Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19

Vaše Excelence, vážený pane arcibiskupe,

ve svém prohlášení ze 17. 11. uvádíte: „Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.“

Vzal jste před tím, než jste tuto výzvu napsal a zveřejnil, v úvahu i tyto skutečnosti?

1) Všechny u nás používané vakcíny proti COVID-19 mají vazbu na potratový průmysl, tedy – slovy Jana Pavla II. – na kulturu smrti. Buněčná linie HEK 293 (v případě vakcíny Janssen PER C6) získaná z ledviny potratem usmrceného dítěte slouží buď k jejich výrobě, kultivaci či testování. Nešlo přitom o jen tak „obyčejný“ potrat. Dítě muselo být dostatečně vyvinuté a muselo při odebrání biologického materiálu žít. Proto bylo v pozdním stádiu těhotenství vyjmuto matce císařským řezem z těla a vivisekcí mu byla odstraněna ledvina pro pozdější zisky farmaceutického průmyslu. Tento usmrcený život však není jediný – k zahájení výroby vakcín musely touto cestou zemřít minimálně desítky, ale spíše stovky nevinných dětí. Opravdu máme „z lásky k druhým“ přestat vnímat skutečnost, že na počátku řetězce končícího vpichem do naší paže stojí chladnokrevné vraždy?

2) Cítíte se být vázán stanoviskem Papežské rady pro život Morální úvahy ohledně vakcín připravených z buněk získaných z potracených lidských plodů z roku 2005, v němž se mimo jiné praví: „Je na věřících a občanech se správně formovaným svědomím, aby se postavili na odpor, například i formou výhrady svědomí, stále častějším útokům proti životu a „kultuře smrti“, jež za nimi stojí. Z tohoto hlediska používání vakcín, jejichž výroba je spojená s umělým potratem, představuje přinejmenším nepřímou vzdálenou pasivní materiální spoluúčast na potratu a přímou pasivní materiální spolupráci na jejich prodeji“… Lékaři a otcové rodin mají navíc povinnost zvolit alternativní vakcíny (pokud existují) a vytvářet tlak na politické autority a zdravotnické systémy, aby se jiné, morálně nezávadné vakcíny staly dostupnými. Co se týče vakcín vyrobených s pomocí buněčných linií z lidských potracených plodů, pokud je to nevyhnutelné, mají se uchýlit k uplatnění výhrady svědomí“?

3) Vakcíny proti COVID-19 jsou jakožto produkty genetického inženýrství experimentální povahy. Na lidech nebyly dříve testovány, a proto nikdo neví, jaké vedlejší zdravotní účinky mohou, zvláště ve střednědobém a dlouhodobém výhledu, mít. Kdo tvrdí opak, lže. Moralizující výzva k plošnému očkování tedy není ničím jiným než výzvou k podrobení se potenciálně nebezpečnému experimentu s nedozírnými důsledky. Jsme lidé, nikoli pokusní králíci!

4) Oficiální systémy evidující hlášené negativní účinky a úmrtí po vakcinaci (v USA VAERS a v Evropské unii EudraVigilance) jsou nám svědky, že jejich počet je dnes větší, než je součet negativních účinků všech ostatních vakcín a to za celou dobu jejich používání! Vyzýváte k vakcinaci i mladé ženy toužící po rodině, když i samotní výrobci vakcín výslovně přiznávají, že nemohou vyloučit komplikace při početí či v průběhu prenatálního vývoje dítěte? Všímáte si mimo jiné i bezprecedentního nárůstu zánětu srdečního svalu u mladých očkovaných mužů, včetně aktivních sportovců?

5) Proč si výrobci vakcín vyjednali u politických orgánů, nadnárodních i národních, indemnitu, tedy právní nepostižitelnost, pro případ vážných negativních účinků? Proč nejsou smlouvy mezi těmito firmami a státy, na rozdíl od jiných, veřejné?

6) COVID-19 je jistě, zvlášť pro rizikové skupiny, nepříjemnou nemocí, rozhodně se však nejedná o nemoc srovnatelnou se španělskou chřipkou či jinými infekčními chorobami s vysokou mírou smrtnosti. Dnes již víme, že je léčitelná a to i běžně dostupnými léky. Proč tedy ta čím dál tím agresivnější provakcinační kampaň směřující k nastolení režimu zdravotně-sociálního apartheidu?

7) Není pravda, že vakcinace představuje, jak tvrdí oficiální propaganda, TEČKU. Přestože nám bylo tvrzeno, že vakcína proti COVID-19 poskytuje dostatečnou imunitu před onemocněním i přenosem, není tomu tak. Mnozí imunologové a virologové také varují, že plošná vakcinace uprostřed epidemie pomůže vytvořit podstatně nakažlivější a letálnější mutace či varianty viru.

Svoji výzvu jste vydal v den, kdy si naše společnost připomínala výročí listopadových událostí z roku 1989. Byla to vhodná příležitost k tomu vyjádřit se kriticky na adresu nespravedlivých segregačních opatření vlády stavících „neotečkované“ na úroveň občanů druhé kategorie. Namísto toho jste morální autoritu církve, již reprezentujete, dal do služeb farmaceutického průmyslu a všech nečistých zájmů, které jsou na „boji proti neviditelnému nepříteli“ zainteresovány.

Považujeme to za velikou chybu a žádáme Vás, abyste ve světle výše uvedených skutečností svoje stanovisko přehodnotil.

 1. Mgr. Michal Semín
 2. MUDr. Soňa Peková, PhD.
 3. MUDr. Xenie Preiningerová
 4. MUDr. Alice Tomková
 5. MUDr. Ilona Burdová
 6. Mgr. Lucie Cekotová
 7. Martin R. Čejka
 8. Ing. Petr Onuca
 9. Ing. Michal Dovrtěl
 10. MUDr. Marek Obrtel
 11. PhDr. Radomír Malý
 12. Jan Hofírek
 13. David Rejl
 14. Mgr. Stanislav Novotný
 15. MUDr. Karolína Kykalová
 16. JUDr. Michael Mann
 17. František Červenka
 18. Mgr. Libor Rösner
 19. Mgr. Jan Šobáň
 20. Helena Šobáňová
 21. Petr Hájek
 22. Iva Rejlová
 23. Petr Stehlík
 24. Ing. Mgr. Radek Vala
 25. Jiří Fuchs
 26. Ing. Ludmila Mayerl
 27. David Hibsch
 28. Josef Halama
 29. Vladimír Cenker
 30. Marek Cigánek
 31. Ing. Jan Staněk
 32. Diac. Vilém Jordán Matausch, III. OP
 33. Mgr. Ing. Petr Lepeška
 34. Zuzana Bartušková
 35. Ing. František Sentenský
 36. Ing. Aleš Nejedlý
 37. Sylva Bernardová
 38. Libor Hlaváček
 39. David Mastík
 40. Eduard Bernard
 41. Ondřej Karták
 42. JUDr. Patrik Matyášek
 43. Barbora Černá
 44. Petr Sypták
 45. Iva Marie Syptáková
 46. Anna Syptáková
 47. David Sypták
 48. Petr Sypták ml.
 49. Terezie Jakubcová
 50. Ing. Petr Jakubec
 51. Klára Schmellerová
 52. Marek Schmeller
 53. Mgr. Marie Tejklová
 54. Přemysl Kosowski
 55. Jiří Forbelský st.
 56. JUDr. Petr Markvart
 57. Tomáš Navrátil
 58. Mgr. Michaela Auerová
 59. MgA. Karel Chudý
 60. Dorothea Chudá
 61. Stefania Pascucci
 62. Kateřina Skardová
 63. Marcela Zapletalová
 64. Josef Košař ml.
 65. MDDr. Jiljí Matějíček
 66. Ing. Václav Křižan
 67. Ing. Martin Bětík
 68. Bc. Veronika Bětíková
 69. Marek Kubrický
 70. Ivana Cenkerová
 71. Markéta J. Malcová
 72. Ing. Michal Blaško, Ph.D.
 73. Marcela Groulová
 74. Mgr. Martin Hasoň
 75. Ing. Martin Pelka
 76. Lukáš Nastoupil
 77. Václav Cenker
 78. Růžena Häuslerová
 79. Miroslav Häusler
 80. Ing. Tomáš Chlubna
 81. Ing. Hana Chlubnová
 82. Jiří Hrádek
 83. Jan Kalenda
 84. Rudolf Gábriš
 85. Miroslava Čejková
 86. Dr. (Theol.) Jana Vendelinová
 87. MUDr. Marie Křečanová
 88. Ing. Jan Trunečka
 89. Mgr. Lenka Trunečková
 90. Jan Hlaváč
 91. Lucie Švejdová
 92. Antonín Januška
 93. Terezie Janušková
 94. Miroslav Šiška
 95. Tereza Šišková
 96. Mgr. Hana Dušková
 97. Aleš Sedláček
 98. Lenka Sedláčková
 99. Šárka Sedláčková
 100. Petr Hlaváč
 101. Zdenka Hlaváčová
 102. Petr Jáchim
 103. Kristýna Chmelová
 104. Mgr. Lenka Hofírková
 105. František Nedvěd
 106. Zuzana Nedvědová
 107. Marek Winogrodzki
 108. Bohuslava Winogrodzka Hofirek
 109. ing. Eva Nejedlá
 110. Monika Pokorová
 111. Marie Horáková
 112. Eva Fryčová
 113. Jan Kaňovský
 114. Bc. Kristýna Kaňovská, DiS
 115. Petr Červenka
 116. Jaroslava Trajerová
 117. Pavel Krpálek
 118. Milada Terezie Teturová
 119. Bc. Lukáš Harcuba DiS.
 120. Marie Harcubová
 121. Vladimír Harcuba
 122. Ing. Dagmar Halíková
 123. Mgr. Libor Halík PhD.
 124. Mgr. Peter Kohút
 125. Dana Málková
 126. Bc. Kateřina Pokorová
 127. Přemysl Pokora
 128. Thaddeus Rejl
 129. Sára Herberová
 130. Laura Rejl
 131. Petr Trajer
 132. Ondřej Nečas
 133. Marta Šimková
 134. Ing. Jan Jakubec
 135. Ing. arch. Helena Jakubcová
 136. Anika Kláriková
 137. Petr Novák
 138. Václav Skoupý
 139. David Klopacz
 140. Vladimír Němec
 141. Miroslav Kaleja
 142. Ing. Miloš Drlík
 143. Jaroslav Jána
 144. Jiří Staněk
 145. Mgr. Vladimíra Mikle
 146. Klára Petrášková
 147. Halina Pondušová
 148. Eva Čápová
 149. Ing. Marie Korejsová
 150. Ing. Pavel Tesař
 151. Ing. Martin Kmošek
 152. Ing. Josef Dušek
 153. Ilona Kmošková
 154. Zdislava Vaňousová
 155. Miroslav Vasko
 156. Damián Brhel
 157. Jitka Karásková
 158. Daniel Juřena
 159. Danuše Dvořáková
 160. Lucia Rajčániová
 161. Martin Navrátil
 162. Petra Navrátilová
 163. Petra Bézová
 164. Jakub Valenta
 165. Petr Vorba
 166. Pavel Rejl
 167. Vít Pělucha
 168. Šárka Janečková
 169. Petr Tinka
 170. Dagmar Tinková
 171. Dominik Bobek
 172. David Navrátil, MBA
 173. Jana Vošická
 174. Hana Křížková
 175. Marek Bělohoubek
 176. Mgr. Jana Prchalová
 177. Petr Fousek
 178. Anna Brychtová
 179. Kateřina Šilarová
 180. Mgr. Ivo Křižka
 181. Oldřich Kučera
 182. Ing. Kateřina Siudová
 183. Ing. Jaroslav Kavalec
 184. Jiřina Kavalcová
 185. Jan Vorka
 186. Mgr. Šárka Vorková
 187. Michaela Semínová
 188. Ludmila Krůtová
 189. Irena Kubrická
 190. Eva Puttich
 191. Mgr. Vladimíra Šebelová
 192. Ludmila Kindlerová
 193. Dana Urbánková
 194. Bc. Kateřina Hasoňová
 195. PhDr. Adam Prentis
 196. Bc. Monika Tomečková
 197. Mgr. Magdaléna Dařbujanová, DiS.
 198. Mgr. Vojtěch Dařbujan, DiS
 199. Mgr. Benjamin J. Vail, M.Sc., Ph.D.
 200. Anna Hlaváčková
 201. MUDr. Blanka Šaňková
 202. Barbora Kubrická
 203. Mgr. Michal Tesař, PhD.
 204. Jiří Řehák
 205. Vojtěch Polák
 206. Lucie Šobáňová
 207. Jana Rothová
 208. Ferdinand Überall
 209. Mgr. Milan Macák
 210. Ludmila Hyánková
 211. Jana Malíková
 212. MUDr. Anna Hanušová
 213. Jiří Hanuš
 214. Zdislava Filipiová
 215. Ing. Marie Rumlová
 216. Magdalena Rumlová
 217. Daniel Ruffr
 218. Ing. Markéta Ruffrová
 219. Jakub Moravčík
 220. P. Jan Piler
 221. Jiří Novák
 222. Helena Switalská
 223. Helena Pacholová
 224. Jana Šilarová
 225. Antonín Minarský
 226. Leonarda Minarská
 227. Jaroslav Šilar
 228. Ing. Miroslav Klus
 229. Lubomír Štula
 230. Bc. Kristýna Dostálová
 231. Jakub Sekanina
 232. Mgr. Petr Tobola, PhD.
 233. Iveta Leharová
 234. Martina Lokšíková
 235. Mgr. Marta Luzarová
 236. Eva Červenková
 237. Jana Hyklová
 238. Mgr. Igor Volný
 239. Bc. Jakub Ondráček
 240. Petra Ondráčková
 241. František Ondráček
 242. Anna Šebestíková
 243. Simona Kajtmanová
 244. Mgr. František Mrtvý
 245. Mgr. Lucie Mrtvá
 246. Marie Pacalová
 247. Martin Soukup
 248. Josefa Soukupová
 249. Markéta Holbová
 250. Lukáš Holba
 251. Markéta Fojtíková
 252. Zbyšek Dudzik
 253. Magdalena Knorková
 254. Kateřina Rozbrojová
 255. Ing. Milan Slezák
 256. Michaela Slezáková
 257. Věra Petrová
 258. Libor Zavadil
 259. Renata Zavadilová
 260. Mgr. Jana Machová
 261. Vítězslav Nováček
 262. Marie Kubrická
 263. Mgr. Antonín Pavlas
 264. Adam Guliš, DiS.
 265. Gabriela Gulišová, DiS.
 266. Jana Kubrická
 267. Ing. Milena Štefková
 268. Mgr. Pavel Kindl
 269. Jana Čverhová
 270. Marie Pučová
 271. Vladimír Puč
 272. MUDr. Jana Tomanová
 273. Mgr. Ing. Pavla Lacinová
 274. Stanislav Rudinec
 275. Janka Rudincová
 276. Irena Rudincová
 277. Miroslav Rudinec
 278. Alena Rudincová
 279. Ing. Monika Kohútová
 280. Marie Doležalová
 281. Zdenka Holmanová
 282. Anna Nejedlá
 283. Jana Brabencová
 284. Anna Vodáková
 285. Miroslav Baumruk
 286. Marie Filová
 287. Roman Duba
 288. Blanka Rzehulková
 289. Ing. Martin Ivan
 290. Ing. Jindřich Rzehulka
 291. Karel Oliva
 292. Josef Balada
 293. Kateřina Baladová
 294. Jarmila Všetulová
 295. MgA. Vojtěch Marada
 296. Bc. Terezie Maradová
 297. Bc. Andrea Kalejová
 298. Petr Adamec
 299. Jiří Adamec
 300. Alena Adamcová
 301. Eva Jašová
 302. Lenka Všetulová
 303. Zuzana Bazíková
 304. P. Mgr. Dobromil Zifčák, PhD.
 305. Boris Šulan
 306. Zdeněk Beránek, DiS.
 307. Mgr. Pavel Krška
 308. Mgr. Josef Vrána
 309. Ing. Mgr. Petr Maria Lutka
 310. Mgr. Martin Lexa, PhD.
 311. Šárka Melanie Sedláčková
 312. Doc. MgA Vladimír Hollý
 313. Mgr. Martin Kazík
 314. Jiří Mrázek
 315. Milan Černý
 316. Michaela Tesařová
 317. MgA. Stanislava Blažíčková
 318. Luděk Prokop
 319. Martina Plocková
 320. Doc. Simona Kolmanová
 321. Josef Bouček
 322. Milena Míčová
 323. Ing. Radim Prokop
 324. Pavel Novotný
 325. Ing. Luboš Herz
 326. Jiří Tulach
 327. Peter S. Endrych
 328. Marie Endrychová
 329. Šárka Brožová
 330. Milada Švandová
 331. MUDr. Bogdan Sikora
 332. Jitka Nekudová
 333. Ing. Martina Polomská
 334. Milan Ostrý
 335. Jarmila Vokušová
 336. Bob Dvořák
 337. Zbyněk Machain
 338. Ing. arch. Jan Májek, PhD.
 339. Ing. Jana Májková
 340. JUDr. Marie Myslilová
 341. Vojtěch J. Šenkeřík
 342. František Brož
 343. Martin Jarolím
 344. Dagmar Kucapová
 345. Jiří Dominik Florian
 346. Bc. Hana Kulhánková
 347. P. Ing. Jan Mičánek
 348. Libuše Petra Svobodová
 349. Marie Anne Hlaváčková
 350. Mgr. Markéta Školoudová
 351. Anna Božková
 352. Ivana Kočířová
 353. Tereza Mentziková
 354. Mgr. Zdeněk Kubík
 355. Jiří Kozubík
 356. Alžběta Marie Kozubíková
 357. Ing. Petra Uhrová
 358. Peter Baláž
 359. Veronika Vaňharová
 360. Lucie Rita Matalová
 361. Mgr. Dagmar Machainová
 362. Anna Svobodová
 363. Mgr. Petr Pělucha
 364. Ing. Pavel Uher
 365. P. Petr Regalát Beneš, ThD., františkán
 366. Pavel Novák
 367. Jiří Irein
 368. Ing. Vojtěch Faltýnek
 369. Ing. Markéta Mentziková
 370. Jan Mentzik
 371. Mgr. Markéta Vedralová
 372. Silva Dovrtělová
 373. Lubomír Řeháček
 374. Marek Baše
 375. Bc. Marie Oulehlová
 376. Lenka Chudá
 377. Miroslav Rudinec ml.
 378. Marie Rudincová
 379. Mgr. Et Bc. Jana Vitásková
 380. Vladimír Procházka
 381. Ing. Stanislav Veselý
 382. Jaroslav Matras
 383. Mgr. Renata Matrasová
 384. Jitka Machatá
 385. Mgr. Adam Kuszaj
 386. Josef Kulička
 387. Marie Peterková
 388. Lukáš Fiedler
 389. Tereza Fiedlerová
 390. Jana Lutišanová
 391. Jana Žákovská
 392. Mgr. Veronika Burdová
 393. Marie Urbanová
 394. Ing. Štěpán Urban
 395. Marie Kučerová
 396. P. Pavel Veith
 397. Bc. Milan Straka
 398. Věra Cejnková
 399. Leona Veselá
 400. Lenka Straková, DiS.
 401. Helena Kolářová
 402. Ladislav Kolář
 403. Jiří Schroller
 404. Ing. Martin Šimůnek
 405. Mgr. Roman Michalcik
 406. Ing. Eva Přílučíková
 407. Lukasz Pogorzelski
 408. Ing. Bohumil Kaděra
 409. P. Roman Dlouhý
 410. Mgr. Jana Geryková
 411. Bc. Barbora Růžičková
 412. Bc. Tomáš Růžička
 413. Petra Kubošová
 414. Jiří Kuboš
 415. Marek Šnajdr
 416. Lenka Šnajdrová
 417. Mgr. Eva Lajkepová
 418. Jiří Bednář
 419. Ing. Martin Ondráček
 420. Mgr. Pavla Hájková
 421. PhDr. Robert Hájek
 422. Ludmila Krystýnová
 423. Jiří Krystýn
 424. Drahomíra Pěluchová
 425. Daniela Feltová
 426. Mgr. Vladimír Václav Weiss
 427. Tomáš Indra
 428. Mgr. Eva Indrová
 429. Mgr. Eva Lopourová
 430. Jan Vodák
 431. Břetislav Krejčí
 432. Martina Slezáková
 433. Dominik Slezák
 434. Ing. Mgr. Josef Pejřimovský, PhD.
 435. Mgr. Jitka Pejřimovská, PhD.
 436. Marcel Fecko
 437. Ing. Marek Starý
 438. Ludmila Němečková
 439. MVDr. Peter Skladaný
 440. MUDr. Libuše Weissová
 441. Ing. Lucie Hospůdková
 442. Alena Svobodová
 443. Mgr. Irena Seifertová
 444. Stanislav Ross
 445. Ing. Marie Huňková
 446. Miroslav Huňka
 447. Ing. Radek Hemala
 448. Lenka Straková
 449. Ing. Kateřina Klimšová
 450. Karel Konvičný
 451. Mgr. Jan Kouřil
 452. Dagmar Maňáková
 453. Marie Kalivodová
 454. Vladan Vrba
 455. Ing. Jana Necidová
 456. Olga Bruncková
 457. RNDr. Darina Kocsisová, PhD.
 458. Věra Krásná
 459. Václav Krejčík
 460. Jaroslav Žvák
 461. Miluše Žváková
 462. Jan Verl
 463. Bc. Pavel Utíkal
 464. Božena Pospíšilová
 465. Jitka Sochorová
 466. Tomáš Žilinský
 467. Mgr. Libuše Trlidová
 468. Tomáš Babický
 469. Ing. Milan Reška
 470. MUDr. Monika Rešková
 471. Libor Čmiel
 472. Ludmila Vlachyňská
 473. Ing. Petr Mrva
 474. Marie Mirovská
 475. Josef Maloušek
 476. František Štěpán
 477. Miloslav Hahn
 478. Pavla Hahnová
 479. Renata Macháčková Dostálková DiS.
 480. Marek Žilinský
 481. Ing. Mgr. Jiří Hamouz
 482. Bc. Eliška Tesařová
 483. Pavel Tesař
 484. Lenka Chytilová
 485. Jana Klammertová
 486. Radek Klammert
 487. PhDr. Rostislav Černý
 488. Mgr. Eva Hořínková
 489. Josef Prokeš
 490. Mgr. Andrea Šimečková
 491. Monika Švandová, DiS.
 492. Ing. Eliška Švandová
 493. Ing. Renata Benkovičová
 494. Mgr. Jana Procházková
 495. Ing. Jiří Procházka
 496. Bohumil Nejedlý
 497. Liana Surdutová
 498. Mgr. Pavel Suchý
 499. Ing. Ludmila Suchá
 500. Petr Mráz
 501. Josef Horník
 502. Jasna Procházková
 503. Josef Němec
 504. Eliška Němcová
 505. Ing. Ivo Hanuš
 506. Jan Suchý
 507. Radka Peichlová
 508. Ing. Dagmar Janečková
 509. Bc. Magdalena Valová
 510. Markéta Valová
 511. Ing. Tomáš Kopřiva
 512. Mgr. Ludmila Kopřivová
 513. Mgr. Jana Mišejková
 514. P. Karel Kočí
 515. Vratislav Osif
 516. Mgr. Jarmila Osifová
 517. Kristýna Rejl
 518. Michal Šťastný
 519. Gabriela Šťastná
 520. Ignác Pospíšil
 521. Jiří Vrbka
 522. Renata Krainová
 523. Ing. Radomír Kraina
 524. Tomáš Jirotka
 525. Kristýna Filáková
 526. Hana Ostrá
 527. Ing. Václav Kubíček
 528. František Mráz
 529. Markéta Juřičková
 530. Ing. Miloš Juřička
 531. Zuzana Juřičková
 532. Markéta Juřičková ml.
 533. Marie Hajzlerová
 534. Marián Tkáč
 535. Jiří Krátký
 536. Zuzana Elisová
 537. Jana Antolová
 538. Mgr. Tomáš Brhel
 539. Bohdan Proček
 540. Lydie Buriánová
 541. MUDr. Mária Michnová
 542. Ing. Viktor Michna
 543. Ludmila Blaháková
 544. Martina Ruská
 545. Běla Göthová
 546. Blažena Dubská
 547. Miroslav Vlachynský
 548. Jan Tomáš
 549. Anna Šváchová
 550. Daniela Cejnková
 551. Anna Mrázová
 552. Manuel Nuňez
 553. Ing. Markéta Rösnerová
 554. Jiří Floder
 555. Blanka Floderová
 556. Ing. Vladimír Helsner
 557. Marie Pavelcová
 558. Markéta Šemorová
 559. René Šemora
 560. PhDr. Imelda Dinka
 561. Ján Dinka
 562. Ludmila Štěpánová DiS.
 563. Ing. Jitka Černošková
 564. Věra Jaššová
 565. Mgr. Ing. Petra Hamplová, PhD.
 566. René Václavek
 567. Mgr. Ondřej Lehký
 568. MUDr. Martin Šácha PhD.
 569. MUDr. Kateřina Šáchová
 570. Jolana Jaczenková
 571. Petr Bíro
 572. Josef Kubista
 573. Mgr. Šárka Klimplová
 574. Mgr. Pavel Sejrek
 575. Věra Matauschová
 576. MUDr. Petr Fiala
 577. Jaroslava Fialová
 578. Prof. MgA. Miloslav Jelínek
 579. Doc. MgA. Marcela Jelínková
 580. MgA. Bohuslava Jelínková
 581. Vojtěška Braunerová
 582. Jiří Gazda
 583. Mgr. Eva Lamačová
 584. Růžena Martináková
 585. Marie Barošová
 586. Naděžda Stavinohová
 587. Petr Silvar
 588. Bohumila Silvarová
 589. Josef Silvar
 590. Miroslava Daníčková
 591. Martin Čihák
 592. Dagmar Hedvika Sehnalová
 593. Vladimír Sehnal
 594. Ludmila Kosíková
 595. Ing. Karel Korous, CSc.
 596. PhDr. Martin Herzán, MSc.
 597. Mgr. Pavel Ševela
 598. MUDr. Jitka Dočekalová
 599. Tomáš Fidra
 600. Jana Fidrová
 601. Ing. Martin Mastný
 602. Emil Mikle
 603. Ludmila Milarová
 604. Bohumil Tomek
 605. Mgr. Ivana Kubíčková
 606. Ing. Vít Hodes
 607. Ing. Markéta Hodesová
 608. Mgr. Monika Pospíšilová
 609. Ivan Sprušanský
 610. Jiří Bujnoch
 611. Anežka Štěpánová
 612. JUDr. Yvona Malířová
 613. Petr Malíř
 614. Ing. František Chovanec
 615. Ing. Pavel Kukačka
 616. Pavel Havlíček
 617. Ing. Ondřej Lipka
 618. Ing. Peter Kučera
 619. Mgr. Zuzana Štancelová
 620. Josef Marada
 621. MUC. Filip Sváček
 622. Ing. Tomáš Piler
 623. Dagmar Kuncová
 624. Bc. Martin Legerski
 625. Jaroslav Haničinec
 626. Matouš Staněk
 627. Helena Kolářová
 628. Pavel Ďuriš
 629. Mgr. Jiří Slavík
 630. Jan L. Hrdlička
 631. Hanna Hrdličková
 632. Ing. Milan Hrdlička
 633. Jana Hrdličková
 634. Ivanka Podzimková
 635. Mgr. Vojtěch Pacal
 636. Filip Macoun
 637. Petr Halas
 638. Jindra Halasová
 639. Miroslav Marekvica
 640. Marie Prosková
 641. Marie Aňazco Campoverde
 642. Ing. Jiří Matoušek
 643. Josef Kubela
 644. Hana Kubelová
 645. Marie Sobková
 646. Vlastimil Filler
 647. Renáta Krandová
 648. Petr Antoš
 649. Jitka Neckářová
 650. Mirka Kličková
 651. Radek Chudík
 652. Dagmar Páralová

K tomuto otevřenému dopisu se lze připojit zasláním souhlasného stanoviska na semin@stjoseph.cz. Seznam signatářů bude průběžně aktualizován.

104 Komentářů k "Otevřený dopis arcibiskupu Janu Graubnerovi ohledně jeho výzvy k očkování proti COVID-19"

 1. Cenker | 22.11.2021 z 13:02 |

  Na arcibiskupuv dopis lze odpovedet:
  „Odstup ode mě, satane! Svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.“
  Matouš 16:23

  „Ale běda vám, znalci Písma a farizeové! Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte!
  Matouš 23:13

 2. Vúžasu | 22.11.2021 z 13:37 |

  Jsou už tisíce vědců jen v ČR, kteří by s tím souhlasili, ale pokud tento dopis zůstane otevřený jen v Te Deum, nikdy se o něm nedozvědí … Arcibiskup tak zůstene ve svém hrozném postoj a bude „bojovat“ jen s několika zdejšími lidmi.“ Jeho postoj však musí ohromovat i mnohé přední odborníky z vědeckého světa. Je smutné, že se nechá takto manipulovat politiky a jejich pseudovědeckými nohsledy. Smutné. Kdo přišel na svět, aby vydal svědectví pravdě?

 3. Mirka | 22.11.2021 z 14:09 |

  Se všemi body plně souhlasím a znám lidi kteří měli po vakcíně Kovid-19 reakci.
  Oslepnutí na operované oko, zánět žil, psychyatrické problémy“kovid mlha“, cukrovka z léků se zhoršila, občan ČR je na inzulínu. Co by na toto asi řekl svatý Jan Pavel II určitě by nesouhlasil a bránil by nenarozené. Vakcína je experimentální a ani stát, ani lékaři, ani hygiena po jakékoliv negativní reakci na kovid-19 nedá nikomu nic. Někteří lékaři argumentují tím, že jste to podepsali a tak si za to, že máte reakci organismu můžete sami. Mirka

 4. Michal Semín | 22.11.2021 z 14:30 |

  Otevřený dopis vznikl na půdě Te Deum, proto tu také vyšel. Nemyslím si, že se o něm nemohou dozvědět i jiní lidé, než ti, co čtou Te Deum. Každý máme ve svém okolí katolíky, kteří i když o TD zatím neklopýtli, tak s obsahem otevřeného dopisu možná souhlasí. Co nám brání v tom je oslovit, text dopisu jim přeposlat a zeptat se jich, zda k němu nechtějí připojit svoje jméno?
  Nebo si snad myslíte, že nám to otisknou v Katolickém týdeníku?

 5. Bohuslav Maxa | 22.11.2021 z 14:53 |

  Vážený pane arcibiskupe, smím-li Vám ve vší úctě poradit, tedy Váš nešťastný apel bych sanoval následovně. Veřejně bych se omluvil a přiznal, že jsem se hluboce mýlil. Jistě znáte příběh pátera P. Pavlička, který svými modlitbami růžence, kdy ve Vídni opakovaně shromážďoval statisíce lidí, dokázal z Rakouska vyprovodit v roce 1955 okupační sovětská vojska. Zorganizujte podobnou kampaň za fyzické a duchovní uzdravení našeho národa. Lid zapomene Váš hloupý krok a naopak Panna Maria se jistě přimluví nejen za Vás, ale za celý národ, abychom se dostali z této hrozivé situace, v níž se nacházíme. Nepromarněte svou šanci.

 6. Tomáš Navrátil | 22.11.2021 z 15:03 |

  Pane/paní Vúžasovic, a) přečtěte si konec, b) klidně rozešlete zmiňovaným ludom informaci a odkaz na tento článek, pakliže již tak neučinil někdo před Vámi.

 7. Aleš | 22.11.2021 z 15:11 |

  Když má pan arcibiskup potřebu se zalíbit u současné formální hlavy katolické církve, proč nenapíše něco neutrálního – méně kompromitujícího – třeba „církev nebude trestat lidi, kteří v pochopitelném strachu podlehnou, udělají kompromis ve svědomí a nechají se naočkovat i přes známá fakta bránící věřícím tuto léčbu přijmout. Církev to nedoporučuje, ale toleruje“ nebo tak nějak aby se to dalo omluvit jako laskavost a nerozhodnost staršího pána. Takhle je to zhůvěřilost ne-li přímo zneužití úřadu.

 8. Lída | 22.11.2021 z 15:26 |

  Nejen Jan Pavel II., ale i Benedikt XVI. razantně vystupovali proti výzkumům z embryí, i když to bylo „zdůvodňováno“ tak ušlechtile, že to bude na účely kultivace pro transplantace orgánů.
  Vědci z Institutu při klinice Gemelli v Římě podpořili papeže tím, že lze kultivovat jakékoliv orgány z tkání dospělých lidí. Tento Institut byl před několika málo lety zrušen.

 9. Marie Tejklová | 22.11.2021 z 15:35 |

  Arcibiskup píše: „Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá.“ Toto je jediný důvod, který uvádí pro své doporučení nechat se očkovat. To je od něj velmi neuvážené, protože data, která máme k dispozici, jsou nejistá a neúplná, a biskup nemá nějaké zvláštní charisma pro jejich interpretaci, pokud vím. Také s námitkami v tomto dopise souhlasím.

 10. Vojtěch Kůr | 22.11.2021 z 16:50 |

  Můžu se zeptat na zdroje některých částí z prvního odstavce? Především „bylo v pozdním stádiu těhotenství vyjmuto matce císařským řezem z těla a vivisekcí mu byla odstraněna ledvina“ (přesný průběh potratu, co jsem byl schopný najít, není jasné, tedy předpodkládám, že argumentujete, co se muselo stát) a „pro pozdější zisky farmaceutického průmyslu“ (že šlo účelně o potrat pro farmaceutický průmysl jsem taky neslyšel) a dále „k zahájení výroby vakcín musely touto cestou zemřít minimálně desítky, ale spíše stovky nevinných dětí.“.

  Tuto debatu sleduji, ale tohle jsem, s takovou jistotou, neviděl. Děkuji.

 11. Jan Hofírek | 22.11.2021 z 17:18 |

  Vážení přátelé, dost jsem se rozmýšlel, zda tento otevřený dopis podepíši. Mám totiž za to, že je až příliš diplomatický v situaci, kdy pan Graubner zrazuje Církev a nabádá věřící ke spáchání zločinu. Napsal jsem mu proto i svůj vlastní otevřený dopis:
  https://kniznirecenzeetc.blogspot.com/2021/11/otevreny-dopis-v-praci-22.html

 12. Jakými dostupnými léky je covid-19 léčitelný? Lidem s těžkým průběhem tedy doporučujete paralen a procházku na čerstvém vzduchu? S obsahem textu nesouhlasím, alespoň s několika body. V bodu prvém uvádíte pouze společnost Janssen, jinak nic. I papež František vyzval k očkování – podle vás tedy podporuje kulturu smrti? Máme tu závažné respirační onemocnění, které může způsobit smrt člověka a vy se tu odbýváte tvrzením, že to není nic v porovnání se španělskou chřipkou. To asi ne, ale vůči těm, kdo na covid zemřeli, je to mimořádný cynismus (a vy tvrdíte, že je to jen jistě nepříjemná nemoc!!!). To je opravdu mimořádná porce arogance. Opět píšete zavádějící názor o vakcíně-rychlokvašce, vůbec ale neberete v potaz, že vakcína na covid navazuje na dlouholeté práce na vývoji vakcín proti SARSU a MERS. A tak dále a tak dále. Váš text je v mnohém silně zavádějící….

 13. Drahoslava Veselsská | 22.11.2021 z 18:52 |

  Souhlasím s otevřeným dopisem panu arcibiskupovi.Je smutné k čemu se zástupci církve propůjčují.

 14. Michal Semín | 22.11.2021 z 19:13 |

  Ad Kůr: Těch zdrojů, z kterých lze tyto informace čerpat, je víc, ale snad Vám bude stačit tento: https://www.lifesitenews.com/news/babies-were-aborted-alive-placed-in-fridge-to-harvest-cell-lines-used-in-some-vaccines-researcher/

 15. Re Jan: V prvé řadě není „covid“ onemocnění, které by mělo těžší průběh než „obyčejná“ chřipka. Kdybychom už druhý rok nežili v nepřestávající mediální masáži a protistrukturálním zásahům politiků, už by po uvedené „infekci“ nebyla ani stopa.
  Co se týče biskupa Bergoglia, když aktivně podporuje potratářské politiky typu Bidena, tak je jasné že aktivně prosazuje kulturu smrti. Pokud máte důkazy opačné, napište mi odkaz, kde například b. Bergoglio nebo b. Graubner vyzývá například k modlitbě růžence.
  Doporučuji Vám nastudovat si, jaký je rozdíl mezi vakcinací a současným „kovid-očkováním“

 16. MUDr. Tomáš Preininger | 22.11.2021 z 19:33 |

  Vážený Otče Arcibiskupe,
  je naprosto bez pochybností, že moje o měsíc starší sestřenice zemřela po experimentálním očkování na Covid. V současnosti jsem Codid prodělal, církev mě dle tisícileté tradice vybavila všemi potřebnými svátostmi, ale navádět mě k sebevraždě, takovou ránu bych od Církve svaté neočekával

 17. Michal Semín | 22.11.2021 z 19:40 |

  Ad Jan: Záleží na intenzitě i stupni vývoje nemoci. Někomu opravdu stačí Acylpirin, který ředí krev, někdo potřebuje nasadit Isoprinosin nebo dokonce Ivermectin. Mám s tím vlastní zkušenost a podobnou zkušenost má i řada lidí mezi mými známými. Podstatné je začít s léčbou včas, nenechat ji rozběhnout do stavu pneumonie. Dobrý lékař, který Vás odborně vyšetří a který nepodléhá protilékové propagandě („jedinou léčbou je vakcína“), Vám jistě rád poradí.
  Není pravda, že zmiňuji pouze vakcínu od firmy Janssen, přečtěte si to pořádně. Tu uvádím proto, že nemá vazbu, na rozdíl od Pfizeru, Moderny či AstraZenecy, na buněčnou linii HEK-293, ale PER C6.
  Ptáte-li se na to, co podporuje papež František, tak Vám odpovím, že kromě jiných zcela nekatolických postojů, podporuje i kulturu smrti.
  Máte pravdu, že genové vakcíny se vyvíjejí již delší dobu, nikdy však nebyly plošně aplikovány. Přeci nemůžete zpochybnit, že se stále ještě nacházíme v experimentální fázi, když to přiznávají i samotní výrobci vakcín?

 18. Michal Semín | 22.11.2021 z 19:50 |

  Chorvátski biskupi proti povinnému očkovaniu

  https://www.christianitas.sk/chorvatski-biskupi-proti-povinnemu-ockovaniu/

 19. Aleš | 22.11.2021 z 20:00 |

  ad:Jan
  „ale vůči těm, kdo na covid zemřeli, je to mimořádný cynismus (a vy tvrdíte, že je to jen jistě nepříjemná nemoc!!!). To je opravdu mimořádná porce arogance.“
  Vážený pane Jane,
  Máte nějakou statistiku o „čistém a nezpochybnitelném“ úmrtí pouze na ten Váš „covid“?
  Je to pouze jeden z mnoha chřipkových virů.
  Vždy bylo smutným pravidlem, že těžce nemocní umírali na komplikace způsobené drtivou většinou zápalem plic. A je tomu stále tak. Dnes bohužel ke škodě všech lidí, tento údaj o zápalu plic ve statistikách nahradil módní covid. Komu ku prospěchu pane křesťane Jane?? A tak dále a tak dále….
  Vaše slova o aroganci a cynismu jsou lidově „Mimo mísu“
  Důsledky kultury smrti budou otevřeně „hlásány ze střech“.
  Přeji Vám ať se toho „ve zdraví“ dožijete.

 20. „Řízení budoucnosti Bohem jsme nahradili něčím, co má k slepé víře ješte daleko blíže: bezvýhradnou vírou ve vědeckou prognózu bez ohledu na oblast, již se týká.
  A snahou zredukovat budoucnost na čísla, ať už jsou spolehlivá, či nikoliv.
  Náboženskou víru jsme totiž vyměnili za naivní duvěru ve vše, co se tváří jako věda.“
  N.N. Taleb, 2018

  Je smutné, že aj katolícky arcibiskup viac verí nejakým vedcom, ako svojmu Bohu.
  Asi nečíta Lukáša 21:16 -19

 21. M. H. | 22.11.2021 z 20:37 |

  Děkuji za tento dopis. Byla jsem rozčarováná, jak velký počet křesťanů neměl problém s tímto morálním aspektem očkování. Ale jsem v šoku z toho, že biskup takovým způsobem útočí na ty z nás, kterým to svědomí i přes jejich ujišťování, že nejde o žádnou spolupráci se zlem, svědomí nedovolí. A kromě duchovní roviny je zde samozřejmě i ta tělesná a pokud je člověk přesvědčen o škodlivosti této vakcíny pro své zdraví na základě mnohých důkazů a svobodně se rozhodne, že tu vakcínu nechce, tak přeci Bůh sám je první, který svobodu člověka vždy respektoval a sám mu ji daroval.
  Kéž je s námi stále síla Božího Ducha svatého a kéž nás on sám v této těžké době vede.

 22. Ad Jan: Radím Vám dobře, nevkládejte ruku do ohně za „propracovanost“ a „bezpečnost“ experimentální látky předkládané veřejnosti jako vakcína. Každým dnem se budete zesměšňovat více a více, ba můžete někomu i uškodit. Skutečnost sama vaše tvrzení vyvrací.

  Položte si sám několik otázek: Nakolik je propracovaná a prověřená látka, o které se zprvu tvrdilo (politici a různí odborníci), že zabraňuje šíření viru? Nakolik je účinná látka, o které se ze začátku tvrdilo, že zabraňuje infekci? Potom tato látka měla plně zaručovat jenom lehký průběh nemoci? Zaručuje? Tato zaručená látka byla evidovaná a podávaná jako dvoudávková? Jak to, že se nyní podávají třetí dávky a hovoří se o dalších?

  Vy si pletete vývoj nějaké technologie, tj. použité u vakcín na Vámi zmíněný SARS 1 a MERS (nota bene, tyto vakcíny ještě nejsou, pokud vím, úspěšně po sedmnácti letech vývoje ukončeny!), a výzkum a vývoj nějakého určitého výrobku látky.

  Ukažme si to na příkladu. Cadillac vyrobil v roce 1981 příšerný osmiválcový motor do V (L 62), který byl jedním z nejporuchovějších motorů vůbec. Předpokládám, že byste na tvrzení, že tento motor stojí za starou bačkoru, neodpověděl: „Nemůže být žádná rychlokvaška. Cadillac je prověřená firma a zážehové motory se už vyvíjejí sto let.“

  Jak jsem psal, realita stojí proti Vám.

  Martin R. Čejka

 23. MUDr.Ilona Burdová | 22.11.2021 z 20:42 |

  Nikdy, zdůrazňuji: opravdu nikdy, jsem onemocnění covidem-19 nebagatelizovala. Na druhé straně ale nepodléhám systematickému vymývání mozků, že jde o „totální katastrofu, na kterou všichni umřeme, pokud se okamžitě nenecháme očkovat“ – volně interpretuji to, co se na nás v režimu 24/7 valí z médií, a bohužel i z úst zainteresovaných osob. Jde o onemocnění, které má celou škálu průběhů, od bezpříznakového nosičství, přes mírný průběh až po těžký průběh i s následkem smrti. Osobně znám lidi, kteří mají protilátky a netuší, že tuto nemoc někdy prodělali.
  Cituji z Certifikátu o provedeném testu: „Vědecké důkazy týkající se očkování, testování a uzdravení v souvislosti s onemocněním COVID-19 se neustále vyvíjejí…“ Vždyť oni to sami přiznávají, tak buďme obezřetní.
  Zájemcům doporučuji přečíst si příbalové letáky, jsou volně dostupné na internetu. Zaměřte se zejména na vliv na plodnost.
  Dodatek k těm používaným embryonálním buňkám: https://hnutiprozivot.cz/clanky/2832-testujeme-ockujeme-zvitezime

 24. Jarmila Konvičková | 22.11.2021 z 20:45 |

  Taky jsem proti kultuře smrti před kterou varoval již papež Jan Pavel II. a také nesouhlasím s přijímáním do ruky, je to neúcta. Jan Pavel II. a Benedikt XVI sami dali příklad, jak máme přijímat a kdo se tím řídí. Naopak děláme radost satanovi a jeho přisluhovačům, a po Ježíšovi šlapeme a znovu ho křižujeme. Myslím že mě v náboženství učili, že před Pánem Ježíšem musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi, tak proč se tím neřídíme. Asi je to taky už přežitek jako tridentská mše svatá. Zato uctívat pohanské modly jako pachamama je dovoleno dokonce samotným Bergoliem. Kam směřuje taková církev, proč už nikdo nehájí učení Ježíše Krista.Kdo zná poselství p. Marie Fatimské, tak by se nad tímto stavem dnešní církve aspoň zamyslel.

 25. Vojtěch Kůr | 22.11.2021 z 20:53 |

  Děkuji za odkaz p. Semíne. Na LifeSite jsem už k tomuto tématu něco četl, ale určitě ne toto, to bych si zapamatoval.

 26. MUDr.Ilona Burdová | 22.11.2021 z 20:57 |

  A k čemu je obezřetnost? Vzpomeňme na aféru s thalidomidem – Conterganem. https://cs.wikipedia.org/wiki/Thalidomid
  Ano, samozřejmě vím, že to není vakcína, ale na tomto případu se jasně ukázalo, jak precizně se musí nový lék zkoumat, ať je to vakcína nebo jakýkoliv jiný lék.
  Zajímalo by mne, kde jsou u vakcín proti covidu alespoň 5 leté retrospektivní studie, zabývající se vlivem na plodnost? Já bych v žádném případě nedovolila, aby toto někdo cpal do našich dětí. A opravdu bych nepřála těhotným ženám, aby je postihla nějaká tragédie.

 27. Libor Rösner | 22.11.2021 z 20:57 |

  Používání buněčných linií HEK293 nedávno přiznala Karolina Nowaczyková-Tomasiková, zástupkyně firmy Pfizer v Polsku v rozhovoru pro rádio Maryja, když řekla, že „při některých (ne však ve všech) laboratorních testech v rámci programu očkování bylo využito buněčných linií HEK293”.

  Je úplně jedno, jestli to „ne však ve všech“ znamená 99 % nebo 1 %, jakákoli podpora této zrůdnosti je odsouzení hodná.

 28. Parsifal | 22.11.2021 z 21:34 |

  Zde jsou přehledně uvedeny vakcíny proti covid 19 spolu s tabulkou, kde zjistíte, jak moc jsou zatíženy spoluprací s aborcí. Z dosud schválených preparátů ani JEDEN není zcela v pořádku z hlediska katolické bioetiky.

  https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/

 29. Vúžasu | 22.11.2021 z 22:11 |

  Stále jsem v úžasu. Vrchní moravský prelát, už jen proto, že použil sovo „očkování“ si zaslouží reakci v pravdě stojících virologů, imunologů a jiných odborníků. Sice přibylo signatářů, ale žádné profesory, docenty, MUDr. apod tu stále nevidím, většinou zase je zdejší čtenáře. To je slabé kafé. Tento prelát si zaslouží daleko víc. Vidím tu třeba Stanislava Novotného. Je to ten policejní expresident? Ať to rozešle a ať to nerozesílá jen on. Myslím, že prelát si dovolil hodně a hodně si i zaslouží. Tento dopis nesmí zůstat jen na zdejší půdě.

 30. P. Karel | 23.11.2021 z 1:31 |

  Kromě nezpochybnitelného poskvrnění „vakcín“ buněčnými liniemi z potracených dětí, jejichž tělesné pozůstatky mají právo na to být pohřbeny a ne neustále recyklovány, je v současnosti na pořadu dne ještě další zlo: vzrůstající státní totalita, nerespektující základní práva občanů. Kdo není slepý, musí vidět třeba na příkladu Austrálie, Kanady a nejnověji našeho souseda Rakouska, kam to všechno vede. K totální kontrole státu nad těly občanů. Kdo se nenechá naočkovat, je označen za nepřítele a tak se s ním i jedná.
  Svým vyjádřením se abp. Graubner přidal na stranu utlačovatelů, místo aby se zastal těch utlačených. Je to velmi nebezpečný a zároveň zbabělý postoj. Copak jsme nějaká státní církev, jako v Číně? Asi ano, kdyz už druhým rokem pouze vykonáváme pokyny státu, zavíráme kostely, povolujeme pouze státem dovolené počty lidí na bohoslužbách, dovolujeme/nedovolujeme zpívat při mši svaté a t p.
  Historie, pokud ještě nějaká bude, nás jednou bude soudit velmi nelichotivě. Ale především nás bude soudit náš Pán. Pane arcibiskupe, vzpamatujte se.

 31. ľudovit | 23.11.2021 z 8:36 |

  tiež sa pripájam k signatárom výzvy. „Pravda Vás oslobodí.“ „Prišiel som na to aby som vydal svedectvo o Pravde.“ Okolo očkovania je až príliš veľa klamstva a totalitných spôsobov. Bolí ma aj postoj Konferencie biskupov Slovenska, ktorí vydali ešte ústretovejšie vyhlásenie k očkovaniu. Predseda KBS sa zaštítil všetkými členmi konferencie a nikto z nich sa k vyhlásenia nevyjadril. Žijeme v apokalyptickej dobe, kde sa nás vzdávajú cirkevní predstavitelia, ktorí podľahli tlaku mocných a bohatých, nemorálnych a nezodpovedných ľudí a evanjeliových hodnôt, ktorí hovoria o chudobných ale podporujú bohatých a mocných tohto sveta, ktorí sa s bojom proti kresťanom a základným ľudským slobodám netaja.

 32. Ptám se, proč se otec Marek Vácha nevyjádřil k tomuto tématu jako odborník na lékařskou etiku zamítavě a místo toho na TV Noe vyzývá k očkování. Pak se tedy nedivím, že není v církevním kruhu nikoho, kdo by řekl, pane arcibiskupe pozor!

 33. Václav | 23.11.2021 z 9:04 |

  Jasný důkaz toho, kde se ocitáme, když se přestaneme klanět pravému Bohu a vzdáme úctu Pačamámám – viz Vatikán 10/2019. Ti,kteří by měli vidět dál, oslepli a ještě strhávají do záhuby druhé. Řešení jsme už dostali ve Fatimě 1917. Pokání, pokání, pokání, i zástupné za oklamané pastýře vč. arc. Jana a za ty, kteří je oklamávají z řad spolupracovníků.

 34. Miroslav Pecka (Doc. RNDr. CSc) | 23.11.2021 z 10:02 |

  Jakoukoliv látku, která má co dočinění s potracenými plody nikdy nepříjmu !

 35. Simona | 23.11.2021 z 11:47 |

  V r. 2020 129 tis. zemřelých, v r.1990 129 tis. zemřelých, viz. graf ČSÚ:
  https://www.czso.cz/csu/czso/graf-zive-narozeni-a-zemreli-v-ceske-republice

 36. Ludmila Krůtová | 23.11.2021 z 11:48 |

  Nechci být „povinně“ očkována, svěřuji to Tobě Bože, stejně jako všechny pomýlené, kteří vidí spásu v očkování. L.Krůtová

 37. Ondřej Karták | 23.11.2021 z 12:33 |

  Bohuslav Maxa — od 17. 11. 2021 běží akce Růžencový protiútok (info mj. na telegramu), můžete se připojit. Jde o pompejskou novénu k zastavení povinné vakcinace a odvrácení totality, obnovu národa a Církve a vysvobození duší z okovů zla. Čím více růženců tím lépe. Od biskupa struktury takovou akci čekat nemůžete, v lepší případě strčí hlavu do písku, v horším bude pronásledovat kněze, kteří to podpoří. Arcibiskup Viganó k té věci mluví naprosto jasně a nekompromisně a musí se skrývat.

 38. Mgr. Magdaléna Dařbujanová, DiS. | 23.11.2021 z 13:24 |

  Dle mého úsudku je církev kompetentní rozhodovat v otázkách víry a mravů, k čemuž má svou metodologii, ne v lékařských otázkách. Mám obavy, jestli se zase církev nezačíná stávat nástrojem politického zneužívání.

  Jinak můj plně očkovaný příbuzný právě nemocí prochází, a další má po něm velké zdravotní problémy, přetrvávající již měsíce, takže vidíme, že očkování je nebezpečné a před nemocí neochrání.

 39. Milé sestry a bratři v Kristu,
  co se děje v poslední době, před čím církev obecně (covid, antikoncepce aj…) zakrývá oči, je velmi bolestivé, jak bychom mi lidé nazvali pobuřující. Bůh bude soudit všechny v poslední den každého z nás.
  Děkuji za tento dopis a souhlasím s ním. Co se to děje s církví? Vždy, když bylo nějaké nebezpečí, epidemie, věřící se semknuli v modlitbě… Dnes???
  Kéž nás Pán každého chrání od pekelných ohňů.
  Pokání je to, co nás jediné může ochránit. K pokání vyzývala mj. i ne moc známá velká světice sv. VERONIKA GIULIANI.

 40. Lída | 23.11.2021 z 14:19 |

  Naše zkušenost s covidem: Na podzim 2020 jsme byli s dcerou na pohotovosti v nemocnici s kolikou. Bylo to v pátek v noci na ambulanci chirurgie, takže jsme se nesetkali s pacienty, jen s personálem. Předtím jsme ani neslyšeli o nikom z okolí, kdo by měl covid. V pondělí jsme už cítili nějakou virózu a do večera jsme měli všichni tři (naše rodina) horečku kolem 39°. Užívali jsme Paralen, vitamíny C,D a koloidní – tekutý zinek, o němž jsme se dověděli, že zvyšuje imunitu. Díky tomu, že jsme sháněli pro dceru zinek s vysokou vstřebatelností už před několika lety proti vypadávání vlasů, sehnali jsme také koloidní stříbro přímo od výrobce na Sativashop.cz z Mariánských Lázní. Ten z obchodů je vhodný jen na kosmetické účely, ale tento Zn a Ag od výrobce je vhodný i pro interní potřeby. A žasli jsme! Vůbec jsme necítili nepříjemnosti horečky, volně jsme se pohybovali po bytě přes den, samozřejmě jsme jinak nikam nechodili. A úspěšně jsme se vyléčili z virózy. Jak jsme později zjistili, byl to covid, už podle příznaků, o nichž se už docela mluvilo. A dceři pak začaly velmi vypadávat vlasy. Takže jsme zvýšili dávky zinku a to brzy pomohlo. Takže bych chtěla povzbudit pacienty, aby se neznepokojovali a léčili se. Abych nezapomněla, také jsme začali jíst ráno na lačno kousek zázvoru. Pomohlo to.

 41. Pavel P. | 23.11.2021 z 17:19 |

  Já jsem shodou okolností již před několika dny zaslal email arcibiskupství olomouckému, kde jsem mj. vyjádřil názor, že lásku k bližnímu by bylo lépe prezentovat zastáním se neočkovaných, kteří jsou pod stále větším psychickým a existenčním tlakem. Také jsem poslal v příloze – i pro Otce Arcbiskupa – vůči vakcinaci krajně kritickou stať arcibiskupa Vigana, která je uveřejněna na www. Protiproud. Třeba by zde byli ochotni uveřejnit i tento otevřený dopis. Jinak pro úplnost dodávám, že jsem žádnou reakci neobdržel a obávám se, že tomu tak bude i v tomto případě. Protože popřít pravdivost argumentů tohoto otevřeného dopisu věcně nelze.

  P.S. Třeba v rámci tvrzené plurality názorů v liberální demokracii i v samotné církvi by uveřejnil tento otevřený dopis i Katolický týdeník nebo Lidové noviny: – ). Za pokus by to možná stálo).

 42. Marta Luzarová | 23.11.2021 z 17:31 |

  Musím přiznat, že i mě výzva pana arcibiskupa hodně překvapila. Jak si může někdo dovolit vyzývat lidi, aby jednali proti svému svědomí a ještě jako bonus k tomu obětovali svou svobodu???
  Dar svobodné vůle jsme dostali od Boha při narození a Pán nikdy nebude do naší svobodné vůle zasahovat.
  Svobodu nám ovšem bere satan skrze naše nezřízené konání.
  Pokud už pan arcibiskup svou svobodu i svědomí obětoval, to neznamená, že tam s ním musíme všichni.
  Zbývá nám i nadále se za něj přimlouvat, případně obětovat to utrpení věřících, na kterém se pan Graubner už delší dobu podílí.

 43. Petr Misař | 23.11.2021 z 17:33 |

  Před sto lety (viděl jsem dobový filmový záznam) se zaručeně vědecky tvrdilo, že je DDT zdraví prospěšné, z automobilu rozprašovali jed a lidé nadšeně skákali a zplna plic dýchali „elixír života“! Co vám to připomíná? Anebo Hitler – obyčejní Němci viděli v tom tapetáři odvahu a s vědeckou podporou i realizátora očisty zdegenerovaného lidstva, pak se začali bát a raději zvedli ruku, aby měli pokoj a pak jen koukali na „definitivní řešení“, cesta do pekel…

 44. Petra | 23.11.2021 z 17:46 |

  Spása není v aplikaci něčeho, čemu se nesprávně říká vakcína, ale v Ježíši Kristu. S úctou k Vám prosím, vezměte prosím pěkně monstranci Vy, pane arcibiskupe i všichni kněží naší země a žehnejte nám a naší zemi několikrát denně. Dostali jste od Pána moc jeho jménem uzdravovat..Poklekněme před Pánem, modleme se růženec. Nemohu si nechat píchnout něco o čem vím, že, zabilo, nebo teprve zabije, poškodí, zmrzačí…a navíc jsou v tom buňky potracených dětí. To nemá s láskou ke druhým nic společného. Je to hrůzostrašný experiment na lidech….Děkuji.

 45. @Jan
  „Jakými dostupnými léky je covid-19 léčitelný?“

  Jednak existují podpůrné látky bránící do jisté míry překlopení do závažného průběhu, jednak existují protilátky. Těmi lze kovid eliminovat velmi snadno – v případě lékové formy se hovoří o 30min transfúzi, po níž pacient odchází vyléčen:
  https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/neutralizacni-monoklonalni-protilatky-covid-fakultni-nemocnice.html
  Další variantou je dárcovství krevní plazmy od osob z kovidu vyléčených:
  https://www.e15.cz/domaci/lekari-volaji-po-covidove-plazme-potrebujeme-vice-darcu-apeluje-primar-uvn-1374427

  Klíčové je ovšem léčit dříve, než dojde ke škodám, což je dnes bohužel běžný postup. Obecně platí, že problém nepočívá v nedostatku léčiv, ale v absenci vůle lidem pomoci.

 46. Michaela | 23.11.2021 z 18:35 |

  Vždy se najdou křesťané, kteří do nečeho vrtají a strkají nos do všeho. Hlavně, když jeden napíše něco proti papeži nebo arcibiskupovi je z toho skandál. Jen se podívejte, jak to vypadá v nemocnicích. Máte pocit, že Bůh se o nás postará? Musíme mu v tom také pomoci,že? Takže si myslím, že netřeba kritizovat naše církevní představené, ale mít určitou poslušnost vůči nim. Stydím se za Vás.

 47. Eva Blešová | 23.11.2021 z 18:57 |

  Že je naše církev nemocná formalismem, povrchností, ztrátou víry a neochotou poznávat Ducha Svatého a žít s ním, to víme už dlouho. Vnímáme také, že věřící, kteří se rozhodli jít „na hlubinu“, jsou mnohem vnímavější vůči přítomnosti zla. Vloni bylo předváděno formou celoplošného strachu v absurdních rozměrech, který lehce vytěsnil chabou víru v moc modlitby a živého Krista v Církvi. Letos má podobu těžké manipulace, která sklouzla do nemorální diskriminace a segregace společnosti, včetně rodin. Situace na mně známém církevním gymnáziu mi připomíná 60. léta, kdy si nás v pondělí pan učitel postavil a sednout si mohli jen ti, co nebyli v neděli na mši. Pak dlouho na náš účet obveseloval třídu. Slabší povahy to do dospělosti psychicky nerozdýchaly, ač brzy od praktikování odpadly. Obdobné je to dnes i na některých fakultách universit. Každý, pravda, nemůže mít slušné základy biologie člověka a chemie, ale znám spoustu maminek, které mají načteny příbalové letáky vakcín svých dětí a žasnou nad neinformovaností (nebo ignorací?) některých dětských lékařů. Nechápu, že nikomu není divné, jak dojemná očkovací jednota zavládla vládami napříč kontinenty. Přesně stejnými, které do té doby nebyly schopné se vůbec na ničem pro lidstvo prospěšném domluvit Nechápu, že církevní představitelé mlčí vůči nechutnému tlaku na osobní svobodu. Kam jsme to dospěli, když matky zvažují, že pošlou dítě někam se nakazit covidem, ať už je na půl roku pokoj? Takovou morální propast nepředpovídal technické civilizaci ani Čapek. Z pohanství se může vylíhnout pouze totalita. Proto nás tak bolí každé další rozdělení církve. Papež se vloni mohl mýlit tváří v tvář číslům mrtvých, která dostával. Ti lidé se nestihli na smrt připravit, volil ze dvou zel to menší. Dál už to neřešil, sám prochází tím, co jiným doporučil – kdoví, možná ví, ale je v jednotě. Arcibiskup Graubner po osobním těžkém průběhu nemoci by jistě rád slyšel, že tak už nebude nikdo trpět a očividně nemá čas sbírat informace k vakcínám. I mně bolí jeho slova o tom, že očkováním dám najevo lásku k druhým. Moje svědomí mi tvrdí,že hazard s vlastním zdravím je vážnějším proviněním. Pán Bůh nám dal rozum, abychom ho užívali, věci zkoumali, a co je dobré, toho se drželi. Tady se prostě přeskočila ta fáze zkoumání. Nechat naočkovat své staré rodiče je pro mě stejně nepřijatelné jako např.oblast eutanázie a jiné, třeba genetické, svévole.

 48. Leoš | 23.11.2021 z 19:10 |

  Otče arcibiskupe Jene,nápad pastýřů cirkve nechat ovce naočkovat s jejich informovaným souhlasem látkou,která nepomáhá ale zcela jistě škodí až k smrti je podobný akt,jako podat provaz Jidášův nám všem a slovy papeže Františka nás vyzvat: Musí se to udělat ! Je to euthanasie z falešné lásky pro „spásu lidí“ když pro ten skutek můžeme slyšet slova: K čemu je člověku i kdyby získal celý svět ale svoji duši by zatratil aneb co dá člověk jako výkupné za svoji duši……Leoš K.

 49. Ad Michaela: Vážená Michaelo, „do něčeho vrtat a strkat nos“, tomu se říká kritické myšlení. Bůh nás obdařil rozumem, bylo by škoda jej nevyužívat. Otevřený dopis není žádnou výzvou k pošetilosti či bezohlednosti, ale odmítá kult spásonosné „vakcíny“, který jsou dnes lidé nuceni vyznávat. Za sebe mohu říci, a určitě nejsem jediný ze signatářů, že se o svoje zdraví v rozumné míře starám. Naši církevní představitelé nemají autoritu přikazovat ovečkám, jaké mají volit lékařské postupy. Mrzí mne Vaše poslední slova „Stydím se za Vás“. Věřím, že jste je nemyslela upřímně a že byla napsána spíše v citovém hnutí. Opravdu se stydíte za lidi, kteří mají ve svědomí problém s mravní přípustností látky, kvůli níž byly vražděny nevinné lidské bytosti? Můžeme spolu nesouhlasit, ale zkusme se pochopit.

  Martin R. Čejka

 50. šarka Brožová | 23.11.2021 z 20:04 |

  Žijeme v době „ďábelského zmatení“, neschopni kritického myšlení !!!

 51. Do diskuse jsou přidány úvahy v rámci „synodality“, kdy jsme vyzýváni papežem Františkem k tomu, abychom se „ujali slova“: Všichni jsme zváni, abychom hovořili odvážně a otevřeně (parrheisa), tedy se zapojením svobody, pravdy a dobrosrdečnosti.

  Celý problém má dvě roviny a tím je rovina medicínská a duchovní. Obě jsou propojené.
  Před lety byl vydán dokument Kongregace pro nauku víry Dignitatis personae (dále DP). Řeší nejdůležitější otázky bioetiky a vědeckého vývoje. Vzhledem k současné situaci v tomto lze viděl prorocký počin autorů.

  Na začátku covidu řešil každý křesťan – používání zabitých embrií pro výrobu vax. a zvažoval, zda-li se nechá očkovat takhle vyrobeným preparátem. Spousta lidí se nechala uklidnit po vydání dokumentu kongregace pro nauku víry (viz link), prohlášení biskupů a k očkování přistoupili, jelikož to chápali, jako schválení a doporučení Vatikánem, (i přes to, že se zde podporuje použití vax. kde byly užity buněčné linie z potracených embrií?!)

  https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2020-12/kongregace-pro-nauku-viry-oznacila-proticovidove-vakciny-za-mra.html

  Citace z tohto dokumentu, část 3. odst. dole: pokud z různých příčin nejsou k dispozici „eticky nesporné“ proticovidové vakcíny, je „mravně přípustné“ očkovat se těmi, které užily buněčné linie z potracených plodů.
  (pozn.: Proto diskuse na téma, zda jde o potracené a zaživa použité plody nebo ne, je již zbytečná, jelikož je to tímto potvrzeno i v tomto prohlášení: „které nebyly spontánně potraceny“, tudíž potrat a odběr orgánů byl iniciován pro „vědecké účely“!)

  Když se podíváme na celý obsah a náplň dokumentu DP, jedná se bohužel o vytržení výše uvedené věty z celého kontextu, jelikož navazující součástí je neoddělitelný tento bezprostředně navazující text: „Je ovšem třeba mít na mysli, že každý má právo projevit svůj nesouhlas a žádat, aby zdravotnictví zajistilo dostupnost také jiných typů vakcín“. (str. 43) Tato důležitá a zásadní část bohužel v prohlášení chybí!!!
  V dokumentu DP tímto řeší nouzové použití vakcín pro děti s výhradou žádat jiné typy vakcín (např. proti spalničkám, které je možné pořídit jak ve verzi s kmenovými buňkami lidských embrií, tak i pomnožení buněk např. na kuřecích embriích.) Etický problém nedovoleného použití embrií se netýká pouze covidových vax., ale i některých dalších, např. u vakcíny na spalničky 3c) kde se uvádí: pomnoženo na lidských diploidních buňkách MRC-5, převzato ze: 275 SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. října 2019 viz link:

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-275

  Zásadní problém je v tom, že právě DP, je dokumentem hájícím nenarozené a život v jeho prvopočátku. Jedná se o dokument bioetický a vytrhnout z tohto kontextu větu bez podstatné navazující části, je podobné jako vyjmout z Písma svatého jednu část a využít ji jako argument. Je potřeba pojmout a pochopit ducha Písma jako celku, a stejně tak ducha a záměr pisatelů a tvůrců dokumentu Dignitatis parsonae, a pak jej vhodně interpretovat a aplikovat! Využít tento dokument útržkovitě k obhajování nedovoleného využití embrií, namísto apelu k jejich ochraně, požadavku na dodání eticky dovolených vakcín je opravdu absurdní a je to velkou chybou, která může mít nedozírné morální důsledky. Nikdo jiný než Církev nemůže apelovat na vědce, jelikož jako jediná je nositelka úplných morálních prav a zákonů, které obdržela ze Starého i Nového Zákona a tradice.

  Hlavním poselstvím DP je především ochrana nenarozeného života. Viz Citace z DP:

  „Používání embryonálních kmenových buněk je spojeno se závažnými problémy, neboť jde o spolupráci se zlem a může dojít k pohoršení – a to i tehdy, jestliže buňky získali jiní vědci, anebo jde o buňky komerčně dostupné.“ (str. 38)!!!

  „Používání lidských embryí a plodů jako předmět vědeckého zkoumání je zločinným porušením jejich důstojnosti jakožto lidí, kteří mají právo na stejnou úctu, jaká náleží již narozenému dítěti a každé lidské osobě“. (str. 40)

  „S ohledem na učitelské a pastorační poslání církve se Kongregace pro nauku víry cítí povinna znovu potvrdit důstojnost i základní a nezcizitelná práva každé jednotlivé a jedinečné lidské bytosti i v počátečních fázích její existence a znovu poukázat na nutnost ochrany a úcty, kterou tato důstojnost ode všech požaduje. Plnění této povinnosti zahrnuje odvahu postavit se proti každému jednání, které vede k závažné a nespravedlivé diskriminaci ještě nenarozených lidských bytostí, kterým náleží důstojnost osoby a které byly stvořeny stejně jako ostatní lidé k Božímu obrazu.“ (str. 45)

  Závěr:
  Tím, že se nechá někdo „s ohledem na druhé naočkovat“, opravdu nic neřeší, nedává to smysl, pokud se oba opětovně stávají přenašeči stejné nemoci. Paradoxně naočkovaný může nakazit zdravého nenaočkovaného, Pokud bychom připustili teoretickou úvahu, že budou naočkovaní všichni, zase to nic nemění v tom, že se vir bude šířit dále, a že lidé budou končit v nemocnicích s vážnými průběhy, jak to vidíme už již dnes na JIP.
  Pokud chce někdo očkovat rizikové skupiny (i přes jejich etický problém), mělo by to být v rukou obvodních lékařů, aby porovnali benefity s riziky a podle toho rozhodli. Místo toho se očkují senioři anonymně mladými sestřičkami, které jejich zdravotní stav vůbec neznají nebo na nádražích a výstaních halách, což je úplně bezprecedentní. Je normální nechat si píchnout vakcínu bez přímé odpovědnosti osoby, která o vpichu rozhoduje? Nebo to je jen business, dobře ukrytý za „dobrý skutek“. Je to zodpovědný přístup?

  Nelze souhlasit s předpokladem, že se očkování nedopouští nějakého hříchu, a mají mít čisté svědomí, jelikož dokument DP vyzývá, aby lidé měli odvahu se „postavit proti“, aby se nepůsobilo „pohoršení“ při „spolupráci se zlem“ v případě použití „nedovoleného biologického materiálu“ a žádali o eticky nezávadné lékařské prostředky – vakcíny!!!

  Nelze souhlasit, s tvrzením: z lásky k druhým dobrovolně obětovat část své svobody pro společné dobro. Jelikož špatnými prostředky (výrobou, která na samém počátku využívá lidské oběti – zabitá lidská embrya) nelze nikdy dojít dobého cíle, patří k základním principům morální theologie. To je zákon. Proto jakákoliv vakcinace z „nedovoleného biologického materiálu“ skončí úplným fiaskem, je to jen otázka času. Boží zákony pracují jistě viz. „požehnání a prokletí“ 5. kniha Mojžíšova (58-61). „Jestliže nebudeš bedlivě dodržovat všechna slova tohoto zákona, napsaná v této knize, a bát se toho slavného a hrozného jména Hospodina, svého Boha, dopustí Hospodin na tebe i na tvé potomstvo neobyčejné rány, rány veliké a vytrvalé i nemoci zlé a vytrvalé…“
  Jestliže stavíš dům na písku, stavba se sesype. Jestli stavíš na hříchu – vraždě, nemůžeš sklidit požehnání. Čas ukáže, že to byl omyl, otázka je, co s následky a kdo je ponese? Proklamátoři, prodejci nebo oběti? Myslím, že nejcitelněji oběti.

  Nelze jednoznačně propagovat vakcinace s ohledem na to, že je zde více výrobců s různými výsledky a různorodými vedlejší účinky. Princip obecného doporučení tedy nelze objektivně aplikovat. Nevíme, zda-li by rodina doporučila vakcinaci, která již způsobila závažné vedlejší účinky nebo dokonce úmrtí jejího milovaného člena. Jak víme oběti poškození jsou hlášeny ne zcela všechny, skutečné hodnoty mohou být až desetinásobně vyšší (viz stránky Sukl, – vedlejší účinky, úmrtí 122 osob):

  https://www.sukl.cz/tydenni-zpravy-o-prijatych-hlasenich-podezreni-na-nezadouci

  Bylo by správné revidovat celé vyjádření kongregace pro nauku víry k očkování a uvést je na pravou míru v souladu s Katechismem a DM? Tvrzení, že „Mravní přípustnost takových vakcín nicméně neznamená ani nepřímé schvalování potratu a předpokládá nesouhlas s potratem ze strany očkovaných“ je totiž neudržitelné. Jedná se o zcela rozporuplné vyjádření.

  Vzdálené zlo nelze omluvit, vždy zůstane zlem. Nelze tvrdit tedy ani usuzovat, že odpovědnost lidí, kteří takové vakcíny připravují nebo přijímají, jelikož nemají stejnou rozhodovací moc, neexistuje nebo je menší. Odpovědnost má ten, kdo je seznámen, a věřící s touto kontroverzí seznámení byli. Takže jsou plně odpovědní? Vědomě tedy spolupracují se zlem? Mohou schovávat své svědomí za prohlášení autorit, když u „soudu“ je odpovědný každý sám za sebe? Obstál Adam, když tvrdil před Bohem: Eva mi řekla – jez? Oba se dopustili hříchu? Oba spolupracovali se zlem, oba se stali pohoršením? Na tyto otázky si může odpovědět každý sám, podle svého svědomí. Každý máme jiné?

  katechismus:
  Mezi smrtelné hříchy patří vražda, KKC 1856
  Hřích se stává smrtelným je-li spáchán s plným vědomím a svobodným souhlasem KKC 1857
  Máme odpovědnost za hřích – když se na něm dobrovolně podílíme – když je nařídíme nebo k němu radíme, schvalujeme jej – když jej neoznámíme, – když chráníme ty, kteří páchají zlo KKC 1868 (jestliže nevyjádříme nesouhlas, tímto schvalujeme)
  Formální spolupráce na potratu je těžký hřích, proti lidskému životu trestaný církví exkomunikací KKC 2272 (otázka je, co pod tuhle formální spolupráci spadá?)
  Je mravně nepřípustné způsobit přímo invalidní zmrzačení (transplantace) nebo smrt lidské bytosti, aby se tím třeba jen oddálilo úmrtí jiných osob KKC 2269
  Pohoršení je postoj, který navádí druhé k páchání zla. Stává se těžkým hříchem, jestliže svým jednáním uvádí druhé do těžkého hříchu. KKC 2284

  Jsme ve stavu napadení covid19, nikdo nepochybuje o závažnosti situace a obětavosti zdravotního personálu. Když člověk má strach, jedná pod tlakem, ztrácí racionální uvažování, to je přirozené. Nikomu nelze vyčítat, že se stébla chytá.
  Mnozí před rokem mysleli, že vakcínou jsme nad covidem získali kontrolu, ukazuje se, že to není pravda, proto je třeba urychleně hledat nové cesty, aplikovat včas nové léky, jinak zemřou zbytečně další lidé.
  Je třeba apelovat na změnu rétoriky medií. Ve válce, kdyby rozhlas přinášel jen samé špatné zprávy, lidé by zmalomyslněli a rezignovali by. Naše společnost potřebuje povzbudit, ukázat úspěchy léčbou jinými prostředky, které existují.
  Dnes se ukazuje že vakcína není ochranou, ale stává se „trojským koněm“, v systému tak jak je špatně nastaven: Do bazénu chodí očkovaní, kteří vir směle šíří dál, zatímco neočkovaní nesmí ani s testem k holiči. Bravo! Očkovaní tak jsou v mnoha případech přenašeči a jako nemocní končící na JIP jako by očkovaní nebyli. Očkování zmírní průběh? Možná. Nedávno mi bylo sděleno blízkou osobou, že zemřel její známý pán po třetí dávce.
  Církev by měla apelovat na vlády k hledání nových řešení léčby, jiných typů vakcín, které nejsou vázány na potratový průmysl, jinak mlčením diskredituje sama sebe. V opačném případě se tak stává promarkerem vakcinace, která nemá perspektivu, jelikož nikdo neví, kolik vakcín vlastně v životě dostane a je spoluodpovědná za její duchovní následky a medicínské vedlejší účinky.
  Podpořit taková vládní opatření, která vycházejí z řad odborníků a nejsou v ropozporu se zdravým selským rozumem, bez segregace druhých a potlačování osobní svobody. Bez dělení občanů na dvě skupiny nebo snahy násilně očkovat postupně všechny proti jejich vůli. Vyhranit se požadavků politiků na plošné očkování, které situaci neřeší jen dává „tečkou“ falešnou naději (Již teď víme že je to klamavá reklama). Kolik těch teček bude? A kolik jich je schopen člověk přežít?
  Vymezit se proti vydávání vládních protiústavních a protiprávních rozhodnutí poškozujících zájmy a udržitelnou prosperitu občanů v době cov-kulminací.
  Zůstaňme lidmi navzájem se respektující.
  Pokud vláda bude mlžit, budou zakázány pitvy a dehonestováni lékaři s jinými odbornými názory než za každou cenu provakcinačními, není možné vypracovat účinnou strategii obrany. Jestliže neznám nepřítele, nebo mám šupiny na očích, nemohu se s ním efektivně utkat, a pak nepoznám Pravdu. Agonie společenská se bude prodlužovat..až do desáté a pro mnohé i „poslední dávky“? A komu to prospěje? A komu to uškodí? Chceme to tak jako Církev?

  Buďte zdraví.
  Bůh nás ochraňuj.
  Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou…

  J.M.

 52. Dodatek:
  Získávání a používání „biologického materiálu“ (vybrané části z dokumentu DP)

  K objasnění postoje katolické církve jsou čerpány úryvky z dokumentu
  Instrukce Dignitas personae – O některých otázkách bioetiky,
  vydaný Kongregací pro nauku víry (vydáno u nás: v Karmel. nakl. r. vydání 2009):

  ZMRAZOVÁNÍ EMBRYÍ

  Jedna z cest ke zvýšení úspěšnosti metody oplodnění in vitro spočívá v tom, že se zákroky po sobě několikrát opakují. Po oplodnění in vitro se značná část vytvořených embryí zamrazí (pro případ opakování um. opl.). Kryokonzervace je neslučitelná s úctou, která náleží lidským embryím…. vystavuje embrya vysokému riziku smrti, nebo poškození, protože vysoké procento proceduru zmrazování a rozmrazování nepřežije. Nepoužitá embrya zůstávají většinou „sirotky“. Rodiče se o ně nehlásí a po čase po rodičích zmizí všechny stopy. Téměř ve všech zemích, kde se provádí oplodnění in vitro, proto existují banky s tisíci zmrazenými embryí. … co s nimi pak dělat? Někteří tuto otázku kladou bez vědomí jejího etického rozměru. Jsou vedeni jen zákonem stanovenou nutností po určité době vyprázdnit kryobanky, aby se pak mohly znovu zaplnit. Zcela nepřijatelné jsou návrhy na použití těchto embryí pro léčebné účely, protože při takovém přístupu se s embryi zachází jako s pouhým „biologickým materiálem“ a dochází k jejich ničení. Nepřijatelný je také návrh tato embrya rozmrazit, a aniž by byla aktivována, upotřebit je k výzkumu, jako by šlo o obyčejná mrtvá těla. (str. 23)

  Pro etické hodnocení je třeba brát v úvahu metody získávání kmenových buněk, a také rizika spojená s jejich klinickým a experimentálním použitím. Pokud jde o metody získávání kmenových buněk, je třeba brát v úvahu jejich původ. Za dovolené je třeba považovat metody, které nepůsobí závažné problémy tomu, od koho jsou kmenové buňky odebírány. Tato podmínka je splněna, jestliže jsou tkáně odebírány: a) od dospělých lidí, b) z pupečníkové krve při porodu, c) z plodů, které zemřely přirozenou smrtí. Proti klinickému používání km. buněk získaných dovoleným způsobem neexistují žádné námitky…
  Naproti tomu odběr kmenových buněk z živých lidských embryí nevyhnutelně vede k jejich zničení, a proto je zásadně nepřípustný: „bez ohledu na případné lékařské výsledky, v takových případech lékařský výzkum nestojí ve službách lidstva. Vydává se totiž cestou ničení lidských životů, které mají stejnou důstojnost jako životy ostatních lidí, ba i životy samých badatelů. Sama historie v minulosti takovou vědu odsoudila, a odsoudí ji také v budoucnu, a to nikoli pouze proto, že ji chybí Boží světlo, ale také proto, že ji chybí lidskost“.
  Používání embryonálních kmenových buněk je spojeno se závažnými problémy, neboť jde o spolupráci se zlem a může dojít k pohoršení – a to i tehdy, jestliže buňky získali jiní vědci, anebo jde o buňky komerčně dostupné. (str. 38)

  VYUŽITÍ LIDSKÉHO BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU ZÍSKANÉHO NEDOVOLENÝM ZPUSOBEM

  Pro vědecký výzkum a pro výrobu vakcín i jiných přípravků se někdy využívá buněčná linie, které jsou výsledkem nedovolených zásahů proti životu nebo fyzické integritě lidských bytostí. Souvislost s nespravedlivým činem může být přímá nebo nepřímá, neboť jde obecně o buňky, které se množí snadno a hojně. Někdy je tento materiál dostupný komerčně, jindy je zdarma poskytován výzkumným centrům státními institucemi, které to mají ze zákona za úkol. (str. 39)
  Především je třeba připomenout, že etické hodnocení potratu „je třeba vztáhnout také na nové formy útoků na lidská embrya, která jakkoliv sledují dobrý úmysl, přece mají nutně za následek zabití. Máme zde na mysli pokusy na embryích, které jsou v oblasti biomedicíny stále hojnější a častější a v některých státech jsou zákonem povoleny… Používání lidských embryí a plodů jako předmět vědeckého zkoumání je zločinným porušením jejich důstojnosti jakožto lidí, kteří mají právo na stejnou úctu, jaká náleží již narozenému dítěti a každé lidské osobě“. (str. 40)
  Je třeba říci, že existuje povinnost odmítnout takový „biologický materiál“ používat i tehdy, když neexistují přímé spojení mezi badatelem a těmi, kteří uskutečňují umělé oplodnění. Tato povinnost vychází z nutnosti při vlastní vědecké činnosti distancovat se od závažně nespravedlivé právní situace a jasně dosvědčit hodnotu lidského života. (str. 41)
  Uvnitř celkového pohledu ovšem existuje různá míra odpovědnosti. Závažné důvody by mohly být morálně přiměřené k ospravedlnění použití zmíněného „biologického materiálu“. Například ohrožení zdraví dětí by mohlo být pro rodiče důvodem, aby připustili použití vakcín, při jejichž přípravě byly využity buněčné linie získané nedovoleným způsobem. Je ovšem třeba mít na mysli, že každý má právo projevit svůj nesouhlas a žádat, aby zdravotnictví zajistilo dostupnost také jiných typů vakcín.
  V souvislosti s naléhavou potřebou mobilizovat svědomí ve prospěch života je potřeba pracovníkům ve zdravotnictví připomenout, že dnes enormně vzrostla jejich odpovědnost, „která nachází nejhlubší potvrzení i měřítko morálního vztahu lékařské profese v oné stále platné Hippokratově přísaze, podle níž každý lékař musí pracovat s absolutní úctou k lidskému životu a jeho posvátnému charakteru“.(str. 42)

  ZÁVĚR

  S ohledem na učitelské a pastorační poslání církve se Kongregace pro nauku víry cítí povinna znovu potvrdit důstojnost i základní a nezcizitelná práva každé jednotlivé a jedinečné lidské bytosti i v počátečních fázích její existence a znovu poukázat na nutnost ochrany a úcty, kterou tato důstojnost ode všech požaduje. Plnění této povinnosti zahrnuje odvahu postavit se proti každému jednání, které vede k závažné a nespravedlivé diskriminaci ještě nenarozených lidských bytostí, kterým náleží důstojnost osoby a které byly stvořeny stejně jako ostatní lidé k Božímu obrazu. (str. 45)
  Nechť se křesťané s důvěrou zasazují o podporu nové kultury života a přijmou obsah této instrukce se souhlasem v duchu nábožnosti a s vědomím, že Bůh vždy dává milost potřebnou k zachování jeho příkazů a že se v každé lidské bytosti, především v těch nejmenších mezi námi, člověk setkává se samým Kristem (srov. Mt 25, 40).
  Kéž také všichni lidé dobré vůle, zvláště pak lékaři a vědci, kteří jsou otevření k dialogu a hledají pravdu, pochopí a přijmou její principy, které jsou zaměřeny na ochranu zranitelných lidských bytostí v prvních stádiích jejich života a na podporu stále lidštější civilizace. (str. 45)

  Papež Benedikt XVI. schválil tuto instrukci… a nařídil její zveřejnění.
  8. září 2008, o svátku Narození Panny Marie.

 53. Martin Moravec | 23.11.2021 z 22:54 |

  Vážený pane Semíne i všichni, kdo jste tento dopis podepsali. Rád bych Vám napsal pár slov jako kněz i jako lékař, který se o mnoho covidových pacientů staral a stará.

  Stran Vašich obav na spoluúčasti na zlu potratu, mám pro ně pochopení, i když s nimi zásadně nesouhlasím. Ty potraty byly nemravné – nešlo ale o žádné vivisekce (tkáně jsou vitální, i když člověk již zemře, minimálně v řádu hodin – stejné je to jako při transplantaci orgánů, např. právě ledvin). Kromě potratu tam bylo neinformování matek, na co těla jejich dětí použijí.
  Jenže my jsme dnes v úplně jiné situaci. Tyhle buněčné linie jsou k dispozici úplně normálně. Proč se nikdo neozývá, že jsou používané v potravinářském i kosmetickém průmyslu? Před lety o tom článek napsalo Hnutí pro život, ale jinak nic. Nyní vědci sáhli po buněčných liniích, které dlouhodobě nikdo nezpochybňuje, nejspíš proto, že jsou lehce k dostání a „ozkoušené“. Vůbec přitom nejspíš nepřemýšleli nad jejich původem před 40 lety.
  Vakcíny byly vytvořeny – a co je podstatné, byly by vytvořeny i bez těchto vakcín. Jsme toho schopni. Jen nad tím prostě nikdo nepřemýšlel a vzal, co bylo po ruce. Protože to dlouhodobě nikdo nezpochybňuje. Není to ale tak, že nebylo-li by těch potratů před 40 lety, tak dnes nemáme vakcínu.

  Připadá mi to, jako kdybychom se taxíkem svezli do jiného města. Po příjezdu bychom zjistili, že taxikář si auto koupil v autobazaru a že bylo předtím kradené (což ten taxikář při koupi nezkoumal). A rozhodli se, že se znovu vrátíme do místa, odkud jsme vyjeli, abychom si stopli nový taxík, který (snad) již nebude mít takový původ.

  Co chci říct je to, že tady mezi těmi potraty a vývojem vakcín není příčinná souvislost. Vědci vzali buněčné kultury, které se zcela běžně používají u tisíce jiných věcí (vč. potravinářského a kosmetického průmyslu, jehož produkty zcela jistě i Vy používáte). Kdyby bylo větší etické povědomí, vzali by buněčné kultury jiné – to není problém a je to možné. Že vakcíny vyvinuli na těchto je smutné, ale na nich ty vakcíny nestojí.

  A ještě něco – ty mRNA vakcíny, ty moderní, jsou i z tohoto hlediska čisté. Nechápu, proč se brojí z etického hlediska proti nim, když právě ony představují eticky čistý způsob. Potřebujete bílkovinu, nakódujete si mRNA, která ji bude kódovat, na PC, a tu mRNA vyrobíte – bez takových buněčných linií. Uvažovali jste o tom, že právě tahle nová technologie je naopak velmi pro-life???

  Stran ozkoušenosti, bezpečnosti a účinnosti vakcín – myslím, že by bylo dobré si skutečně projít dostupné informace. V těch věcech se bohužel velmi pletete. Ty informace jsou dostupné.
  Já bych přispěl jen několika svými zkušenostmi.
  1) když se proočkovali senioři, tak jsme viděli, že přestali s covidem přijíždět do nemocnice (kolem března dubna) a viděli jsme, jak očkování proměnilo skladbu pacientů. Jezdili skoro výhradně mladší pacienti, kteří v té době na očkování ještě neměli nárok
  2) i nyní je ohromný rozdíl mezi hospitalizovanými – seniorů je spousta na standardních covid odděleních. Často jsou to ti naočkovaní ještě v lednu či únoru. Ale jejich příznaky covidu jsou únava, slabost. Převažují nyní ti, kteří do nemocnice přišli kvůli něčemu jinému a v nemocnici (či LDN) se nakazili a tak museli být přeloženi na covid oddělení.
  Na JIP a ARO jsou téměř výhradně neočkovaní a průměrně o 10-15 let mladší. Nejsou výjimky 30 ti letí na kyslíku.

  Očkování funguje. Kdyby byla proočkovaná populace, měli bychom možná stejná či ještě vyšší čísla pozitivních. Ale z covidu by se stala poměrně nezávažná respirační infekce. Takhle stále paralyzuje nemocnice, ohrožuje pacienty s jinými diagnózami a už vyloženě ubíjí zdravotníky. Naše nemocnice má několik tisíc zaměstnanců, skoro všichni jsou očkovaní a o žádném závažném nežádoucím účinku nikdo nemluví. Zato máme kolegyni, která po covid19 přišla o sluch na jedno ucho, jinou, která má přes rok potíže se soustředěním a pamětí a manželka jednoho kolegy (také lékařka) má po covidu chronické vertigo.
  A to nejhorší – imunita po druhé dávce i po prodělaném covid vydrží půl roku. Vůbec není pravda, že by reinfekce byly mírnější. Zrovna včera a dnes jsem řešil jednu paní s reinfekcí po půl roce, 50 letou, která má nový průběh horší než první. Je na JIP, první infekci zvládla doma.
  Promoření je cestou k imunitě stejně tak trvalé, jako očkování. Jenže ta cena, kterou přináší, je daleko větší – nemyslím tolik úmrtí, ale hlavně dlouhodobé následky. A to promořování se bude tímhle způsobem opakovat rok co rok, do té doby, než ti neočkovaní onemocní dostatečně často, aby si imunita covid na dýl zapamatovala…

  Bohužel tyhle postoje proti očkování nejsou správné ani z hlediska morálky, ani z hlediska odborného. Jsou jen hrozně PROTI – ŽIVOTU. A to po všech jeho stránkách – i proti životu dětí, které nemohou do škol, proti seniorům, kteří přežívají v izolaci, proti nemocným bez covidu – někteří třeba v bolestech na opiátech čekají na výměnu kyčelního kloubu už rok a půl! Ty všechny mají tyto postoje na svědomí, bohužel.

  Jak říkám – věřím na svobodu svědomí. A proto i doufám v dialog, v normální argumentaci. Protože skrze ni se dá dobrat pravdy, a pak se správně rozhodovat. Ale bohužel existují i špatná rozhodnutí, která mnohdy odnášejí jiní, než ti, kteří se špatně rozhodli. A mám pocit, že tady se ve jménu „křesťanské víry“ propaguje něco naprosto nekřesťanského. Myslím ten Váš dopis.

  S pozdravem a přáním Boží moudrosti všem
  P. MUDr. Mgr. Martin Moravec, O.Cr.
  kněz a lékař z Prahy

 54. Milan | 23.11.2021 z 23:27 |

  Existuje zajímavá kniha od držitele Nobelovy ceny Daniela Khanemana – Myšlení rychlé a pomalé. Autor v ní rozebírá psychologické aspekty lidského rozhodování, které se často mýlí, což se promítá do životních trápení a ztrát. Problém je v nedostatečné analýze výchozích faktů a ve hře emocí, nechat se jimi euforicky nebo strachem strhnout. Autor v knize uvádí nepřeberné množství příkladů, kdy tlak na okolí byl už tak veliký, kdy jakékoli nekontrolovatelné rozhodnutí přináší jakousi úlevu, a nebo, kdy rozum nejen vynechal důležitá fakta, ale ignoroval jejich váhu, tedy pořadí důležitosti.

  Ano, jde o hodnotové vědomí, kterým řídíme náš úsudek a rozhodování. Máte-li jinou referenční hodnotu, ke které vztahujete své rozlišování, než má náš bratr či kolega, budete se jinak rozhodovat. Pro jiné věci a jiné činy. Dokonce, je to hodnotové vědomí, které způsobí, že některé věci ani nevidíte, neumíte z nich přečíst informaci a tedy ani nechápete. A je naprosto logické, že naše hodnotové vědomí pak nakonec prozradí ovoce, které po sobě zanecháte. Odpovězte si sami, jaké jsou plody tohoto příběhu.

  Jsou však lidé, jejíž hodnotové vědomí je otočeno k sebeobrazu. Tou referenční hodnotou jsou oni sami a proto, za každou cenu chtějí vypadat dobře. Ti jsou zkušeně s proudem.

  Znám ale nemálo duchovně otevřených a citlivých lidí, jejichž srdce obsahuje Krista. Snaží se žít pravdu a hledat pravdu. Pod tímto vědomím se tvoří diametrálně jiné rozhodnutí, než vidíme v současném propagačním chaosu státu a jeho slepého ovčína. Dnes už existuje tolik informací o charakteru a původu COVIDu a užitku vakcín, že mě uvádí v úžas, jak si politická scéna i při tomto poskytovaném informačním nasycení dovoluje manipulovat s lidmi. Použijí k tomu cokoliv a kohokoliv. Přitom, lživá organizační logika a rétorika je odhalována a dokazována ve většině diskusních příspěvků na toto téma. Buď tyto informace ignorují, nebo na lidech nezáleží. Záleží na počtu jehel. Pak ale musí existovat něco jako sponzorovaný zájem, aby to tak bylo.

  Přesto existují selsky rozumné pohledy na věc COVID + vakcíny a spol. Objeví se vždy, pokud jsme dobří pozorovatelé zvláštností, důkazů a souvislostí. Výhodu mají ti, co vidí svět mikroskopicky, ať už jsou to genové sekvence (Peková), nebo patologické nálezy (Turánek). To je svět, který není všem přístupný, a fakta z něj vystupující si umí správně nakombinovat jen málo lidí. Pak se ale objeví ještě jiná hladina tohoto problému, kterou vláda vůbec neřeší, přitom o ní musí vědět, protože už byla často zmiňována, ale kolem ní je naprosto ticho. Místo toho nás chtějí zaplácnout kompenzacemi.

  Pokud jde o lid, většině totiž chybí kritické myšlení, ale i vůle pátrat po podrobnostech. Masáž strachem nás nejříve rozdělí a vyvrcholí přece vpichem. Jaká úleva. Snad proto je snadné apelovat na soucit s druhými a naprosto minout logiku věci. A sice, že nepravda je krytá lží, nedostek dobré vůle, manipulací a nezákonnost rozhodnutí, rychlostí změn. A když dojdou argumenty, tak se lidi postraší zákonem. Kdo už se bude zajímat o hlubší hladinu, která není zřejmá ani arcibiskupovi?

  Jan 8,13-15
  Farizeové mu řekli: „Ty vydáváš svěděctví sám sobě, proto tvé svěděctví není pravé.“ Ježíš jim odpověděl: „I když vydávám svědectví sám sobě, mé svědectí je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte kam jdu. Vy soudíte podle zdání.“

  Přitom církev by měla být dědičkou a uživatelskou Ducha Svatého, kterého by měla používat k rozlišení. Evidentně se to neděje. Pokud církev Krista následuje, její hodnotové vědomí by mělo přinést jasnou orientaci. Jenže ono už je zavakcínováno mnoho kněží, jak vysvětlíte věřícím, že to nemají dělat? Prvotní svět byl stvořen harmonický a dokonalý. Jak daleko jsme padli?

  Svoboda je velmi cenná, právě proto, že vždy bývá vykupována pravdou a krví, nikoli vakcínou, která je v podstatě podprahová, toxická a nevyzpytatelná. Apelovat na lásku a společné dobro je v tomto případě morbidní. Přál bych panu arcibiskupovi větší vedení Duchem svatým, který je pravda a také řešitel.

  Každou kritiku je potřeba přežehnat. +++ Všichni jsme děti Boží a máme jen společného nepřítele, nenechejme ho skrze nás působit. Možná už je jen málo času.

 55. Magda Zuchnická | 24.11.2021 z 1:53 |

  „Hledejte pravdu a pravda vás osvobodí!“ A pravdou vakcín proti covidu je, že na začátku byly potracené, tedy podle církve i zdravého rozumu zabité děti. Ale už i církevní představitelé navádějí své ovečky k překrucování a zlehčování a říkají tomuto zlu „vzdálené zlo“! Ono je asi potom menší?!?
  A ještě tomu říkají skutek lásky k bližnímu. To je opravdové citové vydírání věřících a mnozí tomu bohužel uvěřili. Jednal by takto Pán Ježíš? V bibli je popsáno, že šel, modlil se a uzdravoval rozličné nemoci.

 56. Gabriela Suchlová | 24.11.2021 z 2:21 |

  Vážení tvůrci, signatáři a sympatizanti otevřeného dopisu,

  souhlasím s tím, že používání embryonálních buněčných linií je vážný morální problém, na který je třeba poukazovat. Pokud vím, tak mRNA vakcíny jsou v tomto ohledu „čisté“, resp. je možné, ale ne jisté, že tato kultura byla použita až ve třetí, testovací fázi vývoje vakcíny. Možná bychom se divili, kolik dalších farmaceutických a kosmetických produktů vzniklo právě za využití těchto buněčných kultur – mmj. např. inzulin, naprosto běžný prostředek k léčbě diabetu. Analogicky se mohu ptát, zda také se stejnou intenzitou rozvažujeme nad každým kusem oblečení, zda se na jeho ušití podílel či nepodílel dětský otrok v zemích „třetího světa“ nebo jakákoli jiná osoba, která za svoji práci nedostala odpovídající odměnu a díky tomu živoří.

  Co se týká experimentu. Osobně se neobávám, že by mRNA vakcíny měly mít nějaký zásadní vliv na budoucí zdravotní rizika. A pokud ano, přijímám to jako výraz lásky vydávající se ve prospěch ostatních, protože považuji proočkovanost populace za jedinou cestu ke zmírnění dopadu covidové epidemie. Máme příklad na spalničkách, kde je potřeba 95%ní proočkovanost populace, aby společnost byla chráněna, anebo historicky úspěšné vymýcení smrtonosných pravých neštovic také právě plošným očkováním.

  V naší ordinaci máme momentálně cca 12 „covidových“ telefonátů denně, cca 80% všech nákaz tvoří neočkovaní. Jděte, prosím, vyprávět zdravotníkům na covidové jednotky o škodlivosti vakcín, když většinu současných pacientů v těžkém stavu, o které se oni obětavě starají, tvoří neočkovaní jedinci, kteří by tam vůbec nemuseli být. Sama mohu potvrdit, jak je náročné a práci zdržující jen na standardním oddělení x-krát za směnu navlékat stále dokola ochranné prostředky (plášť, čepice, štít, rukavice) před vstupem na izolovaný pokoj. Co teprve v ochranném oděvu strávit celou 12hodinovou směnu… Ano, je to naše poslání, ale nemuselo by to tak být.

  Co se týká zánětů srdečního svalu u mladých mužů, vyšel o tom článek na ČT v sekci Věda. Za prvé žádný z těchto případů neměl fatální, tedy smrtelné následky, ale ve všech případech došlo k uzdravení, za druhé výzkumy ukazují, že se pravděpodobně nejedná o samotný negativní účinek vakcíny, ale korelaci faktorů (pravděpodobně buď s vyšší hladinou testosteronu u mladých mužů nebo nesprávnou aplikací vakcíny do deltového svalu, kdy je „napíchnuta žíla“ a vakcína se tak rychle transportuje krví do srdce – obojí ověřeno pokusy na potkanech).

  Dalo by se pokračovat, nebudu unavovat. Osobně spatřuji v plošné vakcinaci přínos pro celou společnost, souhlasím s tím, že se jedná o akt lásky k bližnímu a jedinou možnost, jak bezbřehému řádění viru zabránit.

  S pozdravem a v modlitbě
  Gabriela Suchlová

 57. Jitka Karásková | 24.11.2021 z 7:24 |

  Až budete umírat na Covid-19 na ARU stejně jako další lidé, kteří se nechali přesvědčit dezinformátori, možná si budete vyčítat, ze nejste očkováni.

 58. Milan | 24.11.2021 z 8:07 |

  Existuje zajímavá kniha od držitele Nobelovy ceny Daniela Khanemana – Myšlení rychlé a pomalé. Autor v ní rozebírá psychologické aspekty lidského rozhodování, které se často mýlí, což se promítá do životních trápení a ztrát. Problém je v nedostatečné analýze výchozích faktů a ve hře emocí, nechat se jimi euforicky nebo strachem strhnout. Autor v knize uvádí nepřeberné množství příkladů, kdy tlak na okolí byl už tak veliký, kdy jakékoli nekontrolovatelné rozhodnutí přináší jakousi úlevu, a nebo, kdy rozum nejen vynechal důležitá fakta, ale ignoroval jejich váhu, tedy pořadí důležitosti.

  Ano, jde o hodnotové vědomí, kterým řídíme náš úsudek a rozhodování. Máte-li jinou referenční hodnotu, ke které vztahujete své rozlišování, než má náš bratr či kolega, budete se jinak rozhodovat. Pro jiné věci a jiné činy. Dokonce, je to hodnotové vědomí, které způsobí, že některé věci ani nevidíte, neumíte z nich přečíst informaci a tedy ani nechápete. A je naprosto logické, že naše hodnotové vědomí pak nakonec prozradí ovoce, které po sobě zanecháte. Odpovězte si sami, jaké jsou plody tohoto příběhu.

  Jsou však lidé, jejíž hodnotové vědomí je otočeno k sebeobrazu. Tou referenční hodnotou jsou oni sami a proto, za každou cenu chtějí vypadat dobře. Ti jsou zkušeně s proudem.

  Znám ale nemálo duchovně otevřených a citlivých lidí, jejichž srdce obsahuje Krista. Snaží se žít pravdu a hledat pravdu. Pod tímto vědomím se tvoří diametrálně jiné rozhodnutí, než vidíme v současném propagačním chaosu státu a jeho slepého ovčína. Dnes už existuje tolik informací o charakteru a původu COVIDu a užitku vakcín, že mě uvádí v úžas, jak si politická scéna i při tomto poskytovaném informačním nasycení dovoluje manipulovat s lidmi. Použijí k tomu cokoliv a kohokoliv. Přitom, lživá organizační logika a rétorika je odhalována a dokazována ve většině diskusních příspěvků na toto téma. Buď tyto informace ignorují, nebo na lidech nezáleží. Záleží na počtu jehel. Pak ale musí existovat něco jako sponzorovaný zájem, aby to tak bylo.

  Přesto existují selsky rozumné pohledy na věc COVID + vakcíny a spol. Objeví se vždy, pokud jsme dobří pozorovatelé zvláštností, důkazů a souvislostí. Výhodu mají ti, co vidí svět mikroskopicky, ať už jsou to genové sekvence (Peková), nebo patologické nálezy (Turánek). To je svět, který není všem přístupný, a fakta z něj vystupující si umí správně nakombinovat jen málo lidí. Pak se ale objeví ještě jiná hladina tohoto problému, kterou vláda vůbec neřeší, přitom o ní musí vědět, protože už byla často zmiňována, ale kolem ní je naprosto ticho. Místo toho nás chtějí zaplácnout kompenzacemi.

  Pokud jde o lid, většině totiž chybí kritické myšlení, ale i vůle pátrat po podrobnostech. Masáž strachem nás nejříve rozdělí a vyvrcholí přece vpichem. Jaká úleva. Snad proto je snadné apelovat na soucit s druhými a naprosto minout logiku věci. A sice, že nepravda je krytá lží, nedostek dobré vůle, manipulací a nezákonnost rozhodnutí, rychlostí změn. A když dojdou argumenty, tak se lidi postraší zákonem. Kdo už se bude zajímat o hlubší hladinu, která není zřejmá ani arcibiskupovi?

  Jan 8,13-15
  Farizeové mu řekli: „Ty vydáváš svěděctví sám sobě, proto tvé svěděctví není pravé.“ Ježíš jim odpověděl: „I když vydávám svědectví sám sobě, mé svědectí je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte kam jdu. Vy soudíte podle zdání.“

  Přitom církev by měla být dědičkou a uživatelskou Ducha Svatého, kterého by měla používat k rozlišení. Evidentně se to neděje. Pokud církev Krista následuje, její hodnotové vědomí by mělo přinést jasnou orientaci. Jenže ono už je zavakcínováno mnoho kněží, jak vysvětlíte věřícím, že to nemají dělat? Prvotní svět byl stvořen harmonický a dokonalý. Jak daleko jsme padli?

  Svoboda je velmi cenná, právě proto, že vždy bývá vykupována pravdou a krví, nikoli vakcínou, která je v podstatě podprahová, toxická a nevyzpytatelná. Apelovat na lásku a společné dobro je v tomto případě morbidní. Přál bych panu arcibiskupovi větší vedení Duchem svatým, který je pravda a také řešitel.

  Každou kritiku je potřeba přežehnat. +++ Všichni jsme děti Boží a máme jen společného nepřítele, nenechejme ho skrze nás působit. Možná už je jen málo času.

 59. Eva Fryčová | 24.11.2021 z 8:14 |

  Je smutné, že církev schvaluje neetické vakcíny využívající buněčné linie potracených dětí a ještě vyzývá k jejich použití. Přidávám odkaz na petici proti používání buněčných linií potracených dětí k výrobě vakcín. Budu ráda, když se k petici připojíte svým podpisem. Je nepřípustné, aby se takto vakcíny vyráběly a to nemluvě o jejich vedlejších účincích. https://www.petice.com/pestate_pouivat_bunne_linie_potracenych_dti_k_vyrob_vakcin

 60. JELIKOŽ V ŘADĚ DISKUSNÍCH PŘÍSPĚVKŮ (ZČÁSTI NESCHVÁLENÝCH) ZAČÍNAJÍ PŘEVLÁDAT EMOCE, A TO PO OBOU STRANÁCH SPORU, DOVOLUJI SI PŘIPOMENOUT JEDNO Z PRAVIDEL DISKUSE NA HODIE:

  DISKUSE NENÍ MÍNĚNA JAKO LÉČBA OSOBNÍCH FRUSTRACÍ.

  ABY MĚLA DISKUSE VŮBEC SMYSL, MUSÍ SE JEDNAT O STŘET ARGUMENTŮ, NIKOLIV URÁŽEK NEBO VZÁJEMNÉHO ZESMĚŠŇOVÁNÍ. K TOMU JE MJ. NUTNÉ DRUHÉMU NASLOUCHAT, TEDY SNAŽIT SE VNÍMAT, CO ŘÍKÁ.

  JELIKOŽ MÁME BÝT DOKONALÍ, JAKO JE DOKONALÝ NÁŠ OTEC NA NEBESÍCH, A NAŠÍM CÍLEM JE NEBE, NEZAPOMÍNEJME, ŽE I VE VIRTUÁLNÍM PROSTORU MŮŽE ČLOVĚK POMĚRNĚ SNADNO ZHŘEŠIT, NEZŘÍDKA I TĚŽCE, PROTI LÁSCE A SPRAVEDLNOSTI. I SEBEVĚTŠÍ ZÁPAL PRO NĚJAKOU MYŠLENKU NÁS K TAKOVÝM HŘÍCHŮM NEOSPRAVEDLŇUJE.
  PROTO PŘIPOMÍNÁM DALŠÍ ZÁSADU DISKUSE:

  NEPIŠTE NIC, CO BYSTE DOTYČNÉ OSOBĚ NEŘEKLI DO OČÍ.

  VELMI ÚČINNOU METODOU, BYŤ TŘEBAS NESKÝTÁ TAKOVÝ OKAMŽITÝ POCIT ZADOSTIUČINĚNÍ JAKO PEPRNÝ VÝRAZ, JE ZDRŽET SE NA CHVÍLI KOMENTÁŘE A POMODLIT SE MEZITÍM ZA IDEOVÉHO PROTIVNÍKA.

  AŤ TAKÉ DISKUSE SLOUŽÍ PRAVDĚ, VĚTŠÍ SLÁVĚ BOŽÍ A SPÁSE DUŠÍ, A NIKOLIV K JEJICH ZAVRŽENÍ.

  MARTIN R. ČEJKA

 61. Ad Jitka Karásková: Já jsem se naštěstí dezinformátory nenechal přesvědčit. Onehdá jeden z nich, shodou okolností svého času ministr zdravotnictví, nějaký doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. šířil, že „kdo má ukončenou vakcinaci, tak neonemocní a nikoho dalšího nenakazí“. A co Vy? Prokázala jste kritické myšlení, nebo jste mu uvěřila?

  MRČ

 62. @Gabriela Suchlová
  „historicky úspěšné vymýcení smrtonosných pravých neštovic také právě plošným očkováním“

  Nemáte pravdu, paní Suchlová. Dokonce i česká wikipedie výslovně zmiňuje, že
  „Účinnou a originální koncepci této vypracoval český epidemiolog Karel Raška: místo nákladného plošného očkování navrhl soustředit se na jednotlivá ohniska nákazy a tam zasáhnout s maximální důsledností.“

  Navíc nelze banálně zaměňovat jeden virus s druhým a jeden preparát s jiným preparátem, v případě neštovic a kovidu proti sobě stojí dvě virové částice zcela odlišného typu a pak nevyzkoušené očkovací látky, o kterých se teprve v toku času zjišťují podrobnosti (např. rychle klesající účinnost), proti po staletí používaným postupům s příbuzným virem kravských neštovic, o nichž bylo ve 20. století známo vše, včetně mnohdy drastických, mrzačících vedlejších účinků.

 63. Ondřej Karták | 24.11.2021 z 10:21 |

  Vakcinační sekta momentálně vypouští informace k povinné vakcinaci a snaží se zastrašováním donutit lidi k „očkování“. Je to stejná taktika, jakou uplatňuje ďábel, jak to výstižně popisuje sv. Ignác – je třeba tedy nevyměknout, protože i kdyby vydali vyhlášu, do 1. února bude zrušená, ale kdo vyměkne, už to bude mít v sobě.

  Připravujeme zároveň postup vycházející z judikatury Ústavního soudu k uplatnění a) výhrady svědomí, za b) nezákonnosti příslušné vyhlášky pro rozpor s mezinárodní smlouvou.

  Tedy jde hlavně o to, nevyměknout. Zde je ta úmluva: https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2001-96

  Upozorňuji zejména na článek 2, který je třeba chápat v kontextu, jako reakci na závěry Norimberského tribunálu. Nikdo není povinen podstoupit biologický experiment z donucení, taková očkovací vyhláška je neplatná pro rozpor se zákonem. Eurosvazáci si totiž prolobovali do ústavy, že mezinárodní smlouva je nadřazená zákonu.

 64. Marie Tejklová | 24.11.2021 z 10:21 |

  Asi na to teď není vhodná chvíle, ale v instrukci Benedikta XVI. citované panem V.M. mi přijde šokující teze, že „Za dovolené je třeba považovat metody, které nepůsobí závažné problémy tomu, od koho jsou kmenové buňky odebírány… např. z plodů, které zemřely přirozenou smrtí. Proti klinickému používání km. buněk získaných dovoleným způsobem neexistují žádné námitky…“ Podle mne námitky rozhodně existují – lze si jen tak přivlastnit něčí tělo a využívat ho k účelům, které v posledku můžou být komerční a soukromé? Zajímala by mne argumentace, která za tímto tvrzením stojí.

 65. Ad Ondřej Karták: Velmi dobrá poznámka! Myslím, že vývoj „vakcín“ má být ukončen koncem příštího a začátkem přespříštího roku. Případné povinné očkování by tedy bylo v experimentálním módu, což by bylo zcela očividné porušení lidských práv. Jak by se k tomu ovšem postavili jejich zapálení obránci, či alespoň ti mediálně provařovaní, asi není těžké uhodnout. Ale třeba by někteří překvapili. Zajímalo by mne, proč se v souvislosti s případným povinným očkováním hovoří o únoru. Ví to někdo?

  MRČ

 66. Jan Hofírek | 24.11.2021 z 11:03 |

  P. MUDr. Mgr. Martin Moravec, O.Cr.
  kněz a lékař z Prahy

  Pane doktore, vidím u Vás snahu o věcný dialog, takže se pokusím sdělit Vám svůj úhel pohledu.

  Mně je 62 let a mám 85 letou maminku. Oba jsme tedy tzv. riziková skupina a podle toho, co všude kolem slyšíme, bychom se měli ve vlastním zájmu očkovat, abychom neskončili na jipce a nezemřeli. Maminka se však očkovat nechce. Mám ji tedy k očkování přemlouvat, když já sám se navíc očkovat v žádném případě nehodlám? Maminka je stále doma, napůl ležák a podle mne nikoho neohrožuje. Ani já moc ven nechodím, navíc jsem covid už prodělal, bez větších nesnází, snad proto, že se snažím sportovat, nekouřím, nepiji a jím zdravě. Až na potíže s pohybovým aparátem je maminka zdravá a já mám obavy, že (těch případů ve svém okolí znám spousty) vakcinace by jí mohla ublížit. Opravdu jsme tedy sobci, kteří se nechtějí obětovat pro dobro druhých?

  Maminka byla před časem na operaci zlomeného krčku. Otázka na příjmu: „Jste očkovaná proti covidu?!“ „Ne“. „Jak to?“ Po operaci v jiné nemocnici: „Jste očkovaná proti covidu?“ „Ne.“ „Proč?“ „Moje snacha má vysokou školu a také se neočkuje.“ „Vy se řídíte podle toho, co vám řekne vaše snacha?“ Maminka se chtěla zpovídat, přišel kněz: „Jste očkovaná proti covidu?“ „Ne.“ Kněz si nasazuje roušku a: „Já už mám dvě dávky.“

  Když píšete, že stejně jíme potraviny z potracených dětí a používáme i takovou kosmetiku, pak vám za sebe mohu říct toto: Když jsem se dozvěděl, že při výrobě pepsikoly se používají embryonální buňky, přestal jsem ji pít. Nevím, zda v zubní pastě Signál a ve vodě po holení Pitralon (má jediná kosmetika) jsou rovněž tyto buňky. Pokud ano, prosím, řekněte mi to, a já se podle toho zařídím. Ostatně – pokud toto tvrdíte o potravinách a kosmetice, bylo by záhodno, kdybyste tyto výrobky konkrétně jmenoval.

  Nevím, nakolik jsou vám známy případy vážných zdravotních problémů bezprostředně po očkování proti covidu. Takto postižení lidé se ovšem nehodí do propagandistických „teček za covidem“, a tak se o nich nikde nepíše a nemluví.

  Určitě víte, že mezi samotnými vakcinology jsou rozdílné názory na účinnost očkování. Je také evidentní, že mnozí propagátoři vakcinace jsou na tomto byznysu osobně finančně zainteresováni. A mohl bych uvádět další a další fakta, která ve mně vzbuzují oprávněné pochybnosti o celém tomto covidovém divadle.

  Na závěr ještě toto: Když maminku v nemocnici přes její odmítání neustále přemlouvali k očkování (a na moji prosbu, ať toho nechají: „Vaše maminka je svéprávná, může se svobodně rozhodnout…“), rozhodl jsem se vzít ji domů na reverz. Ano, maminka je svéprávná, ale když k ní před lety přišli energošmejdi s nabídkou „úžasných“ cen za elektřinu, ona jim to ve své naivitě a důvěřivosti podepsala. Půl roku jsem pak potřeboval na to, abych ji z jejich spárů dostal. V této souvislosti slýcháme: „Mluvte se svými starými rodiči, vysvětlujte jim, že nemají naletět na lákavé sliby pochybných podomních prodejců!“ No a teď prý budou chodit po domech lidi nového ministra zdravotnictví a přemlouvat seniory k „dobrovolnému“ očkování, které jediné je může zachránit od těžkého průběhu nemoci, o které (nebýt mediálních masáží) by ani nevěděli. Podobnost s energošmejdy je to jistě jen náhodná, že…

 67. Martina Plocková | 24.11.2021 z 12:53 |

  Můj starší syn měl před dvaceti lety velké zdravotní problémy po očkování. Od té doby jsem prostudovala mnoho materiálů o účincích vakcín na lidský organismus. Podpora imunitního systému chrání člověka proti všem nemocem. Očkování nese mnoho rizik závažných poškození zdraví. Znám osobně mnoho takto poškozených dětí i dospělých. A pokud se při výrobě očkovacích látek používají zabité děti, tak jako křesťan katolík jsem zásadně proti očkování. Já sama za sebe se budu zodpovídat před Bohem. Já stojím na straně života, protože po těch dvaceti letech vím, že očkování nechrání proti nemocem, poškozuje zdraví a přínos má pouze finanční pro farma průmysl a lékaře. To co se dnes děje je pouze proto, aby celý svět poznal na vlastní kůži, jak moc velké zlo je skryto pod pláštěm „dobra“ očkování. https://rozalio.cz/brozury-s-pribehy/ https://www.poockovani.cz/ucinky/co-vse-muze-byt-nezadouci-ucinek https://knihobot.cz/kniha/918593-ockovani-obchod-se-strachem/?gclid=EAIaIQobChMIhuLx1few9AIVB-N3Ch1T1QGTEAQYASABEgIG1vD_BwE

 68. Lucie Cekotová | 24.11.2021 z 13:20 |

  Ad Ondřej Karták: V této diskusi je to trochu off topic, ale protože Vás evidentně zajímá právní stránka věci a jiný kontakt na Vás nemám, vznáším doplňující otázky:
  1) Myslím, že u nás platí právo na informovaný souhlas a právo odmítnout lékařský výkon. Je to tak? Lze se na to odvolávat při odmítnutí očkování, bude-li povinné?
  2) Jak je to s vymahatelností rezoluce Rady Evropy č. 2361/2021, kde se píší samé zajímavé věci, třeba že do očkování nesmí být nikdo nucen a neočkovaní nesmějí být diskriminováni? Pokud vymahatelná je (u Evropského soudu pro lidská práva?), jak to, že se to ještě nikdo nepokusil žalovat?
  Děkuji.

 69. K dotazu M.T. z 24.11.2021: Instrukce Dignitas personae (DP) rozděluje metody získávání kmenových buněk na I) dovolené a II) nedovolené.
  „Pokud jde o metody získávání kmenových buněk, je třeba brát v úvahu jejich původ. Za dovolené je třeba považovat metody, které nepůsobí závažné problémy tomu, od koho jsou kmenové buňky odebírány. Tato podmínka je splněna, jestliže jsou tkáně odebírány: a) od dospělých lidí, b) z pupečníkové krve při porodu, c) z plodů, které zemřely přirozenou smrtí. Proti klinickému používání km. buněk získaných dovoleným způsobem neexistují žádné námitky…“
  (Pozn.: Tzn. pokud žena samovolně potratí, může dát souhlas k dalšímu vědeckému použití zemřelého miminka. Je to obdobné, jako když někdo zemře a předem souhlasí s pitvou pro získávání praxe mediků na vysokých školách. Tělo je po smrti, která nastala přirozeným způsobem a dále může být vědecky využíváno. To znamená, že bude i řádně a s patřičnou úctou pohřbeno.)
  II) nedovolený způsob: „Naproti tomu odběr kmenových buněk z živých lidských embryí nevyhnutelně vede k jejich zničení, a proto je zásadně nepřípustný: „bez ohledu na případné lékařské výsledky, v takových případech lékařský výzkum nestojí ve službách lidstva. Vydává se totiž cestou ničení lidských životů, které mají stejnou důstojnost jako životy ostatních lidí, ba i životy samých badatelů.“ (str. 38)
  (Pozn.: Jedná se o nedovolený způsob získávání buněk embrií „které nebyly potraceny spontánně“. Potrat musel být vyvolán a směřoval k usmrcení plodu pro získání kmenových buněk bezprostředně takto zemřelých embrií pro jejich další vědecké využití jako je např. vývoj, výrobu, testování vakcín apod. Tento postup Církev v dokumentu DP odmítá a apeluje na vědce, aby dodržovali Hyppokratovu přísahu.

 70. Tomáš Chlubna | 24.11.2021 z 15:43 |

  ad. P.MUDr. Mgr. Martin Moravec, co tvrdí: „Na JIP a ARO jsou téměř výhradně neočkovaní a průměrně o 10-15 let mladší. Nejsou výjimky 30 ti letí na kyslíku.“ a vlastně všem, jak je to jen o tom, že na JIP a v nemocnici skončí jen neočkovaní…
  Podívejte se do dat a pak mně vysvětlete, kde se data lámou a začíná téměř výhradně…:
  https://ockovani.opendatalab.cz/statistiky
  data k st 24. 11. 14:47.
  očko X neočko
  Hospitalizace 1709 x 2141, 44% x 56%
  JIP 217 x 347, 39% x 61%
  Je 61 % procent výhradně?

 71. Lucie Cekotová | 24.11.2021 z 17:07 |

  ad P. Moravec: Dnes jsem zaznalenala zprávu, že v Sasku budou mít očkovaní přednost při získání lůžka na JIP, protože „mají lepší šanci na uzdravení“ než neočkovaní pacienti. Ale jak to, že se tam ti očkovaní vůbec dostali?
  Abychom si to shrnuli: přínos očkování, jak se postupně veřejně tvrdilo, měl být: 1) neonemocníte, nikoho nenakazíte, „epidemie pro vás skončila“, 2) můžete onemocnět, ale ne těžce („vakcína spolehlivě chrání před těžkým průběhem“), a virus sice můžete šířit, ale méně, 3) můžete onemocnět i těžce, ale neumřete, virus můžete šířit stejně jako bez očkování, 4) můžete i umřít, ale když se dostanete na JIP, máte lepší šanci, že přece jen neumřete. A tohle si někdo troufá nám vnucovat coby „společné dobro“?

 72. Ing. Eva Šídová | 24.11.2021 z 22:34 |

  Byla jsem online přítomna na mši svaté (Brno 21.11.2021 v 19.30 u sv. Tomáše). Během promluvy kněz citoval slova arcibiskupa Graubnera. Velmi mě to rozrušilo (pobouřilo???). Možnost podpořit výše uvedené řádky mi vrací klid, že je nás více, kdo smýšlí stejně.

 73. Vladimír Václav Weiss | 24.11.2021 z 22:41 |

  Zdravím vespolek.
  Velmi děkuji za tuto iniciativu. Pro mne je v této oblasti velmi cenným zdrojem „Charlotte Lozier Institute“ (lozierinstitute.org/what-you-need-to-know-about-the-covid-19-vaccine/)
  Jsou zde odkazy na konkrétní vědecké studie, použití buněčných linií z potratů v jednotlivých fázích vývoje vakcín – od vývoje, produkce až po konfirmační studie. Nic podobného jsem zatím nikde nenašel. Děkuji za případné jiné odkazy.

 74. Dobrý večer, rád bych reagoval na příspěvek doktora Martina Moravce ohledně bezpečnosti a účinnosti vakcín. Podotýkám, že sám nejsem lékař, takže se omezím na několik jednoduchých výpočtů z dostupných statistik. Připouštím, že jsem se mohl dopustit nějaké neúmyslné chyby ať už ve výpočtu, nebo v interpretaci dat. Pokud se tak stalo, budu vděčný za opravu. Výpočet lze je i zcela přeskočit a přejít přímo k závěrečnému shrnutí.

  1) Srovnání nebezpečnosti vakcín proti COVID 19 s ostatními vakcínami používanými s US.

  Budu vycházet z dat dostupných na (openvaers.com/covid-data). Pokud se podíváte na graf „All Deaths Reported to VAERS by YEAR“, uvidíte v roce 2021 rapidní nárůst počtu úmrtí oproti předchozím rokům. Nicméně tohle není férové srovnání. Očkování proti COVID 19 bylo opravdu masivní a nelze jej přímo srovnat s průběžným očkováním. Musíme provést normalizaci dat, aby na obou stranách stál zhruba stejný počet aplikací. Je tedy potřeba zjistit, kolik očkování proběhne v průměru za jeden rok na jednoho člověka pro ne-covid [NCV] vakcíny a pro covid-vakcíny [CV].

  – Začneme tím, že vypočteme průměrný počet úmrtí na NCV [NCVD] za posledních 10 let a vezmeme to jako základ pro srovnání. (316+339+358+377+437+467+535+605+420+19205-18853)/10 = 420.6

  – Úmrtí na CV [CVD] je 18853.

  – Vydělíme průměrný věk dožití v US (asi 78 let) průměrným počtem NCV, které Američan dostane za život a dostaneme počet let na jednu vakcínu. Seznam doporučených NCV v US by měl být tady: (https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccination_schedule#United_States). Můj soukromý odhad je, že 20 injekcí za život je značně podhodnocené číslo a že tímto favorizuji CV abych nebyl podezírán z nestrannosti. Takže: 78/20 = 3.9

  – Covid-vakcíny byly v průměru asi 2. Tudíž na jednu NCV připadá 7.8 CV.

  – Ještě je potřeba vzít v úvahu, že očkovaní nejsou všichni. Je jich zhruba (60%(fully) + 70%(partially))/2 = 65% (https://ourworldindata.org/us-states-vaccinations)

  – Dohromady: 420.6 NCVD ~ 18853 / (7.8 * 0.65) = 3,718.54 CVD
  1 NCVD ~ 8.84 CVD
  Takže docházíme k závěru že injekce průměrné CV je minimálně osm až devětkrát nebezpečnější (co se týká úmrtí) než NCV. Ve skutečnosti to bude pravděpodobně horší, protože předpokládám vyšší počet NCV vakcín během života. Osobně se obávám i neochoty zapisovat CV nepříznivé události do systému, ale to je pouze můj soukromý názor.

  2) Srovnání nebezpečnosti nemoci s covid-vakcínami

  – Počet úmrtí v openvaers je 18853.

  – Na (https://openvaers.com/images/r18hs017045-lazarus-final-report-20116.pdf) se můžeme dočíst, že „1–13% závažných nežádoucích účinků léku je hlášeno Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Podobně je hlášeno méně než 1% nežádoucích účinků vakcíny.“ Opět, abych se vyhnul nestrannosti, vezmu širší interval 1-13% léků místo 1% nežádoucích účinků vakcíny.

  – Počet úmrtí vezmeme z (https://ourworldindata.org/covid-deaths). Protože po vakcinaci se přece jen snížila počet úmrtí, provedeme korekci podle smrtnosti starších dat (bez vakcín) vzhledem k současnému počtu nakažených. Nakažených v roce 2020: 20.16M. Úmrtí v roce 2020: 351754. Smrtnost = 351754 / 20160000 = 0.0174. Nakažených celkem: 47.98M. Současný počet mrtvých ze statistiky: 773770. Mrtvých po korekci (bez použití vakcín): 47980000*0.0174 = 837161.

  – Nyní je otázka, jak účinné vlastně vakcíny jsou. Na to nemám žádná data. Zkusím použít výsledek z (https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/koronavirus-ockovani-nedopustte-diskriminaci-neockovanych.A211005_114440_p_veda_wag), kde se říká, že snižují počet úmrtí na třetinu (i když se jedná o data z Anglie).

  – Dohromady: Interval úmrtí při plné očkovanosti: 837161/3 + [18853 / 0.13, 18853 / 0.01] = [424076, 2164353]
  Počet úmrtí bez očkování: 837161

  ZÁVĚR

  Průměr covidových vakcín je minimálně osm až devětkrát nebezpečnější než je průměr vakcín necovidových (tj. ze stejně veliké skupiny očkovaných zemře osm až devětkrát více lidí na vedlejší účinky vakcinace). Domnívám se, že ani rozený optimista by takovéto očkování nenazval bez váhání bezpečným. Krom toho, účinek je minimálně sporný. Předpokládaný počet mrtvých bez vakcinace (837161) je spíše u dolní hranice intervalu mrtvých, které vakcinace způsobila, nebo jim nezabránila [424076, 2164353]. A to za podmínek, kdy jsem nadržoval vakcinaci. Ve skutečnosti to pravděpodobně bude ještě horší. Nezapočítával jsem vážné vedlejší účinky, kterých je velké množství a už vůbec se nemluvilo o možných vedlejších účincích ve vzdálenější budoucnosti. Vzhledem k tomu, jak nebezpečné se covid-vakcíny jeví už nyní, nepředpokládám, že by žádné nebyly.

  Petr Tobola

 75. Ing. Hemala Radek | 25.11.2021 z 7:39 |

  Plně souhlasím se zněním otevřeného dopisu arcibiskupovi Graubnerovi. Je trestné, že zneužil svého postavení, manipuluje s věřícími a své zcestné prohlášení bohužel rozeslal do všech farností, aby je jeho aktivní podřízení knězi četli v kostelích (například u nás důrazně vakcíny doporučuje P. Petr Hošek).

 76. Jara Grufík | 25.11.2021 z 8:27 |

  Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19

  „V této souvislosti je třeba připomenout zásadní vyjádření Papežské akademie pro život z let 2005 a 2017 a Kongregace pro nauku víry z roku 2008.7 Tyto dokumenty jasně rozlišují mezi morální zodpovědností vědců a producentů léčiv, kteří používají morálně problematický biologický materiál, a morální zodpovědností příjemců konkrétních vakcín. Pokud není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým způsobem.8 Ke stejnému závěru dochází i nejnovější dokument Kongregace pro nauku víry z 21. prosince 2020, který dále upřesňuje, že se to týká i situace „v zemích, kde lékařům a pacientům nejsou eticky bezproblémové vakcíny k dispozici, nebo kde je jejich distribuce obtížnější kvůli speciálním podmínkám skladování a přepravy, nebo když jsou ve stejné zemi distribuovány různé typy vakcín, ale zdravotnické orgány neumožňují občanům vybrat si vakcínu k očkování“.9

  Aby se předešlo veřejnému pohoršení, musí být jasné, že příjemce takové vakcíny nijak neschvaluje způsob, jak byla vyrobena, a podle svých možností též usiluje o to, aby byla v budoucnu dostupná morálně přijatelná alternativa.“

 77. Michal Semín | 25.11.2021 z 9:49 |

  Vážený otče Moravče,

  děkuji Vám za vaši věcnou kritiku našeho otevřeného dopisu. Někteří diskutující již na některé z Vašich výhrad kompetentně zareagovali, tak se omezím jen na ty pasáže, jež považuji za nejdůležitější.
  O tom, jak probíhá odebírání tkání pro účely vývoje anticovidových mRNA vakcín, existují mnohá přímá či zprostředkovaná svědectví. Poprvé jsem se s tímto vysvětlením setkal zde: https://www.lifesitenews.com/opinion/a-hill-worth-dying-on-expert-explains-how-aborted-baby-cells-taint-covid-vaccines/
  Ale i kdyby se Pamela Ackerová mýlila, na eticky nepřijatelném původu vakcín proti covid-19 to nic nemění. Jako kněz se jistě dobře orientujete v morální teologii a tak víte, že spolupráce se zlem je z mravního hlediska možná jen za přesně vymezených podmínek. Předně se musí jednat o spolupráci pouze materiální, tedy nechtěnou, nepřímou a vzdálenou. Ale i kdyby toto pro námi uvažovaný případ platilo, tak tyto podmínky nestačí – je třeba zodpovědně posoudit, zda pro takové jednání existuje dostatečně vážný důvod. Pokud tomu tak není, pak takové jednání není morálně přípustné. Domnívám se, že u lidí, které covid-19 na životě neohrožuje (což je naprostá většina populace), tento závažný důvod ke spolupráci se zlem chybí. Ale i ti, kteří dostatečně závažný důvod mají, jsou povinni, jak učí nejen Papežská rada pro život, ale i Kongregace pro nauku víry, vznést proti takto „počaté“ vakcíně protest a Vy, jako kněz a lékař, máte povinnost vytrvale vyzývat kompetentní orgány k tomu, aby zajistily vývoj a výrobu preparátů, jež nemají eticky zlý původ. Tím, že to nečiníte, vytváříte ve veřejnosti dojem, že propojení potratového průmyslu s tím farmaceutickým je v naprostém pořádku, což považuji za skandální.
  A nyní pár poznámek k některým praktickým aspektům očkovaní oproti covid-19. Tvrdíte, že funguje. Co tím myslíte? Není to tak dávno, co nám ta vaše propaganda ústy ministra nemocnictví tvrdila, že očkovaný se již nikdy nenakazí a ani se nestane přenašečem, natož aby měl těžší průběh nemoci. Kdo o tom pochyboval, byl prohlášen za dezinformátora. Dnes už si musíte vystačit jen s konstatováním, že těch lidí, co leží na JIP či zemřou s covidem je pořád ještě o něco víc mezi neočkovanými, než očkovanými. Co však platí pro ČR, neplatí pro jiné země, včetně Velké Británie: https://medicalxpress.com/news/2021-07-vaccinated-unvaccinated-britons-dying-coronavirus.html
  Co však vůbec neberete v úvahu, že i kdyby vakcína proti covid-19 ve výsledku zabránila většímu počtu úmrtí na tuto nemoc, den ode dne přibývá důkazů o bezprecedentním nárůstu vážných zdravotních problémů i úmrtí krátce po některé z dávek. Je tedy dost dobře možné, že již relativně brzy převýší zdravotní náklady vakcíny její domnělé výnosy. Ostatně by mne zajímalo, jak si vysvětlujete, že v té již zmíněné Velké Británii, kde s covidem umírá méně lidí než loni, narůstá tzv. nadúmrtí? Opravdu Vás neznepokojuje nepřehlédnutelný nárůst fatálního selhání srdeční svalu u řady mladých očkovaných lidí? Opravdu se neobáváte možných dopadů na fertilitu mladých žen, když i samotní výrobci vakcín mladým ženám doporučují, aby se neočkovaly v době, kdy chtějí otěhotnět?
  Dále píšete o paralýze nemocnic. Už se však nezmiňujete o tom, že mnozí z těch, kteří obsazují covidová lůžka, by v nemocnici být vůbec nemuseli. V mnoha případech byla trestuhodně zanedbána vinou praktického lékaře primární péče, jindy, jak vím od přímého zdroje, byli přijímáni pacienti na tato lůžka proto, že za ně pojišťovny lépe platí. Dlouhodobě se také naříká nad nedostatkem lékařského personálu, zvláště sester, o čemž svědčí novinové články o přeplněných nemocnicích, včetně JIP ARO, dávno před covidem. Většinou jde o nemocnice, které naříkají i dnes. Ostatně když se podíváte na statistiku ÚZIS na webu MZ ČR, k vlastnímu úžasu zjistíte, že z hlediska naplněnosti nemocnic byla situace horší před covidem, než je v posledních dvou letech. Jak si to vysvětlujete?
  Reinfekce jsou početně zcela zanedbatelné. Díky webu Hlídač státu máme přístup k aktuálním informacím z nemocnic, z nichž jasně vyplývá, že počet reinfekčních pacientů v nemocnicích je jen v malých jednotkách, zatímco těch očkovaných jsou minimálně 2000.
  Suma sumárum, Váš postoj se mi nezdá morálně obhajitelný, ale to je tak asi všechno, co s tím nadělám.

  In X,

  Michal Semín

 78. Věra | 25.11.2021 z 10:46 |

  souhlasím a připojuji se

 79. Dr. Radomír Malý | 25.11.2021 z 12:32 |

  Ad Martin Moravec: Vážený Otče doktore, to, co jsem Vám chtěl napsat, učinil už mgr. Michal Semín, nesvedl bych to lépe. Snad jen malý dodatek: Použít bezhříšně vakcínu mající spojitost s umělým potratem by bylo možné, pokud by neexistovala jiná eventualita, např. v případě nemocí typu vzteklina nebo tetanus, kde smrtnost se týká naprosté většiny postižených, jenže u covidu? Z morální teologie jistě víte něco o proporcionalitě. Smrtnost přímo na covid dle vyjádření našeho Stát. zdrav. ústavu ze dne 27.11.2020 v odpovědi na dotaz advokátní kanceláře Nielsen činí 2-3 promile infikovaných, což vzhledem ke spojitosti vakcín s vraždami nenarozených dětí je totální neproporcionalita. A když započteme úmrtí „s covidem“, tj. na jiné choroby, ale zemřelým byla předtím zjištěna pozitivita na covid, dosáhneme celkového počtu 32 tisíc, jak oficiálně udávají stránky min. zdrav., což v poměru k celkovému počtu infikovaných (2 mil.) představuje cca 1,5 proc., ve skutečnosti ještě méně, neboť mnoho těch, co covid prodělalo, tam zahrnuto není, protože nebylo na testech a nikde se nehlásilo. Ani tato data nejsou proto v stavu obhájit použití vakcín proti covidu majících spojitost s potraty, z pohledu katolické morálky absolutně nelze. Světové lékařské kapacity v oboru, jejichž vyjádření mám v polské knize, kterou vlastním, např. prof. Bhakdí, Joanidis a desítky dalších odmítají vakcinaci a místo toho nabádají k léčbě nemocných, jimž kvůli komorbiditě dalších chorob hrozí těžký průběh nebo úmrtí, včasným podáním adekvátních léků a přírodních preparátů, jichž je celá řada, ale státy tuto nejúčinnější možnost, jak zabránit úmrtím na(s) covid(em), ignorují, protože papaláši jsou hmotně zainteresováni na vakcínách.

 80. Patrik Matyášek | 25.11.2021 z 14:13 |

  Ad jl (23.11.2021 z 18:25):
  V reakci na Vaši výzvu k darování krevní plazmy s protilátkami (které mám po prodělání covidu na rozdávání), jsem dnes zatelefonoval na příslušné oddělení FN Brno a nabídl se k odběru. Bylo mi však řečeno, že nemají zájem, že plazma se odebírala loni a letos žádnou nechtějí. Na moji otázku, zda tedy letos léčí covid nějak jinak, mi poněkud záhadně odpověděli, že ano…

 81. Patrik Matyášek | 25.11.2021 z 14:20 |

  Ad Lucie Cekotová (24.11.2021 z 17:07):
  Říkáte, že v Sasku budou mít očkovaní přednost při získání lůžka na JIP? Tak to si Sasíci asi nic nedělají z čl. XIII odst. 3. Úmluva o lidských právech a biomedicíně, které takové diskriminační pravidlo zakazuje: „Osoby, které byly vyzvány k účasti na výzkumném projektu (rozuměj vyzvány k očkování experimentální vakcínou), musí byl dále informovány o právech a zárukách stanovených zákonem na jejich ochranu, zvláště o právu kdykoliv odmítnout nebo odvolat souhlas, aniž by byly vystaveny jakékoli diskriminaci, zvláště pokud jde o právo na lékařskou péči.“

  Tedy pokud mají v Německu ještě právní stát…

 82. Ad Patrik Matyášek: Domnívám se, že tzv. koronavirová krize slouží mj. právě ke zničení právního státu. Vždyť to vidíme dnes a denně, jak představitelé moci a státní aparát na zákony zvysoka kašlou. Kdyby to alespoň byli nějací anarchové v duchu Bedřicha Nietzscheho, ale nejvíc bolí, že to jsou povětšinou nuly a ťulpasové… ach!

  MRČ

 83. Patrik Matyášek | 25.11.2021 z 14:36 |

  Ad Gabriela Suchlová (24.11.2021 z 2:21):
  Podle Vás v případě úmrtí mladých a zdravých očkovaných na infarkt výzkumy ukazují, že se pravděpodobně nejedná o samotný negativní účinek vakcíny, ale korelaci faktorů? Dovoluji si odkázat na zcela opačné stanovisko z recenzovaného lékařského časopisu Circulation: https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

 84. Jirka | 25.11.2021 z 15:06 |

  Vážený otče Martine, děkuji za snahu o věcnou diskuzi. Asi mi nebudete umět odpovědět, ale chtěl jsem se zeptat, proč, když naprostá většina katolických věřících, kteří se vakcinovat odmítají, se odmítají nechat očkovat právě kvůli spojitosti vakcín s potraty (jak je vidět i na počtu podpisů pod otevřený dopis panu arcibiskupovi), neproběhla právě v této otázce během jara a léta široká diskuze v církevních kruzích (vč. účasti lékařů a církevních právníků) s následným podrobným výkladem a případně doporučením věřícím formou pastýřských listů? Pokud by se ukázalo, že Váš postoj je správný a má oporu v oficiální nauce Církve, mohla se současná vlna pandemie třeba vyvíjet jinak. Místo toho jsme obdrželi v podstatě neutrální stanovisko ČBK, které jsem si já osobně vysvětlil tak, že je morálně přípustné nechat očkovat ty z nás, kterým hrozí velké riziko smrti v případě nakažení – tím mám na mysli např. nádory nebo chronické nemoci plic – a jejich nejbližší okolí, zatímco nerizikovým pacientům má být zanechána možnost volby – cit. „Očkování obvykle není morální povinnost, a proto musí být dobrovolné“. Jelikož jsem žádnou diskuzi o morální a etické přípustnosti vakcín s jasným výsledkem nezaznemenal (a v podstatě ani Váš apel na webu cirkev.cz se tohoto tématu nijak nedotýká), tak se tedy řídím (i s ohledem na to, že bydlím na vesnici, pracuji většinou doma a nemoc jsme bez vážnějších komplikací téměř celá rodina prodělali) svým svědomím, které mi v souladu se stanoviskem ČBK říká, že na tom nejsem zdravotně tak zle, abych musel využít onu větu ze stanoviska ČBK a Kongregace pro nauku víry: „Pokud není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým způsobem“ a mám důvěru v Boží pomoc, pokud bychom onemocněli podruhé. A je mi dost smutno, když se z úst pana arcibiskupa dozvídám, že jsem se nechal vystrašit, od Vás, že můj postoj je protikřesťanský a od O. Orko Váchy že hřeším proti 5. přikázání…. Pokud je ta vakcína bezpečná a morálně v pořádku, neměly by příslušné církevní autority na místo dehonestace těch, kteří se řídí svým svědomím, spíše zpytovat vlastní svědomí, jelikož nedělali příslušnou osvětu?

 85. Jan Hofírek | 25.11.2021 z 15:59 |

  Napsal jsem panu Graubnerovi i svůj osobní dopis. Mimo jiné jsem se ho zeptal, jak se zachová v případě, že očkování bude povinné (mluví se o lidech 60 a výš). Předpokládám, že za odmítnutí vakcinace budou v takovém případě nějaké sankce (vězení, finanční pokuta…). Pro mě a moji maminku to bude fakticky znamenat fyzickou likvidaci (peníze nemám, takže mně asi seberou všechno, co je nějak cenné a stane se ze mě bezdomovec, maminka vyžaduje celodenní péči a vězení či na ulici zemře v řádu dnů. Zeptal jsem se pana arcibiskupa, zda by se potom nějak postavil na naši obranu. Jeho odpověď byla tato:
  Vážený pane Hofírku,

  Já nemám větší možnost ovlivňovat vládní rozhodnutí či zákony než Vy. Rozhodně nedělám nic pro povinné očkování. Na druhou stranu si myslím, že by k takovému zákonu vláda nesahala, kdyby byli lidé rozumnější a lépe spolupracovali na zastavění pandemie.

  Nevím proč, bych Vás měl bránit.

  S přáním všeho dobra od Pána zdraví a ze srdce žehná

  +Jan Graubner

 86. Michal Slivka | 25.11.2021 z 16:38 |

  súhlasím

 87. Jirka | 25.11.2021 z 16:46 |

  Ad Jan Hofírek: tak to je síla…
  Přidám vzpomínku na jeden sen – je to tak asi 15 let, kdy se manželka v noci vzbudila hrůzou s tím, že se jí zdál sen, jak jsme šli do sousední vesnice na mši a všichni tam na nás koukali jako na vetřelce, jelikož jsme neměli jakýsi čip… Zůstali jsme tedy před kostelem a po chvíli odešli i odsud, jelikož to, co probíhalo uvnitř, nemělo se mší sv. nic společného…
  Tenkrát mi to připadalo jako sci-fi, ale naplňuje se to čím dál více – co bylo vždy považováno za těžký hřích, je dneska nejvyššími církevními představiteli prezentováno jako projev lásky k bližnímu (a naopak neztotožnění se s tímto „projevem lásky“ je prezentováno jako hřích proti 5. přikázání), v kostelích nahradili svěcenou vodu dezinfekcí, a děsím se doby, až před tou dezinfekcí bude navíc čtečka QR kódu na „tečku“. Vzhledem k tomu, jak vakcína (ne)funguje, se tím sice nemoc nevymýtí, ale aspoň se na neposlušné ovečky bude moci ukázat, jako že ony jsou za tu pandemii zodpovědné….

 88. Ešte mala poznámka k tzv. „povinnému očkovaniu“:
  už zmieňovaný „Dohovor o ľudských právach a biomedicíne“ obsahuje napr.

  článok 5:
  „Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. Pred zákrokom musí byť osoba primerane informovaná o jeho účele a povahe, ako aj o následkoch a rizikách zákroku. Príslušná osoba môže svoj súhlas kedykoľvek slobodne zrušiť.“

  článok 3: Priorita ľudskej bytosti
  „Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti.“

  článok 1:
  „Zmluvné strany budú chrániť dôstojnosť a identitu všetkých ľudí a zaručia každému bez
  diskriminácie rešpektovanie jeho integrity a iných práv a základných slobôd v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny“

  Takže moje otázky:
  – môže ma niekto prinútiť očkovať, pokiaľ nedám súhlas so zásahom ?
  – môžem byť ako ne-očkovaný diskriminovaný ?

 89. Miroslav | 25.11.2021 z 18:14 |

  Obávám se, že na zákony kašlou a spravedlnosti se člověk nedovolá. Takže teoreticky Vás přinutit nemůžou, ale prakticky to udělají. Možná bude za x let něco jako Norimberský proces, ale momentálně to vidím bledě.
  Jinak ad Jan Hofírek … též jsem panu arcibiskupovi napsal, odpověď jsem nedostal ani jsem moc nečekal, že nějakou dostanu, ale podle toho, co napsal Vám, tak se nějakého zastání asi nedočkáme. I když jsem nějakou naději měl, když před rokem v pastýřském listu psali, že očkování musí zůstat dobrovolné.

 90. Michal Dovrtěl | 25.11.2021 z 20:17 |

  Pro dokreslení situace: V Brně jakási organizace Podané ruce pod záštitou Diecézní charity dělá v parku u Janáčkova divadla reklamu na COVID očkování těhotných žen (viz http://u.pc.cd/KQIrtalK), prý dle doporučení MZČR. Na stránkách MZČR (viz https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/) je však uvedeno, že vakcíny nebyly klinicky hodnoceny na těhotných ženách…

 91. Marie Kalivodová | 26.11.2021 z 0:28 |

  Nikdo není a nemůže být POVINNEN dát své tělo k dispozici lékařskému experimentu. Pokud chcete, udělejte to. Je to vaše právo, vaše tělo, vaše duše. Ale to je vše.
  A často používaná (zneužívaná) věta „tvoje práva končí tam, kde začínají práva druhého“ je manipulace jako hrom. Skutečná pravda je jen to, že já i ty máme stejnou lidskou důstojnost. Stejně jako ty máš právo svobodně rozhodovat o svém těle a duši, a nikdo tě za to nesmí pronásledovat nebo šikanovat, tak stejné právo mám i já. Jediné, co žádám, aby to bylo respektováno, jako to respektuji i já u druhých.

 92. Stana | 26.11.2021 z 7:31 |

  Teď jsem se na twitru dočetla, že biskup Holub zakázal distribuci časopisu Monitor z důvodu otisknutí kritického článku biskupa Saraha na papeže Bergoglia a kritiku arcibiskupa Graubnera za jeho propagaci vakcíny. Až tak daleko zašel, jako za komunistů. Okamžitě jsem mu psala protest proti takovému totalitnímu jednání

 93. Pavel P. | 26.11.2021 z 14:15 |

  Ad Stana. Biskup Tomáš to prostě bere po našem…po bolševicku…:-).

  P.S. Pokud si vzpomínám, kdysi zakázal kardinál Miloslav Vlk i TeDeum).

 94. MUDr.Ilona Burdová | 26.11.2021 z 19:38 |

  Cituji: „vědecké důkazy týkající se očkování, testování a uzdravení v souvislosti s onemocněním covid-19 se neustále vyvíjejí, a to i s ohledem na nové varianty virů vzbuzující obavy.“
  Konspirace? Fake news? Ani omylem. Tohle cituji z Certifikátu o provedeném Ag testu na covid. Poznatky se prostě teprve vyvíjejí, ale to všichni víme. „Kauza covid“ prostě není definitivně uzavřená. Proto mám samozřejmě výhrady k takřka násilnému vnucování čehokoliv jako „jediného řešení.“ Mimochodem jsem covid měla, a pokud by vakcína byla „jediné řešení“, jak je možné, že jsem jej bez ní přežila? Stejně jako 1 793 794 z celkového počtu potvrzených případů, tj.
  2 089 857 (dnešní čísla ze Seznamu). Jak jsem již psala výše, nebagatelizuji covid, ani úmrtí na něj, ani těžký průběh (ani u mne to nebyla žádná pohodička, ale zvládla jsem to doma, a těch několik krabiček Acylpyrinu, vitamíny a potravní doplňky jsme si hradila ze svého). Je potřeba se zajímat nejen o počty zemřelých (kteří měli zpravidla i řadu komorbidit), ale i o počty uzdravených. Je zajímavé si to přepočítat na procenta. Je na každém z nás, na co se zaměříme. Ale udržovat lidi v permanentním strachu, obavách, vyhrožovat jim, urážet je, ponižovat, vyhazovat je z práce nebo jim tím vyhrožovat – ne, tohle opravdu nepovažuji za šťastné řešení.
  Navíc my křesťané máme v Bibli „návody“ pro každou situaci: modleme se, obraťme se, konejme pokání…

 95. Betlém před katolickým kostelem v Tchaj-pej. Třeba se to ujme i u nás.

 96. Michal Semín | 27.11.2021 z 10:50 |

  Vkládám příspěvek Mgr. Gerykové, zaslaný na můj email:

  Pracuji jako zdravotní sestra momentálně v sociálních službách, ale asi rok jsem působila v nemocnici. Chvíli na plicním oddělení ,pak na LDN, ze kterého se stalo Covidové oddělení. Zde jsem prožila asi 3/4 roku s našimi kolegy a pacienty. Musím říct, že skutečně naší lékaři a zdravotní personál vykonal pro nemocné maximum. Léčili hodnotně, nejen léčivy, které doporučoval i pan prof. MUDr Jiří Beran, jako je Isoprinosin, ale i infuzní terapií, doplňováním potřebných vitamínů, jako je C, D, zinek. Musím říct, že pokud docházelo k úmrtí, byli to pacienti, kteří měli vážná přidružená onemocnění. Mnoho, mnoho pacientů se zcela vyléčilo. Jsem přesvědčená, že pokud je tato nemoc v prvopočátku ihned podchycena, dá se dobře léčit bez toho, aby muselo dojít k situaci nejhorší, k úmrtí, pokud to ovšem nekomplikuje další těžká nemoc. Sama jsem Covid prodělala, aniž bych o tom věděla, byla jsem léčena Azitromycinem, který mi ihned zabral a nevznikly tak žádné komplikace. Co se týká vakcinace, mám na to jednoznačný názor: tento experiment v žádném případě nepodporuji. A nejsem sama. Je nás mnoho zdravotníků. Pokud by toto chtěla vláda učinit jako povinnost, mnoho nás z oboru odejde. Mnoho. Protože nedůvěřujeme tzv. vakcíně, která stále nemá dokončenou 3.klinickou studii. A jak mnozí říkáme: co nám to může ještě způsobit za vedlejší účinky? A to ani nemluvím o morálním hledisku…V žádném případě se nehodlám tomuto podrobit. Křesťan nesmí volit žádné zlo! Ani menší. Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Pokud se naši představitelé, kteří mají před Bohem zodpovědnost za své národy a celé lidstvo především neobrátí k Bohu, dotud nebude dobře. To Vám píší zcela otevřeně, s prosbou k naší Paní a Matce Boží Svatohostýnské, které zcela věřím a odevzdávám svůj život a vím, že Ona nás v tom nenechá. Prosím, stůjte v Duchu svatém při svém lidu. Prosím…jako zdravotní sestra, ale i jako katechetka, která pracovala a učila děti náboženství přes 20 let… prosím i za tyto děti. Bez budoucí generace žádná budoucnost NENÍ. a bez Boha vůbec. Jak řekl sv. Jan Pavel II: 3.tisíciletí bude buď s Kristem, nebo nebude vůbec. S přáním Boží síly, moudrosti a pomoci, ochrany P. Marie

  Mgr. Jana Geryková

 97. Pavel Augustin | 27.11.2021 z 15:08 |

  Myslím, že dobrou cestou na přirozené rovině, nejen pro zdravotníky, ale obecně pro všechny zaměstnance, kteří chtějí přispět k boji proti bezprávnému utlačování jisté skupiny lidí, je vstoupit do nově vzniklé odborové organizace odbory.prolibertate.cz Stojí za tím lidé s dobrými motivy, právní erudicí a vůlí bojovat. Jednotlivec toho moc nezmůže, je třeba se v odporu nějak spojit. K vytvoření nějaké antiglobalistické světové alianci lidí dobré vůle vyzval před pár dny i arcibiskup Vigano.

 98. Robert | 27.11.2021 z 17:26 |

  Chvála Kristu. Asi byste měli napsat také Biskupské konferenci USA, a hlavně ke Svatému stolci, kde to vidí obdobně jako arcibiskup Jan: https://www.usccb.org/moral-considerations-covid-vaccines

 99. Žilinský Alois | 27.11.2021 z 21:28 |

  Dnes jsem slyšel v listu o. arcibiskupa, že nechce více rozdělovat lidi – na očkované, neočkované, přesto dál v tomto listu lidi rozděluje. Proč? Nemyslím si, že nabádání k očkování není nátlak, který způsobuje další rozdělení věřících… Já se očkovat nemíním, proto bych uvítal od o. arcibiskupa to, co by měl jako neodborník na medicínu říci – podívejte se milí věřící, na tuto problematiku jsou různé názory, tak očkování ponechme úplně stranou. Nikomu nic po tom není, kdo se chce ve své svobodě očkovat, či ne! Tečka. Toto by bylo diplomatické a navíc by to věřící nerozdělovalo.

 100. solipso | 28.11.2021 z 0:42 |

  Já s podpisem pořád čekám, až bude ještě více signatářů, neboť bych si přál mít pořadové číslo 666.

 101. Lenka Anežka Michaela Straková | 28.11.2021 z 0:47 |

  Před několika dny jsem napsala naším váženým poslancům tento dopis:
  Vážení poslanci, vážené poslankyně,

  nacházím se v situaci, kdy jsem diskriminovaná z pracovního poměru dle vašeho usnesení – karanténa pro neočkované. Dovolte, abych vám připomněla rizika očkovaných osob v pracovním poměru, kterým vaše rozhodnutí – nenosit ochranu úst, netestovat se a pohybovat se po pracovišti (zde u školních dětí) pomohlo roznést Covid – 19 téměř po všech vyučujících stupních naší školy. Uvedu zde konkrétní případ:

  Dva očkovaní učitelé – manželé – jeden na prvním stupni a druhý na druhém stupni naší Základní školy – nenosili z vámi usneseného stanoviska ochranu úst, netestovali se a najednou se zmínili, že jim není dobře. Doma provedený antigenní test jim vyšel negativně, tak se dohodli, že je všechno v pořádku a do školy chodili dál. Byla jsem s jedním z nich v kabinetě, rozprávěla s ním a nyní jsem ráda, že jsem jako neočkovaný člověk měla respirátor. Když se pak ale jednomu z nich zhoršil zdravotní stav, nechal si ze svého rozhodnutí udělat PCR – test. Ten vyšel pozitivně. Druhý z manželů poté učinil totéž, byl rovněž pozitivní. To se stalo ale až po době delší než deset dní od chvíle, kdy oba byli přenašeči.

  Kvůli Vládnímu usnesení jsme museli dát do karantény druhý i první stupeň – třídy, v nichž tito učitelé bez respirátoru učili a v nichž potom byly nakažené děti.

  Druhá věc:

  Vaše nařízení zapříčinila, že když se minulý týden v pátek u nás ve třídě objevil případ Covidu u dítěte (třída je nyní v karanténě), celý očkovaný učitelský sbor zpanikařil, že nenosil roušku. Testovat se ale nemusí, nikdo z nich neví, kdo je nakažený a kdo ne. Antigenní testy nefungují. U onoho dítěte z naší třídy vyšel pozitivně opět až PCR – test.

  Všichni ve škole si nyní myslí, že vaše nařízení, aby se očkované osoby netestovaly a nenosily roušky, je s prominutím – scestné.

  A třetí věc:

  Jsem nyní v karanténě se svojí třídou, i když jsem se v pondělí v zaměstnání testovala a dle testu jsem v pořádku. Můžete mi prosím vysvětlit, proč necháváte očkované lidi běhat bez roušek a testování po ulicích a na pracovištích, když nám všude roznáší Covid – 19, jsou hospitalizovaní srovnatelně s počtem neočkovaných (ověřená informace) a neočkované dáváte do karantény?

  Zasílám vám adresu stránek ProLibertate stanovisko práv a povinností zaměstnavatele,

  https://mail.centrum.cz/download.php?msg_id=000100000f9000085cd404daf054&idx=1.2&filename=ProLibertate_stanovisko_prava_povinnost_zamestnavatele.pdf&r=17.271472228442153,

  který nemá právo po svých zaměstnancích vyžadovat zprávy o jejich zdravotním stavu – včetně očkování, když dokonce i vy – jako poslanci – poukazujete na to, že nemusíte nikomu prokazovat váš zdravotní stav – včetně očkování – neboť, jak jste uvedli, je to neveřejná informace o zdravotní stránce člověka, kterou nedisponujete (viz. příloha – distancuji se od vulgarismu, který je v ní uveden).

  A tudíž se odvolávám na vás a vaše postoje k prokazování vašeho zdravotního stavu ve směru očkování. Mám právo svému zaměstnavateli nesdělovat, zda jsem očkovaná nebo ne, netestovat se, protože zde dochází k jednoznačné diskriminaci ze strany zaměstnavatele neočkovaných zaměstnanců a slovní šikaně ze strany očkovaných lidí, kterou jsem si již také vyslechla. Kdyby očkovaní lidé Covid – 19 neroznášeli, je to něco jiného. Ale oni jsou ve stejné pozici jako neočkovaní lidé, ba co hůře, dovolujete jim, aby tuto nemoc roznášeli kde je napadne.

  Pokud budu muset, obrátím se na právní kancelář, a to z důvodu, že jsou zde popírána moje práva. Nejsem jediná osoba, která tímto způsobem uvažuje. Budu tím porušovat zákon? Má zaměstnavatel právo vyžadovat ode mne informace o mém zdravotním stavu ve směru očkování? Prosila bych vás o odpověď. Děkuji.

  Dovolte, abych ještě podotkla, že lékaři (včetně imunologů) uvádí ve směru vakcín, že nejsou bezpečné a mnohá rizika se zde objevují, což vy jistě víte. Česká lékařská komora uvádí: „Nemáme k dispozici odborné podklady k aplikovaným vakcínám proti Covid – 19 v Českém jazyce, které obsahují vědecké hodnocení těchto vakcín. Česká lékařská komora nevydávala žádná závazná stanoviska ani doporučení k aplikaci vakcín proti Covid – 19. Stav epidemie nebyl vyhlášen Českou lékařskou komorou.“ (viz. příloha).

  Jistě víte, že více než tisíc právníků a deset tisíc expertů ve směru medicíny z advokátní kanceláře pana Petra Weise – Weis and partners – pod vedením pana Reinera Fuellnicha podalo celosvětovou žalobu na WHO, CDC a DAVOS GROUP za zločiny spáchané proti lidskosti. Proč je tomu tak?

  Kousek od mého bydliště nedávno – takřka hned po očkování – zemřel jeden mladý člověk 26 let. Měl být v klidu, šel na fotbal. Večer ho začala bolet noha, ráno ho maminka našla mrtvého. Měl embolii plic. Ani zátěž po vakcíně nesmí nikomu přivodit smrt.

  A bylo více takových, kteří bezprostředně po očkování zemřeli, tentokrát bez zátěže. Buď hned po aplikaci vakcíny v ordinaci, nebo za týden v domácím prostředí (viz. odkaz). Tento odkaz si rozhodně rozklikněte.

  https://otevrisvoumysl.cz/pribehy-lidi-z-cr-a-slovenska-o-poskozeni-z-covid-ockovani/

  Očkovat po dalších výpovědích mnoha lidí, s kterými jsem se setkala, a kteří mají po očkování následky (ochrnutí – dočasné, trvalé, problémy se srdcem, klouby, pohybovým aparátem) se tedy nenechám.

  Prosím – změňte strategii, dosavadní nefunguje. Postavila národ proti sobě. Očkované proti neočkovaným. Lidé začínají říkat: „Rozděl a panuj!“ Heslo všech totalitních režimů.

  S tímto se odvolávám na pana právníka Ondřeje Dostála, který praví: „Donutit neočkované k dobrovolnému očkování, je nelegální“. https://zivotvcesku.cz/…eni

  Kdo nutí člověka k očkování a nezná jeho zdravotní stav, ať už je to Vláda nebo Církev, a hlásá – „Nechte se všichni naočkovat!“, nese za komplikace a případnou smrt naočkovaného člověka, který dal až na toto doporučení, ZODPOVĚDNOST. (viz. níže uvedený odkaz)

  https://www.tedeum.cz/2021/11/22/otevreny-dopis-arcibiskupu-janu-graubnerovi-ohledne-jeho-vyzvy-k-ockovani-proti-covid-19/

  Na závěr prosím ještě jednou o stanovisko Vlády, zda se musím, či nemusím v zaměstnání testovat, když jiní jsou z onoho aktu vyňati, a právě oni by toto činit měli, dále, zda zaměstnavatel má vůbec právo vyžadovat ode mne informaci, zda jsem očkovaná či ne, když je to můj osobní zdravotní údaj, a když ani vy tyto informace veřejnosti nepodáváte, a zda tím porušuji Ústavu.

  Ještě jednou děkuji za vstřícnost a ochotu odepsat.

  S přátelským pozdravem a přáním krásného dne

  Lenka Straková

  …odepsal mi pouze jeden z nich, a to, že ví o těchto nelogických nařízeních, ale že s nimi nemůže nic dělat, protože Vládu má náš pan premiér Babiš, a proto, ať napíši jemu. Dopis jsem – nutno zmínit – nejdříve zaslala všem 200 poslancům. Pan premiér mi nikdy na nic neodpověděl a neodpoví ani teď. Nevím, na koho se se svým problémem obrátit. Pomůže mi zde někdo z vás? Děkuji.

 102. Helena | 28.11.2021 z 14:16 |

  Napsala jste to skvěle, vynikající argumenty, moc dobré opravdu. Děkuji, že jste to zaslala poslancům. Zašlete třeba do prezidentské kanceláře, tam odpoví vždy a zveřejněte na Facebooku, máte-li a můžete i senátorům. Určitě se najde alespoň pár lidí, které Váš dopis ovlivní, děláte to pro dobrou věc, fandím Vám! Náš Pán ať Vám žehná.

 103. Lenka Anežka Michaela Straková | 28.11.2021 z 18:28 |

  Děkuji paní Heleno. Nedávám tomu příliš velkou naději. Zaslala jsem to i našemu panu prezidentovi, bohužel v den, kdy ho odvezli do nemocnice. Žádná odpověď. Ale možná znáte lepší e-mailovou adresu. Já disponuji pouze touto:

 104. solipso | 29.11.2021 z 15:14 |

  Co pastýřský list pana kardinála Duky minulou nedělu? Další otevřený dopis někdo?

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*