Bůh nás miluje

Bůh miluje vše, co stvořil. Jeho dobrota je příčinou všech věcí. My milujeme něco, protože jest to skutečně nebo jen zdánlivě dobré, ale u Boha, jenž má tvůrčí moc, je něco dobré, protože to Bůh…


Oheň lásky

„Oheň na zem jsem přišel hodit, a co chci jiného, než aby se vznítil?“ [Lk 12, 49] Oheň! Může snad nějaké slovo znít lidským uším děsivěji? Podle mě ani ne tak kvůli tomu, že každoročně…


Vyšlo Te Deum 2/2023

Témata Te Deum 2/2023 jsou „Podoby krásy“ a „Dílo a osobnost sv. Pavla“. Mons. Fulton J. Sheen – Skutečná krása je Božím darem jako déšť Martin R. Čejka – Smutní koncilní hippies Łukasz Warzecha – Velká lež udržitelného rozvoje Největší kostel FSSPX na…


Mirae caritatis

Poznávat v plnosti víry, čím je eucharistie, je to samé, jako chápat velikost díla, které Bůh v dokonalém milosrdenství uskutečnil, když se pro spásu lidského rodu stal člověkem. Jelikož stejně jako nás pravá víra vede k uznání…„Portréty“ Ducha Svatého

Spisovatel Teodor Jeske-Choiński ve svém historickém románu Poslední Římané popisuje scénu, jak čerstvě obrácený barbar s vervou strhává krásné antické malby a místo nich neumělou rukou maluje jakéhosi kulhajícího chlapce, který nese na zádech neurčitý předmět….


Kritické poznámky k papeži Benediktovi

Nedávné úmrtí papeže Benedikta XVI., který zemřel ve vysokém věku 95 let, vyvolalo vlnu pochvalných komentářů k jeho činnosti – a to jak k té na stolci sv. Petra, tak i k té v čele Kongregace pro nauku víry….Pracovitost

Pokora dává člověku vědomí vlastních nedostatků, a tudíž i potřeb, které mají být uspokojeny užíváním vrozených sil a schopností, čili prací. Pokora tedy vede k pracovitosti. Práce v tomto nejširším smyslu je pro člověka nezbytná,…


Církev a tabák

Tabák, či přesněji jeho užívání, dnes vzbuzuje stále větší vášně. Odpor k němu tvoří součást přikázání současné pseudomorálky, která vytlačuje rozumnou a přirozenou mravnost minulosti. Není ničím výjimečným, že mnozí lidé, kteří vášnivě brojí proti užívání…


Vexilla Regis

Korouhve královské jdou vpřed, kříž září ohněm tajemství; ten, který stvořil tělo, svět, svým tělem, přibit na něm, tkví. Hle, jak až k srdci proniká zbraň bezcitná a strašlivá! Z boku se řine s vodou…


Svatý Kříž

Vývoj úcty Kříž, k němuž byl přibit a na kterém zemřel Kristus, se pro křesťany přirozeně a logicky stal předmětem zvláštní úcty. Sv. Pavel psal: „Vždyť Kristus neposlal mě křtít, nýbrž kázat evangelium; a to nikoliv…


Aby trest splnil svůj účel

Občas je duchovním vytýkáno, že se vyjadřují k výchově, třebaže s ní nemají osobní zkušenost. Taková výtka je nemístná hned z několik důvodů. Například už jen proto, že každý kněz či biskup byl sám kdysi vychováván. Navíc čerpají…


Editorial TD 1/2023

Nedávno jsem si musel pořídit brýle, a to jak na blízko, tak i na dálku. Člověk by řekl, že se to nějak navzájem vynuluje, ale bohužel tomu tak není a oba nedostatky mohou spolu zcela…


Vyšlo Te Deum 1/2023

Témata Te Deum 1/2023 jsou „Svátost pokání“ a „Rodina bojující“. P. Gabriel od sv. Marie Magdaleny OCD – Obrácení Martin R. Čejka – Neoblomné krájení liturgického salámu Paweł Chmielewski – Inkluzivní rozšiřování stanu v Praze Otevření Domu abrahámovské rodiny aneb Z Abú Zabí do…