TD Výběr

Neposkvrněná

Dnes máme slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny hříchu dědičného. Nejsvětější Panna byla uchráněna dědičného hříchu, aby byla hodna dát život Bohu. „Bílý papír je víc než vybělený,“ volá Charles Péguy. Ano, jen na „bílý…


P. Tomíško: Advent – pokání (audio)

Přinášíme kapitolu z knihy P. Čeňka Tomíška „Dětským duším“. Jedná se o nahrávku z vánočního cyklu, která je dílem Studia Vox. Zvukový záznam si lze poslechnout v přehrávači přímo na našich stránkách nebo si jej stáhnout do…


Františka Siedliska (25. listopadu)

V  Roszkowe Woli žil bohatý zemanský pár Adama a Cecilie Marianny Siedliských, jemuž se 12. 11. 1842 narodila dcera Františka. O budoucnosti dívenky měli jasno: bude slavnou umělkyní, „nezkysne“ přece někde na konci světa mezi…


De Mattei: Rozpory končícího Svatého roku

Jedním z výkladových klíčů pontifikátu papeže Františka je bezesporu jeho láska k rozporům. Tento myšlenkový sklon je nadmíru zřejmý z apoštolského listu Misericordia et misera vydaného nakonec mimořádného Svatého roku milosrdenství. V tomto listě papež Bergoglio ustanovuje,…


Americký mesianismus a jeho „nové evangelium“ (5.)

Nový Mesiáš Prvotní pojetí Ameriky jako „města na hoře“ a „zrcadla národů“ přechází postupně vývojem, až dospěje k aktivnímu mesianismu Spojených států, jejichž misijním územím je celý svět. Ale už od počátku lze pozorovat snahy některých…Vyšlo Te Deum 4/2016

Tématy Te Deum 4/2016 jsou „Láska k moudrosti“ a „Polsko 966–2016“. Obsah P. Frederick W. Faber CO – Na prahu smrti MRČ – Nejste náhodou i vy pravicoví extremisté? Christopher A. Ferrara – Teilhardovské pohádky „kazatele…


Nejtěžší hříchy proti víře

Závažnost hříchů proti víře Víra je základem celého duchovního života, proto jsou hříchy proti víře nejzhoubnější a otevírají širokou cestu všem jiným hříchům. Sv. Tomáš Akvinský označuje hřích nevěry, hned po hříchu nenávisti k Bohu, za…Mäder: Bohovláda či satanovláda?

V srpnu 1880 se konal v Římě projev na oslavu revolucionářky Luisy Michelové. Jeden ze zednářů měl chvalořeč na Lucifera, jako praporečníka moderních idejí. Tu vykřikl někdo z lidu: „ Ať žije Satan! Evviva Satan!“…


Ponořme se do latiny 49 – perfektum: přehled

Před perfektem jsme poznali několik druhů slovesných koncovek, které se přidávají za kmen, který se nazývá kmenem présentním (jde o koncovky indikativu a konjunktivu présentu a imperfekta a koncovky infinitivu a imperativu, a to v aktivu…