Ukrajinští biskupové žádají papeže o zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Římskokatoličtí biskupové Ukrajiny se obrátili na papeže Františka s prosbou, aby zasvětil Rusko a Ukrajinu, „jak to žádala Nejsvětější Panna Maria ve Fatimě“.

Ve svém dopise napsali:

„Svatý Otče!

V těchto hodinách nesmírné bolesti a strašné zkoušky pro náš národ, my, biskupové Ukrajinské biskupské konference, jsme mluvčími neúnavné a srdečné prosby, kterou podporují i naši kněží a zasvěcené osoby a která k nám přichází ode všeho křesťanského lidu, aby Vaše Svatost zasvětila naši vlast a Rusko Nejsvětějšímu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Odpovídajíce na tyto prosby Vaši Svatost pokorně prosíme o veřejný akt zasvěcení Ukrajiny a Ruska Nejsvětějšímu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jak to žádala ve Fatimě.

Ať Bohorodička, Královna míru, vyslyší naše modlitby: Regina pacis, ora pro nobis!“

15 Komentářů k "Ukrajinští biskupové žádají papeže o zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie"

 1. Pavel P. | 7.3.2022 z 12:17 |

  Určitě s prosbou o zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkrvrněnému Srdci Panny Marie souhlasí i sestra Lucie de Jesus dos Santos a blahoslavení Hyacinta a František Martovi, kterým se ve Fatimě v roce 1917 jako malým pasáčkům Panna Maria zjevila.

 2. Tomáš Navrátil | 7.3.2022 z 18:19 |

  I když bude Rusko zasvěceno – obávám sa, že s mnohem menším účinkem, než kdyby k tomu došlo před 100 lety. Vždyť mnoho dnešních hrůz včetně světových válek mohlo být zažehnáno. Snad to ale pomože ke konečnému vítězství Panny Marie.
  Oremus…

 3. Ivanka Podzimková | 7.3.2022 z 22:08 |

  jen jestli žádost o zasvěcení bude v Římě vyslyšena

 4. Ondřej Karták | 10.3.2022 z 12:01 |

  A jen jestli bude, kdo by to zasvěcení provedl …

 5. Tomáš Navrátil | 10.3.2022 z 12:08 |

  ad Ivana Podzimková – malá naděje.

 6. Tomáš Navrátil | 19.3.2022 z 8:20 |

  Tož to je překvapení.

 7. waldganger/vostok | 20.3.2022 z 13:21 |

  Není to fake? Samozřejmě si to přeji z celé duše. A samozřejmě vím, že když Pán Bůh dopustí, tak i Bergoglio spustí… Ale není to další Bergogliova falzifikace?

 8. Vladimír M | 24.3.2022 z 16:29 |

  Ad waldganger/vostok | 20.3.2022 z 13:21 |: Ne, není to fake. Celý katolický svět se k zasvěcení připojuje.
  Ad Tomáš Navrátil | 7.3.2022 z 18:19 |: Účinnost zasvěcení bych nechal na dobrotivém Hospodinu. My lidé na ni nemáme pražádný vliv.

 9. Z textů „zasvěcení“ p. Bergoglio uvádí titul, komu vlastně svět zasvěcuje: Země Nebe. Ten poslední titul je jméno velmi známé – pačamámy. Takže p. Bergoglio zemi zasvěcuje démonu.

 10. Ad M.R.: (rychlý online překlad)

  V Aktu o zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie je výraz „terra del Cielo“ [z italského originálu] přeložen do románských jazyků (portugalština, španělština, francouzština) stejným způsobem. Do němčiny byl přeložen: „Du Irdische im Himmel“ (tj. „Ty jsi pozemská v nebi“). Do mnoha slovanských jazyků a do ruštiny bylo přeloženo: „Nebeský“: „nebeská země“, ve slovenštině: „země z nebe“ a v polštině: „země z nebe“: „země z nebe“. A jak jste si všimli, v angličtině se překládá jako „Queen of Heaven“, zatímco přesnější překlad by byl „Nebeská země“ nebo doslovněji „země nebes“.

  Ačkoli je v překladech zřejmá nesrovnalost, výraz „nebeská země“ [terra del Cielo] není sám o sobě heretický ani pohanský. Neměli bychom v tomto výrazu hned vidět paralelu k Pachamamě, ale vykládat jej objektivním, laskavým a katolickým způsobem, což je možné. Existují tradiční katolické mariánské básně a písně se zcela podobnými výrazy jako „Maria je nebeská zahrada“ nebo „nebeská zahrada“. Zamysleme se nad tím, jak tento výraz koresponduje s Písmem svatým, církevními otci a liturgií:

  Písmo svaté
  Výraz „nebeská země“ nebo „nebeská země“ lze vykládat způsobem, který je v souladu s Písmem svatým. Může mít význam „nové země“, který se používá ve 2 Pt 3,13 a Zj 21,1-2, a je v souladu se starozákonním proroctvím, které vidíme naplněné v Marii: „Ať se otevře země, aby vyklíčila spása“ (Iz 45,8).

  Církevní otcové a učitelé
  Podobné výrazy nacházíme také u církevních otců. Svatý Efrém Syrský napsal: „Dávná panenská země porodila Adama, který je pánem země, ale dnes jiná panna porodila Adama, který je pánem nebe“ (Hymny o Narození Páně, 1,16). Panenství je zde přirovnáno k zemi; „panenská půda“, kterou si Bůh vybral, aby porodila prvního Adama, je předobrazem Marie, panenské země, která porodila Ježíše Krista, druhého Adama. Později svatý Jan Zlatoústý řekl: „Panna Maria je panna:

  Svatý Jan Zlatoústý: „Slovo Eden znamená panenskou půdu. Takový byl tedy onen kraj, v němž Bůh zasadil ráj. … Nyní je tato panna (země) předobrazem Panny Marie. Neboť jako ta země, aniž by přijala nějaké semeno, vykvetla pro nás ráj, tak i Maria, aniž by počala z člověka, vykvetla pro nás Krista (De mutatione nominum, 2, 3-4).

  Stejně tak svatý Jan Damašský říká: „Neboť jsme se dočkali narození dítěte: (Homilie 3 o zesnutí sv. Marie): „Brány ráje se otvírají a přijímají zemi, která nese Boha, na níž vznikl Kristus, strom věčného života“. A v hymnu z jedenáctého století, který složil svatý Petr Damián ke cti Panny Marie, světec volá: „Es et terra cœlestis“, tj. „a ty jsi nebeská země“ (Rytmus de S. Maria virgine).

  Byzantská liturgie
  Podle článku zveřejněného 23. března 2022 ve vatikánském listu The Osservatore Romano je výraz „terra del Cielo“ „převzat z byzantsko-slovanského mnišského hymnu a poeticky označuje spojení nebe a země, které můžeme kontemplovat v Marii, která je i se svým tělem vzata do nebe“. Byzantská liturgie skutečně obsahuje výrazy podobné „nebeské zemi“. O Marii se říká: „Já jsem země neporušená“ (Byzantská liturgie, Octoechos [Kniha hymnů], hlas 8, neděle, hymnus 6), což znamená: „Já jsem nebeská země“, „panenská země“, „rajská země“. A jinde je chválena jako „Požehnaná země, požehnaná nevěsto Boží, země nezkažená a zachraňující svět“ (Kánon pro svaté přijímání, Óda 1, Theotokos).

  Maria je Matkou nového stvoření. Tajemství jejího tělesného nanebevzetí je také spojeno s významem „nové země“ nebo „nebeské země“. Otec Garrigou-Lagrange to vysvětluje takto:

  Božské prokletí vyjádřené v knize Genesis částečně obsahuje větu: „A v prach se obrátíš“. Maria, požehnaná mezi všemi ženami, měla být z tohoto prokletí vyňata, neměla poznat zkázu hrobu, to znamená, že hodina vzkříšení měla být pro ni očekávána. Po slavném vzkříšení následuje nanebevzetí neboli vyvýšení jejího slavného těla do nebe, které již není stvořeno pro zemi, kde vše pomíjí, chřadne a kazí se.

  MRČ

  P. S.
  Mimochodem, můžete uvést nějaké vědecké pojednání o tom, že titulem Pačamamy je „země nebes“?

 11. Lucie Cekotová | 25.3.2022 z 21:58 |

  Ad M.R., Hodie: Oficiální výklad Vatikánu je zde: https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2022-03/modlitba-ze-srdce-starobyle-marianske-tradice.html
  Nic z toho ovšem nevysvětluje, proč byla v italském textu zásvětné modlitby v oficiální brožuře k obřadu zničehonic použita tři španělská slova „tierra del Cielo“, navíc včetně uvozovek. Pak se lze asociacím s Latinskou Amerikou a pačamamou těžko divit.
  Vědecké pojednání o titulech pačamamy jsem pravda nenašla, zato vyhledávač na první dobrou najde odkaz na publikaci o chilských domorodých mýtech a podivné hudební album s názvem „Duše domorodců“ (prodává Amazon), kde tento název nese jedna z písní.
  Objektivní, laskavý a katolický výklad je jistě možný, ale pochybnosti – zejména v kontextu současného pontifikátu – zkrátka vznikají.

 12. Ad Lucie Cekotová: Pochybnosti lze mít v podstatě o čemkoliv, a máte pravdu, že úlety současného pontifikátu mohou svádět k zásadní nedůvěře. Ale asi se shodneme, že by bylo škoda, kdyby nás i tento pontifikát odváděl od praktikování ctností. Jak říká sv. Tomáš Akvinský: „Láska vidí dobré.“ Láska rovněž v případě nejasností velí domýšlet k lepšímu. Pokud je tedy uprostřed mariánských titulů zmíněn i „země nebes“, není důvod uchylovat se k horšímu výkladu, navíc když bylo oficiálně podáno rozumné vysvětlení.

  Na odborné pojednání jsem se ptal z toho důvodu, jelikož na internetu lze najít nejrůznější věci, aniž by byla uváděna jejich hlubší souvislost či aniž by byly podpořeny hlubšími znalostmi problému. Ostatně např. „Sanctus Dominus Deus Sabaoth“ je deska jedné italské satanistické metalové skupiny. Asi by na základě tohoto faktu nebylo rozumné vyvozovat nějaké závěry ohledně liturgie.

  MRČ

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*