Panna Maria a cudnost

Žijeme na konci časů? Hrozí nám větší nebezpečí, že navěky ztratíme svou duši, než tomu bylo v minulých staletích? Vztahují se na naši dobu následující slova sv. Pavla Timoteovi? „Přijde doba, kdy nesnesou zdravé učení, nýbrž…


Milosrdenství v pojetí papeže Františka

Otázce milosrdenství se papež František věnuje mj. v knize Jméno Boží je Milosrdenství, která byla napsána formou rozhovoru s novinářem Andreou Torniellim a vyšla u příležitosti mimořádného Svatého roku [2015 – pozn. překl.]. Papež v ní chce…


Papežové a gastronomie

„Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin“ [Žalm 33, 9]. „Lépe jest pozván býti na zelí s láskou, nežli na krmné tele s nenávistí“ [Přís 15, 17]. Jídlo provází lidstvo od Adama a Evy. A nemůže tomu…Michna: Lev z pokolení Júda

Přivitejte, čeští lvové, lva z Júda pokolení v tu noc ať vaší zpěvové k jeho zní oslavení. Lev když zvěř popadne k lovu, složí se na ni kvaltně, Kristus Pán, nakloníc hlavu, přemohl peklo statně. Jemuž proto, ó Čechové,…


Kristus na kříži

„A nakloniv hlavu, vypustil duši“ [Jan 19, 30]. Ježíš umírá! Slyšte, nebesa, co pravím, ať země slyší slova mých úst. Ten, který vás stvořil z ničeho, Syn Pána Boha, přestává žít. Nesmrtelný Bůh se skloněnou…


Ve škole kříže (závěr)

V minulé části jsme popsali pět vyučovacích hodin, které je nutné strávit ve „škole kříže“, abychom se naučili trpělivě tento kříž nést a tak se zalíbili Pánu Bohu. Především je třeba nenechat se přemoci zakoušenou křivdou,…Vyšlo Te Deum 1/2024

Témata Te Deum 1/2024 jsou „Umučení Páně“ a „Sekty“. Sv. Maxmilián Maria Kolbe – Kde je štěstí Chatrná vysvětlení kardinála Fernándeze Martin R. Čejka – Křesťané budou v Evropě terčem nenávisti Agnieszka Stelmachová – Co lze očekávat v roce 2024? Aldo Maria Valli – Jak jsem…


Statečná vytrvalost a vytrvalá statečnost

K základní ctnosti statečnosti se druží velmi důležitá ctnost na cestě duchovního života, vytrvalost. Vytrvalost, nebo lépe řečeno setrvání v dobrém až do konce, můžeme ovšem chápat také jako zcela zvláštní dar milosti Boží. O…


Ve škole kříže (1. část)

Ve středu křesťanství stojí tajemství kříže našeho Pána. To je klíč, který otevírá brány nebes. Kristova smrt je životodárná. Krev, kterou prolil, z nás smývá veškerou špínu a uzdravuje nás ze všech duchovních nemocí a závislostí….
Kněžství bez mužnosti

Katoličtí věřící považující tradici za své právoplatné dědictví bývají, pokud se jedná o důvody odporu k tradiční mši sv., často poněkud zmateni argumentací odpůrců. Zmínění odpůrci dávají najevo naprosto jasně svůj postoj, že v sázce…