Březen 2024

Michna: Lev z pokolení Júda

Přivitejte, čeští lvové, lva z Júda pokolení v tu noc ať vaší zpěvové k jeho zní oslavení. Lev když zvěř popadne k lovu, složí se na ni kvaltně, Kristus Pán, nakloníc hlavu, přemohl peklo statně. Jemuž proto, ó Čechové,…


Kristus na kříži

„A nakloniv hlavu, vypustil duši“ [Jan 19, 30]. Ježíš umírá! Slyšte, nebesa, co pravím, ať země slyší slova mých úst. Ten, který vás stvořil z ničeho, Syn Pána Boha, přestává žít. Nesmrtelný Bůh se skloněnou…


Ve škole kříže (závěr)

V minulé části jsme popsali pět vyučovacích hodin, které je nutné strávit ve „škole kříže“, abychom se naučili trpělivě tento kříž nést a tak se zalíbili Pánu Bohu. Především je třeba nenechat se přemoci zakoušenou křivdou,…Vyšlo Te Deum 1/2024

Témata Te Deum 1/2024 jsou „Umučení Páně“ a „Sekty“. Sv. Maxmilián Maria Kolbe – Kde je štěstí Chatrná vysvětlení kardinála Fernándeze Martin R. Čejka – Křesťané budou v Evropě terčem nenávisti Agnieszka Stelmachová – Co lze očekávat v roce 2024? Aldo Maria Valli – Jak jsem…


Statečná vytrvalost a vytrvalá statečnost

K základní ctnosti statečnosti se druží velmi důležitá ctnost na cestě duchovního života, vytrvalost. Vytrvalost, nebo lépe řečeno setrvání v dobrém až do konce, můžeme ovšem chápat také jako zcela zvláštní dar milosti Boží. O…