Podpora Te Deum

Chcete-li Te Deum finančně podpořit, můžete tak učinit tzv. čestným předplatným v minimální výši 500 Kč, ale samozřejmě i částkou vyšší.

Te Deum lze mimo formu předplatného podpořit rovněž přímo finančním darem na číslo bankovního účtu 4200079049/6800.