Hlas rodiny: Směřuje synoda po zásahu papeže Františka opět k heterodoxii?

Po včerejšku je řádná synoda o rodině mnohem blíže k odmítnutí učení Katolické církve o lidské sexualitě. Naděje katolických věřících povzbudilo pondělní potvrzení katolické ortodoxie v zahajovacím projevu generálního relátora synody kardinála Petera Erdö, arcibiskupa z Ostřihomi-Budapešti. Včerejší Erdöho zprávu a postoj vážně podkopalo vystoupení papeže Františka, které synodním otcům naznačilo, že otázka svatého přijímání pro „znovusezdané rozvedené“ je stále otevřená. Kardinála Erdö rovněž oslabily poznámky synodních otců pozvaných na tiskovou konferenci, kterou uspořádal tiskový mluvčí Svatého stolce P. Lombardi SJ.

Relazione introduttiva kardinála Erdö

Ve svém zahajovacím projevu v pondělí ráno kardinál Erdö podpořil katolickou nauku v celé šíři učení o lidské sexualitě. Generální relátor rozhodně odmítl návrh kardinála Kaspera, aby byli ke svatému přijímání připuštěni lidé, kteří veřejně žijí v cizoložství, a jasně potvrdil katolické učení v takových věcech, jako je homosexualita, nerozlučitelnost manželství a antikoncepce. Rovněž odmítl falešné chápání milosrdenství, které nabývá ve vedení řádné synody stále většího vlivu. „Milosrdenství vyžaduje obrácení,“ řekl kardinál.

Rozdílné postoje kardinála Erdő a arcibiskupa Forteho na tiskové konferenci

Kardinál Erdö v obhajobě katolické nauky pokračoval na tiskové konferenci, která se konala v tiskovém středisku Svatého stolce v pondělí odpoledne. Přítomen byl rovněž zvláštní sekretář synody arcibiskup Bruno Forte a kardinál Vingt-Trois, arcibiskup pařížský.

Novináři žádali kardinála Erdö o komentář k jeho zprávě, pokud jde o podávání svatého přijímání „znovusezdaným rozvedeným“. V odpovědi hájil své rozhodnutí podporovat katolickou nauku a zdůraznil, že její vývoj zdaleka není neomezený a může k němu docházet jen tehdy, je-li v souladu s Tradicí. Rovněž odmítl názor, že ke katolické nauce a praxi existuje pravoslavná alternativa a upozornil na rozpory uvnitř samotného pravoslaví. Snad ještě ostřejší byla jeho poznámka, že evangelium, které se četlo v den zahájení synody, náhodou bylo právě učení našeho Pána o nerozlučitelnosti manželství podle Lukáše!

Arcibiskup Bruno Forte, o němž je známo, že koncipoval heterodoxní pasáže o homosexualitě v loňské předběžné zprávě Relatio post disceptationem, na kardinála Erdö zareagoval při nejbližší příležitosti. Ignoroval otázku o početných rodinách, kterou mu položil jeden z novinářů, a místo toho se vrátil k diskusi o svatém přijímání pro „znovusezdané rozvedené“.

Arcibiskup Forte zdůraznil, že synoda je „pastorační“, zaměřená na „pastorační péči“. Je třeba nacházet „nové přístupy k pastoračním problémům“, protože „doba se mění, situace se mění“. Řekl, že „pastorační výzvy jsou zde a my se s nimi musíme vypořádat“. (Překlad poznámek arcibiskupa Forteho je převzat ze simultánního tlumočení, které zajišťovala tisková kancelář Svatého stolce.)

Forteho výroky odpovídají obecné rétorice, které se na synodě drží disidentští preláti. Jejich modus operandi spočívá v tom, že tvrdí, že nauka Církve zůstane nedotčena, ale změní se pastorační praxe. Ve skutečnosti však tzv. pastorační změny, jako je připuštění nekajících cizoložníků ke svatému přijímání, katolickému učení odporují.

Zásah papeže Františka

Včera ráno papež František na synodě pronesl neplánovaný příspěvek. Dal synodním otcům pokyn, aby brali v úvahu, že řádná synoda je v naprosté kontinuitě s tou mimořádnou. Řekl jim, že za oficiální podklady pro synodu mají pokládat pouze tři synodní dokumenty, a to jsou jeho vlastní zahajovací projev na mimořádné synodě, Relatio synodi mimořádné synody a opět jeho závěrečný projev tamtéž. Heterodoxní povahu zprávy Relatio synodi, která byla Svatým otcem osobně schválena, rozebírá Hlas rodiny v analýze závěrečné zprávy mimořádné synody (v angličtině zde: http://voiceofthefamily.com/wp-content/uploads/2014/12/Voice-of-the-Family-analysis.pdf). Svatý otec rovněž řekl, že otázka podávání svatého přijímání „znovusezdaným rozvedeným“ není jediným tématem synody. To by naznačovalo, že papež František otázku považuje za otevřenou, přestože ji jasně vyřešilo Písmo svaté, posvátná Tradice i učení jeho předchůdců. Obsah vystoupení Svatého otce nesčetněkrát zopakoval P. Lombardi a další mluvčí na tiskové konferenci.

Včerejší vystoupení Svatého otce podrylo autoritu zprávy kardinála Erdö a synodním otcům signalizovalo, že Svatý otec dává přednost tomu, aby diskuse na synodě pokračovaly raději podle linie vytyčené heterodoxním Relatio synodi než podle ortodoxního zahajovacího projevu kardinála Erdö. Kroky Svatého otce vážně oslabily kardinálovu snahu přeorientovat řádnou synodu na potvrzení a obranu katolické nauky.

Dva kardinálové vystoupili proti zprávě kardinála Erdö a odmítli potvrdit katolickou víru

Na tiskové konferenci, která se konala v tiskovém středisku Svatého stolce v úterý odpoledne, dostal arcibiskup Claudio Maria Celli, předseda Papežské rady pro sociální komunikace, otázku, zda byla záležitost svatého přijímání „znovusezdaných rozvedených“ uzavřena. Arcibiskup Celli tvrdil, že „otázka je stále otevřená“, čímž nejen podkopal svědectví kardinála Erdö, ale – což je horší – odmítl trvalé učení magisteria Církve.

Včerejší tiskové konference se rovněž účastnil arcibiskup z Gatineau (Kanada) Paul-André Durocher. Jeden novinář se ho zeptal, zda je nyní třeba považovat podávání svatého přijímání „znovusezdaným rozvedeným“ za věc „pastorační praxe“, a nikoli „nauky“. Arcibiskup Durocher odmítl využít příležitosti k potvrzení nauky Církve, která se  mu nabízela, a místo toho prostě konstatoval, že synodní otcové mají v tomto bodě různé názory.

P. Rosica: shrnutí „progresivní“ revoluce proti katolické nauce

Tiskový mluvčí Svatého stolce pro angličtinu P. Thomas Rosica na včerejší tiskové konferenci podal, souhrn vystoupení synodních otců, jak to nazval. Jím shrnutá vystoupení byla téměř jednotně „progresivní“.

Souhrn P. Rosiky zdůraznil nutnost „skončit s používáním jazyka, který některé lidi vylučuje“, „klást silný důraz na přijímání reality takové, jaká je“ a „nebát se nových a složitých situací“. Jeden ze synodních otců údajně řekl, že „v pastorační péči o lidi musí být naším jazykem jazyk začlenění a vždy musíme uvažovat o pastoračních a kanonických možnostech a řešeních“. Rosica se zmínil o vystoupeních, která vyzývala k „nové katechezi pro manželství,“ „novému jazyku, který bude promlouvat k lidem naší doby“, novým „pastoračním přístupům k těm, kdo spolu žijí před manželstvím“ a novému přístupu k homosexualitě, která by nadále nevyvolávala dojem, že katolíci homosexuály „litují“. Rosica rovněž upozornil na výzvu k rozšíření praxe generální absoluce v milostivém roce a na příspěvek, který se ptal, zda „existují nové způsoby využívání trvalého jáhenství a trvalých jáhnů, aby byli skutečnými služebníky milosrdenství?“ Jiné vystoupení se tázalo: „Jsme pány eucharistického stolu, nebo jeho služebníky, kteří k němu zvou lidi?“

Jedna z nejznepokojivějších věcí na Rosikově souhrnu byl názor, že otázku svatého přijímání pro „znovusezdané rozvedené“ lze v různých částech světa řešit různě. To by vedlo k odlišné praxi, a tím i k odlišné nauce, v různých částech Církve. Takové rozdělení je ve skutečnosti nerozlučně spjato se schizmatem.

Závěry

Zahajovací zpráva generálního relátora kardinála Erdö vzbudila naděje, že by bylo možné přeorientovat řádnou synodu ortodoxním směrem i přes heterodoxní Instrumentum laboris, které představuje jeho program jednání. Zdá se, že vystoupení papeže Františka, které zprávu kardinála Erdö podkopalo, vrací synodě heterodoxní orientaci. Jsou-li nadále podklady pro práci řádné synody Relatio synodi a Instrumentum laboris, zůstávají ti, kdo jsou za synodu odpovědni, i ti, kdo se jimi nechávají vést, na cestě k formálnímu odmítnutí nauky Katolické církve.

 

Zdroj: voiceofthefamily.com

2 Komentáře k "Hlas rodiny: Směřuje synoda po zásahu papeže Františka opět k heterodoxii?"

  1. anna pechová | 12.10.2015 z 20:46 |

    Papež František mi svými výroky a jednáním připomíná spíše nějakého záškodníka, než hlavu Katolické církve. Je mi to velmi líto, protože jsou věci, které nelze modernizovat, ale zůstávají platné. Co je cennější, než rodina – otec, matka, děti, přestože někdy není jednoduché všechny problémy ustát. Ale co nám nabízí svět a média, užívat si, bez ohledu na své nejbližší a podle toho taky společnost vypadá. Proč brát ohled na děti, nebo manžela nebo manželku, když se mi tady nabízí nějaký pošetilý románek. Co nám nabízí média, různé pochybné „celebrity“, které jsou xkrát rozvedené, několikery děti, které mají spoustu otců a matek a to se nám nabízí jako normální. Kde jsou prezentovány pevné svazky rodin? To není moderní? A do toho všeho se zapojí papež jako autorita, ale místo aby trval na osvědčených hodnotách, tak se přidává k této destrukci církve a jejího učení. Pane Bože, prosím, zasáhni, aby se Tvé učení zachovalo.

  2. Lubica | 10.11.2015 z 15:55 |

    súhlas s pani annou pechovou

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*