Červenec 2016

Nebezpečná syntéza Anselma Grüna

Posedlost, nebo komplex? Grünova falešná démonologie Jelikož Grün vychází z výše uvedených předpokladů, tak jeho nový přístup k démonologii musí být nejen obecně mylný, ale i nebezpečný v jednotlivostech. Jak uvádí německý patrolog Michael Schneider, je třeba…


Titus Brandsma (26. červenec)

Když nahlédnete do ugolkloosterské křestní matriky, najdete tam u data 23. února 1881 jméno Siard. Tento chlapec byl pátým z šesti dětí katolické rodiny, malém to ostrůvku v protestantském holandském moři. Rodina to byla zajímavá: jeden bratr…Soud potrestal řeholnice za propuštění lesbické učitelky

Institut Dcer Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Tridentu na severu Itálie musel nejmenované učitelce zaplatit odškodné za hmotnou újmu ve výši 25 000 euro, 1 500 euro italské prohomosexuální aktivistické organizaci jménem Radikální sdružení za jasná práva a…

Ponořme se do latiny 42 – Hybridní časování

V 36. lekci jsme si všimli věty Stábant autem servi et ministri z pašijí čtených na Velký pátek, v němž se vypráví, jak Petr zapřel Krista. Ta pokračuje et calefaciébant se, česky „a ohřívali se“; po imperfektu…


Americký mesianismus a jeho „nové evangelium“ (4.)

Nové náboženství Devíza E pluribus unum („Z mnohých jeden“), kterou si Spojené státy vepsaly do svého znaku, se netýkala pouze jednoty členských států, ale rovněž i samotného nového amerického národa. Podstata „útočiště lidstva“ nemohla být…