Vývoj čtyřicetidenního postu

Latinský pojem pro postní dobu quadragesima znamená „čtyřicet dní“, či snad ještě přesněji „čtyřicátý den“. Vychází z řeckého názvu postní doby tessarakoste („čtyřicátý“), který zase vznikl na základě podobnosti s označením svátku Letnic jako pentekoste („padesátý“)….


Dlouhá cesta Oscara Wildea

„… skrz zlomené své srdce jsou Kristu Králi otevřeni“ „Nejsem katolík,“ řekl Oscar Wilde. „Jsem jednoduše zuřivý papeženec.“ Jeden z nejbystřejších mužů své doby se takto vtipně vymezil vůči jednomu ze svých katolických přátel během jejich…


Kde není nenávisti k bludu, tam není svatosti

Kdybychom nenáviděli hřích v náležité míře, bez výhrad a mužně, vedlo by nás to k větší míře pokání a sebezáporu než obvykle. Hlavním výrazem vzpoury proti Bohu je hereze. Ona je hříchem všech hříchů a Bůh na…Editorial TD 5/2022

Všechny velké křesťanské svátky, včetně Vánoc, které v nás právě doznívají, spojuje pevná duchovní nit – Boží milosrdenství. Bůh se stal člověkem, aby pro nás a naši spásu po třiatřiceti letech své pozemské pouti přinesl oběť…


Vyšlo Te Deum 5/2022

Témata Te Deum 5/2022 jsou „Milosrdenství“ a „Papežská neomylnost a její meze“. Pius XII. – Žena je sluncem Evropská komise jako totalitní beranidlo homosexuální lobby Michal Semín – Zelený úděl ve službách bohyně Gaii Bogdan Dobosz – Francouzská cesta k civilizaci smrti Mons. Schneider:…


Tříkrálová tradice v české kultuře

Zmínka Matoušova evangelia o návštěvě tří mudrců u malého Ježíška dala ve středověku vzniknout rozsáhlé apokryfní literatuře, legendám a světecké úctě, jakož i barvitým zvykům. Podle legendárního podání byli tito tři mudrcové urozeného, královského původu…


Zdroj křesťanské síly

Když hledíme na onoho prvního rytíře-mučedníka Kristovy věci, tak plného krásy a síly, měli bychom sami hořet touhou po téže síle, která, jsouc plodem skutečného života víry, vzájemně vše naplňuje životem, buduje a neboří, pozvedá…


Vánoce v zákopech

Ačkoli první světová válka zuřila teprve čtyři měsíce, lidem už bylo jasné, že se jedná o jednu z nejkrvavějších válek v dějinách. Vojáci obou stran uvěznění v zákopech čelili studenému a vlhkému zimnímu počasí a pokrytí bahnem…
Advent v liturgii

Celý církevní a liturgický rok, s veškerými jeho slavnostmi, všemi obdobími a svátky, postními dobami a vzrušujícími vigiliemi, má svůj práh, plný vznešenosti a půvabu vlastních římskému ritu ‒ hluboce působivou adventní dobu. Začátek liturgického roku…


Zelený úděl ve službách bohyně Gai

„Je to určující téma naší doby, hlavní výzva našeho století. Je nepřijatelné, pobuřující a sebezničující odsouvat ji na druhou kolej.“ Tak pravil „ředitel světa“ António Guterres na úvod summitu COP27 v egyptském Šarm aš-Šajchu. A nemyslel…


Editorial TD 4/2022

Milí čtenáři, toto číslo Te Deum překračuje svou bojechtivostí míru, která je u nás obvyklá. A nemám na mysli ani tak osudy statečných mexických cristeros, kterým je věnováno jedno z témat, ani bitvu u Tours či…


Vyšlo Te Deum 4/2022

Témata Te Deum 4/2022 jsou „Malá cesta sv. Terezie“ a „Cristeros. P. Frederick William Faber – Láska Ježíšova k nám Kardinál Müller obviňuje synodu ze snahy zničit Církev Filip Adamus – Italská změna může být nadějí pro celou Evropu Zvlýštní komise pro…