TD Výběr

Vexilla Regis

Korouhve královské jdou vpřed, kříž září ohněm tajemství; ten, který stvořil tělo, svět, svým tělem, přibit na něm, tkví. Hle, jak až k srdci proniká zbraň bezcitná a strašlivá! Z boku se řine s vodou…


Svatý Kříž

Vývoj úcty Kříž, k němuž byl přibit a na kterém zemřel Kristus, se pro křesťany přirozeně a logicky stal předmětem zvláštní úcty. Sv. Pavel psal: „Vždyť Kristus neposlal mě křtít, nýbrž kázat evangelium; a to nikoliv…


Aby trest splnil svůj účel

Občas je duchovním vytýkáno, že se vyjadřují k výchově, třebaže s ní nemají osobní zkušenost. Taková výtka je nemístná hned z několik důvodů. Například už jen proto, že každý kněz či biskup byl sám kdysi vychováván. Navíc čerpají…


Editorial TD 1/2023

Nedávno jsem si musel pořídit brýle, a to jak na blízko, tak i na dálku. Člověk by řekl, že se to nějak navzájem vynuluje, ale bohužel tomu tak není a oba nedostatky mohou spolu zcela…
Nebudeš mít nic aneb Ráj podle Idy Aukenové

Co mají společného unijní fond Next Generation EU, Spotify a Office 365 od Microsoftu? Zdánlivě nic. Přesto tyto věci něco spojuje: všechny jsou ztělesněním současného trendu nahrazovat soukromé vlastnictví předplatným, službami a pronájmem. Tento jev…


Vývoj čtyřicetidenního postu

Latinský pojem pro postní dobu quadragesima znamená „čtyřicet dní“, či snad ještě přesněji „čtyřicátý den“. Vychází z řeckého názvu postní doby tessarakoste („čtyřicátý“), který zase vznikl na základě podobnosti s označením svátku Letnic jako pentekoste („padesátý“)….


Dlouhá cesta Oscara Wildea

„… skrz zlomené své srdce jsou Kristu Králi otevřeni“ „Nejsem katolík,“ řekl Oscar Wilde. „Jsem jednoduše zuřivý papeženec.“ Jeden z nejbystřejších mužů své doby se takto vtipně vymezil vůči jednomu ze svých katolických přátel během jejich…


Kde není nenávisti k bludu, tam není svatosti

Kdybychom nenáviděli hřích v náležité míře, bez výhrad a mužně, vedlo by nás to k větší míře pokání a sebezáporu než obvykle. Hlavním výrazem vzpoury proti Bohu je hereze. Ona je hříchem všech hříchů a Bůh na…Editorial TD 5/2022

Všechny velké křesťanské svátky, včetně Vánoc, které v nás právě doznívají, spojuje pevná duchovní nit – Boží milosrdenství. Bůh se stal člověkem, aby pro nás a naši spásu po třiatřiceti letech své pozemské pouti přinesl oběť…


Vyšlo Te Deum 5/2022

Témata Te Deum 5/2022 jsou „Milosrdenství“ a „Papežská neomylnost a její meze“. Pius XII. – Žena je sluncem Evropská komise jako totalitní beranidlo homosexuální lobby Michal Semín – Zelený úděl ve službách bohyně Gaii Bogdan Dobosz – Francouzská cesta k civilizaci smrti Mons. Schneider:…


Tříkrálová tradice v české kultuře

Zmínka Matoušova evangelia o návštěvě tří mudrců u malého Ježíška dala ve středověku vzniknout rozsáhlé apokryfní literatuře, legendám a světecké úctě, jakož i barvitým zvykům. Podle legendárního podání byli tito tři mudrcové urozeného, královského původu…


Zdroj křesťanské síly

Když hledíme na onoho prvního rytíře-mučedníka Kristovy věci, tak plného krásy a síly, měli bychom sami hořet touhou po téže síle, která, jsouc plodem skutečného života víry, vzájemně vše naplňuje životem, buduje a neboří, pozvedá…