Vánoce a Nejsvětější svátost

Hodie parvulus natus est nobis. Dnes se nám narodilo dítě. [Iz 9, 6] Jak milé jsou svátky narození Páně! S radostí těšíme se vždy na ně. Narození Krista Pána ožívá znovu v našem srdci a…


Země Koruny české se modlí

Z dějin je dostatečně známo, že všechny velké ušlechtilé bitvy, se zbraněmi i bez nich, které skončily vítězstvím dobra, se neobešly bez pomoci shůry. Porážka zla se v takových případech nikdy neuskutečnila pouze silou zbraně…


O nadcházejících Vánocích

Tyto řádky poprvé vyšly někdy ve vánočním týdnu a porušily tak všechny fundamentální principy moderní civilizace, postavily se na odpor normálním a nutným zákonům Vánočního Obchodu, Vánočních Slev, Vánočních Čísel, Vánočního Nakupování a dokonce i…


K čertu s rodinou (15. část)

Malthusi, chlapče, právě jsem obdržel Tvou zprávu a pokládal jsem za moudré poslat Ti rychlé sdělení. Už dlouho mě nic tak nepotěšilo. Víš, ryba smrdí od hlavy, a když mi teď sděluješ, že otec konečně…


Neposkvrněná na plátně

Pokud by si chtěl člověk pojednání o Neposkvrněném početí Panny Marie na plátnech mistrů do značné míry usnadnit, mohl by prohlásit, že všechna malířská díla zachycující Pannu Marii zobrazují nutně i její Neposkvrněné početí, které…
Církev proti ideologickému vegetariánství

V současnosti se řada společenských i poltických sporů točí kolem… dietetických otázek. Pro jedny se nejedení masa stalo ústředním bodem jejich světonázoru, pro druhé projevem ideologie. Často se však zapomíná, že v případě přirozených dober, která nám…


K čertu s rodinou (14. část)

Malthusi, můj hochu, sděluješ mi vítanou zprávu, že rozdělení mezi rodiči se ustrnulo na mrtvém bodě, kdy se spolu po dlouhá období vůbec nebaví. Jakkoli je lákavé provokovat manžele k překrásným vzájemným hádkám, ve skutečnosti je…


Vyšlo Te Deum 4/2021

Témata Te Deum 4/2021 jsou „Církev Boží i lidská“ a „Odpustky“. Sv. Alfons Maria z Liguori – Nejsme než poutníky zde na zemi Martin R. Čejka – Německá synodální sekta odsouhlasila žehnání homosexuálních párů P. Alain Lorans – Čím budou naplněna…


Hugh Benson: Smrt

Musím přiznat, že v mé mysli převládalo především ironické zděšení. Bylo hrozné pomyslet, že Pán lásky, který by měl daleko překračovat nebe, je neoddělitelně spjat s tímto nižším světem a životem – Pán lásky, jenž je rovněž…


K čertu s rodinou (13. část)

Malthusi, můj drahý hochu, hádka mezi manželi, kterou popisuješ, je patrně to nejpovzbudivější, co jsem za dost dlouhou dobu četl. Byl to opravdový výbuch, jemuž jsi, dalo by se dodat, moc pěkně napomohl, když jsi…


Historické události v soukromých zjeveních

Když vidění představují historické výjevy, např. ze života nebo umučení Spasitele, činí to s jistou přibližností a pravděpodobností. Mýlí se tedy ti, kteří jim přisuzují naprostou přesnost. Takový omyl je pochopitelný. Vždyť na první pohled, pokud…