Růžencové procesí na úmysl synody, St. Mary’s, Kansas (video)

4. října se v St. Mary’s (Kansas) uskutečnilo růžencové procesí ke cti Panny Marie, které za účasti více než tisíce věřících prošlo ulicemi města. Procesí, které pořádalo Kněžské bratrstvo sv. Pia X., se konalo na úmysl zdárného průběhu synody o rodině, tj. aby synoda potvrdila posvátnost manželství a rodiny.


Zdroj: sspx.org

19 Komentářů k "Růžencové procesí na úmysl synody, St. Mary’s, Kansas (video)"

 1. solipso | 8.10.2015 z 20:09 |

  Skutečnost, že Bratrstvo dává takto ostentativně najevo, jak velmi mu záleží na výsledku pro katolíka a KC v podstatě zcela bezvýznamné (protože z hlediska katolické víry bezobsažné) synody, ukazuje na fakt, že vlak do Říma zřejmě právě minul další (poslední?) výhybku.

 2. Chápu, že měřítkem katolíka je jeden Solipso. Ale obávám se, že tohle Bratrstvo zdědilo po svém zakladateli, který se svého času také vzrušoval mezináboženským setkáním v Assisi, přičemž vůbec nepochopil, že čím více synkretismu a rouhání, tím více dobra pro jedninou pravou církev solipsistickou. Doporučuji udělat soukromé procesí kolem baráku na úmysl „zdárného“ průběhu synody, tj. aby odsouhlasila přijímání pro rozvedené a požehnala svazkům homosexuálů (ach, toho dobra co z toho poplyne!). Ne, ne, nesnažte se mi namluvit, že Vás synoda také nevzrušuje. Četnost Vašich diskusních příspěvků pod články o této „v podstatě zcela bezvýznamné synodě“ svědčí o opaku. Nestyďte se to před světem přiznat. Prý jsou dnes v módě „coming-outy“.
  Cesty všech katolíků vedou do Říma, muslimů do Mekky a židů do Jeruzaléma a Osvětimi. Tak už to na tom světě chodí.

 3. David Hibsch | 9.10.2015 z 12:12 |

  Chci poděkovat všem, kteří se rozhodli realizovat tento web. Po ukončení ISJ, zde takový web skutečně chyběl.

  Jinak k tématu. A co kdyby FSSPX napsalo, že konání této mariánské pobožnosti je na úmysl, aby byla nadále držena pravověrná nauka o rodině a manželství? To by pak byla na místě otázka, kdo ji tedy má držet. FSSPX na této nauce nic nemění, věřící k něčemu takovému nejsou zmocněni, takže jediný kdo je zde vyzýván nauku držet je Církev, kterou však někteří označují za KHS (Katolická – „obecná“ humanistická sekta). Avšak tahle formulace úmyslu by je tolik nedráždila, byť jde jen o hru se slovíčky, přičemž se význam nemění. Pak by někdo mohl říci, že se tato pobožnost vůbec konat neměla, pro absenci důvodu, protože FSSPX a věrní věřící, nikdy nauku o rodině a manželství nezpochybňovali. Dostaneme se k otázce co je Církve a kdo do ní patří, kdo už ne a za jakých podmínek, a to už tady mnohokrát bylo. Závěr by asi byl takový, že hierarcha, který v nauce zbloudil, tímto automaticky pozbývá svého úřadu (okamžitě ztrácíme přehled a můžeme jít domů). Nějak mi to celé připomíná husitskou mentalitu. Pokud vím, tak ani Náš Pán Ježíš Kristus nezpochybňoval legitimitu Kaifáše, tedy že byl legitimním veleknězem, byť byl bludařem a nehodným posvátného úřadu.

 4. Postoj, o kterém píšete, vyplývá z komentáře ve videu. Byl jsem líný ho překládat… Příště lenost snad přemohu. Kdo ví.

  Martin R. Čejka

 5. „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, kteří si libují … na rozích trhů stojíce se modliti, aby byli viděni od lidí.“ (Mt 6, 5)
  „Pravá mariánská úcta je niterná, … [a] nezištná.“ (Sv. Ludvík z Montfortu)

  Nechci prudit, leč domnívám se, že takováto přespříliš patetická gesta, profesionálně filmovaná z bezpilotních letadel, s ještě patetičtějším komentářem (myslím ten ve videu), nemá nikdo zapotřebí.

  (Na synodě totiž málo záleží, potřebná praktická opatření byla již přijata Františkovými motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus a Mitis et misericors Iesus. Synoda tak klidně může skončit remízou či „zázračným“ vítězstvím konservativců.)

  Leda že by „někdo“ chtěl ze synody vytěžit politický či praktický kapitál. Pak bych takovou reklamu chápal. Čas ukáže, zanedlouho udivíme.

 6. Mohu se zeptat, odkud čerpáte své hluboké znalosti?

  Procesí (viz jakýkoliv slovník) je slavnostní církevní průvod, v podstatě veřejná manifestace víry. Pokud to dokážete dělat niterně ve své komůrce, pak Vám blahopřeji k Vašim nadpřirozeným schopnostem. (Už vidím hezkou slavnost Božího Těla u Vás doma. Zkuste i dělostřelecké salvy, jak bylo zvykem. Ale niterné!) Církev procesí dělala vždycky, a čím slavnější vznešenější, tím lépe. Panna Maria v Lurdech byla jiného názoru než Vy, a proto řekla: „Nechť přijdou procesí.“

  Pokud Vám vadí používání dronů, dejte se k amišům, a pokud Vám vadí „patos“, tak se dejte k „holostěncům“ a barokním kostelům a knihám se vyhýbejte obloukem.

  No, co je zbytečné a co ne, to posoudí asi nakonec nejlépe Pán Bůh. Neřekl bych, že modlitba růžence patří zrovna mezi ty zbytečnosti. Byť se Boží milost může projevit překvapivým způsobem (např. dle Solipsovy naděje). Jak říká papež František: „Bůh je Bohem překvapení.“

  Martin R. Čejka

 7. Na námitku ve stylu „Domnívám se, že 30°C v kanceláři nemáme zapotřebí“ se mi dostalo odpovědi ve stylu „Pokud Vám vadí teplo, jděte si sednout do sněhu!“ a ironické otázky. Přiznávám, že jsem to nečekal.

  Jsem docela alergický na pokusy o manipulaci (proto jsem také před pár lety ukončil styky s mistrem v tomto oboru), prosím tedy, aby mi nebylo podsouváno, že mám něco proti procesím, technickým zařízením, patosu (ve správné míře!) nebo dokonce modlitbě svatého růžence. Nemám.

  Naopak, mám něco proti jejich zneužívání k manipulaci, jako tomu bylo už v případě dvou růžencových kruciát uskutečněných v roce 2006 („za uvolnění mše všech časů“) a 2008 („za zrušení exkomunikačního dekretu“). Jak víme, obě tato „vstřícná gesta vůči tradici“ ze strany koncilních autorit jsou problematická, neboť obsahují nejen dobré aspekty, ale i určité – pro (tradičního) katolíka neakceptovatelné – defekty. Problém je, že tato defektní řešení byla připisována zásluze naší Paní, a to falešně, neboť obě akce (jakožto nové podmínky FSSPX pro jednání s Římem) byly předem dojednány a přislíbeny v rámci diskrétních setkání GREC, jak o tom píše P. Lelong v knize „Pro nutné smíření“ s poznámkou: „Vůle Říma učinit vše pro smíření s námi byla přivítána na obou stranách.“ (Père Michel Lelong: Pour la nécessaire réconciliation: le groupe de réflexion entre catholiques GREC, str. 109)

  Proto jsem vůči tomuto způsobu presentace modlitby růžence obezřetný. Nemějte mi to prosím za zlé. Jak říkám, čas ukáže.

 8. Vážení pánové, omlouvám se, že se Vám vměšuji do diskuse, ale mohu-li něco říci, tak podle mého soukromého a omylného názoru zde došlo k nedorozumění mezi panem JS a panem MRČ.
  Pan JS kritizuje nikoliv to, že se pořádají takováto růžencová procesí (a katolická procesí obecně), ale to, že jsou točena (zde via drons) a okázale vystavována na odiv prostřednictvím sítě sítí.
  « Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat! »
  S úctou

  s. Catharina T.O.P.

 9. Na zprávu o procesí, jste citoval Mt 6, 5 a sv. Ludvíka, přičemž obojí hovoří o soukromé zbožnosti. Na tento nesmysl jsem také reagoval. Rovněž tak jsem reagoval na nesmyslnou výtku ohledně použití dronů a „patosu“.

  Pokud jste měl na mysli něco jiného, než co jste napsal, jak vyplývá z tohoto Vašeho příspěvku, nemohl jsem to tušit, neboť telepatii neovládám.

  Neradil jsem Vám, abyste šel do sněhu, jak se mylně domníváte, nýbrž abyste šel do jiné kanceláře.

  Martin R. Čejka

 10. Sv. Maxmilián by natočil procesí deseti dronama a zveřejnil by to na všech sociálních sítích, včetně křovácké, pokud by nějaká taková existovala.

  Martin R. Čejka

 11. Renda | 10.10.2015 z 22:22 |

  Ono už je dopředu rozhodnuto , několik náhradních plánů , pokud to kasperovcům nevyjde…anulace , samostatné určení BK k těmto věcem , tedy schizma .Od 8.12. se dát katolicky rozvést bude tak lehké .

 12. Ondřej Karták | 11.10.2015 z 9:26 |

  KHS znamená „koncilní humanistická sekta“, nikoliv „katolická humanistická sekta“. Nevím kdo tento termín vymyslel, ale poprvé jsem jej četl v článku P. Stehlina, který vyšel na Katolikrevue.

  Když by si pan Hibsch vzal Theologickou summu sv. Tomáše, zjistil by, že heretik může být od Církve oddělen nedokonale (pouze v rovině svědomí) a že když mu nepomůže ani napomenutí, má být prohlášenou exkomunikací odťat úplně tedy i ve veřejném oboru.

  Protože heretičtí hierarchové nejsou nejvyšším veleknězem souzeni a vyvrženi, ba nejvyšší velekněz sám nevěří v katolického Boha jak se nechal slyšet, zůstávají jako shnilé maso na těle Církve, aniž by od ní byli úředně a veřejně odděleni v plném slova smyslu.

  Tak může být Římský velekněz, který nevěří v katolického Boha přednostou KHS i papežem pravé Církve na způsob personální unie, aniž by bylo nutné podléhat sedevakantistickým a dohnalovským úchylkám.

 13. David Hibsch | 11.10.2015 z 11:26 |

  Děkuji pan Kartákovi za opravu výkladu zkratky KHS. I v tom ostatním souhlasím. To je velmi pěkný termín „personální unie“. Uznávám, že z Teologické sumy jsem toho zase tak moc nečetl. Nejsem teolog a používám jen svůj vlastní, samozřejmě nějak formovaný, selský rozum, který může podléhat omylům. Pokud jde o papeže, tak uznávám úřad a ten pán co tam momentálně vládne mě moc nevzrušuje, řekněme, že mě vzrušuje podobně jako mě vzrušoval Generální tajemník ÚV KSČ. Raději se chápu ružence.

 14. Ad Ondřej Karták: Ano, jenomže to se míjí s tím, co psal David Hibsch. Sv. Tomáš hovoří o formálním heretikovi, jenž za něj nebyl zatím veřejně prohlášen.

  Hibsch, alespoň jak to chápu, píše o samosoudu, který rozhoduje, zda dotyčný je formální heretik, případně jej odsuzuje.

  Z toho, co píšete, vyplývá, že členy „koncilní humanistické sekty“ považujete za takovéto formální heretiky, a to nejen obecně, ale také v případě konkrétních lidí. To se ale můžete pouze soukromě domnívat, těžko to můžete veřejně deklarovat (nanejvýš v hospodě), jelikož k takovému soudu nejenže nemáte nutné prostředky, ale také autoritu. Zůstal bych v obecné rovině, tím se nic nezkazí.

  Na obranu sedesvakantistů třeba říct, že někteří teologové jsou jiného názoru nežli sv. Tomáš.

  Martin R. Čejka

 15. solipso | 11.10.2015 z 11:59 |

  Mám dojem, že P. Stehlin tehdy psal o pokoncilní ekumenické sektě. Termínu KHS jsem začal používat proto, že se domnívám, že humanismus je daleko podstatnějším atributem než ryze akcidentální ekumenismus; koncilní (a nikoliv pokoncilní) proto, že koncil v ní stále působí a probíhá.

 16. Myslím, že jsem ho použil ještě dávno před Vámi. Sand ještě v dobách, kdy jste byl „shnilým masem“.

  Martin R. Čejka

 17. solipso | 11.10.2015 z 13:20 |

  Je to možné. Ten termín je tak nasnadě, že by bylo zvláštní, pokud by jeho objev byl nějak exklusivní.

 18. solipso | 11.10.2015 z 14:05 |

  Každopádně GOOGLE tento pojem nachází poprvé v roce 2011 u mého komentáře v Ignácově žumpičce.

 19. Svého času jsem to použil v diskusi na stránkách, jejichž jméno se slušný člověk neodvažuje vyslovit. Asi je to smazáno. Ale pravděpodobně jsem to někde četl a utkvělo mi to v podvědomí. Autorem nejsem.

  Martin R. Čejka

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*