TD Výběr

Ponořme se do latiny 34 – Třetí osoba plurálu

Ta se tvoří v indikativu poněkud komplikovaněji než v konjunktivu. Proto začněme konjunktivem. Ten snadno odvodíme od třetí osoby singuláru vložením hlásky –n– před koncové –t. Pro a-časování dostáváme koncovku –ent, pro e-časování –eant, pro i-časování –iant,…
Fra Angelico (18. 2.)

„Nikdy jsem nedosáhl toho, co Beatus Angelicus, protože jsem neměl v sobě takovou čistotu jako on,“ prohlásil veliký Michelangelo. Možná by k povídání o dnešním světci stačila jediná věta tohoto velikána světového umění. Řekne-li to totiž tento…


Ponořme se do latiny 33 – První osoba singuláru

Zaměřme se nyní na první osobu jednotného čísla. V lekci 29 jsme poznamenali, že pouze v jejím případě se tvoří indikativ podle jiných pravidel než konjunktiv, a tak si všimněme nejprve indikativu. Ten se totiž vytvoří pomocí…


Sv. Agáta (5. února)

Místo činu: Sicílie. Rok: 235. Causa: sv. Agáta (též Háta). Už jako malá složila Agáta slib panenství a bezvýhradného oddání se Ježíši Kristu coby svému nebeskému Ženichovi. Netušila, jak usilovně bude muset tento slib později…


Ponořme se do latiny 32 – Druhá osoba plurálu

Druhou osobu množného čísla dostaneme z první osoby množného čísla tak, že koncové –mus nahradíme –tis. Platí to pro indikativ i pro konjunktiv, včetně délky samohlásek před uvedenou záměnou. Takže dostáváme[1] např. laudátis (chválíte) a laudétis…


Čejka: Staré pukavce do nové omelety

Kdyby si nějaký podivín stanovil za cíl stát se předmětem papežského odsouzení, neměl by to v době milosrdného Františka vůbec lehké. Stěží si dokážu představit, jakých orgií by se musel v potu tváře účastnit nebo jaké hereze…Mons. Sheen: Výzva k netoleranci

Říká se, že Ameriku sužuje netolerance. Tak tomu není. Trpí tolerancí: tolerancí dobra i zla, pravdy i omylu, ctnosti i hříchu, Krista i rozkladu. V naší zemi nevládne ani tak nesnášenlivost jako spíše volnomyšlenkářství. Člověk, který…


Ponořme se do latiny 31 – Druhá osoba singuláru

Nejjednodušší cesta pro odvození druhé osoby jednotného čísla (singuláru) je od první osoby množného čísla (plurálu – viz lekce 29), a to tak, že koncové –mus nahradíme –s. Na první pohled se zdá, že druhou…


Věřím v jednu svatou…

„Já, Sigrid Undsetová, majíc před sebou svaté evangelium, jehož se dotýkám vlastníma rukama, jsem došla k poznání, že nikdo nemůže být spasen mimo víru, již vlastní, zachovává, hlásá a jíž vyučuje svatá, katolická, apoštolská Církev římská….Ponořme se do latiny 30 – Třetí osoba singuláru

Milí čtenáři, přinášíme vám pokračování kurzu latiny, které navazuje na předchozí lekce zveřejněné na stránkách Institutu sv. Josefa.   Začněme s humorem. Liberální teolog, který horuje pro národní jazyky a téměř zapomněl vše, co se naučil o…


Knox: Literární studie o Sherlocku Holmesovi (1.)

Pojednání Ronalda A. Knoxe Studies in the Literature of Sherlock Holmes patří mezi klíčová díla v oblasti detektivní literatury, neboť stálo u zrodu systematické holmesologie. Je s podivem, že dosud, pokud je mi známo, nebylo přeloženo do…