Červen 2023

Bůh nás miluje

Bůh miluje vše, co stvořil. Jeho dobrota je příčinou všech věcí. My milujeme něco, protože jest to skutečně nebo jen zdánlivě dobré, ale u Boha, jenž má tvůrčí moc, je něco dobré, protože to Bůh…


Oheň lásky

„Oheň na zem jsem přišel hodit, a co chci jiného, než aby se vznítil?“ [Lk 12, 49] Oheň! Může snad nějaké slovo znít lidským uším děsivěji? Podle mě ani ne tak kvůli tomu, že každoročně…


Vyšlo Te Deum 2/2023

Témata Te Deum 2/2023 jsou „Podoby krásy“ a „Dílo a osobnost sv. Pavla“. Mons. Fulton J. Sheen – Skutečná krása je Božím darem jako déšť Martin R. Čejka – Smutní koncilní hippies Łukasz Warzecha – Velká lež udržitelného rozvoje Největší kostel FSSPX na…


Mirae caritatis

Poznávat v plnosti víry, čím je eucharistie, je to samé, jako chápat velikost díla, které Bůh v dokonalém milosrdenství uskutečnil, když se pro spásu lidského rodu stal člověkem. Jelikož stejně jako nás pravá víra vede k uznání…