Archa: Feminismus v Církvi (video)

2 Komentáře k "Archa: Feminismus v Církvi (video)"

 1. + Josef Poutník | 23.3.2024 z 14:21 |

  Na říjnovém zasedání „synody o synodalitě“ se o ženském diakonátu bude jednat, ale nebude se o něm hlasovat.

  Jorge Bergoglio ale nechal ustavit několik komisí, jež mají za úkol „zkoumat“ témata, týkající se budoucí totální proměny Církve v modernistickou anticírkev: nově pojatá role biskupů, samotné řízení Církve atd. Jedním z témat je ženský diakonát.

  Komise budou pracovat s výhledem do roku 2025 – Bergoglio tak uskutečňuje představu svého ideového vzoru, zesnulého kardinála Carlo Maria Martiniho. – Tento vůdce ultramodernistů v Církvi snil o tichém postupném absolutním revolučním převratu, o „permanentním koncilu“. Ničím jiným nejsou ve skutečnosti zmanipulované „synody“, kterými současný papež devastuje katolickou Církev po celé roky. Uskutečňuje tím i vizi svého dalšího vzoru, ke kterému se otevřeně hlásí: vizi heretického kardinála Congara o „jiné katolické Církvi“.

  Jedinou nadějí je příchod nového papeže. – Jakkoli je jasné, že stěží bude zvolen zastánce Tradice, může z příštího konkláve vzejít muž, který zastaví současnou demolici Kristovy Církve – a který postupem času zjistí, že hniloba postihující samotné kořeny bují v Církvi od doby II. vatikánského koncilu.

  Modleme se proto už dnes za to, aby dobrý Bůh omezil moc skutečných stoupenců Zla v Církvi – aby s koncem tohoto pontifikátu odešli z Vatikánu evidentní zrádci našeho Pána Ježíše Krista.

  Právě probíhající celosvětová devítiměsíční novéna k Panně Marii Guadalupské je naší velikou příležitostí.

 2. + Josef Poutník | 25.3.2024 z 15:09 |

  Z Vatikánu přicházejí stále další informace (především od nezávislých novinářů, oficiální vatikánské zpravodajství to těžce retušuje) o tom, jak špatný je zdravotní stav Jorge Bergoglia. A zároveň tito pozorovatelé uvádějí, že hlavním tématem rozhovorů vatikánských prelátů je: příští konkláve.

  Není tedy zcela nerealistickou ta představa, že by se destruktivní říjnová „synoda“ vůbec nemusela konat – protože konstelace sil v Církvi není až tak „vítězně jednoznačná“, jak se v současné době ultramodernističtí okupanti Vatikánu domnívají – a jak to neustále prezentuje (reálný stav věcí ignorující) Jorge Bergoglio.

  Papež, který vzejde z budoucího konkláve, bude muset vzít v potaz mnohem více věcí, než současný „revolucionář“, držící Petrův stolec. Negativní reakce biskupů z celého světa na modernistickou agendu posledních měsíců, odpor mnoha věřících proti devastaci morálky, nauky, liturgie. – Nový papež bude muset nastolit určitou rovnováhu – a není vůbec vyloučeno, že celý „synodální proces“, působící chaos a rozdělení, pošle buď úplně k ledu, nebo jej promění v cosi úplně jiného.

  Modleme se za to, aby Bůh samotný zasáhl ve prospěch své Církve.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*