Země Koruny české se modlí

Z dějin je dostatečně známo, že všechny velké ušlechtilé bitvy, se zbraněmi i bez nich, které skončily vítězstvím dobra, se neobešly bez pomoci shůry. Porážka zla se v takových případech nikdy neuskutečnila pouze silou zbraně nebo lidského důvtipu, ale na prvním místě modlitbou. To se týká zejména těch událostí, kdy se zlo nacházelo ve výrazné přesile, a kdy z přirozeného hlediska nebyla na vítězství šance. Jenže když Bůh bojuje na straně dobra, ďábel nemá naději uspět.

Skvělý příklad nám nabízí samo Písmo sv. svým příběhem o Davidovi a Goliášovi. David vyzbrojen pouze prakem nad obrem Goliášem zvítězil, protože se opřel o Hospodina. V historii Církve nalézáme mnoho dalších podobných dokladů. Početně mnohem slabší křesťanské vojsko zahnalo roku 1571 mohutné turecké loďstvo od evropských břehů v bitvě u Lepanta, protože papež sv. Pius V. vyzval celý katolický svět k modlitbě sv. růžence. Panna Maria zasáhla nejen tam, ale i u Vídně r. 1683, kdy obránci města neměli proti obrovské turecké armádě vůbec šanci. Kapucín bl. Marco d´Aviano však vyzval k modlitbě růžence. Tyto povzbudivé příklady z minulosti pak v roce 1955 inspirovaly rakouského františkána P. Petra Pavlicka k vyhlášení růžencového křížového tažení za odchod sovětských okupačních vojsk ze země. Do modlitební akce se zapojilo přes sedm tisíc lidí. Stalo se, v co málokdo věřil, sovětští představitelé nečekaně rozhodli, že Rudá armáda opustí Rakousko, které se tak stalo svobodnou zemí. A můžeme najít podobné vzory i u nás. Město Brno se roku 1645 ubránilo několikanásobné švédské přesile díky modlitební iniciativě jezuity ct. P. Martina Středy, taktéž Praha roku 1648, kdy P. Jiří Plachý následoval příkladu svého brněnského spolubratra.

Dnes čelíme nové totalitě, spojené s hrozbou povinného očkování experimentálními genovými přípravky. Obrana veřejným projevem nesouhlasu na demonstracích a pochodech a pomocí právnických kroků je jistě správná a nelze ji nepodpořit. Jenže stojíme s holýma rukama proti mohutné přesile státu, EU i nadnárodních korporací. Proto katolíci v Rakousku, Německu, Švýcarsku a v řadě dalších zemí Evropy i jiných kontinentů, dokonce i v africké Ugandě, zahájili růžencové tažení, při němž se k veřejné modlitbě této zázraky působící mariánské modlitby scházejí každou středu v 18 hodin. Katolíci zemí Koruny české nechtějí stát stranou a tak se k těmto bratrům a sestrám ve víře v naději na pomoc nebeské Matky s radostí připojují. Veškeré podrobnosti o tom, jak se k této iniciativě připojit, jsou k dispozici na www.zemesemodli.cz.

Zvítězit lze jen s pomocí Boží a na přímluvu Panny Marie. Proto důvěřujme! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (Řím 8,31).

Radomír Malý

5 Komentářů k "Země Koruny české se modlí"

 1. A.B.N. | 21.12.2021 z 23:01 |

  Díky Bohu, že tato iniciativa přišla tak záhy i k nám. Vzhledem k tomu, že je Mariánský sloup na Staroměstském náměstí duchovním středem naší země a zároveň i Evropy, bylo by na místě, více než kdy jindy, přidat toto místo k růžencovému středečnímu setkání (v Praze) hlavně tam. Děj se vůle Páně, ať se toto veřejné růžencové tažení rozšíří do co nejširšího povědomí našich spolubratří a spolusester ve víře. Ale po příkladu v Rakousku se třeba připojí i nevěrci 🙂

 2. Marie | 22.12.2021 z 22:42 |

  Existuje také kanál na Telegramu, který je spojený s celou iniciativou: https://t.me/zemesemodli

 3. Roman | 23.12.2021 z 8:24 |

  Přijď do Lysé nad Labem a vem jednu svíčku k soše Panny Marie.

 4. Tomáš Navrátil | 23.12.2021 z 18:49 |

  ad Roman: Mariánských památných míst je po republice velmi mnoho. Za taký „hlavní stan“ mariánského odboje proti mocenské nadvládě je především poutní místo Svatý Hostýn. Myslím, že takých výzev by zde mohlo zaznít velmi mnoho. Ne každému však je dopřáno taká významná místa navštívit, neb katolíků je dnes jak šafránu roztrúšeného po celém našem území. Proto i taká svíce na „méně“ významném mariánském místě je důležitá, zvláště je-li spojena s modlitbú Svatého Růžence.
  Mívajte požehnané svátky Vánoční Vy i Vaši blízcí.

 5. Ilona Burdová | 8.1.2022 z 10:16 |

  Chvála Kristu a Marii!

  Milí bratři a sestry v Kristu,
  dovoluji si přidat zajímavý odkaz na Mariina vítězství: https://www.fatym.com/view.php?cisloclanku=2011100029

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*