Hlas rodiny: Proč se bojíme, že se řádnou synodou manipuluje

Všeobecně se uznává, že mimořádnou synodou o rodině, jež se konala v Římě v říjnu 2014, manipulovali lidé, kteří ji řídili s cílem podpořit změny v učení Katolické církve o lidské sexualitě, manželství a rodině.

Důkazy pro tento názor velmi fundovaně podává zkušený korespondent z Vatikánu Edward Pentin ve své nedávno vydané knize The Rigging of a Vatican Synod? (Manipulace vatikánské synody?).

Veřejná obvinění z manipulace vyslovila řada kardinálů, kteří se synody účastnili, mezi nimi kardinál Raymond Burke, kardinál Wilfrid Foxl Napier a kardinál George Pell.

Obavy ze zmanipulování řádné synody, která bude zahájena v neděli 4. října, vyjádřil i prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Robert Sarah. V knize Christ’s New Homeland Africa: Contribution to the Synod on the Family by African Pastors (Afrika, nový domov Krista: Příspěvek afrických pastýřů k synodě o rodině) napsal (zvýraznění redakce):

„S blížícím se datem zahájení XIV. všeobecné řádné synody biskupů věnované povolání a poslání rodiny v Církvi a v současném světě jednotlivé partikulární církve, teologické fakulty a skupiny a sdružení rodin zintenzivňují své přípravy na tuto velmi důležitou církevní událost. Zároveň vzniká dojem, že do popředí vystupují lidé vytvářející veřejné mínění, nátlakové skupiny a lobby. Vidíme i uplatňování komunikačních strategií. Zdálo by se dokonce, že se zkoumají nové metodiky pro zasedání synody, které dávají průchod určitým myšlenkovým směrům, zatímco jiné se snaží potlačit, ne-li zcela umlčet. Všechno nás vede k přesvědčení, že na příštím zasedání synody bude pro mnoho lidí hodně je v sázce. Ve skutečnosti je pro dnešní lidstvo v sázce budoucnost rodiny.“

Varování kardinála Saraha, které přichází z římské kurie, je třeba brát vážně. Prorodinná koalice Voice of the Family proto předkládá řadu důvodů, proč se domnívat, že řádnou synodou se manipuluje:

  1. Lidé odpovědní za manipulování mimořádnou synodou řídí i synodu řádnou

Generální sekretář biskupské synody kardinál Baldisseri a zvláštní sekretář synody arcibiskup Bruno Forte zůstávají ve funkcích i přes rozsáhlá obvinění z manipulace vznášená proti nim. O obviněních na adresu kardinála Baldisseriho a arcibiskupa Forteho podrobně pojednává kniha The Rigging of a Vatican Synod?

Tiskovou kancelář Svatého stolce nadále řídí P. Federico Lombardi SJ, třebaže i on byl zapleten do manipulací mimořádnou synodou. Všeobecně se mělo za to, že tiskové konference, které se vloni v říjnu konaly, úmyslně překrucovaly vystoupení synodních otců. Kardinál Burke, který se synody zúčastnil, konstatoval, že „každodenní brífinky pořádané P. Lombardim manipulaci usnadnily“. Ve své funkci zůstává i P. Thomas Rosica, který svůj post mluvčího pro anglicky hovořící země používal ke zdůrazňování tzv. „progresivní“ agendy.

Biskupské synodě samozřejmě nadále předsedá papež František. Kardinál Baldisseri zdůraznil ústřední význam papeže pro práci generálního sekretariátu:

„Synodě biskupů předsedá papež. Já jsem generální sekretář, ale nad sebou nemám nikoho jiného, jako je prefekt kongregace nebo předseda rady. Nemám nad sebou nikoho, jen papeže. Papež předsedal všem schůzím sekretariátu. On předsedá. Já jsem sekretářem. Všechny dokumenty tedy viděl a schválil papež, schválil je svou přítomností. I dokumenty v průběhu synody, Relatio ante disceptationem, Relatio post disceptationem a Relatio synodi, papež četl, než byly zveřejněny.“

  1. Programem jednání řádné synody zůstává Instrumentum laboris, přestože jasně podrývá základy katolického učení o lidské sexualitě.

Na tiskové konferenci ve Vatikánu 2. října 2015 kardinál Baldisseri potvrdil, že základem pro diskuse na synodě bude Instrumentum laboris. Text je rozdělen do tří částí, z nichž každá bude na programu jeden týden synody.

Papež František potvrdil, že Instrumentum laboris bude základem pro diskusi na synodě, v rozhovoru s portugalským rádiem Radio Renascenca, který byl odvysílám 14. září. Řekl:

„Pokud jde o synodu, vy novináři už znáte Instrumentum laboris. O tom budeme mluvit, o tom, co je v něm.“

  1. Sekretariát synody „vynalezl novou metodu“ řízení synody. Tato „nová metoda“ byla zveřejněna pouhé dva dny před začátkem synody.

Řádná synoda bude řízena výrazně jinak než synoda mimořádná. Synodní otcové stráví mnohem více času v malých diskusních skupinách vzniklých na jazykovém základě a poměrně málo času na plenárních zasedáních. Nebude žádné relatio ante disceptationem, ani relatio post disceptationem. To znamená, že na rozdíl od loňského roku, kdy relatio post disceptationem odhalilo, co se děje, a vyvolalo protiúder, nebudou mít synodní otcové žádné vodítko týkající se obsahu závěrečné zprávy až do úplně posledního dne synody.

Na otázku novináře kardinál Baldisseri uvedl, že synodní otcové byli o tom, že bude použita nová metoda, informováni před měsícem. Pozoruhodné je, že nepotvrdil, že se skutečně dozvěděli, v čem budou nové postupy spočívat.

  1. Kardinál Baldisseri odmítl vysvětlit, jak byli určeni členové jednotlivých malých skupin

Kardinálové a biskupové stráví většinu času na synodě v malých skupinách vzniklých na jazykovém základě. Těchto skupin je třináct, čtyři jednající v angličtině, tři ve španělštině, tři ve francouzštině, dvě v italštině a jedna v němčině.

Na dotaz novináře kardinál Baldisseri odmítl vysvětlit, jak byli určeni členové jednotlivých skupin. To asi těžko rozptýlí obavy, že synodní otcové budou rozděleni do skupin tak, aby to nejlépe vyhovovalo plánům těch, kdo synodu ovládají.

  1. Kardinál Baldisseri dvakrát odmítl potvrdit, že bude respektován čl. 26 § 1 Ordo synodi episcoporum. Tento článek vyžaduje schválení bodu, o němž se hlasuje, dvoutřetinovou většinou.

Článek 26 § 1 uvádí:

Hlasuje-li se o schválení nějakého bodu, vyžaduje se většina 2/3 hlasů hlasujících účastníků; jde-li o zamítnutí, je nutná absolutní většina účastníků.

Odstavce 52, 53 a 55 relatio synodi (závěrečné zprávy) mimořádné synody dvoutřetinové většiny nedosáhly. Podle jednacího řádu synody měly být zamítnuty. Tyto kontroverzní odstavce, v nichž byla řeč o homosexualitě a svatém přijímání pro lidi veřejně žijící v cizoložném svazku, byly do zveřejněné zprávy zahrnuty na přímý pokyn papeže Františka. Rovněž byly zařazeny do lineament a pracovního dokumentu Instrumentum laboris.

Texty, které byly mimořádnou synodou zamítnuty, nyní tvoří součást programu jednání řádné synody.

Kardinál Baldisseri byl dvakrát dotázán, zda bude čl. 26 § 1 na řádné synodě dodržen. Poprvé otázku ignoroval a podruhé prostě konstatoval, že v oficiálním jednacím řádu zůstává. To v nás vyvolává malou důvěru v to, že proces hlasování nebude znovu zneužit.

  1. Papež František svěřil odpovědnost za koncipování závěrečné zprávy synody předním disidentům

Výbor se skládá z deseti prelátů, z nichž nejméně sedm zastává tzv. „progresivní“ postoje. Voice of the Family již vyjádřila zvláštní znepokojení nad jmény kardinála Lorenza Baldisseriho, generálního sekretáře biskupské synody, arcibiskupa Bruna Forteho, zvláštního sekretáře biskupské synody, kardinála Donalda Wuerla, arcibiskupa washingtonského, a kardinála Johna Dewa, arcibiskupa wellingtonského.

Za „progresisty“ jsou rovněž pokládáni arcibiskup Victor Manuel Fernandez, rektor Argentinské papežské katolické univerzity, biskup z Albana Marcello Semeraro a generální představený Tovaryšstva Ježíšova Adolfo Nicholas Pachon.

  1. Byl zřízen výbor, který bude na synodu dohlížet … a bude v něm kardinál Baldisseri a arcibiskup Forte

Na tiskové konferenci 2. října kardinál Baldisseri novináře opět ujistil, že není třeba se znepokojovat tvrzeními, že synoda bude zmanipulována, neboť na postupy bude dohlížet desetičlenný výbor. Poté oznámil, že v tomto výboru bude i on a arcibiskup Forte. Jinými slovy, ve výboru, který nás má přimět věřit, že k žádným manipulacím nedochází, jsou právě muži, kteří jsou do manipulací nejvíce zapleteni.

Lepší historku, než je pravdivý příběh synody o rodině, by si nevymyslel ani přední anglický satirik Jonathan Swift.

 

Zdroj: voiceofthefamily.com

1 Komentář k "Hlas rodiny: Proč se bojíme, že se řádnou synodou manipuluje"

  1. Pamětník | 14.12.2016 z 13:07 |

    Jak už jsem řekl dříve, jsem prostý laik. Prožil jsem dlouhý život /90 let/. Byl jsem vychován v zásadách, které byly jasné: Toto je dobro, toto je zlo. Jistě, v době mého mládí byl život jednodušší, člověk se v dění snáze orientoval. Jenže to mne nejvíce zaráží-zdá se mi, že do našeho života se víceméně nežádoucím způsobem zanášejí názory a ideje, které život komplikují, činí stále obtížnějším a složitějším. Výsledkem je zmatek v myslích věřících a mravní relativismus. Pane, smiluj se nad námi.

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*