TD Výběr

Ponořme se do latiny 36 – Imperfektum

Aby někdo porozuměl indoevropskému jazyku, musí začít od přítomného času (presentu).  Čtenář to patrně ví, ale přesto je asi zklamán, že se zatím nesetkal s mnoha příklady z evangelií, protože od tohoto kursu očekává, že právě evangeliu…


Sv. Bernard: Pod křížem

Ó Králi slávy, Pane Ježíši Kriste, koruno všech, kdož v tebe doufají, tebe následují, za tebe bojují, pro tebe žijí, v tobě zůstávají! Kdo tě určil k tak hořkému poutu zahanbení? Hle, zahanbení halí tvou…Marcel Callo (19. března)

Manželé Callovi měli to, čemuž dnes někteří říkají „králičí syndrom“. Měli totiž devět dětí a druhým z nich byl ten, kterého jim r. 1921 na svůj svátek nadělil sv. Mikuláš. Zároveň byli chudí, přitom však vysoce…


Stála Matka bolestná

„Kdož by neměl zaplakati, vida Matku Páně státi tím hořem obklíčenou, kdo by neměl litovati, kdyby chtěl považovati Máť se Synem souženou.“ Zdá se nemožným, aby se našlo byť jen jediné srdce tak tvrdé, tak…
Ponořme se do latiny 34 – Třetí osoba plurálu

Ta se tvoří v indikativu poněkud komplikovaněji než v konjunktivu. Proto začněme konjunktivem. Ten snadno odvodíme od třetí osoby singuláru vložením hlásky –n– před koncové –t. Pro a-časování dostáváme koncovku –ent, pro e-časování –eant, pro i-časování –iant,…
Fra Angelico (18. 2.)

„Nikdy jsem nedosáhl toho, co Beatus Angelicus, protože jsem neměl v sobě takovou čistotu jako on,“ prohlásil veliký Michelangelo. Možná by k povídání o dnešním světci stačila jediná věta tohoto velikána světového umění. Řekne-li to totiž tento…


Ponořme se do latiny 33 – První osoba singuláru

Zaměřme se nyní na první osobu jednotného čísla. V lekci 29 jsme poznamenali, že pouze v jejím případě se tvoří indikativ podle jiných pravidel než konjunktiv, a tak si všimněme nejprve indikativu. Ten se totiž vytvoří pomocí…


Sv. Agáta (5. února)

Místo činu: Sicílie. Rok: 235. Causa: sv. Agáta (též Háta). Už jako malá složila Agáta slib panenství a bezvýhradného oddání se Ježíši Kristu coby svému nebeskému Ženichovi. Netušila, jak usilovně bude muset tento slib později…


Ponořme se do latiny 32 – Druhá osoba plurálu

Druhou osobu množného čísla dostaneme z první osoby množného čísla tak, že koncové –mus nahradíme –tis. Platí to pro indikativ i pro konjunktiv, včetně délky samohlásek před uvedenou záměnou. Takže dostáváme[1] např. laudátis (chválíte) a laudétis…


Čejka: Staré pukavce do nové omelety

Kdyby si nějaký podivín stanovil za cíl stát se předmětem papežského odsouzení, neměl by to v době milosrdného Františka vůbec lehké. Stěží si dokážu představit, jakých orgií by se musel v potu tváře účastnit nebo jaké hereze…