Tajná paralelní synoda. Skupina jezuitů již prý připravuje posynodální papežský dokument

Italský novinář Marco Tosatti odhaluje, že v Římě vznikla tajná paralelní synoda, klika složená téměř výhradně z jezuitů doplněná o jistého argentinského účastníka (není těžké uhodnout, o koho jde). Má připravit nezbytné posynodální dokumenty, které mají uvést do života, cokoli bude papež chtít prosadit. A také to stůj co stůj udělají, o čemž svědčí tajný výbor, který připravoval reformy procesu prohlášení o neplatnosti manželství. Naplňuje se, co kdekdo předpokládal: synodální proces je podvod.

* * *

Vždy velmi dobře informovaný Marco Tosatti, který se odmítl stát skrytým mluvčím papeže, si zachoval svou novinářskou nezávislost a stal se tak spolu se Sandrem Magisterem nejlepším italským náboženským zpravodajem za tohoto pontifikátu, píše o posledních machinacích kolem letošní synody o rodině.

Jelikož byla synoda v roce 2014 zmanipulovaná, jak ve své knize The Rigging of a Vatican Synod? odhaluje Edward Penti, bude letošní synoda zmanipulovaná nad veškerou míru, což 29. září prohlásil sám Pentin v listu National Catholic Register. Důsledkem procedurálních změn, jež mají být oznámeny v pátek, bude znemožněna jakékoli kontrola nad výsledkem synody ze strany synodních otců, kteří by si snad uvědomili, že jsou klamáni (jak se stalo vloni – manipulátoři se poučili):

„Na loňském zasedání vyvolal spory předběžný dokument, správně nazývaný relatio post-disceptationem, který byl rozeslán médiím dříve, než si ho přečetli synodní otcové. Kritici říkali, že dokument postrádá odkazy na Písmo a tradici, a co bylo ještě kontroverznější, zdálo se, že z něj vyplývá, že Církev uvažuje o tom, že mlčky akceptuje homosexuální vztahy, což byla otázka, která se během prvního týdne zasedání v diskusi téměř neobjevila.

Pravděpodobné rozhodnutí, že žádná předběžná zpráva nebude, má možná za cíl vyhnout se opakování loňských sporů. Někteří lidé však mají strach, že to povede k menší transparentnosti, a obávají se, že může jít o úmyslné načasování, jež má usnadnit prosazení kontroverzních návrhů, až skončí čas pro diskusi…

Další změna, o níž se šušká, má spočívat v tom, že pravidlo o schvalování návrhů dvoutřetinovou většinou bude nahrazeno prostou většinou.

To by nahrávalo kontroverzním návrhům, jako je návrh kardinála Kaspera, protože jeho teze dostala na minulé synodě jen prostou většinu hlasů. (Podle platných pravidel měl být tedy zamítnut, ale Svatý otec trval na tom, aby tento návrh a odstavec o novém přístupu k homosexuálním vztahům, který dvoutřetinovou většinu rovněž nezískal, v lineamentech (podkladech) pro letošní říjnovou synodu zůstaly).“

První část článku Marka Tosattiho je překladem toho, co v listu National Catholic Register odhaluje Pentin. Potom Tosatti dodává své vlastní exkluzivní informace, které jsou značně výbušné, vezmeme-li v úvahu, že když se tajná papežská komise sešla naposledy, byly z toho nejautoritativnější změny v kanonickém právu v dějinách Církve v rozporu s veškerým chápáním náležitých hranic papežské moci, neboť pod rouškou snadné dostupnosti „anulací“ zavádějí de facto katolický rozvod:

„V tomto kontextu [tj. v kontextu procedurálních změn, které uvádí Edward Pentin] se k nám dostaly zprávy, že již cca dvanáct dnů velmi utajeně zpracovává témata synody asi třicet lidí, téměř vesměs jezuitů, mezi nimi i jeden Argentinec. Práci koordinuje P. Antonio Spadaro, ředitel Civiltà Cattolica [oficiální list Svatého stolce], který tráví dlouhé hodiny v Domě sv. Marty konzultacemi s papežem.

Utajenost se vztahuje i na jezuity ve Villa Malta, sídle Civiltà Cattolica, kde část prací probíhá, Jednou z možností je i to, že ‚úderná jednotka‘ pracuje na tom, aby papeži poskytla nástroje pro konečný posynodální dokument na téma podávání eucharistie rozvedeným žijícím v nových svazcích, párům, které spolužijí bez sňatku, a párům stejného pohlaví.

Zdroj: rorate-caeli.blogspot.com

Přidej komentář jako první k "Tajná paralelní synoda. Skupina jezuitů již prý připravuje posynodální papežský dokument"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*