Synoda, den třetí: svěcení žen na jáhenky a Síť duhových katolíků

Z diskusí třetího dne synody:

Podle informací tiskové agentury Catholic News Service řekl na synodě kanadský arcibiskup Paul-André Durocher: „Myslím, že bychom se měli začít opravdu vážně zabývat možností světit ženy na jáhenky. Rovněž uvedl, že doporučil synodě, aby „jasně konstatovala, že výkladem Bible nemůžeme ospravedlnit nadvládu mužů nad ženami – a určitě ne násilí,“ zejména pokud jde o to, co nazval nesprávným výkladem Písma, které říká, že ženy se mají podřizovat mužům.

„Musíme skončit s používáním jazyka, který některé lidi vylučuje, a klást silný důraz na přijímání reality takové, jaká je. Nesmíme se bát nových a složitých situací,“ uvedl na pravidelném brífinku mluvčí Vatikánu pro angličtinu P. Thomas Rosica.

Dopisovatel britského listu Catholic Herald Xavier Rynne II v pravidelném „Dopisu ze synody“ komentuje vstupní příspěvek kardinála Erdö na synodě:  

Přes jistou dezinterpretaci ze strany vatikánské tiskové kanceláře v tom smyslu, že se projev kardinála Erdö omezil na první třetinu Instrumenta laboris (pracovního dokumentu synody), ve skutečnosti měl mnohem širší záběr (ať už program připravený generálním sekretariátem synody nařizoval cokoli). Generální relátor synody přitom energicky zasáhl mnohé z nejkontroverznějších otázek, které se objevily v debatách a manévrech před synodou.

Když mluvil o rodině v kontextu nové evangelizace, pokusil se obrátit pozornost synody k diskusi o současné krizi čistoty, manželství a rodiny, což odpovídá výzvě papeže Františka, aby Katolická církev byla „církví permanentně misijní“. Jeho přímočará obhajoba nerozlučitelnosti manželství a učení adhortace Familiaris consortio Jana Pavla II. o podávání svatého přijímání rozvedeným a civilně znovusezdaným mnoha lidem připadala jako jasný náznak, že tzv. „Kasperův návrh“ bude na letošní synodě smeten ze stolu, neboť není pravděpodobné, že by zazněla, kdyby k tomu nedal souhlas papež. Toto tušení potvrzují zprávy, že kardinál Kasper po projevu kardinála Erdö netleskal a vypadal poněkud šokovaně. Podobně se jeví, že Erdöův projev řekl jasně, že synoda nepodpoří „občanské svazky“ stejnopohlavních párů a zároveň vyzval agentury OSN, aby přestaly rozvojovou pomoc Třetímu světu podmiňovat legalizací „manželství osob stejného pohlaví“.

V pondělí navečer se pak objevily náznaky, že někteří synodní otcové jsou přesvědčeni, že synoda by mohla pokračovat v souladu s původním úmyslem papeže Františka a že by tomu prospělo, kdyby se projev kardinála Erdö stal základním textem k diskusi místo Instrumenta laboris nebo byl použit spolu s ním. Ať už k tomu dojde nebo ne, kardinál Erdö v souladu se zahajovacím projevem papeže Františka nasměroval letošní synodu k tomu, v co doufali mnozí katolíci: k reflexi slávy manželství a rodiny na základě Písma jako odpovědi na krizi těchto základních institucí v postmoderním světě. Uvidíme, jestli poselství Svatého otce a kardinála Erdö k práci synody a jejím cílům pochopí a vezmou si k srdci ti, kdo na synodu přijeli s jinými záměry.

Xavier Rynne II.

O tom, že posledně jmenované zahájení synody asi příliš nenadchlo, svědčí další zpráva: Ze 7,3 miliardy lidí na naší planetě mluví italsky 63,8 miliónu, neboli 0,08 %. Přesto nebyl projev kardinála Erdö dán k dispozici novinářům v jiném jazyce než v italštině. To je nepřijatelné, a nadto to vede k podezřením – doufejme, že neopodstatněným – že generální sekretariát synody a tisková kancelář Svatého stolce nemají zájem na propagaci takových projevů, jako je tento. Nejlepším způsobem, jak tato podezření rozptýlit a podpořit otevřený dialog, k němuž opět vyzval papež František v zahajovacím projevu k synodě, by jistě bylo zveřejnění takto důležitých vystoupení v hlavních světových jazycích okamžitě poté, co zazní.

„Globální síť duhových katolíků“

Těsně před zahájením synody o rodině se v Římě zahájila činnost „Globální síť duhových katolíků“ (Global Network of Rainbow Catholics – GNRC). Součástí akce byla konference na téma „Cesty lásky: Nástin katolických pastoračních setkání s LGBT osobami a jejich rodinami. Na konferenci vystoupila bývalá irská prezidentka Mary Mc Aleeseová a hlavní projev měl biskup Raúl Vera OP ze Saltilla v Mexiku, který rovněž předsedal závěrečné nedělní bohoslužbě. Delegáti schválili dopis, který byl zaslán všem účastníkům synody o rodině.

„Za pronásledování jsme si zachovali víru a jsme připraveni přidat se k vám v radostném hlásání evangelia, k němuž nás vyzval papež František.“ A dále: „Protože Bůh je podivuhodný, zjistili jsme, že nám skrze život bezcenného odpadu uprostřed Božího lidu Duch svatý dává překvapivou (alespoň pro nás) schopnost postavit se a dát se poznat, ne proto, abychom se báli těch, kdo se bojí nás, ne abychom byli roztrpčeni neschopností uznání, byrokratickou podlostí ducha a nečestností, jimž jsme pravidelně vystavováni. Naučili jsme se, že nezáleží na tom, co může Církev udělat pro nás, ale co můžeme my udělat pro ni.“

Ve světle odstavce 8 Instrumenta laboris to zní dosti hrozivě.

 

Zdroj: washingtonpost.com, zenit.org, catholicherald.co.uk

Přidej komentář jako první k "Synoda, den třetí: svěcení žen na jáhenky a Síť duhových katolíků"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*