Kardinál Burke exkluzivně pro LifeSiteNews: Některé návrhy na synodě jsou „prostě v rozporu“ s katolicismem

Po tiskové konferenci iniciativy Hlas rodiny s kardinálem Burkem, která se ve čtvrtek konala v Římě, poskytl pan kardinál portálu LifeSiteNews rozhovor o probíhající synodě o rodině a zejména o kontroverzním návrhu opata Jeremiase Schrodera, aby rozhodnutí, jak zacházet s otázkami, jako je homosexualita a rozvod, bylo ponecháno na biskupských konferencích. Kardinál Burke rovněž kritizoval tzv. „Kasperův návrh“. Řekl, že je zalžen na falešné představě, „že nauka a pastorační praxe jsou spolu v jakémsi konfliktu“.

Přinášíme přepis tohoto rozhovoru:

LSN: Vaše Eminence, jaký je váš názor na myšlenku „regionální různosti“ v Církvi? Měli by mít místní biskupové na pastorační úrovni pravomoc rozhodovat o otázkách souvisejících s „přijímáním homosexuality ve společnosti“ a s „rozvedenými a znovusezdanými“?

Burke: To je prostě v rozporu s katolickou vírou i životem. Církev následuje učení našeho Pána Ježíše Krista, tak jak nám ho dal nejprve Bůh při stvoření – tomu říkáme přirozený zákon, který chápe každé lidské srdce, protože bylo stvořeno Bohem. Potom bylo ale také vysvětleno a objasněno Kristovým učením a tradicí Církve.

A tato Církev je na celém světě jediná. Tyto pravdy se nemění podle místa nebo podle doby. Jistě, hlásání těchto pravd bere v úvahu konkrétní potřeby každé oblasti. Nauka se tím ale nemění. Někdy musí být nauka ještě silnější na místech, kde je více ohrožena.

Je to tedy nepřijatelné. Nevím, odkud tento nápad pochází. Ve skutečnosti by znamenal, že Církev už není katolická [všeobecná]. Znamenal by, že pokud jde o učení, už není jedna všude na světě. Máme jednu víru. Máme jedny svátosti. Máme jednu hlavu všude na světě. To znamená slovo „katolická“.

Na tomto nápadu bych také rád okomentoval, co to znamená „pastorační“.

Větší část diskuse, k níž dochází počínaje slavným – nebo spíš neslavným – proslulým projevem kardinála Waltera Kaspera na mimořádné konzistoři kardinálů 20. a 21. února 2014, se soustředila na myšlenku, že nauka a pastorační praxe jsou spolu v jakémsi konfliktu.

To je absurdní. Pastorační praxe existuje proto, aby nám pomáhala žít pravdy víry, prožívat v našich každodenních životech nauku víry. Nemůže tam být konflikt. Například nemůžete mít učení Církve, které říká, že manželství je nerozlučitelné, a potom aby někdo tvrdil z „pastoračních“ důvodů, že člověk žijící v neregulérním svazku může přistupovat ve svátostem, což by znamenalo, že manželství není nerozlučitelné. To je jen falešné rozdíly — falešné kontrasty — a je opravdu nezbytné je vyjasnit, protože vyvolávají nesmírné zmatení mezi věřícími a v konečném důsledku samozřejmě mohou vést lidi k vážnému omylu a velkým škodám pro jejich duchovní život a věčnou spásu.

LSN: Co si mají věřící myslet a co mají dělat, když vidí, že synodní otcové obhajují heterodoxní názory na homosexualitu a rozvod?  

Burke: Následujeme našeho Pána Ježíše Krista. On je náš Učitel. My všichni, počínaje Svatým otcem a biskupy, jsme povinni poslouchat jeho a jeho slovo. Kdyby měl biskup, nebo kněz, nebo kdokoli jiný hlásat nebo tvrdit něco, co je v rozporu s pravdou našeho Pána Ježíše Krista, tak jak nám ji sděluje učení Církve, následujeme Krista.

Říkám lidem, kteří jsou velice zneklidněni, protože se v této době zdá, že skutečně existuje velké zmatení a objevují se opravdu neskutečná prohlášení o víře, že musíme zůstat v klidu, protože v katolické církvi máme učitelský úřad, který je vyjádřen například v Katechismu katolické církve. Prostě musíme tyto věci studovat do větší hloubky, držet se jich s větší horlivostí a nedat se svést na scestí falešným učením, ať pochází z jakéhokoli zdroje.

LSN: Někteří tvrdí, že na synodě je jen velmi málo rozepří a že média jsou vinna tím, že vyrábějí konflikty tam, kde žádné neexistují. Co si o tom myslíte vy?

Burke: Především musím své postřehy vymezit tím, že nejsem účastníkem synody. Do synody nejsem nijak zapojen. Čtu nejen to, co se říká v médiích, ale i oficiální zprávy z Vatikánu. A mluvil jsem s tím či oním synodním otcem. Mám naopak za to, že na synodě jsou velmi silné rozepře. Vzhledem k diskusím, které synodě předcházely, a také vzhledem k Instrumentu laboris [pracovnímu dokumentu synody] s mnoha vážnými problémy, které v něm jsou, by mi připadalo obtížné uvěřit, že by tam nebyly silné rozepře. Jinak nedospějeme k pravdě. Nebudeme chránit a prosazovat katolickou víru, jak jsme povinni.

Čistě můj dojem je, že tam rozepře skutečně jsou. Měl jsem často problémy s médii, která nepředávala přesně, co jsem učil a dělal, ale teď v tomto případě říkat, že média vytvářejí řeči o tom, že na synodě jsou rozepře, myslím znamená přičítat jim nespravedlivě špatnou pověst. Je to docela humorné, protože sami novináři by patrně nečekali, že je budu hájit, ale v tomto případě taková situace asi nastala.

LSN: Vaše Eminence, jménem naší organizace a těch, kdo nás podporují, vám chci vyjádřit velké díky za to, že bráníte naše rodiny.

Burke: A já děkuji vám za všechno, co děláte na podporu těchto základních pravd o lidském životě a rodině jako kolébce lidského života, a také o náboženské svobodě, jejíž podstatou je naše bohoslužba a náš vztah k Bohu. Modlím se za vás a za všechny, kdo se angažujete v obraně lidského života, rodiny a naší náboženské svobody.

Zdroj: lifesitenews.com

7 Komentářů k "Kardinál Burke exkluzivně pro LifeSiteNews: Některé návrhy na synodě jsou „prostě v rozporu“ s katolicismem"

 1. poutník | 18.10.2015 z 16:30 |

  Tváří v tvář naprosté apostázi německé katolické církve (o které se např. čtenáři Katolického týdeníku nemají sebemenší šanci dozvědět), tváří v tvář německým odpadlým biskupům, kteří už veřejně vyhlašují podporu homosexuálním sňatkům v kostele, chválí antikoncepci, už nyní vyzývají ke svěcení žen a k celkovému, naprostému přehodnocení katolické nauky – tváří v tvář této zkáze už konečně musí zaznít otázka: „Proč se papež nevyjadřuje k této apostázi?“ Odpověď je průzračně jednoduchá: protože byl zvolen hlavně hlasy německých a západoevropských modernistů – a plní jen jejich agendu „shora“. Protože cíl papeže a těchto odpadlých biskupů je tentýž: faktická protestantizace, zesvětštění katolické Církve. Není pravdou, že vlastně dva a půl roku nevíme, co si tento papež myslí – je to až příliš zřetelné z toho, jakými lidmi se obklopuje, je to až příliš zřetelné z jeho nečinnosti tváří v tvář zřejmé herezi. Je nutné to říci: Jorge Bergoglio je jedním z těchto lidí, je to heretický papež.

 2. Ten, který vystoupil | 19.10.2015 z 21:15 |

  „Vlak odjíždí do Říma, kdo chce vystoupit, ten vystoupí.“

 3. Jízda vlakem bývá obecně pro silnější jedince. Ale do Říma rozhodně vlakem nejezdit! Trvá to cca 16 hodin, a od té doby, co zednáři zakázali ve vlacích kouřit, se stala takto dlouhá cesta nelidskou. Mně stačí cesta do Varšavy, a to se v Polsku naštěstí na dodržování oněch nespravedlivých zákonů tak přísně nehledí a úplně vzadu v posledním vagónu si může lidská bytost dopřát plodů země a lidské práce.

  Jinak je Řím krásné město. Dojem nezkazí ani skutečnost, že tam žije poměrně hodně Italů a jiných menšin. Na Peroni se dá také zvyknout. Jsou horší piva.

  Martin R. Čejka

 4. Libor Rösner | 20.10.2015 z 9:10 |

  Aby za rok po letošním vítězném šturmu na rodiny (pořád ještě mám naději, snad bláhovou, že to nakonec skončí dobře) nedošlo k synodě o kněžství (témata zdobrovolnění celibátu, kněžky…) a dalších svátostech. Že se třeba bude jednat o tom, že k Eucharistii budou moci přistupovat i nevěřící, stačit bude jejich „kladný poměr“, o hromadné absoluci namísto „ponižující“ zpovědi, popř. o odstranění biřmování.

 5. Teofil | 21.10.2015 z 3:54 |

  modernisti vytahují těžký kalibr a nebo byl Burke želízko dokonalého se zbavení kraječek http://www.novusordowatch.org/wire/burke-transsexual-nun.htm

 6. Milan Durica | 21.10.2015 z 10:29 |

  V Katolíckej cirkvi sa teraz odohrávajú výmeny názorov dotýkajúcich sa aj základných článkov viery. Niet náležitej zhody ani medzi biskupmi. V danej situácii je nielen právom, ale aj povinnosťou nástupcu sv. Petra, Rímskeho biskupa, aby primeraným spôsobom upozornil svet na pravú náuku Katolíckej cirkvi.

 7. Myslím, že to je chabý pokus o skandál. Navíc odkaz dokazuje, že někteří „tradicionalisté“ dokážou být neméně perfidní nežli židé. Je to věc stará patnáct let. Biskup Burke se tehdy domníval, že dotyčný jedinec je žena. Cituji: „I can assure you that Sister Julie Green in no way espouses a sex change operation as right or good. In fact, she holds it to be seriously disordered.“ Bohužel (nebo snad bohudík) ji nezkontroloval jako prodejce otrokyň na bazaru. Když se ukázalo, že „sestra“ je muž, zjednal nápravu: „…such a person has been unable to emit valid vows except to the sex of his or her birth.“

  Proč se ani o jednom na Novus Ordo Watch nedočítáme je očividné, vládne tam duch zlovolnosti a lži. Ostatně, bylo by dobře autorovi NOW připomenout, co on dělal před patnácti lety.

  Martin R. Čejka

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*