Synoda, den druhý: Papež František promluvil, kardinál Erdö otevřel rozpravu a objevil se „úděsný eurocentrismus“

Papež František zahájil první pracovní jednání synody vystoupením, v němž účastníky vyzval k „apoštolské odvaze a evangelijní pokoře“. Synodní otcové potřebují „apoštolskou odvahu, která se nesmí bát tváří v tvář svodům světa,“ jež se snaží „uhasit v lidských srdcích světlo pravdy.“Apoštolská odvaha se však zároveň nechvěje strachem „před tvrdostí některých srdcí, která i přes dobré úmysly odvádějí lidi dál od Boha,“ řekl papež František. Evangelijní pokora znamená „odkládat vlastní názory a předsudky, abychom naslouchali svým spolubratřím a dali se naplnit Bohem.“ Je to pokora, „která nás vede k tomu, abychom neukazovali prstem a neodsuzovali druhé, ale podali jim pomocnou ruku, aniž bychom se jim cítili být nadřazeni.“ „Synoda je bezpečné místo, kde máme naslouchat Duchu svatému a Bohu, který nás vždy překvapuje,“dodal papež. Je to cesta, „po níž jdeme společně v duchu kolegiality.“

Rozpravu pak zahájil kardinál Peter Erdö, který téměř hodinu představoval otázky, o nichž bude synoda po tři týdny jednat. K široce diskutované otázce pastorační péče o rozvedené katolíky žijící v novém civilním manželství kardinál Erdö uvedl, že pastýři musejí být připraveni pomoci párům zjistit, zda jejich církevní manželství bylo platné. Šlo-li o platné manželství, je nerozlučitelné, jak učil sám Ježíš, řekl. „Boží milosrdenství nabízí hříšníkovi odpuštění, ale vyžaduje obrácení.“ Není-li možné, aby se člověk vrátil k manželovi či manželce, pak Církev vyžaduje, aby se partneři v novém svazku zdrželi sexuálního aktu. „To, co znemožňuje přistupovat k eucharistii, není selhání prvního manželství, ale soužití v druhém vztahu.“ Kardinál Erdö dále uvedl, že synoda má pečlivěji zkoumat myšlenku „cesty pokání“, která by vedla k tomu, že by tito lidé dostali rozhřešení a byli připuštěni k eucharistii, možná postupně. Avšak jak řekl, podle jeho názoru by taková cesta nezbytně vyžadovala slib sexuální abstinence. „Mezi pravdou a lží, mezi dobrem a zlem nejsou žádné mezistupně,“ řekl. „I kdyby některé formy soužití měly určité pozitivní aspekty,“ například společnou péči o děti, „ještě z toho nevyplývá, že lze tyto svazky prezentovat jako dobré.“

Kardinál Erdö vyzval své spolubratry, aby obhajobu Kristova učení nezměkčovali. „Budeme-li druhým upřímně říkat, v co věříme, nemusíme se bát, že by nám nerozuměli, protože i my jsme dětmi své doby,“ řekl. „I když ne každý přijme to, co hlásáme, přinejmenším bude naše nabídka srozumitelná.“

Na otázky novinářů později kardinál Erdö řekl, že potvrzení nerozlučitelnosti manželství a odklon od hledání pastorační cesty, která by těmto párům umožnila přistupovat ke svatému přijímání, o nichž mluvil ve své zprávě, jsou výsledkem příspěvků katolíků z celého světa po loňské mimořádné synodě.

Na stejně kontroverzní otázku, zda by měla Církev zaujmout pozitivnější postoj k homosexualitě a stejnopohlavním svazkům, kardinál Erdö ocitoval dokument Kongregace pro nauku víry z roku 2003 a odpověděl, že „neexistuje základ, na němž by bylo možno srovnávat nebo uvádět analogie, ani vzdálené, mezi homosexuálními svazky a Božím plánem pro manželství a rodinu.“

Pařížský kardinál André Vingt-Trois, jeden z předsedajících synody, řekl novinářům: „Jestli se těšíte na spektakulární změnu učení Církve, budete zklamáni.“

Zvláštní sekretář synody, arcibiskup Bruno Forte z Chieti-Vasta, však zároveň uvedl, že „synoda se neschází proto, aby nic neřekla.“ Cílem je najít nové pastorační metody, aby se Církev „přiblížila mužům a ženám naší doby.“

– – –

Po včerejším oznámení komise, která bude koncipovat závěrečný dokument synody, dnes někteří účastníci poukazovali na to, že z deseti jejích členů je pět Evropanů, jeden Latinoameričan, jeden Asijec, jeden Afričan, jeden Severoameričan a jeden otec z Oceánie. V Severní a Latinské Americe přitom žije nejméně 50 procent světové katolické populace. Spolu s Afrikou a Asií jde přibližně o dvě třetiny katolíků. Na rozdíl od Evropy jsou to často nejživější, nejživotaschopnější a evangelizačně nejangažovanější součásti světové Církve.  Přesto je v komisi pět Evropanů a z ostatních kontinentů jen po jednom.

Jeden ze synodních otců nazval toto složení „úděsně eurocentrické“ a je těžké ho obvinit z toho, že přehání. Navíc upozornil na to, že velká většina členů komise, které jmenoval generální sekretář synody kardinál Lorenzo Baldisseri (bez konzultace s generální radou synody) buď minoritní postoj k podávání svatého přijímání rozvedeným a civilně znovusezdaným, běžně známým jako „Kasperův návrh“, podporuje nebo s ním sympatizuje.

 

Zdroj: catholicherald.co.uk, cfnews.org

Přidej komentář jako první k "Synoda, den druhý: Papež František promluvil, kardinál Erdö otevřel rozpravu a objevil se „úděsný eurocentrismus“"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*