TE DEUM

 

©éfredaktor

 

Martin R. Čejka

 

Redakce

 

Mgr. Michal Semín

Michal Kretschmer

Mgr. ©árka Vorková

Ing. Leoą Pluhař

 

Spolupracovníci

 

PhDr. Radomír Malý

PhDr. Pavel Zahradník

Prof. Evľen Kindler

Mgr. Petr Bahník

Mgr. Nea Marie Brkičová

Branislav Michalka

Karel ©imek

Mgr. Jiří Stodola

Jan J. Vorka

 

 

E-MAIL

 

te.deum@email.cz

 

ADRESA REDAKCE

 

Bohuňovice 15

Okres Svitavy

570 01

 

TEL./FAX.

 

602 447 688