Listopad 2015Svatokrádež a znesvěcení ve Španělsku

Sedmadvacetiletý španělský „umělec“ Abel Azcona z Pamplony vytvořil z 242 konsekrovaných hostií nápis „PEDERASTIA“. „Dílo“ je součástí výstavy s názvem Desenterrados („Vykopaní“), která byla zahájena 20. listopadu v městské výstavní síni na náměstí Serapio Esparza v Pamploně. Na vernisáži byla…
Evropská komise navrhuje odzbrojení Evropanů

Evropská komise (EK) zveřejnila návrh směrnice, která zpřísňuje podmínky pro vlastnění palných zbraní, včetně zbraní sběratelských. Komisařka Bieńskowská navrhuje, aby civilním osobám bylo zcela zakázáno pořizování samonabíjecích zbraní. Návrh směrnice byl 18. listopadu zveřejněn na…


Revoluční doktrína (1. část)

Sedmnácté století bylo pro francouzského ducha dobou plnou rozkvětu. Člověk, jenž byl tehdy stavěn za vzor, je v chápání současníků bytostí rozumnou a vyrovnanou, schopnou v zájmu vyššího řádu a ladu krotit své tužby a…


Chile: vraždění nenarozených stále nezákonné

Zastánci potratů v Chile nadále usilují o legalizaci potratů, čelí však tuhému odporu. Kardinál Gerhard Müller, prefekt Kongregace pro nauku víry, se postavil proti návrhu na legalizaci potratů v Chile a nazval ho „pastí na lehkověrné“….


Karolína Kózková (18. 11.)

Bývá nazývána též „Polská Marie Goretti“, protože stejně jako její slavnější italská družka raději zemřela, než aby se prohřešila proti šestému přikázání. „Janek, masz córkę,“ řekla porodní bába pantátovi Kózkovi 2. srpna 1898 v polské vísce…
Silný Samson

Novodobí Filištíni pomohli silnému Samsonovi, lidu, bojovati proti jeho nepřátelům a odnésti vrata Gázy. Pak mu dohodili děvku, Volnost, ve volnomyšlenkářství ho ostříhali a pod záminkou, že ho osvítí, oslepili. Konečně se sesedli do rozličných…
List biskupa Milouše z Laodikeje apoštolu Pavlovi

Biskup Milouš z Laodikeje apoštolu Pavlovi. Milost a pokoj tobě! Před nedávnem se mi dostal do rukou opis tvého listu Korinťanům a rád bych si s tebou v této souvislosti některé věci vyjasnil. Udivuje mě tvoje pojetí Boha,…