Jiří Fuchs: Nakřáplý hlas českých vědců

Petice vědců proti strachu a lhostejnosti reaguje na údajně prudký nárůst xenofobních nálad v naší společnosti, který signatáři zaznamenávají v souvislosti s imigrační krizí. Hned zkraje přitom dávají veřejnosti pocítit svou kompetenci, když připomínají, že právě oni jsou nositeli kritického, nezaujatého myšlení, kteří umějí rozlišovat fakta od manipulací. Z těchto výšin kárají politiky a média, že dávají prostor šíření nesnášenlivosti až nenávisti vůči imigrantům. České společnosti pak vytýkají ztrátu zdravého rozumu a lidskosti. Cítí se povoláni tlumit její hysterii. Věru výzva, která zřejmě vejde do dějin.

Dosud jsem byl přesvědčen, že levicoví tvůrci multikulturalismu mají jako fanatičtí ideologové stoprocentní manko kritického myšlení, že jsou navíc velkými odpůrci zdravého rozumu i lidskosti, plní nenávisti k někdejšímu Západu a nesnášenlivosti k lidem jiného názoru. Politická korektnost (také jejich dílko) tyto defekty myšlení a kazy charakteru dobře zpřítomňuje. A hle, dostalo se mi poučení od masy vědců: všechno je jinak.

Málem bych zakolísal. Pak jsem si ale vzpomněl, že to byl Halík, kdo nedávno ze střech hlásal, že se víc bojí xenofobních nálad než muslimských imigrantů. A hle, jeho multikulti moudrost vydala plody: petici prý sepsal Halíkův intelektuální fámulus, jinak také vědec M. C. Putna. Naštěstí znám pár vědců se skutečně kritickým myšlením, kteří hodnotí výzvu svých uvědomělých kolegů spíše jako pokračování smutné tradice kolaborování vědců se zvrácenou ideologií a s pochybným režimem.

Mezi signatáři lze zřejmě rozlišit pasivní většinu konformistů a aktivní jádro přesvědčených multikulturalistů. Konformisté, pokud jde o jejich společensko-politickou orientaci, většinou nevystrčí hlavu z ohrádky mainstreamových (našich či zahraničních) médií. Prostě věří, že na Západě, a po listopadu i u nás, jsou média svobodná; že nelžou ve prospěch nějaké ideologie.

Ti druzí jsou ovšem ideologicky proškolení. Pracují pro ideály pokrokového lidství, podle receptů kulturní levice. U nás je většinou najdeme v havlovském intelektuálním okruhu. Za jejich ideologickou příslušností se často skrývá i hlubší, filosofická spřízněnost. Např. u takového J. Sokola bychom sice možná nenašli pochopení pro všechny ty magořiny militantních gender-feministek. Nicméně naši dědicové Patočkova filosofického odkazu mají velké porozumění pro antiesencialismus kulturních marxistů, kteří ho horlivě aplikují v politickém myšlení. A to je i pro druhdy heideggerující křesťanské intelektuály velice zajímavé.

Jaké je tedy skutečné poselství vědců veřejnosti? Za fíkovým listem běžných politicko- korektních keců o xenofobii, nesnášenlivosti a nenávisti k jinakosti (bez rozlišení) se skrývá výzva: Neremcejte proti imigrantům a už vůbec ne proti našemu vysoce humánnímu soucítění s nimi! To naopak obdivujte! Učte se od nás, morálních obrů, jak se civilizovaný Evropan 21. století chová ke všem imigrantům bez rozdílu! Jinak se zasloužíme o omezení vašich svobod; nejste jich zřejmě hodni. Vězte, že mediální prostor má být monopolizován prokádrovanými experty. Není zřejmě daleko doba, kdy se ten monopol stane jejich lidským právem.

Je to už k uzoufání, pořád dokola reagovat na průhlednou demagogii a standardizovaná sofismata dobře živených, leč natvrdlých multikulturalistů. V internetových diskusích demaskuje jejich nepoctivé techniky dlouhá řada ne-vědců s takovým vtipem, nadhledem a hlavně pochopením podstaty problémů, že to v našem filosoficky vyprahlém prostředí působí nečekané osvěžení.

Zato vědci svým pamfletem nepřekročili mizernou úroveň tuctových multikulti agitátorů; dokonce po nich jen trapně opakují. A to se holedbají kritičností, citem pro fakta či uměním diskutovat s chladnou hlavou. Věřme, že aspoň někteří tyto kvality ve svých oborech uplatňují. Ale v daném tématu symptomaticky selhali. To, co podepsali, známe už celá desetiletí z řádění politických korektorů. Ti také jen vyhrožují a deklasují oponenty na rasisty či xenofoby, aniž by se namáhali elementárně rozlišovat. Oni totiž nechtějí o vybraných problémech rozumně přemýšlet, diskutovat. Chtějí jen nařizovat ty a priori (ideologicky) správné/ korektní názory; nic jiného neumějí. Proto dávají přednost myšlenkově chatrným, leč úderným sloganům před solidním promýšlením a bezhlavému, tupě bolševickému nálepkování před otevřenou diskusí.

Zdá se, že duchovní otcové petice propadli panice nad náladou veřejnosti, vyvolanou neřízenou (?) záplavou muslimů; jinak se dá ten výplod stěží vysvětlit. Nejenže veřejnou nepřízní utrpělo jejich zvýšené sebepojetí, což je vždycky nesnesitelné. Oni se najednou dostali do nepříjemného postavení podezřelých, kteří nejméně dvě dekády vychovávali veřejnost k tomu, co ji ve výsledku dramaticky ohrožuje. A nakolik v tom ještě dnes (kdy už jsou ty hrozby nepřehlédnutelné) setrvávají, natolik se jeví být kolaboranty. Sáhli tedy po osvědčeném alarmismu: varují před nárůstem xenofobních, rasistických a bůhví jak ještě zločinných nálad. Jsou tak trochu v roli zlodějů, kteří křičí: chyťte zloděje. Milí signatáři, je opravdu za co se stydět.

Tak už asi po stopadesáté: Jak se to má s těmi xenofoby a jejich náladami? Ano, veřejnost je skutečně zneklidněna muslimskou invazí. Ano, v takových situacích se vždycky najde pár extrémistů, kteří halasí proti všem cizincům. Tomu lze jen těžko zabránit. (Také na straně spojenců byly např. válečné zločiny.) Stejně tak se ale nedá zabránit tomu, aby z jejich hloupých projevů nevytloukali multikulti fanatici okamžitě politický kapitál; aby z nich nedělali kauzu.

Můžeme tu ale rozumně mluvit o prudkém nárůstu xenofobních nálad v české společnosti? O radikalizaci skrze strach, což je prý jedno z největších nebezpečí v souvislosti s imigrací? Principiálních odpůrců jakékoli imigrace je u nás mizivé procento; Vietnamci většině nevadí. Jaký tedy prudký nárůst xenofobie naši přecitlivělí vědátoři zaznamenávají? Bylo by třeba ten strašně nebezpečný strach specifikovat.

Autoři petice zřejmě diagnostikují xenofobii české veřejnosti ve vztahu k muslimům. Xenofobie je psycho-morální poruchou. Jedná se buď o chorobný strach, např. z neznámého, nebo o nenávist k jinému jakožto jinému. Můžeme ale s chladnou hlavou spravedlivě vinit českou veřejnost z takového iracionálního chování? Aktivisté multikulti jsou o tom a priori přesvědčeni a ex post své ideologické předsudky s úžasnou myšlenkovou vyspělostí racionalizují. Tak např. přišli s tím, že muslimů je u nás pět a půl, a Češi už se jich preventivně bojí; inu, strach z neznámého. Jenže vlastní zkušenost není všechno. Zkušenost ze západní Evropy říká, že úměrně se vzrůstem muslimské populace narůstají i problémy v sžívání se s ní; velké problémy.

Halík, Šabatová a spol. samozřejmě ujišťují, že soužití s muslimy je v podstatě bezproblémové. Muslimové jsou prý většinou hodní lidé a islám je náboženstvím míru a lásky. To prý jen fašisté a populisté manipulují veřejnost, aby vyvolali náboženskou nesnášenlivost a nenávist.

Tahle, tentokrát skutečně manipulativní sedativa však přestávají fungovat, když se vystavíme realitě, kterou multikulti manipulátoři úzkostlivě tají. Jestliže jsou totiž v západních městech oblasti, v nichž muslimové s narůstající hustotou své populace získávají nadvládu a za uctivé asistence státních orgánů zavádějí násilím své pořádky, pak už se česká veřejnost neobává patologicky. Její strach z přívalu muslimů je naopak velice rozumný, založený v realitě, a je také prozíravý, protože spravedlivě sebezáchovný. Konečně je v protějšku k ideologicky motivovanému chlácholení a vzhledem k blízké budoucnosti i velice zodpovědný.

Jestliže tedy někdo líčí takové obavy jako fašizaci společnosti, jako populistické rozdmýchávání náboženské nesnášenlivosti, pak je buď politováníhodný ignorant, nebo lhář. Možná by ho probralo, kdyby někdo z jeho blízkých (nejlépe on sám) na vlastní kůži zažil kulturní obohacení muslimskou menšinou v nějaké té džungli, zvané No-Go zóna.

Ve sporu „vědců“ s českou veřejností tedy záleží např. na tom, jestli jsou No-Go zóny (oblasti, v nichž se muslimové chovají jako dobyvatelé, a kde už fakticky neplatí zákony hostitelské země) výmyslem, či realitou. V prvním případě by bylo ještě chvilku možné hrát si s „vědeckou“ myšlenkou, že většina naší veřejností je xenofobní a zmanipulovaná; v druhém případě jsou signatáři petice za blbce. Existence No-Go zón v západních městech je ale dokumentována z oficiálních (vládních, policejních) zdrojů a potvrzována řadou věrohodných svědků – dokonce i těmi, kdo donedávna snili multikulti utopii vyšší humanity. Popírají ji jen zarytí, politicky korektní multikulturalisté a jimi ovládaná média. Ti první pořádají diskreditační kampaně na umlčení odpůrců; a média jsou zase odhodlána zatloukat a lhát, jak jen to jde.

Jako správní ideologové, multikulturalisté prostě abstrahují od reality, která neladí s jejich myšlenkovými šablonami. Ty, a hlavně sebeobraz ušlechtilých humanistů, jsou jim milejší než životy spoluobčanů; na obé si příliš zvykli. Když jim tedy poukážete na krušné soužití s muslimy v západních městech, hrají oblíbenou hru na hluchoněmé. Ulpívají přitom na obecných frázích a zdůrazňují pravdy, které nikdo nepopírá: že imigranti mají lidskou důstojnost (tu mají i nacisté a komunisté), že existují umírnění muslimové (což v daném problému nic nedokazuje; všichni komunisté také nebyli sadisté), že islám je mírumilovný, protože v koránu se mluví o míru a o lásce (Sověti také mluvili o míru; v koránu se mluví také o zabíjení nevěřících).

Jedna dobrá, také ještě multikulti zasněná duše, mi sdělila, že o No-Go zónách nic neví, protože tam nebyla; že to tedy pro ni není relevantní argument. Nezbylo než podpořit její sebeobranu tím, že v ČT o nich také nemluví. Také jsem se od ní dověděl, že ty mečové texty musejí být správně interpretovány. Už jsem se ale od ní nedověděl, podle jakých kritérií, a také, proč by neměly být interpretovány i ty texty o lásce.

Existence No-Go zón také názorně ukazuje, jak falešná je karta mírumilovných muslimů. Kdo se obává islámské komunity jako agresivní a nepřátelské k lidským právům, netvrdí, že všichni její členové jsou takto špatní, jak hloupě předstírají multikulturalisté. (Predikát kolektivního pojmu není tím samým predikátem o členech kolektivu; je-li les hluboký, neplatí to o stromech v něm.) Multikulti ideologové ale mají jako lidé zvláštního ražení i zvláštní logiku. Podle ní pak s trapným patosem umravňují oponenty, že prý aplikují princip kolektivní viny, že hází všechny muslimy do jednoho pytle.

Oponent však klidně připustí existenci umírněných muslimů; připustí klidně i to, že tvoří většinu. Ale tahle většina je houby platná, jak mimo jiné ukazuje situace v dobytých zónách. V konfliktech, kde se nehlasuje, nerozhoduje většina. A v islámské komunitě už vůbec ne. Takže se můžeme ptát: jak se ti umírnění chovají při násilném šíření islámu či přebírání moci? Protestují snad? Zřejmě slabě. Spíše je pravděpodobnější, že poskytují militantům tichou podporu, ať už ze strachu, nebo z (náboženské, kulturní, kmenové) sympatie.

Přes všechny multikulti agitky si už tohle všechno česká veřejnost uvědomuje. Proto se rozumně obává té agresivní teokratické směsi náboženství, ideologie a práva muslimů. Signatáři však věří, že jsou myšlenkově na výši, když v tomto kontextu zpozdile rozlišují islamisty a umírněné muslimy. Stejně tak propadají i morálnímu sebeklamu, když požadují, aby všem, kdo hledají v Evropě útočiště, bylo zajištěno bezpečí a dobré zacházení. Také tento požadavek dokazuje, jak jsou vzdáleni realitě. Musí od ní hodně abstrahovat, aby udrželi zdání, že se dá problém současné imigrace redukovat na ty, kteří skutečně prchají, aby zachránili holé životy. Shlížejí se přitom ve zdánlivé ušlechtilosti vlastních motivů a jednoduše ignorují brutální následky svých nedomyšlených návrhů, pokřivených hodnocení, preferencí a činů, z nichž takové státem dozorované vyhánění původních obyvatel z vlastních domovů nepatří ještě k těm nejhorším.

Nikdy jste, milé vědecké elity, neslyšely o ekonomických imigrantech? Nikdy jste neslyšely o tom, že se mezi ně bez problémů vměšují islamisté a že jsou k nerozeznání? Podle tajných služeb jsou jich jen ve Francii tisíce a nezdá se, že tyto počty budou vlivem idiotské imigrační politiky EU klesat. Vy si ovšem honíte morální ego apelem na dobré zacházení. Jak dobré zacházení si představujete, když jde z velké části o ilegální imigranty, kteří porušují zákon, protože se prostě jen chtějí mít líp na úkor druhých, přičemž je levicoví pomatenci přesvědčují, že na to mají lidské právo. Spíše než s lidmi kritického myšlení a zdravého rozumu byste si rozuměli s mladými radikály zelených, kteří na svých demonstracích ujišťují, že člověk není ilegál. Svým chladným, kritickým myšlením jim pak z toho jistě vyvodíte, že právo a spravedlnost člověka vlastně jen zotročují. Dost jste se tím pamfletem ztrapnili.

Jiří Fuchs

4 Komentáře k "Jiří Fuchs: Nakřáplý hlas českých vědců"

 1. Pavel M. | 5.10.2015 z 9:56 |

  Skvělý komentář,nicméně doba je nahluchá k argumentům,je třeba více křičet…

 2. solipso | 5.10.2015 z 11:36 |

  Že je někdo vědec ještě neznamená, že to není současně grázl nebo blbec. Dr. Mengele nebo prof. Nejedlý byli konec konců také vědci.
  Pokud by v naší vlasti došlo v důsledku radikalizace politického klimatu k převzetí moci konservativním disentem, pak by v čele nové vládnoucí elity měli stanout důslední metafyzikové.

 3. Libor Rösner | 5.10.2015 z 17:17 |

  Jedna kamarádka byla počátkem srpna v Budapešti, bylo to ještě dříve, než média začala psát o tamních přeplněných nádražích. Už tehdy byla ale plná „uprchlíků“. Ona tam jela v rámci nějakého setkání charitativních pracovníků a při té příležitosti šli právě na to nádraží. Všichni do jednoho, jichž se ptali (byli to všichni Afghánci), říkali, že utíkají, poněvadž u nich je špatně a v Německu, kde mají tetu, bratra, bratrance atd., bude líp. Vrchol byl, když někteří na otázku, jak moc bylo namáhavé přijet sem z Afghooše vlakem, odpovídali, že právě kvůli té únavě přijel taxíkem…

 4. Marta Nováková | 5.10.2015 z 18:12 |

  Nejdříve jsem si přečetl článek a následně jsem si přečetl kdo je Jiří Fuchs. Oboje mně příjemně potěšilo. Zlatý internet.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*