TD Výběr

Ponořme se do latiny 31 – Druhá osoba singuláru

Nejjednodušší cesta pro odvození druhé osoby jednotného čísla (singuláru) je od první osoby množného čísla (plurálu – viz lekce 29), a to tak, že koncové –mus nahradíme –s. Na první pohled se zdá, že druhou…


Věřím v jednu svatou…

„Já, Sigrid Undsetová, majíc před sebou svaté evangelium, jehož se dotýkám vlastníma rukama, jsem došla k poznání, že nikdo nemůže být spasen mimo víru, již vlastní, zachovává, hlásá a jíž vyučuje svatá, katolická, apoštolská Církev římská….Ponořme se do latiny 30 – Třetí osoba singuláru

Milí čtenáři, přinášíme vám pokračování kurzu latiny, které navazuje na předchozí lekce zveřejněné na stránkách Institutu sv. Josefa.   Začněme s humorem. Liberální teolog, který horuje pro národní jazyky a téměř zapomněl vše, co se naučil o…


Knox: Literární studie o Sherlocku Holmesovi (1.)

Pojednání Ronalda A. Knoxe Studies in the Literature of Sherlock Holmes patří mezi klíčová díla v oblasti detektivní literatury, neboť stálo u zrodu systematické holmesologie. Je s podivem, že dosud, pokud je mi známo, nebylo přeloženo do…


Vánoce v zákopech

Ačkoli první světová válka zuřila teprve čtyři měsíce, lidem už bylo jasné, že se jedná o jednu z nejkrvavějších válek v dějinách. Vojáci obou stran uvěznění v zákopech čelili studenému a vlhkému zimnímu počasí a pokrytí bahnem…


Sv. Bernard: Čtyři Spasitelovy prameny

Svátek narození Páně je vskutku velikým a slavným dnem, avšak krátkým, a krátký den volá po krátkém kázání. Nedivte se, budu-li hovořit méně, neboť i Bůh Otec umenšil své Slovo. Chcete znát jeho míry? Ono…Torlak Thorhallsson (23. 12.)

V literatuře má jeho jméno několikero podob: Thorlac Thornalli, Thorlakur, Þorlakr, Þorlákur Þórhallsson. Přinejmenším podle posledních varianty je zřejmé, že nejde o našince. Ano, jde vskutku o cizince, přesněji o Islanďana. Tak jako jeho jméno je takové…
Revoluční doktrína (1. část)

Sedmnácté století bylo pro francouzského ducha dobou plnou rozkvětu. Člověk, jenž byl tehdy stavěn za vzor, je v chápání současníků bytostí rozumnou a vyrovnanou, schopnou v zájmu vyššího řádu a ladu krotit své tužby a…


Karolína Kózková (18. 11.)

Bývá nazývána též „Polská Marie Goretti“, protože stejně jako její slavnější italská družka raději zemřela, než aby se prohřešila proti šestému přikázání. „Janek, masz córkę,“ řekla porodní bába pantátovi Kózkovi 2. srpna 1898 v polské vísce…Silný Samson

Novodobí Filištíni pomohli silnému Samsonovi, lidu, bojovati proti jeho nepřátelům a odnésti vrata Gázy. Pak mu dohodili děvku, Volnost, ve volnomyšlenkářství ho ostříhali a pod záminkou, že ho osvítí, oslepili. Konečně se sesedli do rozličných…