Synoda, den čtvrtý: Může mít nauka místní odlišnosti?, konvertité píší papeži, „lehká beznaděj“

Na pravidelné tiskové konferenci k synodě řekl arcibiskup Charles J. Chaput z Filadelfie, že lobbovat se začne, kdykoli se sejde větší skupina lidí, i když je to světová biskupská synoda. „Nemělo by nás to překvapovat ani pohoršovat, pokud se to děje otevřeně a čestně a ne tak, že by se někdo snažil vyhrát, spíše než dospět k pravdě.“

Jeden z novinářů se biskupů zeptal, zda existuje možnost, že by národní nebo regionální biskupské konference dostaly větší odpovědnost za některé záležitosti, včetně pastoračního přístupu k manželství, vzhledem k různosti problémů, které mají dopad na rodiny na různých místech světa. Arcibiskup Chaput odpověděl: „Katolická církev je ,katolická’, když se rozprostírá všude a vítá každého, ale také všude věří stejným věcem, pokud jde o náš vztah k Bohu a naše vztahy navzájem. Něco z toho se lépe řeší univerzálně a něco lze lépe řešit lokálně. Různost v Katolické církvi zároveň vždy slouží jednotě,“ a tak „si nemyslím, že je vhodné, aby biskupské konference rozhodovaly o věcech nauky a podobně.“ Belgický biskup Johan Bonny z Antverp však včera na synodě řekl: „Biskupové se ve svých místních církvích setkávají s velmi různými otázkami a potřebami, na které dnes musejí dát pastorační odpověď.“

Otevřený dopis katolických konvertitů papeži a synodě

Více než 130 konvertitů z celého světa podepsalo dopis Synodě, v němž dosvědčují skutečnost, že vytrvalost Církve v oddanosti nejhlubší pravdě o tělesné lidské existenci je přitahovala a byla jim znamením, že Církev je nejjistějším spojením s Vtěleným Ježíšem Kristem.    

Dopis byl motivován obavami z některých návrhů na způsob řešení krize rodiny v současném kulturním kontextu. Zabývá se zejména návrhy na změnu praxe Církve, pokud jde o podávání eucharistie rozvedeným a civilně znovusezdaným, ale i na otevírání se soužití bez sňatku, antikoncepci a homosexualitě. Signatáři trvají na tom, že tyto návrhy nejen odporují učení Církve o manželství, sexualitě a rozdílech mezi pohlavími, ale že je zde riziko, že ještě zhorší právě to utrpení, které se snaží zmírnit. Především však připomínají synodním otcům přitažlivost učení Církve – jakkoli je někdy náročné – neboť vyjadřuje přitažlivost Krista, Slova, které se stalo tělem. Svým svědectvím chtějí povzbudit synodní otce, aby Církev byla i nadále odpovědí na nejhlubší touhy lidského srdce. „Myslíme-li na příští generaci, jak by tyto změny mohly v mladých lidech živit úctu ke kráse nerozlučitelného manželství?“ ptají se signatáři, mezi něž patří i známý pro-life aktivista Austin Ruse nebo Stephen Wood, předseda Family Life Center International.

Kardinál Chaput: „Lehká beznaděj“

Filadelfský arcibiskup Charles Chaput řekl, že pracovní dokument biskupské synody „vyvolává lehkou beznaděj“. Instrumentum laboris, které má být vodítkem pro diskusi biskupů, bylo během prvních dvou dnů kritizováno v příspěvcích mnoha řečníků. Arcibiskup Chaput se ke kritikům připojil, když řekl, že dokument nedělá dojem křesťanské naděje. Instrumentum nevyjadřuje důvěru, že katolíci s pomocí milosti mohou odolat tlakům, které podrývají manželství a rodinný život. Arcibiskup pokračoval: „To probouzí ducha kompromisu s určitými hříšnými modely života a vede k redukování křesťanských pravd o manželství a sexualitě na soubor krásných ideálů. Důsledkem je pak to, že se Církev vzdává svého spasitelného poslání. Práce této synody musí dát najevo mnohem větší důvěru v Boží slovo, v proměňující moc milosti a ve schopnost lidí skutečně žít to, co Církev hlásá. Také by měla ocenit hrdinství opuštěných manželů, kteří zůstávají věrní svým slibům a učení Církve.“

 

Zdroje: catholicherald.co.uk, dads.org, catholicculture.org

Přidej komentář jako první k "Synoda, den čtvrtý: Může mít nauka místní odlišnosti?, konvertité píší papeži, „lehká beznaděj“"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*