Kardinál Pell: Katolické učení o homosexualitě se rovná „společenské herezi“, přesto je třeba je hlásat

Přednáška kardinála Pella na téma „Žít pravdu v lásce“ se konala 2. října 2015 na Angeliku v Římě v rámci mezinárodní konference o pastoračních přístupech k lidem s homosexuálními sklony v souvislosti se synodou o rodině.

Jeho Eminence pan kardinál v působivém a soucitném projevu řekl:

„O učení Církve o homosexualitě se ví příliš málo.“

Kardinál v plném znění ocitoval Katechismus katolické církve (odstavce 2357 – 2359) a řekl:

„Homosexualita označuje vztahy mezi muži nebo ženami, kteří pociťují pohlavní přitažlivost, výlučně nebo převážně, k osobám téhož pohlaví. Během staletí a v různých kulturách se projevuje velmi rozmanitými způsoby. Její psychický zrod zůstává z velké části nevysvětlitelný, Tradice, opírající se o Písmo svaté, které představuje homosexuální vztahy jako velkou mravní spoušť, vždy prohlašovala, že ,homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené’. Odporují přirozenému zákonu. Odlučují pohlavní úkon od předávání života. Nejsou plodem opravdového citového a pohlavního doplňování se. V žádném případě nemohou být schvalovány.“

Kardinál Pell zdůraznil, že u toho učení Církve nekončí a pokračoval citováním odstavců 2358 a 2359 Katechismu:

„Nezanedbatelný počet mužů a žen má vrozené homosexuální sklony. Ti si nevolí svůj homosexuální stav; pro většinu z nich je to zkouška. Proto mají být přijímáni s úctou, soucitem a jemnocitem. Vůči nim je třeba se vyhnout jakémukoli náznaku nespravedlivé diskriminace. Takové osoby jsou povolány naplnit Boží vůli ve svém životě, a jsou-li křesťany, spojit těžkosti, s nimiž se mohou setkat v důsledku svého stavu, s obětí Pána na kříži.“

„Homosexuální osoby jsou povolány k čistotě. Skrze ctnost sebeovládání, jež vychovává k vnitřní svobodě, často skrze podporu nezištného přátelství, modlitbu a svátostnou milost mohou a mají se postupně a rozhodně přibližovat ke křesťanské dokonalosti.“

Kardinál Pell na závěr uvedl, že říkat dnes takové věci (tj. katolické učení) se rovná „společenské herezi“, ale Církev je přesto musí hlásat i nadále.

A proč je učení Katolické církve o sexuální etice obzvlášť důležité pro hnutí pro život? Zesnulý papež Jan Pavel II., velký obhájce života, učil v odstavci 97 své encykliky Evangelium vitae z roku 1995, že je marná naděje na vytvoření pravdivé kultury lidského života, jestliže mládež nenajde pomoc pro přijetí a prožívání sexuality, lásky a života v jejich autentickém smyslu a nejužších souvislostech.

 

Tento článek byl původně zveřejněn na blogu Johna Smeatona na webových stránkách Společnosti pro ochranu nenarozených dětí.

Zdroj: lifesitenews.com

Přidej komentář jako první k "Kardinál Pell: Katolické učení o homosexualitě se rovná „společenské herezi“, přesto je třeba je hlásat"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*