Články od Hodie

Davies: Vzpoura proti vládě Krista Krále (závěr)

Změny v oficiu na svátek Krista Krále Z hymnu Te saeculorum Principem o nešporách byly vypuštěny následující verše: Mrzký dav volá: „Nechceme, aby nám Kristus panoval!“ My tě však oslavujeme jako vševládného Krále. Nechť tě vládci národů…


(Ne)podstatné změny týkající se odpustků

Abychom si lépe uvědomili, k jakým změnám došlo v minulém století ve věci odpustků, či přesněji odpustkové praxe, uveďme si alespoň letmo, co odpustky vlastně jsou. Odpustkem se míní odpuštění časných trestů za hříchy, které Církev uděluje…


Proč je synoda o synodalitě odsouzena k nezdaru

Jistý velmi bystrý pozorovatel kdysi poznamenal, že veškerá politická moc je mechanická. Měl tím na mysli, že politický úspěch je výsledkem lidského úsilí, obvykle neúnavného, a nikoli něčeho přirozeného, na co by se dalo spolehnout…


Modlitba k sv. Václavu

Zdráv buď, vévodo České země! Nedal jsi zahynouti, nepohrdl jsi naším voláním, shlédl jsi na naše slzy, Boha jsi uprosil. Jako osiky jsme se třásli, nerozeznávajíce soudu Božího a soudu lidského. Ne před branami, ale…


Samota uprostřed nejbližších

Každý člověk se cítí dobře mezi lidmi, kteří mu jsou nakloněni, kdy si navzájem rozumějí, kdy je těší a rmoutí to samé. Často ale v každodenním životě staneme před křížem osamocení, a to dokonce i uprostřed…


Vyber si: bačkory, nebo meč!

Začněme popořádku, protože „chlap“ musí mít všechno v hlavě pěkně uspořádané… Co to vůbec je modlitba? Pokud si vzpomeneš na první hodiny katechismu, na které jsi s větším či menším nadšením chodil, pak se ti jistě vybaví…


Škola, křesťanské hodnoty a žákovo sebevědomí

Pracovníci profesí, které přinášejí hlubší kontakt s druhými lidmi, jako duchovní, lékaři, policisté, psychologové a samozřejmě také učitelé, přicházejí přirozeně mnohem častěji než jiní do kontaktu s jevy, jež bývají označovány jako sociálně patologické. Rejstřík těchto jevů se…


Jezuitská permanentní revoluce

Věčný optimista Arrupe Bask Pedro Arrupe y Gondra (1965–1983) se stal dvacátým sedmým generálem Tovaryšstva Ježíšova a prvním generálem „obnovených“ jezuitů, kteří zahájili počáteční fázi vnitřní revoluce. Tomu nasvědčují slova generálova přítele a spolupracovníka P….


Vyšlo Te Deum 3/2023

Témata Te Deum 3/2023 jsou „Vzestup a pád jezuitů“ a „Pokora“. P. Frederick William Faber CO – Bolestné, ale spásné sebepoznání Martin R. Čejka – Nový prefekt nového dikasteria má nové úkoly a nové myšlení Roberto de Mattei – Složitosti a paradoxy církevních…
Bůh nás miluje

Bůh miluje vše, co stvořil. Jeho dobrota je příčinou všech věcí. My milujeme něco, protože jest to skutečně nebo jen zdánlivě dobré, ale u Boha, jenž má tvůrčí moc, je něco dobré, protože to Bůh…


Oheň lásky

„Oheň na zem jsem přišel hodit, a co chci jiného, než aby se vznítil?“ [Lk 12, 49] Oheň! Může snad nějaké slovo znít lidským uším děsivěji? Podle mě ani ne tak kvůli tomu, že každoročně…


Vyšlo Te Deum 2/2023

Témata Te Deum 2/2023 jsou „Podoby krásy“ a „Dílo a osobnost sv. Pavla“. Mons. Fulton J. Sheen – Skutečná krása je Božím darem jako déšť Martin R. Čejka – Smutní koncilní hippies Łukasz Warzecha – Velká lež udržitelného rozvoje Největší kostel FSSPX na…


Mirae caritatis

Poznávat v plnosti víry, čím je eucharistie, je to samé, jako chápat velikost díla, které Bůh v dokonalém milosrdenství uskutečnil, když se pro spásu lidského rodu stal člověkem. Jelikož stejně jako nás pravá víra vede k uznání…