Proč Hodie?

Při tvorbě časopisu Te Deum jsme občas měli pocit, že některé příspěvky ztrácejí vzhledem k časovému odstupu mezi jednotlivými čísly poněkud na aktuálnosti. Jedná se zejména o zprávy a komentáře, které se věnují zrovna probíhajícímu dění.

Spuštěním zpravodajského servisu Hodie se snažíme tento nedostatek napravit. Hlavní událostí, na níž chceme hned zpočátku zaměřit pozornost, je biskupská synoda o rodině. Ta ale pochopitelně nebude jediným tématem zpráv a komentářů.

Stránky jsou zároveň pojaty tak, aby jejich prostředí bylo vstřícné k uživatelům mobilních telefonů.

Věříme, že čtenáři tuto naši službu v podobě Hodie ocení a že vzbudí jejich zájem. Odvažujeme se rovněž doufat v jejich pomoc, a to jak v podobě finančních příspěvků, neboť každé úsilí něco stojí, tak také doporučením Hodie svým přátelům a známým.

Kéž i toto dílo slouží AMDG!

Martin R. Čejka
Šéfredaktor Te Deum