Vennari: Za oponou decentralizace Církve (1.)

Během řádné synody zazněla diskuse ohledně možnosti „regionalismu“, tj. povolení národním biskupským konferencím volit rozdílné „pastorační přístupy“, pokud jde o přijímání eucharistie v případě rozvedených a znovu civilně sezdaných, nemanželského soužití či dokonce homosexuality. Raymond kardinál Burke v rozhovoru ze dne 15. října správně řekl, že takto navrhovaná „regionální různost“ je „prostě v rozporu s katolickou vírou a životem“.

Papež František se ale o dva dny později oháněl tím, že vyřeší „decentralizaci“ Církve, i kdyby měl tuto decentralizaci vnutit z centra, což by bylo úskočným zneužitím autority.[1]

Tento nekatolický „regionalismus“ a decentralizace se ale neobjevily na synodě z ničeho nic; mají svojí minulost.

„Decentralizace“ a restrukturalizace Církve

Byl spuštěn nový destrukční program, který až dosud řada bdělých katolíků na svých radarech nezachytila, ale díky synodě vyplouvá nyní na povrch. Je navrhována radikální restrukturalizace Církve, vycházející z modernistických myšlenek lidí jako kardinál Martini, kardinál Lehmann, kardinál Danneels, kardinál Kasper, arcibiskup John Quinn a, ano, i Jorge Bergoglio. Zmíněný program je východiskem pro „regionalismus“, o němž se teď nahlas hovoří v souvislosti se synodou o rodině.

Každý, kdo slyšel o tzv. St. Gallenské skupině, bude vědět, o čem hovořím.

Tato skupina vznikla v tichosti roku 1999 za úřadování Jana Pavla II.

Aby St. Gallenská skupina zabránila tomu, co její členové považovali za všetečné zasahování ze strany Vatikánu, začala pracovat na širším uplatnění učení II. vatikánského koncilu o kolegialitě a synodalitě, což má vést k větší nezávislosti biskupských konferencí na Římu.

Mezi návrhy najdeme uznání plné naukové autority biskupských konferencí, svobodu vybírat a dosazovat své vlastní biskupy, poslední slovo v liturgických otázkách a další.

Krátce řečeno, radikálové chtějí vypustit na uspořádání Církve tutéž ničitelskou sílu, kterou použili v případě mše po II. vatikánském koncilu.

Tato restrukturalizace má v posledku sloužit k hladkému prosazení ještě více heterodoxního učení, mravů a pastorační praxe.

John Vennari

Pokračování příště

 

Zdroj: cfnews.org
Přeložil ACS.

 

[1] Viz Pope Francis is now effectively at war with the Vatican. If he wins, the Catholic Church could fall apart Damien Thompson, The Spectaotor,18. říjen 2015; a Pope Francis Reminds the Synod that He Has the Last Word America, 17. říjen 2015.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*