kdo k vývoji, výzkumu a propagaci vakcín a očkování použili neetických, morálně nepřijatelných metod, hříchů proti životu a úctě k životu (např. mimo jiné zcela neetické, drzé reklamy na očkování proti covid-19 z JIP se zachycenými fotografiemi zemřelých a s přiblblými komentáři, jimiž se autoři za peníze daňových poplatníků vlastně posmívají zemřelým na covid-19, že mají, co chtěli a také tak dopadli.!?) … (A jelikož vakcíny nezabránily i některým jiným nešťastníkům před těžkým průběhem a smrtí na JIP, zajímalo by mě, zda i jejich případy budou proporčně zahrnuty v reklamě, jako že spoléhali na vakcíny a naletěli.!?) …
  Je skutečně krásné a nadějně optimistické, že …, a pokud máme představitele Církve jako pravé duchovní otce a bratry a jako (třeba i nejen pro křesťany očekávané) morální autority a pastýře Božího lidu na svém místě – v Církvi. Tehdy se skutečně nemusíme bát o demokracii, lidské svobody a svou budoucnost.
  Věřím, že to tak je! … (a bude!)
  P. Miroslav Ševiola, katolický kněz

 214. křesťan | 1.1.2022 z 12:03 |

  Citace: „Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.“

  Pro tak závažnou věc, jako je experimentální vakcína a její použití na vlastním těle, přece nestačí jen názor, a to ani když si přečtu její příbalový leták, kde už tak je řada podivných věcí. Podivné je přece i propagační vystrašující chování státu, který staví propagační obraz na na jediném hustém řešení, na vakcínách. A pak, názor je specifické, osobní stanovisko, často založené na povrchových informacích, které nepronikají k podstatě a pochopení jevu, a ještě častěji, ani k šířce problematiky. Ve společnosti je však velmi mnoho lidí, kteří ani neví, že nemají potřebnou znalost, že mají jen pocit a nebo jiný podvědomý motiv, který často určuje akcent a jednostrannost názoru. Jestliže vakcína mj.poškozuje zdraví vedlejšími účinky (o čemž je dnes řada osobních i odborných svědectví, včetně např. soudem přikázaných a zveřejněných dokumentů od Pfitzeru, které naše vláda ignoruje) a neřeší problém dalšího šíření nákazy, pak postrádám smysl doporučení ke společnému dobru, i když přichází „ex-cathedra“. Jediné infantilní dobro můžou prožívat ti, kteří se chtějí vyhnout frflání svého špatně informovaného a málo uvědomělého okolí. Postavení vakcíny na vzdáleném zabití plodu přece není jediný problém jejího použití. Cigareta, která může na chvíli uklidnit mysl, také poškozuje zdraví, a v některých případech se významně podílí na smrti, takže si myslím, že kuřáci se dostávají do nemalé kolize s 5. přikázáním. Proto, obětování své názorové a životní svobody nemohu přijmout právě z důvodu čistého svědomí, a také proto, že nejsem vystrašen. Obětuji svůj čas, zajímám se o věci osobně, prostřednictvím svěděctví, zkušeností a poznání druhých, přemýšlím o nich a podle toho se rozhoduji.

  https://www.youtube.com/watch?v=rVnO_WZt5GY
  https://ocemsemlci.cz/o-cem-se-mlci-sona-pekova/
  https://www.svedomi-naroda.cz/2021/12/15/rozhovor-s-mudr-sonou-pekovou-ph-d-mikrobiolozkou-a-molekularni-genetickou/?fbclid=IwAR0xFAPMM1Ru3Nf5KgtgI_Znu4yg-C5fW5SRZoQ16-637o1GJKl6_mrN0BM

  Pokud bych se nechal experimentálně přesvědčit, pak ti, kteří by měli, vůbec nezaručují, že vakcína nebude mít pozdější, patologické účinky v mém těle. Pak bych nejen obětoval podstatnou část své svobody, ale asi bych poškodil chrám Ducha Svatého. Proto, nelpěte na svém názoru, začněte pátrat a přemýšlet, než se budete z lásky obětovat pro společné dobro.

 215. Odpovídám snadno pochopitelným a zároveň komplexně vypovídajícím článkem vědce. Posílám odkaz:
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bunky-lidskeho-plodu-ve-vakcine-vedec-vysvetluje-poplasne-zpravy-134927
  Doporučuji celé přečíst. Posílám krátký úryveček z tohoto článku českého biochemika, který skutečně na rozdíl od nás ví. Dezinformace vzniká tak, že se vezme informace – jsou kultivovány buňky jednoho embrya (není psán důvod, proč bylo potraceno), buňky děložního čípku, opice – vybere se část a otočí se.
  „Některé proteiny musíme připravovat přímo v lidských buňkách. A tady máme problém, protože běžné lidské buňky se v laboratoři normálně nemnoží neomezeně. Právě proto už před desítkami let vědci vytvořili řadu nádorových nebo embryonálních buněčných linií, které se pro tyto účely používají. Například u mne v laboratoři běžně používáme pro studium rekombinantních proteinů buňky známé pod zkratkou HEK (Human Embryonic Kidney cells), jejichž předchůdce opravdu někdy začátkem 70. let někde v Holandsku izolovali z lidského plodu.

  „Spousta experimentů se dělá na HeLa buňkách, což je zase linie, která vznikla z buněk odebraných před sedmdesáti lety z nádoru děložního čípku paní Henrietty Lacksové, matky pěti dětí. Vedle toho se používá řada buněčných linií pocházejících z hlodavců nebo opic. Ty se po desetiletí množí v laboratořích a pracují s nimi tisíce vědců z celého světa, mj. i při vývoji vakcín.

  Čili: vakcíny žádné buňky potracených lidských plodů neobsahují. Není vyloučeno, že u některých z nich byla v průběhu výroby použita buněčná linie, jejíž pramáti před tisíci generacemi byla lidská embryonální nebo nádorová buňka. Nebo buňka šimpanze.

  Jestli s tím máte problém, budete se muset vzdát nejméně poloviny moderní medicíny, včetně nejúčinnějších protinádorových léků. Já bych to nedoporučoval.“

 216. Karel Kašpárek | 3.1.2022 z 7:02 |

  @LC, Hodie: přesně tohle jsem čekal. Přece jen spoléhání na to, že jsme v rukou Božích, jak píše paní Burdová, má svoje hranice ?. Svatí Amišové!
  (o těch, kteří skutečně očkovaní ze zdravot. důvodů být nemohou, jsem nepsal. Ale kolik jich opravdu je, i mezi signatáři?)

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bunky-lidskeho-plodu-ve-vakcine-vedec-vysvetluje-poplasne-zpravy-134927

  – „děsí mě“, kolik je kolem nás pomýlených odborníků jako jsou Pačes, Konvalinka, Smejkal …
  kolik je pomýlených v oblasti teologie a etiky jako papež František, arc. Graubner, kard.Duka …
  kolik je pomýlených těch, kteří se orientují v obém: Bůžek, Vácha ..
  – děsí mně, jak je vnímána svoboda (bez hranic a závazků vůči druhým) i u křesťanů
  – uvědomuje si někdo, že každé obsazené místo na JIP blokuje možnost provést jinou operaci?
  A co když někdo s rakovinou zemře třebas jen o půl roku dřív, než musel?
  – je „sobota pro člověka nebo člověk pro sobotu“?

  Neumím na vše odpovědět tak jasně jako mnozí z Vás.

  Přeji lepší nový rok 2022.

 217. Lucie Cekotová | 4.1.2022 z 9:30 |

  Ad Jarmila: Nikdo netvrdí, že vakcíny musejí přímo obsahovat buňky potracených dětí. Nemusejí. Stačí, že buněčné linie potracených dětí byly použity při jejich vývoji, výrobě či testování. To není dezinformace, ale dobře zdokumentovaný fakt, přičemž důvod, proč k potratu došlo, je v této souvislosti irelevantní. Nevím, jestli má smysl to opakovat po sto padesáté páté, ale k (ne)etičnosti takovýchto léčiv se vyjadřovaly církevní autority už v době dávno předcovidové. Podle nich je jejich použití mravně přijatelné za splnění několika podmínek, z nichž u covidu není v drtivé většině případů splněna ani jedna. (Výjimkou by snad mohli být covidem velice ohrožení lidé, starší, obézní, s dalšími nemocemi.) Vyzývat k očkování bez současného upozornění na tyto nutné podmínky je u představitele Církve mírně řečeno nepochopitelné.
  V případě nejen těchto „vakcín“, ale i jiných léků – které se od nich nicméně v některých případech liší tím, že skutečně zachraňují život – zůstává závažná mravní povinnost zasazovat se za to, aby se buňky potracených dětí přestaly v lékařském výzkumu používat. To dnes nečiní prakticky nikdo. Výzva pana arcibiskupa k očkování apeluje na věřící, aby si s přijetím těchto látek nedělali těžkou hlavu, nikoli však na vědce, aby k výzkumu používali právě jen buňky opic etc. a lidské embryonální buňky používat přestali, a ani na stát, aby se postaral, že budou eticky vzniklá léčiva k dispozici alespoň v těch případech, kdy existují. To je u církevního představitele rovněž naprosto nepochopitelné.
  Ad Karel Kašpárek: Dokázala bych rovněž vyjmenovat vědce, teology, moralisty, biskupy atd., kteří zastávají stanoviska právě opačná. Mě zase děsí, že tyto odlišné hlasy jsou vylučovány z diskuse, umlčovány, ostrakizovány a různě šikanovány.

 218. @Karel Kašpárek

  Konvalinka – biochemik,
  Pačes – genetik,
  Smejkal – epidemiolog, ovšem příliš se nezmiňuje, že pouze nemocničního zařízení (zacházení s prádlem, odpady, péče o lůžko, apod.)

  To nejsou žádní odborníci v relevantních oborech. Proto také jejich názory neobstály v testu historie. Byli tzv. o dvě lekce před svými čtenáři a posluchači.

 219. M.R. | 5.1.2022 z 18:31 |

  Ad Jarmila + Kašpárek: Lidé se očkovali kvůli tomu, že jim autority vysvětlily, že tím zabrání svému onemocnění – „Tečka“. Proč vám, jako očkovaným, tedy vadí, že se někdo nenaočkoval? V začátku měl být „lockdown“ na 2-3 týdny proto, aby se zploštila jakási křivka. Lockdown měl nakonec největší význam v tom, že přetížil personál v nemocnicích – protože např. sestry a lékařky, jejichž malé děti nemohly do škol, si je musely doma hlídat samy.
  Potom ty samé auditority změnily příběh a „najednou“ jsou nemocní a na JIPkách i ti očkovaní.
  Dotaz na Jarmilu a p. Kašpáka: proč agitujete za jakési očkování, které nepomáhá?

 220. křesťan | 6.1.2022 z 12:11 |

  To stojí za to vidět a slyšet – očkování nevytváří žádnou kolektivní imunitu
  + rozumné postoje a slova dobře zorientovaných lidí vůči chystanému omezení lidské svobody.

  https://www.youtube.com/watch?v=4yUn7GoLsQM
  https://www.youtube.com/watch?v=wy8MXIWapoU

 221. Tomáš Navrátil | 6.1.2022 z 13:31 |

  Tož – otiskli to, ale… posuďte sami – hned mastná flákota z KT:
  http://www.farnostujezd.cz/wp-content/uploads/2022/01/ZF-01-22-III.pdf

 222. @Tomáš Navrátil

  Nezbývá než ponechat hořkou otázku, kolik se toho změnilo od doby, kdy Katolický týdeník vycházel pod dohledem Strany a bez imprimatur, a zda podobné texty nepůsobí jako archivní výstřižek.

  „Pokud byste chtěli být ve Vašem odmítání důslední, doporučuju udělat si seznam všech léků a očkování, které jste kdy v životě brali nebo dostali – a zapátrejte, jak byly vyvíjeny. Obávám se, že po dvou letech práce byste zjistili, že eticky zcela neposkvrněný způsob léčby jsou jen bylinky.“

 223. @Křesťan
  „očkování nevytváří žádnou kolektivní imunitu“

  Vznik mýtu o příchodu kolektivní imunity nabuzené očkovacím schématem je znám v podrobnostech. Jistý dr. Fauci, držící v zámoří vlivný post, četl v anketě, že si v budoucím očkovacím programu nechá preparáty aplikovat polovina dotázaných Američanů. Na základě tohoto údaje si vymyslel (!) prahovou hodnotu kolektivní imunity 70-75% proočkovanost populace. Když později deník New York Times otiskl anketu s 60 % kladně odpovídajích respondentů, dr. Fauci přišel s novou prahovou hodnotou 80-85% proočkovanosti. A to je celé. Zbytek se nabaluje samospádem. U nás to dílem táhnou právě oni zde zmiňovaní „odborníci“. Biochemik, abychom uvedli alespoň jeden příklad, hovořící v rozhlase zcela mimo svůj obor o kolektivní imunitě byl smutným standardem loňského roku.

  A jaká jsou prozatímní data? Irsko má očkováno 95 % populace „plně“, k tomu cca dvě třetiny populace obrželo další injekci nad rámec původního očkovacího schématu a aktuální čísla? Hvězd se dotýkají…

 224. Ilona Burdová | 7.1.2022 z 21:32 |

  Doporučuji skvělé video Jak se bránit povinnému očkování:
  https://gloria.tv/post/rkfye2zUoaZ92xTF6kEj2jwpZ

 225. Karel Kašpárek | 8.1.2022 z 18:39 |

  Pokusím se reagovat.

  Vytvořili jste si bublinu, v které se vzájemně přesvědčujete, jak máte pravdu, jak jen vy víte, co je pravda a co je správné, … Jiný názor nechcete slyšet, natož se zamyslet. Objevilo se i několik urážek (pokrytci, …) – ostatní mlčí. Souhlasí?
  Proto jsem se do diskuze zapojil. První dva komentáře nebyly uveřejněny, až po několika mailech s p. Semínem a správcem fóra p. Čejkou byl uveřejněn příspěvek paní Jarmily a můj v pořadí třetí. Správce to vysvětloval, že příspěvky nebyly přínosem – tedy i odkaz, kde katolík a v současnosti nejcitovanější český vědec J. Konvalinka mluví k tématu embryonálních buněk, na kterém se točíte. Mou větu „to, že nezveřejňujete nesouhlasné příspěvky s Vaší peticí proti listu arcb. Graubnera je zbabělé“ pan Semín posunul do zcela jiné roviny odpovědí „Kdybych byl zbabělý, jistě bych byl už po třetí dávce“. Opravdu všichni, kdo si nechali dát třetí dávku jsou zbabělí? Nejsem vědec, nedokáži vyhodnotit v záplavě informací na internetu, jak věci opravdu jsou. Proto musím a chci věřit odborníkům, kteří věci rozumí a zároveň mají morální kredit a za tím, co tvrdí, si stojí. A budou se z toho případně „i u nebeské brány“ zodpovídat. Takovými lidmi papež František i Marek Vácha jsou. Pokud paní L. Cekotová napíše, že zná biskupy, … , kteří mají jiný názor, a nenapíše jména, je to informace nanic, nedokáži z ní nic vyhodnotit a kdoví, jestli je vůbec pravdivá. Asi všichni pamatujeme případ p. Baldy, který pod vlivem „zaručených zpráv“ o migrantech vzal pilu a pokácel stromy na železniční trať. Když pak stál po právu u soudu, nikdo z z těch, kteří ho obesílali tam nebyl a nesvědčil v jeho prospěch. Jste opravdu připraveni nést i to, že někdo pod vlivem Vašich komentářů zemřel/zemře dřív než musel? Nejsem autorem ani signatářem žádné petice za povinné očkování a udělování trestů těm, kteří tak neučiní. Dokonce zatím si myslím, že očkování nemá být zcela povinné. Ale mnohdy tupé argumenty a chování řady odpíračů mě stále víc zviklává.

  6.1 (na Tři krále) zemřel kamarád. Covid bez dalších indikací. Neočkovaný. Tvrdil, že covid už měl, je zdravý chlap a nenechá se zbytečně píchat. Koncem listopadu mně psal: „nějak se necítím, ale covid to není“.
  7.1. seznam.cz: zemř. +31. Ahoj Jirko, možná to bylo zbytečné.

  Howgh

 226. Ad Karel Kašpárek: Vážený pane Kašpárku, napsal jsem Vám, že Váš příspěvek nevnáší nic do diskuse. Zde ho cituji: „Děkuji všem, že konečně vím, že pomýlený je papež František, arcib. Graubner, Marek Vácha, Jiří Bůžek … A že pravdu zná světověuznávaný/á pan Semín, p. Burdová, …“ Můžete mi v něm poukázat na věcnou argumentaci? Jedno z pravidel diskuse zní, že neslouží k léčbě osobních frustrací.

  Vzhledem k všeobecně panující cenzuře je nadmíru smělé tvrdit, že to jsou odpůrci globálního experimentu, kdo nechce slyšet jiný názor. A vy nasloucháte jiným názorům, než je ten Váš? Soudě podle Vašich příspěvků nikoliv. Není tedy od věci hovořit o pokrytectví.

  Zmínka o Vaše kamarádovi je ukázkou posouvání diskuse z racionální, tedy věcné roviny do emocionální. Můj kamarád Jan Bouchal zemřel při jízdě na kole. Kdybych se snažil stejně jako Vy podle zneužívat jeho smrt, mohl bych psát dojemná varování o tom, jak je jízda na kole nebezpečná. Ano, může být. No a co? Dospělý člověk ví, že riziko k životu patří. Nedospělí lidé, kterým mozek zatemňují různé utopické ideologie, to odmítají vzít na vědomí. Komunisté chtěli vymýtit chudobu a zničili celé společnosti. Stejně tak i sanitáři, kteří sní o světě bez nemocí a smrti, ničí společnosti, rodiny i jednotlivce.

  Papež František tvrdil, že očkování je projevem lásky bližnímu, jelikož tak druhé nenakazíme. Ti, kteří své názory zakládají na vědeckých výzkumech dobře vědí, že tzv. očkování mohou koronavirus šířit de facto stejně jako tzv. neočkovaní. A teď mi odpovězte na otázku: Je papežův výrok rozumný, nebo se jedná o nesmysl?

  MRČ

  P. S.
  Pokud píšete o tom, že by odpůrci globálního experimentu na lidech měli přijmout zodpovědnost za následky v případě těch, kteří se nenechají tzv. očkovat, tak doufám, že to platí i naopak. Mohu tedy lidem ve svém okolí, kteří měli po tzv. očkování vážné následky a často se z nich dodnes nevzpamatovali, říct, že se mají obrátit na Karla Kašpárka, a ten jim uhradí veškeré ztráty způsobené přijetím této experimentální látky?

 227. Tomáš Navrátil | 9.1.2022 z 21:57 |

  ad jl: Právě bylinky sú trnem v oku panující nadvládě. Nepamatuju sa přesně, ale je to +/- 8 let (?) zpátky, co byl na bylinkových směsích a čajích vydán zákaz popisků s jejich účinky a zaměřením na konkrétní zdravotní problém. Je to sice od pana předsedajúcého Bůžka ironie, ale člověk fakt nepotřebuje chemické léky s obsahem látek, keré způsobujú negativní vedlejší účinky a při léčbě jedneho problému vytváří problém další, „aby bylo co léčit potom“. Tož – asi tak. Ovšem obhajovat tymto podpásovým způsobem potraty – tož to chce hodně protikřesťanského ducha a žaludek. Aspoň vidíme, kam vede ztráta zdravého katolického rozumu, logiky a věrouky, kerá je ovšem pro křesťany věčně živá a věčně závazná.

 228. Lucie Cekotová | 9.1.2022 z 23:51 |

  Ad pan Kašpárek: Nepovažovala jsem to za přínosné, protože to je jednak obecně známo a jednak jistě všichni umíme googlovat, ale prosím: Před vakcinací proti covidu dlouhodobě varuje arcibiskup Vigano, biskupové Schneider, Strickland, další podepsali Betlémskou deklaraci, která protestuje proti nemorálním vakcínám a vyzývá „Svatého otce, Kongregaci pro nauku víry, všechny kardinály, biskupy, kněze, věřící laiky a všechny lidi dobré vůle, aby se důrazně postavili proti přijímání těchto mravně popskvrněných, nebezpečných a neúčinnýh produktů.“ Vše dohledatelné na webu, ale pokud je to snad pro někoho problém, tak např. zde: https://www.lifesitenews.com/news/bishops-priests-and-lay-people-endorse-declaration-calling-covid-shots-morally-illicit/ Co se vědců týče, řada významných lékařů například podepsala dopis Evropské lékové agentuře stran bezpečnosti vakcín (https://www.whatdotheyknow.com/cy/request/open_letter_from_doctors_and_sci) a podobných akcí byla celá řada ve světě a nakonec i u nás. Co třeba profesor Christian Perronne z Pasteurova ústavu (https://www.lifesitenews.com/news/covid-19-jabs-arent-really-vaccines-leading-french/) nebo přední americký odborník na covid Dr. Peter McCullough (https://www.lifesitenews.com/blogs/top-american-doctor-covid-shots-are-obsolete-dangerous-must-be-shut-down/)? – Realita je taková, že dnes je potlačována ODBORNÁ diskuse na dané téma a někteří lékaři a vědci jsou různým způsobem umlčováni, protože mají jiný odborný názor. To ve vědě nikdy není dobré znamení. Prostě tu zase máme jeden „vědecký světový názor“ a běda tomu, kdo se od oficiální linie odchýlí. To je to, co děsí mě.

 229. Marie Tejklová | 10.1.2022 z 9:04 |

  Ministr Válek řekl, že testováním člověk chrání ostatní, aby je nenakazil, a očkováním chrání sám sebe, aby neumřel. Zastánci očkování dosud argumentovali ohleduplností a láskou k bližnímu. Ptám se tedy – v čem tato ohleduplnost spočívá? Zřejmě budou tvrdit, že chránit své zdraví je ohleduplné vůči ostatním, protože zdravý člověk méně zatěžuje ostatní – anebo budou trvat na tom, že očkování přeci jen snižuje riziko přenosu. Obojí je velmi sporné. Každopádně padá koncept bezinfekčnosti, na kterém stojí současná diskriminace.

 230. křesťan | 10.1.2022 z 12:34 |

  Citace / Hodie:
  Papež František tvrdil, že očkování je projevem lásky bližnímu, jelikož tak druhé nenakazíme. Ti, kteří své názory zakládají na vědeckých výzkumech dobře vědí, že tzv. očkování mohou koronavirus šířit de facto stejně jako tzv. neočkovaní. A teď mi odpovězte na otázku: Je papežův výrok rozumný, nebo se jedná o nesmysl?

  A o to právě jde. Čím větší autorita chce vyzářit do světa své doporučení, tím větší musí mít nejen informační, ale i znalostní rozhled. Pokud „vakcinovaný“ člověk a tedy naslibovaně „chráněný“ před nemocí a hospitalizací s těžkým průběhem přenese nákazu na někoho dalšího, pak je jeho projev lásky naivní. Pokud člověk s domněnkami informuje neznalého a ten pokládá informaci za odbornou znalost, je to průšvich. Morální kredit se dá ztratit nikoli chybováním (to děláme všichni), ale tím, že svou chybu zatloukáme nějakými pomůckami „de-jure“, ale „de-facto“ je vidět něco jiného.

  Jinak chápu, že žijeme v „bezbožné“, spotřebitelské době, takže lidé se už naučili téměř vůbec neuvažovat a nevciťovat se, ale jako věrný spotřebitel pozřít pilulku, kterou zpropagovala behaviorálně chytrá reklama. Propadli jsme tomu, že řešení problémů za nás odborně řeší „odborníci“, kterým dáváme morální kredit bez toho, že bychom se zabývali jejich hodnotami a skutky. A navíc, lidé bez vztahu s Bohem jen těžko poznají lež od pravdy. To je povaha padlého světa, lidé v Kristu v něm pak nemají snadný život. Jak vysvětlíte většině pomýlených (a podplacených) pravdivý obraz a smysl života?

 231. Tomáš | 21.1.2022 z 0:03 |

  ad Marie Kaňovská
  ad Graubnerova odpověď

  Tento arcibiskup fušuje jakožto totální laik do odborných záležitostí, o nichž ví něco tak leda z doslechu, resp. z propagandy v televizi.
  Ohledně běžně dostupných léčiv argumentuje opravdu podivně – prý že nepomáhají rozhodně každému. K tomu bych poznamenal, že takzvaná vakcinace (jím doporučovaná) také nepomáhá rozhodně každému, a to dokonce ani po druhé dávce, ani po třetí dávce, v Izraeli či Turecku i po čtvrté dávce (i tito lidé běžně umírají na virózu, ale navíc ještě i na smrtící následky samotných vakcín). Dále ne všem lidem pomáhá i stejné antibiotikum a i po něm někteří umírají na zápaly plic ap. Dále na některé zabere léčba chemoterapií, ale na jiné nikoliv a zemřou.

  K extrémně trapnému psychickému vydírání skrze údajnou izolaci stařečků a lidí bez svátostí v nemocnicích (prý kvůli „hrdinným“ neočkovaným kněžím) bych se snad ani vyjadřovat neměl – byl bych vysloveně sprostý. Je to demagogie. Do těch nemocnic někoho asi zavřeli ti kněží? A zákaz vstupu si tam také asi udělili sami ti kněží, kteří si s úctou k tomu největšímu daru (zdraví) odmítli dát experimentální injekci? Takže křesťan na sobě má páchat sebepoškozování, aby se to nové církevní hierarchii líbilo? Máme ze sebe udělat pokusné krysy? Pak bude Bůh spokojen?

 232. křesťan | 23.1.2022 z 21:12 |

  Pozor! Vláda chce schvalovat nový pandemický zákon, který razantně omezí naše svobody.
  Myslím, že to sem taky patří. Prosím, modlete se k Boží trojici za naši svobodu, zejména ve středu 25.1.2022.

  https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Pro-Libertate-Pravnici-varuji-novela-pandemickeho-zakona-otevre-cestu-k-totalite-K-zavreni-lidi-bude-stacit-SMS-zprava-690270?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pozor_na_pandemicky_zakon&utm_term=2022-01-23

 233. Ilona Burdová | 26.1.2022 z 10:45 |

  Děkuji „křesťanu“ za příspěvek, a přidávám prosbu, abychom se opravdu hodně modlili! Situace je skutečně velmi vážná! Asi jste to již četli, ale pro jistotu sem dávám odkaz: http://www.ikatolici.cz/media-sili-z-upozorneni-na-probihajici-masovou-formaci/
  Přece nechceme žít zotročení. Stále ještě žijí lidé, kteří prožili minulou totalitu, mně osobně 20 let pod vládou KSČ stačilo, a to jsem osobně nepoznala hrůzy II.světové války ani hrůzy 50.let minulého století, „jen“ 70.léta…
  Prosím, modleme se. Vzývejme světce, naše národní patrony. My se teď např.modlíme novénu k sv.Václavovi (nestihneme ji do úterý celou, ale doufáme, že poslední 2 dny už se ji budeme modlit na poděkování). Modleme se k sv.archandělu Michaelovi – je to kníže nebeského vojska.
  Věřím, že modlitby (hlavně růženec), obrácení a pokání jsou velmi mocnou zbraní. A věřím, že kdybychom se obrátili, i ta „pandemie“ zmizí – „hledejte nejprve Boží království, a všechno ostatní vám bude přidáno.“
  Samozřejmě, postavit se proti zvůli a totalitním praktikám musíme taky. Je také potřeba zjišťovat si informace, komunikovat. Nemá ale smysl ztrácet čas neplodnými debatami. Dovoluji si sem dát ještě jeden odkaz: https://covidkon.cz/ Je možné konferenci sledovat i online. Já tam nepojedu, ale doufám, že záznam přednášek bude i později k dispozici. Program vypadá zajímavě.

 234. @Tomáš

  „arcibiskup fušuje jakožto totální laik do odborných záležitostí, o nichž ví něco tak leda z doslechu, resp. z propagandy v televizi“

  Ono je to vidět už i z toho, že se pan arcibiskup zaměřil na koronaviry, o kterých se v televizi hovořilo, a zcela pominul udělit radu v otázce ortopneumovirů, které v době jeho výzvy přiváděly do nemocničního ošetření děti, ale i dospělé s nepříjemnými zápaly plic, teplotami a antibiotiky. O nich se ovšem v televizi nehovořilo. Viděl nemocnice plné koronavirů, nemocnice plné ortopneumovirů neviděl.

 235. A.B.N. | 31.1.2022 z 12:40 |

  Dovolím si pokračovat v již načatém odkazu paní Burdové. Na stránce:
  https://www.svedomi-naroda.cz/covidkon/ je možné se na svět „post-covidový“ podívat očima mnoha odborníků z řad právníků, lékařů, publicistů, ekonomů, aj. Je to zločin proti lidstvu – opravdu se hodně modleme!! (modlitba,půst,almužna) a pevně doufám i ve větší rozšíření středečních veřejných „růžencových tažení“ nejen v ČR, ale i ve světě. Vložme se pod ochranu naší Nebeské Matky a jejího Neposkvrněné Srdce. Je opravdu možné, že nakonec dojde k tomu, že dojde i na oběť nejvyšší a je třeba se na to duchovně připravit:

  https://www.christianitas.sk/mozno-nadchadza-doba-kedy-sa-budeme-musiet-pripravit-na-mucenictvo/

 236. Marie | 8.2.2022 z 9:12 |

  Dobrý den,
  na tomto odkaze https://cz24.news/dr-madejova-vydala-sokujuce-varovanie-ohladne-monoklonalnych-protilatok-pri-liecbe-covidu/>
  je vysvětlen proces výroby monoklonálních látek. Velmi stručně: opět na potracených lidských plodech. Buněčná linie je přeměněna na rakovinové buňky, na kterých jsou vypěstované protilátky.

 237. Eva Anna Terezie | 20.2.2022 z 0:23 |

  Marek 14,62
  Ježíš řekl: „Já jsem. A uzříte Syna člověka sedět po pravici Všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými.“ Tu velekněz roztrhl svá roucha a řekl: „Nač ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání. Co o tom soudíte?“ Oni pak všichni rozhodli, že je hoden smrti.

  List Římanům 2,1
  „Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe.“

  List Jakubův 4,11
  „Bratří, nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon. Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad něj jako soudce. Jeden je zákonodárce i soudce; on může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního?“

 238. Karel Jan Pokorný | 17.4.2022 z 20:33 |

  Moji milí srdce,rozum se mě nad Vašimi příspěvky pozitivní i negativními smutní.
  KAM, jsme to došli že se zde dobrovolně pasujete do role Pilátů a zatloukáte do NĚJ další hřebíky do Beránka, ON který se za nás už jednou dal.
  Slova šroubujete učenosti vydáváte a proti sobě se stavíte, k něčemu dobrému?
  Místo modlidby jste se za třicet stříbrných prodali, internet dobrý sluha ale zlý pán jež Vás může ovládnout. Ve zdraví kpzR

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*