Duben 2023

Pracovitost

Pokora dává člověku vědomí vlastních nedostatků, a tudíž i potřeb, které mají být uspokojeny užíváním vrozených sil a schopností, čili prací. Pokora tedy vede k pracovitosti. Práce v tomto nejširším smyslu je pro člověka nezbytná,…


Církev a tabák

Tabák, či přesněji jeho užívání, dnes vzbuzuje stále větší vášně. Odpor k němu tvoří součást přikázání současné pseudomorálky, která vytlačuje rozumnou a přirozenou mravnost minulosti. Není ničím výjimečným, že mnozí lidé, kteří vášnivě brojí proti užívání…


Vexilla Regis

Korouhve královské jdou vpřed, kříž září ohněm tajemství; ten, který stvořil tělo, svět, svým tělem, přibit na něm, tkví. Hle, jak až k srdci proniká zbraň bezcitná a strašlivá! Z boku se řine s vodou…


Svatý Kříž

Vývoj úcty Kříž, k němuž byl přibit a na kterém zemřel Kristus, se pro křesťany přirozeně a logicky stal předmětem zvláštní úcty. Sv. Pavel psal: „Vždyť Kristus neposlal mě křtít, nýbrž kázat evangelium; a to nikoliv…