Články od Hodie


Vyšlo Te Deum 2/2024

Témata Te Deum 2/2024 jsou „Theotokos“ a „Člověk mezi lidmi“. Mons. Józef Sebastian Pelczar – Panna Maria je divem milosti Polyfonie vatikánské politiky vůči konfliktu na Ukrajině Radomír Malý – Dignitas infinita – návrat k pravověrnosti? Martin R. Čejka – Nervní tiky establishmentu a…


Intronizace Božského Srdce v rodinách

Měsíc červen je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Páně. Snad každý z nás je obeznámen s důležitostí úcty k němu. Ježíšovo Srdce je sídlem jeho velkodušné a svaté lásky ke všem, které svou přesvatou obětí na kříži vykoupil. Pohled na…Nervní tiky establishmentu a zavrženíhodný euroklerikalismus

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, členka Křesťanskodemokratické unie Německa, na kongresu Evropské lidové strany (ELS) v březnu v Bukurešti prohlásila, že „sjednocená Evropa stojí před výzvou, jaké ještě dosud nikdy nečelila. Populisti, nacionalisti, demagogové z radikální…Panna Maria a cudnost

Žijeme na konci časů? Hrozí nám větší nebezpečí, že navěky ztratíme svou duši, než tomu bylo v minulých staletích? Vztahují se na naši dobu následující slova sv. Pavla Timoteovi? „Přijde doba, kdy nesnesou zdravé učení, nýbrž…


Milosrdenství v pojetí papeže Františka

Otázce milosrdenství se papež František věnuje mj. v knize Jméno Boží je Milosrdenství, která byla napsána formou rozhovoru s novinářem Andreou Torniellim a vyšla u příležitosti mimořádného Svatého roku [2015 – pozn. překl.]. Papež v ní chce…


Papežové a gastronomie

„Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin“ [Žalm 33, 9]. „Lépe jest pozván býti na zelí s láskou, nežli na krmné tele s nenávistí“ [Přís 15, 17]. Jídlo provází lidstvo od Adama a Evy. A nemůže tomu…Michna: Lev z pokolení Júda

Přivitejte, čeští lvové, lva z Júda pokolení v tu noc ať vaší zpěvové k jeho zní oslavení. Lev když zvěř popadne k lovu, složí se na ni kvaltně, Kristus Pán, nakloníc hlavu, přemohl peklo statně. Jemuž proto, ó Čechové,…


Kristus na kříži

„A nakloniv hlavu, vypustil duši“ [Jan 19, 30]. Ježíš umírá! Slyšte, nebesa, co pravím, ať země slyší slova mých úst. Ten, který vás stvořil z ničeho, Syn Pána Boha, přestává žít. Nesmrtelný Bůh se skloněnou…


Ve škole kříže (závěr)

V minulé části jsme popsali pět vyučovacích hodin, které je nutné strávit ve „škole kříže“, abychom se naučili trpělivě tento kříž nést a tak se zalíbili Pánu Bohu. Především je třeba nenechat se přemoci zakoušenou křivdou,…Vyšlo Te Deum 1/2024

Témata Te Deum 1/2024 jsou „Umučení Páně“ a „Sekty“. Sv. Maxmilián Maria Kolbe – Kde je štěstí Chatrná vysvětlení kardinála Fernándeze Martin R. Čejka – Křesťané budou v Evropě terčem nenávisti Agnieszka Stelmachová – Co lze očekávat v roce 2024? Aldo Maria Valli – Jak jsem…