TD Výběr

Adventní pokání

Adventní doba představuje čas předcházející Kristovu příchodu, a to jak historickému, kdy byl po tisíce let vyčkáván, až přišel na tuto zem jako člověk, jako Bohočlověk, tak i příchodu do našich srdcí. Je to čas,…


Potíže s Antikristem

„A třebaže svatý Jan viděl ve svém vidění mnoho podivných oblud, nespatřil tvora tak výstředního, jako jsou někteří z jeho komentátorů.“ G. K. Chesterton, Ortodoxie Úskalí zvědavosti Už Aristoteles psal, že zvědavost, či prahnutí po poznání,…


Někdo dluží kanadským katolíkům omluvu

V polovině roku 2021 začaly obíhat svět děsuplné zprávy o dětských obětech z řad kanadského domorodého obyvatelstva, jež byly v devatenáctém století v tzv. rezidenčních školách utýrány či přímo povražděny zvrhlými kněžími a jeptiškami. Nešťastné děti měly být pohozeny…


Vyšlo Te Deum 4/2023

Témata Te Deum 4/2023 jsou „Sv. Jan Křtitel“ a „Církev trpící“. P. Jan Jaroszewicz – Hřbitovy hovoří Martin R. Čejka – Někdo dluží kanadským katolíkům omluvu Františkova odpověď na druhé dubium P. Alain Lorans – Je Pascal „synodální“? Branislav Michalka – Mons….


Hřbitovy hovoří

Je málo církevních svátků, které vyvolávají v lidských srdcích tak živou a všeobecnou odezvu, jako Památka zesnulých. Dušičky jsou znamením, jež probouzí i dlouho dřímající city k zemřelým, výzvou ze záhrobí k almužně, památce a modlitbě,…


Davies: Vzpoura proti vládě Krista Krále (závěr)

Změny v oficiu na svátek Krista Krále Z hymnu Te saeculorum Principem o nešporách byly vypuštěny následující verše: Mrzký dav volá: „Nechceme, aby nám Kristus panoval!“ My tě však oslavujeme jako vševládného Krále. Nechť tě vládci národů…


(Ne)podstatné změny týkající se odpustků

Abychom si lépe uvědomili, k jakým změnám došlo v minulém století ve věci odpustků, či přesněji odpustkové praxe, uveďme si alespoň letmo, co odpustky vlastně jsou. Odpustkem se míní odpuštění časných trestů za hříchy, které Církev uděluje…


Modlitba k sv. Václavu

Zdráv buď, vévodo České země! Nedal jsi zahynouti, nepohrdl jsi naším voláním, shlédl jsi na naše slzy, Boha jsi uprosil. Jako osiky jsme se třásli, nerozeznávajíce soudu Božího a soudu lidského. Ne před branami, ale…


Samota uprostřed nejbližších

Každý člověk se cítí dobře mezi lidmi, kteří mu jsou nakloněni, kdy si navzájem rozumějí, kdy je těší a rmoutí to samé. Často ale v každodenním životě staneme před křížem osamocení, a to dokonce i uprostřed…


Vyber si: bačkory, nebo meč!

Začněme popořádku, protože „chlap“ musí mít všechno v hlavě pěkně uspořádané… Co to vůbec je modlitba? Pokud si vzpomeneš na první hodiny katechismu, na které jsi s větším či menším nadšením chodil, pak se ti jistě vybaví…


Škola, křesťanské hodnoty a žákovo sebevědomí

Pracovníci profesí, které přinášejí hlubší kontakt s druhými lidmi, jako duchovní, lékaři, policisté, psychologové a samozřejmě také učitelé, přicházejí přirozeně mnohem častěji než jiní do kontaktu s jevy, jež bývají označovány jako sociálně patologické. Rejstřík těchto jevů se…


Jezuitská permanentní revoluce

Věčný optimista Arrupe Bask Pedro Arrupe y Gondra (1965–1983) se stal dvacátým sedmým generálem Tovaryšstva Ježíšova a prvním generálem „obnovených“ jezuitů, kteří zahájili počáteční fázi vnitřní revoluce. Tomu nasvědčují slova generálova přítele a spolupracovníka P….


Vyšlo Te Deum 3/2023

Témata Te Deum 3/2023 jsou „Vzestup a pád jezuitů“ a „Pokora“. P. Frederick William Faber CO – Bolestné, ale spásné sebepoznání Martin R. Čejka – Nový prefekt nového dikasteria má nové úkoly a nové myšlení Roberto de Mattei – Složitosti a paradoxy církevních…