Únor 2023

Nebudeš mít nic aneb Ráj podle Idy Aukenové

Co mají společného unijní fond Next Generation EU, Spotify a Office 365 od Microsoftu? Zdánlivě nic. Přesto tyto věci něco spojuje: všechny jsou ztělesněním současného trendu nahrazovat soukromé vlastnictví předplatným, službami a pronájmem. Tento jev…


Vývoj čtyřicetidenního postu

Latinský pojem pro postní dobu quadragesima znamená „čtyřicet dní“, či snad ještě přesněji „čtyřicátý den“. Vychází z řeckého názvu postní doby tessarakoste („čtyřicátý“), který zase vznikl na základě podobnosti s označením svátku Letnic jako pentekoste („padesátý“)….


Dlouhá cesta Oscara Wildea

„… skrz zlomené své srdce jsou Kristu Králi otevřeni“ „Nejsem katolík,“ řekl Oscar Wilde. „Jsem jednoduše zuřivý papeženec.“ Jeden z nejbystřejších mužů své doby se takto vtipně vymezil vůči jednomu ze svých katolických přátel během jejich…


Kde není nenávisti k bludu, tam není svatosti

Kdybychom nenáviděli hřích v náležité míře, bez výhrad a mužně, vedlo by nás to k větší míře pokání a sebezáporu než obvykle. Hlavním výrazem vzpoury proti Bohu je hereze. Ona je hříchem všech hříchů a Bůh na…