Říjen 2023

Davies: Vzpoura proti vládě Krista Krále (závěr)

Změny v oficiu na svátek Krista Krále Z hymnu Te saeculorum Principem o nešporách byly vypuštěny následující verše: Mrzký dav volá: „Nechceme, aby nám Kristus panoval!“ My tě však oslavujeme jako vševládného Krále. Nechť tě vládci národů…


(Ne)podstatné změny týkající se odpustků

Abychom si lépe uvědomili, k jakým změnám došlo v minulém století ve věci odpustků, či přesněji odpustkové praxe, uveďme si alespoň letmo, co odpustky vlastně jsou. Odpustkem se míní odpuštění časných trestů za hříchy, které Církev uděluje…


Proč je synoda o synodalitě odsouzena k nezdaru

Jistý velmi bystrý pozorovatel kdysi poznamenal, že veškerá politická moc je mechanická. Měl tím na mysli, že politický úspěch je výsledkem lidského úsilí, obvykle neúnavného, a nikoli něčeho přirozeného, na co by se dalo spolehnout…