První informoval o dopisu 13 kardinálů papežův důvěrník Andrea Tornielli

Také na další tiskové konferenci, třetí v pořadí, kritizoval vatikánský mluvčí Lombardi „osudný dopis, který vyvolal daleko větší ohlas, než si zasloužil“. Dosud se mělo za to, že jako první, kdo tento soukromý dopis zveřejnil, byl novinář-vatikanista Sandro Magister, konzervativec, jemuž před několika měsíci byla odňata akreditace. Tím padá stín na kardinály, kteří brání na synodě rodinné hodnoty, jakoby únik tohoto soukromého dopisu pocházel od nich. Jenže omyl!

Magister k tomu napsal: „Zástup prelátů a žurnalistů zapomíná, že prvním, kdo nechal zprávu o tomto důvěrném aktu explodovat, nebyl žádný agent signatářů dopisu, ale s papežem Františkem přátelsky spjatý a jemu blízko stojící vatikanista, který je častým hostem v Domu sv. Marty a publikuje s papežem četné rozhovory: Andrea Tornielli, koordinátor zpravodajského portálu Vatican Insider“. Tornielli je též známý svojí knihou o papeži Františkovi, kterou příznačně nazval „Papež, který mění Církev“.

Tornielli už minulý čtvrtek 8. října zveřejnil článek o „13 synodálních otcích“, kteří se obrátili na papeže s kritickými připomínkami. To bylo plné 4 dny předtím, než se objevil Magistrův článek. Tornielli ho publikoval ve Vatican Insider a v deníku La Stampa. To znamená, že již den předtím, tj. ve středu 7. října, musel informace o dopisu mít. La Stampa zveřejnila článek pod titulem: „Řízená synoda: Žaloba 13 prelátů. Odpověď papeže: Konec s konspirativní logikou“.

V článku La Stampy 8. října podává Tornielli zprávu o 13 synodálních otcích a signatářích kritického apelu na papeže. Jmenovitě byl uveden pouze kardinál George Pell, prefekt kongregace pro ekonomické záležitosti, jehož Tornielli označil za „nejtvrdšího“. Přesto tento „dvorní“ Františkův vatikanista nenapsal výslovně, že se jednalo o dopis. Použil formulace, že „13 synodálních otců apelovalo na papeže“ a sice už první den práce synody, tj. v pondělí 5. října.

Poté Tornielli jmenoval témata, která se skutečně nacházejí v dopise publikovaném Magistrem 12. října. To tedy znamená, že Tornielli s velkou pravděpodobností viděl tento dopis hned poté, co byl papeži předán. Jinými slovy tedy: Papež sám musel Torniellimu dopis ukázat.

Tornielli představil dopis a jeho signatáře tak, aby je ukázal v co nejhorším světle. Označil je jako „lobby“, která se pokouší, motivovaná „konspirativní logikou“, vyvinout tlak s cílem „vyvolat dojem, že synoda je řízena generálním sekretariátem a potažmo papežem, aby kráčela směrem k otevřenosti“.

Článek potom opakoval výslovně „odpověď“, kterou poskytli 6. října v synodní aule generální sekretář kardinál Baldisseri a papež František, aniž by přitom zmínili jména stěžovatelů a jejich dopis.

Rekonstrukce:

Pondělí, 5. října 2015

Kardinál George Pell předává osobně papeži Františkovi odpoledne, v rámci 2. generální kongregace, kritický dopis, podepsaný 13 kardinály, synodálními otci, kteří hovoří jménem „mnoha“ dalších synodálních otců.

Papež si musel uvědomit explozivní význam dopisu.

Úterý, 6. října 2015

První protireakce papeže Františka:

Na počátku 3. generální kongregace si vzali kard. Baldisseri a papež František nečekaně slovo. Nevzpomenuli ani dopis, ani signatáře. Oba hovořili jen o ostré kritice a „konspirativní hermeneutice“.

Středa, 7. října 2015

Druhá protireakce papeže Františka:

Papež ukazuje Torniellimu, svému důvěrníkovi mezi vatikanisty, dopis. Ten je ještě důvěrný. Počítá se ale s tím, že pravděpodobně bude publikován. Kdo tento první krok učiní, bude mít náskok a může směr diskuse ovlivnit.

Tornielli činí tento první krok, aby předešel papežovy kritiky.

Čtvrtek, 8. října 2015

Tornielli odhaluje v La Stampa a Vatican Insider „starost“ těchto prelátů jako spikleneckou teorii a předhazuje jim odboj proti papeži Františkovi. To, že tito preláti nejsou uvedeni jménem, způsobilo nejspíš, že tento Tornielliho článek zapadl. Jedním z mála, kdo si ho všiml, byl právě Sandro Magister, který se snažil dopídit bližších infiormací. Výsledkem bylo publikování dopisu 12. října, byť s nejasnostmi ohledně přesného znění a podpisů signatářů, který zapůsobil jako bomba.

Pobouření nad zveřejněním a jeho adresáti

Jestliže tedy mnoho tiskařské černě a slov bylo vyplýtváno na rozhořčení nad únikem dopisu určeného důvěrně pouze papeži, tak je zřejmé, že platí falešným adresátům. Není to Sandro Magister a není to 13 podepsaných (z nichž dosud za svým podpisem pevně stojí jen 12), nýbrž jsou to právě Andrea Tornielli a papež František. V kruhu papežových důvěrníků se počítalo s tím, že zveřejnění obsahu dopisu Torniellim bez uvedení dalších konkrétností vyprovokuje někoho z kruhů obránců neměnné nauky Církve a odpůrců „nového milosrdenství“ k zájmu o podrobnější fakta. Tím se stal právě Magister. Pak už nebylo těžké zařídit, aby dostal text dopisu a jména signatářů. Tyto publikované konkrétní údaje potom svolaly bouři hněvu na Magistra a na sigantáře dopisu, jakoby oni byli tím, kdo tady inicioval další „vatileaks“, únik informací. Zájmem je kompromitovat obránce rodiny na synodě jako lidi, kteří pracují pochybnými metodami, únikem informací a manipulacemi, ve skutečnosti je to však právě opačná strana (Lombardi, Semeraro, Forte, Baldisseri), kdo takových metod používá.

Giuseppe Nardi

 

Zdroj: katholisches.info

Přeložil R. Malý

2 Komentáře k "První informoval o dopisu 13 kardinálů papežův důvěrník Andrea Tornielli"

 1. Diktátor | 16.10.2015 z 22:46 |

  Tohle se mi zdá už trochu přehnané. Myslím, že takhle křečovitě a nelogicky bránit tzv. „obránce rodiny“ je zbytečné. Samozřejmě, že Magister udělal přinejmenším hloupost a pokud tomu je tak, jak se autor článků domnívá, tak je užitečný idiot a člověk, kterému je slovo „soukromé“ cizí. Dělat z „obránců rodiny“ světce je pokrytecké, nesmíme zapomínat na to, že jsou to v drtivé většině případů stejně modernisti, kteří mají ještě trochu soudnosti, co se rodiny týká.

  Stále čekám na to, až některý biskup přednese jako návrh řešení tématu „znovusezdaných“ PREVENCI před manželstvím. Aneb, aby se eliminovalo co nejvíce případů, kdy dochází k rozvodu / anulaci.. Otázka zní, jak pastoračně vychovávat a především vzdělávat lidi, kteří chtějí vstoupit do manželství. Kupř. skoro automatický dispens pro vstup do manželství s jinověrci / bezvěrci, který dnes běžně funguje je pro katolíky velice nemilosrdný. atd atd atd…

  Kdyby tzv. „obránci rodin“ byli skutečně tradiční a hájili by vhod či nevhod svatou nauku Církve, vypadalo by to úplně jinak než to vypadá.

 2. Nezdá se mi, že by autor dělal z „obránců rodiny“ světce, jen si cení jejich úsilí a neupírá jim zásluhy. Mohli se jako většina rozhodnout „mít klid“, ale s ohledem na své svědomí tak neučinili. To je třeba ocenit dokonce i u pohanů.

  S Magistrem máte pravdu, je to strašná „drbna“. Ale zase, byl ochoten obětovat svou kariéru a psát nepohodlné věci.

  Váš postřeh o prevenci manželství je velmi trefný!

  Martin R. Čejka

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*