Katolík Louis de Funès

Jste věřící? Samozřejmě, samozřejmě. Jak dlouho? Od vždycky… Ježíš byl oslňujícím společníkem mého dětství, je oslňujícím společníkem mého profesního života a mého života vůbec. Pomáhá vám v profesním životě? Pořád. Byl jsem velmi šťastný, a…Vyšlo Te Deum 5/2023

Témata Te Deum 5/2023 jsou „Bázeň Boží“ a „Východní katolíci“. Mons. Jacques-Bénigne Bossuet – Píseň andělů Pohoršující prohlášení ohledně žehnání párům v „neregulérním stavu“ Martin R. Čejka – Reakce biskupů na Fiducia supplicans Adam Wielomski – Utahování federálních eurošroubů Za dialektickou oponou synody…Bůh Nemluvně

Představme si nějaký výjev, v němž bychom pozorovali božství Nemluvňátka betlémského. Pospěšme na poušť, kde je co nejméně skutečných zjevů tvorů, které by nás činily roztržitými, a ty, které tam jsou, jsou nejklidnější povahy, a…

Adventní pokání

Adventní doba představuje čas předcházející Kristovu příchodu, a to jak historickému, kdy byl po tisíce let vyčkáván, až přišel na tuto zem jako člověk, jako Bohočlověk, tak i příchodu do našich srdcí. Je to čas,…


Potíže s Antikristem

„A třebaže svatý Jan viděl ve svém vidění mnoho podivných oblud, nespatřil tvora tak výstředního, jako jsou někteří z jeho komentátorů.“ G. K. Chesterton, Ortodoxie Úskalí zvědavosti Už Aristoteles psal, že zvědavost, či prahnutí po poznání,…


Někdo dluží kanadským katolíkům omluvu

V polovině roku 2021 začaly obíhat svět děsuplné zprávy o dětských obětech z řad kanadského domorodého obyvatelstva, jež byly v devatenáctém století v tzv. rezidenčních školách utýrány či přímo povražděny zvrhlými kněžími a jeptiškami. Nešťastné děti měly být pohozeny…


Vyšlo Te Deum 4/2023

Témata Te Deum 4/2023 jsou „Sv. Jan Křtitel“ a „Církev trpící“. P. Jan Jaroszewicz – Hřbitovy hovoří Martin R. Čejka – Někdo dluží kanadským katolíkům omluvu Františkova odpověď na druhé dubium P. Alain Lorans – Je Pascal „synodální“? Branislav Michalka – Mons….


Hřbitovy hovoří

Je málo církevních svátků, které vyvolávají v lidských srdcích tak živou a všeobecnou odezvu, jako Památka zesnulých. Dušičky jsou znamením, jež probouzí i dlouho dřímající city k zemřelým, výzvou ze záhrobí k almužně, památce a modlitbě,…


Davies: Vzpoura proti vládě Krista Krále (závěr)

Změny v oficiu na svátek Krista Krále Z hymnu Te saeculorum Principem o nešporách byly vypuštěny následující verše: Mrzký dav volá: „Nechceme, aby nám Kristus panoval!“ My tě však oslavujeme jako vševládného Krále. Nechť tě vládci národů…


(Ne)podstatné změny týkající se odpustků

Abychom si lépe uvědomili, k jakým změnám došlo v minulém století ve věci odpustků, či přesněji odpustkové praxe, uveďme si alespoň letmo, co odpustky vlastně jsou. Odpustkem se míní odpuštění časných trestů za hříchy, které Církev uděluje…