Květen 2024


Panna Maria a cudnost

Žijeme na konci časů? Hrozí nám větší nebezpečí, že navěky ztratíme svou duši, než tomu bylo v minulých staletích? Vztahují se na naši dobu následující slova sv. Pavla Timoteovi? „Přijde doba, kdy nesnesou zdravé učení, nýbrž…