TD Výběr

Americký mesianismus a jeho „nové evangelium“ (3.)

Nová Atlantida Amerika se stala zaslíbenou zemí nejen pro protestanty, ale také osvícence, kteří do ní vkládali naděje na zhmotnění svých ideálů. V jejím „panenství“ spatřovali příležitost, jak bez zbytečných překážek a dějinného zatížení uskutečnit…


Sv. Vincenc Lerinský: I kdyby anděl s nebe…

Jednou tací lidé, kupčící omyly po provinciích a městech, přišli rovněž ke Galaťanům. A když Galaťané pod jejich vlivem, znechutivše si pravdu, začali zvracet manu apoštolské a katolické nauky a libovat si ve špinavých novotách…


Dopis zkušeného ďábla II.

Drahý Tasemníku, jistě není třeba říkat, že mě velice potěšil Tvůj jedinečný úspěch, když jsi Amoris laetitia dovedl ke zdárnému konci. Můj tříbodový plán (viz předchozí korespondence) zafungoval výborně. Také reakce médií byla přesně taková,…


Čejka: Zakáže Polsko zcela potraty?

V poslední době se i v českojazyčných médiích na našem území objevily zprávy o tom, že se polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) chystá zcela zakázat potraty. Tento dojem vzbudila především slova premiérky Beaty Szydłové, která…


Ponořme se do latiny 37 – Pasivum: třetí osoba

Jako čeština, i latina má trpný rod neboli pasivum. Ten se však na rozdíl od češtiny netvoří v některých slovesných časech (mezi nimiž jsou ty, jejichž aktivní tvary už jsme probrali, tj. présens a imperfektum) pomocí…


Dopis zkušeného ďábla

Drahý Tasemníku, gratuluji! Myslel jsem si, že sis tentokrát ukousl trochu velké sousto, ale s potěšením přiznávám, že jsem se mýlil. S Františkem – který jako pacient není v mnoha směrech právě nejsnazší – děláš pozoruhodné pokroky. Pochopil…


Americký mesianismus a jeho „nové evangelium“ (2.)

Nový Izrael Protestantské sekty viděly v Americe Bohem zaslíbenou zemi, „Nový Izrael“, „Nový Jeruzalém“, přičemž Evropa byla považována za Egypt, kde vládne tyranský faraón, či za „papeženecký“ Babylón. Atlantský oceán se pro ně stal „Rudým mořem“,…


Ponořme se do latiny 36 – Imperfektum

Aby někdo porozuměl indoevropskému jazyku, musí začít od přítomného času (presentu).  Čtenář to patrně ví, ale přesto je asi zklamán, že se zatím nesetkal s mnoha příklady z evangelií, protože od tohoto kursu očekává, že právě evangeliu…


Sv. Bernard: Pod křížem

Ó Králi slávy, Pane Ježíši Kriste, koruno všech, kdož v tebe doufají, tebe následují, za tebe bojují, pro tebe žijí, v tobě zůstávají! Kdo tě určil k tak hořkému poutu zahanbení? Hle, zahanbení halí tvou…Marcel Callo (19. března)

Manželé Callovi měli to, čemuž dnes někteří říkají „králičí syndrom“. Měli totiž devět dětí a druhým z nich byl ten, kterého jim r. 1921 na svůj svátek nadělil sv. Mikuláš. Zároveň byli chudí, přitom však vysoce…


Stála Matka bolestná

„Kdož by neměl zaplakati, vida Matku Páně státi tím hořem obklíčenou, kdo by neměl litovati, kdyby chtěl považovati Máť se Synem souženou.“ Zdá se nemožným, aby se našlo byť jen jediné srdce tak tvrdé, tak…
Ponořme se do latiny 34 – Třetí osoba plurálu

Ta se tvoří v indikativu poněkud komplikovaněji než v konjunktivu. Proto začněme konjunktivem. Ten snadno odvodíme od třetí osoby singuláru vložením hlásky –n– před koncové –t. Pro a-časování dostáváme koncovku –ent, pro e-časování –eant, pro i-časování –iant,…